Fotony z mikrotronu přispěly k objasnění původu pravěkého "náramku"  
Otázka zněla: Je z kůže, nebo kůry stromu?

Obr. 1 Pravěký náramek (zdroj Muzeum Karlovy Vary, Jan Tajer)
Obr. 1 Pravěký náramek (zdroj Muzeum Karlovy Vary, Jan Tajer)

Otázka, zda je nalezený pravěký náramek z pozdní doby bronzové z kůry stromu nebo kůže přivedla pracovníka karlovarského muzea do karlínského tunelu v Praze. Zde je umístěn na jednom z pracovišť Ústavu jaderné fyziky AV ČR urychlovač mikrotron MT-25. Ten se využívá pro prvkovou analýzu geologických, biologických i archeologických vzorků pomocí unikátní fotonové aktivační analýzy (Photon Activation Analysis PAA). Její výhodou je nedestruktivnost a v řadě případů i větší citlivost než u metod chemických. Mikrotron urychluje elektrony, které po dopadu na konvertor produkují vysokoenergetické fotony brzdného záření gama. Ty dopadají na studované vzorky, v nichž vyvolávají fotojaderné reakce. Pomocí vniklých radioaktivních jader je možné analyzovat jejich prvkové složení. Podrobněji o historii a možnostech mikrotronu pod Vítkovem i jeho spojení s nestorem české jaderné fyziky profesorem Šimáně se na Oslovi již psalo.

 

Obr. 2 Experiment na mikrotronu MT-25. Náramek se zkoumá celý a nemusí se z něj odebírat vzorek. Při studiu tak není poškozen. (Zdroj ÚJF AVČR)
Obr. 2 Experiment na mikrotronu MT-25. Náramek se zkoumá celý a nemusí se z něj odebírat vzorek. Při studiu tak není poškozen. (Zdroj ÚJF AVČR)

Pro odlišení kůry od kůže se využil obsah dusíku. Dá se předpokládat, že kůže bude obsahovat řádově vyšší koncentraci dusíku díky obsahu bílkovin (aminokyselin). Nejprve tak bylo nutné zjistit koncentraci vázaného dusíku v materiálech, ze kterých by mohl nález pocházet. Pro srovnání se fotonovou aktivační analýzou zkoumal vzorek kůry stromu třešně a průmyslově zpracované kůže. Pro tyto analýzy byla důležitá příprava standardu dusíku ve tvaru napodobujícím náramek kvůli shodné geometrii ozařování a následného měření po aktivaci. Na Obr. 1 je zachycen detail studovaného vzorku a na Obr. 2 experimentální uspořádání na mikrotronu. Materiál pravěkého náramku byl z pohledu fotonové aktivační analýzy chemicky velmi čistý. Po jeho aktivaci nebyly přítomny žádné prvky, které by stanovení mohly rušit. Byla stanovena koncentrace dusíku řádově srovnatelná se zjištěnou koncentrací kůry stromu oproti cca dvacetinásobně vyššímu obsahu dusíku v kůži.

 

Nedestruktivní fotonová aktivační analýza se pokusila odpovědět na původ archeologického nálezu nedestruktivním stanovením dusíku. Na základě výsledků podpořila hypotézu, že zdrojovým materiálem „pravěkého náramku“ pocházejícího z hradiště v katastru Karlových Varů-Drahovicích a umístěném v depozitáři Muzea Karlovy Vary je s velkou pravděpodobností kůra stromu. Pokud by se jednalo o kůži, muselo by se jednat o její velmi speciální úpravu a byl by to unikát.

Datum: 12.03.2018
Tisk článku

Související články:

Tycho Brahe rtutí otráven nebyl     Autor: Vladimír Wagner (17.11.2012)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace