Druhohorní čínské Pompeje  
…aneb Sopečné peklo hrobem Jeholské bioty

Současná představa o způsobu uchování tisíců organismů, zahynuvších před 120 až 133 miliony let v severovýchodní Číně. Zde skupina ceratopsů rodu Psittacosaurus, marně bojujících s povodní, kde valící se voda obsahuje značnou příměs vulkanického materiálu. Kredit: Bristol University Press Release
Současná představa o způsobu uchování tisíců organismů, zahynuvších před 120 až 133 miliony let v severovýchodní Číně. Zde skupina ceratopsů rodu Psittacosaurus, marně bojujících s povodní, kde valící se voda obsahuje značnou příměs vulkanického materiálu. Kredit: Bristol University Press Release

O značné aktivitě a potenciálu druhohorních sopek nemůže být žádných pochyb, ostatně velmi známý je příklad indických dekkánských trapů. Také o 60 milionů let dříve na území současné Číny však vulkány zuřily velmi intenzivně a dá se dokonce říci, že pro světovou paleontologii se to ukázalo být pravým požehnáním (méně už potom pro samotné organismy žijící v této době na zmíněném místě). Ostatně Čína je spjata s dinosauřími fosiliemi odedávna. Když ale byly v polovině 90. let minulého století objeveny nesmírně bohaté lokality s úžasně zachovalými organismy, počínaje bezobratlými parazity a konče opeřenými dinosaury, praptáky a pravěkými savci, paleontologové se nestačili divit. Organismy tzv. Jeholské bioty byly často natolik dobře zachované, že nemohlo jít o případ běžného způsobu fosilizace a „dochování se“ do geologické současnosti. Byly vysloveny různé názory na způsob, jakým se tyto pradávné východoasijské ekosystémy mohly zachovat v takové míře kvality, že si díky nim provincie Liao-ning vysloužila pověst oblasti s vůbec nejlepšími lagerstätte (lokalitami se skvělými podmínkami zachování) na světě. Teprve v roce 2014 ale vystoupil s komplexně pojatým vysvětlením čínský paleontolog Baoyu Jiang z Univerzity v Nankingu, který tvrdí, že dinosaury a jejich současníky v období rané křídy před 120 až 133 miliony let jednoduše usmažila a pohřbila pyroklastická vlna, následovaná spadem sopečného materiálu. V tom případě by nebylo přílišnou nadsázkou říci, že dinosauři jako Sinosauropteryx vlastně sdílejí osud s nebohými obyvateli mnohem pozdějšího římského města Pompeje, které bylo roku 79 našeho letopočtu spolu s městy Herculaneum a Stabie pohřbeno podobným způsobem při proslulé erupci Vesuvu. Byl ale dávný čínský svět opeřených neptačích dinosaurů skutečně zničen a zároveň zachován na geologickou věčnost právě při takovýchto katastrofických událostech? Jaké máme pro podobný scénář důkazy a existují i doklady, které této verzi naopak odporují? Opravdu se tu obyvatelé dávných lesů a jezerních pobřeží zaživa uškvařili v proudech horkého sopečného plynu, ženoucího se rychlostí až 80 km/h? Anebo je ve skutečnosti všechno jinak, jak naznačuje jedna novější vědecká studie?

 

 

Fosilie obratlovců, zachované ve velkém detailu a „trojrozměrné formě“ do současnosti. Vlevo primitivní rohatý dinosaurus psitakosaurus, uprostřed a vpravo „prapták“ Confuciusornis. Právě pozice těla těchto živočichů přivedla některé badatele k domněnce, že se stali obětí žhavé pyroklastické vlny. Kredit: Baoyu Jiang
Fosilie obratlovců, zachované ve velkém detailu a „trojrozměrné formě“ do současnosti. Vlevo primitivní rohatý dinosaurus psitakosaurus, uprostřed a vpravo „prapták“ Confuciusornis. Právě pozice těla těchto živočichů přivedla některé badatele k domněnce, že se stali obětí žhavé pyroklastické vlny. Kredit: Baoyu Jiang

 

Vědci podrobili výzkumu celkem čtrnáct fosilií pravěkých teropodů, zubatých praptáků i neptačích maniraptorů z pěti různých lokalit. Společným znakem byly údajné stopy po extrémním žáru, který na zvířata před smrtí i krátce po ní působil. Podle Jianga bylo možné na zkamenělinách objevit stopy spálené tkáně a „rekrystalizované“ části fosilizovaných kostí (o pravěké DNA se ale nikdy nemluvilo). Dalším podobným znakem bylo údajné ztmavnutí zkamenělých kostí, způsobené zřejmě zuhelnatěním někdejší kůže a svaloviny v jejich okolí, a to z důvodu obklopení těla žhavým sopečným popelem. Jemnozrnný vulkanický popel pak dokonale konzervoval kostry a někdy i části měkkých tkání živočichů, podobně jako tomu bylo před necelými dvěma tisíciletími v Pompejích. Jak už to ale bývá, složitost reálného světa obvykle překonává jednoduché a ladně vypadající teorie. I v tomto případě na sebe nenechala dlouho čekat studie, která přichází s jiným vysvětlením skvělého „trojrozměrného“ zachování fosilií. Podle ní se minimálně v případě vrstev zvaných Lujiatun nejedná o biotu pohřbenou pyroklastickým proudem, ale mnohem spíše jde o organismy utopené v kašovité vodní břečce, tvořené říčním vodstvem kontaminovaným sopečným popelem.

 

O vymírání K-Pg a mnoha souvisejících jevech pojednává atraktivní formou také nová kniha Poslední dny dinosaurů (Vladimír Socha, nakl. Radioservis, 2016).
O vymírání K-Pg a mnoha souvisejících jevech pojednává atraktivní formou také nová kniha Poslední dny dinosaurů (Vladimír Socha, nakl. Radioservis, 2016).
V těchto vrstvách jsou promíchané fosilní pozůstatky sladkovodních i čistě terestrických organismů a způsob jejich uložení odpovídá průběhu přírodních katastrof s velkou mírou hromadné úmrtnosti. Tým vědců z Bristolu zkoumal mikroskopické složení zdejších sedimentů a podrobným sedimentologickým výzkumem i porovnáváním stovek fosilních exemplářů dospěl k závěru, že za uložení zdejší bioty mohou rozvodněné řeky, kontaminované vulkanickým materiálem. Erupce sopek vyvrhovaly v těchto oblastech velká množství popela a pemzy, které potom unášely opakované říční záplavy. Právě v těch zahynuly tisíce živočichů, jejichž těla byla následně dobře konzervována po dobu více než stovky milionů let. Ani tato interpretace ale není jistá, protože k mnoha fosiliím chybí dostatek stratigrafických informací – byly totiž objeveny místními zemědělci a neodborným vyproštěním z horniny doslova vytrženy ze svého geologického kontextu. Je jisté, že vědecká debata na toto téma bude ještě dlouho pokračovat…

 

 

 

Odkazy:

http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2015/05/15/the-chinese-pompeii-dinosaur-fossils-can-be-confusing.html

http://www.ibtimes.com/mystery-behind-pompeii-china-solved-jehol-biota-animals-got-fried-volcanic-ash-photos-1553291

http://en.wikipedia.org/wiki/Jehol_Biota

Datum: 23.05.2016
Tisk článku

Související články:

Savcům obdařeným velkým mozkem hrozí vyhynutí více     Autor: Josef Pazdera (18.02.2016)
Top 10 obřích impaktních kráterů na Zemi     Autor: Vladimír Socha (29.02.2016)
Zobák klíčem k přežití katastrofy K-Pg     Autor: Vladimír Socha (09.05.2016)Diskuze:

lahar?

Pája Vašků,2016-05-23 14:09:02

...kašovitá vodní břečka se sopečným popelem... neboli sopečný bahnotok, čili lahar :)
Což je věc, kterou jsem často za takovéto masové naležiště fosilií považoval.

Odpovědět


Re: lahar?

Pája Vašků,2016-05-23 14:09:58

takže spíš než Pompeje to vypadá jako Herculaneum?

Odpovědět

No, snad naše dnešní sopky budou milosrdnější..

Jaroslav Mrázek,2016-05-23 13:21:09

Za dvacet let narostl prý celý Yelonstone o dva metry... Svatá helena, pidi sopka prý hodlá zase soptit, ohnivý kruh od Japonska, přes Indonézii až k Chile se probouzí .... nic moc, i když jako ucházející pojistka na papiňáku je to lepší, než ucpaná ....

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz