Vlasy usvědčily mumie z alkoholismu  
Američtí indiáni holdovali alkoholu již před příchodem Kolumba.
O tom, že se o vašich alkoholických  prohřešcích, pokud zrovna nepatříte ke skinheads,  může váš zaměstnavatel  dovědět, když si nechá  vyšetřit vaše vlasy, jsme již na Oslovi  psali. Umožňuje to test, který zjišťuje  přítomnost esterů mastných kyselin. Ty se po alkoholovém „tahu“ objeví v krvi se zpožděním 12 – 18 hodin. Poté se natrvalo zabudují do vlasů. O této metodě jsme psali v souvislosti s tím, že zmíněný test může prokázat jak obezřetně co do konzumace alkoholu se například chovají matky v době těhotenství, jaké jsou zvyky pilotů dopravních letadel, ale i to kolik toho zkonzumoval řidič, kterému se od nehody podaří  zmizet a který se najde až po několika dnech.
Vědělo se, že tyto informace (metabolické produkty etylalkoholu), si vlasy „pamatují“ po řadu let.
Larry Cartmell, patolog oblastní nemocnice ve městě Ada  Oklahomě ( USA ), který má jako koníčka  paleopatologii přišel s nápadem prověřit, jak dlouho se estery ve vlasech uchovají. Rozhodl se podrobit chemickému rozboru vlasy mumií. A protože není žádným troškařem,  sáhnul po mumiích z pouště Atacama. Mumie ze severního Peru jsou pozůstatky indiánů ještě z předkolumbovské Ameriky. O svých výsledcích nyní Cartmell referoval na pátém Světovém kongresu věnovanému mumiím. Kongres se konal v italském Turínu. Patolog v podstatě informoval o tom, co asi již tušíte a sice, že ve vlasech starých tisíc let prokázal přítomnost esterů mastných kyselin. Je to považováno za důkaz, že už tehdy se mezi indiány vyskytovali ochmelkové.
Cartmell se svými spolupracovníky prověřil zatím jen sedm vlasů. Pět jich je z mumií mužů a dva od žen. Věk dárců a dárkyň vlasů se pohyboval v rozmezí od 15 do 50 let. Všichni náleželi ke kultuře Mainad Chiribaya, což byli farmáři žijící před tisícem až  tisícem dvěma sty lety.
Přítomnost esterů se sleduje plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií. Zjistilo se. že tři ze sedmi zkoumaných vlasů (dvou mužů a jedné ženy), obsahovaly měřitelné množství inkriminovaných produktů metabolismu alkoholu. Je to poprvé co se u příslušníků starověké indiánské populace podařilo prokázat, že požívali alkohol.
Pokusy budou pokračovat a další rozbory by mohly objasnit například to, jak moc byla konzumace alkoholu rozšířena a zda zasahovala do všech vrstev obyvatelstva, či zda šlo o zvyk vlastní jen určitým kastám.
Výzkumníci jsou ale již nyní přesvědčeni, že lidé z Atacamy pili tmavé pivo nazývané chica. Je to oblíbený a pravděpodobně jediný fermentovaný nápoj této oblasti. Je připravovaný z kukuřice a u lidí Andské kultury hraje dodnes důležitou roli. Dochovaly se také písemné poznámky od Misionářů, kteří v Peru pobývali po objevení Ameriky. Ti  zaznamenali své zděšení, když během náboženských obřadů zpozorovali jak indiáni mumifikovaná těla příslušníků Incké šlechty podarovávali šálky piva, aby si mumie mohly vzájemně připít.

Atacama

Poušť Atacama v Peru patří k nejsušším oblastem na Zemi.
Obrázek s velkým rozlišením

mumie

Vlasy z mumií pocházejí z lokality nacházející se přibližně 1300 km severně od Santiaga prokázaly, že indiáni konzumovali alkohol.
Zoom  mumie z pouště v Peru v podání  Discovery chanel


Prameny: 5th World Congress on Mummy Studies , Valley View Hospital
Datum: 28.09.2004 03:23
Tisk článku


Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace