Rychlá dialýza se může stát pacientovi osudnou  
Zhruba dvěma třetinám pacientů, kterým z nějakého důvodu náhle selžou ledviny, se v těle nahromadí tolik tekutiny, že jim hrozí poškození dalších orgánů. Kritická situace se na jednotkách intenzivní péče řeší dialýzou. Enormní tlak, který by jinak poškodil plíce, se tím zažehná, nicméně jeho náhlé snížení nesvědčí srdci.
Raghavan Murugan, University of Pittsburg (USA). První autor studie.
Raghavan Murugan, University of Pittsburg (USA). První autor studie.

Američtí a australští specialisté z jednotek intenzivní péče si posvítili na pacienty, jimž z nějakého důvodu akutně selhaly ledviny a bylo potřeba jim provést dialýzu. Z randomizovaného souboru téměř jednoho a půl tisíce pacientů na 35 jednotkách intenzivní péče, vyplynul závažný poznatek. Pokud se odstranění toxinů, soli a nadbytku vody z krve provádí rychle, vystavuje to pacienta zvýšenému riziku úmrtí.

 

Tak, jak už to bývá, i v případě porouchaných ledvin je "něco za něco". Na jedné straně je při akutních stavech potřeba rychle ulevit přetíženým orgánům od edému a tím je zachránit před devastací. Druhou stranou mince bývá náhlý pokles tlaku, který pro srdce znamená stresující faktor. I když se zatím neví, co za tím vězí, jisté je, že snaha o rychlou nápravu se „mstí“, a že to je až po relativně dlouhém čase, kdy se to nepředpokládá.

Podle prvního autora studie se s problémem dialýzy setkávali léta. Problém tkví v tom, že se při akutních selhání ledvin hlídají hyperkalémie, urémie a metabolická acidóza, ale jinak se u dialýzy nechává nastavení hodnoty průtoku (dialyzátu) na úsudku lékaře. Ačkoli autoři pátrali v dostupné literatuře, nikde na nějaké doporučení (návod), jak v urgentních situacích postupovat, nenarazili. To byl také důvod, proč se do studie rychlosti odstraňování přebytečné tekutiny z krevního oběhu, pustili.

 

Rinaldo Bellomo, spoluautor studie. Řádný profesor intenzivní medicíny na University of Melbourne, čestný profesor řady australských univerzit, čínské Nanjing University, hostující profesor na Università Vita-Salute San Raffaele v Miláně,... 
Rinaldo Bellomo, spoluautor studie. Řádný profesor intenzivní medicíny na University of Melbourne, čestný profesor řady australských univerzit, čínské Nanjing University, hostující profesor na Università Vita-Salute San Raffaele v Miláně,...

Z právě publikovaných výsledků uveřejněných odborným časopisem vydávaným společností amerických lékařů JAMA vyplývá, že pacientům se vymstí, pokud se jim ulehčuje od přebytku tekutiny rychleji než 1,75 ml/kg/h, v porovnání s těmi, kteří se ultrafiltrací tekutin zbavují tempem 1,01 ml/kg/h.

 

I snaha o rychlou nápravu selhání ledvin se může vymstít. Studie naznačuje, že nejspíš na srdci a že je proto potřeba k dialýze přistupovat s rozmyslem a hlídat parametr přezdívaný „NUF“.(Kredit: CMU, Univ. Pittsburg).
I snaha o rychlou nápravu selhání ledvin se může vymstít. Studie naznačuje, že nejspíš na srdci a že je proto potřeba k dialýze přistupovat s rozmyslem a hlídat parametr  „NUF“. (Kredit: CMU, Univ. Pittsburgh).

Záludné na tom je, že rozdíl nelze pozorovat bezprostředně (míněno během týdne), ale že následky "rychlosti" se projeví, až když se bere v potaz celé devadesáti-denní kritické období. Nejde při tom o nic menšího, než o statisticky průkazné počty přeživších. Jinak řečeno, každých 0,5 mililitrů tekutiny na kilogram hmotnosti pacienta za hodinu navíc (0,5 ml/kg/h) zvyšuje riziko úmrtí. A je to o dost. Rychlá eliminace nadbytečné tekutiny zvyšuje riziko úmrtí o 51 až 66 %.

 

I když obě hodnoty spolu souvisí, nejde tu o průtok dialyzátu, jehož hodnota se nastavuje na přístroji většinou v rozmezí 20-25ml/kg. V tomto případě  jde o hodnotu, které se přezdívá „NUF“ (net ultrafiltration) a charakterizuje úbytek pacientových tekutin. NUF = objem ultrafiltrátu - [náhradní tekutina  (dodávaná infuzí s léčivem) + objem dialyzátu].

 

Pravdou je, že studie založená na statistice poukázala jen na vztah, ale příčinu nezjistila. Tu by mohla odhalit jen klinická studie. Nicméně i tak pro praxi z toho plyne jisté doporučení: Všude tam, kde to nevyžaduje zvláštní situace, je lepší pacienta zbavovat tekutin zvolna, výrazně mu to zvyšuje šance na přežití.


Literatura

Raghavan Murugan, et al.: Mortality Among Critically Ill Adults With Acute Kidney Injury Receiving Continuous Venovenous Hemodiafiltration, JAMA Network Open June 7, 2019.

Datum: 09.06.2019
Tisk článku

Související články:

Co mají kvasinky společného s urolitiázou?     Autor: Josef Pazdera (08.01.2018)
Co je dobré vědět o mrtvicích     Autor: Josef Pazdera (19.05.2018)
Nové odporúčania pre primárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení     Autor: Matej Čiernik (24.04.2019)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz