Slibná léčba cukrovky lepidlem  
aneb Chirurgie v tabletce
Karaya (streculia) gum, ze slibných látek ta nejnadějnější. V prostupu glukóze bránila nejrazantněji, ale v konečných testech se zažívacími šťávami a mucinem, neprošla. Kredit: Alibaba.
Karaya (streculia) gum, ze slibných látek ta nejnadějnější. V prostupu glukóze bránila nejrazantněji, ale v konečných testech se zažívacími šťávami a mucinem neprošla. Kredit: Alibaba.

Obezita již nabyla známky globální epidemie a v anglicky mluvících zemích se jí dostalo pojmu globezita. Celosvětově se odhaduje, že osob s nadváhou a obézních, je zhruba polovina a v ekonomicky rozvinutých zemích to je ještě horší, tam už to je okolo dvou třetin. České a slovenské zdravotní statistiky nás nenechávají na pochybách, že podle tohoto parametru i my patříme k těm ekonomicky nejrozvinutějším.

 

Že nadváha jde ruku v ruce s cukrovkou, není žádnou novinkou, věděli to už v 6. století před Kristem. Už tehdy v Indii popsali dvě formy cukrovky, z nichž pro jednu byla typická obezita. Naše západní medicína ještě zcela nedávno také měla za to, že obezita je příčinou diabetu druhého typu. Teď už víme, že to je poněkud složitější, ale na tom, že obézní tahají za kratší konec, se za celou tu dobu nemění nic. Jen se teď tomu odborně říká, že obě choroby mají společnou patogenezi a že nadváha s obezitou jsou spojeny s vyšší incidencí cukrovky 1. i 2. typu. I když každý s nadváhou a obézní mají zvýšenou inzulinovou rezistenci, diabetes se vyvine jen u těch, kteří mají navíc i nedostatečnou kapacitu β-buněk pankreatu k sekreci inzulinu. Tyto a další podrobnosti dnes necháme stranou a soustředíme se na to nejdůležitější.

 

Podobně špatně jako karaya v testech propadl i pektin (lineární polysacharid kyseliny galakturonové).
Podobně špatně jako karaya v testech propadl i pektin (lineární polysacharid kyseliny galakturonové).

To podstatné

I když cukrovku dnes léčíme farmakoterapií, chirurgicky a tak trochu laškujeme i s transplantacemi buněk, v tom hlavním jsme zatím moc nepokročili. Základem prevence, stejně tak i léčby, stále zůstává dietoterapie. Jde při ní o snížení hmotnosti. Vypadá to jednoduše, jenže není. Předsevzetí a realita jsou od sebe hodně daleko. Nemocní si až příliš často z doporučení a prodělaných školení berou jen to, že mají jíst 6–7krát denně a ve finále si energetický příjem zvyšují. Obézních je více žen, než mužů, a nejhůře na tom jsou v Americe. Není proto překvapením, že se výzkumu nového způsobu léčby ujali v Bostonské ženské nemocnici (ve spolupráci s tamními výzkumnými ústavy). Za vzor si vybrali dva úspěšné způsoby léčby obézních cukrovkářů - odnímání části žaludku a tenkého střeva. Stejného efektu ale hodlají dosahovat zcela bezbolestně.

Chirurgie v tabletce

Zmenšování žaludku, ať už skalpelem, nebo v poslední době módním a méně pacienta zatěžujícím bandážováním, se sleduje řešit snížení kalorického příjmu prostřednictvím  baroreceptorů. Ty totiž začnou i po menších porcích mozku signalizovat „žaludek je naplněn, mám dost“ a člověk se pak nepřecpává. Mezi úspěšné metody léčby obezity a potažmo cukrovky, se počítá i zkracování tenkého střeva. V tomto případě se snižuje příjem živin zmenšením resorpční slizniční plochy.  V případě nové metody je snaha dosáhnout téhož efektu, ale fyzikálně – mechanickým ztluštěním stěny střeva, která se pak stává pro živiny hůře prostupnou. Principem je vytvoření povlaku na sliznici, který ji svou přítomností na jistou dobu vyřadí z činnosti. Snadno se to řekne, ale agresivní prostředí žaludku většinu slibných látek rozkládá.  A co nezvládne kyselina v žaludku, dokoná svými enzymy šťáva pankreatu. To je také důvod, proč obdobné pokusy s hledáním vhodného a odolného „lepidla“ nebyly zatím úspěšné. 
Provádět  pokusy na lidech se už moc nenosí a tak výzkumníkům nezbylo, než přesvědčit ke spolupráci hlodavce. Všechny výsledky, o nichž budeme dál referovat, jsou proto zatím jen z pokusů na membránách imitujících výstelku střeva a v případě pokusů in vitro, jde o výsledky na živých potkanech. Obojí je ale natolik povzbudivé, že ale stojí za to se jim věnovat.

Vítězem klání se stal sukralfát. Jde o látku, kterou se léčí vředaři. Nyní to vypadá, že získá aprobaci i na zahánění cukrovky. Chemicky jde o:   hydroxytetracosahydroxy[μ8-[1,3,4,6-tetra-O-sulfo-β-Dfructofuranosyl-α-D-glucopyranoside tetrakis(hydrogen sulfato)8-)]]hexadecaaluminum.
Vítězem klání se stal sukralfát. Jde o látku, kterou se léčí vředaři. Nyní to vypadá, že získá aprobaci i na zahánění cukrovky. Chemicky jde o: hydroxytetracosahydroxy[μ8-[1,3,4,6-tetra-O-sulfo-β-Dfructofuranosyl-α-D-glucopyranoside tetrakis(hydrogen sulfato)8-)]]hexadecaaluminum.

 

Z mnoha zkoušených nadějných látek, které se dostaly do užšího výběru a byly s nimi provedeny pokusy, stojí za zmínku karaya. Říká se jí také indická tragantová guma a jde o sliz z kmenů a větví stromů Sterculia. Použili jsme latinský název, protože ten český se moc neujal: lejnice. Aniž by mnozí z dříve narozených tušili, mají s karayou svou vlastní zkušenost. Bývá totiž součástí přípravků, které dovolují zasmát se z plných plic, aniž by hrozilo nebezpečí, že zubní protéza opustí svého majitele. Z toho je patrné, proč si toto slinám odolné a sliznici nedráždivé lepidlo výzkumníci vybrali a hodně si od něj slibovali. V bránění prostupu glukózy také vykázalo nejlepší výsledky ze všech dalších. Žel žaludeční a pankreatické šťávy mu příliš neprospívaly a hlavně po takových koupelích během průchodu traktem nebylo schopno vytvářet souvislý povlak a udržet se na mucinem pokryté stěně střeva. Nepomohlo mu ani vylepšování pomocí iontů vápníku.

 

Ještě hůře dopadly snahy vytvářet  na vnitřní straně střeva pláštěnku z metylcelulózy. Naděje nenaplnily ani lepivé pektiny z jablek a citrusů.   Jedna z testovaných látek, která to všechno ustála a dlouhodobě odolávala všem žaludečním a střevním nástrahám, se ukázala být sloučeninou známá pod obchodním jménem carafate. Chemici jí říkají sukralfát. V jejím případě také nejde o nic mimořádného. Používá se k léčbě vředů na dvanácterníku a při nemoci zvané GERD (gastroesophageal reflux disease), při níž nám nefunguje správně svěrač mezi jícnem a  žaludkem a agresívní trávicí šťávy s obsahem  kyseliny chlorovodíkové, propouští do jícnu. Sukralfát se preventivně předepisuje i těm, kteří si na své vředy teprve zadělávají tím, že jsou ze všeho příliš vystresovaní. U zmíněné léčby vředů se využívá mírně zásadité reakce sukralfátu, kterou mu propůjčují v komplexu zabudované ionty hliníku.

Sukralfát, alias Carafate. Zde s příměsí škrobu aby udržel tvar tablety.
Sukralfát, alias Carafate. Zde s příměsí škrobu aby udržel tvar tablety.


V našem případě si sukralfátu ceníme z poněkud jiného důvodu, než jakým je jeho schopnost zvyšovat pH a snižováním kyselosti chránit poškozené tkáně před agresivitou žaludečních šťáv. Tentokrát jde o jeho schopnost nespecifického, ale účinného tlumení prostupu živin, včetně molekul glukózy. Laicky řečeno – vyhovuje nám, že „zapatlá“ resorpční epitel do té míry, že mu znemožní dělat to, k čemu je určen, čímž na čas ztíží prostup živin ze střevního obsahu do stěny střeva a tím i do krevního oběhu.

 

Snížení glykémie, které se vědcům potahováním střeva lepidlem podařilo v pokusech dosáhnout, dává tušit, že „tabletkáři“ své kolegy chirurgy asi brzo připraví o práci.  Alespoň pokud jde o zmenšování žaludku. Škoda by to nebyla, protože u mnohých pacientů se to čase stejně míjí účinkem.  Ne snad kvůli tomu, že by doktoři odváděli šlendriánskou práci, na vině je něco  zcela prozaičtějšího. Když nás po zákroku přestane bolet rozřezané břicho, chuť k jídlu se nám vrací a spolu s tím se zmenšená část žaludku  postupně roztahuje, až se časem do něj zase vejde jídla více, než bývá zdrávo.

 

Tabletková chirurgie v představě autorů. Kredit: Randal Mckenzie,  Brigham and Women's Hospital.
Tabletková chirurgie v představě autorů. Kredit: Randal Mckenzie, Brigham and Women's Hospital.

Použití tablet s lepidlem se spíše než zákrokům na žaludku podobá svým účinkem krácení střeva.  Ale ani za těmito zákroky, byť účinnými, netřeba smutnit, protože i tato chirurgická metoda má svou odvrácenou tvář. Protože se odstraňuje část tenkého střeva, která má na starosti nejen resorpci glukózy, ale i vitaminů, vody a minerálních látek, narušení tohoto pořádku vede k průvodním jevům, jakými jsou dehydratace a hyponatrémie. Řešení prvního ze jmenovaných problémů, spojeného s dehydrataci, znamená nutnost častějšího pití, což vyvolává průjmy. Protože ale chirurgický zákrok naruší inervaci střeva a tím i jeho peristaltiku, jsou průjmy střídané zácpami. Disbalance iontů v tělních tekutinách je kapitolou sama pro sebe. Výjimkou nejsou problémy s ledvinami, svaly, nervy, a někdy i encefalopatií.

 

Yuhan Lee, první autor publikace v Nature. Kredit: Brigham and Women's Hospital
Yuhan Lee, první autor publikace v Nature. Kredit: Brigham and Women's Hospital

Na rozdíl od klasické chirurgie je „chirurgie v tabletce“ reverzibilní záležitostí a v případě problémů lze léčbu kdykoliv vysadit a pokračovat, až se fyziologické poměry vrátí k normálu.  V pokusech na živých zvířatech docházelo během hodiny po požití medikamentu k více než 40% snížení resorpce glukózy do krve a po třech hodinách snížení resorpce dosahovalo úctyhodných 25 procent. K normálu se krevní hodnoty (resorpční schopnost střeva) vracely po třech dnech.

 

Z hlediska budoucí praxe je na nápadu povlékat sliznici střeva krycí vrstvou, sympatická ještě celá řada dalších věcí. Například, že takřka  poloviční snížení resorpce glukózy u potkanů šlo dosáhnout dávkou 450 mg na kilogram živé váhy, což v přepočtu na člověka (ten se provádí na základě poměru  funkčních ploch střeva) znamená, že stejného efektu u šedesáti kilogramového obézního mladíka by měla zajistit dávka 73 gramů. A to je méně, než je dávka, kterou lze pacientům podávat při léčbě vředové choroby. Podle autorů by optimalizací viskozity polykaného mělo jít i toto množství snížit.

 

Napsáno pro ALPHA MEDICAL a osel.cz
Napsáno pro ALPHA MEDICAL a osel.cz

A do třetice dobrých zpráv,  šestidenní kůra v uvedené dávce nevyvolávala u potkanů ani průjem. Vše zatím nasvědčuje tomu, že na obzoru je nový způsob boje s diabetem i obezitou. Sucralfát je chemicky aluminium-sacharoza-oktasulfát (komplexní slepenec, v němž jsou vedle zbytků kyseliny sírové a atomů hliníku, dobře patrné struktury molekul glukózy a fruktózy), a tak se výsledek bádání dá shrnout do paradoxního závěru: Asi nás čeká doba, kdy si vysokou hladinu cukru budeme snižovat polykáním cukru...

 


Na video s ukázkou, jak pevné spojení sukralfát s mucinem na sliznicí střeva vytváří, se lze podívat zde.

 

Literatura

Yuhan Lee, Keyue Chen, Dawn S. Y. Lin, Ali Tavakkoli, Jeffrey M. Karp.:  Therapeutic luminal coating of the intestine, Nature Materials 17, 834–842 (2018)

Brigham and Women's Hospital

Datum: 28.09.2018
Tisk článku

Související články:

Umelý pankreas prichádza     Autor: Matej Čiernik (16.06.2013)
Zdravě obézního lze poznat podle „HO“     Autor: Josef Pazdera (07.07.2014)
Diabetikom nestačí len liečba cukrovky     Autor: Matej Čiernik (22.12.2017)
Odhalena další příčina cukrovky     Autor: Dagmar Gregorová (07.06.2018)
S křešinou k oltáři i na cukrovku     Autor: Josef Pazdera (16.09.2018)Diskuze:

Strunecká, Patočka: Nové poznatky o toxických účincích fluoru a hliníku

Josef Hrncirik,2018-10-01 21:14:34

… fluorohlinitany jsou analogie fosforečnanů a zasévají zmatek do proteinů aktivovaných fosfáty.
Určitě spouští Alheimera, protože na s.1, již v úvodu "Některé poznatky epidemiologických studií o toxicitě fluoru" směle tvrdí, že kryolit je fluorohlinitan vápenatý (nikoliv sodný!), což je snadno dohledatelné a je v moci chemika si to zapamatovat.

Odpovědět


Pardon, pane Alzheimer.

Josef Hrncirik,2018-10-02 21:53:17

Odpovědět


Re: Pardon, pane Alzheimer.

Josef Hrncirik,2018-10-03 08:22:55

Včera Jste byl velmi nenápadný.

Odpovědět

Humpolec

Palo Fifunčík,2018-10-01 14:03:44

Domnievam sa , že tam sú na tom zďaleka najhoršie , od doby , čo sa tam presťahoval Hliník :)

Odpovědět

...

Jan Balaban,2018-09-29 16:19:16

Vie niekto o vedeckej práci ako zdravo schudnúť bez povinného hladovania do konca života? Každý obézny vie, že chce schudnúť. Každý aj neobézny vie, že hlad je niečo tak silné, že doženie až k zabíjaniu.

Odpovědět


Re: ...

Milan Krnic,2018-09-29 19:32:27

A ví někdo, jak vydělat miliardu USD? (vědecká práce k tomu být nemusí) ... :)
Aneb každý žijeme v určité bublině v rámci kauzality. Rada pro jednoho se nemusí vyplatit druhému, záleží na okolnostech, a tedy ani vědecká práce nemůže popsat cokoli z naše světa přesně, vždy je to pouze přiblížení, a přesný popis systému by musel překonat systém samotný (Vesmír, nadvesmíry, anebo kdo ví co tam je dál). Tedy dotaz dobrý, ale ...

Odpovědět


Re: Re: ...

Jan Balaban,2018-10-02 08:35:29

No, poznám len články o tom, ako je dobé chudnúť, o výživnosti potravín a články typu "nežer". Všetky sú obéznemu platné ako mŕtvemu zimník.

Odpovědět

Stejné jako nízkokalorická strava

Jan Novák9,2018-09-29 01:00:40

Jako např. saláty a vláknina. Jenom se pravděpodobně vlivem nestrávené potravy přemnoží kvasinky v tlustém střevu.
Podle mých zkueností to tělo pozná a nekompromisně vyžaduje kalorickou hodnotu. To vede ke hladu i při plném žaludku -> roztáhnutí žaludku -> zvětšení hladu -> přírůstek na váze. Rinse and repeat. Viz podvyživení lidé s nafouknutými břichy.
Změna psychiky pomůže.
Znal jsem člověka který neměl pocit hladu, říkal že to je porucha štítné žlázy. To by bylo řešení.

Odpovědět

Jaká zázračná síla drží na obr. 3 u molekuly sukralfátu právě 8 Al(OH)3 ?

Josef Hrncirik,2018-09-28 21:17:56

Nerozpustí se tento volný Al(OH)3 v kyselých žaludečních šťávách a nezpůsobí celkovou sešlost klienta?

Odpovědět


Re: Jaká zázračná síla drží na obr. 3 u molekuly sukralfátu právě 8 Al(OH)3 ?

Jan Děták,2018-09-30 10:07:47

Hliník, jeho oxid, hydroxid ani soli nejsou rozpustné ve vodě. Obecně je tedy vstřebatelnost hliníku do organismu trávícím traktem naprosto zanedbatelná. Zkuste raději vakcinaci, v karboxylové kyselině (citrátu) se soli hliníku i hydroxid rozpouštějí báječně.

Odpovědět


Re: Re: Jaká zázračná síla drží na obr. 3 u molekuly sukralfátu právě 8 Al(OH)3 ?

Milan Krnic,2018-09-30 10:25:21

Víte o někom, kdo má v travicím traktu vodu?

Odpovědět


Re: Re: Re: Jaká zázračná síla drží na obr. 3 u molekuly sukralfátu právě 8 Al(OH)3 ?

Josef Hrncirik,2018-10-01 21:17:07

Oleh Sencov.

Odpovědět

Zníženie resorpcie

Palo Fifunčík,2018-09-28 13:19:37

Diabetici by si mali dať pozor na to , aby súčasne so sukralfátom neužívali niektoré lieky , pre ktoré sa tak môžu zmeniť podmienky na ich dostatočnú resorpciu s tráviaceho traktu . Napríklad ide o betablokátory , digoxín , niektoré antibiotiká . Mal by sa dodržať asi dvijhodinový odstup . No a pozor si majú dať aj pacienti s poškodením obličiek /ladvín/ pre možnosť kumulácie alumínia ... Ale kdesi som čítal, že sukralfát udajne nie je vhodný na dlhodobé užívanie ...

Odpovědět


Re: Lepší než hliník je na vyčinění usní a střev dlouhodobě používaný a osvědčený chrom.

Josef Hrncirik,2018-09-28 18:15:01

Odpovědět


Re: Re: Lepší než hliník ...

Milan Krnic,2018-09-28 19:44:01

A zdaleka nejlepší je buď vůdcovo dieta anebo chronické střevní onemocnění. Kdo nezhebne, zhubne, případně obojí, a protože to nikdo do poslední chvíle neví, je to super hra na onu známou kočičku - dokud se do vás lékaři nepodívají, neví.
Svět je beztak kauzální, takže co z toho. Ještě navíc porád s tím taháním za kratší konec provazu - loutka za provaz netahá, ta má vzhledem k okolnostem (představme si vzhledem k vedení loutkáře) jedinou, předem neurčitelnou cestu. Obecně, statisticky lze říct, že většina z nás umře v bolestech, po déle trvajících strastech, tedy šťastná to vyhlídka (krom toho, kdo má vzhledem k okolnostem buď větší štěstí na rychlou smrt, anebo pak dostupnou paliativní péči). Tedy je rozhodně lepší udusit se dortíkem.

Odpovědět


Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Josef Hrncirik,2018-09-29 12:39:21

Odpovědět


Re: Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Milan Krnic,2018-09-29 20:09:33

Hliník ve formě tyče může způsobit rozsáhlá poškození neuronů, a k tomu není potřeba ani žádná vědecká studie.

Odpovědět


Re: Re: Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Josef Hrncirik,2018-09-29 21:27:50

V 1988 bylo cca 20000 lidí v Camelfordu (GB) exponováno nejméně 5 dní neznámou úrovní Al po nehodě v úpravně vody síranem Al. Nausea, vředy ústa, kůže, kožní vyrážky, artitické bolesti. Trvalé následky na zdraví nebyly popsány stejně jako u novičoků. Alzheimra se nepodařilo zvýšit.

Odpovědět


Sukralfát obsahuje jen 20% aluminia, kterému patří budoucnost.

Josef Hrncirik,2018-09-29 21:37:16

Odpovědět


Re: Re: Re: Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Florian Stanislav,2018-09-30 20:35:34

Nehody v úpravně vody pamatuji jako pravidelné. Lojza se o víkendu ožral a v pondělí ušetřený síran hlinitý naházel do vody najednou. Voda vařená v pondělí na čaj měla ve skleněné nádobě bílou sraženinu a široký bílý lem na nádobě.
Účinky hlinitých solí se dramaticky zvyšují za přítomnosti fluoru a vzniku fluorohlinitanů. V USA se fluorovala voda asi pro milion lidí. V 8O. letech se u nás v mateřské školce dávaly tabletky fluoridu. Kolik je ti let? Třři. Tak dostaneš tři Fluorky.
Jedli jsme kdysi hliníkovými lžícemi, z ešůsů ba i z hliníkových papiňáků. A na oteklý kotník se dával octan ( nejspíš hlinitý, dříve snad i olovnatý). A jsme tu. Takže Vámi nastíněné drama s hliníkem neočekávám.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Václav Dvořák,2018-09-30 21:25:06

Znamená to, že kombinace fluor + hliník, ať už za jakýchkoli okolností, může být riziková?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Florian Stanislav,2018-10-01 00:05:46

Nevím, psalo se, že vadí fluorovaná voda + hliníkové varné nádoby-->Alzenheimer.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hexafluorohlinitan_sodn%C3%BD
Hexafluorohlinitan sodný, minerál, skoro nerozpustný.
Využívá se také jako pesticid..tak z toho nic dobrého pro požití nekouká. Ale užívá se také jako přísada pro výrobu skloionomerního cementu v zubním lékařství.
https://is.muni.cz/th/xzjim/Hlinik.doc
Toxicita hliníku od str.22.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klient vyčiněný hliníkem v rámci Alzheimera se zapomene přejídat a NATO že má diabetes.

Josef Hrncirik,2018-10-01 20:55:09

Rozpustnost fluoridu hlinitého i kryolitu (hexafluoro hlinitanu sodného) ve vodě je cca 1,3 g/l.
Marně jsem hledal stabilitu (rozpad na ev. hydroxosloučeniny či pouhé oddisociování fluoridu.
Fluoridy jsou považovány za silně toxické, max. denní dávka cca 1 mg.
U vlastností kryolitu někdo měřil obsah volného fluoridu běžně dostupnou fluoridovou selektivní elektrodou a i v nasyceném roztoku bylo určitě 10-20% uvolněného jedovatého fluoridu.
U aplikace kryolitu jako insekticidu bylo psáno: dávky jsou malé, půda to vytáhne a naředí.

Odpovědět


Teroristé by si měli dát pozor, aby nemíchali oktasulfát sacharózy (sukralfát) s kyselinou dusičnou. Vzniká extrémně explozivní oktanitrát sacharózy.

Josef Hrncirik,2018-10-02 21:50:58

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz