Léčíte se bylinkami? Napadlo vás, že by mohly uškodit?  
Nebezpečí nám často hrozí i když si myslíme, že se nemůže nic stát. Zapochybovali jste někdy třeba o extraktu zeleného čaje, nápoji z citronové trávy?

Mnoho tradičních indikací léčivek potvrzuje farmakologický výzkum

Bez citronové trávy asijští kuchaři vařit neumí. Kredit: Jenni Konrad, lemongrass CC BY-NC 2.0
Bez citronové trávy asijští kuchaři vařit neumí. Kredit: Jenni Konrad, lemongrass CC BY-NC 2.0

Naše dávné předky tak jako nás, trápily různé choroby. V důsledku těsného sepětí s přírodou a dostatku času na pozorování poznali, že zdravotní potíže lze mírnit užitím rostlin. Nevybaveni vědomostmi dneška přisuzovali léčebný účinek na vrub magické síle. Přes chybnou představu kouzelného vlivu dospěli cestou pokusů a omylů, zpočátku jistě i smrtelných, k pozoruhodným znalostem, které mnohdy korespondují s moderními poznatky. Přírodní medicína prošla několika milníky od sepsání prvních herbářů před více než 4 tisíci lety přes nastolení vědečtějšího přístupu římskými učenci, který utnul nástup léčby modlitbou ve středověku. Nabyté vědomosti tak vlivem církve na nějaký čas upadly v zapomnění. V současností umíme řešit řadu nemoci pomocí léků a technologií, přesto se navrací doba obliby bylinek.

Vedlejší účinky fytoterapie
V důsledku praktik vycházejících často z tradičního užití, tedy bez podpory klinických důkazů, se rostlinná terapie řadí k alternativnímu směru spolu s homeopatií či čarování virgulí. Snaze o nějaké racionální pojetí ubližuje nesmyslná mytologie v čínské tradiční medicíně a blázniví lidé, co vkládají bezmeznou důvěru v efekt a bezpečnost přírodních prostředků. Fytoterapeutika mají svá specifika, ale v principu se neliší od klasických alopatických léků. Stejně jako u nich, efekt závisí na přítomnosti chemikálie (účinné látky). Z toho vyplývá, že jejich užívání budou doprovázet i stejné negativa v podobě rizika vedlejších účinků nebo interakcí. Na rozdíl od klasických léku bylinné prostředky zvýhodňuje falešný pocit bezpečí.  Pramení z toho, že k produktu není přibalen leták, který dopodrobna rozebírá jednotlivé vedlejší účinky a jejich frekvenci. Většinou tyto informace nahrazuje věta: Nejsou známy žádné vedlejší účinky. Neškodně znějící formulace, ale ve skutečnosti znamená: Vedlejší účinky neznáme, protože je nikdo dostatečně nezkoumal.

Játra trpí nejvíce

Kozlík patří k evropským tradičním léčivkám s nahlášenými případy poškození jater. Zdá se však, že k tomu dochází opravdu velmi vzácně. Kredit: Kerry Woods, Valeriana officinalis CC BY-NC-ND 2.0
Kozlík patří k evropským tradičním léčivkám s nahlášenými případy poškození jater. Zdá se však, že k tomu dochází opravdu velmi vzácně. Kredit: Kerry Woods, Valeriana officinalis CC BY-NC-ND 2.0

Nejčastěji vzniká problém doprovázející příjem cizorodých látek (ať syntetického nebo rostlinného původu) v játrech, kde se tyto sloučeniny metabolizují. Toxické poškození jater je dosti zrádným vedlejším projevem účinné látky. V řízených testech toxicity zkoumaný lék či herbální složka, může obstát na výbornou, ale v populaci se pak najdou vnímaví jedinci reagující orgánovým poškozením. Pro hodnocení bezpečnosti je pak důležitá četnost a závažnost případů. Právě scénář, kdy se zjistí na velkém počtu subjektů neúnosné riziko hepatotoxicity, vede nejčastěji ke stažení nově schválených léků z trhu. Bohužel rostlinné přípravky nutnosti takového hodnocení nepodléhají, tudíž neznáme přesně rozšířenost užívání té které léčivky, ale známe alespoň výskyt komplikací u lidí vyvolaných bylinnými prostředky, které vyžadovaly lékařské ošetření.

 

 

Epidemiologická data říkají, že látkově navozené poškození jater se vyskytne v počtu 10 až 150 případů na 100 tisíc obyvatel a rok. Ve Spojených státech přitom čtyři pětiny připadají na léky a zbylá pětina na rostlinné a potravní doplňky. Tuhle statistiku však zkresluje fakt, že zahrnuje i suplementy pro sportovce, které se tam občas nelegálně obohatí i bez vědomí spotřebitele, o anabolické steroidy, což zrovna rostlinné produkty nejsou. Z toho důvodu vévodí u „ne léků“ na prvním místě v počtu hlášení prostředky pro kulturistku. Nicméně na druhém místě figurují přípravky na hubnutí obsahující extrakt zeleného čaje a třetí místo obsazují bylinné směsi.


Zelený čaj a hepatotoxicita
Pro někoho může být překvapením, že extrakt zeleného čaje je hepatotoxický. Nicméně čajomilci mohou zůstat v klidu. Nic jim nehrozí. Nejsou schopni přirozenou cestou dostat do sebe takové množství složky s krkolomným názvem epigalokatechin-3-galát (EGCG), aby je to stálo zdraví. Riziko selhání jater podstupují jen ti, co užívají rafinovaný extrakt EGCG. A to hlavně tehdy, pokud se předtím na jejich jídelníčku zelený čaj nevyskytoval. Nízké dávky EGCG totiž otuží játra tak, že následný přechod na koncentrát většinou vydrží.

 

Další hepatotoxické složky

Rdesno mnohokvěté je jedna z těch čínských léčivek po které selhávají játra nejčastěji. Kredit: Wei-Chun, Polygonum multiflorum CC BY-NC-ND 2.0
Rdesno mnohokvěté je jedna z těch čínských léčivek po které selhávají játra nejčastěji. Kredit: Wei-Chun, Polygonum multiflorum CC BY-NC-ND 2.0

K dalším velmi nebezpečným složkám herbálních výrobků patří asijské druhy Lycopodium serratum (vranec zubatý), Polygonum multiflorum (rdesno mnohokvěté) a Ephedra sinica (chvojník čínský). Rdesno je v tradiční čínské medicíně hodně populární a vysoce ceněné jako duševní a fyzické tonikum. Hojně se vyváží, tudíž je k sehnání i u nás. To vranec se ve skladech českých prodejců zřejmě nenachází a prodej chvojníku vzhledem k obsahu efedrinu zakazuje vyhláška č. 225/2008 Sb definující požadavky na doplňky stravy. K zakázaným druhům náleží rovněž Piper methysticum (pepřovník opojný, kava-kava), přesto ho některé e-shopy nabízejí. V oblasti Oceánie slouží pepřovník k přípravě nápoje navozující příjemné opojení. Po světe se rozšířil jako lék na úzkost, nespavost a depresi. Chválen byla pro dobré vlastnosti, poněvadž žádaný účinek nedoprovází v přiměřených dávkách poruchy paměti, ospalost ani takové riziko vzniku závislosti známé u podobně působících benzodiazepinů. Nakonec početný výskyt případů selhání jater, a dokonce selhání ledvin spojovaných s kavou vedl v evropských zemí k lavině zákazů. Přívrženci přírodní léčby v omezení pepřovníku spatřují účelové spiknutí chránící tučné zisky farmaceutických společností.

 

 

Kromě skupiny těch zdravotně nejzávadnějších druhů probíraných v předchozím odstavci, existují pak takové, které způsobují trable s játry vzácněji, zato je seženete v každé lékárně nebo obchodu se sušenými bylinkami. Patří k nim Aloe vera (aloe pravá), Cassia senna (kasie sennová), Centella asiatica (pupečník asijský, Gotu kola), Scutellaria laterifora (šišák bajkalský), Valeriana officinalis (kozlík lékařský).

Nejlepší je si vypěstovat a nasbírat sám
Přibližně u jednoho procenta lidí užívajících rostlinné drogy z východu, vyšetření ukáže zvýšení jaterních transamináz signalizující poškození jater. To přitom nemusí být doprovázeno příznaky otravy. Otázkou je, zda následek přiřadit vlastní toxicitě výchozí suroviny nebo kontaminaci. Špatná kvalita čínských produktů už si vybudovala hodně pošramocenou image. Analýzy u nich ukázaly přítomnost vyloženě jedovatých rostlin, vysoké množství olova, rtuti či arsenu, které je činní spíše nástrojem travičství než léčby.

Další jedy vznikají špatným postupem při sušení činností plísní a to už není problém jen asijských producentů. Hladiny mykotoxinů mohu být vzácně tak vysoké, že zvládnou poslat uživatele do nemocnice s akutním selháním jater. Proto nákup sušených bylin se jeví jako opravdu odvážný čin i dnes, kdy se na mykotoxiny více myslí. Úplnou jistotu nezávadností své porce zdraví, získá uživatel pouze vlastnoručním pěstováním, sběrem a zpracováním.

Citronová tráva a ledviny
Zmíněný příklad extraktu zeleného čaje poukazuje na nebezpečí přiházející ze směru odkud záludnost nikdo neočekával. Laika by nenapadlo spojovat něco tak známého s hepatotoxicitou. Takových překvapení pravděpodobně objevíme nejspíš v budoucnu více, pokud pořádně prověříme různé biologické účinky naší zelené lékárničky. Jako další příklad skrytých rizik poslouží citronová tráva. Tradičním užití 2000 let prověřený prostředek k přípravě čaje pro požitek, ochucení pokrmů a léčení. Už nějakou dobu se objevovaly, ne zrovna konzistentní, náznaky možné nefrotoxicity. Studie provedená v minulém roce (poprvé na zdravých lidských dobrovolnících), ukázala, že dlouhodobý příjem čaje z citronové trávy snižuje schopnost glomerulární filtrace ledvin. Zhoršení funkce signalizovaly i běžně testované biochemické ukazatele -  rostla koncentrace kreatininu a močoviny v séru. Zaznamenaný rozsah změn pro zdravého člověka nepřestavuje nic zásadního, ale ve stáří, kdy se filtrační schopnost ledvin zhoršuje, už by bylo rozumné se citronové trávě vyhýbat.


Co říct závěrem?
Rozhodnutí užít bylinný přípravek není tak banální, jako zvolit barvu trička na odpolední párty. Volba by měla mít nějaké opodstatnění.  Proto je hloupé konzumovat bylinné čaje za účelem doplnění tekutin a zároveň doufat, že nám ještě k tomu upevní zdraví. Zájemce o přírodní medicínu by neměl spoléhat na povrchní informace, protože se v nich glorifikuje účinek a vypouští varování. Pokud chcete pacient mermomocí podstoupit léčbu rizikovou bylinkou (např. rdesno, pepřovník), měl by si nechat kontrolovat jaterních funkce krevním testem minimálně v začátcích podávání, kdy je výskyt komplikací častější.

 

Literatura
https://livertox.nlm.nih.gov/

DOI: 10.1002/hep.27317
DOI: 10.1002/hep.28813

DOI: 10.1053/j.jrn.2014.08.005

Datum: 10.12.2016
Tisk článku

Související články:

Rakovinu na Formose mají na svědomí léčivky     Autor: Josef Pazdera (11.04.2012)
Kebule v rukách podvodníků, lupičů, pytláků a homeopatů     Autor: Miloslav Pouzar (28.03.2015)
Zlepšenie výsledkov liečby akútneho hepatálneho zlyhania     Autor: Matej Čiernik (13.04.2016)Diskuze:

EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Dalis Dobrota,2016-12-19 05:30:07

Tento článek na oslu je dost neseriózní. Našel jsem:

We studied the hepatotoxic effects of high dose EGCg in male CF-1 mice. A single dose of EGCG (1500 mg/kg, i.g.) increased plasma alanine aminotransferase (ALT) by 138-fold and reduced survival by 85%. Once-daily dosing with EGCG increased hepatotoxic response. Plasma ALT levels were increased 184-fold following two once-daily doses of 750 mg/kg, i.g. EGCG.

Žádné vedlejší účinky nebyly pozorovány při dávce nižší než 500 mg/kg/den.

Zkoumaná dávka činí 75 gramů 2 krát denně. Avšak nejsilnější přípravek Now Foods EGCg obsahuje 400 mg extraktu s 200 mg EGCg.
Dávkování pro krysy bylo 375 krát vyšší než doporučená dávka u lidí. Ručím vám za to, že jakákoli látka s antioxidačním účinkem při podání 100 krát vyšších dávek bude hepatotoxická, neboť vyvolá vyvolá oxidativní stress. Známy jsou případy kdy po vitamínu C v dávkách 5000 mg docházelo k vážným zdravotním potížím.

Autor by si měl nejprve pořádně přečíst informace, které se hodlá šířit a nebalamutit čtenáře. Kdoví, jak je to s těmi ostatními, rdesnem, kozlíkem, apod. Ale už se mi nechce ztácet čas kvůli zlotřilému pisálkovi.

Odpovědět


Re: EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Václav Diopan,2016-12-19 16:21:10

Google spojil jméno Dalibor Dobrota s prodejem potravních doplňků včetně EGCG. Náhoda?

Odpovědět


Re: Re: EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Dalis Dobrota,2016-12-19 22:07:24

Já jsem vložil slova Hepatotoxicita EGCg
https://www.google.cz/search?q=hepatotoxicita+EGCG&newwindow=1

Hned v prvním a dalším odkazu to najdete, když čtete víc než nadpis.
O mně tam nic nebylo. Dobrý nápad, zjistit proč jste to napsal.
Třeba jste někomu chtěl pomoct poškodit konkurenci.
Já jsem jen čtenář. A jestli já tu napíšu třeba o hovně, tak to nemá vliv.
Zatímco nadpis vašeho článku bude zobrazovat google a pomýlí spoustu lidí.
Bylo by záhodno článek přejmenovat třeba na:
Léčíte se bylinkami? Jestli je užíváte podle návodu, nemohou vám uškodit.

Ale jsem rád, že jste článek napsal. Mám rád chemické látky i éčka,
a vyloženě mě štvou lidí, co chcou všechno s nápisem přírodní.
Takže jestli vám to vyhovuje, můžete můj komentář smazat. Já jsem se unáhlil.

Odpovědět


Re: Re: EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Dalis Dobrota,2016-12-19 22:07:24

Já jsem vložil slova Hepatotoxicita EGCg
https://www.google.cz/search?q=hepatotoxicita+EGCG&newwindow=1

Hned v prvním a dalším odkazu to najdete, když čtete víc než nadpis.
O mně tam nic nebylo. Dobrý nápad, zjistit proč jste to napsal.
Třeba jste někomu chtěl pomoct poškodit konkurenci.
Já jsem jen čtenář. A jestli já tu napíšu třeba o hovně, tak to nemá vliv.
Zatímco nadpis vašeho článku bude zobrazovat google a pomýlí spoustu lidí.
Bylo by záhodno článek přejmenovat třeba na:
Léčíte se bylinkami? Jestli je užíváte podle návodu, nemohou vám uškodit.

Ale jsem rád, že jste článek napsal. Mám rád chemické látky i éčka,
a vyloženě mě štvou lidí, co chcou všechno s nápisem přírodní.
Takže jestli vám to vyhovuje, můžete můj komentář smazat. Já jsem se unáhlil.

Odpovědět


Re: Re: EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Dalis Dobrota,2016-12-19 23:54:19

Náhoda to není. Jako správný obchodník rozumím nabízeným produktům.
Je dobře, že jste se věnoval ožehavým tématům
jako je škodlivosti vysokých dávek antioxidantů nebo přírodních rostlin.
To bude asi příčina, proč se lidem nedaří zpomalit stárnutí a všichni rychle stárnou.
Strašně málo lidí touží být mladí. Respektive když zjistí, že čas nejde vrátit zpátky,
že to nejde hned, tak to vzdávají.
Může se ale najít vyjímka, někdo kdo zkusí užívat ochranu proti stárnutí, dokud je mladý. A...?
Koupí si nějaký senzační antioxidant rostlinného původu.
Malé dávky antioxidantů neúčinkují a velké jsou škodlivé. Příroda to zařídila, že to nejde.
Že to nejde snadno. Nedá se to svépomocí. Musíte se obrátit na odborníka, např. kliniku A2C.

Odpovědět


Re: Re: EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Dalis Dobrota,2016-12-19 23:54:20

Náhoda to není. Jako správný obchodník rozumím nabízeným produktům.
Je dobře, že jste se věnoval ožehavým tématům
jako je škodlivosti vysokých dávek antioxidantů nebo přírodních rostlin.
To bude asi příčina, proč se lidem nedaří zpomalit stárnutí a všichni rychle stárnou.
Strašně málo lidí touží být mladí. Respektive když zjistí, že čas nejde vrátit zpátky,
že to nejde hned, tak to vzdávají.
Může se ale najít vyjímka, někdo kdo zkusí užívat ochranu proti stárnutí, dokud je mladý. A...?
Koupí si nějaký senzační antioxidant rostlinného původu.
Malé dávky antioxidantů neúčinkují a velké jsou škodlivé. Příroda to zařídila, že to nejde.
Že to nejde snadno. Nedá se to svépomocí. Musíte se obrátit na odborníka, např. kliniku A2C.

Odpovědět


Re: Re: EGCg podle vědeckých studíí žádnou hepatotoxicitu nezpůsobuje

Václav Diopan,2016-12-21 11:19:40

Ano je to tak. Pán prodává doplňky a tohle se mu nehodí do krámu. Je to přesně ten důvod proč přírodní medicína nemá respekt. Představte si, jdete si pro radu a pak skončíte v rukách takového ...

Odpovědět


:)))))))))))))))

Petr Valach,2016-12-26 21:42:10

Musím uznat, že jsem dlouho nezažil tak dokonalé odhalení podvodníka. Autorovi článku gratuluji. Přitom je to tak prosté. Ještě se tak podepsal. Nepochopitelné. Šarlatáni bývají většinou chytří vykukové, ale tento pán, zdá se, je k tomu všemu ještě obyčejný blb.

Odpovědět


Re: :)))))))))))))))

Jan Omasta,2017-01-04 01:26:37

Já tady čtu příspěvek, že ve vědeckých pracech bylo uvedeno, že 300 krát větší dávky než používané v potravinových doplňcích jsou toxické.
Ten pán upozornil autora, že má v článku zásadní chybu. Článek vyznívá, že byliny mohou v běžném dávkovaní poškodit. A to zjevně není pravda. Naopak vědecké práce dokazují, že EGCG je velmi bezpečný. Například u nikotinu je smrtelná dávka 50x větší než dávka nikotinu v jedné cigaretě.
Na základě čeho rozvíjíte, že je podvodník a šarlatán?

Odpovědět


Re: :)))))))))))))))

Jan Omasta,2017-01-04 01:39:16

U nikotinu je smrtelná dávka 2,5 krát větší než denní dávka, kterou vykouří kuřák 20 cigaret.
Kdyby nikotin byl podobně toxický jako EGCG, tak že by 20 x 300 = 6000 cigaret/žvýkaček denně vyvolávalo poškození jater, tak byste stěží mohl napsat článek, že nikotin představuje riziko poškození jater.

Odpovědět

Zaprvé,

Josef Blecha,2016-12-11 19:05:37

"Úplnou jistotu nezávadností své porce zdraví, získá uživatel pouze vlastnoručním pěstováním, sběrem a zpracováním" - no, ani ne, když nechá bylinky zplesnivět. Chybí tam "pečlivým a stále kontrolovaným" nebo tak. Před pár lety jsem taky někde četl o nějakých korejských nebo tchajwanských nebo odkud čajích, oblíbených u přírodně orientovaných Evropanů, kteréžto čaje po delším používání poměrně spolehlivě způsobí rakovinu ledvin. Ale jinak jsou šíleně zdravé a totálně in. Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam.

Odpovědět


Re: Zaprvé,

Milan Krnic,2016-12-11 19:57:19

To jsem také kdysi četl, ale spolehlivý vědecký výzkum na toto téma bych rád viděl. Poměrně spolehlivý už méně.
Ve finále se v našich životech vyskytuje toliko, řekněme hygienicky nevhodných okamžiků, že je těžko obsáhneme, a tedy o pár let později těžko determinujeme, z čeho jsme ochořeli. Až na nějaké výjimečné případy.
Inu tam vedou různé cesty.

Odpovědět


Tuším, že to bylo tohle,

Josef Blecha,2016-12-12 08:24:59

ale v nějakém podstatně serióznějším zdroji. Zkuste hledat.
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1254746/Chinese-medicine-caused-kidney-failure-cancer-So-safe-popular-cures.html

Odpovědět


Re: Tuším, že to bylo tohle,

Milan Krnic,2016-12-12 10:55:46

Dailymail je serióznější jak pro koho.
Když jsem po nich v minulosti žádat doložení zdroje (případně z toho vyplývající opravu článku), nedostal jsem pro jistotu žádnou odpověď, a nic se nestalo.

Odpovědět


Ano, já tuším, že máte potíže s čtením

Josef Blecha,2016-12-12 14:58:48

či s porozuměním textu, tak ještě jednou: bylo to v serióznějším zdroji než je mnou olinkovaný Daily Mail (už si představuju, jak si s nimi dopisujete, jestli to bylo jako tady, tak se nedivím, že se neozvali), a abyste nemusel moc hledat, napsal jsem vám tam, pod jakými keywords to najdete na WoS, 91 hitů jsem tam našel. Zkuste přímo strýčka Googla nebo Scholar, určitě toho najdete spoustu. Jsou vám třeba ony Archives of Toxicology málo seriózní? Tak zkuste bádat sám a sepsat to.

Odpovědět


Re: Ano, já tuším, že máte potíže s čtením

Milan Krnic,2016-12-12 16:54:18

Tušit i představovat si samozřejmě můžete. Zmínil jste se o serióznějším zdroji, a následně uvedl link na dailymail. A na to jsem reagoval.

Odpovědět


No vždyť říkám, že máte potíže

Josef Blecha,2016-12-12 21:05:24

buďto se čtením, nebo s porozuměním čtenému. Přeslabikujte si ten můj příspěvek s dailymailem několikrát po sobě, třeba to pochopíte. Cvičení dělá mistra. A vy to cvičení potřebujete jako sůl.

Odpovědět


Re: No vždyť říkám, že máte potíže

Milan Krnic,2016-12-13 09:25:32

Jasně, už to vidím. Jen tedy nikoli příspěvek, ale nadpis a příspěvek. Fajn.
Vy něco dokazujete, ale já mám hledat zdroj ... :)

Odpovědět


Hledání "aristolochia cancer"

Josef Blecha,2016-12-12 08:31:04

na Web of Science poskytne 91 hitů, Archives of Toxicology, JAFC, Expt. Tox. Pathology, Am. J. Chinese Med. a dalších, nejčerstvější Nov. 2016, takže mi přijde, že je to docela spolehlivé. Počtěte si.

Odpovědět


Re: Hledání "aristolochia cancer"

Milan Krnic,2016-12-12 17:36:00

Zkuste si přečíst znovu, co jsem napsal.
Ač se to k tomu nevztahuje, neodpustím si vypíchnout docela, resp. poměrně vtipné vaše nahrazení "poměrně" za "docela".

Odpovědět


Já myslel, že se chcete něco dozvědět,

Josef Blecha,2016-12-12 21:08:20

a vy se chcete hádat. Tak to si spánembohem najděte někoho jiného. A nezapomeňte cvičit to čtení, das hilft ungemein.

Odpovědět


Re: Zaprvé,

Alexandr Kostka,2016-12-12 12:39:47

A působí tu rakovinu i rodným Asiatům? NEhodlám nijak šířit rasismus, ale každý lidský řekněme kmen má trochun jiný metabolismus, odolnosti atd. Například právě asiaté mají problém metabolizovat alkohol. A jelikož toto se právě děje v játrech a ledvinách, tak bych si dovolil předpoklad, že patrně fungují trochu jinak než naše. A celkově je tam o dost jiné životní prostředí a podmínky. Jen tak namátkově jmonováno: obrovská namačkanost lidí na sebe, lehce podivná hygiena atd. Když tam přijede Evropan, má šanci umřít na exitocké nemoci, proti kterým jsou místní imunní a obráceně. A v prostředí, kde vás do padesátky zabije infekce je čaj, který vám v šedesáti způsobí rakovinu ledvin, skutečně zázračným lékem. I tak přežijete o kolik let déle..

Odpovědět


Nevím, je to možné,

Josef Blecha,2016-12-12 15:03:23

zkuste promrskat Scholar nebo něco podobného, jestli tam něco najdete. I když Asiaté, tedy v těch bohatších končinách, se už dlouho dožívají vyššího věku, tak by si toho možná všimli. To spíš nějaká ta metabolická odlišnost.

Odpovědět

Skutečná situace

Milan Krnic,2016-12-10 23:25:32

Děkuji za článek.
Snad jen k té poslední větě. Čistě hypoteticky.
Přijdu k lékaři a sdělím mu, že na mé onemocnění mi nemusí předepisovat přípravek na potlačení symptomů choroby, nazývaný paradoxně lék, že mám přírodní osobně osvědčenou alternativu, a tedy mi stačí pouze doporučení na standardně prováděné testy. Lékař, uznávající striktně jen klasickou medicínu si to vyloží negativně, a sdělí mi, že se můžu jít léčit jinam, tedy nedostanu ani recept, ani doporučení.
Na příště přijdu k lékaři, informace o alternativě mu nesdělím, souhlasím s ním, recept převezmu, dostanu doporučení na vyšetření. A tzv. vlk se nažere, a koza zůstane celá. Při další návštěvě a vyšetření nemá lékař šanci zjistit, co může za vývoj v mém zdravotním stavu, ten je automaticky připsán na vrub klasické medicíny. A nažraný vlk i celá koza zůstávají dál.
Pokud by to takto obdobně bylo i ve skutečnosti, asi by to nebylo ku prospěchu nikomu, krom farmaceutického průmyslu. A jistě by se rojila hromada konspiračních teorií.
Naštěstí jsou ve skutečnosti lékaři otevření, a člověk jim může sdělit bez obavy cokoliv. Tedy je vše víceméně v pořádku. :)

Odpovědět


Re: Skutečná situace

Josef Šoltes,2016-12-11 15:51:44

Většina lékařů opravdu většinou nemá problém, naopak, spousta jich alternativní léčbu v případě relativních banalit vítá. Samozřejmě to neplatí v případě vážnějších komplikací. Na tumor vám prostě bylinky nezaberou, leda by vás odrovnaly i s tumorem zároveň.

Odpovědět


Re: Re: Skutečná situace

Milan Krnic,2016-12-11 17:48:43


Většina, většinou, a ještě k tomu opravdu.
Hádám, dotazníkové šetření?

Odpovědět


Re: Re: Re: Skutečná situace

Josef Šoltes,2016-12-11 18:17:25

Ne, rodinné. Pár lékařů tu máme... A pár jich taky známe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Skutečná situace

Milan Krnic,2016-12-11 18:43:24

Já také, ale slýchám opačné příběhy. Tak ale jsou to jen příběhy. Rozhodně ne většinové, a kdo ví, zda opravdové. Člověk aby nevěřil ani sám sobě, když mozek rozhoduje 2s před tím, než si to člověk uvědomí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Skutečná situace

Alexandr Kostka,2016-12-12 12:42:31

To je ta potíž, že jen příběhy. Takzvaně seriózní vědec má zabývání se "nevědeckými metodami" prakticky zakázané. Nebo přesněji: když objeví negativní efekt, nesmírně rád jej zveřejní. Pozivitní nesmí, byl by nezaměstnaným.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Skutečná situace

Milan Krnic,2016-12-12 14:39:54

Co jiného, než příběh, by to, co mi někdo sdělí, mohlo být.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz