Vysvětlení k rouškám  
Pracuji léta ve farmaceutickém průmyslu a dovolte, abych se podělil o své zkušenosti s rouškami. Tam, kde je potřeba snížit riziko kontaminace, jsou roušky povinné. Umíte si představit chirurga, gynekologa, ortopeda a další medicínské specialisty, že by se u operačního stolu skláněli nad pacientem bez roušky? Takovému lékaři byste asi své tělo nesvěřili.

Aby rouška plnila svou funkci, musí na tvář přiléhat velmi těsně. Zrcadlo hodně pomůže….. (Kredit. M. Staymates / N. Hanáček / NIST)
Aby rouška plnila svou funkci, musí na tvář přiléhat velmi těsně. Zrcadlo hodně pomůže….. (Kredit. M. Staymates / N. Hanáček / NIST)

Podobně ve sterilní/aseptické farmaceutické výrobě například očních a nosních kapek, injekcí či infúzních roztoků jsou operátoři proškoleni, jak roušky nosit a jak s nimi manipulovat. Garantuji vám, že žádný výrobce by si porušení těchto pravidel nedovolil. SUKL tuto praxi nejméně jednou za 2 roky kontroluje a pokud by bylo zjištěno pochybení, v extrémním případě by mohla hrozit i ztráta licence na výrobu léčiv. Všechna sterilní léčiva, která jako pacienti užíváte, byla vyrobena personálem s rouškami nebo dokonce respirátory.

 

Schlierová metoda (analýza) vizualizace proudění vzduchu (plynů a aerosolu)

Německý fyzik August Töpler již v roce 1864 přišel na způsob, jak zachytit na fotografii a pak i na videu šokové vlny a proudící vzduch. Z německého slova schlier (pruh) vznikl i název metody – schlierová metoda. Jako první objevil, jak lidské tělo ohřívá okolní vzduch (tedy, pokud je jeho teplota nižší, než je teplota lidského těla) a též, jak se mění proudění vzduchu při nasazení roušky či masky. Vytvořil základ pro použití roušek v medicíně, protože jeho metoda zcela zřetelně prokázala, že smyslem použití roušky, je ZPOMALENÍ PROUDĚNÍ vydechovaného vzduchu, a to opravdu velmi dramaticky.

 

 

Recyklace

Roušky se v medicíně a farmaceutickém průmyslu obvykle nosí hodinu až osm a nikdy se nerecyklují, vždy se použijí nové. To se netýká roušek speciálních.

Většinu roušek lze opatrně znovu použít, pokud se například namočí do vroucí vody a pak vysuší a po vysušení přežehlí. V nouzi lze roušku jen přežehlit.

Po sundání použité roušky si nikdy nezapomeňte umýt ruce mýdlem a ještě lepší je ruce i vydezinfikovat.

Datum: 10.10.2020
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz