Předoperační blokáda β receptoru propranololem snižuje biomarkery metastáz  
Rakovina prsu je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u žen (pozor, ne však úmrtnosti). I když příčiny onemocnění stále neznáme, faktory, zvyšující nebo snižující pravděpodobnost vzniku, popsány jsou.

Diagram znázorňující stádia nádoru T1,T2,T3, T4. (Kredit: Cancer Research UK, CRUK, Zdroj: Wikimedia).
Diagram znázorňující stádia nádoru T1,T2,T3, T4. (Kredit: Cancer Research UK, CRUK, Zdroj: Wikimedia).

Rakovina prsu je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u žen (pozor, ne však úmrtnost!). Příčiny onemocnění se dosud řádně neznají. Popsané jsou faktory, u kterých se předpokládá zvýšení nebo snížení pravděpodobnosti vzniku onemocnění.

 

Významným faktorem je životní styl, pod čímž si můžeme představit vliv konzumace alkoholu, kouření, obezitu, nedostatek pohybu,…

Stádium T4 s metastázemi v mízních uzlinách. (Kredit: www.scientificanimations.com . Zdroj: http://www.scientificanimations.com/wiki-images)
Stádium T4 s metastázemi v mízních uzlinách. (Kredit: www.scientificanimations.com . Zdroj)

Dispozičními faktory jsou přitom krevní tlak, věk, tělesná dispozice, první menstruace, čas menopauzy, počet porodů a další. Z pozorované narůstající incidence diagnostikovaného onemocnění však nelze vinit jen zhoršené životní prostředí nebo naše návyky, podíl na tom má i stále lepší diagnostika a častější screening.

 

Diagnostika

I když takzvané samovyšetření se stále považuje za základ, jelikož si jej může každá žena pohmatem provádět sama, k těm přesnějším samozřejmě patří screeningové vyšetření mamografem, ultrazvukem a magnetickou rezonancí. Respektive v případě onemocnění cílená biopsie ložiska ke stanovení přesného léčebného postupu.

Raná diagnostika je pro výsledek léčby rozhodující.  (Kredit:  jber.jb.mil)
Raná diagnostika je pro výsledek léčby rozhodující. (Kredit: jber.jb.mil)

Klasifikace onemocnění je důležitá pro určení nejvhodnější terapie. Onemocnění se rozlišuje na primární, lokální, sekundární a zjišťuje se metastatický rozsev (nejčastěji do kostí nebo dalších orgánů). Kritéria pro klasifikaci podle biologických parametrů jsou velikost, vzhled, ohraničení, věk pacientky, rodinná anamnéza. Biologické parametry zahrnují přítomnost specifických receptorů estrogenu (ER), progesteronu (PR), androgenu (AR), cytokinů, cytokeratinů (CK) nebo nukleárních receptorů a dalších.

 

Základem terapie je včasný chirurgický zákrok, kdy se provádí odstranění postižené tkáně a případně dalších uzlin. Následující přístupy zahrnují radioterapii, chemoterapii (samostatná nebo v kombinaci), biologickou terapii anebo hormonální terapii.

 

Beta blokátory v nové indikaci?

Propranolol patří mezi tzv. β-blokátory, které se používají již od 60tých let minulého století v terapii vysokého krevního tlaku, nepravidelného srdečního tepu, při zvýšené funkci štítné žlázy a také při úzkosti. V praxi se může používat k prevenci migrenózních bolestí hlavy a jako prevence před srdečními problémy včetně anginy pectoris (s anamnézou infarktu).

Jedná se o velice bezpečnou a účinnou látku se spotřebou do miliónů tablet po celém světě.

Struktura propranololu (Kredit: Margoz, Wikipedia).
Struktura propranololu (Kredit: Margoz, Wikipedia).

Preklinické studie ukázaly, že β-blokátory dokáží snížit mortalitu u rakoviny prsu po rozvoji metastáz. Nedávno byl publikován článek o randomizované kontrolované studii fáze II, která hodnotila účinek předoperační blokády β-receptorů propranololem na markery metastatického potenciálu a imunitního profilu u 60 pacientek s rakovinou prsu.

 

V této zaslepené, placebem kontrolované studii byly pacientky náhodně rozřazeny do dvou větví a skupina s perorálním propranololem byla rozvrstvena do dávek od 80 do 160 mg po dobu 7 dní před chirurgickým zákrokem.

 

Výsledky

Vývoj léčiv (Kredit: FDA).
Vývoj léčiv (Kredit: FDA).

Primárním ukazatelem bylo hodnocení účinku propranololu na prometastatickou a prozánětlivou genovou expresi v primárním nádoru. Bioinformatické analýzy naznačují sníženou regulaci faktorů nádorového bujení a identifikovaly změny v tumorálních neutrofilech, NK buňkách a dendritických buňkách.

 

Pacientky s klinickým průkazem odpovědi na léčivo, kdy byl pozorován snížený srdeční rytmus a krevní tlak, prokázaly zvýšenou nádorovou infiltraci makrofágy CD68+ a T buňkami CD8+. Byla tak zvýrazněna protinádorová odpověď imunitního systému.

Týdenní terapie β-blokátorem snížila expresi nádorových genů a podpořila infiltraci imunitních buněk v časném stadiu chirurgicky resekovatelného karcinomu prsu. Zdá se, že blokáda β receptoru redukuje biomarkery spojené s potenciálem metastáze.

 

Závěr

Velkým limitem je nedostatek informací z jiných studií a nízká vypovídací schopnost studie. Autoři projektu již aktuálně navrhují větší klinickou studii fáze III, která by si vzala za úkol hodnotit účinky těchto léčiv na přežití u většího počtu pacientů s rakovinou prsu.

Nová indikace těchto léčiv může být případně omezena použitím pouze ve specifických podmínkách nebo u některých skupin pacientů. Navazující klinický výzkum může definovat možné kontraindikace a zvláštní upozornění, které by použití v praxi mohlo částečně omezit nebo přesněji popsat.


Literatura

Jonathan G Hiller, Steve W. Cole, Elizabeth M Crone, David J Byrne, David M Shackleford, Jia-Min B Pang, Michael A Henderson, Sophie S Nightingale, Kwok M Ho, Paul S Myles, Stephen Fox, Bernhard Riedel and Erica K. Sloan: Pre-operative β-blockade with propranolol reduces biomarkers of metastasis in breast cancer: a Phase II randomized trial. Clinical Cancer Resarch. November 21, 2019
doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-2641

Autor: Marek Lapka
Datum: 03.02.2020
Tisk článku

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 1. - Maixner Ladislav, Maršálková Lenka, Tersch Pavel, Volf Jaromír
 
 
cena původní: 199 Kč
cena: 167 Kč
Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích 1.
Maixner Ladislav, Maršálková Lenka, Tersch Pavel, Volf Jaromír
Související články:

Mýtus, že kojení ženám způsobuje pokles prsů, byl vyvrácen     Autor: Josef Pazdera (08.11.2007)
Rakovina prsu: Skenovat nebo neskenovat?     Autor: Josef Pazdera (06.04.2009)
Ženám s tuhými prsy se rakovina vrací častěji     Autor: Josef Pazdera (10.11.2009)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadánPro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace