Zeptejte se svého kněze 3: Neurobiologie a duše  
Když se Napoleon Bonaparte zeptal Pierra Laplace, proč nezmínil Boha ve své rozsáhlé knize zabývající se astronomií, Laplace odpověděl: „tuto hypotézu jsem nepotřeboval“. Dnes už nepotřebujeme hypotézu o existenci duše k vysvětlení fungování lidského myšlení, ba co více tuto hypotézu by bylo velice obtížné spojit se současným poznáním fungování lidského mozku.


Pierre-Simon Laplace je považován za jednoho z největších vědců vůbec. Zabýval se matematickou analýzou, teorií pravděpodobnosti, zavedl pojemLaplaceovy transformace, užil tzv. Laplaceův operátor (v parciální diferenciální rovnici pro potenciál silového pole). Je autorem teorie o vzniku sluneční soustavy z rotující mlhoviny. Vyřešit jeden z tehdy nejožehavějších teoretických problémů - stabilitu sluneční soustavy. Astronomové už dlouho zjišťovali posuny v drahách planet, které se nepodařilo s pomocí gravitačního zákona vysvětlit. Laplace v roce1784 výpočtem pohybu planet dokázal, že dráhy planet jsou v souladu s newtonovskou mechanikou.  (Kredit: Sophie Feytaud (fl.1841) Académie des Sciences, Paris. Wikimedia Commons)
Pierre-Simon Laplace je považován za jednoho z největších vědců vůbec. Zabýval se matematickou analýzou, teorií pravděpodobnosti, zavedl pojemLaplaceovy transformace, užil tzv. Laplaceův operátor (v parciální diferenciální rovnici pro potenciál silového pole). Je autorem teorie o vzniku sluneční soustavy z rotující mlhoviny. Vyřešil jeden z tehdy nejožehavějších teoretických problémů - stabilitu sluneční soustavy. Astronomové už dlouho zjišťovali posuny v drahách planet, které se nepodařilo s pomocí gravitačního zákona vysvětlit. Laplace v roce1784 výpočtem pohybu planet dokázal, že dráhy planet jsou v souladu s newtonovskou mechanikou. 
(Kredit: Sophie Feytaud (fl.1841) Académie des Sciences, Paris. Wikimedia Commons)
Současná znalost mozku nám umožňuje pochopit, jak funguje fyziologie utváření myšlenek a vědomí až na molekulární úrovni. Samozřejmě na mapě oboru neurobiologie stále zůstává spousta bílých míst, které ale díky moderním technologiím vyplňujeme novými poznatky čím dál tím rychleji: V roce 2013 byl odstartován Evropský projekt pro mapování a pochopení fungování lidského mozku (Human Brain Project) a letos se k němu připojil obdobný projekt založený před dvěma lety v USA (BRAIN Initiative).   Tyto projekty jsou svou velikostí a důležitostí srovnatelné s projektem mapování lidského genomu, který začal v 90. letech minulého století. Motivací pro tyto projekty je snaha vytvořit nové přístupy léčby neurodegenerativních onemocnění a zlepšení výpočetní techniky díky inspiraci se nejvýkonnějším existujícím počítačem: lidským mozkem. Další cíle výše zmiňovaných projektů je zmapovat fungování mozku člověka a vytvořit simulaci myšího a později lidského mozku v počítači. Za předpokladu, že tyto projekty uspějí a bude možné simulovat lidský mozek v počítači (a tomu se podaří  projít každým Turingovým testem), případně pokud namontujeme počítač schopný simulovat lidský mozek do autonomního robota – bude mít tento android duši? A kdo bude mít to srdce jim vysvětlit, že křemíkové nebe není? Podle informací ze stránek HumanBrainProject.eu nebude nutné androidům vysvětlovat, že křemíkové nebe není ještě aspoň 30 let. Nechme proto myslící stroje zatím bokem a pojďme si ukázat další zajímavé příklady neslučitelnosti duše a toho, co známe už nyní.Mozek funguje modulárně, ale zároveň je velmi plastický. Pokud dojde k rychlému poškození konkrétního místa, pak člověk přijde o specifické funkce, které v tomto místě sídlily (např. ztráta pohyblivosti části těla při mrtvici nebo ztráta schopnosti přiřazovat emoce k vizuálním podnětům). Tato zranění jsou prospěšná pro vědu – pomáhají nám pochopit, jak jsou které mozkové funkce propojeny s fyzickými částmi mozku. Tyto ztráty funkčnosti se časem můžou, ne vždy zcela, spravit díky neurální plasticitě. Pokud dochází k pozvolnému utiskování mozku (např. pomalým růstem nádoru), pak jsou důležité schopnosti postupně přesouvány do jiných oblastí mozku a pacient si ani nemusí všimnout, že přišel o většinu mozkové tkáně. V některých případech (například při velmi silných epileptických záchvatech) je nezbytné chirurgicky odstranit polovinu koncového mozku pacienta (to je ta část mozku, která vypadá jako vlašský ořech a kterou se nejvíce lišíme od ještěrek). Po operaci člověk přijde o schopnost ovládat polovinu těla a některé další funkce (v závislosti na tom, která polovina koncového mozku byla odebrána.) Pokud je ale proveden tento zákrok dítěti, pak díky dobré plasticitě dětského mozku nemají malí pacienti žádné vážné dlouhodobé vedlejší následky. Jejich motorické funkce, paměť, osobnost, smysl pro humor nebo kognitivní schopnosti jsou změněny pouze nevýznamně.Pro náš seriál zajímavější situace nastává, když místo odebrání půlky koncového mozku (hemisférektonomie) provedeme rozdělení mozku řezem v oblasti corpus callosum (mozkový trámec, oblast obsahující velké množství nervových vláken propojujících hemisféry). Pacient je po operaci schopný přemýšlet a mluvit s lékaři pomocí levé hemisféry. Zajímavé je, co se děje s pravou hemisférou. Jak bylo uvedeno výše, kdyby byla provedena hemisférektomie levé části mozku, pak by (dočasně) pacient přestal mluvit, ale dále by žil téměř normálním životem. Co se tedy stane při oddělení hemisfér?Zkoumání lidského mozku už se neobejde bez superpočítačů. Stránky Human Brain Project.    https://www.humanbrainproject.eu/-/hbp-workshop-on-interactive-supercomputing
Zkoumání lidského mozku už se neobejde bez superpočítačů. Stránky Human Brain Project.
Bez dalšího napínání: rozdělení hemisfér vede ke vzniku dvou osobností sdílející jedno tělo. Osobnost, se kterou můžeme snadněji komunikovat, sídlí v levé polovině mozku a ovládá pravou polovinu těla, zatímco pravá hemisféra není schopná ovládat řečová centra, ale vnímá a je schopná ovládat levou polovinu těla. Osobnost sídlící v pravé polovině mozku člověka s rozděleným koncovým mozkem může odpovídat pomocí posunků levou rukou nebo malováním. Tyto osobnosti jsou naprosto oddělené a nemůžou spolu „v duchu“ jakýmkoliv způsobem komunikovat. Osobnost pravé poloviny mozku může levé polovině mozku něco sdělit tak, že to nakreslí – levá polovina mozku může své myšlenky sdělovat pravé polovině mozku běžnou řečí. Žádná z těchto polovin není nějak méněcenná. Tento případ bych přirovnal k siamským dvojčatům: představte si, že sdílíte tělo s druhou hlavou, která je němá, ale může ovládat polovinu sdíleného těla.Je znám případ, kdy pacient po přerušení mozkového trámce měl jednu osobnost silně věřící, zatímco druhá osobnost se stala ateistickou.


Otázka pro kněze: když člověk, který se narodil jako jedna osobnost a poté u něj došlo k přerušení mozkového trámce a změnil se ve dvě osobnosti v jednom těle – rozmnoží nebo rozdělí se tím jeho duše? Nebo je to člověk s jednou duší a se dvěma osobnostmi? A co ten případ, kdy jedna osobnost byla věřící a druhá ateistou? Půjde tato duše do nebe, protože věří v Ježíše, zatímco osobnost z pravé hemisféry půjde do pekla, protože Ježíše zatratila? Je možné poskládat definici duše, která by nebyla v rozporu s křesťanským učením a zároveň se současnou vědou?Ve vědě platí, že důkazní břemeno leží na tom, kdo přichází s pozitivním tvrzením. Vyloučení existence nepotřebuje důkaz. Pokud by platilo, že věda a víra nejsou v rozporu, pak musí platit závěr, že dokud nebude podán přesvědčivý důkaz o existenci duše (a vysvětlení, jak je to u pacientů přerušeným corpus callosum), pak můžeme předpokládat, že duše neexistuje.Naše chování je diktováno interakcemi molekul v našem mozku. Fungování mozku můžeme pozměnit buď dodáním psychotropních látek z vnějšku, nebo působením látek tělu vlastních.Například pokud se setkáme s názory nebo fakty, u kterých (ne záměrně) emocionálně cítíme, že je potřeba se před nimi chránit, tak se náš mozek přepne do obranného módu (podobně jako při fyzickém ohrožení). Mozek vyplaví noradrenalin a jiné stresové hormony a jsou aktivovány specifické neurony „útěku nebo útoku“. Krev se z trávicího ústrojí přesune do kosterní svaloviny a zároveň se nám zúží povrchové cévy, aby se zmenšilo krvácení v případě poranění (člověk zbledne a vychladnou mu tělesné periferie). Dojde ke zrychlení tepu, dech je plytký a rychlejší, člověk se začne potit. Mozek připravený k boji přestává fungovat racionálně a limbický systém vyřadí z provozu pracovní paměť (proto si člověk často připadá jako blábolící pako, když je pod tlakem silných emocí). Logické myšlení koncového mozku ustoupí do pozadí a nahradí ho rychlé emocionální odpovědi. Tento systém je velice užitečný, když má člověk utíkat před jeskynním medvědem. Při debatách je spíše na překážku (tedy pouze pokud člověk neplánuje oponenta místo argumentů udolat pěstmi).

Řez lidským mozkem: *corpus callosum *je světlý oblouk spojující hemisféry koncového mozku. Světlejší barva je dána velkým obsahem bílé mozkové hmoty - tedy axonů obalených myelinovými pochvami.
Řez lidským mozkem: *corpus callosum *je světlý oblouk spojující hemisféry koncového mozku. Světlejší barva je dána velkým obsahem bílé mozkové hmoty - tedy axonů obalených myelinovými pochvami.


Pokud se tedy někdy ocitnete ve stavu, že cítíte silné emoce u tématu, u kterého tušíte, že by bylo dobré si ho promyslet, tak tomu dejte čas. Pozorujte emocionální vlnu, jak prochází vaším tělem. Zkuste si v duchu říct „samozřejmě vím, že můj oponent nemá pravdu“ což člověka uklidní a vrátí se mu racionální způsob myšlení. Po odeznění prvního návalu hormonů se můžete opatrně vrátit k tématu třeba tímto způsobem: „jak by vypadal vesmír, ve kterém můj oponent má pravdu“. Oddálením ohrožení při budování modelu (o kterém víte, že je až komicky nepravdivý) si může člověk zachovat racionální myšlení i když přemýšlí o věcech, ke kterým cítí silnou emocionální vazbu. Tento systém (mentálně se vzdálit od problému a dívat se na něj svrchu) může být využit v jakékoliv situaci. Je to těžké, ale díky mozkové plasticitě se to dá natrénovat – například debatou s někým, kdo má opačné názory než vy.


Když vás naopak někdo v diskusi podpoří, tak množství stresových hormonů začne klesat a začne se vyplavovat dopamin a další neurotransmitery, které vedou k aktivaci centra odměny. To vede k tomu, že se cítíme být v právu a zvedá se nám sebevědomí.Naše pocity nám nepomáhají určovat, kdo má pravdu a kdo ne. Naše pocity nám pouze pomáhají zařadit se do skupiny stejně myslících lidí,  případně nás můžou dotlačit až k popření logických závěrů a zpochybnění vlastního úsudku.Pro většinu lidí je podpora od skupiny velice důležitá. Nedostatek sociálního uznání a vyloučení ze skupiny vede k poklesu množství serotoninu, což vede ke sníženému sebevědomí, sebepoškozování, depresi a může končit až sebevraždou.

 


Dospělí lidé mají většinu vzorců chování naučených a přesvědčení se v dospělosti zpravidla nemění, i když je člověk vystaven informacím, které jsou v rozporu s informacemi získanými během indoktrinace v dětství (zase plasticita mozku je největší v dětství, pak se mění ztuha). Smýšlení většinové společnosti se mění zpravidla po generacích. Kvůli normativnímu sociálnímu tlaku stejně smýšlející lidé tvoří geografické a časové celky.Toto „zpravidla“ nemusí platit u všech. Lidé, kteří si zachovávají schopnost kritického myšlení a jsou ochotni zpochybnit vlastní úsudek, můžou svůj názor změnit.
Schopnost kritického myšlení je možné, jako jakoukoliv jinou dovednost, díky plasticitě mozku trénovat i v dospělosti. Bohužel také platí, že člověk se může i v dospělosti naučit iracionalitě a schopnosti smířit se s kognitivní disonancí – velice dobře popisované Orwellem v románu 1984 jako „doublethink“.
Pro další studium tématu doporučuji přednášky od neurovědce V. S. Ramachandana. U jeho přednášek na TED.com je možné spustit české titulky.

 Komentář komentářů
Při uvažování o konkrétní formě víry můžeme vyjít buď z toho, že se jedná pouze o legendu či výplod lidské fantazie, nebo si můžeme udělat pracovní hypotézu, že ústřední dogma zkoumaného náboženství je pravdivé a sledovat, co z této pracovní hypotézy vyplývá.


Ve vědě se častěji využívá přístupu nepovažovat jevy za reálné (např. existence duše, pekla, nebe, Poseidona, létajícího špagetového monstra, čajového servisu na orbitu kolem Jupiteru…), dokud neexistuje přesvědčivý důkaz o jejich existenci. Tímto přístupem jsem se zabýval dříve při studiu vzniku monoteismu a posléze křesťanství (zde a zde).   Historie náboženství a komparativní religionistika podporují závěr, že křesťanství je podobně jako všechny ostatní víry v nadpřirozeno – zjednodušeně řečeno – fikce.Druhý přístup je udělat skok a pro další zkoumání vyjít z předpokladu, jak by to bylo, kdyby zkoumaný jev byl pravdivý. Tento postup je využíván například ve fyzice při zkoumání teorie strun a je dost často používán pro „první nástřel“ hypotéz o nově zkoumaných jevech. Tato metoda – tedy říct: „předpokládejme, že X je pravda“, nám umožňuje formulovat hypotézy, kterými můžeme tyto jevy testovat.

Podle mě je tento přístup velice užitečný i pro studium náboženství.

Velice zdařilá
Velice zdařilá "Knížka špatných argumentů", bohužel ještě stále bez českého překladu. https://bookofbadarguments.com/

Ve svých článcích píšu ve stylu: „když vyjdeme z předpokladu, že X, platilo by pak Y?“ a většinou jsou zakončeny nezodpovězenými (a pravděpodobně nezodpověditelnými) otázkami, které vyplývají z vnitřní rozporuplnosti rozebíraných jevů, případně jejich rozporu se současnou vědou. Můj závěr (který jsem ochotný změnit, pokud najdu důkazy jeho chybnosti) je, že když vyjdeme z toho, že katolický katechismus je pravda, pak vždy nezvratně dojdeme do místa, kde je v rozporu se současnou vědou, případně sám se sebou.Proč si myslím, že je užitečnější rozebírat tyto témata, než třeba „Jak Kim Čong-il, syn nesmrtelného, jež se po své smrti spojil se svým otcem, dokázal zahrát na osmnáctijamkovém hřišti 38 ran pod par (tedy všechny jamky na jeden úder), když vzal golfovou hůl poprvé do ruky a jak mu to dosvědčilo sedmnáct bodyguardů“? O Kim Čong-ilovi nepíšu jednoduše proto, že u nás (a na Slovensku) jeho zázračné moci nikdo nevěří (i když je o ni psáno v knize, která o sobě prohlašuje, že je pravdivá). Existenci duše, případně jiné křesťanské dogmata rozebírám jednoduše proto, že existují lidé, kteří jim věří. Proto taky většinu textů adresuji ke katolicismu, kterému podle sčítání lidí z roku 2011 věří v ČR přes milion lidí. Většina otázek se ale dá vztáhnout na křesťanství obecně, případně šířeji na všechny víry (a občas ještě šířeji na všechny ideologie).

 


Ostatně z některých příspěvků do diskuse, kdy přispěvatelé až agresivně útočili na mou osobu místo na mé argumenty, vyplývá, že tato série článků má smysl.

1) Těm, kteří mají ve víře jasno a nemají potřebu, aby bylo jejich stanovisko zpochybňováno hloupými fakty – prosím o strpení a těch dalších pár dílů série, které budou následovat (a budou viditelně označeny) přeskočte. Kromě toho, nemusíte se bát, že by na Oslu kvůli mé dobrovolné práci ubylo klasických vědecko-popularizačních článků.
2) Lidem, které toto téma zajímá a souhlasí se mnou, že je užitečné vést tuto diskusi, moc děkuji za podporu a sdílení článků. Děkuji i za konstruktivní kritiku – pokud najdete věcné chyby, nebo si všimnete, že jsem se dopustil argumentačního klamu prosím upozorněte na ně redakci a já je opravím a oficiálně vás pochválím, což vám vyplaví trochu serotoninu a dopaminu a aktivuje se centrum odměny (*účinek se může lišit v závislosti na povaze).
3) A nakonec těm, kteří vedou útoky ad hominem bych vzkázal slova jistého mladíka:Lukáš 6:27 „Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele.“ Matouš 5:39 „Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;“
4) Při čtení komentářů Viktora Abc jsem si nostalgicky vzpomněl na Zephyra (tento bod pochopí pouze Oslovští mazáci).

Autor: Jan Špaček
Datum: 15.04.2015 00:22
Tisk článku


Diskuze:

Michal Dosek,2015-04-27 20:36:30

Omlouvám se za gramatickou hrubku v úvodu :)

Odpovědět

Buddhismus to vidí jinak

Michal Dosek,2015-04-27 20:32:08

Díky autorovy za skvělý článek.Od mala jsem byl učen křesťanství, nicméně ti mi nedávalo odpovědi na věci, které zde autor v sérii popisuje. Odpověd lze však najít v buddhismu. Například dánský Lama Ole o tom mluví tak, že mozek neprodukuje mysl, ale je jen něčím jako přijímačem... jsou popsány případy, kdy během klinické smrti mozek zemřel, pak byla jeho činnost obnovena a pacient měl po celou dobu nějaké vjemy, dokázal popsat události v místnosti atd. stejně tak phowa, jako přenos vědomí umožňuje přesunout svoje vědomí do jiného (mrtvého) těla. Jogín Marpa to s oblibou dělával se zvířaty... takže mysl není produktem mozku, ale mozek ovládá tělo.Těžko říct, jak vzniknou ty dvě osobnosti... možná je to podobné, jako když lamové tvrdí, že to, že vnímáme, že moje mysl a tvoje jsou oddělené, je jen omyl, že ve skutečnosti jsou jedním... a tady dojde k nějakému fyzickému oddělení v rámci jednoho těla... ale celé je to moje spekulace. Je tu nějaký buddhista co by se k tomu vyjádřil? Možná by bylo velmi zajímavé, i jako námět pro autora. Požádat i nějakého zástupce buddhismu o vysvětlení a odpovědi na tyto tři skvělé články.

Odpovědět

jak to vidí věřící

Milan K,2015-04-26 15:12:56

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět

Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum. Věčnost ne.

Josef Hrncirik,2015-04-20 09:19:18

Odpovědět

Jenže chemické reakce

Jaroslav Pokorný,2015-04-19 23:45:46

jsou v podstatě elektrickými jevy v atomech.

Odpovědět


To patří

Jaroslav Pokorný,2015-04-19 23:46:47

jinam!

Odpovědět

Medzera v logike

Viktor Abc,2015-04-18 21:06:23

Citát z článku: Za předpokladu, že tyto projekty uspějí a bude možné simulovat lidský mozek v počítači (a tomu se podaří projít každým Turingovým testem), případně pokud namontujeme počítač schopný simulovat lidský mozek do autonomního robota – bude mít tento android duši? A kdo bude mít to srdce jim vysvětlit, že křemíkové nebenení?
-----------------------------
A ako to tým autonómnym robotom vysvetliť, čo je človek - jeho stvoriteľ, ako to len pochopí? To zase bude, že žiadny človek neexistuje a že my ako roboti sme produkt samoorganizovanej hmoty a náhody. No a vznikli sme postupným vývojom od veľkého tresku, cez nejaké biologické štruktúry až k tranzistorom, kremíkovým obvodom, procesoru a k umelej inteligencii, na ktorú sme teraz tak pyšní. Prečo do toho montovať nejakého človeka, ktorý že vraj nás robotov stvoril?

Kde sa to len vzala, tá medzera v logike umelej inteligencie?

Odpovědět


Strelil si si do nohy.

Rene Mikolas,2015-04-19 01:12:15

Umelá inteligencia bude nás ľudí považovať za medzičlánok v evolúcii života. Bude dokonalá, na rozdiel od nášho druhu, ktorý svojou nedokonalosťou a citom stvoril bohov, ktorých sa postupne aj zbaví. Možno práve preto sa nás zbaví aj umelá inteligencia a možno nie. My sme prirodzení.
*
Technologická singularita je moment po ktorom sa naša civilizácia radikálne zmení. Príde v čase keď umelá inteligencia prevýši ľudskú. Od tohto momentu sa dokáže naďalej zlepšovať sama a rozdiel voči ľudskej inteligencii bude narastať. Čo sa stane potom je mimoriadne ťažké, ak nie nemožné odhadnúť. Pojem singularita ako prvý zaviedol v roku 1983 matematik Vernor Vinge. Pred ním však na tento prelom už upozorňovali Alan Turing a John Von Neuman. Spopularizoval ho a punc zákonitého vývoja mu dal Ray Kurzweil. Príchod singularity Vernor Vinge predpovedá pred rokom 2030, Ray Kurzweil na obdobie okolo roku 2045.

Odpovědět


hlouposti a nesmysly

Ludvik Sobota,2015-04-22 00:44:53

homo sapiens se ma ridit rozumem. Nezijeme v dobe kamenne abychom verily na duchy.

Tyhle nesmysly nejen nemuzu cist ale nemuzu je v zadnem pripade akceptovat. Nemuzu se smirit s lzivou propagandou extremismu a nabozenstvi. Prave tohle tu zaseva pokrytectvi a rozleptava nasi spolecnost, budi to tu pohorseni. Ja az uvidim toho autora tak ***********

Odpovědět

Čím se liší věčný život od věčného opakování?

Josef Hrncirik,2015-04-18 11:13:51

Růstem a změnou která popře vše co již bylo dokonalé jako nedokonalé?
Je to trvale udržitelné mimo opakování?
Kam to hypoteticky může směřovat a co to mění či zaplňuje?
Je to něco jiného než aktuální stav?
Může to mít dostatek hmoty, prostoru, energie a času aby to i jen uvažovalo, či popsalo či zapsalo či dokonce uskutečnilo všechny možné stavy i kdyby byl jejich počet konečný?
Nepodobá se to hadu živícímu se svým vlastním ocasem?

Odpovědět


Neviem či som to pochopil

Viktor Abc,2015-04-19 10:44:34

No opakovanie - kolobeh života nie je nekonečné, ani večné. No existuje život večný pre človeka, keď sa človek narodí do nového - večného života v Kristu. Teda skrz vieru v Božie Slovo. To je večný život, ktorý nikdy nekončí, lebo Kristus porazil smrť raz a navždy.

Mat 24:35 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

No a Boží prísľub sa naplní vo večnom živote pre tých, ktorí v neho uverili.

Odpovědět


Viktor, ty si si iné ako ilúziu v živote nepripust

Rene Mikolas,2015-04-19 13:21:32

Boh sa sám, ako svoj syn, poslal na Zem, aby zrealizoval obetu, v ktorej našiel zaľúbenie a po dohode samého so sebou ju aj prijal. A dokonca evanjelium podľa Jána 3:16 hovorí, že obetu vykonal otec Boh: "Boh natoľko miloval svet, že mu daroval svojho syna."
Keďže syn bol prorok, vedel, ako to dopadne. Otec Boh alebo pomyselný syn, ako Kristus Spasiteľ v jednom, ale tým činom podviedli svoje ovečky.
Bol vraj obetovaný život, ale obeť zostala živá, napriek tomu, že chvíľu bola mŕtva. Skutočnou obetou by bola definitívna smrť!
Je možné, že Friedrich Nietzsche filozof to fiasko chcel zachrániť, keď prehlásil: "Boh je mŕtvy!"

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-20 13:51:40

Ovšem na tohle argument nemám :-)

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-20 22:50:33

Je vidieť, ako je nemožné pochopiť postatu Boha bez viery v jeho Slovo. Vlastným rozumom to pochopiť, je iba tápanie v tme. Kto má vieru v Božie Slovo, tak chápe, kto je to zvrchovaný Boh a ako môžu byť jedno - Otec, Syn a Duch Svätý ako jeden Boh.

Odpovědět


nesmysl po smrti budes tuhej ty chytroline

Ludvik Sobota,2015-04-22 00:53:48

blbost smrti vsechno konci, koukej delat neco poradnyho dokud jsi nazivu, zajdi si na prednasky z chemie nebo fyziky na CVUT, snad jeste nejses ztracenej pripad, radi te privitame, budes to mit zadarmo i s odbornym vykladem

Odpovědět

Nové vedomie v Kristu

Viktor Abc,2015-04-18 08:45:10

Milan K napísal: No, Viktore, důležité je, jestli sis vybral toho správného boha. Abys nakonec nehořel v pekle, zatímco jiní budou s navždy ztopořenými penisy obšťastňovat svých 72 panen. Anebo třeba nežil příští život jako slepice v klecovém velkochovu...
Tak ale naštěstí přestoupit můžeš kdykoliv.
------------------------------------------
Kto ti dá lepšiu ponuku večného života ako ti dáva Boh vo svojom zasľúbení? Spasenie z milosti a to skrz vieru bez zásluh a zdarma – ako dar? Mohamed, Budha no kto? Nikto! Stačí to Božie Slovo zasľúbenia prijať do srdca vierou a to je všetko. Kto uverí tak aj vyzná v Pravde Syna Božieho. Život, ktorý bude nasledovať bude vychádzať už z nového človeka, narodeného z Ducha - z Boha. No kto to neprijíma, tak nie je jeho!

Ak mám iba jedného telesného otca, tak mám iba jedného duchovného Otca – Otca na nebesiach. Tak ako sme sa sami od seba nenarodili telesne, tak podobne sme sa sami od seba nenarodili z Ducha. Je to už nové vedomie v Bohu a to je pravý život - večný život, lebo Boh je večný. Je to Otec na nebesiach, ktorý plodí svoje deti semenom Ducha – Slovom Pravdy. Skrz vieru vstupuje do srdca človeka semeno Ducha – Slovo Božie a rodí sa nový človek – nové stvorenie v Kristu Ježišovi. To nové stvorenie v Kristu Ježišovi bude nekonečne vďačné jedine Bohu a stále ho bude oslavovať.

Ja som si Boha nestvoril, ale Boh stvoril mňa. Ja som si Boha nevybral, ale on si vybral mňa. „Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.

Rozdiel v učení Krista a a ostatných „učiteľov“ ako bol Mohamed, Budha atd. je priepastný. Napr. islamisti si chcú spasenie zaslúžiť a vieme k akým zvrátenostiam ich to doviedlo. Ak nasledujem Ježiša Krista, ktorý učí milovať aj nepriateľa, milovať svojho blížneho ako seba samého a svojho Boha : Mar 12:30 A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. 31A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet

Tak v čom je toto učenie nepravé? Oznám mi to?

No ako vidím, tak mnohí si zo stvorenia urobili Boha, ktorého aj uctievajú. Jeho meno je - samoorganizujúca hmota a jej duchom náhoda.

Odpovědět


Analogie

Milan K,2015-04-18 10:37:47

A kdo ti dá lepší úrok než Naše banka?!
Nikdo! Stačí jen tady dole podepsat :-)

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-18 16:20:00

Ak použijem túto analógiu, tak banka ti len tak nedaruje peniaze a očakáva, že tam vložíš svoje ťažko zarobené peniažky, ktoré samozrejme obracia. No a jeden deň je tu a druhý deň tu už nemusí byť, aj s tvojimi peniazmi.

Náboženstvá tiež chcú vždy niečo za niečo!

No Božie Slovo zvestuje o zasľúbení večného života v Kristu – aj tvojho večného života a to jedine z milosti, bez zásluh a zdarma – ako dar. Samozrejme jedinou podmienkou je to prijať vierou. Ako sa to dá porovnať s hocičím na tomto svete? Mat 16:26 Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu?

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-18 23:35:47

Plácačku na mouchy a bude klid.

Odpovědět


Milan K,2015-04-19 08:47:46

Buď korektní.
Nepleť materiální a duchovní rovinu dohromady, stejně, jak to je v této sérii článků.
Pokud píšeš o něčem reálném, konkrétně o "penězích" banky, pak je to materiální rovina.
Pokud píšeš o daru věčného života, pak to je duchovní sféra, záležitost víry, která v materiální sféře neexistuje. Takže je nesmysl obé srovnávat, to dělají pouze šarlatáni :)

Odpovědět


Vědomí má i bílý šimpanz

Josef Hrncirik,2015-04-20 19:14:37

Odpovědět


Vyzerá to, že si to nepochopil Milan

Viktor Abc,2015-04-20 23:02:45

Odpovědět


Nastuduj pravidla diskuse, Viktore :)

Milan K,2015-04-21 10:44:18

Odpovědět


tohle je horsi nez militantni islam

Ludvik Sobota,2015-04-22 00:51:30

vyjde to uplne nastejno, blb zustane blbem at si necha narust plnovous nebo knirek.

tohle je spiknuti proti zdravemu rozumu, nabozenskych fanatiku...
kdybyste se venovali treba studiu chemie nebo se naucili nazpamet soustavu prvku ale vy radsi papouskujete religiozni nesmysly.

Ja kdybych mohl, tak z vas ty nesmysly vytlucu. Vsak vy byste mi jednou podekovali, az by z vas prikladne vyrostl profesor chemie na CVUT... ale vy jste ztraceny pripad... cert vas vem vy magori

homo sapiens se ma ridit rozumem. Nezijeme v dobe kamenne abychom verily na duchy.

Tyhle nesmysly nejen nemuzu cist ale nemuzu je v zadnem pripade akceptovat. Nemuzu se smirit s lzivou propagandou extremismu a nabozenstvi. Prave tohle tu zaseva pokrytectvi a rozleptava nasi spolecnost, budi to tu pohorseni. Ja az uvidim toho autora tak ***********

proti takovym nesmyslum se musi aktivne bojovat to ja nemuzu nechat jen tak

Odpovědět


Pane Svoboda

Radka Sladká,2015-04-22 08:16:25

měla bych pro vás kontakt na jednoho odborníka. Svět je plný nenapravitelných ignorantů a tam by vám mohli trošku pomoci poléčit tu nevyhnutelnou tenzi.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-22 08:17:30

Pardon, pane Sobota :-)

Odpovědět

Diky za inspirativni clanek!

Ludek Malir,2015-04-17 22:05:19

Zdravim pane Spacku,

dekuji za velmi inspirativni clanek. Prijde mi prinosnejsi pro mou dusi a mou osobnost (:D) nez vetsina ostatnich vedeckych clanku (nejen na oslovi). Malokdy se mi stava, ze mi text ovlivni chemii v mozku natolik, ze nad clankem premyslim(?) nekolik hodin.

Pisete a souhlasim, ze cim vic clovek vi a vedecky ruzne jevy vysvetluje, tim min potrebuje Boha na vysvetleni do te doby nevysvetlitelneho. V podstate se da rict, ze uz dnes vetsinu veci kolem cloveka dokazeme vedecky popsat tak, ze Boha nepotrebujeme.

Budeme vedet, jak a z ceho se tvorime, myslime, jake se vylepsit bud pomoci techniky (umele koncetiny, nahradni organy), nebo genetiky (odstraneni genetikych vad, kompletni vylepseni DNA)

Uvazme, ze tedy budeme vedet vsechno a na Boha zapomeneme (k tomuto se jeste vratim).

Dale pisete "Naše chování je diktováno interakcemi molekul v našem mozku. Fungování mozku můžeme pozměnit buď dodáním psychotropních látek z vnějšku, nebo působením látek tělu vlastních." - muzeme si tedy predstavit mozek jako velkou, ale opravdu velkou chemickou reakci ovlivnenou mnoha a mnoha podnety, proto nemuzeme mit (diky efektu motylych kridel) dve stejne osobnosti. Spravne, ze jo :)

Jste presvedceny, ze stroj muze mit vsechny mentalni schopnosti, jako clovek. Co si ale myslite o tom, ze dnesni pocitace funguji "jen" na elektrickych signalech, ktere nejsou zdaleka tak sofistikovane, jako nas chemicky mozek? Jestli by mel pocitac fungovat jako nas mozek, tak si myslim, ze samostane myslici pocitac s osobnosti nebude jeste hodne dlouho (30 let zminovane na zacatku clanku mi prijdou jako velice optimisticke). Ano, pocitac je mnohem rychlejsi a ma mnohem lepsi pamet (hlavne na text :) ), ale nedokazu si predstavit, jak ho v blizke dobe naucime premyslet. Nebo si myslite, ze pocitacova mysl bude "jiny typ bytosti?" Ciste elektricky smyslejici bytost, dalsi vyvojovy stupen ala Matrix? A jak si muze takovy pocitac uvedomit sam sebe, kdyz lidskemu mozku to trva nekolik let vyvoje? Jedinou moznost vidim v tom, ze clovek postavi pocitac, ktery si uvedomuje sam sebe. Pak by se mohl zacit replikovat. Ale to by muselo byt vsechno, od tezebniho dolu az po vyrobni linky, napojeno na nejakou sit, treba SkyNet :)

Takze az budeme umet vse vysvetlit, zapomene na Boha. Myslite si, ze az si pocitac postaveny clovekem bude umet vse vysvetlit, zapomene na (zabije) cloveka, jeho stvoritele, protoze uz ho nebude k nicemu potrebovat? Dekuji za odpoved :)

Btw. mozna to z textu vypada tak, ze jsem katolik, ale nejsem. Ale verim v nematerialni svet, protoze materialno je mi malo :) A bavi me o tehle vecech polemizovat a diskutovat. Ale s jakymkoliv nabozenstvim to jde tezko, protoze jsou omezene jen sama na sebe.... A na druhou stranu veda zkouma jen materialni veci, mrtve veci, stejne jako schrodingerovu kocku...

S pozdravem,
LM

Odpovědět


-

Zdeněk Jindra,2015-04-17 23:04:22

Máte tam spoustu omylů. Asi nejvíce do očí bijící je tvrzení, že věda zkoumá jen materiální věci. Matematika není věda??? No a totéž informatika a biologie.
Nabízí se ad-hominem otázka na téma drogového materiálu.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-17 23:12:37

Náhodou, to mi příjde jako dobrá myšlenka, že když budeme chtít sestavit umělou inteligenci, která by měla vědomí, nakonec skončíme u přesné kopie mozku včetně chemicko biologického složení. Ty měděné drátky na to nejspíš stačit nebudou :-)

Odpovědět


Jenže chemické reakce

Jaroslav Pokorný,2015-04-19 23:47:32

jsou v podstatě elektrickými jevy v atomech.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-20 13:34:53

Jenže chemické reakce včetně elektrických jevů se vyskytují v celé neživé přírodě téměř úplně všude. Vědomí zatím bylo pozorováno jen v složité organické struktuře jménem mozek. Myslím, že aby to bylo schopné si uvědomit, že je to chytré, musí to být i živé. Ale důkazy nemám :-)

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-20 13:35:54

A myslím si to díky panu Malířovi :-)

Odpovědět

Pane Jane Š.nevznikají dvě osobnosti čtěte dál

Martin Truhlář,2015-04-17 15:33:01

na tomto vlákně je historie přerušení koncového trámce a napříkladech skutečných lidí, kteří tím prošli se rozdvojení osobnosti neprojevilo !!!
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_odd%C4%9Blen%C3%BDch_hemisf%C3%A9r
celý článek je postaven na formulaci V.S Ramachnadrana za jehož vám děkuji, prošel jsem si krásné přednášky
vím, že jste mě zařadil do pytle s náboženskými fanatiky, ale od počátku se snažím s vámi kriticky argumentovat..tento poslední článek byl pěkný..ten první o duši byla změt otázek..at se daří vaší duši živé..tedy Vám osobně:-)m.T

Odpovědět

Pane Špačku,

Pavel Foltán,2015-04-17 14:59:18

patří vám velké poděkování za vaše články a snahu zachovat zde alespoň zbytky rozumu.
Vydržte a pište dál a nic si nedělejte z poplašeného pokřiku kudlanek.

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:49:19

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

Kresťanstvo s rozdelením na božiu (duchovnú) a

Rene Mikolas,2015-04-17 12:56:05

ľudskú podstatu údajného Spasiteľa malo tiež problémy a tie zásadné trvali až 600 rokov po narodení pomyselného Ježiška.
300 ROKOV PO SMRTI SA ROZHODOVALO KTO A ČI VÔBEC BOL SYN BOŽÍ
Monofyzitizmus (z gréckeho monos jeden + fysis prirodzenosť) je kristologický názor, že Ježiš Kristus mal iba jednu a to celkom božskú a nie ľudskú prirodzenosť. Prvé tri storočia otriasali cirkev spory: Kto je Ježiš Kristus? Je stvorením Otca (arianizmus – odmieta božskú prirodzenosť)? Je formou zjavenia jedného Boha (modalizmus)?
Prvý ekumenický koncil v Niceji r.325 zavrhol arianizmus ako bludnú náuku a učil, že Kristus je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, jednej podstaty s Otcom. Na treťom ekumenickom koncile v Efeze v r. 431 bolo zavrhnuté nestoriánstvo, ktoré učilo, že Boh prebýva v Ježišovi ako v chráme. Niektoré názory sa týmto zavrhli, ale spor o presné stanovenie vzťahu božstva a ľudstva v Ježišovi ešte nebol ukončený.
AKO O BOHU SYNOVI ROZHODOVALI ĽUDIA - KRESŤANIA, VY NEVIETE ČOMU VERITE!
Eutyches bol archimandrita jedného carihradského kláštora neďaleko Konštantínopolu a protivníkom nestorianizmu. Spojil obe prirodzenosti Krista tak, že fakticky zostala len jedna jediná, a to božská, čím poprel, že ľudská skutočnosť existuje v Kristovi nezmiešane vedľa božskej podstaty v jednej osobe Logu. Týmto bolo spochybnené Ježišovo ľudstvo a zároveň vlastná podstata jeho vykupiteľského diela a tajomstvo spásy. Eutychovo učenie bolo nazvané monofyzitizmom.
Na miestnej synóde v r. 447 odsúdil konštantínopolský patriarcha Eutycha ako heretika a žiadal jeho zosadenie zo svojho úradu, pretože nechcel svoje učenie odvolať. Eutycha však podporil alexandrijský patriarcha Dioskúros, obhajujúc podobný názor a neprijímajúc rozhodnutie synódy. Preto zvolal cisár Theodosius II. r. 449 svoju vlastnú synódu do Efezu. Stretnutie sa odohralo pod vplyvom alexandrijského patriarchu a Eutyches tu bol rehabilitovaný, bol navrátený do svojho úradu.
Pápež Lev I., ktorého vyslanci na zhromaždení neboli pripustení k slovu, ju označil za „lupičskú synódu“.
TEN POMYSELNY JEŽIŠ SI TOHO VYTRPEL AJ PO SMRTI
Pápež požadoval nové zvolanie koncilu – v Chalkedone. Vo svojom liste novému carihradskému patriarchovi, pápež vysvetľuje náuku o dvoch prirodzenostiach Krista, ktoré sú nezmiešané a nerozdelené, spojené v jednej osobe Krista. Mníchovi Eutychovi tu pápež vytýka, že z konkrétnej hodnoty, akou je vtelenie, viac-menej vylúčil konkrétnu realitu človeka. Boh a človek sú zjednotení a táto jednota sa naplňuje a uskutočňuje v onej jednotlivej a konkrétnej osobe, ktorou je Ježiš Kristus.
A TO JEŽIŠ EŠTE NETUŠIL, ŽE TO NIEJE KONIEC.
Pre západnú teológiu boli týmto pápežským vysvetlením dané smernice pre ďalší teologický vývoj, zvlášť, keď bol zahájený chalkedonský koncil 8. októbra r.451, ktorý rozhodol v rovnakom duchu. Zišlo sa na ňom 500 – 600 biskupov, ktorí pri svojom sedení definovali, že Ježiš Kristus je integrálny a úplný vo svojom božstve a že je integrálny a úplný vo svojom ľudstve, je pravým Bohom a pravým Človekom. V Kristovi je božstvo a ľudstvo spojené a v tejto jednote si obe prirodzenosti zachovávajú svoje charakteristické vlastnosti.
JEŽIŠI - STÁLE NIE JE KONIEC.
V nasledujúcom storočí (VI.) sa z monofyzitizmu vyvinul monoteletizmus, ktorý sa pokúšal nájsť strednú pozíciu medzi výrokmi Chalkedonského koncilu a monofyzitmi. Stúpenci koncilu však aj toto riešenie zavrhli, a to napriek snahám byzantských cisárov dosiahnuť v tejto otázke cirkevnú jednotu. Monoteletizmus potom zastávala najmä maronitská cirkev, a to až do doby, kým opätovne vytvorila cirkevné spoločenstvo s katolíckou cirkvou.
A ABY TOHO NEBOLO DOSŤ, TAK TO SA ASI JEŽIŠ NA NEBI UŽ CHYTÁ ZA HLAVU.
Podľa niektorých tvrdení medzi monofyzitské cirkvi patria orientálne ortodoxné cirkvi v krajinách Blízkeho východu. Toto tvrdenie však nie je pravdivé, keďže orientálne ortodoxné cirkvi odmietajú nielen nestoriánstvo, ale aj eutychiánsku herézu.
A KTO BOLI TÍTO CHRISTOLOGOVIA?
Nestoriáni - V Ježišovi Kristovi je jedna božská a ľudská osoba (t. j. osoba s božskou prirodzenosťou a osoba s ľudskou prirodzenosťou). Na kríži teda zomrela iba ľudská osoba Krista, nie božská. Tiež odmietali Márii priznať titul Theotokos - Bohorodička, pretože Mária porodila len človeka Ježiša. Podľa nestoriánov sa malo hovoriť skôr o Kristorodičke.
Eutychianizmus - tvrdil, že Kristus bol z dvoch prirodzeností, ale nie v dvoch prirodzenostiach: samostatnej božskej a ľudskej osobnosti, ktoré boli v jednote a miešajú sa takým spôsobom, že Kristovo božstvo spotrebováva svoje človečenstvo ako oceán spotrebováva kvapku octu.
Reakcia proti eutychianizmu tiež viedla k rozkolu s východným pravoslávím.
Amen.

Odpovědět


vsechno to jsou religiozni nesmysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:49:43

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

pane Jane plete se vy i já i neurovědec :-))

Martin Truhlář,2015-04-17 12:00:11

Myslím,že se pleteme všichni...jako tisíce před námi a po nás..jen málokdo otom zpětně napíše... stačí jen ten pokorný pohled na všehomír...Pane Jene díky za lidi co věří ve věci,které nejsou doposud vidět (a jsou tudíž neověřítelné),aby se potom stali,já jsem moc rád za tuto schopnost mozku škoda,že jste o tom nenapsal ani řádku...víra je naprosto přirozená věc,ale vy jste s ní udělal kratký proces...halt jsou miliardy lidí v absolutním sebeklamu a lži..ale počkejme oni normálně žijí,podnikají,dokonce učí na školách a jsou to i vědci..jen nečetli váš článek a přednášku pan V.S.Ramachandrana :-)

Odpovědět


je potreba vymytit tmarstvi, pouze fyzika a chemie

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:51:02

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

pane JaneNováku9

Martin Truhlář,2015-04-17 11:40:01

I Vy jste duše živá...cítíte se jako nejvíce neověřená doměnka v tomto vesmíru a tudíž nejdál od pravdy ?... tedy jste li součástí nějaké hypotézy:-))
M.T

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:51:19

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

Ďakujem

Jana Packova,2015-04-17 11:20:05

za skvelý článok autorovi a už teraz sa teším na ďalšie - som rada, že sa nenechá odradiť či už existujúcou alebo potenciálnou iracionálnou diskusiou (komentáre som nečítala, ale podla komentára komentárov mi je jasné, že mnohým stúpil na vierozvestný otlak).

V článku sa nachádza mnoho vecí na zamyslenie a veľmi sa mi páčia hlavne pasáže o plasticite mozgu a oddelení hemisfér.

Mimochodom, kniha zlých argumentov patrí medzi moje obľúbené, rovnako som sa tešila aj kultúrnej referencii na Červeného trpaslíka a Křemíkové nebe :)

Takže ešte raz, veľmi pekne ďakujem za zaujímavý a podnetný článok!

Odpovědět


Taky díky

Jan Špaček,2015-04-17 11:25:02

I když vím, diskuse pod článkem není reprezentativním vzorkem názorů, protože se převážně vyjadřují ti, co mají s obsahem problém, tak při pročítání komentářů mám vždycky pocit, že je chyba, že to píšu. Racionálně vím, že tenhle pocit je daný pouze snahou mého mozku nevyčuhovat ze stáda. Váš komentář mě potěšil a díky za něho.

Odpovědět

Pane Jane ŠPAČKU nakolik je PRAVDOU fakt ,že

Martin Truhlář,2015-04-17 10:16:57

Bez dalšího napínání: rozdělení hemisfér vede ke vzniku dvou osobností sdílející jedno tělo...ne nevynikají dvě plnohodnotné osobnosti...vznikají dvě násilím nesjednocené centra řízení,kde jedna neumí co druháa dokud budou spolu se to ani nenaučí.Je to tendenčně napsané že vzniká věřící a ateista...moc dobře víte že věřit a nebo mít náboženské sklony umí jen pravá hemisféra. Z hlediska pozorování jde o jev náhodný nebo častý a nebo o konstrukci,že to taky existuje? Jde o velmi nemocného pacienta s nefunkčním mozkem pokud jde o modulární centralní řízení obou hemisfér. Ta vaše domnělá osobnost s pravou půlkou si to může plnohodnotně emocionálně užít, citově zabarvit řeč kolegy,které nerozumí,zapískat si to levou rukou na píštalu a pak si to nakreslit...pojdme lidem řezat mozky a bořit myty o duši...říkám ne sjamská dvojčata mají plně funkční mozky jsou to rozdílné osobnosti s jedním tělem o jeho řízení se dělí...nakolik jste zpruboval vznik dvou "plnohodnotných" osobností tak,že jsou X pravdivé a následně zničil existenci duše..další otázky knězi jsou jen teplý dech...Pane Jane chcete vědětco je duše... s bázní a úctou říkám "VY" jste duše živá..rozdělí li vám mozek, dál jí budete leč jako nemocný člověk...což píši jen jako dokreslení vašeho příkladu v článku..s úctou M.T.

Odpovědět


Jan Špaček,2015-04-17 11:30:17

Buď se v neurobiologii mozku pletete vy, nebo se plete neurovědec V. S. Ramachandran, který na této přednášce prezentuje case-study: http://thesciencenetwork.org/programs/beyond-belief-science-religion-reason-and-survival/session-4-1

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:51:53

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

No, tak nějak,

Dag Bedmen,2015-04-17 08:42:07

stále se v diskusi objevuje názor, že víra v boha a její "zkoumání" nepatří na OSLA, Já osobně se domnívám, že naopak. Náboženstvím jako klasickým případem politické ideologie, by se věda měla zabývat a k náboženství se vyjadřovat a to sociologové, psychologové případně i psychiatričtí odborníci, neboť se jedná o velmi snadno zfanatizovatelnou ideologii a je jedno zda má či nemá reálné základy, podstatné je jak hluboké problémy může ve společnosti způsobit,nebo naopak jak pozitivně může společnost ovlivnit.
No, tak nějak, zatím ty problémy zřejmě převažují, asi proto proti ní vzniká takový odpor u soudně uvažujících.

Odpovědět


Milan K,2015-04-17 09:26:43

Achjo... víra nerovná se náboženství!
Chápete rozdíl mezi duchovním a materiálním světem?
Já myslím, že ten kdo rozdíl chápe, musí pochopit i to, že materiálně (neurobiologicky - biologií nervové soustavy) zkoumat něco duchovního (např. duši), jako se snaží tato série článků, je nesmysl.
Materiálně můžeme zkoumat pouze materiální rovinu. Vyjma šarlatánů, ti nemusí :)

Odpovědět


Materiálne skúmanie?

Rene Mikolas,2015-04-17 13:08:49

Milane, najmä Einstein bol známy svojimi myšlienkovými experimentami. Čistá abstrakcia.
Nepotreboval drahé zariadenia laboratorií stačila táabstrakcia.
Myšlienkovým experimentom sa dá dospieť k rovnakému záveru, k akému prišiel G.Galilei na šikmej veži v Pisse a americkí kozmonauti to predvádzali na Mesiaci s pierkom a geologickým kladivkom: Totiž, že vo vákuu padajú s rovnakej výšky rôzne hmotné telesá za ten istý čas.

Odpovědět


Milan K,2015-04-17 15:49:28

Rene, máte pravdu, ovšem já nepsal o duchovním zkoumání materálna, ale o materiálním zkoumání duchova, resp. víry (např. zmiňované "duše"). Tj. o něčem jiném.

Odpovědět


Milan K,2015-04-17 16:17:29

Rene > Rád bych v předchozím komentáři opravil mnou nekorektně uvedené "douchovním zkoumání materálna" za "myšlenkovém zkoumání materiálna".

Odpovědět


No, tak, nějak

Dag Bedmen,2015-04-20 05:28:25

pane Milane, asi dobře nechápete můj text, já v něm nespojuji obecný pojem víry s náboženstvím, ale náboženství s vírou v boha. No a náboženství je forma politické ideologie, čož je dobrý objekt možného výzkumu "materialistické" vědy. Dokonce se těmito "problémy" věda zabývá, ale málo se to publikuje. Věda se dokonce zabývá i prostou obecnou vírou, ale to "teisté" (věřící v boha) jaksi neocení.

Odpovědět


Milan K,2015-04-20 12:00:33

Dag Bedmen > Z prvních dvou, resp. tří vět, i v kontextu dle mě vyplývá to, na co jsem reagoval.
Pojmy "náboženství" a "víra v boha" netřeba spojovat, tyto jsou spojeny již samotným významem slova náboženství. Každopádně děkuji za upřesnění.
Náboženství, jakožto ideologie, je off-topic (netýkající se článku) - a osobně myslím, že články o tomto asi nemůžou být objektivní (jen těžko někdo objektivně obsáhne všechna prostředí, kulturu, zájmy, vlivy, atp.).
Nedovolil bych si tvrdit, že zkoumání "víry jako takové" věřící jaksi neocení. Nerozchází se to. A i mezi vědci (třeba právě filosofie) jsou v boha věřící lidé.

Odpovědět

Martin Truhlář,2015-04-17 08:35:36

Pane Jaroslave jsem věřící člověk a mrzí mě,že nedokážete oddělit svým vědeckým postojem co jsou náboženské plky a co je věc metafyzična...jak jste mohl někde něco někomu vysvětlovat,když neděláte rozdíly a házíte lidi do pytle s nadpisem náboženských fanatiků..nenávidím náboženství určitě víc než kdokoli zde proti němu píšící..důvod? zažil jsem jeho působení...ale pro kolegy vědátory... neplést si vlastní zkušenost víry s náboženstvím...nevidíte li ten rozdíl...necupujte pojmy duše srdce ducha víry a studujte co je náboženství a co není.

Odpovědět

???

Martin Truhlář,2015-04-17 08:22:29

Pane Jaroslave nejspíš jsem to zle pochopil...proč se trefeně ozýváte,když autorem článku je nějaký pan Jan S? a proč odpovádáte tak intelektuálně povýšeně..jako,že s hňupy náboženskými se nemá cenu bavit? v ničem jsem svými příspěvky nikoho neurážel a už vůbec to neprezentoval jako fakta...víte ,že to nejde...jen jsem otázky položene v článku mírně uvedl v nejistotu, protože byly položeny jako fakta jasně účelově

Odpovědět

Digitální teploměr má vědomí teploty. Má však

Josef Hrncirik,2015-04-17 07:30:12

též nárok na duši a brannou povinnost?

Odpovědět

Polovinu z polonekonečné doby stráví v pekle a

Josef Hrncirik,2015-04-17 07:13:41

zbylé dvě třetiny v nebi. Prosím o kontrolu správnosti výpočtu pomocí Složených zlomků.

Odpovědět

Duša je len účelovou konštrukciou.

Rene Mikolas,2015-04-17 01:01:26

Zákon zachovania popisuje, z hľadiska filozofického, absurditu existencie. Determinuje teda boha ako nadbytočnú hypotézu.
Potom duša je umelo vytvoreným konštruktom, vyplývajúcim z tejto nadbytočnej hypotézy, s ktorou by mala, ako jediný účel, viesť komunikáciu.
Vedomie a duša sú teda synonymá.
Vedomie ako produkt mozgu, ako ukazuje pokus so škvrnou a pokus so zrkadlami za účasti viacerých druhov zvierat, má rôzne levely. Tým najvyšším disponuje človek.
Keďže najväčšie monoteizmy nepredpokladajú komunikáciu vedomia - duše zvierať s najvyššou bytosťou - môžeme sa nepriamo oprieť o tieto doktríny ako vysvetľujúce nadbytočné hypotézy o existencie duše. Duša je teda chimérou. kruh sa uzavrel. Pokiaľ majú náboženské systémy vôľu debatovať o duši nedá sa s tým nič robiť. Veda sa týmto problémom do diskusie môže zaoberať iba ako osvetovým problémom alebo spoľahnúť sa na vývoj
POLYTEIZMUS -> MONOTEIZMUS -> ATEIZMUS

Odpovědět

takze mozog uz nie je zahadou

Miso Misko,2015-04-16 21:28:27

Som rad ze v Cechach ste tak bravurne zvladli mapovanie funkcii mozgu. Predpokladam ze do vianoc sa mozeme dockat bezneho liecenia dusevnych chorob, a hlavne dokonaleho simulatora v style total recall. Uz pozeranie na monitory je vazne otravne. Alebo je tento clanok len nevedecky sposob ako provokovat? Dufam ze Osel nebude len osel.

Odpovědět


na druhej strane

Miso Misko,2015-04-16 22:19:50

Na druhej strane Jan mozno nechtiac otvoril celkom zaujimavu otazku. Je mozne ze dusa a mozog su oddelene? a reaguju na podobnom principe ako ked oddelime mozgove hemisfery? To plati pochopitelene len pokial dusa existuje. pokial dusa neexistuje Jan nastavil latku prilis vysoko. Dokazat neexistenciu niecoho co naozaj neexistuje je skoro nemozne.

Odpovědět


Nástroj existuje

Jan Novák9,2015-04-17 02:23:47

A jmenuje se Occamova břitva. Ta říká že nejblíže pravdě je hypotéza která má nejmíň neověřených doměnek. Duše a Bůh jsou absolutně největší neověřené doměnky možné v tomto vesmíru, takže hypotéza která je obsahuje je nejdále od pravdy.

Odpovědět


Milan K,2015-04-17 16:22:36

Jan Novák9 > A hle, i přes znalost tohoto nástroje mnoho lidí, vědců věří v Boha.

Odpovědět

co by řekl kněz

Petros Pd,2015-04-16 21:21:39

Nejsem nijak nábožensky založený ale vím že podle bible je duše smrtelá, ale bůh má schopnost duši znovu oživit a vytvožit ji jiné, nesmrtelné tělo. Jsou i jiná náboženství umožňující reinkarnaci nebo nehmotné duchy, nevylučuje to ani křesťanství ale podle křesťanství je to dílo satana.

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:56:50

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

komu kdo a co vadí?!

Martin Truhlář,2015-04-16 17:19:04

četl jsem pozorně,že jste vědeckou cestou rozcupoval křestanství...jste si jist,že jste si vzal správné nástroje na preparaci něčeho jako je "víra",kde se běžně věří ve slova toho koho jsme nikdy neviděli? A už jen dodatek...věřím v krista a všeco jsem si vírou zpruboval,že řekl a platí a zároven se denně vzdělávám ve vědních oborech co mi "duše" stačí a pří vší možné míře sebekritiky (ale bez hledání důkazu existence čehokoli a vědeckých přístupů) se mě to netluče.. věřím v krista i vše co věda dokázala dokázat... nechci ani vědět čeho je to důkazem:-)

Odpovědět


vsechno to jsou religiozni nesmysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:57:12

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

základ křestanství?

Martin Truhlář,2015-04-16 17:05:58

Pane Jene..máte li pro mě a další co věří v krista lepší cestu jak se vypořádat s vnitřním pocitem viny za "učuněné hříchy",které jsem spáchal a cítil dřív než mi někdo v bibli ukázal zákon,že jsou hřích a za druhé něco udělat s vnitřním touhou a zároven strachem z věčného bytí, tak vlastně budem mít vyhráno:-)vím trochu si říkám o odpověd..najdi si svého cvokaře:-)

Odpovědět

pujde do nebe nebo do pekla?

Martin Truhlář,2015-04-16 16:50:22

Vy opravdu víte skutečně o případu toho člověka všecko?Vidím,že vite o víře v krista hodně,ale,prominte,dovolím si vás upozornit, že je to zase trochu jinak. Váš i můj život je založen na jedinečnosti vaší i mojí osoby (bytí,života), a to uvědomění bud máte a nebo jste jen flujdum na molekulární bázi, proto je na snaze říct,že porucha mozku na té jedinečnosti bytosti nic nemění jen provider se porouchal, ale i zde bych měl výtku...spasen bude ten,kdo vyzná jméno Páně...kdo v něho uvěří + vyzná....zkuste si to, bude vám to jasné ašak vědecky nepodložené:-)..jste si jist, že ten člověk s poruchou mozku nakonec i po operaci není schopen říct...věřím v Krista jako osobního spasitele,že zemřel za mé hříchy..vite, třeba jako výsledek vnitřního souboje a po čase hurá a vyznávám a pak zase dlouho ticho:-)...chcete to opravdu soudit

Odpovědět


Do nebe

Jan Novák9,2015-04-17 02:10:34

Jestli někam půjde, protože v pekle už jsme, takže Bůh = Satan, kdo jiný by taky umučil vlasního syna. :-)))

Když to chcete z duchovního hlediska:
Církev a Bible je nejlepší Satanovo dílo určené k ovládání lidí, vždycky a všude kde vládla církev byla chudoba, utrpení a válka, viz středověk. Pěkné řeči, ale skutečnost je opak.

Odpovědět


>Truhlář

Zdeněk Jindra,2015-04-17 23:18:28

Skoro v každé větě se opíráte o nějaké to dogma, vůbec nemáte ponětí, co je to logické uvažování.
Proč by měla být základem fungování člověka jedinečnost? Dvojčata mají snad problém? Kdepak, to je jen ovládnutí ega doktrínou.

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:57:31

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

dvě osobnosti?

Martin Truhlář,2015-04-16 16:36:18

A podle čeho berete tak samozřejmě tézi, že ten člověk po operaci je dvojí osobnosti...já věřím i nevěřím a jsem jedna osobnost...chcete to příliš vidět černobíle
jsem dobrý i špatný zároven.Můžeme případ rodvojení vidět jako vnitřní nesoulad ve víře v boha,kde je to 50 na 50...což ten boj provází uplně každého.-)

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:57:51

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

Gratulace není co dodat, skvělé

Martin Truhlář,2015-04-16 16:28:31

Zdravím pane Jene, upřímě klobouk dolů.Mám jen palčivý dojem, že mít tak ve všem pravdu musí být neskutečné břemeno a zodpovědnost.Prostě umět si vysvětlit naprosto každou nianci a causalitku mého bytí dřív než ji udělám.To je vlastně nirvana či nejvyšší osvícení by se dalo říct. Od místa,kde pokládáte otázku knězi ..až po...duše neexistuje jsem tak trochu zklamán tendenčností vašeho počínání.Proč má kněz či kdokoli jiný dokazovat existenci duše anobrž z pohledu křestanského učení,proto,že věda to žádá a nebo vy?.Pojem duše je přece zavedený a má mnoho definicí a niancí dle toho komu a jak se hodil v ideologii, náboženství a dokonce i v dnešní společnosti i vzdělání.Já na vaších článcích obdivuji to jak jsou vědecky a precizně napsány a nepochybuji o vaších DUŠEVNÍCH schopnostech.Vědu a víru provádí(fakt jako provider) jeden a ten samý mozek minimálně to mají společného a tudíž v tomto prazákladu nejsou v rozporu.Napíšte nebo přineste, prosím ,pro celou historii a současnost pojem, který by nahradil váhu a moc slova duše a to jak je chápána...nebo jak byjste jinak nazval duši..jednen z překladů je život:-))

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:58:06

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

článek dokazuje existenci duše

Mojmir Kosco,2015-04-16 15:08:17

Duše není vědecký konstrukt a proto nemusí být vědecky dokazována. Pro vědecké tvrzení o neexistenci duše je důkaz ovšem nutný. Vědecké tvrzení je zejména takové které vede při opakování ke stejnému výsledku .Což tyto neurochemické pokusy nesplňují. Každý zásah do mozku vede k trochu nebo úplně odlišnému výsledku. Ergo neschopnost stejných výsledků dokazuje nepolapitelnost něčeho což nazývám duší

Odpovědět


Nejsem si sice úplně jistý,

Jaroslav Pokorný,2015-04-20 00:03:06

ale pokud vím, dokazuje se vždy z kladné pozice. Tedy ne, že by se dokazovalo, že něco není, ale je nutno dokázat, že něco existuje.
Věda tedy správně nedokazuje neexistenci duše, ale do doby, než její existenci věřící dokáží, se jí, zcela logicky, nezabývá. Podobně se nezabývá existencí létajícího špagetového monstra, do doby, než jej jeho věřící dokáží. Obdobné to je s vodníky, vílami, hejkaly .....
Naše milá herečka Ljuba Skořepová jednou v TV roztomile vyprávěla, že v lese za její chalupou žijí víly a trpaslíci a že si tam chodí s nimi povídat. Proč ne, ale je na ní, aby existenci těch víl a trpaslíků dokázala. Třebas tím, že je přinese sebou do TV.
A pokud věřící tvrdí, že se setkávají s živým Kristem, Bohem .... (a jsou toho náboženské tiskoviny plné), je zajímavé, že nikdy nedokáží říci, jak ten Kristus či Bůh vypadají, a proč, i navzdory tomu setkávání, stále mívají ve víře pochybnosti.

Odpovědět


Milan K,2015-04-20 12:03:52

http://666kb.com/i/cxxd54nq2768y3n83.jpg

Odpovědět


Tak to se skutečně

Jaroslav Pokorný,2015-04-20 12:24:21

povedlo.
Mám zkušenost z (rozsáhlé) diskuze s věřícími. Pokud jsou vzdělaní a mají všeobecný přehled, jsou si jistě vědomi nedostatečnosti svých argumentů a proto rychle přecházejí do komplikovaných teologicko-filosofických spekulací, jimiž se snaží dokázat platnost náboženských dogmat a pouček. Já, jako prakticky založený člověk, se diskuzi snažím udržet na praktické a srozumitelné rovině - proč na kruté nemoci umírají malé děti, co to byl "prvotní hřích" Adama a Evy a vůbec - existovali vůbec? To je totiž základní otázka. Jestliže Adam s Evou v Ráji neexistovali a tudíž nemohli spáchat "prvotní hřích", pak byl zcela zbytečný Ježíš, "druhý Adam", který měl svojí smrtí ten "prvotní hřích" odčinit. A v tom případě je celé křesťanství nesmysl.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-20 13:28:30

Tak Adam a Eva by symbolicky mohli představovat jedny z prvních příslušníkú homo sapiens a jejich prvotním hříchem mohly být pozůstatky zvířecké povahy, kterých se dosud nstihli zbavit.

Ježíš pak mohl být na zem vyslán, aby lidem vlastním příkladem ukázal, čím se liší člověk od zvířete a kterým směrem by se tedy lidstvo mělo vydat. Což se mu i povedlo.

Pokud budou všichní lidé následovat Ježíše, bude se jim žít lépe. Kolik z nás to skutečně udělá už však bůh nechává na nás. Proč? Proč ne!

Odpovědět


pro p.Pokorny

Mojmir Kosco,2015-04-20 20:09:01

Věřící nepotřebují dokazovat existenci duše oni s ní problém nemají .Naopak věda neustále vyvrací nebo zpřesňuje nějaká tvrzení a proto musí být jasně dokázána neexistence duše aby toto tvrzení se stalo faktem .Současné pokusy a jejich žádná opakovatelnost buď dokazuje naší neznalost nebo existenci duše

Odpovědět


Ad: Radka Sladká

Jaroslav Pokorný,2015-04-21 13:56:57

Pokud by (nějaký) Pán Bůh, který lidi "děsně" miluje (a proto je stvořil) jim ponechal zvířecí vlastnosti za které je stíhal všelijakými tresty a nakonec, aby se uspokojil, nechal svého Syna bestiálně umučit, tak těžko jej považovat za dobrého. Nehledě na to, že už v Ježíšově době byla dost dobře propracovaná "metodika" jak být dobrým člověkem. A to i na základě Starého zákona.

No a pokud by všichni lidé dodržovali učení marxismu-leninismu, měli bychom již dávno vybudovaný komunismus a bylo by nám dobře.


Ad: Mojmir Kosco
Věřící si samozřejmě nepotřebují dokazovat nic právě proto, že věří a nechtějí znát skutečnosti. Ono se s vírou lépe žije. Již dávno básník psal: "Radši v nejistotě žíti, než strašlivou zvědět jistotu!"

A neustále opravování, zpřesňování, nahrazování (starých) poznatků novými, je podstatou vědy. To věřící běžně nechápou. A proto jsou tak pyšní na náboženské "pravdy" které jsou neměnné. Nikoho z nich nezajímá, že nejsou pravdivé.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-21 15:39:12

Nechal přece umučit sám sebe, protože byl trojjediný. Možná, že krutost lidí, které miloval, a které stvořil s darem svobodné vůle, mu způsobovala mnohem větší bolest, než rány zasazené jeho vlastnímu tělu. Nestvořil život dokonalý, ale s šancí postupně se k dokonalosti vyvinout. Mohl to udělat dokonalé hned od začátku, ale pak by to bylo jen loutkové představení. Když jste na světě sám, nepotřebujete loutku, ale rovnocenného partnera.

Dobré myšlenky nikdy neškodí připomínat. I když jsou všeobecně známy. Zejména když se jimi řídí jen málokdo.

Odpovědět


odprostil bych

Mojmir Kosco,2015-04-21 21:48:27

otázku duše od křesťanství neboť všechna náboženství včetně přírodních s pojmem duše pracují. Mám dojem (ale né jistotu )že s ní pracuje i vědecký ateismus ve významu že po smrti dál nic nepokračuje...
Takže znova jak výše popsané pokusy s jedinečnými výsledky vyvrátily pojem duše? Když dokázali že zásahy kvůli něčemu co lze nazvat duší konči u jednotlivců vždy odlišně ?

Odpovědět

reakce k 15.IV.09:11

Josef Hrncirik,2015-04-16 14:35:20

lidé mají určitě svobodnou vůli metat los... ;cosi se objeví nebo zanikne. Je to emergence, přechod kvantity v kvalitu, paradox hromady písku nebo jen nezbytná vlastnost praktického poznání a jazyka?

Odpovědět

upozornění na chybu

Karel Pstružina,2015-04-16 12:07:29

Ve své stati píšete: pravá půlka je lepší například v logice...
To je zásadní chyba. Zde je překlad ze Sperryho charakteristice funkcí dvou hemisfér (Sperry je ten,který na odlišné funkce hemisfér upozornil a dostal za to Nobelovou cenu).

Levá hemisféra:

jazykové schopnosti
čtení
psaní
mluvení
logické myšlení
logická paměť
účelovost
optimismus
dobrosrdečnost
mnohomluvnost nedůvěra v možnosti
iniciativa

pravá hemisféra:
řečová intonace citové zabarvení řeči hudebnost obrazné představy prostorová orientace prostorová paměť smysl pro humor deprese fatalismus nedůvěra v možnosti
pasivita.

Tedy logické myšlení náleží levé mozkové hemisféře a nikoli pravé.

Přestože jde o odhalení chyby a K.R. Popper jasně říká, naleznete-li chybu, je celá teorie chybná. V tomto případě bych tuto chybu toleroval. Avšak zajímalo by mne, zda autor série článků se domnívá, že existuje něco mentálního, tj. karteziánský to, co není prostorově umístitelné, nebo zda zastává názor redukcionistů, že vše je jen aktivitou excitace neuronálních okruhů.
Zdravím,
Pstružina Karel

Odpovědět


Díky za opravu

Jan Špaček,2015-04-16 17:44:42

Máte pravdu - spletl jsem se. Logika doopravdy sídlí v té hemisféře, která ovládá pravou polovinu těla. Píšu redakci, aby to spravila.
Máte na mysli nějakou konkrétní věc, která není vázána na mozkové centrum? Zkuste ji blíže definovat.
Co se lidské psychologie týče, tak jsem materialista. Jsem přesvědčený, že stroj může mít všechny mentální schopnosti, jaké má člověk. Myslím si, že je možné vytvořit umělou inteligenci, která si uvědomuje svou existenci a má strach, že bude ukončena.

Odpovědět


Milan K,2015-04-17 18:09:47

Jan Špaček > No vidíte. Jste přesvědčený, že stroj může mít všechny mentální schopnosti, jaké má člověk.
Někdo věří v boha, vy v umělého člověka jedna ku jedné. Obé vyžaduje víru, vnitřní přesvědčení.

Odpovědět

Použít ten "nejvýkonnějším počítač" k je

Mintaka Earthian,2015-04-16 10:45:52

Dobrý den

Náruživým hledačům v těchto oblastech doporučuji techniku "meditace všímavé pozornosti" vipassaná.

http://psychologie.cz/vipassana-je-meditace-ktera-meni-zivot/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vipassan%C3%A1

https://www.dhamma.org/cs/about/vipassana

Jako programátor ji považuji za podobnou techniku jakou je krokování běhu programu. Tedy techniku použitelnou v případech, kdy potřebujete zjistit funkčnost neznámého programu, procházíte si jednotlivé instrukce krok za krokem a sledujete jak jsou jednotlivé části kódu propojené a jak pracují s daty.

Pro odpůrce dogmat a slepé víry může být velkým bonusem, cite wiki: "Při praktikování je dokonce nežádoucí jakákoli vizualizace či odříkávání textů, natožpak výjevů a textů s náboženskou tématikou."

Pro nízkonákladové výzkumníky je výhodou, že k tomu nepotřebují žádné speciální vybavení. Ten nejdokonalejší počítač už mají.

Ale úplně bez víry a úsilí se to neobejde. Bez toho, aby někdo věřil, že to má smysl, nebo věřil že to smysl nemá a chtěl to dokázat, se do toho těžko někdo pustí.

Ať se daří.

Odpovědět

Arain Gend,2015-04-16 10:37:45

Viktor Abc:Ano pravda, soud je v okamžiku smrti a osobnost/duše se buď stane součástí (prožije Boha) nebo zmizí (nebo jde do očistce - snad buddhistické znovuzrození někde?). Anebo osobnost/duše je součástí Jeho už za života, prožívá Ho v každém okamžiku (láska), může se Jím za života stát. Pak ale není už jako osobnost (individualita), už je to On a už není smrt (zemřela vlastně již za života těla). Těžko se hledají slova na něco, co popsat asi nelze...
Mudrjaroslav Sysel: Pro ty, co věří, že Bůh je lež, opravdu Bůh není. Osobnost/duše po smrti zmizí. A máte pravdu, na vědecký server dle mého názoru nepatří články, které nejsou vědecké, nic co se týká víry nelze prokázat ani vyvrátit. Nicméně je pořád lepší věřit než nevěřit, i z logického nebo chcete-li z vědeckého hlediska.Nevěřící vždy ztratí. Věřící možná ne.

Odpovědět


Milan K,2015-04-16 12:19:55

Víru rozhodně prokázat lze, resp. můžeme, nemusíme.
Víra v cokoliv je naší neoddělitelnou součástí. Každý v něco věříme, a průkaznost našeho osobního přesvědčení každý z nás často ověřujeme.
A ostatně, tak trochu z filosofického pohledu, i v ten důkaz je nutné věřit, aby byl důkazem.

Odpovědět


Nie je to lepšie

Rene Mikolas,2015-04-16 13:52:36

Nie je lepšie veriť ako neveriť, lebo túto vypočítavosť veriacim panbenko riadne spočíta ako hriech najvyššieho levelu a podľa mojej mienky si radšej ponechá "bezelstných" nehrešiacich ateistov. :-)

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-16 21:42:01

Rene Mikolas napísal:Nie je lepšie veriť ako neveriť, lebo túto vypočítavosť veriacim panbenko riadne spočíta ako hriech najvyššieho levelu a podľa mojej mienky si radšej ponechá "bezelstných" nehrešiacich ateistov. :-)
-----------------------------------------
Boh podmieňuje spasenie vierou v Jeho Slovo, takže to nerieš. Skôr treba riešiť tento problém: 1Ján 5:10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.

Tak teda “nehrešiaci ateista" z Boha urobil klamára a to tým, že v Boha neverí a teda neverí ani jeho svedectvu o jeho Synovi – jeho Slovu. Už samotná bezbožnosť je hriechom.

No a každý je hriešny a hodný odsúdenia. Jedine Ježiš - Syn živého Boha bol bezhriešný.

Odpovědět


Milan K,2015-04-17 09:05:02

No, Viktore, důležité je, jestli sis vybral toho správného boha. Abys nakonec nehořel v pekle, zatímco jiní budou s navždy ztopořenými penisy obšťastňovat svých 72 panen. Anebo třeba nežil příští život jako slepice v klecovém velkochovu...
Tak ale naštěstí přestoupit můžeš kdykoliv.

Odpovědět

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Mojmir Kosco,2015-04-16 10:37:24

Odpovědět

Přesně toto se mi stává,

Jaroslav Pokorný,2015-04-16 00:00:51

a přivedlo mě to do mnoha potíží.

"Například pokud se setkáme s názory nebo fakty, u kterých (ne záměrně) emocionálně cítíme, že je potřeba se před nimi chránit, tak se náš mozek přepne do obranného módu............... Logické myšlení koncového mozku ustoupí do pozadí a nahradí ho rychlé emocionální odpovědi"

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-16 11:16:15

Ale zase máte jistotu, že projdete Turingovým testem. Jsou lidi, o kterých se to říct nedá :-)

Odpovědět

Nepotřebujeme?

Jaroslav Pokorný,2015-04-15 23:44:15

"Dnes už nepotřebujeme hypotézu o existenci duše k vysvětlení fungování lidského myšlení, ba co více tuto hypotézu by bylo velice obtížné spojit se současným poznáním fungování lidského mozku"Nemáš pravdu, Jardo. Přírodní vědy neříkají nic o tom, zda ve vesmíru je projev nějakého Ducha nebo není. Na tuto otázku neodpovídají, protože nemají žádný způsob, jak rozhodnout, zda něco je projev ducha nebo není.
To, že projevy ducha ve vesmíru existují, je ovšem samozřejmé. Takovým projevem je například tvoje reakce. Chceš tvrdit, že to je výtvor robota, který o sobě neví? Jsi ty sám robot a ne člověk?
http://christnet.cz/diskuze/10265

Odpovědět


Milan K,2015-04-16 12:40:57

Souhlasím s vámi, Jaroslave.
Myslím, že naše víra, osobní přesvědčení (ať je jakékoliv) je to, co nás odlišuje od strojů, a možná je právě tím Duchem.
Víru (na rozdíl od důkazu - logicky :) ) dokazovat nemusím.

Odpovědět

Ajajajaj!

Jiří Kos,2015-04-15 22:21:22

Tak ono to bude mít ještě další díly? "Ajajajajaj! naříkal
Vladimírek, míchaje v to slova německá." (Volně podle Bohumila Hrabala.)

Odpovědět

Ajajajaj!

Jiří Kos,2015-04-15 22:18:47

Odpovědět

Viktor Abc,2015-04-15 21:59:22

Rene Mikolas napísal: Smrteľnú ranu Ježiškovi zasadili Kumránske zvitky
------------------------

Ježiš žije a žije aj jeho učenie! To, čo učil Ježiš sa odlišovalo v mnohých ohľadoch od učenia kumráncov

Kresťanstvo bolo otvoreným spoločenstvom oproti kumránskej komunite, ktorá sa prísne izolovala voči okolitému svetu, dokonca aj Židom. Ježiš sa obracia ku všetkým a učí, že zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Stretáva sa s publikánmi a hriešnikmi a hovorí podobenstvo o samaritánovi.

Ježiš sa stýka s ľuďmi, ktorí boli podľa Zákona (Tóry) „nečistí“. Buď boli malomocní alebo vykonávali povolania ako colníci, prostitútky.

Zatiaľ čo sa v Kumráne sa učilo, že všetkých synov svetla treba milovať a všetkých synov tmy nenávidieť . Naopak Ježiš svojich učeníkov učí, aby milovali aj nepriateľov a modlili sa za tých, čo ich prenasledujú.

Ježišovo evanjelium je adresované všetkým bez rozdielu, na rozdiel od uzavretého Kumránskeho spoločenstva. Ježiš volal ľudí, aby ho nasledovali, no Kumránci nevynikali misijnou činnosťou.

V Kumráne bolo dôležité neustále rituálne očisťovanie, oproti tomu Ježiš učil o čistote srdca a nie vonkajšie formálne a obradné očisťovanie.

Eséni žijúci v Kumráne si vytvorili vo vnútri svojej komunity množstvo prísnych pravidiel, ktorými sa chceli uchrániť od nečistoty okolitého sveta. Za porušenie pravidiel sa trestalo a dotyčný musel prejsť zložitým procesom očistných úkonov a rituálov.

Rovnako sa líšili aj vo vzťahu k ženám. Ježiš prijímal ženy do svojho spoločenstva

Oproti kumráncom Ježiš negatívne vystupuje proti ústnemu podaniu starších – podanie ľudí, lebo často ide o zámer obmedzovať, ba obchádzať Božie prikázania.

Eséni síce kritizovali ústne podanie starších (Halachu) a farizejských zákonníkov, no sami si ustanovili svoju vlastnú Halachu, ešte radikálnejšiu.

Odpovědět


Viktor to nevzdáva

Rene Mikolas,2015-04-16 13:58:19

Viktor ak autori evanjelistických telenoviel pripíšu slová a skutky človekobohu, ktoré boli popísané ešte predtým ako sa tento človekoboh narodil, tak aj nie príliš inteligentný človek si pomyslí, že ide o podvod.
*
A tú postavu nového Ježiša neorientovaného iba na Židov si vymyslel aj s jeho akože novým učením megapodvodník Pavel - Šavel z Tarzu, keď to napokon sám potvrdzuje Jeruzalemským : "... ale ja mám na mysli iného Ježiša!!!". Amen

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:50:10

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

je to nanejvýš dokonalý aether

Josef Hrncirik,2015-04-15 21:35:09

Odpovědět

Zajímavé, téměř nejvíc diskutovaný článek...

Arain Gend,2015-04-15 21:24:14

Bůh je jsoucno, bytí, které tvoří celý vesmír, hmotu, prostor, energii, prostě všechno, nic mimo něj není.
Je tu stále, je to duch - dech života.
Naše osobnosti a myšlení po smrti zemřou a nebudou, nejsou jsoucno, jsou jen software mozku. Duše neexistuje.
Myslíme, že jsme oddělení, ale nejsme.
Po smrti zůstane jen to jsoucno a to máme všichni stejné a je všude. A Ježíš nám ukázal cestu k němu, přes lásku. Bůh miluje svět, když člověk miluje Boha, je tím jsoucnem, tím vším a všemi.
Blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili.
Dokázat vědecky to samozřejmě (asi) nelze.

Odpovědět


Ježiš učí o súde pri zmŕtvychvstaní

Viktor Abc,2015-04-15 22:19:50

Ak by tí, ktorí zomreli prestali existovať, tak načo je potom súd, ktorým bude súdený každý a to mierou spravodlivého Boha v osobe každého, teda podľa jeho skutkov?

Ježiš predsa hovorí:Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-15 23:00:14

co se to jen s oslem stalo????

Odpovědět


Milan K,2015-04-16 06:07:43

Mudrjaroslav Sysel > Právě, že bůh jistě je. Jistě je v myslích mnoha lidí.
Ono to "je" zdaleka nemusí znamenat "můžu si na to sáhnout".

Odpovědět

bez determinizmu zkrachují pojišťovny i kriminalis

Josef Hrncirik,2015-04-15 20:31:12

Odpovědět

Důkaz

Pavel Bílek,2015-04-15 20:05:31

Někteří lidé, kteří se vrátili z klinické smrti, říkají, že byli v jiném časoprostoru, který má víc než 3 prostorové dimenze. Tento časoprostor bývá označován jako jemněhmotný, zatímco fyzice důvěrně známý časoprostor se označuje jako hrubohmotný.

Jak by měl vypadat důkaz tvrzení, že kolapsy vlnové funkce jsou sice z perspektivy hrubohmotné reality nedeterministické, avšak v širším kontextu nejsou náhodné? Mělo by takovým důkazem být reprodukovatelné chování, které ve své Paranormální výzvě požaduje hnutí Sisyfos? Důkazem nedeterministického chování nemůže být deterministické chování, to je zřejmý protimluv.

Jak má tedy vypadat onen přesvědčivý důkaz, po kterém volá autor článku? Interakce hrubé a jemné hmoty je ze své podstaty subtilní, kolapsy vlnové funkce propletených částic nemohou být deterministické.

Věda stanovila svou metodiku v době, kdy se fyzikální determinismus bral jako samozřejmost. Věda se rozhodla zkoumat pouze to, co lze zreprodukovat. Fyzika pak k velké nevoli vědců ukázala za hranice hrubé hmoty s tím, že tohle stanovenou metodikou zkoumat nepůjde. Je poctivé vzít deklarovanou metodiku a z ní odvodit, že tedy to, co s ní nemůžeme zkoumat, neexistuje? Je to stejné, jako když mikrobiolog deklaruje, že bude nalezené bakterie množit v tom a tom živném roztoku. Když někdo prohlásí, že existují bakterie, které lze zkoumat pouze v jiném živném roztoku, tak nemá pravdu, protože byl deklarován určitý živný roztok a co se v něm nemnoží, to neexistuje.

Odpovědět

We need to go deeper!

Milan K,2015-04-15 19:23:55

"..křesťanské dogmata rozebírám jednoduše proto, že existují lidé, kteří jim věří."
Aneb rozebíráte víru (např. křesťanské dogma), protože v ní lidé věří.
To je možná extrémně filosofické, ale vědecké?

Sám v boha nevěřím. Věřím však, že má víra, je má víra.
Rozebírat mou víru, protože v ní věřím, považuji za nesmysl.
Článek vědecky rozebírající náš mozek, a třeba to, proč někdo věří v boha/bohy, by byl super (tento částečně).
Článek, snažící se vědecky rozebral víru (tento), je podle mého názoru pseudovědecký a na Osla nepatří.

Odpovědět


Milan K,2015-04-15 20:01:16

Ještě bych doplnil k bodu 1) z bodů podivných formulací na konci článku.
Jane Špačku, víra a fakta jsou dvě zcela různé věci.
Vždy mi přišlo jednoduché je odlišit...

Odpovědět


Viera vo fakty

Rene Mikolas,2015-04-16 14:06:51

My ateisti veríme prirodzeným veciam bez toho, že by sme ich museli vidieť. Verím, že existuje Austrália. Veriaci nás môžu obviniť, že v podstate veríme ako oni, lebo to prijímame bez dôkazu ako oni, to čo povedal niekto iný (v ich prípade proroci a evanjelisti).
Preto sa opierame iba o vedu a v svetonázorových otázkach vyžadujeme dôkaz. Tak je to podľa mňa správne.

Odpovědět


Milan K,2015-04-16 18:52:50

Jistě v mnoha globálních otázkách by to tak mělo být. Žel není (politika, ekologie, klima, a nepřeberně dalšího..).

Odpovědět

akce akčních členů subjektu jej vyčleňují ,

Josef Hrncirik,2015-04-15 16:24:19

tj. vlastně začleňují občas i již zde na povrchu do vhodného objektu mezi podobné subjekty v rámci trestního či odměnového řízení různých stupňů závaznosti, vždy však s komfortem v dějinách obecně rostoucím.

Odpovědět

Radka Sladká,2015-04-15 14:53:38

Tak já jsem četla pravý opak. Že při oddělení dvou hemisfér nedochází ke vzniku dvou osobností. Ani si to nedovedu představit. Která z těch dvou osobností by byla totožná s osobnotí ( pocitem "já" ) před úrazem? A která ze dvou hemisfér by byla nositelem té druhé nové osobnosti? A co jejich společné vzpomínky? Je mi líto - nevěřím.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-15 18:13:35

Už toho nech ty ostudo. Ještě jsi to nepochopila, že tady s tebou nikdo nemluví? Vrať se k vyšívání. To ti sice taky nejde, ale aspoň to není veřejně...

Odpovědět


Milan K,2015-04-15 20:09:26

"Je mi líto - nevěřím." Radko, ve stylu těchto článků vás, neb jste nevěřící (vyšší bere), označuji za faktickou, resp. čistě vědeckou. A v to pevně věřím. :-D

Odpovědět


doporučuji použít google, odpovídá rychleji :-)

Jan Špaček,2015-04-15 20:55:24

Zkuste vyhledat syndrom oddělených hemisfér, případně pokud ovládáte angličtinu, tak split brain patient.
Pěkně to shrnují třeba na Nature:
http://www.nature.com/news/the-split-brain-a-tale-of-two-halves-1.10213
Pro Milana K: Argument "nevěřím, že split brain patient syndrom exstuje" je naprosto v pořádku - zní to na první pohled velice neuvěřitelně. Setrvávat v nevíře je samozřejmě zcestné, pokud jsou předloženy důkazy z mnoha zdrojů, které poukazují na experimentální důkazy existence tohoto syndromu. Reference ve shrnutí z Nature odkazují na experimenty, které je možné zopakovat případně napadnout. Pokud se vám podaří v nich najít faktickou nebo metodickou chybu a poskytnout lepší vysvětlení, pak syndrom rozděleného mozku bude nahrazen vašim lepším vysvětlením.
Pokud je nalezena chyba v některých jevech (například se mnohonásobně prokáže, že homeopatie nemá větší účinek, než placebo efekt) a i přesto je tento jev stále obhajován podle původního vysvětlení, pak je toto vysvětlení označeno za nevědecké. Které konkrétní argumenty jsou chybné v mém článku? Pokud mi ukážete něco konkrétního, pak se opravím. Pokud mi ukážete konkrétní chybu a předložíte pádné argumenty, kde se můj článek rozchází s realitou (a já ji odmítnu opravit bez udání důvodů), pak se můžeme shodnout na tom, že je můj článek nevědecký.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-15 21:55:35

Ale v článku v odkazu na web nature.com nehovoří o dvou osobnostech. Říkají: Vicki supermarket dilema bylo důsledkem mozku, která chovala v některých ohledech, jako by to byly dvě oddělené mysli. S důrazem na "v některých"!

A stejně už je pozdě. Už jsem se urazila :-)

Odpovědět


Jan Špaček,2015-04-15 22:19:30

Přiznám se, že jsem se rozhodl věřit Ramachandranově interpretaci. Navíc mi to přijde logické - když odebereme levou hemisféru "já" zůstane v pravé a naopak když odebereme pravou, tak "já" zůstane v levé. Pocit "já" tedy utváří části mozku, které spolu můžou komunikovat. Takže obě vzniklé "já" jsou jako by výsledky dvou hemisférektomií. Obě já si pamatují (části) společné minulosti. Ale studiem tady toho problému jsem strávil moc málo času, abych mohl podat odborné vysvětlení. Jestli se v tom orientujete více, tak mě zkuste opravit :-).

Odpovědět


Máte pravdu je už pozdě.

Jan Špaček,2015-04-15 22:21:56

Samozřejmě 2 hemisférektomie by vedly ke vzniku 0 osobností :-D, ale doufám, že jste pochopila, co jsem chtěl říct.

Odpovědět


Na vysvětlenou

Milan K,2015-04-17 14:53:24

Jan Špaček > Má reakce na Radky komentář byla nadsázkou, a netýkala se split brain patient syndromu, nýbrž samotné věty "Je mi líto - nevěřím."

Vaše série článků má pouze jednu konkrétní chybu, ovšem tato chyba není v tom, jak se článek rozchází s realitou (neb je rozdíl mezi věcmi duchovními a realitou).
Tato chyba je v tom, že hodnotíte věci duchovní v materiální sféře.
Např. duši hodnotíte biologií nervové soustavy.
vzkříšení pak několika jinými materiálními způsoby, například medicínským (určování známek života).
Víra je neoddělitelnou součástí našeho myšlení. A je nehmatná, tak jak jí chcete "ohmatat" v materiálním světě?
Samozřejmě věřím (ano, věřím, a to je ta neoddělitelná víra, kterou mám na mysli výše), že v budoucnu pokročí technologie natolik, že budeme schopni materiálně zcela detailně zmapovat fungování mozku. Pak pravděpodobně dokážeme i sestrojit nám plnohodnotný mozek umělý. Ale to, že fyzikálně zmapuji materiální část mozku, přeci neznamená, že zmapuji našeho ducha, to, čím jsme.
Pokud to úplně zjednoduším na příkladu, pak moje představa květiny (duchovní věc) není rovna materiálnímu výstupu (např. elektronickému, počítačovému) procesů v mém těle, které ve finále vedou k té představované květině.
A právě proto, že víra je v jiné sféře nežli věda (představte si dvě oddělené množiny), myslím, že mezi vírou a vědou není (a ani nemůže být) rozpor.

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-20 19:59:03

jsou to vsechno nesmysly.

kdyby radsi osel uverejnil neco aktualniho od Richarda Dawkinse.

http://technet.idnes.cz/richard-dawkins-interview-rozhovor-rozsireny-fenotyp-nabozenstvi-popularizace-vedy-glm-/veda.aspx?c=A150418_180804_veda_pka

Odpovědět

Nové vedomie v Kristu skrz vieru

Viktor Abc,2015-04-15 14:25:58

Ján Špaček napísal: Historie náboženství a komparativní religionistika podporují závěr, že křesťanství je podobně jako všechny ostatní víry v nadpřirozeno – zjednodušeně řečeno – fikce.
---------------------------------------
V prvom rade je dôležité v čo som uveril. No a predovšetkým ide aj o vieru, či je skutočná, alebo fiktívna – teda ktorá neexistuje. Ak zoberieme paralelu s láskou, tak jej prejavom je sebazaprenie. No ako vieme zo vzťahov medzi mužom a ženou, tak skutky môžu byť aj pokrytecké – bez lásky, no tie ktoré vychádzajú prirodzene z lásky, nikdy nie sú pokrytecké, lebo sú odpoveďou lásky – jej prejavom. No a ten prejav potom svedčí, že je láska skutočná a nie fiktívna. Matka sa obetuje za svoje dieťa, lebo sa u nej prejavuje materinská láska. Teda láska matky k svojmu dieťaťu potom nie je žiadna fikcia a dieťa si skutočnú lásku aj uvedomuje. Nie je to v žiadnom prípade nejaké umelé, nejaké divadielko. Takto je to aj z vierou v evanjelium Ježiša – Slovo Božie, ktorá sa prejavuje na novom živote v Kristu.

Fiktívna viera nič nedokáže, lebo to nie je viera - neexistuje. Viera nepozná pochybnosti! Je to ako príčina a následok. Ak niet príčiny, tak niet ani následku. Dôležitá je teda príčina, ktorú každý hľadá. V tomto prípade Slovo Božie, ktoré vstupuje do srdca vierou. Učenie Krista - Slovo Božie existuje a je to živé Slovo a ak to Slovo prijímam skutočnou vierou, tak to živé Slovo Božie spôsobí znovuzrodenie človeka. Rodí sa človek s novým vedomím v Bohu. Viera je ako most, po ktorom vstupuje do srdca Slovo Božie, ktoré je mocné znovuzrodiť človeka z Ducha.

To čo je fiktívne nemôže meniť človeka, pretože to, čo je fiktívne neexistuje! No a to, čo neexistuje nemôže ani nič meniť vo vnútri – v srdci človeka a teda ani na jeho myslení a správaní. Lebo to, čo sa zmení v srdci, tak to sa aj prejaví na jeho živote – na myslení a na skutkoch. No a Slovo Božie má tu moc zmeniť človeka – znovuzrodiť človeka skrz vieru a to na nového človeka, narodeného z ducha – z Boha. Božie Slovo je semenom ducha Božieho. Kto sa narodil z tohto semena ducha – Slova Božieho, tak je novým človekov v Kristu Ježišovi a je si vedomý výsostného postavenia, ktoré odráža rodinný vzťah k Bohu – je teda dieťa Božie.

No a čo sa týka toho, že kresťanstvo je ako všetky ostatné viery v nadprirodzeno, tak to nie je pravda. Kresťanstvo v pravom slova zmysle učí úplne niečo iné od všetkých učení, ktoré kedy boli v celých dejinách ľudstva. Všetky náboženstva sveta učia, čo má človek učiniť svojimi skutkami, aby dosiahol nejaký druh spasenia.

Jedine Slovo Božie učí a to je priepastný rozdiel od všetkých ostatných učení, že už Boh urobil všetko pre naše spasenie. Spasenie - záchrana človeka je teda hotová a je dokončená Bohom. Spasenie je teda jedine z Božej milosti, skrze vieru a to bez zásluh a zdarma – je to dar!

Nech mi niekto teda povie, ktoré náboženstvá v celej histórii ľudstva, takúto radostnú správu človeku ponúkli, ako nám oznámil Boh v Kristu – spasenie z milosti - zdarma, ako dar? Žiadné! Všetky do jedného učia - niečo za niečo. Aj katolicizmus to učí! No pred spravodlivým Bohom žiadne naše skutky nepokryjú hriech človeka. Preto spasenie je Božím dokonalým dielom a je jedine skrz vieru v Krista, ktorý sa obetoval za naše hriechy a vstal z mŕtvych a je pri Otcovi v nebesiach a zase príde, aby sme tak kde je On aj my sme boli.

Jedine v Bohu - Kristu je život. Nové vedomie nového života sa vytvára jedine skrz vieru v Božie Slovo. A práve to nové vedomie v duchu Svätom je pravým životom, iba vtedy človek žije v pokoji, radosti a svojím životom oslavuje z nekonečnej vďačnosti jedine Boha. Jan.11-27 25Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 26A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu?

Ak sa Mojžiš pýta Boha na meno, tak mu odpovedá: SOM, KTORÝ SOM

Je to Boh, ktorý vždy exituje. Boh nemá počiatok ani koniec. Stvoril vesmír aj Zem a všetko čo je v nich, stvoril čas, vymeriava časy Zeme i celého vesmíru a prechádza časom. Zjavuje veci ktoré sa stanú, akoby sa už stali.

1Ján 1Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.3Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo

Odpovědět


Smrteľnú ranu Ježiškovi zasadili Kumránske zvitky

Rene Mikolas,2015-04-15 17:25:43

Citujem autora (jediný bol agnostik) ostatní boli kňazi) jedného zo 7 skúmateľov Kumránskych zvitkov (objavené boli v r. 1947), kde šéfom bol dominikán pater Vaux.
"A keď sme prezerali ďalšie dokumenty, ktoré nám do miestnosti priniesli Testament z Kahat a Text múdrosti s blahoslavenosťou - šokujúcim spôsobom sa podobajúci na Kázanie na hore v Matúšovom evanjeliu. .."
"Cez pokračujúce snahy oddeliť kumránsky mesianizmus od kresťanstva, skutky oslobodenia zajatých, vrátenie zraku slepým a pozdvihnutie zašlapaných v prachu sa objavovali v rovnakom poradí ako v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, kde boli charakteristickými znakmi Ježišovho pôsobenia."
Zdroje: Ukrývané svitky, Neil Asher Silberman (čes. Křesťanství, judaismus a boj o svitky od Mrtvého moře), Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora, Michael Baigent a Richard Legh

Odpovědět


Som ktorý som, asi nebude to pravé orechové

Rene Mikolas,2015-04-15 17:30:01

Na počiatku bol EL
Boh sa predstavuje Abrahámovi ako El Šadaj (El z Hory), čo bol jeden z tradičných titulov najvyššieho kanaánskeho boha Ela (Gen 17,1).
Novšie biblické tradície sa Ela snažia s Jahvem synonymizovať. Napríklad, keď Boh prvýkrát prezradí svoje meno (Exodus 6,3), dodá, že hoci predtým nebol známy ako Jahve, odjakživa bol Jahvem.
*
Kumránske zvitky zasadzujú smrteľnú ranu aj Starému zákonu, keď v neposlednom rade, pôvodnú samostatnosť oboch bytostí (Ela a Jahveho) potvrdzuje text zo Septuagintu a jeden zo Zvitkov od mŕtveho mora (4QDeutj).
Editori hebrejskej biblie ale nahradili „synov Ela“ synmi IzraEla. To potvrdzuje, že u raných Izraelitov bol (tak ako u iných Kanaáncov) hlavným bohom El, a Jahve bol len jedným z nižších bohov a božských synov Ela.
Zvitky známe aj ako Kumránske zvitky (4QDeutj), datované sú do 3. až 1. storočia pr. n. l., tým pádom sú zhruba o tisíc rokov staršie ako v poradí ďalšie najstaršie známe písomné verzie Starej zmluvy (nerátajúc útržky), Codex Orientales 4445 z 9. storočia n. l.

Odpovědět


Čiernym Petrom sa stala Bohyňa nebies Ašerah

Rene Mikolas,2015-04-15 17:31:33

Ašerah, považovaná za manželku Jahveho, teda súčasného židovsko-kresťanského boha. Ašerah bola starokanaánska bohyňa-matka a manželka hlavného kanaánskeho boha Ela. Kniha kráľov 23 naznačuje, že ešte koncom siedmeho storočia pred n. l. museli z jeruzalemského chrámu odstraňovať jej kultové predmety, ktoré boli podľa archeologických nálezov bežné až do
6. storočia pr. n. l.
Naznačujú to okrem iného náhrobné nápisy, napríklad namiesto „požehnaný nech je
Jahvem“ obsahujú frázy „požehnaný nech je Jahvem a jeho Ašerah.“ Mnohé náleziská, ako napríklad Kuntillet Ajrud, sú plné nápisov „Jahve a Ašerah“.

Odpovědět


Mojžiš je len pomyselnou osobou

Rene Mikolas,2015-04-15 17:35:17

Mojžiš bol iba pomyselnou osobou. Jeho hrob je neznámy. Vytvorili ho Leviti (z tohto pokolenia vraj aj pochádzal) ako konglomerát viacerých osôb. Niektorí a medzi nimi aj egyptológ Osman tvrdia že Achnaton a Mojžiš boli tou istou osobou (Osman tvrdí, že meno vyhnaného faraóna bolo zakázané používať, a preto ho jeho stúpenci nazývali prezývkou - „pravý syn", čo sa po egyptsky povie Mos, po hebrejsky Moše - teda Mojžiš. Mojžiš tak prežil exil medzi kočovníkmi, a po smrti väčšiny svojich nepriateľov v Egypte sa vrátil, a chcel získať naspäť svoju moc. Kňazi však Achnatona/Mojžiša neuznali ...) Vráťme sa však k zázrakom pri exode. Všetky sa daj vysvetliť prirodzenými udalosťami, ktoré sa pomyselný Mojžiš naučil od beduínov.
Najdesivejším počinom Mojžiša bolo však roztrieskanie božích slov vytesaných do kameňa. Bola to skutočne trúfalosť nad všetky možné. Zázrakom v tomto prípade bolo, že mu za to Pánbenko nezlámal väzy.

Odpovědět


Viktor a s tým SLOVOM si to tiež nevytrhol

Rene Mikolas,2015-04-15 17:40:01

A to slovo kto povedal? Nebol vzduch a vo vákuu sa zvuk nešíri. Komu to slovo bolo určené, keď ho nikto nepočul?
Navyše aj boh si podľa biblie odporuje, kde sa dá tam si odporuje, tak čo to bolo za slovo?
Čo to bolo za slovo boha tesané do kameňa, keď ho spomínaný pomyselný Mojžiš roztrieskal o skalu? To slovo asi stálo za deravý groš, keď boh Mojžišovi za to nezlámal väzy.
Čo to bolo za všemohúcnosť boha, keď to slovo nevedel povedať tak, aby mu všetci rozumeli aj bez vykladačov????
Viktor venuj sa duši a vedomiu v oslávenom tele. Budú to po smrti dve osobnosti alebo aj dve duše????

Odpovědět

zase ten ABC viktor uz tu hazi svoje site

Docingvaclav Sykoracsc,2015-04-15 12:28:57

pryc s viktorem ABC je to nabozensky fanatik

Odpovědět


Je láska fanatizmus?

Viktor Abc,2015-04-15 13:33:14

No keď zvestujem učenie Ježiša Krista, ktorý učil milovať svojho Boha s celého srdca, milovať svojho blížneho ako seba samého a dokonca milovať aj nepriateľa, tak nech mi niekto povie, čo je tom fanatické a teda neznášanlivé. Výrok - "Miluj svojho nepriateľa" je znakom fanatizmu a teda neznášanlivosti? Ak je teda taká láska fanatizmus, tak aj ja som zástancom takéhoto fanatizmu. Ak láska nie je fanatizmus, tak ani ja nie som fanatik.

Odpovědět


I lásku nepřátel je nutno řádně zdanit. Jinak je

Josef Hrncirik,2015-04-15 14:28:53

to jen daňový únik.

Odpovědět

Tie myšlienky sú veľakrát uvádzané

Anton Matejov,2015-04-15 10:01:34

v rôznych podobách v kvantových teóriach. Dualita, Schrödingerova mačka a podobne. Priznám sa zapojiť do nich myšlienky teleportov a replikátorov ma ešte nenapadli v tomto chápani a sú veľmi osviežujúce.
Práve na ČT2 bude na dané témy bežať vo štvrtok o 9:00 vinikajúci dokumentárny film Vesmir V|. Mikrokosmos
Odporúčam! Ja si tú reláciu asi uložím aj na USB.

Odpovědět

teleport

Drahomír Strouhal,2015-04-15 09:34:50

Ona teoretická otázka je, jestli třeba jsme schopni naklonovat člověka pomocí teleportu (replikátoru). Prostě strčíme člověka do jedné kabinky, odešleme jeho informaci do druhé kabinky, ale hmotu sebereme ze třetí kabinky.
Teoreticky jsme naklonovali duši. Vlastně jde o dokonalý trik.
Pro křesťanství je to dobrá zpráva, neb pokud vymyslím teleport dřív, než umřu, tak v pekle už nebude místo, neb bude přeplněno miliardami duší Drahomírů Strouhalů.

Odpovědět


jedine fyzika ma ve vsem pravdu

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-15 23:01:59

tohleto je konec osla a rozumu...

Odpovědět


Antonín Lejsek,2015-04-21 00:31:49

Replikátor člověka je za současného stavu vědy velice spekulativní zařízení.

Odpovědět

Najprv zadefinujme riadne predpoklad

Anton Matejov,2015-04-15 08:15:36

čo chápeme pod pojmom duša.
Podľa matematickej logiky, s nesprávneho predpokladu môžeme vypočítať hocičo.
Na wikipediach som našiel definície...
Duša je v rôznych náboženstvách, filozofických smeroch a pod. označenie pre oživujúci princíp, najčastejšie človeka. Duša je nositeľ mravného a duchovného života a priesečník citu, vedomia a etiky ako bytostne individuálnych schopností...
Končí to Základ duše (nem. Seelengund) je najvnútornejšia, najhlbšia podstata duše, ktorá ju uschopňuje prijímať božskosť. Pojem základu duše vypracúvala nemecká mystika, najmä Majster Eckhart.[4] Link:http://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1a

Najprv teda riadne zadefinujme čo kto chápe pod pojmom DUŠA, aby sme sa mohli riadne o tom baviť,vyvrátiť,potvrdiť, lebo je to riadne široký pojem.
Jan Kment má pravdu v tvrdeniach...
A vědomí? Mohl byste mi prosím ten pojem trochu vymezit? Ani toho věda není schopna. A víte proč? Odmítá filozofii a proto pracuje s naprosto nejasnými pojmy! Jedině filozofie by to mohla vyřešit...
Ja len dodám, že ešte nemáme riadnu definíciu čo je život!!!
Faynman (nositeľ nobelovej ceny za fyziku)predniesol na vedeckej konferencie na pokusy zadefinovať život (život je usporiadaný energeticky stav hmoty, ktorý prijíma transformuje a vysiela energiu),asi takto...Niečo môže žiť miliárdy rokov, niečo nanosekundy. My nie sme sú zatiaľ schopní v čase zistiť čo je živé!

...Za předpokladu, že tyto projekty uspějí a bude možné simulovat lidský mozek v počítači (a tomu se podaří projít každým Turingovým testem), případně pokud namontujeme počítač schopný simulovat lidský mozek do autonomního robota – bude mít tento android duši? A kdo bude mít to srdce jim vysvětlit, že křemíkové nebe není? Podle informací ze stránek ...No to sme sa potom zahrali na stvoriteľa a teda Boha!
Áno nejde vylúčiť, že stvoríme umelú inteligenciu, teda aj život. Blížime sa k tomu zo smerov genetiky a výpočtovej techniky.
Nejde teda úplne vylúčiť že sami sme boli stvorení, alebo do našej histórie života bolo nejako zasiahnuté.
Napríklad podľa Moorovho zákona a narastania zložitosti, sa snažili niektorí vedci vypočítať pospiatky vek života. Vyšlo im, že život je starší ako 10 miliárd rokov! Teda život je o dosť starší ako naše Slnko (5 miliárd rokov) a planéta Zem (4.5 miliárd rokov) Podľa matematickej logiky, ak nemôžem úplne dokázať Ateismus → samovoľný vznik života nemôžeme zavrhnúť úplne ani niektoré náboženstva a naopak. Dokonca nemôžeme zavrhnúť ani že nášu civilizáciu stvorila vyspelá mimozemska civilizácia.
Napríklad je aj teória holografického vesmíru.Napríklad link: http://invivomagazin.sk/holograficky-vesmir_124.htm
...Prichádzame k zaujímavej predpovedi M-teórie, ktorej zatiaľ nerozumieme, ale ktorá môže mať závažné fyzikálne a filozofické dôsledky. Núti nás položiť si otázku: Je vesmír hologramom? Existuje snáď „tieňový vesmír“, v ktorom sú naše telá stlačené do dvojrozmernej podoby?
Vzniká tým ďalšia, rovnako znepokojivá otázka: Je náš vesmír počítačovým programom? Je možné nahrať ho na CD a pre potešenie ho prehrať?

Ďalej názor má súčasný brilantný matematik a fyzik Penrose. Penrose prepodkladá vo svojích teóriach, že naše informacia sa ani po smrti vo vesmíre nestrácajú!!!
Na link: http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
končí...
Phillip Tetlow, aj keď sám podporuje zobrazenie Penroseho uznáva, že Penroseovy predstavy o procese ľudského myslenia sú v súčasnej dobe v menšinovom názore vo vedeckých kruhoch, cituje Minského kritiku a citovania veda novinár Charles Seife je popis Penrose ako "jeden z mála vedcov", ktorí sa domnievajú, že povaha vedomie naznačuje kvantový proces.
V januári 2014 Hameroff a Penrose oznámil, že objav kvantovej vibrácií mikrotubulov podľa Anirban Bandjopádhjáj Národného inštitútu pre materiálových vied v Japonsku potvrdzuje hypotézu orch-OR teórie. A preskúmané a aktualizovanú verziu teórie bola zverejnená spolu s kritickým komentárom a diskusií v marci 2014 vydanie fyziky života

Odpovědět


to je naprosta slatanina

Docingvaclav Sykoracsc,2015-04-15 12:36:44

clanek je o nicem, micha tu polopravdy tvrzeni, lzi a nesmysly. tohle na osel nepatri

Odpovědět

vědomí je poznání kauzality v interakcích subjektu

Josef Hrncirik,2015-04-15 07:55:54

a objektů. Vznikne teprve u subjektů vybavenými čidly a akčními členy a logickými procesory teprve po dostatečně dlouhé a složité zácvikové době v rozumně kauzálním prostředí jako pravděpodobná a pouze experimentálně potvrzovaná či vyvracená hypotéza. Prosím vyvraťte to, zkritizujte či vylepšete.

Odpovědět


Ano,

Jan Kment,2015-04-15 10:33:33

to je určitě výstižně řečeno, hlavně ta část věty: "jako pravděpodobná a pouze experimentálně potvrzovaná či vyvracená hypotéza" !!! Jenom se nabízí doplňující otázka, co je subjekt, co ho vydělí z celku skutečnosti? Co oddělí já od nejá? Zdá se to samozřejmé, ale není...

Odpovědět


zase ten ABC viktor uz tu hazi svoje site

Docingvaclav Sykoracsc,2015-04-15 12:37:56

clanek je o nicem, micha tu polopravdy tvrzeni, lzi a nesmysly. tohle na osel nepatri

Odpovědět


Subjekt se ze svého okolí vyčleňuje především

Josef Hrncirik,2015-04-15 14:57:37

umístěním a obsahem svého hardware a obsahem a schopnostmi svého SW a paměti. Obsah SW a pamětí je dán především interakcí s okolními subjekty a výsledky jejich činnosti. Bez společnosti to nefunguje. To věděl již Marx. Pokračujte prosím jakkoliv.

Odpovědět


Všechno co říkáte má hlavu a patu!

Jan Kment,2015-04-16 00:07:01

Jediné, co můžu namítnout je, že jsme se zatím ani nedotkli otázky, co vědomí je, nebo alespoň, co plní. Řekli jsme si z čeho vzniká a co je pro jeho existenci nezbytné, není to zcela neprůstřelné, ale nebudu otravný. Zajímá mě hlavně ta hranice mezi vědomím a vším ostatním. Třeba ten okamžik, kdy vjem přestává být (jenom) fyzikální skutečností a stává se vědomím a samozřejmě i co se děje potom, až do nějaké reakce. Pracuje nějak vědomí, nebo je jenom pasivním pozorovatelem?

Odpovědět

Anton Matejov,2015-04-15 07:08:44

Odpovědět


https://www.youtube.com/watch?v=9dz-72wACw0

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-16 19:49:32

jedine matematika a fyzika a chemie je obdivuhodna a vseobecne platna narozdil od tech nabozenskych plku..

Odpovědět

Díky za kritiku

Jan Špaček,2015-04-15 06:58:33

Troufnu si říct, že jsem úvod nepřestřelil. Fyziologií tvorby myšlenek se zabývá celý obor kognitivní neurověda. Součástí oboru je i studium vědomí (na jehož definici se pravda filozofové neshodnou), nicméně existuje velké množství článků popisující tvorbu sebeuvědomění se (self-awareness) a funkčně srovnávacích studií u lidí, kteří mají poruchy sebeuvědomění se zdravými jedinci. Přehledových článků na téma neurověda vědomí z posledních 10 let je možné dohledat taky celou řadu (ale tady zřejmě namítnete, že tyto články jsou v rozporu s filozofií – a budete mít VŽDY pravdu. Jakákoliv teorie vědomí je totiž vždy v rozporu aspoň s jedním filozofickým směrem). Váš komentář by byl až do nedávna naprosto věcný, ale v posledních několika dekádách s rozvojem nových metod je možné sledovat utváření rozhodovacího procesu člověka a to i v přímém přenosu. Moderní zobrazovací metody mozku umožňují předpovědět, jak člověk odpoví na otázku dříve, než si svou odpověď člověk uvědomí. Nicméně požádal jsem redakci, aby přidala odkazy na odbornou literaturu. Souhlasím, že první věta si ho zaslouží.

Odpovědět


Reakce na Jana Kmeta

Jan Špaček,2015-04-15 06:59:31

.

Odpovědět


...

Jan Kment,2015-04-15 09:54:49

Díky za věcnou odpověď na můj poněkud emotivní výpad! Nejde o to aby vědecká definice vědomí usmířila všechny filozofické směry, to jste určitě myslel jako vtip :-). Jde o to, tuto definici vůbec mít. A jak se jí jinak dobrat, než filozofováním? Jde o to, vymezit si, co hledáme a nekydat zbůhdarma špínu na ty, kteří se o to snažili. Když věda tvrdí, že zná princip vědomí, není neregulerní ptát se, co tím pojmem myslí.

Odpovědět


:-)

Jan Špaček,2015-04-15 11:41:02

Tohle téma je velice emotivní - nemáte se za co stydět. Přiznat svou chybu - to je přímo božské ;-).
A taky souhlasím s tím, že je potřeba před diskusí všechny pojmy definovat. Bohužel některé pojmy zůstávají zcela záměrně nedefinované, protože jakákoliv jejich definice vede k její zpochybnění (té definice - což vede k nové definici, která taky zpochybněna a nakonec to končí frustrací toho, který se snaží definovat pojem, který definovat nelze pro svou vnitřní rozporuplnost případně kvůli jeho rozporu s vědeckým poznáním). Celou sérií těchto článků se právě snažím na tento problém poukázat. Souhlasím s vámi, že věda nemůže fungovat, pokud se neshodneme o čem se bavíme.

Odpovědět


Rád bych ještě

Jan Kment,2015-04-16 00:20:01

položil doplňující otázku. Když tedy (podle vás :-) ) lze sledovat rozhodovací proces "v přímém přenosu", jak to vědomí zařídí, aby fyzika porušila vlastní zákony? To narušení kauzálního principu přece musí být pozorovatelné, když lze pozorovat rozhodování. Svobodná vůle, pokud existuje, je přece v přímém rozporu s determinismem???

Odpovědět


Vědomí, svobodná vůle a determinismus

Jan Špaček,2015-04-16 09:11:59

Jsou lidé, kteří říkají, že magie u které vysvětlíme, jak se provádí, není magie, ale jde o trik iluzionisty. Jsou filozofové, kteří jsou přesvědčeni, že ve chvíli kdy vysvětlíme fungování vědomí, tak že toto vysvětlení nemůže být vědomí, protože je možné ho vysvětlit. Když o vědomí mluví neurobiologové, tak ho většinou používají jako synonymum self-awareness.
Zase u svobodné vůle a determinismu platí – dokud je nedefinujeme, tak můžou, ale nemusí být v rozporu. Má svobodnou vůli počítač s kvantovým generátorem náhodných čísel? Je deterministické počasí na planetě podobné Zemi, na které ale není žádný život?
I v modelu, který vychází z Newtonovské fyziky, počasí na planetě není možné předpovědět, pokud nevytvoříme naprosto stejnou planetu se všemi částicemi s naprosto stejnými výchozími podmínkami a zasadíme ji do naprosto stejné sluneční soustavy v naprosto stejné galaxii a nebudeme ji ovlivňovat měřením. Jakákoliv odchylka se v systému dříve nebo později projeví díky efektu motýlích křídel.
Náš mozek nepřímo ovlivňují i naprosto náhodné jevy vycházející z kvantové fyziky (nemyslím si, že je kvantová fyzika nutná k popisu procesu myšlení, ale spíš že do vnímání světa a zpracovávání informace vnáší 100% náhodný šum).
Když tedy nemůžeme předpovědět myšlení lidí, znamená to, že není deterministické? Má svobodnou vůli počítač, u kterého můžeme přesně popsat jeho rozhodovací proces? Zůstává magie magií, když ji vysvětlíme? Odpovědi na poslední otázky záleží na definování pojmů…
Ještě bych dodal, že inteligentní systémy se snaží jednat tak, aby si do budoucnosti nechali co nejvíce možností volby. Člověk se nemůže rozhodnout dělat věci, které se nenaučil dříve, nebo se rozhodnout pro volbu o které neví.
Já osobně si myslím, že lidé nemají svobodnou vůli, ale je dobré jednat, jako by ji měli. Mé přesvědčení vychází z podobného argumentu, jako jsem použil pro neexistenci duše. Problém je, že svobodná vůle je skoková kvalita (zase záleží na definici!). To znamená, že by někde v naší evoluční minulosti muselo existovat místo, kde matka bez svobodné vůle má dceru se svobodnou vůlí. A stejně tak při ontogenezi zygota, která nemá svobodnou vůli, se postupně změní v jedince se svobodnou vůlí – tady by zase musel být vidět ten skok. Co umí embryo se svobodnou vůlí, co nezvládne embryo bez svobodné vůle? A pokud je to až po narození tak jak se liší jedinci, kteří ještě svobodnou vůli nemají od těch, co ji mají? Pokud vás téma zajímá, tak bych doporučil filozofa Daniela Dennetta (a od něho se odpíchnout k dalším).

Odpovědět


Velmi poctivá odpověď

Jan Kment,2015-04-16 16:55:47

na velmi zákeřnou otázku! Díky! Nesouhlasím úplně, ale jste člověk, co se nebojí pustit na tenký led, dokonce ani poněkud korigovat sám sebe, to je úctyhodné!
Ono, věřit ve svobodnou vůli vždycky trochu zavání mystikou (nebo, po vašem - magií). K vaší profesi se to asi nehodí... Možná právě tohle je ta hranice mezi věděním a vírou. Nakonec: "Credo quia absurdum!", dovolím si parafrázovat: Věříme v to, čeho se nemůžeme domoci rozumem! :-)

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-22 11:35:49

Tak jsem o tom přemýšlela pane Špačku... a myslím, že jsem na to přišla :-)

Myslím, že hmota na té nejelementárnější úrovni má možnost náhodné volby z určitého množství možných variant. Třeba, "kde se vyskytne a kde ne" a tak. Takže se "vyskytuje" náhodně.

Čím jsou objekty složitější a větší, tím menší je okruh možností ze kterých si můžou vybrat, až se nakonec začínají chovat nenáhodně. Třeba planeta už si nemůže vybrat, kterým směrem a jak rychle se bude otáčet.

A myslím, že myšlení je provozováno na těch nejelementárnějších úrovních, a proto má lidská vůle na výběr z určitého předem daného počtu variant.

POkud se vám můj příspěvek nezdá přínosný, není to moje vina. JIž výše jsem říkala, že stačí plácačka na mouchy a bude klid.

Odpovědět

Cituji:

Jan Kment,2015-04-15 01:25:19

"Současná znalost mozku nám umožňuje pochopit, jak funguje fyziologie utváření myšlenek a vědomí...", cha cha cha! To jste opravdu hodně přestřelil, spíš bych řekl že zatím nevidíme ani světýlko na konci tunelu.
Jakkoli o různých funkcích mozku víme hodně, co to má společného s tvorbou myšlenek, neřku li představ zatím ani zdaleka netušíme. A vědomí? Mohl byste mi prosím ten pojem trochu vymezit? Ani toho věda není schopna. A víte proč? Odmítá filozofii a proto pracuje s naprosto nejasnými pojmy! Jedině filozofie by to mohla vyřešit.
Natož pojmem 'bůh', nemá cenu ho popírat, když si neřeknem, o čem mluvíme. To je právě problém všech náboženství, že nedovedou předmět své víry definovat, že v něco věří ale dá se to chápat jakkoli.
Nejsem věřící, ale rád o věcech přemýšlím a tenhle laciný pouliční ateismus, promiňte, to mě uráží!

Odpovědět


jedine fyzika ma ve vsem pravdu

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-15 23:00:45

zadny buh neni, tohleto jsou jen recicky

Odpovědět


Filozofie pracuje s jasnými pojmy? Od kdy???

Jenda Krynický,2015-04-18 00:57:02

Zeptejte se deseti filozofů, co je vědomí a dostanete třicet vzájemně se vylučujících odpovědí. Filozofie nevyřešila nikdy nic, jen se věnuje "přemýšlení o věcech", tlachání a výsledek nula.

Odpovědět


Pane Krynický

Jan Kment,2015-04-19 12:31:26

nemusíte mít rád filozofii, ale když jako vědec něco zkoumáte, musíte to zkoumané pojmenovat co možná přesně, když řeknete 'duše neexistuje', musíte říct, co přesně myslíte duší (řada lidí například ztotožňuje duší s vědomím) a můžete tyhle pojmy vymezit přesněji a účelněji než kdokoli před vámi, nic vám nebrání. Ale ta práce na vyjasnění těch pojmů, se kterými pracujete vždycky bude filozofií, byť třeba novou, lepší, bezrozpornou... Ale nemůžete říct, že něco funguje tak a tak a nevysvětlit jaké něco máte na mysli. Informační hodnota takového výroku je pak nulová.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz