Autoři

Biografie našich redaktorů


Níže uvádíme stručné životopisy, popřípadě e-mail na autory, kteří pro vás zjišťují informace a píší články:


Alex Alda
Euroskeptik
AlexAldaZAVINUTECseznam.czMichal Konštacký alias Vaud (*1971)
Dřiv lékař dnes uz spiš doktor. Z blíže nespecifikovaných masochistických pohnutek neustále střidavě studuje a uči.
Kromě felčařiny byl též hasič v Řimě, redaktor časopisu či bodyguard prezidenta.
Donedávna bydlel na pláži a pracoval častečně v Barceloně a v New Yorku. Teď se přestěhoval do Švýcarska, kde je zatím na beznadějně posledním místě tenisového žebříčku, a to i přesto, že dovede velmi hezky uhrabat kurt.
Jeho nejčtenější článek CzechDech 2005 je na seznamu spamů. Vášnivě rád hraje nohejbal.
Jan Havlíček (1974)
Na základní škole se věnoval pozorování ptáků v městské zeleni, zatímco jeho spolužáci v nedalekém altánku objevovali rostoucí vnady vrstevnic.
Na střední škole se soustředil především na judo a k biologii se naplno vrátil až na PřF UK.
Voyeurismus povýšil na pracovní metodu a začal se studovat etologii člověka.
V současnosti se zabývá především chemickou komunikací, atraktivitou tváře a evolucí lidské sexuality.
Živitelkou mu je katedra antropologie na FHS UK.


Jan Humplík
Student Molekulární a buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se pokouší s většími, či menšími úspěchy přežít. Mezi spolužáky je dosti neoblíben pro svůj jediný talent, vytočit kohokoliv v neuvěřitelně krátkém čase metodou zvanou rýpání. K jeho současným zálibám patří hormonální hrátky s kukuřicí, kterou trápí auxinem v rámci své bakalářské práce. V poslední době si své mindráky z laboratorních neúspěchů léčí pomocí skupinové terapie, tedy že občas něco přeloží a přepíše a kupodivu se najde skupina lidí, kteří si to na OSLU i přečtou.
jan.humplikZAVINUTECcentrum.cz


Eva Kocandová

Blondýna, toho času pátým rokem na Floridě, kde, jak se podařilo redakci Osla zjistit, toho moc, krome ostudy, nedělá. Po tamních volbách přemýšlí o revoluci a když si potřebuje odpočnout, zabývá se uměním a velmi výjimečně prací (v Ritz Carlton řídí business centrum). Tvrdí o sobě, že miluje život, ale skáče z mostu s padákem.
eva_kocandovaZAVINUTECyahoo.comMichal Konštacký alias Vaud (*1971)
Dříve lékař dnes už spíše doktor. Z bliže nespecifikovaných masochistických pohnůtek neustále střídavě studuje a učí. Kromě falčariny byl též hasič v Řimě, redaktor časopisu či bodyguard prezidenta. Donedávna bydlel na pláži a pracoval částečně v Barceloně a v New Yorku. Teď se přestěhoval do Švýcarska, kde je zatim na beznadejně posledním místě tenisoveho žebříčku, a to i přesto, ze dovede velmi hezky uhrabat kurt. Jeho nejčtenější článek CzechDech 2005 je na seznamu spamů. Vášnivě rád hraje nohejbal.
vaudZAVINUTECseznam.cz


Stanislav Mihulka (1973)
Vystudoval Biologickou fakultu Jihočeské univerzity, kde se dodnes přednášením mstí studentům. Vědu dělá tamtéž a v Botanickém ústavu AVČR v Průhonicích u Prahy. Zabývá se především ekologií a evoluční biologií rostlin, přičemž s oblibou mučí přírodu na skřipci řízených ekologických experimentů. Svou náklonnost dělí mezi přítelkyni, invazní rostliny, evoluční příběhy, internet a zdivočelé gramce nad 120 bpm.


Michael Štorek
Zamlada pitval žáby a myši, poté se věnoval potřeštěným chemickým pokusům. V té době expert na výrobu raketek. Osud ho zavál na Harvard, kde jako doktorand nacpal několik nesmyslných umělých bází do DNA, což jeho školitele natolik "potěšilo", že mu radši nechal udělit doktorát, kdoví, co by do té nebohé molekuly nacpal příště. Teď neví, co by kde by, a tak píše články.
e-mail: storekZAVINUTECfas.harvard.eduJaroslav Petr
Začínal jako kojenec v jedné nejmenované polabské vísce na středním toku Kouřimky. Od té doby duševně příliš nevyspěl, ale vypracoval se v umění mistrně maskovat tuto indispozici komunikační technikou lidově zvanou "okecávání". Prochází mu to dokonce i při vědeckém bádání na poli reprodukce hospodářských zvířat, jemuž se věnuje od úspěšně "okecaných" studentských let na Vysoké škole zemědělské v Praze. Neschopnost zformulovat výpověď ze zaměstnání jej odsuzuje k tomu, aby zcepeněl nad mikroskopem se samomluvou na rtech. Občas přednáší na vysokých školách. Mezi studenty se šušká, že místo přednášek z oboru biotechnologií jen předčítá své vědecko fantastické povídky.
Publikační činnost: Píše stále, ale už si nepamatuje co a pro koho. Při psaní spoléhá na automatickou korekci pravopisu textového editoru Word, což často vyúsťuje v absurdní překlepy, jež mohou vzbuzovat mylný dojem, že má smysl pro humor.
Zájmy: Rozmnožování (výhradně u hospodářských zvířat).


Josef Kučera

e-mail: kuceraZAVINUTECcestr.cz
Pavel Houser(1972, Praha)
Zájmy: divná literatura, evoluční biologie, antika, misantropie, pivo, koupele, svit měsíce.
Vzdělání: VŠCHT, kde v rámci diplomové práce vařil staročeská jídla a kvasil medovinu.
Oblíbené zvíře: havran, krkavec, výr velký, vydra, vlk a vlkodlak (nikoliv osel).
Publikoval: Téměř všechno a téměř všude, pod záplavou pseudonymů i jménem vlastním, knihy i články, on-line i v tisku. Jednotícím rysem tvorby je pouze vysoká kvalita, nezájem čtenářů a finanční ztráta vydavatelů.
Vzhledem k zálibě v kuriozitách všeho druhu uvítá e-maily od veškerých podivínů, lidí nějak výjimečných, geniálních či výstředních.
e-mail: pavel.houserZAVINUTECcentrum.czPetr Hanák (vpravo)

Petr hanák e-mail: gratidia@volny.cz

Josef Duben
(ročník 1950, to se dobře pamatuje). Pro představu snad je podstatné to, že přestože jsem se narodil v Praze mám kořeny, ty se dnes tak rády hledají, v Čechách jižních a na Českomoravské vysočině, tudíž si myslím, že v krvi bude něco keltského. Než mi zešedivěly vousy, byly do zrzava.
Absolvoval jsem vysokou školu zemědělskou, a v oboru zvířecím se v podstatě pohybuje stále, byl jsem zootechnikem v družstvu, redaktorem, zootechnikem u cirkusů, učitelelm, zase redaktorem a nyní se více profesně zabývám veterinárními věcmi. Krom toho mě vždy zajímala literatura, historie, výtvarné umění, ale to asi i mnohého dalšího mého spoluobčana, že. Výtvarným věcem se věnuji ale aktivně, občas něco vyřežu či vytesám ze dřeva a už se mi i podařilo přetnout si šlachy na levém palci, jednu se podařilo lékařům sešít docela dobře. V souvislosti s dalšími mými činnostmi se mi zatím nic vážnějšího nestalo. j.dubenZAVINUTECsvscr.cz

Josef Pazdera
Začínal jako kantor na střední škole. V týrání zvířat pokračoval jako výzkumný pracovník v ústavu Akademie věd. Po neúspěšném bádání v zahraničí mu bylo po několik let svěřeno kulaté razítko centrálního orgánu státní správy. Několik let šéfredaktořil v odborném měsíčníku pro chovatele, nyní pracuje jako kotelník nízkotlaké plynové kotelny.
Publikační činnost: něco málo původních prací v zahraničních vědeckých časopisech, mnohem více kompilátů. Při psaní se řídí jazykovým citem, který je v rozporu s pravidly českého pravopisu.
Zájmy: Už jen víno.
e-mail: jaZAVINUTECosel.cz

Dušan Vykouřil
Vystudoval lesní hospodářství a zájem o přírodu jej provází celým životem. Nyní plně zapojen do rodinného života s jedním obrovským koníčkem a tím je věda na té nejzákladnější amatérské úrovni. Rád se vrtá v počítačích a snaží se mít vždy doma ten nejlépe přetaktovaný stroj, kterým pomáhá různým vědeckým projektům prostřednictvím distribuovaných výpočtů v systému BOINC. V roce 2003 založil Czech National Teamu který čítá několik tisíc členů. Dalším ze zájmů je hudba, i když od té doby co je ženatý ke štěstí široké veřejnosti se svojí skupinou ukončil aktivní činnost v tomto oboru.
e-mail: vykourilZAVINUTECcentrum.cz

Jan Zikmund
Řadí se ke generaci Husákových dětí a vyrůstal v malebném okolí Českých Budějovic. Ačkoliv se celou svou akademickou průpravou připravoval na kariéru čísložrouta a účtošťoura, láska k přírodním i technickým vědám ho nikdy neopustila. Nejvíce se to projevuje neustálým pročítáním aktualit ze světa vědeckotechnického pokroku, z čehož občas něco přežvýká i pro Osla. V současnosti se živí tím, že dělá chytrého a radí jiným lidem, kteří mu platí za to, že jim neřekne téměř nic nového.
e-mail: jzikmundZAVINUTECcentrum.cz


Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz