Lidé pravými viníky likvidace australské megafauny  
Náhlý zvrat v analýzách fosilního materiálu ze slavného naleziště Cuddie Springs významně přispívá k potvrzení dávných lovců jako hlavních viníků vymření velkých vačnatců a ptáků pozoruhodné australské megafauny.

 

Zvětšit obrázek
Letecký pohled na lokalitu Cuddie Springs. Kredit: University of Sydney

Je to skoro jako osudové dilema ze shakespearovského dramatu. Kdo vyhubil megafaunu? Na tuhle všetečnou otázku, inspirovanou početnými fosilními nálezy, existují v podstatě dvě soupeřící odpovědi. Bylo to smrtelně vratké klima, které z nějakých důvodů ve slepém rozmaru před pár desítkami tisíc let smetlo podivuhodná velká zvířata různých kontinentů, v odborné hantýrce přezdívané jako megafauna? Nebo je mají na svědomí především lidé, naši předci s chabými zbraněmi, ale určitě s velkou vynalézavostí a odvahou? Asi už není nutné zdůrazňovat, komu se líbí klimatická odpověď osvobozující od viny lovce doby kamenné a kdo naopak upřednostňuje vítězné tažení našich předků oslabující záludnost klimatu.

Zvětšit obrázek
Diprotodon oplatum – lahodný vačnatec velikosti nosorožce. Kredit: Nobu Tamura

 

Významným bojištěm obou táborů je už přes 150 let Austrálie – kontinent bohatý bizarní zvířenou a snad ještě bizarnějšími vymřelinami. Většina odborníků se shodne, že lidé kolonizovali Austrálii zhruba před 60 až 45 tisíci lety, čili v období, kdy tam podle všeho panovalo relativně vlídné podnebí a kdy shodou okolností zmizela i megafauna. To pochopitelně podporuje představu, že australskou megafaunu spíše snědli lovci, než že by ji sprovodila ze světa nějaká náhlá změna klimatu.


Zdánlivě jasnou odpověď ovšem komplikovala některá fosilní naleziště, mezi nimiž vynikalo Cuddie Springs v australském státě New South Wales. Je to dno dávného jezera v polopoušti nedaleko města Brewarrina plné kostí ohromných klokanů, velikých ptáků a dvoutunových diprotodonů, největších známých vačnatců z příbuzenstva vombatů a koal. Zbytky megafauny jsou zde ovšem ve fosilních vrstvách z doby před 40 až 30 tisíci let – čili po dlouhých 10 tisíc let - promíchány s lidskými kamennými nástroji. Mnozí vědci tvrdili, že právě tohle jednoznačně dokazuje dlouhodobé soužití pravěkých lidí a velkých zvířat a tím i stěžejní vinu klimatu ve věci zmizení megafauny.

Zvětšit obrázek
Palorchestes azael, půltunový příbuzný diprotodonů. Kredit: Peter Schouten

Teď však v interpretacích fosilií z Cuddie Springs dochází ke zvratu. Časopis Science nedávno publikoval článek Richarda Robertse z University of Wollongong a Barryho Brooka z University of Adelaide o nových detailních analýzách místních kostí a kamenných nástrojů. Ukázalo se, že lidské artefakty a kosti pravěkých australských velikánů byly promíchány až dlouho po vymření megafauny.


Co to znamená? Roberts a Brook mají poměrně jasno. Opět se potvrdilo, že velká a jistě i chutná zvířata vyhubili dávní Australané, ať už přímo lovem anebo prostě tlakem na jejich populace. Nestarali se o životní prostřední, natož o nějakou ochranu pozoruhodných tvorů, ale především o své žaludky a loveckou prestiž.

Zvětšit obrázek
Genyornis newtoni, průvodce velkých vačnatců z Cuddie Springs. Kredit: Nobu Tamura

Právě jim tedy můžeme poděkovat, že v žádné zoologické zahradě zatím nemáme kouzelné obří vačnatce či veliké ptáky dramaticky převyšující dnešní pštrosy a naší jedinou nadějí jsou v tomto ohledu molekulární laboratoře. Změny klimatu jsou v tom opět nevinně. Není to zase takové překvapení, protože jak každý ví, megafauna v Austrálii i jinde po světě bez větších problémů ustála řadu klimatických přemetů během cyklů ledových a meziledových dob a my dnes ve fosilním záznamu klimatu z období vymírání megafauny nevidíme nic zásadně problematického, co by vybočovalo z předešlých dob.


Autoři studie rovněž doporučují, aby odborníci podobným způsobem přezkoumali i další, byť méně přesvědčivá australská naleziště, jejichž fosilie bývají podezřívány z toho, že dokládají výskyt australské megafauny dlouho po příchodu lidských lovců. Týkalo by se to nalezišť na Kangaroo Island, ve východní části státu Victoria a také ve Vrchovině na nedalekém ostrově Papua – Nová Guinea, který teď od Austrálie odděluje jenom pruh mělkého moře.

 

 

Zdroj:  New Scientist 22. 1. 2010, Science 327: 420-422

Datum: 01.02.2010 13:39
Tisk článku

Ptáci 1 - Fauna ČR - Šťastný Karel, Hudec Karel,
 
 
cena původní: 675 Kč
cena: 574 Kč
Ptáci 1 - Fauna ČR
Šťastný Karel, Hudec Karel,

Diskuze:

:-)

Václav Hrdonka,2010-02-02 09:05:23

Myslím, že kdyby se tu napsal článek o čemkoliv, tak se vždycky objeví skupina lidí, kteří za tím budou vidět jasný důkaz spravedlnosti boje proti ekoteroristům. Chápu, že někteří lidé odchovaní komunismem mají neustálou touhu vidět ve všem boj proti zákeřnému nepříteli, který chce svrhnout náš dokonalý společenský řád. Ale není už konečně na čase začít se trochu léčit z této paranoi?

Co se týče tohoto tématu, opět nic nového pod sluncem. Každému se o to zajímá, je jasné že australskou megafaunu vyhubili lidé. Podobná sucha, která byla způsobena nástupem doby ledové, australská megafauna přežila několikrát. Poslední dobu ledovou, tu osudovou, však sucho bylo doprovázeno ještě přítomností lidí.

Odpovědět


pro Václava Hrdonku

Jakub Šenkýř,2010-02-02 12:46:43

Dovolím si být vztahovačný a budu to brát jako narážku na můj (žel stále nepochopený) komentář.

Vůbec se nevyjadřuju k tomu, jestli je "boj proti ekoteroristům" spravedlivý nebo ne. Dokonce ani nejsem odchovanec komunistického režimu, jelikož jsem začal školní docházku až po revoluci. Myslím že tu do mých výroků promítáte spíš něco z vlastního pohledu na svět, než abyste se pokoušel jim rozumět v jejich původním smyslu.

S tím "kdyby se tu napsal článek o čemkoliv..." máte částečně pravdu. To ale není dáno žádným spiknutím nebo komunistickou výchovou, ale autorem. Pan Mihulka je od počátku svého působení ve svých tématech silně kontrarevoluční (když už mám použít vám blízkou terminologii) a tón jeho článků i většiny novinek na Oslu je z tohoto hlediska jasně názorově profilovaný.

Takže nevidím důvod si občas nerýpnout zase do něho :-) O tom totiž můj původní příspěvek byl (ačkoli je mi trapné to takhle polopaticky vysvětlovat).

Odpovědět

Jaroslav Záruba,2010-02-01 20:29:10

To "krásně pozitivní" zvolání na konci vašeho příspěvku mi nedává smysl. Copak to nějak koliduje, že si podle vás musíme vybrat, jestli budeme studovat minulost NEBO přítomnost? Ona se snad aktuální fauna nestuduje?

"Počínaje prvním dnem následujícího měsíce všichni archeologové a paleontologové započnou rekvalifikaci na následující obory: ...
...
ROZCHOD!" :)

Odpovědět

Změnila se móda

Jakub Šenkýř,2010-02-01 14:46:15

Ještě nedávno bylo předmětem moderního (tj. "mýtobořičského", pokrokového) vědeckého proudu objevovat skutečnost, že velké savce nevyhubil člověk, nýbrž náhlá změna klimatu. To bylo v době, kdy se za "likvidaci přírody" považoval v ekologistických kruzích lov divoké zvěře a na zániku megafauny se demonstrovalo, jak je člověk hrozný kazisvět.

Dneska je člověk kazisvět proto, že mění svou činností podnebí, a ekologisté straší tím, jak příroda zanikne v důsledku klimatických změn. K dobrému taktu vědecko-mýtobořičských snah proto nutně patří ukazovat, že změny podnebí přírodu neskolí, protože velká vymírání ve skutečnosti způsobil člověk aktivním lovem.

Nebylo by lepší se na tohle všechno vykašlat a snažit se raději poznávat přírodu v její stálé proměnlivosti, bez ohledu na to, co která zájmová skupina potřebuje naším výzkumem prokázat?

Odpovědět


Jaroslav Záruba,2010-02-01 20:29:40

To "krásně pozitivní" zvolání na konci vašeho příspěvku mi nedává smysl. Copak to nějak koliduje, že si podle vás musíme vybrat, jestli budeme studovat minulost NEBO přítomnost? Ona se snad aktuální fauna nestuduje?

"Počínaje prvním dnem následujícího měsíce všichni archeologové a paleontologové započnou rekvalifikaci na následující obory: ...
...
ROZCHOD!" :)

Odpovědět


pro Jaroslava Zárubu

Jakub Šenkýř,2010-02-01 20:59:55

Popravdě nevím, jak se vám podařilo najít v mém příspěvku tenhle význam. Ale souhlasím s vámi, že smysl nedává.

Odpovědět


Jaroslav Záruba,2010-02-02 05:05:14

Nevíte?
"Nebylo by lepší se na tohle všechno vykašlat a snažit se raději poznávat přírodu v její stálé proměnlivosti, bez ohledu na to, co která zájmová skupina potřebuje naším výzkumem prokázat?"

Na to, abychom poznávali přírodu, nemusíme s ničím přestávat. Přírodu poznáváme.

Odpovědět


pro Jaroslava Zárubu 2

Jakub Šenkýř,2010-02-02 12:36:32

Vybral jste si k reakci tu nejméně důležitou větu. Původně jsem ji tam ani psát nechtěl, ale říkal jsem si, že by se jinak určitě našel někdo, kdo mi bude vytýkat pesimistický přístup k vědě a poznání vůbec. Jak vidno, předjímat potenciální reakce se nevyplácí a za to jsem nyní trestán vaším nepochopením.

Zkuste si to závěrečné rýpnutí odmyslet a přečtěte si můj příspěvek znova. Nemluvím vůbec o dilematu mezi zkoumáním minulosti a budoucnosti. Poukazuju na fakt, jak jsou pokrokově zaměření autoři schopní reagovat na změnu celospolečenské nálady klidně i obratem o 180 stupňů ("megafaunu vyhubila doba ledová" v době, kdy se za prohřešek lidstva považoval novodobý lov, "megafaunu vyhubil člověk" v době, kdy se za prohřešek lidstva považuje podnebí).

Až tenhle smysl v prvních dvou odstavcích objevíte, přečtěte si znovu ten závěrečný a věřím, že mu tentokrát porozumíte.

Odpovědět


Jaroslav Záruba,2010-02-07 10:49:08

Vybral jsem si ji proto, že je demagogická. Míra její důležitosti mi na srdci opravdu neleží.

Odpovědět


Jakub Šenkýř,2010-02-10 13:56:13

Demagogicky ji chápete akorát vy. Vytrhávat výrok z kontextu, zatvrzele se držet jeho chybného pochopení a osočovat druhé z toho, čeho se dopouštíte sám, je velice bídná vizitka.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace