Muži stopující blesky  
Američtí vědci na cestě vedoucí ke konečnému objasnění záhadného původu blesků.

Pátrání po příčinách vzniku blesků v atmosféře bylo navzdory dostupné moderní technice a přes usilovnou snahu vědců desítky let doprovázeno četnými nezdary. Avšak nyní se především díky pracovníkům technické univerzity v Novém Mexiku snad začne blýskat na lepší časy.

 

Noční bouře nad centrálním Novým Mexikem ze vzdálenosti 50 km. Výboje uvnitř mraku jsou klasické optice, zkryty, ale ne tak VHF technice. Kredit: Harald Edens
Noční bouře nad centrálním Novým Mexikem ze vzdálenosti 50 km. Výboje uvnitř mraku jsou klasické optice, skryty, ale ne tak VHF technice. Kredit: Harald Edens

 

Technicky bleskem rozumíme elektrostatický výboj, který se v bouřkách vyskytuje jak uvnitř, tak vně bouřkového oblaku (kumulonimbu). Okolní vzduch představuje dielektrikum, které je pro vedení elektrického proudu nevlídným prostředím. Pro jeho dostatečnou ionizaci a následný průraz, který je podmínkou pro vznik jiskry, se v něm musí nalézat silné elektrické pole. Vytváří se postupným oddělováním elektrických nábojů v oblaku.

Paul Krehbiel, Bill Rison a Ron Thomas - trio profesorů z Nového Mexika přebírají cenu Americké meteorologické společnosti.
Paul Krehbiel, Bill Rison a Ron Thomas - trio profesorů z Nového Mexika přebírají cenu Americké meteorologické společnosti.

Široce přijímaným mechanismem vysvětlujícím vznik jednotlivých oblastí se silnými elektrickými náboji v oblačnosti jsou procesy přirozené polarizace a masivního střetávání hydrometeorů při hluboké konvekci. Těžší záporně nabité elementy (krupky) klesají do nižších částí oblaku. Lehké a kladně nabité ledové krystalky se soustřeďují v jeho horní části. Intenzita výsledného elektrického pole tímto způsobem nikdy nedosáhne mezních hodnot pro bezprostřední vznik klasického bleskového výboje.

 

Byla to právě neschopnost objasnit princip iniciace blesků v nedostatečně silném elektrickém poli, která po dlouhá léta trápila vědeckou obec. Vyústila v tvorbu odvážné hypotézy, která se snažila do procesu zatáhnout kosmické částice pohybující se relativistickou rychlostí. Jako by elektrony poletující si spokojeně vesmírem neměly nic jiného na práci než na Zemi odpalovat relativisticky urychlené průrazy v atmosféře (RREA). Při bouřkách, sopečných erupcích nebo zemětřeseních.

Současně s celosvětovým vymýšlením bleskonosných teorií však vědci nepřestávali nadále pozorovat a měřit bleskové výboje, přesněji elektromagnetické impulsy.

Zejména pak muži stopující blesky z univerzity v Novém Mexiku získali v této oblasti celosvětové uznání. Kupříkladu za vývoj zařízení LMA (Lightning Mapping Array), které umožňuje prostoupit oblačností a s nebývalou prostorovou a časovou přesností zrekonstruovat dráhy elektrických výbojů.

Již v devadesátých letech se jim podařilo potvrdit existenci do té doby neznámých, extrémně intenzivních a pouhých pár mikrosekund trvajících zdrojů rádiových signálů. Tehdy označovaných jako transionosférické pulzní páry (TIPP). Za jejich pachatele byly označeny a následně usvědčeny do té doby neznámé neviditelné výboje uvnitř bouřkových oblaků. Rozuměj téměř neviditelné. Později se začaly pro své malé rozměry označovat zkratkou CID (Compact Intracloud Discharge) a pro jev se kvůli charakteristické změně polarity vžilo označení NBE (Narrow Bipolar Event).

Krehbiel s Thomasem při instalaci automatické sledovací stanice na Aljašce.
Krehbiel s Thomasem při instalaci automatické sledovací stanice na Aljašce.

V posledních letech se zjistilo, že některé druhy NBE událostí (INBE) předcházejí viditelným bleskům uvnitř oblaku (IC). Tyto nepříliš probádané události odehrávající se v hlubinách kumulonimbu byly v poslední letech podrobovány důkladnému měření a studiu, a to nejen novomexickými pracovníky. Ti ale při jednom experimentu za užití interferometru odhalili jev, kterého si dříve kvůli jeho spojité povaze nemohli při užívání LMA zařízení všimnout. Zjistili výskyt rychlých dielektrických průrazů podporujících přesuny pozitivních nábojů směrem dolů, tzn. přesně opačným směrem a s odlišnou polaritou než které by mohly být způsobeny podezřívanými vesmírnými elektrony. Nevyžadují existenci předem zionizovaných kanálů a je pro ně charakteristická různě intenzivní radiace ve VHF pásmu. Právě tak typická pro CID výboje.

 

Čárový blesk.
Čárový blesk.

Brzy se ukázalo, že jev neprovokuje pouze následné výboje uvnitř oblaku, ale hraje roli i při podněcování nahoru směřujících výbojů mezi oblakem a zemí (CG). Ke konci průrazu se občas konec cesty výboje přemění na relativně velmi pomalý krokový kanál blesku (positive leader). A mechanismy, kterými se leader blesku podílí na klasickém a světelně nepoměrně zajímavějším zpětném výboji jsou již dostatečně známy.

 

Objevené rychlé kladné průrazy tak zřejmě zavrhují několikaletou hypotézu, že by mimozemské elementární částice mohly hrát podstatnou roli při iniciaci blesků v zemské atmosféře. Zároveň naznačují, že přinejmenším všem bleskům uvnitř oblaku, ne-li dokonce všem výbojům, předcházejí kladné "koronární" záblesky (positive streamers), které kupříkladu v horních částech oblaku vyzařují z kladně nabitých ledových krystalků. Jejich výskyt v místě vzniku zesiluje elektrické pole na takovou úroveň, která poskytuje vhodnější prostředí pro iniciaci pokusů o průrazy vzdušného dielektrika.

Podařilo se tak zřejmě najít pomyslný chybějící článek, který by mohl v krátké době objasnit většinu procesů odehrávajících se jako následek konvekcí podmíněného rozvoje oblačné elektřiny.Odkazy

Stock, P. R. Krehbiel, W. Rison, J. L. Lapierre, H. E. Edens. Observations of fast VHF-bright positive breakdown. American Geophysical Union, Fall Meeting 2014.

William Rison, Paul R. Krehbiel, Michael G. Stock, Harald E. Edens1, Xuan-Min Shao, Ronald J. Thomas, Mark A. Stanley, Yang Zhang. Observations of narrow bipolar events reveal how lightning is initiated in thunderstorms. Nature Publishing Group, 2016/02/15.

Tech Physicists Further Explain Genesis of Lightning

David A. Smith. Compact Intracloud Discharges. Thesis (PhD). University of Colorado. Department of Electrical Engineering, August 1998

Kontakt na autora: Psika.cz

Datum: 10.03.2016
Tisk článku


Diskuze:

jednodušeji

David Pešek,2016-03-11 23:09:41

co když je princip daleko jednodušší než se zdá, nejdříve dojde v mracích k mikrovýbojům, které ionizují částečky mraku, náboj a s ním velikost výbojů narůstá, ionizují vzduch až přestává být tak silným dielektrikem a výboj přeskočí až na zem, dochází k další ionizaci a dalším výbojům mrakzem, mraky se postupně doslova vybijí

Odpovědět

Tesla na to prisel drive...

Taurion 74,2016-03-10 15:35:26

V clancich o Teslovych pokusech(tesluv generator) je zminovano(prepis Teslovych poznamek, takze udajne samotnym Teslou), ze vyboje musi dosahnout urcite intenzity aby se atmosfera stala vodivou(takze podle teslovy predpovedi uroven elektrickeho naboje ovlivnuje nektere vlastnosti plynu)..... Nicmene je prijemne, ze uz se blizi doba kdy uz to budeme umet zmerit a popsat od zakladnich elementarnich castic, moc se na to tesim:)

Odpovědět

Rozbuška

Rudolf Svoboda,2016-03-10 13:41:47

Průrazy zjevně slouží jako rozbuška která výboj odpálí.
Jen jsem nepochopil větu" Zjistili výskyt rychlých dielektrických průrazů podporujících přesuny pozitivních nábojů směrem dolů, tzn. přesně opačným směrem a s odlišnou polaritou než které by mohly být způsobeny podezřívanými vesmírnými elektrony."
Znamená to že směr odshora dolů je opačně než by mohlo přijít z vesmíru, nebo z vesmíru je možná jen to že z vesmíru jde záporný naboj?

Odpovědět


Re: Rozbuška

Tomáš Psika,2016-03-10 21:59:15

Směr pohybu relativistických (vesmírných) elektronů nehraje podstatnou roli. Jejich úkolem mělo být podle teoretiků lavinovitě urychlovat průrazy namísto pomalých negativních leaderů směřujících u výbojů uvnitř oblaku z jeho středu do pozitivně nabité kovadliny (v případě kumulonimbu).

Odpovědět

Blesky

Vlastislav Výprachtický,2016-03-10 09:12:41

Rozhodně významný výzkum, asi i značně náočný na měřící techniku a podmínky. Přesto jsem toho názoru, že byl podceněn množstevní výskyt prachových částic v atmosféře.

Odpovědět


Re: Blesky

Marcel Brokát,2016-03-10 11:36:32

Výzkum zjistil, že na začátku blesku dochází k lokálním průrazům dielektrika. A to je klíčové.
Jestli se tak děje díky znečištěnému ovzduší nebo protože ON to tak zařídil je/bude, myslím, předmětem zkoumání. Třeba za to může i tunelový kvantový jev... who knows, now?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace