Návrat fuzzballu: Černé díry jsou prý jenom klubka superstrun  
Firewalloví skeptici tvrdí, že kolem černých děr nefungují všespalující ohnivé zdi. Podle nich jsou černé díry fuzzbally, bez klasického horizontu událostí.
Co vlastně obklopuje černou díru? Kredit: European Space Agency, NASA and Felix Mirabel (the French Atomic Energy Commission & the Institute for Astronomy and Space Physics/Conicet of Argentina).
Co vlastně obklopuje černou díru? Kredit: European Space Agency, NASA and Felix Mirabel (the French Atomic Energy Commission & the Institute for Astronomy and Space Physics/Conicet of Argentina).

Černé díry mají už nějakou dobu problém s ohnivou zdí. Podle některých fyziků a hypotéz z kvantové mechaniky vyplývá, že černé díry musejí být obklopeny stěnou ohně (anglicky pěkně dvojsmyslně firewall), která sežehne vše, co se přiblíží nadosah. Tým Ohijské státní univerzity (OSU) ovšem tvrdí, že kolem černé díry ohnivá zeď nespaluje.


Samir Mathur a jeho spolupracovníci navazují na Mathurovu rozvernou teorii z roku 2004, podle které jsou černé díry vlastně klubka superstrun, kterým se přezdívá fuzzbally. Teorie fuzzballů podle Mathura řeší úmorný informační paradox černých děr, s nímž přišel Stephen Hawking v roce 1975. Hawking tehdy zkřížil obecnou relativitu s kvantovou mechanikou a v černých děrách mu vyrostl paradox, kterého se fyzika dodnes nezbavila. Spočívá v tom, že by kvantová informace měla mizet v singularitě černé díry, což odporuje kvantové mechanice.

 

Samir Mathur. Kredit: OSU.
Samir Mathur. Kredit: OSU.

Jedním z důsledků paradoxu je i ohnivá zeď, která vyrostla po teoretické studii v roce 2012. Podle těchto představ by fuzzball měl být obklopen ohnivou slupkou, která spálí vše, co se k ní dostane. Mathur a spol. teď ale přišli s tím, že v argumentaci s ohnivou zdí je velká díra. Po měsících teoretických výpočtů a modelování dospěli k tomu, že u fuzzballu ohnivá zeď nespaluje.

 

Informační paradox. Kredit: Futurism / Nature.
Informační paradox. Kredit: Futurism / Nature.

Mathur s kolegy vycházejí ze strunových teorií a vždycky se počítali mezi firewallové skeptiky. Podle jejich teorie se člověk, který by někdy padal na černoděrový fuzzball, dotkne povrchu dříve, než by se setkal s horkým zářením kolem fuzzballu. Prý není snadné odhadnout, jaké to bude, až by takový člověk splýval s fuzzballem. Moc příjemné ale nejspíš ne.


Pokud by černé díry nebyly klasické černé díry obecné relativity ale fuzzbally, tak by neměly klasický horizont událostí. Byla by to spíš mlha tvořená superstrunami. Mathur a jeho tým analyzovali chování částic a záření v okolí fuzzballu a dospěli k závěru, že za žádné ze situací, které neodporují kauzalitě, se kolem fuzzballu neobjevuje ohnivá zeď. Modelovali si to na elektronu, kterým jim padal na fuzzball o hmotnosti Slunce. Ukázalo se, že pro realistické objekty je pravděpodobnost srážky elektronu s fotonem ohnivé zdi extrémně nízká. A pro velké černé díry/fuzzbally ještě mnohem nižší. Ohnivá zeď kolem černých děr, pokud tam vůbec plápolá, je nejspíš dost děravá.


Video:  Blackhole

Blackhole videoLiteratura
Ohio State University 26. 7. 2018, Journal of High Energy Physics online 25. 7. 2018.

Datum: 01.08.2018
Tisk článku

Související články:

Zruší Stephen Hawking horizonty událostí?     Autor: Stanislav Mihulka (25.01.2014)
Astrofyzikální přestřelka s ohnivou zdí a Planckovými hvězdami     Autor: Stanislav Mihulka (17.02.2014)
Co když černé díry nejsou brutální zabijáci, ale poklidní tvůrci hologramů?     Autor: Stanislav Mihulka (19.06.2015)Diskuze:

logický koutek

Jakub Beneš,2018-08-02 18:52:14

pokud je uvnitř černé díry singularita, do které vše pod horizontem padá, a v ní se ztrácí informace, jakto, že si tato singularita stále zachovává vlastnosti jako hmotnost, rotace, gravitace? to mi na singularitu moc nevypadá. to vypadá stále na reálný objekt s klasickými fyzikálními vlastnostmi.

Odpovědět


Re: logický koutek

David Pešek,2018-08-02 19:57:43

černá díra bude mít rozměr, je to další stupeň komprese hmoty po neutronové hvězdě, to že je uniková rychlost vyšší než je rychlost světla ještě neznamená že pod horizontem událostí bydlí jakýsi bubáci. Černá díra ale není posledním stupněm komprese hmoty, až dosáhne určité hmoty, povolí další bariera hmoty a objekt černé díry se zhroutí a následně odrazí od další bariery, poslední taková událost je známá jako big bang, v teoriích multivesmíru by mělo jít o lokální událost

Odpovědět


Re: Re: logický koutek

Jiri Naxera,2018-08-03 11:05:21

Pane kolego, další stupeň tam už není.
Jakákoli pevnost povolí už na horizontu (kde je zrychlení nekonečné), který je ale u běžných černých děr hvězdných hmotností naprosto klasický a plochý (korekce zatím neznámé kvantové gravitace by tam měly být zanedbatelné, jinak bychom QG efekty už pozorovali i jinde.)
Pod horizontem už nemá moc co povolovat (až někde uprostřed při dost velkém zakřivení začnou být QG efekty dominantní, alespoň podle QFT.)

A jinak ČD a BB jsou dvě dost rozdílné věci. V ČD to s tím odrazem moc slavné nebude (nekonečné zrychlení), výsledný objekt má v čase stacionární Schwartzchildovu metriku etc. kdežto u Vesmíru se metrika vyvíjí s časem (FLRW metrika).

Odpovědět


Re: Re: Re: logický koutek

Pavel Nedbal,2018-08-03 12:54:12

Vážený pane Naxero,
děkuji za (ve Vašich připomínkách) pěkné shrnutí současného stavu poznání (a vyloučení nekvalifikovaných rádoby názorů některých přispívajících).

Odpovědět


Re: Re: Re: logický koutek

David Pešek,2018-08-04 08:56:37

není vyvráceno že by další stupeň nemohl být, foton (kvark) se dostává pod orbitu , je vržen pod horizont a následně se rozpadá, zde je zakopáno jádro pudla - rozpadá se na co? Zaniká?

Odpovědět


Re: Re: Re: logický koutek

Pavel Nedbal,2018-08-04 16:36:31

Vážený pane Naxero,
ještě bych se vás prosím zeptal: je jakýmkoli náznakem reality podepřena existence QG?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: logický koutek

Jiri Naxera,2018-08-04 23:54:42

Ač o tématu vím naprosté minimum, tak s určitými výhradami je existence QG jistá (ale nejde o nic vědeckého, jen ve stylu víme že naše teorie jsou neúplné, je rozumné předpokládat existnci teorie která je úplná).
Předně, máme dvě základní teorie - kvantovku (lépe řečeno SM) a obecnou relativitu.

Relativita je celkem jasná (no, rovnice moc jasné nejsou, ale princip je ještě OK, máme na nějakém místě kouli hmoty-energie, tak ono to v ní nějak naplní tensor T_ik a zakřiví to kolem sebe prostor podle (až na pár konstant a zanedbané kosmologické) G_ik = T_ik).

Pak máme kvantovku, která popisuje všechny interakce kromě gravitační. To nám normálně nevadí (aby částice pozorovatelně "cítila" gravitaci, potřebuje k tomu obvykle vedle sebe prakticky celou planetu, opomeňmež některé hodně přesné experimenty, kde si vypomůžeme potenciálem a vyjde to správně). Ale zkuste následující myšlenkový experiment.

Vezměte nějakou částici / bosonový kondenzát, a dostaňte ho do stavu superpozice 1/sqrt(2) * ( |nějaké vlnové klubko tady> + |nějaké vlnové klubko o větší kus dál> )
A vedle něj postavte nějakou testovací částici, na kterou působí jen gravitačně.
A pak se na ten celý systém "podívejte" (=vlastní hodnota operátoru -> skoková změna vlnové funkce (v které soustavě?) na třeba 1 * |nějaké vlnové klubko o kus dál> ).
Pořád OK? Tak to zkuste relativisticky invariantně a aby tam nevzniklo žádné nehezké nekonečno, nejlépe ani v derivaci.

Druhý pohled - vezměte normální velkou černou díru. Ta indukuje nějakou metriku, v které můžete řešit rovnice QFT. Když to uděláte, dostanete některé zajímavě výsledky (třeba Hawkingovo záření) ale pořád si musíte být vědom, že řešíte nějaké kvantové pole sice v zakřiveném backgroundu, ale už jste zanedbal to, jakým způsobem je onen background dál zakřivován tím kvantovým polem.
Obvykle to nevadí (to pole tvoří u hvězdné černé díry pár fotonů o vlnové délce v kilometrech), ale když dojdete ke stavu, že se prakticky celá černá díra vypaří, tak zjistíte, že dál už nic zanedbávat nesmíte a nevíte jak dál pokračovat, protože teorii popisující jak se vypařuje černá díra o několika Planckových energiích prostě nemáte a aproximace už nedává smysl.
(i kdyby žádná částice kromě dnes známých nebyla, vždycky musíte počítat (jak?) s virtuální černou dírou Planckovské hmotnosti)

Třetí pohled: postavíte obří urychlovač o velikosti galaxie, a napálíte proti sobě třeba dva miony. Podle OTR v místě srážky vznikne černá mikrodíra (co bude dál viz výše, ani semiklasická aproximace to neřeší). Podle kvantovky (standardního modelu) tam může vzniknout všechno možné, třeba dva tauony, dvě tauonová antineutrina a dvě mionová neutrina. -> dvě platné teorie dávají různé predikce -> někde je něco špatně.

Celý výsledek je jediný: OTR a SM jsou chápány jako efektivní teorie (stejně jako Newtonova mechanika je efektivní teorie platná pro malé rychlosti v

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: logický koutek

Jiri Naxera,2018-08-05 00:26:29

Sakryš mě to uřízlo.
Prostě chtěl jsem říct, že QG musí existovat proto, že to co víme je nesprávné (neúplné) a tomu co sice neznáme a možná nikdy znát nebudeme, ale je správné říkámě QG případně ToE, a jediné co o té teorii víme je že v limitě malých energií a křivosti musí přecházet v SM a OTR.

(ať už ta ToE je cokoli, i kdyby zněla "až se začne vypařovat první Planckovská černá díra, vypne se simulace", tak se nebojím o falsifikaci. Alespoň ne jako člen živočišného druhu, který neváhal falsifikovat na vlastní planetě teorii "jaderný výbuch by mohl spustit řetězovou reakci hoření dusíku s kyslíkem v atmosféře")

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: logický koutek

Pavel Nedbal,2018-08-05 14:03:49

Vážený pane Naxero,
Vaše zdůvodnění existence QG má jistou logiku, nicméně tak nějak obsahuje naše zbožné přání, aby z rovnic relativistického popisu vypadly nekonečna a doplnil se pomocí ToE standardní model. Akorát, vypadá to, že je to trochu mimo naše možnosti (ale neříkám nikdy), a za druhé, příroda si může dělat co chce a na nekonečna a na matematiku může kašlat.
Ještě jednou díky a přeji dobré zdraví.

Odpovědět


Re: logický koutek

Richard Palkovac,2018-08-02 20:09:06

O singularite nevie nikto nič, ale môj názor si možete prečitať tu : http://riki1.eu/zaporna_temna_tmava_energia_hmota.htm

... no a ako je tu už viackrát uvedené, v súčasnosti by mohol pripadať do úvahy holografický princíp, ktorý by elegantne tú "singularitu" matematicky obišiel.

Odpovědět


Re: logický koutek

Jiri Naxera,2018-08-02 23:28:36

Dobrá logická hádanka, ale na špatných základech.
- gravitace a moment hybnosti jsou projevem deformace prostoru, tam se to dá vzít i představou že původní hmotnost a moment hybnosti, které ten prostor zakřivovaly postupně (ne)zmizely v bodě, ale pokroucení prostoru zůstalo. (já vím, snažit se srozumitelně mluvit o rovnicích které to popisují není zrovna snadné a málokdy je to i správné)

- černou díru jsme zvyklí popisovat 3 čísly, hmotnost, moment hybnosti a el. náboj. - Kerrovo-Newmanovo řešení. El. náboj je ale už jedním z kvantových čísel.
- jaké další (kvantové) náboje se zachovávají nevím, v diskusích kolem černých mikroděr při spuštění LHC vyplynulo, že by se měly zachovávat i barvy, ale do jaké míry je to obecné nebo jen konkrétní model nemám nejmenšího tucha.
- Celkový počet mikrostavů černé díry odpovídá počtu Planckových pixelů na ploše horizontu.
- Černá díra po dobu své existence vyzařuje Hawkingovo záření, které podle původních předpokladů mělo být tepelné. Každopádně vyzářením částice se černá díra zmenší -> zmenší se horizont -> zmenší se informace, kterou ČD pojme. Ale Hawkingovo záření nikdo nikdy nezměřil, takže se neví jaké má vlastnosti, jestli je s něčím entaglované etc.
- Singularita tak jak jí známe z OTR je neslučitelná s kvantovkou. To nejlepší, co máme (perturbativní QFT v (málo) zakřivených prostorech) v její blízkosti nedává smysl, a neperturbativní teorii kvantové gravitace prostě zatím nemáme, a v kandidátních teoriích moc neperturbativně neumíme počítat. Takže asi ani co se stane s kvantovými náboji atd. není vůbec jasné.

Odpovědět

EHT

Michal Kejík,2018-08-01 19:36:29

Pozorování blízko horizontu černé díry v centru naší galaxie měl poskytnout Event Horizon Telescope, interferometr z mnoha radioteleskopů po celé planetě. Měření byla více než před rokem a zatím jsem si nevšiml nějakého výstupu. Mohla by taková pozorování falzifikovat v článku uvedenou teorii?

Odpovědět


Re: EHT

Milan Krnic,2018-08-01 20:33:03

Žádná teorie uvedena nebyla, tedy není co falzifikovat. Uvedených představ se falzifikovatelnost netýká - ono, falzifikujte takovou Červenou Karkulku ...

Odpovědět


Re: EHT

Jiri Naxera,2018-08-02 14:05:17

Pozor, mícháte do sebe dvě věci. Event Horizon Telescope měří z pozice vnějšího pozorovatele, tam nic divného není a to co EHT měří jsou objekty v blízkém okolí té černé díry.

Paradox s Firewallem se týká několika předpokladů (se kterými ne všichni odborníci souhlasí), a týká se pozorovatele, který do té černé díry padá, a velmi zjednodušeně a nejspíš chybně má problém v tom, že při průletu horizontem narazí na něco s nekonečným modrým posuvem (v jeho soustavě souřadnic).

Vnější pozorovatel ale pozoruje event horizont pro změnu s nekonečným rudým posuvem, (opravdu netuším jaká je limita jejich poměru ten rudý posuv ještě spočítat umím ale do firewallu nevidím), ale něco mi říká že by měla být kompatibilní s běžným Hawkingovým zářením) takže se to vyruší.

Odpovědět


Re: Re: EHT

Vaclav Prochazka,2018-08-02 22:12:38

1. Nic proti, ale nikdo dosud neví, zda je u hypotetické černé díry něco divného z pohledu vnějšího pozorovatele a nebo není.
2. Zatím nejsou publikovány žádné výsledky pozorování EHT. Proč?
3. Hawkingovo záření nebylo experimentálně potvrzeno, tj. napsat "s běžným Hawkingovým zářením" je takové ehm.... jak bych to řekl ....

Odpovědět


Re: Re: Re: EHT

Jiri Naxera,2018-08-03 10:39:01

1+2: Ač nic nevím, zběžně koukám na Wikipedii - data o SgtA se shromažďují od 2006, nakonec se přesunuly ke zpracování v roce prosinci 2017, teď je léto 2018.
Pardon, žádný problém nevidím, takhle větší kolaborace fungují. (Vzpomeňme na Higgse, o tom že je "něco zajímavého kolem 125GeV" se šeptalo od prosince a objev se vyhlašoval v červenci).
Prostě žádna kolaborace si nedovolí pustit nedokončené výsledky (zvlášť po BICEP2 a FL neutrinech), nic jiného bych tam nehledal. A jelikož blogy víceméně mlčí, tak bych nečekal žádný objev co by bořil teorie, spíš jen piplavou poctivou práci zpřesňování znalostí.
(uznávám, je to jen sociologický argument, ale v minulosti dost dobře fungoval)

3.Ano, je to takový horký brambor. Na jednu stranu není a nejspíš ještě dlouho nebude pozorované, na druhou stranu jsou pro něj silné teoretické důvody (ekvivalence s Unruhovým efektem, ale tam by mohla fungovat stejná námitka), ale hlavně systémy analogické gravitace, kde už pozorováno bylo.
(analog gravity = nějaký systém, který popisují stejné rovnice jako gravitaci, takže na nich je možné v klidu laborky studovat, jestli daným rovnicím opravdu rozumíme správně a opravdu vedou k řešením, která jsme už našli. V popularizaci jsou to ony články stylu "Vědci sestrojily černou díru na stole")

Odpovědět

Okurková sezóna

Pavel Nedbal,2018-08-01 14:13:20

Je vidět, že okurková sezóna se plně rozjíždí, teď na Oslu i na strunách.
Pokud černé díry existují, a myslím, že vše tomu nasvědčuje, jsou to jednoduše objekty na absolutní destrukci, jak to konečně je popsáno OTR, a ať se kvantoví mechanici snaží, jak mohou, aby singularitu odstranili, mám zato, že mají smůlu. Pod fotonovou orbitou (1,5 Schwarzschildova poloměru) už není žádná zábrana proti neodvratnému pádu. Vše je sežráno, a pokud to i nese nějakou informaci, i ta je ztracena. Prostě singularitu musíme přijmout, ať se nám to líbí, nebo ne. Padající předmět je nejen roztrhán slapovými silami, ale navíc se nedostane ani do kontaktu s žádným jiným padajícím tělesem, neboť to, které je blíže středu, je ve svém pádu rychlejší, a naopak to za ním je pomalejší. A jde to až do bezrozměrného bodu. Tím nepopírám možnost vypařování čd jak to popisuje Hawking, avšak to je zcela jiný mechanismus, a připadne v úvahu až ve Vesmíru velmi velmi vychladlém, neboť jak známo, čd žere i fotony, takže aby se víc vyzářilo, než pohltilo, musí být hodně zima (mimo snad hypotetických mikroděr).
Naštěstí, Vesmír je velmi rozlehlý a tak se těch strašných chřtánů nemusíme až tak bát.

Odpovědět


Re: Okurková sezóna

Petr Kr,2018-08-01 16:09:25

Akorát zbývá vysvětlit, co je mezi poloměrem černé díry v řádech kilometrů až tisíců kilometrů a tím bezrozměrným bodem. Asi by to mohly být strunky. Kdo věří na hmotný bod, musí snít o nehmotném okolí bodu.

Odpovědět


Re: Re: Okurková sezóna

Pavel Nedbal,2018-08-01 17:36:23

Vážený pane Krnici,
mezi Sch. poloměrem a singularitou by nemuselo být v daném okamžiku fyzicky nic (pokud tam zrovna nepadá), či máte jiný názor?
A prosím, vysvětlete mi, proč tam dáváte struny, o kterých nikdo netuší, jsou -li vůbec něco víc, než pouhá matematická konstrukce zatím bez jediné testovatelné hypotézy?
M.j. cítíme, že existuje gravitace, máme na ni popisy, ale vůbec netušíme, co to vlastně je?

Odpovědět


Re: Re: Re: Okurková sezóna

Milan Krnic,2018-08-01 20:25:43

Vážený pane Nedbaljsiradyotcesvého, error, not enough data available.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Pavel Nedbal,2018-08-01 22:09:57

ehm...

Odpovědět


Re: Re: Re: Okurková sezóna

Petr Kr,2018-08-01 20:47:24

Máte problém s pochopením fyziky i textu. Já tam struny nedávám. Dává je tam někdo jiný a já se ptám, jak to vidíte vy, zda když ne struny, tak STRUNKY? (Strunka = malá struna)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Pavel Nedbal,2018-08-01 22:15:39

Myslel jsem, že na Oslu je snaha neblábolit.
Kromě toho nebudeme vymýšlet umělé hypotézy, jaksi p. Occam.., do toho patří jak struny (pro Vás klidně strunky), a holografický princip vesmíru, příp. povrchu horizontu - taky jen jakási hypotéza. Pan Verlinde zatím jen nastiňuje možnosti, zajímavé, ale zatím jen hypotézy bez verifikace/falzifikace. To neberu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Petr Kr,2018-08-02 07:40:15

Asi i blábolení je relativní, tak jako vše. Já ty vaše příspěvky bez verifikace beru za blábol. A nenuťte mi furt strunky. Já se ptal, co tam je, když ne struny. Vy jste odpověděl, že nic, tak proč tomu říkáte strunky?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Pavel Nedbal,2018-08-02 14:48:52

Vážený pane Krnici,
nikde v mém textu nenajdete, že bych někam dával struny, nebo strunky.
Držím se známých věcí, nepřidávám nic, žádné hypotézy. Takže proč mluvíte o blábolu? Čtete po sobě, co jste napsal? Nebo máte potřebu jiné přispěvatele urážet? Pak to řekněte rovnou a nebudu na Vás (a nebudou ani ostatní) reagovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Milan Krnic,2018-08-02 18:41:45

Vážený pane Nedbaljsiradymatkysvé, to, že Vás Petr Kr nepochopil, Vy reagujete se špatným oslovením a Bohuslav vzpomenul onanii, netřeba přičítat nepochopení fyziky/textu, blábolení, potřebám, atp, - dle Occamovy břitvy za to může hic.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Bohuslav Rameš,2018-08-02 16:50:30

Já jistým způsobem chápu vaši potřebu každodenně onanovat nad představou vlastní moudrosti a sžíravé ironičnosti, nicméně, civilizovaný jedinec podobné praktiky koná v soukromí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Václav Krupička,2018-08-02 17:42:17

To, co nastiňuje pan Verlinde, pro planetární systém, beru bez výhrad. Jsem přesvědčen, že gravitace
pochází z elektromagnetických interakcí v mikrosvětě. Část vlnového balíku, vyzářeného kvadrupólem,
obsahuje prostor se "zápornou křivostí".Tam je setrvačnost ve 4 kvadrantech orientována k sobě, tedy kolmo k ose.Uvážíme-li množství takových vln, vycházejících ze vzdáleného hmotného tělesa
(bodu), pak vektorovým sčítáním ve dvou krocích dostaneme gravitaci podobnou výslednici. Tedy gravitace je statistická hodnota. Pro soubory s malým počtem prvků nedává smysl. Záření dipólů
neobsahuje "zápornou křivost" a nedává setrvačné tíhnutí v určitém směru. I když je intenzita pole
řádově větší, vede jen ke zvýšení vnitřní, rozptýlené energie a nekumuluje se pohybová složka do
jednoho směru. Pro aplikaci termodynamiky je třeba jistá izolovanost systému, která se v planetárním systému nabízí.Z pohledu OTR je kauzální popis interakcí v mikrosvětě vázán na nediferencovatelné funkce a abychom je vyhladili, musíme použít zakřivený časoprostor ve větších rozměrech. Pro aplikaci kvantové teorie nevidím, jak nahradit princip korespondence. Sama gravitace
pro mne představuje přechod opačným směrem.

Odpovědět


Re: Okurková sezóna

Richard Palkovac,2018-08-01 17:00:21

"Prostě singularitu musíme přijmout, ať se nám to líbí, nebo ne." - tak to sú presne moje slová, ale to tu už asi každý o mne vie (hypotéza Sivé objekty).

Mierne "harašenie" v tom ale robí holografický princíp, ktorý keby sa ukázal ako platný princíp vesmíru, tak sú singularity reprezentované a popísané na ploche ohraničujúcej objekt a teda nepriaznivci singularít by si mohli vydýchnuť, lebo potom by bola táto matematicky popísateľná a teda by nebola singularitou.

Odpovědět


Re: Re: Okurková sezóna

Pavel Nedbal,2018-08-01 17:47:10

Vážený pane Palkovaci,
co to je hologram, víme, udělat ho nějak umíme, jsou to pěkné obrázky. Ale to je vše - proč by měl být holografický princip popisem Vesmíru? A taky třeba na horizontu ČD? Je pro tuto hypotézu jakékoliv ověřitelné měření?
Mám pocit, že se z nedostatku skutečně nových objevů vymýšlejí další a další úžasné extravagantní teorie.
To, že někdo natočil "scifi" filmy, kde se to přesouvá "hyperprostorem", "warpem" neznamená, že to jsou naše sny, které se jednou zhmotní v budoucí realitu. Bohužel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Okurková sezóna

Richard Palkovac,2018-08-01 18:43:35

Holograficky princip nie je zial (zial z pohladu mojich hypotez) ziadne sci-fi. Je to vec, s ktorou dnes mnohi fyzici operuju ako s vecou hotovou (napriklad Velrlindeho gravitacia).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Jiri Naxera,2018-08-02 14:16:38

... a funguje v AdS prostoru, a nikdo neví, jestli jde konzistentně rozšířit i na ploché a de-Sitterovské prostory jako třeba náš Vesmír. (což nevylučuje, že lze výpočty podle AdS/CFT úspěšně užít i v plochém a dS prostoru i když by nebyly matematicky korektní, nebylo by to poprvé kdy matematicky nekonzistentní efektivní teorie dává správné předpovědi)

Jako srozumitelné populární vysvětlení proč jen a jen AdS prostor jsem zatím viděl jedině z klávesnice Scotta Aaronsona, kde (nevím jestli cituji správně, dá se to najít na jeho mimochodem moc hezkém blogu, když člověk vynechá příspěvky na téma Trumpa) asi 3 roky z5 vysvětluje, že čistě informačně v ne-AdS je problém pokud zmizí informace "do nekonečna" tak je ztracená.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Okurková sezóna

Milan Krnic,2018-08-03 22:49:46

Pane Palkovaci, to nejsou vědecké hypotézy (viz definice - podmínky), to jsou představy, a tedy to samé, jako ona sci-fi. A že těch okurek máme.

Odpovědět

:)

Vaclav Prochazka,2018-08-01 09:39:33

Tak černou díru nikdo ještě neviděl a teď máme navíc tuto věc ještě navíc obklopenou mlhou ze strun, které také nikdy nikdo neviděl:-)

Odpovědět


Re: :)

Martin Chalupa,2018-08-01 12:28:17

Firewall řešil ztrátu informace. Taková pomůcka zákonitě vzbudí pochybnost. Asi jako kosmologická konstanta, kterou Einstein se skřípěním zubů dal do rovnic a teď se jí říká "temná energie". Jiný pohled na horizont událostí: Informace se neztratí, ale přesune "někam jinam", odkud na nás nedosáhne. Druhá věc je, co znamená to "někam jinam". Klubko strun vypadá jako možná odpověď, byť reálně nevíme.

Odpovědět


Re: :)

Ondrej Masata,2018-08-01 12:30:55

:) Vás jsem taky nikdy neviděl, ale z vašeho příspěvku usuzuji, že existujete, jen nevím jak přesně vypadáte a co děláte. :)

Odpovědět


Re: Re: :)

Milan Krnic,2018-08-01 20:36:17

Jen pravděpodobně nemáte jak dokázat, že jste pana Prochazku nikdy neviděl, a tedy s tímto nepochodíte :)

Odpovědět


Re: Re: :)

Vaclav Prochazka,2018-08-02 08:50:05

Fajn ...
Asi můžete usuzovat, že jsem s velkou pravděpodobností člověk a ne třeba grilované kuře:-) Tím to začíná a končí. Ovšem, když začnete spekulovat co mám na sobě a nebo kolik mám vlasů s přesností +/-0,00001%, tak pak už je to stejné jako Červená karkulka a nebo Jeníček s Mařenkou.... Hypotéza o černých dírách byla přijata s ohledem na nedokonalost rovnic v OTR. Singularity můžu ovšem získat i při numerickém řešení kontinua, ale to je vždycky tím, že jsem udělal chybu v modelu, výpočtu apod. a co nejhorší v rámci experimentu si mohu tu chybu ověřit:-))

Odpovědět


Re: Re: Re: :)

Petr Kr,2018-08-02 09:20:38

Ale o to tu snad jde, že nespekulujeme, zda jste, ale zda jste muž či žena, světlé barvy pleti, atd. Počet chlupů tu nikdo neřešil. Nebo snad jo?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: :)

Vaclav Prochazka,2018-08-02 10:41:20

Problém je, že u objektů jako jsou černé díry ty chlupy tak trochu řešíme a je to hodně za úrovní testovatelnosti hypotéz. Na to jsem se snažil poukázat. Těch spekulací je ve fyzice čím dále tím více a nějak nám postupně mizí ta věda....

Odpovědět


Re: :)

Petr Jakubec,2018-08-02 05:12:44

Předpokladám, že se už z vlastní podstaty asi nikomu černou díru vidět nepodaří.
Omlouvám se, normálně nejsem rejpal, ale tady to nešlo nenapsat.

Odpovědět


Re: Re: :)

Petr Matas,2018-08-02 10:27:17

A proč by ne? Z pozadí přichází CMB, z černé díry jen nesrovnatelně slabší Hawkingovo záření. Stín je přece taky vidět.

Odpovědět


Re: Re: Re: :)

Vaclav Prochazka,2018-08-02 11:58:39

No průser je to gravitační čočkování černé díry:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: :)

Milan Krnic,2018-08-02 18:39:14

Jen se podívejte, jaké pěkné fotky a videosekvence máme! V popisu u nich v článku jen chybí označení kosmické lodi, která je pořizovala, tak ale to je pochopitelné - utajení.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace