Ugrilujeme varroázu?  
Invazní asijský roztoč Varroa destructor je asi největší hrozbou pro světové včelařství. Také u nás o jeho řádění vědí včelaři své, protože chemické léčbě se ne vždy daří ho účinně tlumit. A pokud ano, pak jen za cenu navyšování vstupů chemických látek při léčbě včelstev. Alternativní řešení nabízí termosolární úl.

Kleštík na těle pokročilého stádia včelího plodu. (Kredit: Wikipedia)
Kleštík na těle pokročilého stádia včelího plodu. Škodí i tím, že je přenašeč virových chorob. (Kredit: Wikipedia)

Příkladem stávající snahy vypořádat se kleštíkem včelím a jím způsobovaným onemocněním varroáza, jsou mimořádná veterinární opatření jara 2016, kdy museli všichni včelaři na územní ČR krom běžné léčby povinně natírat plásty pro roztoče toxickým léčivem. To v březnu a dubnu, tedy asi jen měsíc či dva před květnovým vytáčením jarního medu. Což je díky krátké ochranné lhůtě krajní opatření, pohybující se na samé hranici bezpečnosti pro produkované včelí produkty. Je ale v kontextu nedávných plošných úhynů pochopitelné. Neuškodí si připomenout, že v zimě 2014 -15 zničil parazit Varroa v ČR na 175 000 včelstev. V USA běžně hubí kolem 50% včelstev každoročně. Velmi by se tedy hodil nový způsob nechemické léčby varroázy, abychom nemuseli dopovat včelstva jedy v míře stále vyšší.

 

RNDr. Roman Linhart z ČR vytvořil nový typ úlu, který nazval „termosolární úl“. Jde o kombinaci úlu pro běžné včelaření a léčebného zařízení. Léčebným faktorem v úlu je zvýšená teplota. Autor tvrdí, že jeho výrobek dokáže řízeným ohřevem včelstvo zcela zbavit roztoče Varroa. Toho úl zabíjí jak pod víčky zavíčkovaného plodu, kde se jedině množí, tak také ve foretické fázi na včelách. Mortalita v populaci parazita je prý po prvním léčebném ohřevu 80% a po druhém je již roztoč vyhuben. Účinné rozpětí teplot hubících roztoče činí 40 - 47°C. Časová expozice ohřevu plástů s vývojovými stádii včel činí 120 -150 minut. Teploty jsou regulovány včelařem a úl je vybaven čidly k měření teplot. Krom tohoto řízeného ohřevu vysokými teplotami se úl umí také sám ohřívat bez zásahu včelaře a to na teploty nad 35,5°C, což brání roztočům v množení a vede k jejich vyhynutí.

 

Termosolární úly. (Kredit: Daniel Mašín)
Termosolární úly. (Kredit: Daniel Mašín)

Termosolární úl funguje na bázi skleníku. Sluneční svit do něho vstupuje prosklenými okénky či stropem, pokud včelař oslunění těchto prvků dovolí sejmutím střechy a stínítek. Po průchodu sklem záření dopadá na aktivní povrch. Jím je tmavá deska, natřená speciální fotoabsorbční  barvou. Právě ta umožňuje vysoce účinnou přeměnu světelné energie na tepelnou. Protože je úl výborně izolován, stoupá v jeho nitru postupně teplota. Pokud působí teplota 40 - 47°C na parazitovaný včelí plod po uvedenou dobu, pak parazit na plodu hyne (Rosenkranz, 1987). Včelí plod prý nikoli, díky jeho vyšší teplotní toleranci.

 

Mnozí konzervativní včelaři považují tento nový úl za vysoce kontroverzní. Obávají se úhynů plodu, borcení plástů, i následků pro matku.  A předvídají možnost negativního ovlivnění medu. Někteří se domnívají, že takto ohřívat úl ani nelze. Proto, že včely větráním nárůst teplot nedovolí. 
Vynálezce naopak tvrdí, že léčení neovlivní kvalitu medu. Protože se léčí v čase pozdního léta či časného jara, kdy nejsou medníky nasazeny. A ohřev plástů do 48°C nevadí ani kvalitě zásob určených pro včely. Protože teplotou do 48°C je povoleno rozehřívat i konzumní krystalický med. Matka má v úlu volný pohyb a vzdaluje se za léčby do úlového dna, kde teploty nepřekračují 28 - 30°C. Vosk taje při 60°C, což je teplota dosti vzdálená od maximálně 47°C, které se používají za léčby. Údajnou neschopnost úlu ohřívat včelí plod autor nekomentuje slovy, ale vyvrací pořádáním veřejných ukázek léčby. To pro zájemce z řad laiků, i veterinářů. Pokud na YouTube zadáte do vyhledávače klíčová slova Termosolární úl (Thermosolar hive), pak zde najdete videa z léčby.

Teprve budoucnost ukáže, zda se potvrdí tvrzení vynálezce, že vytvořil převratný úl, který je schopen plně nahradit používání chemických látek při chovu včel. A zajistit tak produkci bezrizikového medu komukoli.

 

Série videí z léčby:

 

Jak bývá nejen v našich končinách běžné, příchod nové technologie provází značné emoce. Včelařící veřejnost je z novinky mírně řečeno v rozpacích, a je názorově rozpolcena. Někteří včelaři si přejí úspěch úlu a již ho sami k hubení roztoče používají. Jiní brání metody tradiční chemické léčby a nevěří tomu, že by osamocený výzkumník nenapojený na státní penězovody vypálil rybník renomovaným výzkumným institucím. Netřeba rozvádět, že tento souboj má také oboustranně výrazný ekonomický aspekt.

Výrobci chemických léčiv a běžných úlů nejsou z této technologie vůbec nadšení a včelaře od užívání Termosolárního úlu odrazují konstatováním, že chemická léčba je u nás stejně povinná. Vynálezce naopak uvádí, že to oč jde, přece není sama léčba. Nýbrž jde o dosažení stavu plného zdraví včel. Proto pokud včelař vyhubí již v létě roztoče termoterapií, neprotiví se duchu Veterinárního zákona. Jelikož pak chová zdravá zvířata a neohrožuje okolí. Dodává také, že je nemorální nutit včelaře i nadále k užívání desítky let starých chemických metod, které v minulosti způsobily nízkou účinností masové úhyny včelstev. A volá po uznání termoterapie coby alternativy léčby včelstev, po vzoru některých německy mluvících států. Uvidíme, jak tento spor dopadne.

RNDr. Roman Linhart, autor nápadu.
RNDr. Roman Linhart, autor nápadu.

 

Nicméně je zřejmé, že vlastní princip hubení roztoče ohřevem plástů je nepochybně účinný. Protože v Rakousku, Německu a na Slovensku se již podobná zařízení běžně používají. Ve Švýcarsku dokonce existuje uskupení včelařů, kteří chemii vůbec neužívají a léčí varroázu výhradně ohřevem plástů.

Jejich zařízení ale fungují na elektřinu a nejde o úly. Nýbrž o elektricky vyhřívané termoboxy, kam se dočasně vkládají plásty bez včel. Také je známo, že včela východní Apis cerana ohřevem dělničího plodu na 35,5°C roztoči Varroa brání v množení. Proto se u tohoto druhu včely vyvíjí parazit jen na chladnějším plodu trubčím, ohřívaném na 33,3°C (Erickson et. al. 2000). Dr. Linhart tvrdí, že hubení roztoče funguje obdobně také u včely medonosné, protože oba druhy včel jsou si blízce příbuzné.

Uděleny patent č. 9,363,984
Uděleny patent č. 9,363,984

 

Ať už patříte k zastáncům či odpůrcům tohoto nového úlu, faktem zůstává, že byl na jeho ochranu dne 14. 06. 2016 v USA udělen patent č. 9,363,984. Což dokládá, že jde o celosvětově unikátní zařízení, principiálně odlišné od jiných. O tom, zda a do jaké míry změní český Termosolární úl světové včelařství, rozhodne blízká budoucnost. K tomu aby to dokázal, má velmi dobré předpoklady. Neboť je 3x až 6x levnější než jiná zařízení, která slibují na bázi ohřevu plástů elektřinou stejnou účinnost v boji s varroázou. Není proto lhostejný ani veřejnosti v zahraničí, která ho v kampani na Indiegogo podpořila částkou nad 30 000 USD.


I pokud by tento úl skončil jako okrajová kuriozita, pozitivní je, že u nás existují unikátní výzkumné směry, zcela odlišné od těch zahraničních. A že se desítky let stagnující vody veterinární praxe daly konečně do pohybu. Pokud bude Termosolární úl fungovat, pak získáme poprvé od roku 1981 (kdy k nám roztoč Varora přišel) zcela bezrizikový med. Takový, k jehož produkci nebylo ze strany včelaře použito vůbec žádných pesticidů. Což je svatým grálem všech příznivců ekologických potravin. To už stojí za to, aby včelaři tento úl otestovali a zjistili, zda funguje. To se už ostatně v hojné míře děje. Jen v ČR a SR dle vyjádření autora výrobku včelaři testují na 200 kusů tohoto úlu. Již na podzim 2016 tedy budou mít jeho uživatelé jasno v tom, zda roztoče Varroa vyhubil. Pokud úl obstojí, bude to výborná zpráva nejen pro konzumenty medu, ale hlavně pro včely.

A proč vlastně píši tento článek na Osla.cz ? Protože jeho čtenáři patří k pokrokovým a mnozí sami včelaří. Pak možná ocení možnost úl shlédnout v akci stejně, jako jsem učinil já. Na stránce www.kmedubezjedu.cz. se lze přihlásit na veřejnou ukázku ohřevu včelstev. Což dává veřejnosti vzácnou možnost o vědeckých problémech pouze nečíst, nýbrž je řešit aktivně.


Zdroje

Rosenkranz, P. 1987. Temperature treatment of sealed worker brood as a method of controlling Varroatosis. Apidologie 18(4): 385–388.

Erickson, E.H. et al. 2000. Proceedings of the 2nd International Conference on Africanized Honey Bees and Bee Mites, Tucson 2000.

Datum: 29.09.2016
Tisk článku

Související články:

Aethina tumida     Autor: Josef Pazdera (19.09.2003)
Za mizení včel v USA může virus     Autor: Jaroslav Petr (07.09.2007)
Včely a geneticky modifikované plodiny     Autor: Jaroslav Petr (16.01.2008)
Vyhubí plíseň vraha včel?     Autor: Jaroslav Petr (28.08.2008)
Proč volně žijící včelstva netrpí morem včelího plodu     Autor: (15.05.2009)
Včely si možná likvidují sami včelaři     Autor: Josef Pazdera (11.08.2016)Diskuze:

thymovar

Hanka Zamílková,2017-03-30 21:15:32

Také potvrzuji skvělé výsledky po použití thymovaru.

Odpovědět

varroaza

Franta Nový,2016-10-22 13:28:52

Aplikoval jsem thymovar a vyplatilo se.

Odpovědět

Reference

Petr Malinský,2016-10-17 12:00:51

Mohl bych požádat o referenci na povinnou léčbu nátěrem včelího plodu pro všechny včelaře, citovanou v první větě. Obávám se, že není úplně pravdivá. Děkuji

Odpovědět

Varora 1981

Tomi Lee TRNiK,2016-09-30 07:20:17

Pokud bude Termosolární úl fungovat, pak získáme poprvé od roku 1981 (kdy k nám roztoč Varora přišel) zcela bezrizikový med.

a nejaký článok, or link by nebol na to ako sa ten parazit dostal do CSSR?
dakovala

Odpovědět

Chemie

Mesika Kuropatva,2016-09-29 17:46:59

Když se vyvine nový pesticid nebo herbicid, zkoumá se kromě vlivu a interakcí s životním prostředím i interakce s jinými sofistikovanými jedy? Asi sotva.

Včela je profík na rostlinné produkty a opilování. A když onemocní ví jak si pomoct.
Problém bude asi v tom, že naši pěstitelé rozorali většinu včelích lékáren a krajinu moří spoustou nepřírodní chemie.

Tohle na to, tudle to na tamto, jo a toho, že to svítí ve tmě si nevšímej.Píšou, že je to zdravotně nezávadný.... teda pokud se při potřísnění hned omyješ proudem tekoucí vody.

Odpovědět


Re: Chemie

Alexandr Kostka,2016-09-30 07:27:09

Tak maximálně, že to nalijí do rybníku a když vše chcípne, tak na to dají nálepku "škodí vodním živočichům". A krom toho, "zodpovědného" úředníka nezajímá nezávadnost, ale výhradně to, jestli má výrobek správná razítka a povolení. Viz nejvýše pokutovaný potravinový skandál posledních let. Zločin Ikey, že měla v masových kuličkách krom hovězího i koninu. Nedeklarovanou. Nicméně nezávadnou.. Ostatně i ta slavná Polská "posypová sůl" nebyla špatná, nebyla zdravotně závadná.. Jen neměla tu správnou bumážku.

Odpovědět


Re: Re: Chemie

Radim Polášek,2016-09-30 18:40:32

Posypová sůl za prvé obsahuje aditiva proti hrudkovatění a ztvrdnutí takové soli a za druhé není zaručena její čistota.
Neboli je to jen nakopaná a od nečistot hrubě pročištěná a potom rozemletá sůl přímo z dolu. Takže může obsahovat jemné podíly, písek a drobný štěrk z hornin doprovázejících v dole sůl. Mohl by to být třeba sádrovec nebo fosforit nebo obyčejný písek a jíl.
Ovšem v potravinářské velkovýrobně to formálně nemusí být problém, pokud si dali práci tu sůl před použitím rozpustit, nečistoty nechat usadit nebo odfiltrovat a asditiva se taky nějak zbavit.
Holt to chce věnovat trochu času hledání informací.

Odpovědět

termosolární úl není nic nového.

Radim Polášek,2016-09-29 13:58:23

Termosolární úl se co pár let objevuje už nejméně 15 let. Vždycky to jsou propagační články, jak je toto řešení dobré, ale odkazy na seriózní zkoušky, porovnávání termosolárních úlů a běžných úlů z hlediska počtu roztočů se nikdy neobjevily.
Taky je například třeba zjistit, jak tyto úly zvýší pracnost včelaření. Před 10 - 20 lety se za cenu odepsání téměř všech systémů starších úlů a jejich nahražení novými nástavkovými podařilo snížit pracnost na ošetřování jednoho včelstva čistého času z 10 - 20 hodin ročně na až 1 - 2 hodiny ročně. A včelaři si na to zvykli, zvláště když současně reálná cena medu proti cenám za socialismu klesla zhruba na pětinu, čtvrtinu a včelaři obvykle úměrně tomu zvyšovali počet včelstev, neboť jim to snížení pracnosti v nástavkových úlech umožnilo. Pokud by se pracnost kvůli termosolátnímu úlu zase zvedla, museli by včelaři úměrně tomu počty svých včelstev snižovat, aby práci v nich stihli. A to by se jim nelíbilo, protože by jim klesly finanční výnosy.
A to je všechno zatím neznámé.
Navíc nejnovější výzkumy ukazují, že varaóza není hlavní problém. Včelstva padají i tehdy, když je napadení varaózou nízké nebo žádné. Před takovými 10 lety byl poměrně běžný spad roztočů po prvním ošetření na podzim i 5 tisíc a včelstva přitom zimu přežívala. Dneska je po prvním ošetření spad roztočů tak 500 a včelstva přes zimu hynou. O rezistenci na léčivo se přitom nejedná.
Co se týká chemického ošetřování na varaózu, je to poměrně jednoznačná věc. Za prvé účinnost těchto prostředků je při správné aplikaci velmi vysoká, 98 - 99 %, zatímco účinnost alternativních prozkoumaných prostředků, jako třeba kyselina mravenčí, je 60 - 70 %.
Dávky, které se jedním léčením dostanou do včelstva, jsou, mimo dlouhodobě působící pásky Gabon, 1 - 3 mikrogramy léčiva na jedno včelstvo. Každý, kdo párkrát pohladí psa nebo kočku s protiklíšťovým obojkem neb opřed houbařením si na nohy nastříká prostředek proti klíšťatům, dostane do sebe takových přípravků mnohem víc. Případně stačí kontakt se dřevem ošetřeným některými přípravky proti škůdcům.
Zkrátka je v tom mnoho neznámého a vůbec není jasné, že toto je ta správná cesta. Navíc výzkumníci a prosazovatelé těchto termosolárních systémů jen vrší jeden propagační neověřitelný argument za druhým, zatímco výsledky solidních opakovatelných porovnávacích zkoušek chybí.

Odpovědět


Re: termosolární úl není nic nového.

Jaroslav Lepka,2016-09-30 14:14:51

Vidím, že jste zarytý odpůrce. Ale proč jste sám neudělal srovnávací pokus? Nebo udělal a výsledky byly jiné, než jste očekával?

Odpovědět


Re: Re: termosolární úl není nic nového.

Radim Polášek,2016-09-30 18:45:32

Odpůrce nejsem.
Jen si nesedám na zadek před každým nesmyslem, na který jeho tvůrce dá štítek "thermosolar" nebo například "Eko" "bio" "obnovitelný" "udržitelný" a podobně.

Odpovědět

Povoluje norma

Alexandr Kostka,2016-09-29 11:13:22

Ehm, to že ohřev na XY stupňů dovoluje i norma bych opravdu neviděl jako záruku bezpečnosti celé metody. Svého času bylo normou třeba užívání DDT nebo thalidomidu. Ovšem přiznávám, že to vypadá velmi slibně a pokud to doopravdy fujguje, tak jde o v pravdě geniální nápad.

Odpovědět


...nebo patent

Mesika Kuropatva,2016-09-29 15:21:59

cit: "Ať už patříte k zastáncům či odpůrcům tohoto nového úlu, faktem zůstává, že byl na jeho ochranu dne 14. 06. 2016 v USA udělen patent č. 9,363,984."

Ano důležitý fakt. Microsoft má patent na dvojklik myší a spoustu dalších převratných objevů...

Odpovědět


Re: ...nebo patent

Alexandr Kostka,2016-09-29 16:11:27

Apple si pro změnu nechal patentovat "design" Iphonu. Jakožto obdélníkovou placku se zaoblenými rohy, displejem a několika tlačítky po stranách, to je též kvalita. Od té doby prakticky každý výrobce mobilů porušuje právo.. Ale já měl na mysli to, že ani "norma dovoluje" ani "běžně se používá" fakt nezaručuje, že je takový postup či látka v pořádku.

Odpovědět

není to skleníkový efekt

Stanislav Florian,2016-09-29 10:51:15

článek :
"Termosolární úl funguje na bázi využívání skleníkového efektu"
Ne. Skleníkový efekt je založen na pohlcování infračerveného záření víceatomovými molekulami plynu ( H2O, CO2..).

Odpovědět


Re: není to skleníkový efekt

Admin stránky,2016-09-29 17:11:46

Ano, správně. Termínu dali klimatologové specifický význam. Aby to nemátlo v textu opravujeme. Po přehození slov ze "skleníkového efektu" na "efekt skleníku", by to snad mohlo zůstat. Díky za echo.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz