Čistička vzduchu může škodit  
Většina čističek vzduchu vypouští ozón. I těch několik miligramů této molekuly, které zařízení za hodinu vyrobí, často vede k tomu, že jeho hladina přesáhne hodnotu, která ohrožuje zdraví. Astmatikům, aniž by je na to výrobce upozornil, může takové zařízení udělat ze života doslova peklo.

Kdysi bylo jednoduché otevřít okna a získat zásobu čistého, zdravého vzduchu. Dnes je to pro stav znečištění životního prostředí často problém. Také vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám energií šetříme teplem a izolujeme budovy, utěsňujeme okna a  tak si do kanceláří a bytů si kupujeme  „pračky“ vzduchu.
Pokud si v Google zadáte vyhledat spojení „čistička vzduchu“, tak jen v češtině nabídne 154 000 odkazů. Hned u prvního odkazu se dočtete, že  v průběhu jediného dne se až 20 000krát nadechneme. A že spotřebujeme více než 15 kg vzduchu, což je mnohokrát více, než je množství vody a potravin za stejnou dobu. Následuje výzva k zamyšlení nad tím jaký vzduch dýcháme, a jaký dýchají naše děti!  Technická pasáž rozebírá další důvody, proč je nutné si  čističku opatřit. Ve výčtu je někdy zmínka o tom, že u čističek vzduchu je důležitý ionizátor, který obohacuje vzduch o lehké záporné ionty a zvyšuje čisticí účinek. Závěr je, že čistička vzduchu zachytí domácí prach, pyl, výtrusy plísní, bakterie, zbytky roztočů, části zvířecí srsti, smog a řadu dalších alergenů. Usnadní a zpříjemní pobyt v interiéru alergikům a astmatikům.


Je těžké takovým argumentům odolat, zvláště pokud taková zařízení vídáme v ordinacích, kancelářích movitých firem,... A ještě k tomu máme doma alergické dítě, bývá rozhodnuto.


Má to háček

Jedno přísloví praví, že „cesty do pekla bývají občas dlážděny dobrými úmysly“. Zdá se, že to platí i pro naše čističky. Produkují ozón. Pokud jsou molekuly této látky hodně vysoko, v ionosféře, tak jsou ku prospěchu. Stíní ultrafialové záření a chrání nás od slepoty a  rakoviny kůže. Pokud je ale ozón nízko, škodí. Stává se z něj jed.


Pokus jednoho mladíka

Sergej  Nižkorodov se živí výzkumem. Pracuje na Kalifornské universitě a jeho oborem je  atmosféra a chemické procesy v ní probíhající. Bádá nad tím, co ovlivňuje klima Země. Jak už to u mladíků bývá, občas je napadne něco ztřeštěného. Tento zašel do obchodu s elektronikou a namátkou si vybral několik praček vzduchu. Vzal si je do práce a zavřel za sebou dveře. Pak s nimi  podle návodu začal čistit vzduch. Přesné přístroje, určené ke studiu dějů v atmosféře, vše zaznamenaly. A že se děly věci! 

 

Normální stav

Nejprve to ale chce si něco říci o normálním stavu věcí. Ozón, jak jsme již naznačili,  se v určité míře vyskytuje i v nízkých vrstvách atmosféry. Medián průměrných hodinových a denních koncentrací přírodního pozadí ozónu je obvykle v rozmezí 40 až 60 µg/m3. Nejvyšší koncentrace ozónu se  objevují až v odpoledních hodinách. V noci je ozón spotřebováván reakcemi s oxidem dusnatým. Pozorovat lze také sezónní změny v koncentrací ozónu. Čtvrtletní střední koncentrace ozónu jsou nejvyšší během druhého a třetího čtvrtletí v roce.


Konverzní faktory

Pro ty z vás, kteří už doma pračku vzduchu máte, bude možná zajímavé vypátrat, jak je to s její produkcí ozónu. Mnohdy tento údaj výrobce neuvádí. Někdy se jím ale chlubí. Často je tento údaj ale uveden v jednotkách „ppb“ (parts per bilion), nebo v „ppm“ (parts per milion). Tyto jednotky nejsou v soustavě SI. Pro porovnání s údaji, se kterými operují zdravotníci, je třeba je převést. Zde jsou konverzní koeficienty: ozón [03]: 1 ppm = 2 mg/m3.  Peroxyacetylnitrát: 1 ppm = 5 mg/m3

 

Účinky na zdraví

Ozón je molekula tvořená třemi atomy kyslíku. Je silným oxidačním činidlem. Reaguje prakticky se vším s čím se dostane do styku. U biologických látek působí dvěma směry: Oxidací sulfhydrylových skupin a aminokyselin enzymů, koenzymů, proteinů a peptidů. A oxidací vícenásobně nenasycených mastných kyselin na peroxidy mastných kyselin.
Protože buněčné membrány jsou složeny z proteinů i lipidů, ozón je likviduje zcela spolehlivě. K poškození jsou zvláště náchylné buňky s velkým povrchem. Takové máme v plících. Jsou to buňky přes něž dochází k výměně plynů a jimiž dýcháme. Také plicní řasinkové buňky jsou vážně ozónem poničeny. K jejich poškození dojde již po expozici ozónu při koncentracích 400 µg/m3 působících denně 8 až 24 hodin po dobu 7 dní. Místo řasinkových buněk se v poškozené tkáni objeví buňky dlaždicové. Ke zpětnému procesu změny dlaždicových buněk na řasinkové nedochází a to dokonce bez ohledu na to, jak dlouhému vystavení působení ozónu tyto buňky byly. Dýchat vzduch s ozónem tedy není nic, co bychom měli vyhledávat.


Nyní se vrátíme k výsledkům pokusu Nižkorodova, který se, díky tomu co naměřil, stal přes noc slavným. Výsledky pokusu zveřejnil odborný časopis pro ekology Journal of the Air & Waste Management. V podstatě jde o důkaz, že  provoz některých  praček vzduchu je natolik zdraví ohrožující, že se jedná o nebezpečná zařízení. Američtí právníci již naznali, že bude nutné rozhodnut na úrovni úřadu hlavního hygienika a stávající legislativní díru v předpisech, která umožňuje takováto zařízení prodávat, bude nutné upravit.  Týká se to čističek vzduchu určených k provozu v bytech (někdy jsou nazývané interiérové čističky). Úřad hygienické služby zatím vydal doporučení, která by měla zhoubné působení ozónu omezit. Jedná se zatím o doporučení, legislativní zákonné normy, které by prodej těchto zdraví ohrožujících výrobků regulovaly, ještě nejsou připravena.

 

Zvětšit obrázek
Sergeje Nižkorodova z katedry fyzikálních věd na Kalifornské univerzitě napadlo měřit koncentraci ozonu v místnosti, kde je v provozu pračka vzduchu.

Čističky vzduchu mohou tedy být v USA (zatím),  presentovány jako „neškodné a zdraví prospěšné prostředky určené pro domácnost“. Je to ale jen díky tomu, že  žádná zkušebna je zatím neověřuje v tom smyslu, jak velké množství ozónu to které zařízení při svém provozu produkuje.

Většina těchto výrobků využívá principu elektrostatického vychytávání nabitých částeček plavajících  vzduchem. Nečistoty jsou odstraňovány tak, že se zachycují na kovových elektrodách. Vedlejším produktem tohoto procesu, je založen na ionizaci vzduchu,  je právě ona škodlivá produkce ozónu.

Lékaři varují, že ozón, o kterém nemáme ani tušení že jej dýcháme,  může být příčinou  poškození plic. Že nám může vyvolávat bolesti na prsou, kašel,  zkrácení dechu, pocit nedostatku vzduchu, svírání v krku,...
Před škodlivými účinky ozónu by se měli mít na pozoru zvláště ti, jež mají nějaké chronické respirační onemocnění jako je astma. Na lehkou váhu nelze brát ani negativní účinek ozónu vedoucí ke  snížené odolnosti organismu k infekcím. Riziko snížené imunity se netýká jen nemocných, postihuje i „zdravé“ lidi.

 

Naměřenéhodnoty
Nižkorodov podrobil testu celou řadu typů čističek vzduchu. Provozoval je při různých podmínkách od 40 do 50% relativní vlhkosti vzduchu. Po umístění čističky do místnosti a jejím zapnutí, byly zaznamenávány hodnoty narůstajícího obsahu ozónu a to až do doby, kdy se jeho hladina ustálila. V mnoha případech naměřené hodnoty značně přesahovaly povolené hodnoty, které jsou v Kalifornii stanoveny jako bezpečná hranice a která je stanovena dvěma údaji: 180 µg/m3 po dobu jedné hodiny, a nebo 140 µg/m3 po dobu osmi hodin.

Koncentrace ozónu při puštěné čističce běžně dosahovala hodnoty 175µg/m3. To je více než je mezní hodnota při které se v Americe vyhlašuje ohrožení smogem a poplašný signál 2. stupně. Takové ohrožení ozónovým smogem bylo v Jižní Kalifornii vyhlášeno naposledy v roce 1988.

Jak se dalo očekávat, nejvyšší koncentrace ozónu vědec naměřil  v malých místnostech s malou výměnou vzduchu. Na výsledné koncentraci ozónu se ale také do jisté míry podepisovalo vybavení místností. Nejhorší situace byla v objektech obložených keramickými dlaždicemi. Také místnosti s podlahami a stěnami z PVC a Linolea nedopadly dobře. Lépe na tom byly domácnosti s koberci. Bezpečněji je také v místnostech, ve kterých jsou kovové přístroje a zařízení, jako jsou pračky,ledničky,... Zřejmě to je proto, protože kovy s ozónem ochotně reagují.

 

Americký úřad pro bezpečnost potravin a léků The Food and Drug Administration (FDA),  vyžaduje aby ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení se nevyskytovalo ozónu více než  100 µg/m3 . Přístroje „vydechující“ vyšší hodnoty to nyní budou mít těžké. Vyloučit nelze ani další zpřísnění stávajících předpisů a jejich vztažení na další pracoviště, hotely,...

 


 


Komentář osla:
Rizika, že se vám zhorší astma a sníží imunita  se vyvarujete, když si při zapnutí pračky vzduchu otevřete okno.


Komentář prodejce
Podle nových vědeckých poznatků je dobré při čištění vzduchu v místnostech současně mírně větrat. Toto opatření ale klade větší nároky na výkon čistícího zařízení. Nežádoucí efekt lze eliminovat provozem více praček současně. Při koupi dvou kusů obdržíte třetí zdarma.

 

Datum: 26.05.2006 09:56
Tisk článku

Jed - Pilipiuk Andrzej
Knihy.ABZ.cz
 
 
cena původní: 289 Kč
cena: 257 Kč
Jed
Pilipiuk Andrzej

Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace