Bereme je na průjem, zácpu, nadýmání a mnohdy jen tak, preventivně  
Probiotika jsou živé mikroorganismy, od nichž očekáváme, že příznivě ovlivní naše zdraví zlepšením rovnováhy střevní mikroflóry. Ze všech stran slýcháme, že když nepomohou, neuškodí. Z americké studie, v níž výzkumníci použili probiotika užívaná v Evropě, ale vyplývá, že to nemusí být pravda.

Kdo by nechtěl být zdravý a žít déle. Zvláště když k tomu stačí tak málo, brát preventivně  probiotika. Kolektiv výzkumníků z lékařské fakulty Washington University v St. Louis (USA) se nejspíš rozhodl nás o tuto naději, tak dobře živenou reklamou, připravit. Napadli všeobecně panující představu o neškodnosti probiotik a na pokusech předvedli, jak  probiotika dovedou být nebezpečná.

Dobrý sluha, zlý pán. Snímek bakterie Escherichia coli pořízený elektronovým skenovacím mikroskopem. Kredit: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH. Public domain.
Dobrý sluha, zlý pán. Snímek bakterie Escherichia coli pořízený elektronovým skenovacím mikroskopem. Kredit: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH. Public domain.

Střevní mikroflóra

Naši střevní souputníci tvoří obrovskou armádu trilionů mikrobů. Hmotnostně představují jen jeden až dva kilogramy, ale na počet buněk jsou nad námi v desateronásobné převaze. Více než polovina z těchto mikroorganismů ještě ani nebyla prozkoumána. Neumíme jim totiž připravit jejich domácí prostředí tak věrohodně, aby byli ochotni se v laboratoři nechat kultivovat a množit. Většina ze střevních mikrobů je k nám přátelských a bez jejich pomoci bychom se k živinám a vitamínům z toho, co sníme, nikdy nedostali. Fascinující na mikrobiomu, jak se jejich komunitě říká, není počet, nýbrž diverzita. Představují asi tisíc druhů. Když se to  vezme čistě geneticky, tak to, co se nám tetelí ve střevech, má stokrát více genů, než kolik jich má genom lidský. A protože jeden bez druhého nedokážeme být, mikrobiom je považován za naše druhé „Já“. Demokraticky, na základě počtu genů, musíme přiznat, že dokonce to větší „Já“.

 

Nathan Crook, první autor publikace. Video z jeho laboratoře na North Carolina State University, věnované technologii inženýringu střevních komensálů zde. https://www.cbe.ncsu.edu/people/nccrook/
Nathan Crook, první autor publikace. Video z jeho laboratoře na North Carolina State University, věnované technologii inženýringu střevních komensálů, zde. https://www.cbe.ncsu.edu/people/nccrook/

O tom, do čeho všeho střevní mikroflóra zasahuje, bylo popsáno hodně papíru. V nedávné době například jak střevní flóra dovede stimulovat imunitní systém. Pokusy s transplantacemi fekálií zase vypověděly, jak mikrobiom spolurozhoduje  o tom, kolik z toho, co pozřeme, se nám usadí jako michelinka kolem pasu, a co zmetabolizujeme bez následků. Objevila se dokonce práce, která mikrobiomu přisoudila ochranný efekt  před rakovinou. Ta ale má háček, neřkuli pořádný hák, protože pro praxi je poznatek nevyužitelný, a to se zamlčuje. Této blamáži jsme se věnovali v článku ZDE.  

Zatímco media a nutriční specialisté v nás vytvořili představu, že bez probiotik hodně riskujeme, tu a tam z řad těch, kteří na prodeji doplňků nejsou existenčně závislí, prosáknou názory, jaké  šíří  například Michael Wilson z Londýnské univerzity: „Zdravý organismus by probiotika konzumovat neměl“. Ještě dál šel ve svém prohlášení Jeremy Nicholson, profesor chirurgie na Imperial College, Londýn. Ten v souvislosti s probiotiky dává veřejnosti k přemýšlení následující informaci: „Kdybychom si měli nahradit bakterie v našem střevě, museli bychom vypít zhruba 50 000 přípravků Actimel denně“. Ve svém skeptickém názoru na účinnost „lakto-probiotik“ si notuje s mikrobiology z Washington University v St. Luis. Ti zase na pokusu, v němž měli sedm párů lidských jednovaječných dvojčat, ukázali, že bakterie z probiotických jogurtů se nám v trávícím traktu nezabydlují, a ani neovlivňují složení původní střevní mikroflóry. Stejně tak nemají vliv na poměrné zastoupení genů kódujících známé enzymy.

 

Mutaflor, probiotikum s bakteriemi E. coli Nissle 1917.
Mutaflor, probiotikum s bakteriemi E. coli Nissle 1917.

Tyto a podobné kritické hlasy v neutuchající bombastické reklamě zcela zapadly. V zapomnění upadly i nevěrohodné výsledky pofiderních studií, kterými operoval výrobce probiotik a kterými dokazoval  zvýšenou obranyschopnost organismu. Stojí za připomenutí, že tehdy výrobce své výrobky testoval v Indii a na dětech, které trpěly akutními průjmy a byly léčeny na zánět zažívacího ústrojí. Účinek protizánětlivých medikamentů najatí výzkumníci jaksi pozapomněli ve studii zohlednit. Jiná studie, kterou se výrobce oháněl, zase porovnávala skupinu dětí co pily Actimel, a ty, které ho nepily.  U té zase byl malér v tom, že mezi oběma skupinami, co se počtu případů zažívacích problémů týče, nebyly rozdíly prokazatelné...


Opusťme teď záležitosti blamáží spojených s probiotiky na bázi bakterií mléčného kvašení a věnujme se nejnovějšímu poznatku z oblasti probiotik s bakterií Escherichia coli. Tu většina z nás zná jako bakterii, jejíž přítomnost v pitné vodě, nebo potravinách, indikuje fekální znečištění a činí je tak nepoživatelnými. Než se dostaneme k jejímu použití jako probiotika, musíme se vrátit v čase do doby první světové války, kdy infekce na obou stranách konfliktu kosily více vojáků, než činnost nepřítele. Těžká dysentérie si tehdy vybrala daň i na rotě v srbochorvatské Dobrudži. Neonemocněli jen dva vojáci. Bylo to natolik zvláštní, že to neušlo pozornosti  profesora Alfreda Nissle. Tak byl objeven kmen bakterie Escherichia coli, který není patogenní a jehož přítomnost tlumí růst jiných škodlivých mikrobů. Bakterii se dostalo jména svého objevitele a roku, kdy jí popsal.

Přípravky na bázi Escherichia coli Nissle 1917 předepisují  i veterinární lékaři.
Přípravky na bázi Escherichia coli Nissle 1917 předepisují i veterinární lékaři.


Američtí výzkumníci nyní zpochybňují nejen tvrzení potravinářských gigantů, ale i texty příbalových letáků výrobců léků, jejichž produkty zmíněnou bakterii E. coli kmene Nissle 1917 obsahují. Mají ale vědátoři dost argumentů, aby své rouhání ospravedlnili před soudem, kam by je prodejci s velkou chutí za maření dobré pověsti a zisků poslali? I když jde v této kauze o Ameriku, bude zajímavé sledovat to, jak se situace vyvine, i pro nás. Američané totiž ke svým pokusům použili bakteriální kmen E. Coli, který je v Evropě prodáván jako probiotikum proti průjmu (například v přípravku Mutaflor).

 

 

Byť jde o pokus na myších, ukázal, že se použitá bakterie umí rychle měnit. Stačilo několik týdnů a už z ní nebyla „hodná“ bakterie, jakou vědci použili na začátku svého pokusu. Nejen, že výrazně změnila svůj genetický kód, ale spolu s ním došlo i na její zvyklosti. Mikrob, který měl svého hostitele chránit, si osvojil taktiku živit se jeho střevním ochranným povlakem – mucinem. Poničení této vrstvy se u myší projevilo syndromem dráždivého tračníku. Podrobně američtí vědci výsledky svých pokusů popsali před několika dny v odborném časopisu pro mikrobiology Cell Host and Microbe.


Chování bakterie na hlodavcích nevěští pro ty, kteří utrácejí za probiotika, nic dobrého. Fakta uvedená v publikaci dávají tušit, že se nejspíš schyluje k něčemu podobnému, jako v případě probiotik na bázi laktobacilů a kdy za věšení konzumentům bulíků na nos si firma Danone vykoledovala v Británii zákaz reklamy na Actimel a v USA spor urovnalo až 35 milionů dolarů. Zlí jazykové tvrdí, že i to se firmě vyplatilo, protože se jí podařilo do paměti spotřebitelů vtisknout, že u jejích výrobků se jedná o univerzální terapii. Nejspíš to je pravda, protože obchod s nimi jen kvete.

Escherichia coli Nissle 1917 je probiotikum, ale také uvažovanou platformou pro genoinženýring a bioterapie. Žel její chování ve střevě se v případě stresu ukázalo být těžko předvídatelné. Grafický abstrakt. Kredit Crook et al., 2019.
Escherichia coli Nissle 1917 je probiotikum, ale také uvažovanou platformou pro genoinženýring a bioterapie. Žel její chování ve střevě se v případě stresu ukázalo být těžko předvídatelné. Grafický abstrakt. Kredit Crook et al., 2019.


Pravdou je, že na novém případu s escherichií zatím důkaz, že by se probiotické bakterie chovaly v lidských střevech stejně, chybí. Nicméně na druhé straně bakterie nemají důvod, proč by tak činit neměly,  a tak tu důvod k zamyšlení rozhodně je.  A hlavně je na čase opustit představu, že když někomu  probiotika úlevu poskytnou, musí stejně zaúřadovat u nás. A to nejhorší, na co nás výrobci zatím asi upozorňovat také nebudou, že by nám jejich výrobky mohly i škodit.

 

Poznatek o škodlivosti probiotik je vlastně jen jakýmsi vedlejším produktem projektu, v němž si výzkumníci dali za cíl připravit probiotikum, které by léčilo fenylketonurii. A protože výsledky v tomto směru jsou zajímavější, a hlavně pozitivní, nebude na škodu se o nich zmínit.

 

Fenylketonurie

Fenylketonurie (v chorobopisech nám ji uvádějí pod zkratkou PKU) je autosomálně recesivní nepříjemnost. To  znamená, že je dědičná a že ji můžeme dostat, i když oba rodiče byli a jsou zdraví (respektive jsou každý jen přenašeč s jedním vadným genem). Pokud nám evoluční hra v kostky osudu v době početí nepřála a sešly se u nás oba poškozené geny, tak nám chybí enzym zbavující nás fenylalaninu přeměnou na tyrosin. Ten se nám pak hromadí v tělních tekutinách a dává našim tělům specifické aroma, páchneme myšinou. To ale není to nejhorší, co nám z toho plyne. V době těhotenství se nám nic neděje, protože matčina placenta kromě výživy zajišťuje i popelářské služby a hromadících škodlivin nás zbaví. Problémy nám začnou až když nás odstřihnou od pupeční šňůry a začneme pít mléko. Hladina fenylalaninu v krvi postupně roste a podle míry nefunkčnosti našich genů hrozí poškození neuronů a mozku s průvodní mentální retardací. Fenylketonurikům nezbývá, než celý život striktně dodržovat dietu, stranit se  bílkovin s vysokým obsahem fenylalaninu. Jejich těžký úděl přivedl výzkumníky na myšlenku, genovou manipulací připravit bakterii, která by nešťastníkům fenylalanin likvidovala během trávení potravy v jejich zažívacím traktu. Nejjednodušší cestou bylo vzít si k pokusům nepatogenní probiotickou Escherichii coli Nissle 1917.


Před aktivisty brojícími proti genovým manipulacím se vědcům jejich záměr podařilo ututlat, a tak za přispění rostliny huseníčku, od něhož si půjčili jeho vysoce výkonný genový promotor, přenesli do bakterie gen pro enzym štěpící fenylalanin. Znásilněné bakterie pak aplikovali myším sužovaným stejnou nemocí, jakou mají lidi s PKU (fenylketonurií). Aby pokus co nejvíce přiblížili realitě, své čtyřnohé dobrovolníky krmili po lidském vzoru dostatkem proteinů. Pak už jen stačilo sledovat, jak si geneticky upravené bakterie v střevním traktu povedou.

 

Jeden začíná chápat, proč tolik lidí nemá evoluci rádo. Nelze se u ní na nic spolehnout. Je schopna zařídit, aby to, co jinému prospívá, mně uškodilo.
Jeden začíná chápat, proč tolik lidí nemá evoluci rádo. Nelze se u ní na nic spolehnout. Je schopna zařídit, aby to, co jinému prospívá, mně uškodilo.

Vedly si znamenitě

Vyplynulo to z krevních testů. Chlupatým pacientům už druhý den po podání probiotických bakterií, hladina nebezpečného fenylalaninu klesla a považte, na polovinu! Radost poněkud zkazil fakt, že se stabilitou přípravku to po týdnu nevypadalo nejlíp. Vědci usoudili, že na vině bylo, že se snažili zajistit co nejregulérnější a reprodukovatelné výsledky, a myším svěřenkyním proto nasadili z našeho pohledu „optimální“ dietu. Mikrobům tím ale změnili životní podmínky a evoluce už je taková, že v případě změn v prostředí, mají organismy snahu své potomstvo diverzifikovat a do nové situace je lépe vybavit.

 

Tak se i stalo

Změna v zastoupení a dostupnosti potravních zdrojů se nejspíš podepsala na zvýšené míře mutací. Při hře na náhodu vždy roste riziko, že mezi mutacemi budou i takové, které mikroorganismus změní nevhodně. K tomu v pokusu rovněž došlo. Probiotické bakterie, které vědci v dobré víře podali a které měly v popisu práce pomáhat a chránit, na to jaksi rychle pozapomněly a začaly se živit na účet svého hostitele. Tím, že se chlebodárkyním jaly konzumovat ochrannou mucinózní vrstvu, zadělaly jim na problém, kterému se v anglické literatuře říká bowel disease. To je hodně široký pojem. Začíná jako chronické střevní záněty tenkého nebo tlustého střeva, aby se nakonec pod ním schovaly i takové „radosti“, jakými jsou Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida,...  Přeloženo do lidštiny: Od známek krve ve stolici, přes nadmutí od kterého nepomůže ani Espumizan, po běhavku, kdy patnáctkrát za den může být málo.


Výsledky nedeklasovaly probiotika jako taková. Ta v budoucnu budou hrát významnou roli dál. Nicméně je potřeba vzít na vědomí, že při indikaci k jejich nasazení se situace značně komplikuje. U probiotik nabývá na významu to, čemu se říká personalizovaná medicína. Ta jediná bude schopna vyloučit rizika, spojená s nyní již prokázanou možností probiotik škodit. To pochopitelně mění situaci ve smyslu umírněného přístupu ke konzumaci probiotik. S tím pochopitelně souvisí ekonomika výrobců, zisky akcionářů i prodejců.

V nejbližší době můžeme očekávat změny v reklamních šotech na potravní doplňky, aby se výrobci vyhnuli případným problémům typu Actimel. I formulace v příbalových letácích léčiv doznají úprav. Nad léky se stahují mnohem černější mraky. Zatímco u potravních doplňků snese papír ledasco, u léků na bázi E. coli Nissle 1917 to bude jiná písnička. Přípravek s živou kulturou, u něhož je podezření na neudržení garance stability a navíc je podezřelý z toho, že za určitých situací by mohl místo pomoci chorobný stav přivodit, ten to bude mít u institucí, jakou je americký FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), těžké.


Závěr

Pokud jsme zdrávi, probiotika na nás nemají co vylepšovat. Utrácet za ně preventivně má smysl jen tehdy, pokud bychom místo nich nakoupili kuřivo a alkohol. V případě léčby, například po antibiotické kůře, opodstatnění mají.  Ale ať už se z nás stanou konzumenti probiotik kvůli léčbě, nebo jen tak z plezíru, vždy je podle nových poznatků potřeba dbát na zachování diverzity mikrobiomu. Nízká je patologická a vede ke genomické nestabilitě a mutacím. Praktická rada je kupodivu prostá: Udržovat pestrost toho, co jíme. Výrazně si tím snížíme riziko, že se živí mikrobi v nás zvrhnou a kromě chtěného, nám přivodí i něco, po čem rozhodně netoužíme.


Literatura

Crook N, Ferreiro A, Gasparrini AJ, Pesesky MW, Gibson MK, Wang B, Sun X, Condiotte Z, Dobrowolski S, Peterson D, Dantas G. Adaptive strategies of the candidate probiotic E. coli Nissle in the mammalian gut. Cell Host and Microbe. March 26, 2019. DOI: 10.1016/j.chom.2019.02.005

Datum: 31.03.2019
Tisk článku

Související články:

Jsme tím, co jíme - čím tedy jsme?     Autor: Josef Pazdera (02.07.2010)
Kolik toho zmohou probiotika?     Autor: Josef Pazdera (14.09.2012)
Náš mikrobióm a jeho choroby     Autor: Matej Čiernik (25.09.2014)
Probiotika brání rakovině a výrazně!     Autor: Josef Pazdera (26.02.2016)
Antibiotikem se virové onemocnění léčit nedá. A nebo dá?     Autor: Josef Pazdera (20.08.2018)Diskuze:

Pro pana Trníka

Martin Herink,2019-04-04 10:08:50

To, proč firma dostala zákaz prodeje a za co dostala pokutu je, že svůj produkt vydávala za lék - léčivý a na to měla zcela podvodné studie. Nemluvíme zde o prospěčnosti. To je něco jiného.... Prospěšný nám je jogurt chléb, rohlíky i buček a také je nevydáváme za něco, co nás léčí. V tom je ta reklama podvodná. Teď užjsou opatrnější a ten obyčejný jogurt nám nabízejí v opatrnějších formulacích,nicméně i ty jsou tak umně začmodrchané do slov, že si konzumenti stejně myslí, jak je to léčí.

Odpovědět


Re: Pro pana Trníka

Milan Krnic,2019-04-04 18:33:49

Až na to, že Actimel má k jogurtu daleko. Je to "jogurtový nápoj". S cca 3x více sacharidy než má acidofilní mléko. No a pak není dobré zapomínat, že i ty bakterie musí něco a také na něčem papat.

Odpovědět


Re: Re: Pro pana Trníka

Pavel Foltán,2019-04-05 09:55:50

"… i ty bakterie musí něco a také na něčem papat."
I zde platí druhá věta následujícího vtípku:

Nepijte vodu, souloží v ní ryby.
P.S. ani srát nechodí na břeh

Odpovědět


Re: Re: Re: Pro pana Trníka

Milan Krnic,2019-04-05 21:40:18

"druhá věta" je "souloží v ní ryby" a nechápu, prosím o vysvětlení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pro pana Trníka

Pavel Foltán,2019-04-06 03:25:45

Pane Krnici, nějak nepoznám jestli si děláte srandu či nikoliv.
"souloží v ní ryby" je druhá část PRVNÍ věty. Co tedy bude asi druhá věta?
Pokud to měl být z vaší strany pouze vtípek, udělejte, prosím, příště u toho smajlíka, ať si zbytečně netřepím pysk.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pro pana Trníka

Milan Krnic,2019-04-06 11:29:45

Ač taková pravidla českého pravopisu neznám, pochopil jsem hned, jak to myslíte a jen vás upozornil. Tedy zopakuji, nechápu, prosím o vysvětlení.

Odpovědět

Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Tomilee Trník_,2019-04-01 09:11:30

Libor Ebringer:
„Výsledky 24 klinických a ďalších relevantných skúšok o výrobkoch Danone boli uverejnené vo viacerých vedeckých časopisoch s prísnym recenzným posudzovaním. Spochybňovanie významu pravých, vedecky overených probiotických baktérií vyskytujúcich sa na trhu v rôznych formách znamená vyjadrenie absolútnej nedôvery pre svetovú vedu."
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/5063923/briti-stopli-reklamu-na-actimel-je-to-len-jogurt.html#ixzz5jpEBl7dl

TRNIK,
tak ako to je?
sú tie štúdie fake? vie to niekto dohladať?

Odpovědět


Re: Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Milan Krnic,2019-04-01 16:37:06

V první řade je potřeba vysvětlit si pojmy.
Co znamená "aabsolútna nedôvera pre svetovú vedu"?
Co je fake štúdie?
Znáte vědeckou metodu a víte, jakým různým způsobem probíhá výzkum?

Odpovědět


Re: Re: Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Milan Krnic,2019-04-01 16:38:30

Omlouvám se za překlep v citaci.

Odpovědět


Re: Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Radoslav Porizek,2019-04-02 21:47:09

Tak to si to podme prelozit:
1. ze boli nejake studie uverejnene neznamena, ze dokazuju presne to, co tvrdi Danone
2. "uverejnené vo viacerých vedeckých časopisoch s prísnym recenzným posudzovaním" moze znamenat aj: boli to natolko pochybne casopisy, ze radsej nebudeme spominat ich mena (alebo aspon nazov totho najserioznejsieho casopisu, v ktorom nam to zobrali).
3. je vedecky nekorektne napadat studiu preto, ze sa mi nepaci jej vysledok. Mozu napadnut konkretne chyby spravene vo vedeckej studii, alebo danu studiu znovu zreplikovat a porovnat vysledky. Patos o "absolutnej nedovere pre svetovu vedu" uz len podciarkuje zufalost autora vyroku.
.
Takze uz len so samotneho formulovania sa odvazujem hadat, ze prof. Ebringer ma maslo na hlave...

Odpovědět


Re: Re: Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Milan Krnic,2019-04-02 22:28:48

Jen upřesním, že samozřejmě můžeme napadnout studii, u které sa mi nepaci jej vysledok, ale korektně jedině tak, jak zmiňujete. Naštěstí na všem se něco najde.
Pan prosefor Ebringer byl starý člověk, nemějme mu jeho výroky za zlé. Pravděpodobně málokdo je na tom v jeho tehdejším věku epistemicky dobře.

Odpovědět


Re: Re: Re: Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Radoslav Porizek,2019-04-03 10:20:04

Dakujem za upresnenie, tak som to myslel.
Vedecke studie z protichodnymi vysledkami nie nijak vynimocne, to sa stava.
V takom pripade treba vysetrit, kde je nastala chyba.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Je to absolútna nedôvera pre svetovú vedu?

Milan Krnic,2019-04-04 18:15:26

To není třeba, tedy alespoň obvykle. Pokud uvažujeme v rámci vědecké metody, chyby najdeme bez větších problémů. Ostatně viz diskuze pod zdejšími články. Ono nic není bez chyby. Tedy mohlo by být, ale to by zase článek nepustili "do tisku", resp. autorům nepřidělili grant, napsat to tak, jak to je. Aneb i k vědecké práci literárního ducha potřeba jest.

Odpovědět

ono by stačilo

Jarda Votruba,2019-04-01 08:20:03

kdyby lidi mohli mít možnost pít nepasterované a neodstředěné mléko. V tom je tolik bakterií, že nějakej actimel je proti tomu vývar z ponožek. Zdravý člověk by měl zdlábnout nějaký ten sýr, jogurt, sem tam neumytý jablko, bramboru opečenou v popelu. Jednak si tím trénuje svoji obranyschopnost a druhak do sebe dostává plno bakterií. A podle toho co jí a jakou má obsádku bakterií ve střevech se pak ukáže, jestli se ty breberky uchytí či ne.

Protože ve střevech stále probíhá brutální válka, kdy jeden druh bakterií se snaží zlikvidovat všechny své konkurenty. A jen rovnováha mezi nimi udržuje člověka zdravého.
A nějaký actimel je jako plivnutí do moře.

Odpovědět


Re: ono by stačilo

Florian Stanislav,2019-04-01 10:11:54

No, pil jsem mléko občas i ještě teplé od přímo záhumenkové krávy mnoho let. Ale většinou se pilo mléko převařené. Přebytky mléka z každého dojení se dávaly do sklepa a sbítrala se z něj postupně smetana. Zbylo kyselé mléko, které se rozmíchalo kvedlačkou a pilo se, když se přišlo v létě z pole. Kráva byla krmená senem a otavou kopeným a sušeným hráběma. Plesnivé seno pro krávu nikdy nebylo, horší se hodilo do hnoje.
Co píšete je hezká pravda. Jenže krávy nejsou samostatné sto metrů od dalších. Pasterizace je nutná, takže řešení skoro není.

Odpovědět


Re: Re: ono by stačilo

Milan Krnic,2019-04-01 16:43:10

Co vždyť Jarda píše, "kdyby".

Odpovědět


Re: Re: Re: ono by stačilo

Jarda Votruba,2019-04-02 07:36:23

Když byli dcery malé, tak jedna paní ve vsi měla krávu a kupovali jsme od ní každyý den litr až 2. Mléko se samozřejmě převařilo, ale občas si ho holky dali přímo z konvičky.
Nemusí to být tím, ale holky skoro nemarodily. Alergie nemají.


Samozřejmě, že když si někdo dá neostředěný mléko, tak ho to prožene, že by si zadek roztrh. Než si breberky ve střevech na to zvyknou (trvá to tak 3 dny). Jednak je tam plno mléčných kvasinek a druhak je tam plno tuku na který náš organismus zvyklý na odstředěnou bílou vodu není přizpůsobený.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: ono by stačilo

Milan Krnic,2019-04-02 08:28:51

"Nemusí to být tím" On pokud by byl svět tak jednoduchý, že bychom toto dokázali determinovat ...
S prohnáním i přizpůsobením to rozhodně není samozřejmé, ale opět závislé na okolnostech, tedy člověk od člověka (záleží na enzymech, atp.).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: ono by stačilo

Florian Stanislav,2019-04-03 12:50:12

Nemyslím, že mírně odtučněné mléko nebo mléko plnotučné je nějaký velký rozdíl. Vitaminy rozpustné v tucích jsou i v máslu a olejích. Pilo se i kyselé mléko, ze kterého se sbírala smetama, takže velmi málo tuku. Prázdinová strava - měsíc hlavně chleba, mléko, vejce a třešně. A po pár dnech pohoda. Základní doplněk stravy je pohyb, celý den, trvale jet na 80%. Ne půl cvičit hodiny na doraz a pak levobok/pravobok.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: ono by stačilo

Milan Krnic,2019-04-04 18:46:06

Zatímco taková žitná, čaj s mlékem a rumem, vaječný likér a třešňové víno zaručí tolik energie a vitamínů, že ten pohyb levobok/pravobok jde sám od sebe. 80% není potřeba, žitná stačí 40, víno 10. Podstatné je vyhnout se zranění u nehod, na to už dojelo tolik zdravě se stravujících lidí ...
https://krkonossky.denik.cz/nehody/stesti-opilych-z-dopravnich-nehod-vyvaznou-bez-skr.html
:)

Odpovědět

Nic není černobílé

Milan Krnic,2019-03-31 20:59:34

A tedy bych nezatracoval ani to kuřivo a alkohol. Ostatně, jsou tu s námi od nepaměti.
Nebetyčně lepší, než Actimel, je kupříkladu kefír, ovšem i na tom ochuceném se dobře vydělává (pro některé je chuť či případné dochucení problém). Otázka stravy je jasná, ale zde nezbývá než vytáhnout kauzalitu, a tedy záleží na okolnostech každého, jaké má možnosti (i jak po nich baží, příp. jak je využívá) se kvalitně stravovat.
Rozhodně každému doporučuji rozmanitou stravu (s rozumným (tedy malým) množstvím jednoduchých cukrů, tedy ani s ovocem to není dobré přehánět). Jenže k čemu takové doporučení, když zkrátka někdo ty okolnosti nemá (a těch lidí nebude málo, na jednu stranu dobře tak, ještě by byl nedostatek).
Díky za článek!

Odpovědět


Re: Nic není černobílé

Jaroslav Lepka,2019-04-04 13:53:43

I když kefír miluji, porovnávat ho s vyjímečně hořkým nelze, ten je vskutku i vyjímečně dobrý.
P.S. Takový překladatelský oříšek : přeložit do japonštiny některá synonyma tohoto libého nápoje, například "dech mrtvé milenky" ti suchaři nepochopí.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace