Kmenová mentalita a princip předběžné opatrnosti  
Volný přepis přednášky „Block chain trust“ prof. Davida Zaruka z Odisee University College v Belgii prezentované 24. 5. na IUPAC meeting 2019 v Ghentu (s vědomím autora zpracoval Miloslav Pouzar).

Prof. David Zaruk,  Odisee University College.
Prof. David Zaruk, Odisee University College.

Otroci ratingu

Začnu příběhem. Před dvěma lety jsem patřil k oné podivné sortě lidí, kteří milují běhání a snaží se najít ty nejbláznivější způsoby, jak tento sport provozovat. Rád běhám po horách a v tu dobu jsem trénoval na horský ultramaraton Ultra-Trail du Mont-Blanc. Má dcera se chtěla stát součástí mého podpůrného týmu. V té době jí bylo 21 a nebyla schopna mě po celou dobu tréninku doprovázet do výšek nad 3 000 m, kde jsem se snažil adaptovat tělo na nedostatek kyslíku. Rozhodla se ale na čas za mnou přijet do Chamonix a hledala co nejlevnější způsob, jak to provést. Povedlo se jí najít muže, který plánoval jet přes noc z Bruselu do Chamonix. Podobně jako žádnému jinému otci, ani mě se moc nelíbila představa mé atraktivní dcery sedící celou noc v autě po boku úplně cizího muže. Když jsem se v tomto smyslu vyjádřil, reagovala slovy: „To je OK tati, on má skvělej rating!“ Co? My dnes věříme a jsme ochotni cestovat přes celou Evropu s úplně cizím mužem, protože mu někdo jiný dal dobrý rating? Řidič Uberu, který mě sem dnes vezl, má pět tisíc pětihvězdičkových hodnocení. Miloval jsem ho, ještě než jsem nastoupil do auta.

 

Zjevně jsme přistoupili na nový model důvěry. Když jdeme do kina, neposloucháme, co o filmu říká jeho producent, kritici, nebo naši kamarádi. Ne. My opouštíme naše pohovky na základě toho, jak daný film hodnotí nám zcela neznámí lidé. Každý dnes hodnotí každého. Když si vybíráme hotel, zjišťujeme, co o hotelu říkají lidé jako my. Toto je „blockchain“ v akci. V rámci daného přístupu je velmi důležitá transparentnost, protože jen v transparentním prostředí můžeme předpokládat, že se daný rating zakládá na pravdě. Uber ztratil právo nabízet své služby v Londýně, protože se snažil zatajit dva případy sexuálního napadení ve svých vozidlech. Co není transparentní, musí okamžitě skončit. Pro fungování „blockchainu“ je transparentnost nezbytností.


Příslušníci kmene

 

Jak to ale vlastně funguje? Již nedůvěřujeme expertům ani autoritám, ale lidem, jako jsme my sami. Lidem z našeho kmene. Jde o zásadní změnu, která je spojena s rozvojem komunikačních technologií. V současnosti již nespoléháme na autority. Čím dál méně komunikujeme jako součást společnosti, a naopak stále více jako součást kmene, který je definován pomocí algoritmů „blockchainu“. Kdykoli se cítíme bezbranní, kdykoli něčemu nerozumíme, jdeme za přítelem Googlem a položíme mu otázku. Ta může znít třeba takhle: Vyvolá očkování u mého dítěte autismus? Google se mě v žádném případě nebude snažit poučit. Google chce být mým přítelem. Google mi vyhledá odkazy, o nichž si myslí, že je chci najít. Je to založeno na mých minulých vyhledáváních, na typu lidí, s nimiž jsem v kontaktu, na tom, co ony algoritmy pokládají za můj prvotní zájem. Google mi nikdy neodpoví: „Nebuď blbej a dej svý dítě očkovat“. Ne. Můj pocit zranitelnosti je důvodem, proč na Googlu vyhledávám. Když něčemu nerozumím, hledám někoho, komu mohu věřit. A proto mi algoritmy Googlu nabídnou takovou odpověď, o níž předpokládají, že s ní budu co nejvíc spokojený.

S pomocí těchto algoritmů se tak stanu součástí kmene lidí, kteří myslí stejně jako já. Lidí, kteří se také obávají očkování vlastních dětí. A ti mi řeknou: „Neboj se, jsou jiné cesty, nemusíš…“ A já se pak budu cítit dobře a budu jim důvěřovat. Pravděpodobně nedostanu dobrou radu, ale co na tom. Toto jsou mechanismy, na nichž dnes funguje důvěra.

 

Dnes tu mluvím k sálu plnému vědců. Kolik z Vás má PhD z chemie? Ok. Takže spíš - kdo z Vás Ph.D. z chemie nemá? Vidíte. I vy jste součástí komunity, příslušníci kmene. No teď se vás zeptám – kolik z vás kupuje losy? Jen jedna ruka. OK. Zastavte se u mě o přestávce, možná zjistíme, že jste se ocitl ve špatné budově. Problémem dneška je, že myslíte stejně, jako lidé kolem Vás. Takže - mám pro Vás novinku – většina lidí nemyslí jako Vy. Například proto, že většina lidí je matematicky negramotná. Takoví lidé například kupují losy, aby splatili dluhy na kreditních kartách – to je způsob, jak hodně lidí přemýšlí. A jaký má tohle vztah k Vašemu kmeni? Vy víte, že existují fakta, zabýváte se výzkumem s cílem porozumět jim a nacházíte řešení. Tento způsob myšlení je však omezen jen na velmi úzký okruh osob. Dřív to nebyl problém, protože jsme důvěřovali expertům a experti byli lidé, kteří tyto principy chápali. Dřív jsme se také těchto expertů ptali. To však již nyní díky na blockchainu založenému modelu důvěry neplatí. Nyní se ptáme členů našeho kmene a Google nám říká vše, co si myslí, že chceme vědět pro naše rozhodování.

 

 

Pravda dokázaná hlasováním

 

Možná si říkáte, že to vlastně zas až takový problém není, protože regulátoři budou schopni tyto záležitosti řešit. Budou? Pravděpodobně jste si v několika posledních letech všimli pokusů reformovat daný proces. Vždyť není demokratický (Ale kdo řekl, že věda je demokratická, že?). Jenže pokusy o demokratizaci s sebou přináší nové komplikace. Můj blog „Risk monger“ sleduje okolo 10 tisíc lidí, blog Jamie Oliviera asi tak 10 miliónů – takže když Jamie Olivier prohlásí, že organické potraviny jsou lepší, bude jeho hlas zesílený hlasem jeho kmene nakonec mnohem hlasitější než můj, nebo hlas kohokoli v této místnosti. Můj kmen je prostě příliš malý.


Názor expertů již není považován za důležitý. Vždyť jsou placeni firmami. Takže prý nadále nemůžeme věřit vědeckým analýzám rizik. Proces hodnocení rizik je prý nutné změnit. Pokud tedy nemůžeme věřit vědcům, musíme se obrátit na „blockchain“ a důvěřovat lidem, jako jsme my. Super. Ustavíme občanské panely (citizens panels). A tyto panely budou rozhodovat, jestli nějaká technologie smí být využívána, či nikoli. Dává to smysl, že? Je to demokratické. Jak ale tyto panely budou fungovat? Vždyť nebudou složeny z expertů. Jak budeme moci důvěřovat výstupům takových panelů např. v oblasti veřejného zdraví, pokud budou tvořeny lidmi, kteří kupují losy, aby splatili dluhy z kreditních karet? Motivací pokusů ustavit podobné panely určitě není snaha o zlepšení technologií ani o rozvoj vědy, dokonce nejsou motivovány ani snahou o vytváření tlaku na vědce, aby svou činností přispěli ke zlepšení veřejného zdraví. Ne, cílem je zastavit rozvoj technologií, zastavit pokrok, protože ten způsobuje změny klimatu atp.

 

 

Princip předběžné opatrnosti, jistota a bezpečnost

Ani princip předběžné opatrnosti není nástrojem jak zlepšit technologie. Ne, ten slouží k zastavení činností, jejichž dopadem si nejsme zcela jisti. Hodnocení v rámci občanských panelů tak může být velmi jednoduché. Co taky může vědec odpovědět na dotaz: „Jsi si jistý, že je daný produkt bezpečný?“ Bezpečnost a jistota – dva emocionální koncepty, které vlastně ani nejde přesně definovat. No a vědec začne říkat něco jako: „Za určitých okolností…“ A reakce panelu? „Nejsi si zcela jistý – pryč s tím“. Otázka panelu: „Můžete garantovat, že tato látka nepůsobí jako endokrinní disruptor?“ Odpověď vědce: „Ve srovnání s ostatními běžně užívanými produkty…. Panel: „Nejsi? Pryč s tím.“ Aplikace principu předběžné opatrnosti je tedy velmi snadná. Jediné co musíte dělat je podobně jako malé dítě stále dokola opakovat ne, ne, ne – vrať se, až si budeš absolutně jistý. Na daném přístupu je též zajímavý jeho svérázný přístup k logice. Mám zde tašku. A v té tašce je deštník. Je tam vždycky. Měl jsem pravdu, když jsem si ho sem dnes vzal? Pro ty, kdo to nevědí – venku je teď nádherný slunečný den. Takže co? Měl jsem pravdu? Ne, neměl jsem pravdu. Tak tedy – mýlil jsem se? Ani to ne. Vezmu si sem deštník i zítra a to navzdory faktu, že i na zítra je hlášeno slunečné počasí. Vezmu si ho jako preventivní opatření. Vtip je v tom, že v rámci předběžné opatrnosti nemít pravdu automaticky neznamená mýlit se. Pokud činíte opatření v rámci principu předběžné opatrnosti, tak se totiž nikdy nemůžete mýlit. Takhle funguje logika předběžné opatrnosti – otázka pravdivosti přestala být podstatná. Vědec má buď pravdu, nebo se mýlí, to ale v rámci daného principu neplatí. Znáte to, lepší přehnaná prevence, než pozdní lítost (angl. Better safe, than sorry ). Zdaleka nejhorším důsledkem aplikace daného principu je však přenos důkazního břemene. Při zavádění nových technologií, je totiž věda automaticky vinna, dokud neprokáže svou nevinu. Co přesně to znamená? Po 20 letech uplatňování tohoto způsobu myšlení pozorujeme, že Váš svět objevů, které jste mohli učinit a řešení, která jste mohli společnosti nabídnout, už není vítán. Je po Vás vlastně požadováno, abyste přestali dělat, co jste dosud dělali. Lidé v ulicích protestující proti hromadnému vymírání druhů nevolají: „Vědo, pomoz nám! Najdi řešení.“ Ne, oni říkají: „Stop létání, stop jedení masa, stop průmyslu, stop bankovnictví“. Pokud mluvíme o rezistenci plevelů vůči herbicidům, navrhovaným řešením je přestat používat herbicidy. Pravděpodobně největší krizí, jíž lidstvo nyní čelí, je rezistence bakterií vůči antibiotikům. A řešení? Nikoli tlak vývoj nových antibiotik, ale naopak požadavek na omezení jejich používání. V rámci principu předběžné opatrnosti totiž vědci nejsou považováni za nositele řešení, ale naopak za příčinu problémů. Jsem si jistý, že někde v této místnosti sedí člověk, který by byl schopen vyřešit otázku mikrobiální rezistence, či objevit nový herbicid, ale nebude mu to umožněno. Cestou vpřed jsou totiž občanské panely, které veškeré Vaše snažení zastaví. Místo na vědce se dnes obracíme na vlády. Malá Gréta sedí před švédským parlamentem a žádá vládu, aby nalezla řešení. Nepožaduje po průmyslu, aby vyvíjel nové technologie. Zde vidím nebezpečí. Lidé, kteří si stěžují, chtějí novou vládu opírající se o občanské panely, která by zastavila vše, co je v jejich očích příčinou problémů. To však jistě není postup, k němuž jste byli vyškoleni. Já však pevně věřím, že řešení prosazovaná lidmi sedícími v této místnosti, by měla být upřednostněna.

 

Pracoviště a kontakt na autora: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice.
Pracoviště a kontakt na autora čánku: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice.

Cesta vpřed, nikoli vzad

No a příběh nakonec. Minulý rok jsem opět trénoval na Trail du Mont Blanc a jedno ráno jsem se po probuzení necítil úplně dobře. Další den jsem nemohl chodit. Představte si psychický stav vytrvalostního běžce, který nemůže chodit. Chybně mi byla diagnostikována vyhřezlá ploténka, dva měsíce jsem trpěl nesnesitelnou bolestí a nakonec se zjistilo, že příčinou mých obtíží je závažná infekce. To bylo v červenci. Osm měsíců jsem s touto infekcí bojoval za pomoci pěti různých druhů antibiotik. Nakonec se zdálo, že jedno z nich zafungovalo. Od svého doktora jsem se dozvěděl, že člověk v horší kondici než já by pravděpodobně nepřežil. Pointa je v tom, že jsme dnes stále častěji konfrontováni s vlastní zranitelností. Léky a technologie vyvinuté před 30 až 40 lety přestávají fungovat a naše řešení je – už žádná antibiotika. Musíme pochopit, že rakovina principu předběžné opatrnosti brání vědě nacházet funkční řešení. Já měl štěstí, ale spousta lidí zemře na pooperační infekce. Říká se, že zemřeli na pneumonii, ale oni vlastně zemřeli kvůli nefunkčním antibiotikům. Pokud Vás trápí podobné myšlenky, tak to co musíte udělat je opustit své laboratoře a přestat hledat řešení. Protože řešení, která najdete v laboratoři, zůstanou v laboratoři. Kultura „blockchainu“ která principiálně nedůvěřuje nikomu, komu nerozumí, a která se snaží pomocí principu předběžné opatrnosti zbavit všeho, co považuje za problém, povede k tomu, že vámi nalezená řešení nebudou aplikována. Musíte opustit laboratoře a začít lobovat. Musíte se postavit za vědu, za možnost řešit problémy. Nemůžete si dál říkat: „Nenechají nás to dělat. Nevadí.“ Před dvěma týdny se u mě znovu projevily příznaky infekce. Další antibiotika neexistují. Potřebuji od Vás, abyste pro mě nalezli nějaké řešení. Díky….

 

Video: IUPAC 2019 - Friday 24 May - 08.30 - 09.40 hrs - Plenary Talk Xuhong Qian and David Zaruk

Datum: 29.05.2019
Tisk článku

Související články:

Co kdyby celý svět vyslyšel aktivisty a zakázal GMO plodiny     Autor: Josef Pazdera (08.11.2016)
Očkování, hliník a mystické myšlení     Autor: Miloslav Pouzar (16.10.2018)
Jaký je potenciál využití biomasy v Česku a ve světě     Autor: Jan Kašinský (15.02.2019)
Diskuze s organizátory stávky pro klima     Autor: Vladimír Wagner (18.04.2019)Diskuze:

Pavol Hudák,2019-06-01 21:55:47

Suhlas s prvou casto, nesuhlas s druhou. Snaha o spomalovanie adaptacie bakterii na antibiotika rozhodne neznamena zakaz na vyvoj novych. Nove sa vyvijaju, problem je ze pomaly a je to beh na dlhu trat. Kedy dnes prestali ucinkovat vsetky antibiotika, je to velmi velky pruser.

Odpovědět

Srozumitelnost

Roman Salátek,2019-05-31 14:35:24

Chápu autora, ale je naprosto přirozené, že si ověřujete zdroj informace. To že to lidé hledají ve skupinách jim blízkých je také přirozené(také se zeptáte rodičů, známých, kamarádů jak byli spokojeni s určitou firmou, obchodem, výrobkem, atd.) Nic neobvyklého. To že se k tomu využívají nové technologie asi také nic překvapivého. Co mně vadí na vědecké obci je nesrozumitelnost, povýšené až arogantní chování, zmatené a vzájemně se popírající výzkumy. Chápu, že vysvětlovat blbci něco co je pro vás naprosto zřejmé může být unavující, ale každý v nějakém směru vynikáme a v jiném ne. Jestliže by jste chtěli tuto situaci řešit určitě by jste se měli zaměřit na srozumitelné vysvětlení i poměrně složitých věcí, protože jinak se odstřiháváte od zbytku společnosti. Být trpělivý a snažit se pochopit na co se vás chce neznající osoba zeptat. Uvědomit si, že za každým problémem, který se vám podařilo vyřešit, se zároveň objeví nové dva(což je trochu nadsázka). Je otázka jestli se vám chce snížit na úroveň běžného občana a snažit se ho pochopit, nebo raději plakat jak vás ostatní nechápou.

Odpovědět


Re: Srozumitelnost

Richard Vacek,2019-05-31 15:15:23

Ono by stačilo, kdyby "obyčejný občan" pochopil, že v minimálně 90% případů není expert na danou problematiku a že je opět v nějakých 80% případů výhodné dát na doporučení specialistů v dané oblasti, protože ti se tam mýlí méně často, než nespecialisté.

Odpovědět


Re: Re: Srozumitelnost

Roman Salátek,2019-05-31 17:48:16

Problém je když se ani ti specialisti neshodnou.

Odpovědět


Re: Srozumitelnost

Lenka Svobodová,2019-06-01 22:52:19

- Přispěvatel řekl: Co mně vadí na vědecké obci je nesrozumitelnost, povýšené až arogantní chování, zmatené a vzájemně se popírající výzkumy.

Zmatené a vzájemně odporující si výzkumy ale nečtete ve vědecké literatuře, nýbrž v bulvárních článcích, které napsal nevzdělaný reportér. Aby on upoutal pozornost a získal sledovanost (citovanost), musí smíchat odporující si výsledky a povýšené vyjadřování vědců.
Souhlasím s autorem článku, že v budoucnosti bude nutné eliminovat u google vyhledávání na principu libých pocitů, které jsou vyvolávány čtením nadpisů článků.
Asi by se vyhledávání zlepšilo, když by se měřilo, jak dlouho stráví čtenář na různých článcích než podle toho, na který nejprve kliknuli podobní lidi.

Když jsem si zadala dotaz: "Vyvolá očkování u mého dítěte autismus?", tak mi vyjely na začátku jen 2 odkazy proti očkování a všechny další už byly pro očkování. Blbé je, že google ty hloupější spoluobčany utvrzuje v jejich pomýlenosti.

Odpovědět

Proč je to neefektivní

Lukas T,2019-05-31 01:33:54

Dobrý den, jenom bych rád podotknul, ze vzhledem k prumernemu ctenari osla mi prijde, ze rikat zde, ze veda je super je ponekud ztraceny cas... Na oslovi to pravděpodobně vetsina lidi vi :) Navic je tu nova, pohodlna doba a dle vyzkumu na krysach a Egyptanech a Řecich stejne umreme jenom proto, ze si zijem prilis dobre :)

Odpovědět


Re: Proč je to neefektivní , Nepomohlo by

Lenka Svobodová,2019-06-01 22:36:06

Nepomohlo by zavést trestný čin pobuřování? A podle něj trestat všechny klimatické Grety a různé protestanty, co vzbuzují v lidech nespokojenost a nabádají k demonstracím proti něčemu.
Když se nad tím zamyslíte tak i demonstranti proti Babišovi a Marii Benešové jsou nerozumní lidé kupující losy. Kdyby si o tom prvně něco přečetli, tak by nemohli tak bláznit.

Odpovědět

Nesuhlas s autoritami

Peter Somatz,2019-05-29 21:41:04

Na zaklade vseobecnej urovne, resp. dostupnosti vzdelanosti pre masy a slobody prejavu by som to asi rozdelil takto:
otrokarstvo, feudalizmus -> nizka dostupnost vzdelanosti, mala sloboda prejavu
socialisticka diktatura -> vysoka dostupnost vzdelanosti, mala sloboda prejavu
sucasna demokracia -> nizka dostupnost vzdelanosti (vacsina musi ist makat a tocit peniaze), velka sloboda prejavu

Potrebovali by sme system, v ktorom nebudu elitisticky vedci sefovat vsetkemu, pretoze to by sa rychlo zvrhlo na diktaturu. Okrem toho, svet je tak zlozity, ze nech si akykolvek narcis o sebe mysli co chce, a dajmetomu ze velmi dobre rozumie svojej uzkej specializacii, komplexne dopady urcitych dolezitych rozhodnuti nema sancu odhadnut. Je zamerany len na jednu vec. Vzdy musi rozhodovat vacsina, o tom niet pochyb. Pretoze vacsina plati vyvoj, nie par bohacov (ti musia mat najskor koho vykoristovat, ehm zamestnavat). A ak urobi vacsina chybu v rozhodovani, oni to aj zaplatia. Idealne by bolo keby tato vacsina bola aj kvalifikovana.
Ale kym to tak nebude, neostava nez presviedcat, vysvetlovat, argumentovat.
O malej slobode prejavu v malom kruzku operatorov JE by vedel hovorit isty Anatolij Stepanovic Datlov.
https://www.topserialy.to/serialy/chernobyl-s01e01

Odpovědět


Re: Nesuhlas s autoritami

Pavel Brož,2019-05-29 21:58:16

K té Vaší větě: "Vzdy musi rozhodovat vacsina, o tom niet pochyb."

Zkuste si to představit aplikováno na právo, např. na rozhodování o vině a nevině. Stačilo by udělat facebookovou podporu mezi fanynkama nějakého charismatického vrahouna. Anebo naopak vyvolat davové volání po exemplárním potrestání "evidentního" viníka. Tak třeba to druhé se zde v padesátých letech běžně dělo.

Odpovědět


Re: Re: Nesuhlas s autoritami

Jarda Votruba,2019-05-30 09:21:57

to druhé jste mohl vidět v přímém přenosu s Kramným, co mu v Egyptě umřely žena s dcerou.
Na objednávku Blesku a Novy byly proti němu vykonstruovány důkazy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nesuhlas s autoritami

Milan Krnic,2019-05-30 10:20:48

(Od)souzení na základě nepřímých důkazů je podobné s "vědou" , např. kosmologií, sociologií, atp. (samozřejmě jen v určitých případech).
Tedy se problém nekoná. Iracionalitě zdar.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nesuhlas s autoritami

Pavel Brož,2019-05-30 16:38:54

Pane Votruba, to je přesně to, čeho se děsím, že by se při vynášení rozsudku přihlíželo ať už k těm hlasům, které věří těm závěrům Blesku a Novy a podle kterých je Kramný vinen, anebo k těm hlasům, které tvrdí, že to jistojistě je jinak a podle kterých je Kramný nevinen. Z Vašich formulací soudím, že patříte k té druhé skupině, já ani k jedné, protože nevím, jak to bylo. V Karviné jsem se narodil a vyrůstal, a i když už hodně dávno bydlím jinde, se spolužáky kteří v Karviné žijí se občas stýkám a párkrát jsme se dotkli i tohoto případu. Z různých dílčích informací, které porůznu posbírali od svých známých či známých svých známých, a které ani čtenáři či diváci Blesku a Novy nemají k dispozici, si někteří z těch spolužáků udělali závěr, že to Kramný udělal, jiní, že to neudělal, a ještě jiní tak jako já prostě netuší, jestli to udělal nebo neudělal. Ta první skupina by Vaši větu formulovala jako "co v Egyptě zavraždil ženu s dcerou", ta druhá by stejně jako Vy použila slova "co mu v Egyptě zemřely žena s dcerou", a ta třetí skupina včetně mě by použila větu "poté co v Egyptě za podezřelých okolností zemřely jeho žena s dcerou".

Soudce či soudkyně by tak jako tak neměli přihlížet k mínění ani jedné z těch tří skupin a měli by rozhodovat nezávisle. Že je to někdy jinak je druhá věc, pak nezbývá než věřit, že v rámci opravných prostředků se podaří vynést spravedlivý rozsudek. A je jisté, že ani s těmi opravnými prostředky se to ne vždy podaří. Pořád je to lepší, než rozhodovat o vině a nevině ať už na základě symptatizantů Novy a Blesku, nebo na základě jejich nesympatizantů - pravdu nemusí mít ani jeden z těch táborů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nesuhlas s autoritami

Milan Krnic,2019-05-30 20:47:02

Pavle, klasicky, pátým pádem, "pane Votrubo".
"to je přesně to, čeho se děsím" "protože nevím, jak to bylo", ale no tak, když dokážete vyplodit polemiky o mě*, dokážete i o Petrovi.
(např. naposledy viz pod "Fyzici poprvé změřili geometrii elektronu, ve kvantové tečce").

Odpovědět

Spolčení hlupců

Richard Vacek,2019-05-29 18:11:23

Občanské panely jsou taková spolčení hlupců. A jaký je rozdíl oproti minulosti?
V minulosti se hlupci nesdružovali, protože to vyžadovalo nějaké úsilí a i kdyby ho vynaložili, tak si akorát mohou přitakávat ve své omezenosti, ale nic nového z toho nevznikne. Naproti tomu pro vědce bylo sdružování i v minulosti nezbytností - protřebovali vzájemný kontakt. Z předávání myšlenek, navazování na předchůdce mohlo vzniknout něco úplně nového.
Dnes mají hlupci díky vědcům a díky sociálním sítím dostatek času a usnadněnou vzájemnou komunikaci, tak organizují občanské panely.
V západní společnosti asi není cesty zpět, jak omezit vliv hlupců na veřejné rozhodování.

Odpovědět

Princip předběžné opatrnosti

Richard Vacek,2019-05-29 17:58:50

vede k zaostávání až k úpadku. Stačí, když se podíváme do minulosti a jaké riskatní věci lidé dělali, když se ještě neřídili principem předběžné opatrnosti.
1. Spalování uhlí vedlo k jedovatým smogovým mlhám. Mělo být zakázáno až do doby, co budou kotle IV emisní třídy.
2. Jaderné elektrárny unikly úplnému zákazu jen díky tomu, že se princip předběžné opatrnosti začal používat až v posledních desetiletích.
Těch příkladů, dokládajících zhoubný vliv tohoto principu je nepočítaně.

Odpovědět

Pavol Hudák,2019-05-29 17:57:47

Rating je v podstate demokracia.

A demokracia = diktatura hlupych.

Odpovědět

Předběžná opatrnost

Bohuslav Rameš,2019-05-29 17:08:17

Metoda (či princip) předběžné opatrnosti sama o sobě není špatná ani dobrá (jako kterákoli jiná metoda), záleží na způsobu, jakým je aplikována. V některých případech je zcela na místě, jindy jen brání řešení. Bohužel, naše možnosti predikovat dopad nových vynálezů (obecně pokroku, chcete-li) jsou omezené. Zhusta je třeba se smířit s tím, že opět záleží jen a jen na jejich aplikaci, jindy se projeví nechtěné důsledky až po mnoha letech či desetiletích. Nakonec jediné, čím si můžeme být jakž takž jisti, je to, že každý vynález (pokrok) byl nakonec vždy aplikován i tím nesprávným způsobem, takže buď můžeme zalézt (hmm, spíše asi "vylézt") zpět na stromy a nevynalézat pro jistotu nic, nebo se smířit s dopady chybných aplikací, ke kterým nevyhnutelně dojde. Co je lepší, nechť si každý rozebere sám.

Odpovědět


Re: Předběžná opatrnost

Milan Štětina,2019-05-30 10:30:38

Ať si každý rozhodne sám, co je pro něj lepší by se mi taky líbilo. Jenže to má dva problémy:
1. Minimálně v Evropě po tom není poptávka, naopak většina lidí chce, aby "vůdce" rozhodl za ně. Nebo máte nějaké jiné vysvětlení, proč v celé Evropě jsou levicové vlády, které občanům slibují, že vše vyřeší za ně? (Pravda někteří pak brblají, že určité věci vláda vyřešila k jejich nespokojenosti, ale oni levicové strany najdou jiný problém, který slíbí vyřešit a brblači jim to hodí znova.) Typický příklad je dvojí kvalita potravin. To jde přeci velmi snadno vyřešit tak, že co mi nechutná nebo se mi nezdá dostatečně kvalitní, tak to nekupuji a když to udělají všichni, co jim nějaká potravina nevyhovuje, tak ona rychle z obchodů zmizí (já vím, že něco člověk jíst musí, ale současná kauza je hlavně o sušenkách, čokoládě a podobně a to lze minimálně omezit snadno).
2. Člověk si může rozhodnout, jestli si na sebe (své děti) nechá aplikovat genovou terapii. Je zřejmé, že pacient tahá za kratší konec, protože lékař má hlubší znalosti a taky na tom může vydělávat, takže pacient má často neúplné nebo zkreslené informace a lékař jej relativně snadno dostane kam potřebuje. Ale zde je možné nechat rozhodnutí na tom, koho se to týká (pokud by to nebylo zakázáno - viz předchozí bod), protože to nikoho dalšího neovlivňuje.
V případě velkých projektů jako stavba jaderné elektrárny, přehrady, dálnice rozhodnutí zasáhne hodně lidí, ať už pozitivně nebo negativně. A tady máte problém, kdo to má rozhodnout. Momentálně se to dělá tak, že zodpovědná je vláda nebo jiný úřad, kde jsou ovšem lidé, co se bojí cokoliv rozhodnout, protože by jim to pak mohli voliči spočítat ve volbách (navíc rizikům a přínosům nerozumí - nejsou to odborníci na danou oblast, ale jen úředníci), takže prakticky kdo více křičí, ten má pravdu (navíc většina lidí věci nerozumí, nemají tedy názor a principem sociální bubliny si zastávají názor, který v poslední době nejčastěji slyšeli). A to je ten princip, který článek kritizuje.
Navíc se u těchto velkých staveb projevuje efekt not-in-my-backyard (tj. je mi to celkem jedno, ale hlavně mi to nestavte za domem - to by mi zásadním způsobem narušilo moje zvyky a pohodlí) a při hustotě osídlení v Čechách/Evropě pak je velký problém cokoliv postavit.

Odpovědět

Děkuji, strefil jste se do mé bubliny

Daniel Konečný,2019-05-29 16:33:16

Toto je asi hlavní důvod, proč jde svět do pr... Co se týče předběžné opatrnosti, tak ano, ale s mírou. Příklad: Rozhodně neplodit editované děti, jako předvedli soudruzi v Číně. Je to čistý hazard, když při tom vzniká i spousta nežádaných a dědičných chyb. Poznání a technologie na to ještě nedospěla. Naopak, proč bránit terapiím geneticky postiženým lidem? Teoreticky je "snadné" jim pomoci a i kdyby se náhodou stalo kromě opravy i něco nevyžádaného, ti lidé často nemají co ztratit. Měla by to být jejich volba a ne že jim někdo pomoc zakáže. Taková praxe by taky napomohla dalšímu rozvoji odvětví. Našemu kmenu zdar!

Odpovědět


Re: Děkuji, strefil jste se do mé bubliny

Milan Krnic,2019-05-29 22:10:46

To, co nyní uvažujete o GMO, se v minulosti uvažovalo o nespočtu věcí, od aut po televizory, a hle.

Odpovědět


Re: Děkuji, strefil jste se do mé bubliny

Milan Štětina,2019-05-30 10:38:51

V zásadě souhlasím, jen nevidím důvod zakazovat editované děti. Taková věc ovlivňuje jen to dítě a když si to rodiče přejí, tak proč jim to neumožnit. Asi by se mělo neplatit pak léčení nepovedených "editovanců" z veřejného zdravotního pojištění, ale jinak opravdu myslím, že jakou techniku zvolí rodiče pro asistovanou reprodukci je jejich věc.

Odpovědět


Re: Děkuji, strefil jste se do mé bubliny

Petr Nováček,2019-06-01 16:24:26

Na editování dětí nevidím nic špatného. Celosvětově klesá hodnota IQ populace a editování je jednou z možností jak zabránit degeneraci lidstva.

Odpovědět

Sociální bublina

Mojmir Kosco,2019-05-29 16:18:26

se to jmenuje.A v podstatě říká že věřím pouze tomu co hlásá můj " kmen " . Jiné názory nálepkuji nebo bez přemýšlení shazuji a vůbec o nich nepřemýšlím . A můžu mít i vzdělání v daném oboru . Neboli jak se posunuje poznání dopředu ? Určitě né jenom opakováním pravd moudrých starců . Ostatně ten článek je toho dobrým příkladem. O existenci sociálních bublin se ví dobře a dlouhodobě se i zkoumají ale pro zastánce tvrdých věd to musí přednést až jeden z jejich středu.

Odpovědět

Autority

Novák Jiří,2019-05-29 14:25:55

Ale to je přece v pořádku, že nevěříme autoritám. To je snad jedním z pilířů kritického myšlení, kterým se tady někteří lidé v diskusi rádi ohánějí. Nebo byste chtěli, aby nejvyšším arbitrem v diskusi byl pan farář, jako to bývalo kdysi? Nebo "neomylný" papež?
Nakonec proč ten "blockchain" nedotáhnout do důsledků a nehodnotit autority?

Odpovědět


Re: Autority

Jiri Naxera,2019-05-29 15:08:09

Hlavně proto, že ten blockchain optimalizuje směrem k hlouposti, ne naopak, jak bohužel autor popisuje.
Já bych bral nedůvěru k autoritám v rámci kritického myšlení tak, že když se mi nezdá, to co hlásají, tak se můžu naučit dostatek daného oboru a mám k dispozici dostatek dat k tomu, abych mohl posoudit jestli má pravdu nebo ne. Ale apriory to beru tak, že pokud něco říká odborník v STEM oboru o zaběhané části vědy, tak je to apriory správně. Modulo nějaké to zapomenuté znaménko nebo mocnina, to se stane každému kdo přednášku neopisuje z papíru.

Odpovědět


Re: Re: Autority

Novák Jiří,2019-05-29 16:02:43

To by bylo samozřejmě ideální. Ale mnohdy nemám ani dostatek vzdělání v daném oboru, aby se mi mohlo něco nezdát. A doučit se nějaký obor na danou úroveň, tak abych mohl poučovat odborníky, kteří v tom oboru mají léta praxi - to bych musel mít extra motivaci.

Já tu motivaci mám třeba v oblasti řemesel. Řemeslníci toho u bráchy na stavbě podělali opravdu hodně a hodně vážně. Takže když jsem se rozhodl rekonstruovat vlastní dům, nezbývalo mi než zvednout zadek od počítače a učit se řemesla. Ale nemám sebemenší iluze, že bych si podobně dokázal zajistit základy astrofyziky, meteorologie a třeba ještě energetiky. Už biologie mi zabrala 20 let a budu se ji učit do konce života, pokud jí mám aspoň trochu rozumět.

Odpovědět


Re: Re: Re: Autority

Pavol Hudák,2019-05-29 19:00:42

Ak nieco dava zmysel desiatkam tisicom najinteligentnejsich ludi(tj vedcov), tak to bude velmi pravdepodobne to najblizsie k pravde co je momentalne v ludskych moznostiach.

Rozhodne blizsie, ako nazor milionov ludi, ktori maju prinajlepsom priemernu inteligenciu, minimalne vzdelanie a nulovu prax v danej oblasti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Autority

Milan Krnic,2019-05-29 22:20:04

Je potřeba rozlišovat, zda jde o názor vědecký (fakticky podložený) či osobní. To se velice často zaměňuje. Vědec přeci i kaká vědecky.
Ověřit si, že je dané tvrzení fakticky podložené, není s trochou obecných znalostí (např. vědecké metody) problém v jakémkoli oboru, a to ať to tvrdí jeden, či tisíce lidí zaměstnáním vědců.

Odpovědět


Re: Re: Re: Autority

Richard Vacek,2019-05-30 04:54:36

V tomto musíme spoléhat asi na číňany. Teď zavádějí sociální kredit a není důvodu, proč podobné hodnocení občanů nerozšířit i do dalších oblastí a při kolektivním rozhodování, které se "zpátečnicky" přijímá hlasováním se přihlédne ke "kreditu" občana v dané oblasti - tedy váze jeho hlasu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Autority

Jan Molič,2019-06-01 13:23:10

Jenže kredit si koupíte za peníze, a to nejen sociální. Někde si ho koupíte tím, že si pořídíte drahé auto, jinde tím, že si zaplatíte diplom. Ještě jinde tím, že si objednáte "Business Annual Plan" a vylistují vás na předních pozicích v nějakém katalogu.

Kredit vůbec nemusí odrážet, co doopravdy umíte nebo jaký doopravdy jste. Porovnávání lidí na základě kreditů tudíž nebude odrážet realitu ani v občanských panelech, ani ve vědě. Problémem je právě to zautomatizování.

V realitě se ještě nějak dovedete obhájit, ale v nějakém katalogu mezi ostatními? Formulář nenabízí políčko pro argumentaci. Automatizované ratingy člověka degradují na pouhý "zdroj", který je definován několika parametry. Obávám se, že automatizace povede pouze k tomu, že se z většiny lidí stanou roboti, kteří se budou předhánět v tom, kdo je větší robot.

Společnost, která je nastavena na výkon, přitom zcela ignoruje jedince, které toto nastavení naopak demotivuje a je jim odporné, byť jen se zúčastňovat ratingových soutěží a honby za zvyšováním kreditu. Mohli by být společnosti přínosní, jenže o ně není zájem.

Odpovědět


Re: Autority

Tomáš Hluska,2019-05-29 15:13:26

Asi proto, že by těmi autoritami měli být (a jsou zřejmě myšleni) lidé, kteří dané problematice rozumí. Čili ne jeden člověk autoritou ve všem, ale na každý problém jiná autorita.

Odpovědět


Re: Re: Autority

Novák Jiří,2019-05-29 15:33:02

Jasně, to chápu. Ale i tak by měla být možnost nějak vyhodnotit, nakolik má daný odborník obvykle pravdu nebo se obvykle mýlí. A nakolik je tedy důvěryhodný. Stejně jako si dcera přednášejícího zjistila nejprve rating svého spolucestujícího a na základě toho zaujala nějaké stanovisko, tak i já bych měl mít možnost si zvolit např. svého lékaře na základě nějaké zpětné vazby od pacientů. Což už do jisté míry jde. A takhle by se dali zhodnotit odborníci ve všech oborech, počínaje vědcem v základním výzkumu a konče uklízečkou (což je svého druhu taky odborník).

Odpovědět


Re: Re: Re: Autority

Daniel Konečný,2019-05-29 16:03:15

Takto rozšířené ratingy už mají v pokrokové Číně

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Autority

Novák Jiří,2019-05-29 18:10:03

Jenže v pokrokové Číně vám na základě nízkého ratingu nedovolí používat MHD nebo cestovat. Mně jde jen o to, komu důvěřovat jakožto odborníkovi a komu ne. Občanských svobod ať si dotyční užívají jak chtějí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Autority

Daniel Konečný,2019-05-29 19:49:05

A jak zabránit tomu, aby ,organizovaně, věřící lidé špatně hodnotili jinak renomované genetiky, aby zelení ničili profesní kredit pana Wagnera, homeopati a jiní léčitelé zase podkopávat lékaře apod. To by v podstatě vyšlo stejně, jako je to dnes.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autority

Jan Molič,2019-06-01 14:06:13

Mimochodem, film Jiřího Menzela "Donšajni" získal na ČSFD pouhých 28%. Menzel, pokládaný za renomovanou autoritu, se náhle znelíbil. Přitom ten film vůbec není jiný než opěvované Postřižiny (85%), pouze není zasazen do kulis první republiky.

Zřejmě zapůsobila kladná zpětná vazba (amplifikace). Na začátku mohl být v podstatě jakýkoli názor, třeba že ten film je odpad, který se stal "pravdou", protože ho sdílelo mnoho lidí.

Možná na těch sociálních sítích chybí utlumující algoritmus? Nějak záporná zpětná vazba? Jenže - kde nejsou emoce, tam není prodej reklamy - a o to přeci jde, že? :-)

Odpovědět

nejsem vědec a mám do něj sakra daleko

Jarda Votruba,2019-05-29 13:07:51

ale předběžná opatrnost je na místě. V rozumné míře. Mnozí si jistě vzpomenou na postižené děti, které se rodili matkám používající před cca 50 lety hormonální antikoncepci. Byla prý bezpečná. Stejně tak Agent Orange. Je to jen neškodný herbicid. Prý.

Na druhou stranu lidé co nemají nejmenší šajn jak co funguje se cítí nejvíce oprávněni do toho kecat. A zakazovat. A čím méně vědí, tím více řvou.
Jsem strojař a vysvětlit některým lidem že to prostě takhle fungovat nebude protože to odporuje logice a fyzice je nemožné. Stejně tak když navrhuji nějaké zařízení a mám odpovědět na otázku, jestli to bude fungovat. Odpovídám že předpokládám že ano. Což nikdo slyšet nechce, ale oni nevidí že to navrhuji bez prototypu, na základě zkušenností a poznatků který jsem schopný dohledat.

Odpovědět


Re: nejsem vědec a mám do něj sakra daleko

Tomáš Hluska,2019-05-29 15:12:31

Až na to, že Agent Orange je opravdu jen neškodný herbicid. To nebezpečí pochází z kontaminujících látek z výroby, před kterými varoval sám výrobce, ale vláda se rozhodla to ignorovat.

Odpovědět


Re: nejsem vědec a mám do něj sakra daleko

František Kroupa,2019-05-29 19:23:41

Děti se nerodily postižené kvůli antikoncepci, ale kvůli léku Contergan (účinnou látkou byl thalidomid), uživanému těhotnými ženami jako uklidňující a tlumicí prostředek při nevolnostech.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thalidomid

Odpovědět

Řešení

Martin Kovar,2019-05-29 11:33:52

Bohužel, jak napsal Pavel Brož, je to neveselé čtení. Někdy si říkám, jestli by u různých "intelektuálů", "myslitelů", zkrátka všech, kdo rádi používají princip předběžné opatrnosti, nebylo právě v rámci tohoto principu lepší těmto lidem odebrat hlasovací právo.
PS: Pro nechápavé - je to trochu nadsázka.

Odpovědět

Občanské panely

Tomáš Tichák,2019-05-29 11:26:50

"...důvěřovat lidem, jako jsme my. Super. Ustavíme občanské panely (citizens panels). A tyto panely budou rozhodovat..."
Kde já už jsem něco podobného.. aha:
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_(council)

Odpovědět

Souhlas

Pavel R.,2019-05-29 10:41:23

Smutné a budu rád za každou radu, jak tento trend měnit. Možná dojde k odštěpení části solventní populace, která si bude vydržovat vědce pro svou potřebu a ten zbytek masy ať si dělá co chce.

Odpovědět


Re: Souhlas

Jiri Naxera,2019-05-29 15:17:13

Bojím se, že ta solventní část populace se s tímhle trendem veze velmi dobře a naopak ho podporuje - protože na blbcích se dá nejlíp vydělat. Ať už se bavíme o solárním businessu, likvidaci lesů a polí na produkci biomasy, nebo třeba na prodeji placeba jako harmonizovaná voda, různé "staré způsoby léčby" apod.

Odpovědět


Re: Souhlas

Milan Krnic,2019-05-29 22:10:20

Hypoteticky jedině výukou ku kritickému myšlení, počínaje školkou. Krátkodobě pak jedině masovou katastrofou.

Odpovědět

děkuji za článek

Pavel Brož,2019-05-29 09:57:48

Velice zajímavé, i když neveselé čtení. Ztotožňuji se s autorem.

Odpovědět


Re: děkuji za článek

Milan Štětina,2019-05-29 15:52:35

Také se připojuji k poděkování. Na podobné téma jsem nedávno četl článek https://kechlibar.net/2019/05/23/vyzente-germaine-greerovou-aneb-o-pocatcich-deplatformingu-v-cechach/ (autor tam zhruba píše, že trolům předběžné opatrnosti je potřeba neustupovat, podobně jako zlu a blbosti, protože ustoupíte jednou a už ustupujete pořád a zlo zvítězí).
Taky bych se propagátorů předběžné opatrnosti zeptal, jestli mají mobilní telefon Ty vyzařují mikrovlné elektromagnetické záření, které podle některých studií způsobuje neplodnost (poechávám teď stranou jestli jsou věrohodné nebo dokonce zfalšované - pokud by šlo o to Vám zakázat výzkum, protivník by je určitě použil a dokázat neplatnost byste musel vy); taky tam občas vybuchují baterie - podle principu předběžné opatrnosti by jej měl okamžitě zahodit. Obdobně počítače a možná by vůbec neměli používat elektrickou energii (minimálně dokud se všechna nebude vyrábět obnovitelnými zdroji).

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz