Kouření spouští rakovinu pankreatu  
Kouření je "kohoutek", který lidem s vrozenou predispozicí k rakovině pankreatu, ji spouští v mladším věku.

Ještě jsme, my kuřáci, nestačili strávit nespravedlnost že nám na nádory nezabírají protirakovinné léky, které jiným zabírají, a už tu je další jobovka a zase se týká rakoviny. Tentokrát  pankreatu.


Rakovina pankreatu je poměrně málo  prostudovanou chorobou, ale ví se o ní, že to je velmi agresivní typ rakoviny  u které pět let přežívají jen 4% pacientů. Také je známo, že jen u malého procenta postižených má, nebo měl, tuto nemoc také někdo z přímých příbuzných.
Zatímco u jiných nádorů je genetická predispozice dobře prozkoumána, u pankreatu tomu tak není, a přesto, že jsou v tomto směru údaje kusé, přesto se všeobecně soudí, že určitá genetická souvislost zde je. Případy, kdy tutéž chorobu měl někdo z přímých příbuzných, označují vědci jako dědičný adenokarcinom pankreatu (FPAC). 

Zvětšit obrázek
Adenokarcinom pankreatu patří k agresivním typům nádorového bujeni. Pět let od diagnózy přežijí je 4% pacientů.

Výzkumníci pod vedením Ted A. Jamese, z Roswell Park Cancer Institute v Buffalo, se právě na tento typ nádorů zaměřili a  zkoumali klinický průběh rakoviny pankreatu u nichž byly rodinné predispozice („dědičná forma“), s těmi sporadickými („nahodilá forma“).
Z pozorovaných 826 pacientů s rakovinou pankreatu jich bylo 30 dědičných - s rodinným výskytem a ty  představovaly 3,6% všech případů. Ukázalo se, že u této dědičné formy rakoviny závisel její časný nástup na kouření.
Průměrný věk pacientů,  při které byl nádor diagnostikován, byl u dědičné formy rakoviny  okolo 57 let. U skupiny se sporadickým výskytem to bylo 61 let. Pacienti s dědičnými vlohami měli častěji nástup choroby před dovršením 50 let. Před tímto věkem jich rakovinu s rodinným výskytem dostalo téměř 37%, zatímco těch se sporadickým výskytem jich před padesátkou onemocnělo jen 18%. Pacienti s dědičnou predispozicí byli mnohem častěji kuřáky (87% proti 66%).

Závěr
Pro ty, kdož v příbuzenstvu měli někoho s rakovinou pankreatu, je kouření vysoce rizikovým faktorem. I když se zatím nepodařilo zjistit jakým mechanismem kouření u těchto lidí působí, ze statistického šetření jednoznačně vyplývá, že kouření je pro osoby s dědičnou predispozicí k rakovině pankreatu jakýmsi kohoutkem, který  tuto neléčitelnou chorobu spouští a ta pak u nich propuká  v mnohem mladším věku.


Pramen: Risk Factors Associated with Earlier Age of Onset for Familial Pancreatic Cancer, Ted A. James, David G. Sheldon, Ashwani Rajput, Boris W. Kuvshinoff, Milind M. Javle, Hector R. Nava, Judy L. Smith, and John F. Gibbs, CANCER; Published Online: November 8, 2004 (DOI: 10.1002/cncr.20700)

Datum: 15.11.2004 12:21
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace