15 tisíc vědců „varuje“ lidstvo, ale jejich čísla nesedí  
V roce 1992 Unie znepokojených vědců zorganizovala petici „Světoví vědci varují lidstvo“ (World Scientists‘ Warning to Humanity). Stav světa se prý stále zhoršuje. V říjnu 2017 časopis Bioscience uveřejnil volné pokračování s dodatkem „Druhá upomínka“.[1] Tentokrát má 15 tisíc signatářů z nejrůznějších vědních oborů, humanitních věd, studentů a vůbec vysokoškoláků.

Referovala o tom i česká média:

  • Lidstvo riskuje cestu do záhuby. 15 tisíc vědců varuje před zničením Země

  • Lidstvo ničí a mrzačí Zemi, varuje 15 tisíc vědců v mrazivém dopise!

  • Civilizace musí zásadně změnit své chování. Ničení planety zesiluje, burcují vědci

  • Tisíce vědců po celém světě varují před temnou budoucností naší planety

A tak dále.

 

Jak je v tomto žánru už desítky let zvykem, petice končí zvoláním: „Brzy už bude pozdě změnit kurz z naší sestupné trajektorie a už nezbývá moc času.“ Naši novináři petici pouze přeložili do češtiny, ale nepodívali se na ni kritickým okem.


Za prvé, zapomněli dodat, že i zastánci opačného světonázoru mají obdobně rozsáhlou petici (tzv. Oregonská petice), která varuje před iracionálním vyvoláváním falešného poplachu.[2] Tu podepsalo přes 30 tisíc vysokoškolsky vzdělaných Američanů. K odpůrcům alarmismu patří i předseda Světové federace vědců, italský fyzik Antonio Zichichi. To jen pro pořádek, než se necháme ohromit počty vědců, kteří podepisují to či ono.

GRAF 1: Demografický přechod. Dříve lidé plodili hodně dětí, aby jim alespoň nějaké přežily. Byla totiž vysoká úmrtnost. Když moderní doba snížila úmrtnost, došlo k rozmachu populace. Než si lidé uvědomili, že plodit tolik dětí už nemusejí. (birth rate – porodnost, natural increase – přirozený přírůstek, death rate – úmrtnost, total population – celková populace)
GRAF 1: Demografický přechod. Dříve lidé plodili hodně dětí, aby jim alespoň nějaké přežily. Byla totiž vysoká úmrtnost. Když moderní doba snížila úmrtnost, došlo k rozmachu populace. Než si lidé uvědomili, že plodit tolik dětí už nemusejí. (birth rate – porodnost, natural increase – přirozený přírůstek, death rate – úmrtnost, total population – celková populace)

 

 

Z druhé, jádrem varování je strašení přelidněním. To je dnes u vědeckého textu trochu zarážející. Vědci by přece měli vědět, že populační rozmach je projev tzv. „demografického přechodu“, ke kterému dochází při zvýšení životní úrovně. S dalším růstem životního standardu se boom populace sám od sebe zpomaluje a zastavuje. Což už se prokazatelně děje, i v muslimských zemích, z jejichž migrace má Evropa obavy. Například v Turecku a Iránu na jednu ženu připadají už jen dvě děti. V Indii je to 2,5 dítěte, v Maroku 2,3 dítěte.[3] To sotva stačí na udržení populace. Autoři si ale přisvojují zásluhy – místo demografickému přechodu přičítají zásluhu svému řečnění… totiž školením.

 

Za třetí, petice naříká nad úbytkem lesů, kvůli kácení v Amazonii či na Borneu. Ale už neříká, že k tomu kácení významně přispěly aktivity „zachránců planety“, konkrétně podpora biopaliv. A hlavně zapomínají dodat, že kácení tropických pralesů bylo vykompenzováno přírůstkem lesů jinde („greening“).[4] Ke kterému dochází díky oteplení – jak známo v teplejších letech mají stromy silnější letokruhy, větší přírůstek. A díky nárůstu oxidu uhličitého (lesy jsou „carbon sink“ – uhlík pohlcují).


Za čtvrté petice upozorňuje na vymírání živočišných druhů (Living Planet Index). Sice už neuvádějí počet druhů, které vyhynuly (protože se jich vždycky někdo zeptá, jak se ty druhy jmenovaly a oni neví). Zato přišli s tezí, že populace obratlovců se prý od roku 1970 zmenšily o 58 %. To mi připadá trochu nadhodnocené. Počet sledovaných populací zvířat, které se zmenšují, je prakticky stejný jako počet sledovaných populací, které se zvětšují (viz graf 2). Když je to takto vyrovnané, i drobná chybička v odhadu od boku může vést k drastickému zkreslení. A o nějaké přesnosti se vskutku hovořit nedá.[5, 6]

GRAF 2: Fialově jsou klesající populace, zeleně rostoucí, modře ty stabilní. Birds – ptáci, fishes – ryby, reptiles and amphibians – plazi a obojživelníci, mammals – savci. [7]
GRAF 2: Fialově jsou klesající populace, zeleně rostoucí, modře ty stabilní. Birds – ptáci, fishes – ryby, reptiles and amphibians – plazi a obojživelníci, mammals – savci. [7]

Nejvíce pesimistická čísla jsou totiž ze zemí, o nichž skoro nic nevíme a vědci jen hádají od boku (Asie, Afrika, Jižní Amerika: v tropech 1970 – 2012 pokles o 61 %). Zatímco v lokalitách, odkud máme nejvíce dat – Evropa a USA – máme čísla nejoptimističtější (nárůst populací 1970 – 2012 o 31 %).

 

 

Metodiku těchto počtů kritizovali i ekologové, Stephen Buckland, ředitel Národního střediska pro ekologickou statistiku USA. „Proč se některé populace sledují a jiné ne?... Z praktických důvodů se snáze monitorují ty populace, na které má člověk větší vliv.“ Nebo Stuart Pimm, ekolog z Duke University. „Nejsem příznivec tohoto planetárního indexu, protože směšuje řadu různých čísel v podstatě nahodile… Je to sčítání hrušek a jablek.“


GRAF 3: V roce 2012 zpráva Living Planet ještě uváděla zvlášť data pro mírný podnebný pás, odkud je hodně dat (populace živočichů stouply o 31%) a zvlášť pro tropické klima, kde je dat málo a jde jen o dohady (pokles o 61%). O dva roky později statistiku někdo obrátil u čísel znaménka… [8]
GRAF 3: V roce 2012 zpráva Living Planet ještě uváděla zvlášť data pro mírný podnebný pás, odkud je hodně dat (populace živočichů stouply o 31%) a zvlášť pro tropické klima, kde je dat málo a jde jen o dohady (pokles o 61%). O dva roky později statistiku někdo obrátil u čísel znaménka… [8]
Petice burcuje, že musíme neprodleně přikročit k činům. Z toho bych měl docela obavu. Programy založené na polovičaté statistice by mohly být nebezpečné. Dosavadní aktivity zachránců světa – třeba podpora biopaliv – proto spíše uškodily, než že by něčemu pomohly. A demografický přechod… ten přichází sám.


A na závěr odměna pro trpělivé čtenáře. Kouzelnický trik. Podle zprávy Living Planet 2012 populace živočichů v mírném klimatu od roku 1970 vzrostly o více než 30 %. O dva roky později v novém vydání téže zprávy se najednou tvrdí pravý opak - že od roku 1970 POKLESLY o více než 30 %. Obávám se, že takovéto statistické kotrmelce toho moc nevypovídají o přírodě. Zato vypovídají o potřebě některých lidí šířit „blbou náladu“ stůj co stůj.

 

REFERENCE:

[1] https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229

[2] http://www.petitionproject.org/

[3] Roudi-Fahimi et al. Demographic trends in muslim countries. Population Reference Bureau. http://www.prb.org/Publications/Articles/2013/demographics-muslims.aspx

[4] Liu et al. Recent reversal in loss of global terrestrial biomass, Nature Climate Change, 30. března 2015).

[5] World wildlife 'falls by 58% in 40 years', BBC News, 27.10.2016, http://www.bbc.com/news/science-environment-37775622

[6] Vegter, I. WWF alarmism raises even green eyebrows, Daily Maverick, 6.10.2014, https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2014-10-06-wwf-alarmism-raises-even-green-eyebrows/

[7] Living Planet Report 2014 , Figure 8, Page 18, https://www.wwf.or.jp/activities/data/WWF_LPR_2014.pdf

[8] Living Plantet Report 2012

Datum: 21.11.2017
Tisk článku


Diskuze:

Svetová populácia sa zastaví na 10 miliardách

Matej L,2017-11-27 10:22:55

V tomto videu je na dátach vysvetlené, prečo sa svetová populácia zastaví na 10 miliardách. Stojí za to pozrieť si do konca.
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_religions_and_babies?language=sk

Odpovědět


Re: Svetová populácia sa zastaví na 10 miliardách

Florian Stanislav,2017-12-02 15:13:19

Video, kde říká k Výzvě profesor David Storch, biolog z Centra pro teoretická studia a přednášející Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/biopaliva-jsou-obri-omyl-a-lany-repky-biologicka-poust-rika-muz-ktery-odmitl-profesuru-od-zemana-40241?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

Velkých pět vymírání zasáhlo až 75% druhů a trvala miliony let, případné šesté vymírání od novověku není nijak rychlé ( zatím 1% druhů), záleží na době, po kterou bude trvat. Emise CO2 a klimatické změny jsou důležité, ale nejhorší dopad mají
a) změny obhospodařování krajiny spojené se změnami přírodního prostředí a vodního režimu ( kácení tropických pralesů na plantáže palmy olejné, obecně omyl jsou biopaliva...).
b) přelidnění lidstva nastalo vlastně už dnes. Planeta je schopna uživit 10 miliard lidí, zastaví se populace v rozvinutých zemích, kde je vysoká spotřeba zdrojů a rozvojové země zastaví populaci až dosáhnou vyšší spotřeby, což právě ohrožuje životní prostředí planety.

Odpovědět

Lepší životní úroveň = dluh

Marek Zelenka,2017-11-23 20:09:01

Lepší životní úroveň je přímo úměrná navyšování stánímu dluhu, až na pár vzácných výjimek spočitatelných na prstech jedné ruky. A zadlužování vynucuje zvyšovat počet lidí, kteří musejí daný dluh splácet, nebo takovým lidem životní úroveň opět začít snižovat všemožným zdaněním všeho co je možné zdanit. A spolu s inflací, která znemožňuje si ušetřit během produktivního věku na důchod, vzniká další požadavek kladený na následující generace, aby generovaly finanční prostředky na důchody generací předchozích. Nelze se tedy jakkoliv domnívat, že by se za takových okolností začala populace ve vyspělých zemích přirozeně snižovat. To je možné jen na úkor vyššího zadlužování. Tento model snižování populace vlivem vyšší životní úrovně je možný pouze za předpokladu neexistence zadlužování a inflace. Jinak je chybný.

Odpovědět


Re: Lepší životní úroveň = dluh

Pavel S,2017-11-23 21:31:23

A tuto ekonomickou teorii jste si vycucal z kterýho prstu? Mimochodem, co to je za veličinu ta "životní úroveň", v jakých jednotkách se vyčísluje a jak se počítá?

Odpovědět


Re: Re: Lepší životní úroveň = dluh

Marek Zelenka,2017-11-24 14:45:30

Pavel S: S pojmem "životní úroveň" se operuje v článku, pod který reagujete.

Cituji:

"Za druhé, jádrem varování je strašení přelidněním. To je dnes u vědeckého textu trochu zarážející. Vědci by přece měli vědět, že populační rozmach je projev tzv. „demografického přechodu“, ke kterému dochází při zvýšení životní úrovně. S dalším růstem životního standardu se boom populace sám od sebe zpomaluje a zastavuje."

To co jsem popsal, není teorie spotřební ekonomiky, ale praxe spotřební ekonomiky. Na to si stačí prostudovat mechanismy zadlužování států, statistiky takového zadlužování, růst dluhu na osobu, politické manévry s převodem hrazení důchodů následné generace na tu předchozí, mechanismy fungování inflace za posledních 100 let. Pak vám bez pochyb vyjde to, co jsem výše popsal, totiž že populace se za takových okolností nemůže přirozeně snižovat při zachování dané životní úrovně. Naopak je uměle stimulována státem, který je ochoten platit za každého narozeného, se kterým se už počítá při splácení státního dluhu. Dnes už to dělá asi 170.000 Kč na jednotlivce v ČR. Forma splácení se pak projevuje nejrůznější daňovou zátěží a danění všeho, co je ještě možné zdanit. To ale časem vede ke snižování životní úrovně, protože náklady na život rostou.

Odpovědět

No jo,

Jaroslav Lepka,2017-11-23 19:18:00

patnáct tisíc varuje, zvláště ti z humanitních oborů mají jasno, možná pár miliónů souhlasí i když je to bezprostředně nepálí a 7 miliard na to kašle ( abych nepoužíval věrnější, leč pro cenzora příliš expresívní výraz).

Odpovědět

Murpyho zákon č. xxx

Petr Hájek,2017-11-23 08:12:25

"Dobré zprávy negenerují granty na výzkum..."

Odpovědět

Predpovede im nevysli

Radoslav Porizek,2017-11-22 23:08:14

Pripomenme si, ze tychto 15 tisic "vedcov" pred 25 rokmi predpovedali najroznejsie katastrofy, z ktorych doteraz ani jedna nevysla (a ani sa dokonca neda vysledovat, ze by sa naplnovala)

Po takomto brutalnom neuspechu by si jeden myslel, ze budu chodit do konca zivota po kanaloch.
Ale nie, oni z nich vyliezli rovno na tribunu a hulakaju, ze vraj bude este horsie nez pred 25 rokmi.

Toto je naozaj na urovni predpovedania konca sveta 2012 podla Mayskeho kalendaru: maximum emocii, minimum exaktnej vedy.

https://wattsupwiththat.com/2017/11/13/earths-future-is-worse-than-we-thought-25th-anniversary-edition/

Odpovědět

Proč se zapomělo na petici zástupců opačného světonázoru

Jakub Dlabka,2017-11-22 21:18:34

Možná na ní zapomněli, protože postavy z hvězdných válek, které mimo jiné tuto petici podepsaly, nejsou považovány za příliš důvěryhodné. Každopádně uvedená petice si zasloužila i svůj záznam na snopes https://www.snopes.com/30000-scientists-reject-climate-change/ přes který jsem se dostal na článek http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/resource-1892-2005.50.pdf, který chci doporučit všem, kteří se podobně jako já diví, proč se podobné věci (nejen) na Oslu objevují.

Odpovědět


Re: Proč se zapomělo na petici zástupců opačného světonázoru

Radoslav Porizek,2017-11-22 23:22:40

Ale no tak,
pokial si dobre pamatam, tak za peticiu sa verejne postavili aj spickovi svetovi vedci, takze sprochy o postavickach hvieznych vojen su trochu mimo misu, obzvlast ked to nemas nicim dolozene.
.
Nebolo by lepsie si miesto tych propagandistickych nezmyslov si precitat radsej nejake zaklady metodologie exaktnej vedy?

Odpovědět

Přelidnění

Lukáš Kment,2017-11-22 20:59:28

Ono říkejte si, co chcete, ale realita je taková, že k přelidnění skutečně došlo. Ano, myšlenka, že jakmile místní populace dosáhne vyšší životní úrovně, tak si začne více užívat možností a přestane tolik plodit je správná a je jasně vidět v Evropě, severní Americe, v bohatších částech světa obecně. Nicméně to neznamená, že je současný počet obyvatel optimální. Než se taková Indie dostane na lepší životní úroveň, budou jich dvě miliardy. U nich opravdu věřím, že té mety dosáhnou a nebude to zase tak dlouho trvat. A dovedete si představit, co by to udělalo s ekosystémem této planety, pokud by se 2 miliardy Indů rozhodly, že chtějí žít stejný konzumní život jako Evropa a USA? Stačí jenom, když se o to pokouší 300 milionů zbohatlých Číňanů na východním pobřeží Číny. Co až zbohatnou i ti ostatní. Pokud se jen chcete spoléhat na to, že až se tak stane, tak jejich populace začne stagnovat, tak to je sice pravda, ale situace pak bude podstatně horší než dnes.

Realita je taková, že tato planeta sice dokáže uživit 10 miliard obyvatel. Ona by zvládla možná i 2x tolik. A díky tomu bude světová populace stále růst, protože vždy bude nějaká část světa chudá. Aktuálně taková Afrika může svou populaci klidně zdvojnásobit nebo ztrojnásobit. A pak teprve začne ta opravdová katastrofa. Až všechny ty miliardy lidí budou chtít žít stejný konzumní, pohodlný a bohatý život, jakým žije nyní horních 10-15% populace.

Veškerá opatření, o kterých se zatím mluví, tak řeší pouze následky. Tedy snaží se najít způsob, jak by ty miliardy lidí mohly žít konzumní život s co nejnižšími následky na životní prostředí. Podle mne to ale bude úspěšné asi jako zkusit udělat ze lva vegetariána. Na čem zbohatla Evropa a USA? Na levné energii. Celý hospodářský růst západu je založen na levné energii, tedy na tom, že minulosti drancovali přírodu a díky tomu jsou dnes tam, kde jsou. A asi těžko lze čekat, že by si rozvojové státy nechali svou příležitost ujít. Ostatně jak roste dnes Čína nebo Indie? Ve stejném smogu, v jakém byla Evropa v 19. století a začátkem 20. století.

Pokud chcete opravdu řešit problémy životního prostředí a upadajícího ekosystému na této planetě, tak je třeba řešit příčinu a tou je početná lidská populace. Pokud bude lidská populace v příštích 50 letech nadále růst a pokud se naopak nesníží alespoň na polovinu, ideálně čtvrtinu současné populace, tak můžete pořádat klima kongresy jaké chcete, ale nic nezměníte. Navíc pravdou je, že se pořád mluví o záchraně planety. Ona to ale není záchrana planety. Je to o záchraně nás. Tato planeta už zažila bezpočet masových vymírání z nejrůznějších příčin a vždy se z toho za pár desítek až stovek milionů let dostala a život opět vzkvétal. Čili je to jen o tom, zda tu tato planeta bude s námi nebo bez nás. A zatím to vypadá, že za takových 200 let tu bude skutečně bez nás.

Odpovědět

Souhlas

Míra Lešenovský,2017-11-22 16:00:31

Koukal jsem na uvedené zdroje - autor má pravdu, nic si nevymýšlí. Ozdrojoval prakticky každou větu. Kratičké okomentování mu za zlé snad nikdo nemůže mít. Nechápu rozčilování zdejších diskutérů. K žádným vlastním závěrům a filozofickým traktátům se neuchyluje, nechává vše na laskavém posouzení nám čtenářům. Tak to má být. Že se potrefené husy operující s onou výzvou ozvou, to se dalo čekat. Ale na to netřeba brát ohled. Fandím. Díky.

Odpovědět


Re: Souhlas

Florian Stanislav,2017-11-22 19:28:14

Taky jsem se díval na uvedené zdroje a stále nerozumím, kdo že měnil znaménko.
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report_timeline/lpr_2012/health_of_our_planet/tropical_temperate/
Stále nerozumím, proč článek uvádí podle obrázku z článku
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=23411&img=planet-index_2.jpeg
+31% mírného pásu ( rok 2012) a sumárně celou planetu rok 2014 s -36% jako změnu zanaménka.
http://cdn.sci-news.com/images/2014/09/image_2180_2-Living-Planet-Report-2014.jpg
rok 2014 za celou planetu.
Článek popis pod grafem" GRAF 3: V roce 2012 zpráva Living Planet ještě uváděla zvlášť data pro mírný podnebný pás, odkud je hodně dat (populace živočichů stouply o 31%) a zvlášť pro tropické klima, kde je dat málo a jde jen o dohady (pokles o 51%). O dva roky později statistiku někdo obrátil u čísel znaménka… [8]"
Odhlédnu od toho, že graf uvádí pokles 61 % , ale vysvětlující text pod ním 51%.
http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2012_summary_booklet_final.pdf
str.8 horní modrá část grafu uvádí pro rok 2012 hodnotu -28% u asi 9.000 celkového GLOBÁLNÍHO poklesu vybraných druhů
//9,014 populations of 2,688 species of birds, mammals, amphibians, reptiles and fish//.
No a graf v článku pro 2014 s souhlasu se zdrojem uvádí globální pokles Temperat Living Planet Index hodnotu -36%.
Změna se tedy prohloubila z -28% na -36%. Změnu znaménka a pointu článku opravdu nevidím.

Odpovědět


Re: Re: Souhlas

Radoslav Porizek,2017-11-22 23:37:38

Ach tie problemy s pochopenim pisaneho textu.

"Global Living Planet Index" nie je "Temperate Living Planet Index"
Pokial si pan Kremlik nevyrobil graf z roku 2014 vo Photoshope, tak index mierneho pasma "Temperate Living Planet Index" nespochybnitelne zmenil znamienko z +31% na -36%

Odpovědět


Re: Re: Re: Souhlas

Florian Stanislav,2017-11-23 00:58:04

Dobře. Ale
Global Living Planet Index z roku 2014 je asi -25% ( nemá označení jednotek ale je blízko středu mezi -20% a -30%.Podle
http://cdn.sci-news.com/images/2014/09/image_2180_2-Living-Planet-Report-2014.jpg

http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2012_summary_booklet_final.pdf
Odtud Global Living Planet Index z roku 2012 je asi -28%.

Takže to na globální úbytky opravdu vypadá a má smysl se nad tím zamýšlet. Chybu má v textu i autor článku, uvádí 51% místo 61%, které jsou v grafu, chybička se prostě vloudí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Souhlas

Miroslav Prokupek,2017-11-23 08:26:27

Pane Stanislave, tu proměnu čísel z plus na mínus ničím nezamlžíte ani neokecáte. Že vy jste klimatolog, nebo učitel, který těmi katastrofickými vizemi straší (nebo strašil) už děti a teď je mu blbý couvnout, stejně jako politici, kteří se zapletli... ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Florian Stanislav,2017-11-23 09:15:40

Úbytek druhů není čím okecat. Takže se argumentuje jedním grafem s chybou, kterou našel autor článku. Další grafy třeba zdroje
http://cdn.sci-news.com/images/2014/09/image_2180_2-Living-Planet-Report-2014.jpg
odvolávajícího se na Living-Planet-Report vypovídají o úbytku.
Autor článku sám chybuje ,když píše 51% místo 61 %.
No a z toho plyne, že je třeba mě napadat hanlivě jako možného klimatologa nebo učitele, který straší děti a zamotat do toho politiku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Radoslav Porizek,2017-11-23 22:55:37

Nuz napadaju ma aj horsie oznacenia psychologickych diagnoz ako klimatolog a ucitel pre cloveka, ktory na brutalne nezrovanlosti indexu v miernom pasme reaguje tym, ze je to v poriadku, pretoze globalny index zhruba sedi,pricom nesedi ani ten.

" Global Living Planet Index z roku 2014 je asi -25% ( nemá označení jednotek ale je blízko středu mezi -20% a -30%.Podle
http://cdn.sci-news.com/images/2014/09/image_2180_2-Living-Planet-Report-2014.jpg "

Nuz podla analyzera grafov (DataThief) je index rovny 50% (+/- 3%).
Co je teda poriadne vedla od hodnoty 28% uvadzanej v roku 2012.
Takze aj pri globalnom indexe doslo k zmene nezlucitelnej so serioznou vedeckou studiou: -28% vs. -50%

A ubytek druhu samozrejme okecat jde, nakolko ich pocet este nikdo-nikdy nezratal. Ide teda iba len o velmi hrube odhady a spekulacie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Florian Stanislav,2017-11-24 08:39:06

Divím se, že nějaká čísla vůbec řešíte, když víte že : ich pocet este nikdo-nikdy nezratal. Že autor článku má 51% místo 61%, to je v pořádku, klimaskeptik překlepy dělat může.
Jednodušší by bylo, kdybyste řešil jen mou a svou psychickou diagnozu. Čím víc můžete vědě prospět.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Milan Krnic,2017-11-24 15:02:25

Stačilo na info@osel.cz upozornit, že má autor článku chybu v textu, a má tam být 61%.
Ta zelená mi přijde fakt blbě čitelná, tedy to chápu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Milan Krnic,2017-11-25 10:45:50

Oprava: ja@osel.cz
(AN) A já samozřejmě chyby dělat můžu, mě nikdo neopraví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Radoslav Porizek,2017-11-26 00:00:37

"nějaká čísla vůbec řeším" preto, lebo vypovedaju neserioznosti hraniciacej s
podvodom.

Niekomu staci od reality odtrhnute bluznenie o vyhynuti polovicky druhov.
Iny mozno spozornie pri uvodnom texte v duhovych farbach.
Dalsi zareaguje, ked zisti cisla z roku 2014 su ine ako z roku 2012:
1. Index mierneho pasma zmeneny z +31% na -36%
2. Celkovy index zmeneny z -28% na -50%.

No a niektori chcu iba verit a su imunny voci vsetkym faktom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Florian Stanislav,2017-11-26 13:58:44

Dobře.
Sám píšte, že fakta jsou pochybě zpracována, takže když Vy nejste imunní vůči správným faktům, tak stačí sdělit, jaká fakta to mají být. Bez správných údajů to hraničí s pouhou vírou, že Living Planet Index má pochybná data.
Váš závěr
"..cisla z roku 2014 su ine ako z roku 2012:
1. Index mierneho pasma zmeneny z +31% na -36%
2. Celkovy index zmeneny z -28% na -50%."
je rozumný z toho, co se podařilo na internetu najít.
Souhlasím i s tím, že to vyvolává pochybnosti o věrohodnosti těchto indexů.
O úbytku druhů a početního stavu zvláště v mořích se píše dlouho, není úchylka se tím zabývat.
http://www.enviweb.cz/104035
Opírají se o Světový fond na ochranu přírody (WWF).
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014100001
"Zprávu nazvanou Living Planet Report 2014 zveřejnil 29. září Světový fond na ochranu přírody (WWF)...
Klesá POČETNÍ stav ryb, ptáků, obojživelníků i plazů, mezi lety 1970 a 2010 se jejich populace ztenčila o 52 procent."
Přeji pohodu.
https://echo24.cz/a/wRfL7/celime-globalnimu-zaniku-zivocisne-rise-poprve-od-dob-vyhynuti-dinosauru
Datováno září 2016.
"Rozsáhlý vědecký výzkum odhalil, že se MNOŽSTVÍ živočišné populace na planetě snížilo od roku 1970 o alarmujících 58 %!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Milan Krnic,2017-11-26 14:42:45

A co to je "správný fakt"?
Jinak, líbí se mi vaše šibalská úvaha, když jí zobecním, že není úchylka zabývat se něčím, když se o tom mluví už dlouho :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Radoslav Porizek,2017-11-29 00:31:13

Tak hlavne ze uz konecne rozumiete, "kdo ze menil znamenko", lebo na zaciatku ste s tym mal znacne problemy.

Ano, daju sa najst vicere pochybne alarmisticke spravy o vymierani druhov, ta s vymieranim ladoveho medveda bola skoro ocenena uvaznenim za podvod.

Odpovědět

Život je jen náhoda ,jednou si dole .......

stanislav vyskočil,2017-11-22 12:43:24

Život je jen náhodný výsledek 4 miliardy let probíhající nenáhodné Evoluce hmoty na antropicky vybrané planetě v antropicky vybraném multivesmíru.Nemá žádný vyšší ani jiný smysl ,i když lidské i jiné životy mohou být a jsou žity účelně, ale zase jenom zdánlivě smysluplně.Nás řídí a tvoří jenom naše geny ke své vlastní reprodukci bez ohledu na naši vůli.
Až se vyčerpají obnovitelné i neobnovitelné zdroje pro další život Evoluce hmoty vytvoří pro své pokračování dnes nepředstavitelné bizardní další formy života až do úplného vyčerpání všech možností pro živou hmotu na této tuctové planetě.To pro dlouhodobou předpověd řádově stovky a tisíce let.
Už za 150 let nebudou neobnovitelné zdroje nebo bude jejich cena astronomická.Způsob života se vrátí před průmyslovou Revoluci /1800/ s redukovaným počtem obyvatel využívajících jen obnovitelné zdroje.

Přestěhování na jinou "čerstvou" planetu podle S. Hawkinga, s nejvyšší úctou, je naprostý nesmysl.
Umělá inteligence ani život na jiné planetě není možný bez nové Evoluce hmoty pro tuto planetu a k tomu se čas počítá na miliardy let.

Odpovědět


Re: Život je jen náhoda ,jednou si dole .......

stanislav vyskočil,2017-11-22 12:49:19

P.S. Více informací v mé knížce "....a zeptala se Hmota:Proč jsem?" ,objednat můžete na genom123@seznam.cz , zašlu grátis v PDF.

Odpovědět


Re: Život je jen náhoda ,jednou si dole .......

Jaroslav Pešek,2017-11-22 13:50:59

Takhle si dělat reklamu. Jinak evoluce je docela rychlá. I během našeho života neustále probíhá. Náš genom se mění celý život podle toho jak žijeme.

Odpovědět

Pavol Hudák,2017-11-22 10:41:54

aj keby globalne oteplovanie nesposoboval clovek, je nacase zacat nekompromisne s tvrdou ochranou zivotneho prostredia. pretoze nech mi nikto nehovori ze tie obrovske mnozstva odpadu a chemikalii co vypustame do vzduchu, pody a vody nema ziadne negativne nasledky ani na nas ani na ostatny zivot.

Odpovědět


Re:

Radoslav Porizek,2017-11-22 21:11:33

No a teraz skus este vysvetlit, ako produkcia vzacneho ekologickeho plynu CO2 nici zivotne prostredie. ;)

Nejak ti unika, ako nicime zivotne prostredie vyrobou fotovoltavickych clankov a lithiovych baterii. Alebo ako sa nicia dazdove pralesy palmovymi plantazami, a to kvoli obrovskemu skupovaniu palmoveho oleja EU na biopaliva.

Boj proti globalnemu oteplovaniu ma pramalo spolocne s tvrdou ochranou zivotnemu prostrediu, skor naopak: viac mu skodi ako pomaha.

Odpovědět

Takové články kazí úroveň Osla

Ivan Beták,2017-11-22 10:40:01

Tento a podobné příspěvky podle mých pocitů posouvají úroveň Osla na úroveň "laciných" blogů.
Nekomentuji to, či jsou údaje v článku správné, jestli je argumentace podložená nebo ne.
Komentuji to, že duch článku je - "oni jsou blbí, podívejte se, našel jsem jim tam pár chyb". Každý, kdo aspoň občas dělá recenzenta čehokoliv ví, že to se dá lehce vygenerovat pro jakoukoliv odbornou práci.
Prostě napsat článek/kritiku na cokoliv, založenou na tom, že si najdu pár chyb a na nich se snažím autora (v tomto případě snad 15 000) vykreslit jako amatéra, mi připadá nehodné Osla - tedy pokud jeho úroveň má zodpovídat tomu, co tu hledám já, t.j nestrannou popularizaci vědy (ne politiky).

Kdysi, tak před rokem a více, se tu objevovali články, psané podobným duchem, na téma "globální oteplování". Byl jsem rád, že autor zmlkl, že se Osel vrátil od subjektivní politiky k popularizaci (a to v žádném nejsem skalní přívrženec humanoidního oteplování).

Možná trochu k témě článku - Autorovi jako by unikala podstata výzvy, že by se lidstvo, t.j. množina tvorů kteří se domýšlivě nazývají "moudří", mohlo chovat víc zodpovědně k Zemi. Resp. nepochopil jsem z článku, jaký názor na danou problematiku autor má, ani to, jestli se přiklání víc na stranu alarmistů (to asi ne) a nebo těch druhých.

100% souhlasím s "Názorem laika" p. Floriana. v předcházejícím příspěvku.

Odpovědět


Re: Takové články kazí úroveň Osla

Teodor Milevski,2017-11-22 15:46:07

Já bych řekl, že úroveň kazí spíše ti, kteří nemají na kritiku výsledkům prací na které autor odkazuje a musí se uchylovat ke kritice "ducha článku".... Obávám se že tak hloupý komentář spíš ubírá na vznešenosti beťáckého ducha, ale asi s růstem počtu čtenářů se v každé diskusi nutně musí objevit mašíblové, kteří odborně nemají čím prospět a tak jim nezbývá, než místo odkazů na výsledky nějakého týmu, odkazovat na další diskutující.

Odpovědět


Re: Re: Takové články kazí úroveň Osla

Bohuslav Rameš,2017-11-22 17:12:55

Touché! Nicméně, s vírou se kritická diskuze vést nedá (a asi ani nemá).

Odpovědět

60-30=30

Florian Stanislav,2017-11-22 09:24:29

http://www.sci-news.com/biology/science-earths-wildlife-populations-dropped-half-wwf-report-02180.html
Graf
http://cdn.sci-news.com/images/2014/09/image_2180_2-Living-Planet-Report-2014.jpg
je ve shodě s grafem autorova článku pro zprávu z roku 2014 a uvádí CELKOVÝ pokles zhruba o 30 %.
Když budu primitivně předpokládat, že počet jedinců ze sledovaných 10 000 populací je zhruba stejný v tropickém i v mírném pásu, tak výpočet váženého průměru výsledek vcelku neovlivní. Uváděné obrácení znaménka spočívá v tom, že 60%-30% =30%. A není to žádná tendenční klamná informace.

"Zpráva o živé planetě 2014 je desáté vydání vlajkové lodi každé dva roky.
Zpráva sleduje více než 10 000 populací obratlovců od roku 1970 do roku 2010 prostřednictvím Indexu živé planety.Zpráva sleduje více než 10 000 populací obratlovců od roku 1970 do roku 2010 prostřednictvím Indexu živé planety...Biodiverzita klesá jak v mírných, tak v tropických oblastech, avšak v tropech je úbytek větší. 6 569 populací 1 606 druhů v mírném Indexu živé planety pokleslo o 36 procent od roku 1970 do roku 2010. Index tropické živé planety ukazuje 56 procent snížení ve 3 811 populacích 1638 druhů ve stejném období. Latinská Amerika vykazuje nejdramatičtější pokles - pokles o 83 procent."

Můj názor laika.
Stačí se projít v létě po louce, kde před 40 lety byl slyšet nepřetržitý cvrkot hmyzu lidově zvaného kobylky. I když kobylky nejsou obratlovci. Dnes ticho.
Stačí si večer v létě sednout na vsi vedle rybníka, před 40 lety znělo nepřetržité kvákání žab. Dnes od žab ticho.
Stačí se podívat na letní oblohu na vsi, před 40 lety byla plná vlaštovek. Dnes nepatrný zlomek dřívějších hejn.
Stačí se projít kolem potoka, kde před 40 lety z tůní startovali pstruzi se schovat pod břeh. Dnes nic.

Odpovědět


Re: 60-30=30

Richard Vacek,2017-11-22 12:07:36

To pamatuje snad každý, že když byl malý, tak v zimě bylo všude sněhu po pás a dnes jen po kolena. Ale souvisí to spíš s lidskou pamětí. Můj názor laika je, že pokud je dnes v Česku horší životní prostředí, než před 40 lety, tak je to záhada, protože tehdy se vypouštělo do prostředí mnohem více chemikálií, než dnes. Benzím byl plný olova, žádné odsíření, čmoudící auta, spousta umělých hnojiv a jedovatých agrochemikálií.

Odpovědět


Re: Re: 60-30=30

Stanislav Florian,2017-11-22 12:38:58

Grafy jsou od roku 1970, kdy olovnatý benzin a DDT ještě byly všude. Na louce a v rybníku, potoku emisí z olova a emisí obecně tolik nebylo jako ve městě. A obratlovci mizí. Takže to není jen o tom, že v mládí bylo sněhu po kolena (případně když si dítě klekne).

Odpovědět


Re: Re: Re: 60-30=30

Milan Krnic,2017-11-22 21:13:17

Obratlovci mizí. Za chvíli tu na tom světě budeme sami ...
Jako by nám to ve virtuální realitě nebylo jedno ... formulace na základě iluze svobodné vůle a jedinečnosti člověka jsou absurdní. Příroda je všechno, a člověk je jen součástí přírody. To, že cokoli vědomě ovlivníte, je pouze iluze.

Odpovědět


Re: 60-30=30

Bohuslav Rameš,2017-11-22 17:18:25

Zvláštní. A to před čtyřiceti lety (rozhodně v ČSSR) byla situace kolem odpadů a znečištění doslova zoufalá a mnohem horší, než je dnes. Jestli to nebude tím, že člověk potká daleko více živočichů, když se jako kluk toulá po poli či lese, než když jako dospělý zírá z okénka auta...

Odpovědět


Re: 60-30=30

Z Z,2017-11-22 22:10:19

Iný "Názor laika"
Áno, voľakedy bola tráva zelenšia, nebo modrejšie, všetko akési lepšie a krajšie. Nedávno si aj jeden starší elektrikár smutne povzdychol, že voľakedy aj tá elektrika viac "kopala".
Kvákanie žiab a zvuky hmyzu zo susedovho umelého jazierka sú každé leto naozaj výrazné a to býva vedľa hlavného cestného ťahu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvkuTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace