Obřízka a AIDS  
Jednadvacet let po prvním klinickém průkazu onemocnění Acquired Immunodeficiency Syndrome, se „AIDS“ stává pro lidstvo skutečnou hrozbou. Od vypuknutí epidemie bylo nakaženo již 60 miliónů lidí. Počet zemí, kde virus HIV má na svědomí největší počet úmrtí roste. Začátkem letošního roku již bylo 40 miliónů HIV nakažených osob. Většina nově infikovaných se přesouvá do mladších věkových skupin. Přibližně jedna třetina nakažených je z věkové skupiny 15 – 24 let. Zdá se, že výzkumníci z Chicaga přišli na to, proč neobřezaní muži jsou vystaveni většímu riziku „chytit“ AIDS.
 

Virus

Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) se řadí do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus. Virová partikule o průměru 110 mm je tvořena fosfolipidovým obalem s glykoproteinovými výběžky (envelope) a vnitřní strukturou, nukleoidem (jinak též nazývaným core). Nukleoid obsahuje genom HIV, dvě identická vlákna ribonukleové kyseliny (RNA), nesoucí HIV genetický signál. Kromě těchto základních struktur obsahuje virová partikule HIV některé enzymy, především reverzní transkriptázu, umožňující replikaci viru v napadené hostitelské buňce. Pro HIV stejně jako pro ostatní retroviry je charakteristická schopnost zabudovat svou genetickou informaci do genomu hostitelské buňky a vyvolat její chronickou celoživotně perzistující infekci. V současné době nemáme prostředky, které by dokázaly z infikované buňky virový genetický signál eliminovat. HIV napadá především buňky imunitního systému, zejména T lymfocyty nesoucí receptor CD4. Může však přímo infikovat i řadu dalších buněk, jako jsou slizniční Langerhansovy buňky, buňky glie a další.

 

Typy virů

HIV se vyskytuje ve dvou typech značených jako HIV-1 a HIV-2, které se liší ve složení povrchových struktur. Oba typy se také odlišují geografickým výskytem, patogenitou, klinickým obrazem a některými epidemiologickými charakteristikami. V Evropě a na americkém a asijském kontinentu se vyskytuje převážně HIV 1, HIV 2 zůstává lokalizován zejména v oblastech západního pobřeží Afriky.

HIV-1 se dělí na řadu subtypů značených alfabeticky. Je velmi plastický, snadno podléhá mutacím zejména ve složení povrchových glykoproteinů. Tato vlastnost je jednou z příčin dosavadních neúspěchů při konstrukci účinných vakcín.

 

Obřízka a nové poznatky

Že je u neobřezaných mužů větší výskyt nositelů HIV naznačovaly statistiky již delší dobu. Jen málokdo hodlal připustit, že za vším by mohla být tradice udržovaná judaistickým talmudem. Důkaz chyběl.

Nové pokusy, které probíhaly pod vedením výzkumníků z Chicaga ukázaly, že vnitřní mukózní, hlenem potažená tkáň předkožky je k průniku HIV infekce náchylnější, než tkáň močové trubice. Je to dáno tím, že vnitřní strana předkožky má ve srovnání s výstelkou močové trubice větší hustotu buněk bílých krvinek – lymfocytů T CD4, makrofágů a langerhansových buněk. Všechny vyjmenované buňky jsou opatřeny receptory pro uchycení viru HIV. Odstranění předkožky při obřízce tak vede k odstranění tkáně s vysokou koncentrací cílových a virem napadaných buněk. Toto zjištění vysvětluje proč neobřezaní muži podléhají  onemocnění AIDS  častěji.

Nesetkáváme se často s tím, že moderní věda podpoří náboženské zvyklosti staré více než dva tisíce let. Nejdříve to byli sexuologové, kteří poukázali na to, že u většiny mužů dochází při sexuálním styku k orgasmu podstatně dříve než u žen. Obřízka způsobuje u mužů to, že jejich nervové receptory umístěné na žaludu poněkud ztratí na své dráždivosti a to prodlužuje dobu po kterou je muž schopen pohlavního aktu. Obřízku lze tedy chápat i jako projev určité galantnosti k ženám, které v tomto směru příroda poněkud ochudila. Nové vědecké poznatky týkající se přenosu viru HIV, získané prestižním vědeckým ústavem - Presbyteriánské zdravotní centrum v St. Luke\'s (USA), a které poukazují na obřízku také jako na prostředek určité ochrany před přenosem smrtelné infekce,  u mne neobřezaného,  značně podkopaly můj vědecký názor na náboženské rituály.

 

Foto:  Virus HIV,  autor: Mushin Ozel, Robert Koch-Institute

Datum: 10.09.2002
Tisk článku


Diskuze:

obřízka,fimoza

fanda,2006-05-12 00:17:12

Přečetl jsem hodně článků na toto téma,hovořil jsem se svoji manželkou o odstranění předkožky z hygienických důvodů,doktor operatér by tento zákrok provedl kdykoliv,žena rezolutně odmítla tuto úpravu přirození.V letním období je velice nepřijemný pach,po naučeném ohrnutí předkožky je přirození suché ,čisté,pro mne po třech letech stále stejně citlivé.Dočetl jsem se ,že předkožka se dá odstranit nekrvavou cestou a cirka do čtrnácti dnů samovolným odumřením přez zaškrcovací kroužek.Bez operace a bez šití - stehů nití.

Odpovědět

obřízka

milan,2003-11-13 12:42:13

Všichni tady mluvíte o cirkumcizi jen jako o náboženském rituálu. Ale např.v USA je obřezáno zhruba 80 procent veškeré mužské populace a všichni rozhodně nejsou příslušníky kmene Judova :-) Dělají to prý z preventivně hygienických důvodů, což je podle mého názoru diskutabilní, ale jiný kraj, jiný mrav. Jsem spíše zastánce obřízky, ještě jsem nepotkal nikoho, komu by uškodila.

Odpovědět


Uskodila.. ?

Pry,2006-11-08 14:54:32

1, Snížená citlivost. U každého jiný pojem. U někoho to je VÝZNAMNÉ procento.
2, Snížená citlivost ve dvaceti = impotence v šedesáti (prostě dřív a větší pokles schopnosti dosáhnout orgasmu, protože bez dráždění to jaksi nejde)
3, chybovost zákroků. JE to zanedbatelné, řekněme desetina promile, kdy se "podaří" orgán nějakým způsobem poškodit. JÁ bych ale nechtěl být jedním z nich neriskoval. Doktoři (a jiní, kteří to dělají) jsou taky jen lidi.

Odpovědět

obřízka a orgasmus

Jaroslav Gutvirth,2003-06-02 15:26:09

Kromě toho obřízka byla pravděpodobně úkonem vzniklým v předbiblických časech a její hlavní smysl je rozlišení na "Naši" a "Cizinci" v době, kdy toto rozlišování začalo být zároveň nutné i obtížné čili při určité pravděpodobnosti mísení populací v oblasti úrodného půlměsíce. (V dospělosti se už těžko dáte obřezat...). Ženský orgasmus vybírá vhodného otce v případě více partnerů - v určitém časovém sledu obou orgasmů je oplodnění pravděpodobnější...A tak.

Odpovědět

důkaz

Jaroslav Gutvirth,2003-06-02 15:11:02

Důkaz by byl podán, kdyby byl stav obřezanosti jediným jevem, kterým se od sebe populace lišily. Co když jsou obřezaní muži, kteří se zúčastnili studie méně promiskuitní než ti neobřezaní? (například).

Odpovědět

Vojtěch,2002-12-11 14:31:37

Tradice obřízky pochází z Bible, konkrétně ze Starého zákona. Obřízka není neznámá ani arabským národům, které odvozují svůj původ z biblického Abrahama, kterému bylo nařízení o obřízce předáno při smlouvě mezi Bohem a Abrahamem. Obřízka byla pro muže viditelným znamením smlouvy s Bohem a důkazem pro příslušnost k víře v Hospodina. Křesťané obřízku už nepraktikují, protože základním smyslem obřízky není ten fyzický úkon, byť lékařsky opodstatnitelný, ale vírou přijaté odpuštění hříchů.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz