Antarktický poloostrov se ochlazuje  
Příběh o tom, že Antarktický poloostrov je nejrychleji se ohřívající oběť skleníkových plynů, se začíná rozpadat.

Antarktida se oteplila v půli 20.století, ale od začátku 80.let se stále ochlazuje. Navzdory skleníkovým plynům. Jedinou výjimkou byl donedávna Antarktický poloostrov (ten výběžek směřující k Jižní Americe). Nový výzkum ale ukazuje, že i tento poloostrov se už celou generaci (cca od 1998) neotepluje. Naopak se ochlazuje. Za ochlazení prý může vítr a přirozená variabilita regionálního klimatu. Časově se to ale shoduje s tzv. pauzou v globálním oteplování (hiatus), která samozřejmě neexistuje a nikdy jste o ní - ehm - neslyšeli.  Na ochlazování Antarktického poloostrova upozornila studie Johna Turnera a kol., která v červenci 2016 vyšla v časopise Nature. Autoři píší: „Od 50. let 20. století Antarktický poloostrov zaznamenal jedny z největších nárůstů povrchových teplot vzduchu na jižní polokouli. Toto oteplení přispělo k regionálnímu ústupu ledovců a „zezelenání“ díky rozšíření flóry… V této studii dokladujeme absenci regionálního oteplování od konce 90. let. Průměrná roční teplota klesala statisticky významným tempem a nejprudší ochlazení je zaznamenáno během antarktického léta.“

 

A ještě dodatek. Podíváte-li se na tu část Antarktidy, která se ve 20.století nejvíce oteplila, nápadně se to shoduje s rozmístěním sopek, které dýmají pod ledem či pod mořskou hladinou a ohřívají tající ledovce zespodu. 


 

Vlevo antarktické sopky. Vpravo antarktické oteplování. Najdi rozdíl. http://www.antarcticglaciers.org/glacial-geology/subglacial-volcanoes/

 

 

 


 

Vývoj teplot na Antarktickém poloostrově (zdroj: NewScientist 2016).


REFERENCE:
One part of Antarctica has been cooling since 1998 – here’s why (New Scientist 20.7.2016)
Backflip: Antarctic peninsula, posterchild of Polar disaster, has been cooling not warming (JoanneNova.com.au 23.7.2016)
Turner et al (2016) Absence of 21st century warming on Antarctic Peninsula consistent with natural variability, Nature 535, 411–415  (21 July 2016)   http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7612/full/nature18645.html 
Psáno pro osel.cz a Klimaskeptik

Datum: 20.01.2017
Tisk článku

Související články:

Nová analýza tepelných řad potvrdila růst globální teploty     Autor: Vladimír Wagner (23.10.2011)Diskuze:

Ad diskuse

Marcel Borna,2017-01-23 11:25:31

Všímáte si, že ani skeptici ani zastánci teorie o oteplování nejsou schopni podat o svých názorech jednoznačný a bezesporný důkaz? Pokud chybí důkaz nebo množina důkazů, tak jsme ve sférách hypotéz, domněnek. A tady je bod, který mne osobně fascinuje už mnoho let, že se totiž z hypotézy, domněnky o globálním oteplování stala oficiální doktrína bez bezesporných důkazů. Byla by to legrace, kdyby tu neexistovaly na hypotézu navazující dalekosáhlé dopady na ekonomiku států, protože tady už bezesporné důkazy najít lze. Daly by se najít nesčetné lineárně navazující dopady na život na této planetě, které byly způsobeny tím, že se z domněnky stal naprosto nepodložený axiom. V tomto kontextu se nacházíme ekvivalentním myšlenkovém paradigmatu jaký už tady byl: v paradigmatu o tvaru Země jako o ploše. Bude opět věznit Galilea?

Odpovědět

Otepluje - ochlazje

Martin Jahoda,2017-01-21 08:46:45

Fascinuje mě, že ať čtu diskse kdekoliv i tady, tak se všichni diskutující přou o to zda se otepluje, nebo ochlazuje a úplně ignorují ty nejzákladnější fakta. Jaké jsou?
1. Země se už několik desítek tisíc let vzpamatovává z velké doby ledové - ta vytvořila ledovce a ty od té doby tají. Čím jsou menší tím je jejich povrch proti objemu větší a tají rychleji.
2. Kontinenty se pohybují. Na jedné starně se se to projevuje u kontinentu zemětřesením a vznikem kopců a na druhé straně se pobřeží pomalu propadá do moře. Tedy nezvedá se hladina ale klesá pevnina do moře a za pár set až tisíc let třeba NY zmizí pod vodou. Ale globální oteplování s tím nemá nic společného. Mimochodem existuje předpověď geologů jak se budou kontinenty v budoucnu měnit a co všechno skončí v moři.
3. Slunce svými erupcemi dokáže vyřadit elektrickou přenosovou soustavu na kontinetech. Uvědomuje te si jak dokáže ovlivnit třeba oblačnost, kdy mraky jsou díky tření plné elektrického náboje a tvoří velkou přírodní rozvodnou soustavu Země. Stačí aby o pár setin procent díky indukci zmněnil výskyt oblačnostii nad denní stranou oproti noční a teplota Země může růst nebo klesat. (Ostatně v těchto dnech můžete vidět co s teplotou způsobí jasná noc a co lehký opar ve dne a sklon Zemské osy...)

Odpovědět


Re: Otepluje - ochlazje

Milan Krnic,2017-01-22 11:51:26

Každý má něco, co ho baví. Super je, když člověka to, co ho baví, ještě uživí. A úplně nejlepší je, když ta práce neobnáší žádnou zodpovědnost.
Tedy snad vyjma v Itálii ( http://zpravy.idnes.cz/vedci-dostali-za-spatnou-predpoved-zemetreseni-v-aquile-sest-let-py2-/zahranicni.aspx?c=A121022_175201_zahranicni_aha )

Odpovědět


Re: Otepluje - ochlazje

Stanislav Florian,2017-01-23 10:41:21

http://www.gweb.cz/dotazy/d-315/
1.Velká doba ledová začala před 2,5 miliony let, od té doby bylo asi 52 velkých výkyvů teploty. Poslední velké zalednění bylo před 20 000 roky.
2. Kontinentální drift vede k subdukci (podsouvání některých desek). Voda má menší hustotu a je na povrchu zemského tělesa, jehož objem a tedy průměrná výška zemské kůry se nemění. Zvedání hladiny je tedy dáno táním ledovc

Odpovědět

Satelitní měření

Bohumil Tříska,2017-01-20 18:37:11

Občas sleduji satelitní měření na blogu R. Spencera:
http://www.drroyspencer.com/2017/01/global-satellites-2016-not-statistically-warmer-than-1998/
Tam vychází, že až rok 2016 pokořil do té doby nejteplejší rok 1998 - ovšem o statisticky nevýznamný rozdíl. Určité nepříliš dramatické oteplení v grafu vidět je, řekl bych, že hlavně na konci 20. století. Satelitní měření ovšem nepokrývají oblast kolem pólů, takže ochlazení Antarktidy (ani oteplení kolem severního pólu) v něm není zahrnuto.

Odpovědět

praktické dopady změny klimatu

Mojmir Kosco,2017-01-20 17:04:53

existuje poměrně dost důkazu ,které mají dopad na zemědělství .... skladba pěstovaných odrůd hospodaření s vodou, medicínské - šíření nemoci , rozšíření organizmu a pod.Všechny tyto obory musí na základě minulého vývoje předpovídat budoucnost.Zatím vše nasvědčuje že se planeta v působnosti těchto oborů otepluje . |Je velká zodpovědnost tyto zkušenosti vyvrátit. Aktivace z genové banky odrůdy pšenice trvá cca 5 let.

Odpovědět

oteplení - ochlazení

Oskar Zemcik,2017-01-20 11:14:03

Nějak mi není jasné jak by podobný jev jak el nino mohl způsobit změnu chování v globále když a jak by vůbec mohl dojít k oteplování pokud by jeho účinky trvaly 15 let...
Navíc s¨co je tady příčina a co následek?

Odpovědět


Re: oteplení - ochlazení

Jan Kavalír,2017-01-20 12:45:23

El Niňo je jev, kdy se jednou za 3-7 let po velké ploše Pacifiku směrem k východu rozlije teplá voda, která se nahromadila díky pasátům východně od N. Guiney. Změní to, samozřejmě, cirkulaci v atmosféře nad velkou částí zemského povrchu. To na určitou dobu zvýší teplotu oceánu potažmo celé Země. Došlo k tomu s velkou intenzitou v r. 1998 a obdobně i v loňském roce. Mezitím proběhlo několik slabších epizod.
Po odeznění El Niňa globální teplota opět poklesne a vznikne situace, kterou Kremlík nazývá "pauzou" nebo "hyjátem". Během této doby teplota postupně roste v závislosti na energetické bilanci Země (sluneční aktividě a nárůstu skleníkového efektu...). V r. 2014 globální teplota již nezpochybnitelně překonala rekord z r. 1998 i bez efektu El Niňa. To nastoupilo v následujících letech a posunulo globální rekord opět o něco výš (odchylka 0,64 C v r. 1998 a 0,94 C v r. 2016 oproti průměru minulého století). Nyní následuje naopak chladná fáze La Niňa (silné pasáty vývodní Pacifik ochladily), takže globální teploty šly dolů.
Pro zajímavost: posledních 40 let byly globální teploty vyšší než je průběr 20. století 17 nejteplejších let bylo po r. 2000 + rok 1998.
Vícei informací o El Niňo / La Niňa najdete například zde: http://gnosis9.net/oscilace.php

Odpovědět


Re: Re: oteplení - ochlazení

Ela Tvarnikova,2017-01-20 17:10:23

Tak jsem si zkusila otevřít ten odkaz a na stránkách na mne vybaflo: "Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?" a napodruhé nějaký nepodepsaný článek, to je Váš?

Odpovědět


Re: Re: Re: oteplení - ochlazení

Jan Omasta,2017-01-21 01:11:24

to vybafává jen na vás.

Odpovědět


Re: Re: oteplení - ochlazení

Oskar Zemcik,2017-01-23 09:36:48

No ale to dle mne neznamená vliv na oteplení/ochlazování celé planety. Změní to jen rozložení tepla na planetě. Nějaké teplo sem přijde a to hlavně ze slunečního záření. A nějaké teplo se vyzáří do vesmíru. To první mohou ovlivnit ledové a zasněžené plochy nečistoty v atmosféře to druhé složení atmosféry. El nino ani jedno z toho snad nezmění jen zařídí jiný poměr teplot ne na rovníku či dalších oblastech?
A nebo se tím tolik ovlivňuje i plocha ledu/sněhu že to má vliv na celkové oteplení/ochlazení?

Odpovědět

Názvosloví

Jan Kavalír,2017-01-20 09:54:58

Globální oteplování je oteplování celého povrchu Země v průměru. Jsou místa, která se oteplují rychleji, jiná se mohou i ochlazovat. Ostatně "lokálně" se nám loni oproti r. 2015 ochladilo i v Evropě.
Pauza v globálním oteplování (hiatus) je období mězi dvěma rekordně globálně teplými roky, kdy nelze dosažení nového rekordu zpochybnit ani tak, že u nového rekordu uvažujeme jeho průměrnou hodnotu sníženou o statistickou odchylku, zatímco u původního rekordu bereme jako správnou hodnotu průměr o statistickou odchylku zvýšený.
Mohu-li si typnout, v příštích letech se opět dočkáme článků typu "Globální oteplování zkončilo, zapomeňte", protože bude nějaký čas trvat, než účinky skleníkových plynů překonají účinky silného El Niňa z loňského roku. Minule to trvalo od r. 1998 až do r. 2014.

Odpovědět


Re: Názvosloví

Ladislav šimeček,2017-01-20 11:20:37

Pokud tedy rozumím vašemu příspěvku, tak v letech 1998 až 2014 (tedy 16 let) se neoteplovalo, protože to byl následek silného ElNiňo, a loni, tedy 2016 bylo opět velmi silné ElŇiňo, takže budeme opět čekat, že dalších 16 let se jeho následkem opět nebude oteplovat. Ale idea globálního oteplování musí platit i kdyby trakaře padaly. Fakta nesouhlasí s mou ideou globálního oteplování - tím hůř pro fakta. Nezbývá, než gratulovat.

Laďa

Odpovědět


Re: Re: Názvosloví

Jan Kavalír,2017-01-20 13:13:52

To máte jako ve sportu. Když se sejde forma a příznivé podmínky (zde El Niňo), uděláte si svůj osobní rekord. To ale neznamená, že i dalšími pokusy vždy tento rekord překonáte, ale až více natrénujete (zde nárůst skl. efektu) budou se s větší pravděpodobností vaše výkony předchozímu rekordu blížit a až opět nastanou ony ideální podmínky, pak jej opět překonáte.
Globální teploty nerostou rovnoměrně protože jsou ovlivňovány spoustou faktorů, ale trend jejich růstu je nezpochybnitelný. Nemůžete si ale za počátek tohoto trendu zvolit rekordní rok, jak to po r. 1998 s oblibou dělal Kremlík - to by si i ten poctivě trénující sportovec pak mohl myslet, že jeho forma po ustavení rekordu klesá.
Nemám tušení, zda další rekordní globální teplota bude až za 16 let, ale s velkou pravděpodobností budou teploty v následujících letech nižší než loni, ale pravděpodobně vyšší než v r. 1998 a postupně dále porostou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Názvosloví

Ladislav šimeček,2017-01-20 18:50:08

Dobrá, budu to parafrázovat podle vašeho návodu. 16 let moje výkonnost stále klesá, loni jsem jakýs - takýs výkon proti předloňsku podal, ale teď předpokládám zase 16 let pokles výkonnosti. Mám pro to výtečný důvod - předchozích 16 let ElŇiňo, teď zase ElŇiňo. Ale stále jsem nejlepší sportovec, jehož výkon roste, i když nikoliv rovnoměrně.
Laďa

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Mojmír Tvrdík,2017-01-20 23:48:24

Bingo :)

Odpovědět


Re: Názvosloví

Petr Hájek,2017-01-20 11:55:46

Takže solidně se teploty měří a klima sleduje tak posledních 50 let. A je z toho vidět, že se chvíli otepluje a chvíli ochlazuje. Různé regiony planety se ochlazují a oteplují různě.

Dokáže mi někdo vyvrátit předpoklad, že "směrem do minulosti" klesá přesnost měření a to zejména proto, že nebyly tak přesné teploměry jako nyní, že nevíme, jak byly zkalibrované?
Kdo ví, jaká byla teplota Antarktidy před sto lety a s jakou přesností to můžeme říct?

Kromě přesnosti měření máme ještě problém s počtem měřicích stanic, tedy s tím, jak jemně nebo hrubě jsme schopni rozdělit povrch planety do regionů.

To, jestli je rok teplejší nebo chladnější porovnáváme s předchozími lety a s dlouhodobým průměrem. jaký je dlouhodobý průměr za posledních 10 let, jaký za posledních 50, 100 let? A jaký za posledních 500? kdo ví...

Co je nejpodstatnější, že je to dobrý kšeft financovaný z vládních dotací zejména díky "davové hysterii" podporované novináři (tragedie prodává).

Odpovědět


Re: Re: Názvosloví

Alexandr Kostka,2017-01-20 13:14:58

Jak byly zkalibrované TEHDY víme docela přesně. Rtuť jako náplň, čárka u 0c tam, kde roztává led a 100c u vařící vody. Co nevíme je jaké měření použili DNES globální oteplovači. Data důsledně tají. Jediné co je jistota, že to už NENÍ původní celsiova stupnice.

Odpovědět


Re: Re: Re: Názvosloví

Petr Hájek,2017-01-20 13:46:17

Ano. Naprosto s tímto souhlasím...
Jen pro ujasnění - myslel jsem jak přesně byly kalibrované, podle jakého normálu... a jak jemnou měly stupnici (jeden dílek = 1°C nebo jeden dílek =0.1°C a tedy s jakou přesností se dala odečíst hodnota, kolik je měřicích bodů, jak se změnilo okolí měřícího bodu...

Tedy obecně - porovnávat dvě měření, u kterých byla použita různá měřidla, různá přesnost měření a různá metodika je blbost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Alexandr Kostka,2017-01-20 14:19:25

Mám pocit, že první měření teploty v antarktidě mají spíš formu zápisu v deníku: Dnes byla taková zima, že jsme museli odsekat psy od ledu..

PS. tuším že před 100 lety byl teploměr rád za přesnost +- 1c.

Odpovědět


Re: Re: Re: Názvosloví

Vladimír Wagner,2017-01-20 14:12:11

Pokud to někoho opravdu zajímá, tak podrobněji o tom, jak se určuje a co je globální teplota a jaké její určování v různých dobách je zde: http://www.osel.cz/5945-nova-analyza-tepelnych-rad-potvrdila-rust-globalni-teploty.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Stanislav Florian,2017-01-20 20:35:21

Taky nerozumím, co se děje za drama, když několik desetiletí se oteplovalo (snad od 50 let a graf začíná 1979) a nyní se 10 let ochlazuje.
Vypadá to, že zdrojový článek je
https://www.newscientist.com/article/2098187-one-part-of-antarctica-has-been-cooling-since-1998-heres-why/
Nejsem překladatel, ale článek říká, že vliv globálního oteplování znovu převládne.
Hrubý překlad : "Ale posun v převládajících větrů má za následek, že dochází k ochlazování od roku 1998. I když tato oblast je stále teplejší než když začalo pozorování" //( podle článku 1950 ?). Graf začíná 1979 a rok 1998 v grafu chybí ( !!), pak je 1999-2014//
"Poloostrov ochladil zhruba o 0,5 ° C za deset let, to je je podobná k rychlost, kterou se zahřál v předcházejících pěti letech (viz graf níže). Toto chlazení bude pouze dočasné. I když se vítr brzy nezmění, bude globální oteplování přemůže svým účinkem v nadcházejících desetiletích."
Na grafu vidím roky 1979-2013 včetně krajních, to má být celkem 35 hodnot. Je tam 35 hodnot, ale chybí 1998 a na konci je 2014. Stačí si do grafu položit svislé přímky.
Podle NOAA byly nejteplejší roky 2016, 2015 a 2014
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2017010001
http://gnosis9.net/img3/teplotni-odchylky-1880-2016.png
Antarktida už mnohokrát měla opačné krátkodobé trendy, než severní polokoule.
Hodně zajímavé je, že Antarktický poloostrov má pod sebou vulkány miliony let. Období 1979 -1997 se patrně kvůli vulkánům oteplovalo a v období se patrně kvůli vulkánům ochlazuje. A je to jasné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Mojmír Tvrdík,2017-01-20 21:12:36

Přiznám se že nechápu, proč tady pan Florián kuklí a dává do jednoho pytle následky erupcí vulkánů se sopkami pod Antarktidou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Stanislav Florian,2017-01-20 21:57:11

Text pod obrázkem oteplování a vulkanismu v tomto článku:
Vlevo antarktické sopky. Vpravo antarktické oteplování. Najdi rozdíl. http://www.antarcticglaciers.org/glacial-geology/subglacial-volcanoes/
Rozdíl ve schématech oteplování a vulkamismu jsem nenašel, snad jen v tom, že článek je o ochlazování. A to teplými vulkány nebude.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Mojmír Tvrdík,2017-01-20 22:59:35

No vždyť to říkám... článek ukazuje, že teplo v Antarktidě je tam, kde jsou utajen sopky a žasnu, jak jste to zase dokázal překuklit do něčeho co se tváří jako kritika článku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Názvosloví

Stanislav Florian,2017-01-21 11:35:01

Četl jsem zdroj k té mapě s vulkány na Arktickém poloostrově.
http://joannenova.com.au/2016/07/backflip-antarctic-peninsula-posterchild-of-polar-disaster-has-been-cooling-not-warming/
Píše hezky klimaskepticky o opomíjené možnosti, že oteplování Arktického poloostrova způsobily vulkány.
Komentář : Možná, vulkány a oteplení poloostrova. V posledních 10 letech se poloostrov ochlazuje, teplé vulkány nikdo ani náznakem nepovažuje za příčinu ochlazování. To by během deseti let musely vulkány výrazně zmenšit produkci tepla. Můj názor, pokud vliv vulkánu na teploty Arktického poloostrova existuje, tak je v řádu pouhých desetiletí pozorování konstantní a není příčinou oteplování ani ochlazování tohoto poloostrova.
Hlavní autor, profesor John Turner z British Antarctic Survey říká zhruba: Antarktický poloostrov je jedním z nejnáročnějších míst na Zemi, na kterém (se mají) identifikovat příčiny změn teploty za dekádu let."
Oteplování je na pobřeží na druhé straně Antarktidy , jak ukazuje i klimaskeptik
http://files.klimaskeptik.cz/200001284-71faf72f52/Antarcticmap.jpg
a tam sopky nejsou

Odpovědět


Re: Re: Re: Názvosloví

Stanislav Florian,2017-01-21 19:54:39

Nic proti oklepávání ledu ze psů, teploty měří systematicky se od poloviny 50.let. Amundsen byl na jižním pólu 14.12.1911. Rtuť tuhne při -38,88°C, takže se měřilo lihovými teploměry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_geofyzik%C3%A1ln%C3%AD_rok
Mezinárodní geofyzikální rok 1957.
"Antarktida
Mezinárodní geofyzikální rok odstartoval intenzivní průzkum Antarktidy, který trval 18 měsíců a podílelo se na něm přibližně 70 agentur z celého světa. V roce 1956 zde byla založena polární výzkumná stanice Halley Research Station, pojmenovaná po britském astronomovi Edmundu Halleym. Přibližně ve stejném období byla postavena polární stanice Amundsen-Scott na jižním pólu, dokončena stanice Vostok a též byl objeven nejjižnější ostrov světa, Berknerův ostrov."

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace