Vytváří temná hmota ve vesmíru temné a chladné Boseho hvězdy?  
Simulace chování částic lehké a chladné hmoty ukazují, že by za jistých okolností mohla vytvářet shluky Boseho-Einsteinova kondenzátu. Pokud temnou hmotu tvoří axiony nebo podobné lehké částice, tak by ve vesmíru mohly existovat podivuhodné Boseho hvězdy. A jestli tam jsou, tak by mohly být zdrojem tajuplných rychlých rádiových záblesků.
Kvantový plyn. Vpravo Boseho hvězda. Kredit: Dmitry Levkov.
Kvantový plyn. Vpravo Boseho hvězda. Kredit: Dmitry Levkov.

Stále netušíme co je temná hmota zač. Přesto ale tenhle fenomén mučivě dráždí fantazii astrofyziků, kteří pak vymýšlejí neuvěřitelné věci. To je i případ ruských fyziků, kteří přišli s novým matematickým modelem, popisujícím interakce v temné hmotě. V jejich představách se v hlubokém vesmíru záhadná temná hmota obklopující malé galaxie může shlukovat do chladných a temných Boseho hvězd (Bose stars). Studii ruského týmu nedávno uveřejnil časopis Physical Review Letters.


Dmitry Levkov z Institutu pro jaderný výzkum Ruské akademie věd a jeho spolupracovníci modelovali pohyb (doposud neznámých) částic temné hmoty uvnitř hal temné hmoty kolem nejmenších galaxií. Z jejich rovnic vyplývá, že gravitační pole vytvářené částicemi temné hmoty může vytvářet kulaté objekty z kvantového kondenzátu. Čili Boseho hvězdy. Doposud bylo přitom něco takového považováno za nemožné.

 

Institut pro jaderný výzkum, logo.
Institut pro jaderný výzkum, logo.

Částice temné hmoty, pokud vůbec existují, zatím ještě nikdo nenašel. Proto je v podobných případech nutné přijmout řadu předpokladů, které dělají z výzkumu spíše jenom takové teoretické cvičení. Pokud ale takový model funguje, tak má přinejmenším estetickou hodnotu. Levkov a spol. počítali s tím, že temnou hmotu tvoří nesmírně lehké elementární částice, axiony. Po axionech přitom pátrá celá řada experimentů, leč stále bezvýsledně.

 

Boseho-Einstenův kondenzát. Kredit: NIST/JILA/CU-Boulder.
Boseho-Einstenův kondenzát. Kredit: NIST/JILA/CU-Boulder.

Levkov a jeho kolegové simulovali pohyb kvantového plynu, který tvoří právě axiony, tedy velice lehké, ale přesto gravitačně interagující částice temné hmoty. Vycházeli ze stavu s maximálním promícháním, který je protikladem Boseho-Einstenova kondenzátu. Za velmi dlouhé simulované časové období v jejich modelu došlo k tomu, že axiony spontánně vytvořily Boseho-Einstenova kondenzát, který se pak vlivem gravitace „srazil“ do podoby Boseho hvězd.

 

Z výpočtů Levkovova týmu vyplývá, že se takový Boseho-Einstenův kondenzát může tvořit v centrech hal trpasličích galaxií. A prý by to stihl za dobu kratší, než je dnešní stáří vesmíru. Levkov a spol. tedy tvrdí, že takové Boseho hvězdy mohou existovat. Pokud samozřejmě temnou hmoty tvoří axiony nebo podobné lehké částice, interagující převážně pouze gravitací. Autoři studie jsou první, komu se povedlo simulovat vznik Boseho-Einstenova kondenzátu z lehké a chladné temné hmoty.


Badatelé do budoucna plánují, že v simulacích prostudují kondenzaci temné hmoty v raném vesmíru. Zároveň se domnívají, že by Boseho hvězdy mohly být zdrojem tajuplných rychlých rádiových záblesků (FRB), které na nás prší z okolního vesmíru. Axiony by totiž podle Levkovova a spol. mohly velmi slabě interagovat s elektromagnetickými poli a rozpadat se přitom na fotony rádiového záření. Tento fenomén by měl být nesmírně nezřetelný. Nicméně, právě v nitru Boseho hvězd by mohl být extrémně zesílen a tryskat v podobě intenzivních rádiových erupcí, které známe jako rychlé rádiové záblesky.

Video:  Public Lecture | Axions: Ghost Riders in the Sky


Literatura
AKSON Russian Science Communication Association 23. 10. 2018, Physical Review Letters 121: 151301.

Datum: 25.10.2018
Tisk článku

Související články:

Proráží Země stěny temné hmoty?     Autor: Stanislav Mihulka (20.01.2013)
Tvoří temnou hmotu temná makra s podivnými kvarky?     Autor: Stanislav Mihulka (14.12.2014)
Máme ve vesmíru temné Boseho hvězdy z axionů?     Autor: Stanislav Mihulka (08.12.2015)Diskuze:

Vzdalování galaxií

Václav Krupička,2018-10-31 14:31:23

Pane Naxero, máte pravdu, že ta matematika chybí. V předchozím příspěvku jsem jen uvedl jednoduché
vysvětlení ( bez řešení vzájemného gravitačního působení více vesmírů a strunových teorií) pozoro-
vaného faktu - vzdalování galaxií. Složité matematické teorie často postrádají analýzu všeho, co
by mělo předcházet před jejich použitím. Tak třeba gravitaci chápu jako zvláštní setrvačnost, kdy
síly polí elmg.vln, působí na dálku "střásání" některých elementárních částic a i přes vazby se
"vynořuje" gravitace až jako globální souhrn jednotlivých impulzů. Souřadný systém, kde máme gravitaci "vidí" dění v mikrosvětě jako sled náhodných impulzů, popsatelný jen nediferencovatelnými funkcemi. K jejich "vyhlazení" je nutný zakřivený časoprostor. V mikrosvětě
nemá gravitace smysl (podobně jako jiné kolektivní jevy). Ve velkých vzdálenostech se mění zakřivení siločar a nabízí se změna znaménka efektivní křivosti.( U kvadrupolových vln.) Samozřejmostí je, že výsledek, vztažený na hmotnou jednotku je o několik desítek řádů slabší než
u jednotlivých příspěvků. Ztotožnění zakřivení časoprostoru a gravitace nemůže být neomezené.
Pro názornost: zatloukání hřebíku, regulátor otáček el.nářadí, střásací stroje.

Odpovědět

Temná hmota

Václav Krupička,2018-10-29 17:49:17

Dovolím si přispět do diskuse o zrychleném úniku vzdálených galaxií. Věřím, že větší míru pravděpodobnosti má výklad, založený na vnímání sníženého počtu dimenzí. V nich se odehrává naše pozorování. Ve vyšším časoprostoru dochází k celkové expanzi, avšak v našem nižším se nám jeví jako stejnoměrné roztahování všemi pozorovatelnými směry. Řada hmotných bodů, které vnímáme na přímce,
pak musí expandovat tím rychleji, čím jsou dále od pozorovatele. Pokud budeme matematicky dogmatičtí, tak při nekonečné řadě diskrétních bodů a konstantním (nenulovém) přírůstku rychlosti, poroste rozpínání neomezeně. Naše myšlená přímka, (na které se sčítá jedna složka), představuje jen dife-renciál křivky, ve vyšších dimenzích vesmíru. A další nezávislou dimenzi nevnímáme. Jak už bylo v podobných diskusích zmíněno, je to jako povrch nafukujícího se balonku, ale jen na malém kousku povrchu mžeme řadit body do přímky.

Odpovědět

Richard Pálkováč,2018-10-27 12:21:27

A čo hovorí "Vaša" Occamova britva na moje úplne jednoduché vysvetlenia tmavej hmoty a tmavej energie ? http://riki1.eu/zaporna_temna_tmava_energia_hmota.htm

Odpovědět


Re:

Jiri Naxera,2018-10-30 23:59:35

Jsem si ten odkaz přečetl, mám několik dotazů/poznámek:
- Nějaká matematika kolem by nebyla? To všechno je jen "okecávání".
- ad Vesmíry v jiných dimenzích - jestli se nepletu (můžu dohledat citaci, ale tuším že Yau - the shape of inner space, ale možná jinde), tak pokud by dávalo smysl embednout zakřivený 3+1D prostor z GR do plochého vícerozměrného prostoru, tak je potřeba tuším alespň 10 makroskopických rozměrů.
- Řešíte vzájemné gravitační působení několika různěrozměrných vesmírů - opět rovnice by k dispozici nebyla? Pokud ne, nemělo by to pozorovatelné důsledky (gravitační čočkování objekty z jiného Vesmíru, které ale nepozorujeme?)
- tamtéž: Jaký navrhujete mechanismus, že se jedna částice může pohybovat na jedné membráné, další na jiné, která je s ní různoběžná?

Odpovědět


Re: Re:

Jiri Naxera,2018-10-31 00:25:47

Tak paměť nezafungovala správně a já kecal (možná se to týkalo nějakého speciálního případu), správně je to takhle https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_embedding_theorem

Odpovědět


Re: Re: Re:

Richard Pálkováč,2018-10-31 08:32:43

Dakujem Vam za precitanie, v priebehu 1-2 dni Vam urcite odpoviem.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Richard Pálkováč,2018-11-01 16:36:13

Pán Naxera, ďakujem Vám, za konštruktívno-kritický prístup, k mojim myšlienkam.

Čo sa týka môjho vysvetlenia, podstaty a pôvodu temnej energie. Myšlienka zániku hmoty a jej premeny na čistú, zápornú, tmavú, temnú energiu v singularitách čiernych dier, ma napadla v roku 2003. Nebral som ju veľmi vážne a považoval som ju len za vysvetlenie vzniku priečky v starých špirálových galaxiách. Nakrátko nato, som sa ale dozvedel, o pravdepodobne zrýchlenom rozpínaní vesmíru a od vtedy mi to začalo dávať zmysel. Myslím, že v tomto prípade, žiadne matematické popísanie neprichádza do úvahy, keďže sa jedná o singularitu. Pokiaľ by som mal pravdu, tak náš vesmír nie je matematicky popísateľný. ( http://riki1.eu/Sive_objekty_Grey_objects.htm )

Čo sa týka vysvetlenia podstaty tmavej, temnej hmoty, gravitačným pôsobením vesmírov z iných dimenzií. Táto myšlienka ma napadla v roku 2016, teda je ešte nová (je možné aj to, že vo svete už existuje, ale ja o tom neviem). Nemám žiadne matematické vyjadrenie a zatiaľ si ho ani neviem predstaviť, ale nebránim sa tomu, keby mal niekto záujem, toto urobiť.

Moja predstava vesmírov v iných dimenziách je absolútne minimalistická. Vychádzam len z potreby jedinej novej priestorovej dimezie (4.D), ktorú potrebuje už aj OTR pre zakrivený časopriestor / priestor. Takto „skonštruujem“ 4 vesmíry ( http://riki1.eu/vesmiry.htm ), medzi ktorými je gravitačná väzba. Toto by šlo určite matematicky popísať, možno niečo na spôsob Vami spomínaného embedingu, ale pre mňa je toto zatiaľ „španielska dedina“, rovnako ako teória strún, prípadne M-teória, takže o žiadnych gravitačných strunkách, otvorených či uzavretých na membránach zatiaľ neuvažujem, ale nebránim sa tomu.

Čo sa týka pozorovania, gravitačného čočkovania, tak ak pozorujeme prejavy tmavej, temnej hmoty, tak pozorujeme aj gravitačné čočkovanie ňou, temná hmota sa totiž nachádza vždy „za“ masívnou hmotnou štruktúrou nášho vesmíru.

Ešte raz Vám ďakujem za odpoveď a budem sa tešiť a ďalšiu Vašu reakciu, aj keby mala byť veľmi kritická.

Odpovědět

Martin Pecka,2018-10-25 23:29:05

Tak to jsem zvedav, jak se takovym neviditelnym gravitacnim atraktorum budou vyhybat (budouci) kosmicke lode :) Ze by detekci cockovani?

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2018-10-26 18:05:28

Taky měto hned napadlo.
Nicméně si myslím, že takovéto hypotetické hvězdy nakonec budou velmi dobře viditelné. Bude se k nim shlukovat běžná hmota, samozřejmě za předpokladu, že nějaká bude v okolí k dispozici. A bude se pěkně zahřívat. Dokonce by pak mohlo dojít i k rozběhnutí fúze a na místě vznikne klasická hvězda, která má v centru Boseho-Einstenovo jádro (nebo bude naopak ona v centru?)... a bude podezřele těžká.
Ostatně, co by zabraňovalo Boseho hvězdě zhroutit se do černé díry? U hvězd tomu brání tlak záření, případně tlak elektronového plynu, ani jedno tady fungovat nebude. Má i BE hvězda podobnou brzdu?

Odpovědět

Temná hmota?

Pavel Nedbal,2018-10-25 19:25:52

Vůbec nevíme, kolik je klasické hmoty ve Vesmíru; kdysi se tvrdilo, že většina hmoty je ve hvězdách (samozřejmě se v době Fritze Zwickyho nevědělo o tom, že většina hvězd jsou trpaslíci), dnes se objevuje další a další klasická hmota (např. galaktická hala), časem se dojde k tomu, že tzv. "temná" nebaryonická hmota na vysvětlení není potřeba...
Ale (asi v puzení za slávou) se dělají sofistikované experimenty, z nichž žádný neprokázal ani špetičku dokázané takové hmoty. Ale už jsme si ji pojmenovali, axiony jsou jedna z nich. A teď už z nich dělají hvězdy! A to dokonce jako Bosého kondenzát, který vyžaduje skoro absolutní nulu, proti níž jsou cca 3K vesmíru rozpálená pec. A přitom při kondenzaci hmoty do gravitačního centra budoucí hmoty se musí vyzářit její obrovská potenciální energie, jedno, z čeho se skládá, a pak stejně nemůže zcela vychladnout. No nic, fantazii se meze nekladou...

Odpovědět


Re: Temná hmota?

Jiri Naxera,2018-10-25 20:14:17

Pletete páté přes deváté.

ty 3K je teplota v elektromag. záření, na který má hypotetická temná hmota nulový coupling, neboli to vůbec nevidí.

A odhaduju, že i gravitace, i slabá interakce (díky hmotnosti intermediálních bosonů v desítkách GeV) se ukáží jako velmi dobrý tepelný izolant od běžné hmoty.

Jinak ona se ta potenciální energie může vyzářit i gravitačně, nebo v nějaké jiné interakci, kterou ty axiony interagují navzájem.

Mimochodem, víte že společný kvantový stav bosonů vzniká i v každém laseru, včetně laserového ukazovátka nebo DVD přehravače i za normální teploty? Nejen mrak těžkých atomů rubidia...

Odpovědět


Re: Temná hmota?

Jiri Naxera,2018-10-25 20:33:47

Ještě comment - uvědomujete se že v tomhle modelu se temná hmota v podstatě chová nejspíš jako chladný plyn s malou ale nenulovou viskozitou, a jakmile se za miliardy let nějaká oblast ustálí tak tam vznikne (axiony mají být skaláry) supratekuté jádro se kterým už (gravitačně) nezamíchá ani prolétající kometa

Odpovědět

Temná hmota

Milan Krnic,2018-10-25 18:25:44

Víme, co je temná hmota zač, ne, že netušíme. Je to myšlenkový konstrukt, nutný pro udržení platnosti stávajícího zrychleně rozpínajícího se modelu Vesmíru.

Odpovědět


Re: Temná hmota

Jiri Naxera,2018-10-25 20:04:50

Tak to si to pletete s kosmologickou konstantou, alias temnou energií.

A tenhle konstrukt rozhodně není tak oblíbený jak by se zdálo, třeba stringařům se zamlouvá méně než málo. (Zrovna před nedávnem měli konferenci na téma že není jisté, jestli vůbec existují vakua s kladnou kosmologickou konstantou, AdS/CFT korespondence taky není moc spokojená s de-Sitterovským vesmírem etc.)

Odpovědět


Re: Re: Temná hmota

Milan Krnic,2018-10-25 20:18:48

Ano, jen ona ta hmota, energie a model spolu souvisí, i energie je podle modelu hmotná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Temná hmota

Jiri Naxera,2018-10-25 20:45:38

Jenže lambda-CDM model by se nezhroutil, i kdyby byla CC (dostatečně malá) jiná.
Zatímco u temné hmoty (ať to jsou částice, kondenzáty, nějaké skalární pole nebo něco jiného) by se rozpadly jak modely formování struktur, tak i pozorování např gravitačního čočkování apod.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Pavel Nedbal,2018-10-25 21:07:54

Nesouhlasím. L-CDM je jen konstrukt, temná (nebaryonická) hmota rovněž, nic se nenalezlo a nenalezne. A ke strunařům už vůbec nemám žádný komentář. Nezesložiťujte svět víc, než je, stačí Occam. Prostě je více hmoty, než se nám zatím zdá, jen není vidět.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Milan Krnic,2018-10-25 21:26:11

Ale nemusí. Prostě nevíme. Nutný je nadhled, jenže ten těžko dosáhneme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Jiri Naxera,2018-10-26 15:43:00

Pro "neco", co popisuje prirodu tak jak ji pozorujeme (=predpovedi v ramci presnosti sedej), se normalne pouziva pojem "vedecka teorie" nebo "vedecka hypoteza", nevymyslejme prosim synonyma jako konstrukt etc.

Pokud se zjisti ze nektera z hypotez neni kompatibilni s nejakym pozorovanim (a overi se, ze to neni chybou toho pozorovani), pak se ji rika vyvracena hypoteza. Problem je v tom, ze cim dal tim vic moznych kandidatu klasicke baryonicke hmoty je v rozporu z pozorovanim, takze se musime poohlednout po vice ci mene exotictejsich alternativach.

A prace o ktere tenhle clanek pise je, ze _POKUD_ plati varianta s supratekutou temnou hmotou, tak podle (zjevne velmi zjednodusenych) simulaci muze vest k Vesmiru takovemu jak zname, a v lepsim pripade i s dosazitelnymi pozorovatelnymi dusledky. Dostatecne blizka gravitacni cocka v miste, kde neni nic by IMHO mela vypadat jinak nez kdyz je uprostred nejaka vychladla neutronova hvezda, nebo cerna dira.
Schvalne az bude trochu casu zkusim najit originalni studii, jak by takova Boseho hvezda mela byt velika a tezka, z toho by se dala odhadnout svetelna krivka vzdalenejsi hvezdy pri pruchodu Boseho hvezdy. a nasledne odhadnout jestli je takovy jev vubec pozorovatelny a jak casto by mel pri prehlidkach oblohy nastavat. (i kdyz myslim, ze tohle uz nekdo davno spocital)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Vít Výmola,2018-10-26 18:12:36

... jen není vidět.
Jenomže to je ten problém. Psalo se o tom už mockrát. Temné hmoty je pětkrát víc než té viditelné. Kde je? Takové množství NEJDE přehlédnout. Pozorovali bysme čočkování, pozorovali bysme tmavé zastíněné oblasti, rozptýlenou bysme ji pozorovali v infračervené a milimetrové oblasti, protože její teplota by byla nejméně 2.73K.
Nic takového nepozorujeme. Ta hmota není temná, je neviditelná, neinteraguje s fotony. To je ale v příkrém rozporu s vlastnostmi baryonové hmoty. Pokud gravitace funguje tak, jak ji popsal Einstein (a koneckonců i Newton), pak tady žádný Occam nepomůže.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Pavel Nedbal,2018-10-26 19:56:08

Vážený pane Výmolo, a další,
víte, proč zmíněné teorie odmítám, a osekávám Occamovou břitvou? Protože se za padesát let jen vytvářejí další a další bizardní teorie. Možná, že svět je jiný, ale nedávejme novým hypotézám vyšší váhu, než si zaslouží.
Protože: supersymetrické částice, horká temná hmota (reliktní, nebo dosud neznámá jiná neutrina), teplá temná hmota (gravitina), chladná temná hmota (ty wimpy, axiony a spol), dosud neznámé stabilní konfigurace z kvarků, dále hypotetické jevy ovlivňující gravitaci: skryté rozměry, modifikace Newtona i Einsteina MOND (Yukawa, Milgrom, Bekenstein a další). Casimirův efekt v nějaké silnější podobě. Strunaři Sundrum - tlustý graviton, dilaton, radion, moduli.
Na něco jsem jistě zapomněl. Ale nic z toho jsme nenašli.
Proto se držím standardního modelu, dokud se skutečně něco neobjeví, což se dlouho neděje, a až pak lze spřádat, že by třeba z toho mohla být i hvězda. Jinak to je jen bujná fantazie.
Promiňte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Richard Pálkováč,2018-10-27 12:21:51

A čo hovorí "Vaša" Occamova britva na moje úplne jednoduché vysvetlenia tmavej hmoty a tmavej energie ? http://riki1.eu/zaporna_temna_tmava_energia_hmota.htm

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Milan Krnic,2018-10-27 13:02:20

Richarde, příběh jako příběh. Na ty břitvy neuplatníte, leda tak literární kritiku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Jiri Naxera,2018-10-27 23:47:06

Proč to takhle nehezky mícháte?

Teplá vs. chladná temná hmota vůbec nesouvisí, z čeho je, ale jak rychle se ty hypotetické částice pohybují (potažmo jak hlubokou gravitační studnu potřebují aby se udržely na místě). Kosmologové by asi řekli víc

Supersymetrické částice: Sem patří i ty gravitina (které odpovídají generátorům supersymetrie) co máte samostatně, WIMPy se předpokládají obvykle jako někteří superpartneři kteří seděj modelu (elektricky a silně? neutrální). Sladký sen před-LHC éry, ale příroda naznačuje, že nejspís supersymetrická nebude.

Stabilní konfigurace z kvarků nevím nevím, enýbrž jsou kvarky nabité nejen barevně, ale i elektricky, ale i kdyby se ten elektrický náboj vyrušil, tak i tak je silná interakce opravdu silná.

Makroskopické skryté rozměry (Randall-Sundrum?) mají po spuštění LHC taky dost těžký život, kromě teoretického problému jak ten makroskopický rozměr stabilizovat je tu i problém experimentální, žádná černá minidíra v detektorech.

Neutrina - reliktní to nebudou, ty by se pozorovat daly, myslíte sterilní? Každopádně Standardní model nějak moc neřeší proč jsou neutrina chirální.

Jako nějaký pokrok tu je, ale to je holt úkolem vědců vymýšlet hypotézy, jak by to mohlo být když už nám matička příroda nechce ani naznačit, aby měli experimentátoři (nebo jiní teoretici, nebo lidi kolem simulací) co vyvracet. A nemusíte hned jejich snažení shazovat, od toho je tu experiment. A navíc je to zajímavé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

David Pešek,2018-10-27 21:21:15

pozitivní uvažování, je to jen konstrukt, přikrášlení rovnice aby sedělo pozorování, ikdyž nemáme tušení co všechno našemu pozorování uniká. mohl by mi někdo znalý říci podle jakého pozorování rozpínání vesmíru zrychluje? rudý posuv s narůstající vzdáleností neberu jako argument pokud není brán v úvahu i čas do minulosti toho pozorování

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Jiri Naxera,2018-10-27 23:54:27

Znalý tu asi nikdo není, ale pan Google a paní Wiki budou stačit.
Začalo to 1a supernovami (které z principu mají poměrně konstantní svítivost) které neodpovídaly vzdálenosti podle rudého posuvu, víc koukám že je na wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerating_expansion_of_the_universe

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Pavel Nedbal,2018-10-28 00:33:11

Vážený pane Naxero,
zmínil jsem nahodile to, co má vliv na množství hmoty, případně na geometrii prostoru, nesystematicky, O.K. Možná jsem už hodně konzervativní, ale aby se z hypotetické neobjevené hmoty už dělaly hvězdy, je na mne moc.
Zmínil jste odvození zrychlování expanze podle Ia supernov. Ačkoliv v jiném předchozím článku jste na námitku o různosti argumentoval statistikou, přesto bych zvažoval spíše skepsi o nich hovořit jako o standardních svíčkách, v poslední době jsem zaregistroval diskuze o možných mechanismech explozí a tedy i s odlišnými energiemi, což může onu statistiku nabourat. Ano, být proti teorii o zrychleném rozpínání je možná konzervativnost, ale připadá mi v posledních desetiletích, že se výzkumníci snaží zviditelňovat šokujícími objevy, podobně jako "umělci - performeři". Připadá mi to jako trend doby. Proto bych byl velmi opatrný v závěrech jak o temné hmotě, tak i temné energii. Přeji příjemný víkend.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Richard Pálkováč,2018-10-28 06:53:08

https://cscf.fzu.cz/pdf/2012/1/12-1_04-11_Grygar_Astronomicke%20pozadi%20NC%202011.pdf

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

David Pešek,2018-10-29 22:10:34

děkuji pane Narexa za tip,
ale to po čem pátrám se stále nedovídám, chápu standartní svíčky i Doplerův jev a rudý posun spektra. Ale stále nechápu jak z toho interpretovat že rozpínání zrychluje, pokud koukáme na vzdálenější standartní svíčku (zanedbávám rotaci před výbuchem supernovy což by ji mohlo trochu nestandartizovat), koukáme do minulosti, nevidíme ji online. Dobrá pokud budu pozorovat standartní svíčku vzdálenou miliardu světelných let na jednu stranu a další svíčku miliardu světelných let na jinou stranu a ještě více svíček stejně vzdálených a budu je pozorovat několik set let (více času = vyšší přesnost) a vyvodím z toho že se od sebe vzdalují všechny se stejným zrychlením tak mohu konstatovat že se svíčky ode mě vzdalovali s tímto zrychlením před miliardou let.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Temná hmota

Jiri Naxera,2018-10-31 00:10:11

Tak těch 300 let je zanedbatelných (jen uvidíme těch supernov víc, takže to zpřesní měření).
Každopádně to zase nevidím jako velký problém, CC neboli zrychlená expanze Vesmíru (možná) představuje problém pro některé teorie (stringový swampland), možná představuje problém náboženský (big rip jako smrt Vesmíru což je doufám na tomto serveru silně off-topic), ale pro žádnou současnou teorii nepředstavuje nic víc než volný parametr, takže když se ukáže že v ranném Vesmíru existoval mechanismus X který si s těmi supernovami pohrál, nebo že máme jen nějakou systematickou chybu, tak se nic moc nezmění, jen se v učebnicích přepíše lambda.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz