Co mají společného pouťové balonky a infekce koronaviry?  
Zatímco balonky plněné vodíkem přinášejí dětem radost, infekce koronaviry, zvláště s těžkým průběhem, radosti nepřidá a může dokonce ohrozit člověka na životě. Vypadá to, že ale takovým pacientům může vodík život i zachránit.

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti. Nejslavnější studii spojenou s podáváním vodíku provedl a publikoval japonský vědec Ikuroh Ohsawa v již v roce 2007. Nejprve potkanům poškodil mozky a pak jim život zachránil podáváním molekulárního vodíku. Dokázal také vysvětlit některé mechanismy účinku protekce vodíkem. Odstartoval lavinu studií u zvířat i lidí a pro nás jsou nejzajímavější úspěchy v adjuvantní terapii již při první infekci SARS. Zjistilo se, že vodík má antioxidační, protizánětlivé, antiapoptotické účinky, zasahuje i do hormonální regulace. Díky své malé molekule, která proniká téměř úplně do všech materiálů a také tkání se rychle dostane i do alveol a velmi účinně inhibuje cytokinovou bouři. A to mnohem bezpečněji než dexamethason nebo tocilizumab. Ty sice také potlačují záněty, ale také inhibují některé vedlejší žádané zánětlivé reakce a též potlačují clearance patogenů. Cytokiny uvolňované nadměrně mohou u pacientů způsobit akutní poškození plic. Zvýšení hladin TNF-alfa vede k aktivaci zánětlivých cytokinů, jako jsou IL-1, IL-6 a IL-8. Současně skupina s vysokou mobilitou box1 (HMGB1) ovlivňuje uvolňování zánětlivých faktorů. Vodík může potlačit infiltraci neutrofilů a makrofágů v plicní tkáni, inhibovat aktivitu NF-kB a MPO v plicní tkáni a snížit zánětlivé faktory a sekreci cytokinů v plicní tkáni. Vodík účinně eliminuje radikály kyslíku i dusíku, jako jsou hydroxylové a peroxynitrátové anionty, při zachování normálního metabolismu redoxních reakcí. Po ošetření vodíkem lze snížit obsah malondialdehydu v plicní tkáni, což zvyšuje aktivitu superoxid dismutázy (SOD). Ta je důležitým antioxidačním enzymem v obranném systému těla. Dokáže odstranit různé toxické nebo oxidační látky v těle. To pomáhá udržovat stabilitu vnitřního prostředí těla pro dosažení nadměrné aktivace oxidačních procesů a snížení oxidačního stresu způsobeného radikály a zabránit tak selhání orgánů, jež jsou častou příčinou úmrtí u kriticky nemocných pacientů s COVID-19. Vodík lze použít k ochraně orgánů včetně srdce, ledvin a nervového systému prostřednictvím antiapoptotických a antioxidačních funkcí.


Patologové u zemřelých zjistili, že kromě nadměrných zánětlivých reakcí bylo v plicních řezech vidět mnoho viskózních sekrecí a hlenu, které vytekly z alveol. To je v rozporu s klinickým projevem suchého kašle bez sputa. Klinická kyslíková terapie způsobí postupně akumulaci distálních bronchiálních viskózních sekrecí, zvýší odpor dýchacích cest, pozmění účinek kyslíkové terapie a zhorší systémovou hypoxii. Hlen dýchacích cest hraje důležitou roli v obranném mechanismu hostitele, ale produkce nadměrného hlenu je škodlivá a podávání vodíku podporuje ředění sputa, snižuje odpor dýchacích cest a zmírňuje dušnost.


Podávání vodíku je zcela bezpečné (do 2% obsahu ve vzduchu či kyslíku) a již dobře prověřené (nejen pacienti, lidé v lázních, ale i téměř všichni sportovci dnes „jedou na vodík“). Domnívám se, že by jej bezplatně měli dostávat preventivně všichni zdravotníci. Problém je v tom, že tyto postupy nebyly schváleny SUKLem, a tak záleží jen na odvaze lékařů, jestli se o to pokusí na vlastní riziko nebo si obyvatelé České republiky pomohou sami.

Protože jsem se nedávno pokoušel o endogenní stimulaci tvorby vodíku ve svém trávicím traktu, měl jsem vodík k dispozici v době, kdy jsem se dozvěděl od hygienické služby o tom, že jsem byl ve styku s nakaženým infekcí COVID-19. Neodkladně jsem šel do izolace Je mi 62 let a patřím do rizikové skupiny (metabolický syndrom, hypothyreóza, mírná hypertenze). Průběh byl v mém případě velmi lehký, příznaky trvaly asi jen 3 dny. Jakmile tělesná teplota stoupla nad 37,8°C (stalo se to celkem 3x), lokl jsem si malé množství vodíku, které jsem se v plicích snažil udržet co nejdéle, teplota během minut klesla k 36°C. Ta rychlost poklesu mne velmi překvapila. Malým překvapením bylo i to, že jsem čich a chuť ztratil, ale až 3 den infekce a to ještě jen na dva dny.


Vodík je výbušný plyn, ale při koncentraci do 2 % je ve vzduchu bezpečný. I když se předepisuje inhalace této koncentrace po dobu 45 minut, já jsem zvolil metodu naplnění balónku (asi na 5 l objemu) a opakované hluboké vdechnutí/zádrž a pomalé vydechnutí nosem. Pevně věřím, že touto jednoduchou a bezpečnou metodou lze zachránit životy mnoha Čechů. A je to za pár korun……

 

Poznámka redakce

Tento článek zcela vybočuje z toho, co jsme kdy zveřejnili. Je zvláštní směsicí poznatků a vlastní zkušenosti z pokusu provedeného na sobě. Na první pohled vyvolává dojem laciné reklamy dealera na generátory vodíku. Přesto článek zveřejňujeme. V našich končinách se o zkušenostech s působení vodíku v souvislosti s postižením plic, ať už virovou infekcí, nebo autoimunitou (astmatem) moc nepíše. Zběžnou kontrolou jsme zjistili, že ve světě je situace jiná. I když je většina poznatků potvrzujících využití vodíku k léčbě (zjednodušeně řečeno plicní nedostatečnosti z hlediska zahlenění) získána na zvířatech, je nepravděpodobné, že by lidský organismus reagoval odlišně. Samozřejmě, že tento web není institucí, která by mohla a měla zákrok popsaný autorem článku doporučovat. proto, že s vodíkem doma neradno experimentovat. Schvalování léčebných metod přísluší jiným institucím. Sdělení proto berte jen jako informaci mající za účel šířit povědomí o možném alternativním přístupu léčby těžkých kovidových stavů, jimž se v souvislosti s vodíkem v zahraničí dostává stále větší pozornosti. A nejspíš i príávem. Pro zájemce o tuto problematiku si dovolujeme připojit několik publikací, které svědčí ve prospěch autorem uvedených zkušeností. Negativní zkušenosti se nám získat nepodařilo, což neznamená, že neexistují. Pokud nám do redakce nějaké odkazy zašlete, obratem je zde s varováním doplníme.


Literatura

Kecheng Xu.: Hydrogen-Oxygen Inhalation for Treatment of COVID-19. With Commentary from Zhong Nanshanhttps://doi.org/10.1142/11910 | November 2020. Jinan University, China

Ohta S. Recent progress toward hydrogen medicine: potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applications. Curr. Pharm. Des. 2011;17:2241–2252. doi: 10.2174/138161211797052664.

Sergej M. Ostojic.: COVID-19 and molecular hydrogen inhalation, Ther Adv Respir Dis. 2020 Jan-Dec; 14: 1753466620951051. Published online 2020 Aug 30. doi: 10.1177/1753466620951051

Niu Y, Nie Q, Dong L a kol. Vodík tlumí alergické záněty obrácením přepínače energetické metabolické dráhy . Sci rep 2020; 10 : 1962. [ PMC free article ]

Ohta S. Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas: initiation, development and potential of hydrogen medicine. Pharmacol. Ther. 2014;144:1–11. doi: 10.1016/j.pharmthera.2014.04.006.

Li J, Dong Y, Chen H et al. Protective effects of hydrogen-rich saline in a rat model ofpermanent focal cerebral ischemia via reducing oxidative stress and inflammatorycytokines. Brain Res. 2012;1486:103-111.

Li Y, Xie K, Chen H et al. Hydrogen gas inhibits high-mobility group box 1 release in septicmice by upregulation of heme oxygenase 1. J Surg Res. 2015;196(1):136-148.

Liu L, Xie K, Chen H et al. Inhalation of hydrogen gas attenuates brain injury in mice withcecal ligation and puncture via inhibiting neuroinflammation, oxidative stress and neuronalapoptosis. Brain Res. 2014;1589:78-92.
Liu Y, Liu W, Sun X et al. Hydrogen saline offers neuroprotection by reducing oxidativestress in a focal cerebral ischemia-reperfusion rat model. Med Gas Res. 2011;1(1):15.
Homma K, Yoshida T, Yamashita M et al. Inhalation of Hydrogen Gas Is Beneficial forPreventing Contrast-Induced Acute Kidney Injury in Rats. Nephron Exp Nephrol.2015;128:116-122.
Jing L, Wang Y, Zhao XM et al. Cardioprotective Effect of Hydrogen-rich Saline onIsoproterenol-induced Myocardial Infarction in Rats. Heart Lung Circ. 2015;24(6):602-610.
Yonamine R, Satoh Y, Kodama M et al. Coadministration of hydrogen gas as part of thecarrier gas mixture suppresses neuronal apoptosis and subsequent behavioral deficitscaused by neonatal exposure to sevoflurane in mice. Anesthesiology. 2013;118(1):105-113.
Lekic T, Manaenko A, Rolland W et al. Protective effect of hydrogen gas therapy aftergerminal matrix hemorrhage in neonatal rats. Acta Neurochir Suppl. 2011;111:237-241.
Cardinal JS, Zhan J, Wang Y et al. Oral hydrogen water prevents chronic allograftnephropathy in rats. Kidney Int. 2010;77(2):101-109.
Guo JD, Li L, Shi YM et al. Hydrogen water consumption prevents osteopenia inovariectomized rats. Br J Pharmacol. 2013;168(6):1412-1420.
Wang JL, Zhang QS, Zhu KD et al. Hydrogen-rich saline injection into the subarachnoidcavity within 2 weeks promotes recovery after acute spinal cord injury. Neural Regen Res.2015;10(6):958-964.
Zhang CB, Tang YC, Xu XJ et al. Hydrogen gas inhalation protects against liverischemia/reperfusion injury by activating the NF-kappaB signaling pathway. Exp Ther Med.2015;9(6):2114-2120.
Ge L, Yang M, Yang N-N et al. Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medicalgas for various diseases. Oncotarget. 2017;8(60):102653-102673.
Shen M, Zhang H, Yu C et al. A review of experimental studies of hydrogen as a newtherapeutic agent in emergency and critical care medicine. Medical gas research.2014;4:17-17.
Huang CS, Kawamura T, Toyoda Y et al. Recent advances in hydrogen research as atherapeutic medical gas. Free Radic Res. 2010;44(9):971-982.
Sano M, Suzuki M, Homma K et al. Promising novel therapy with hydrogen gas foremergency and critical care medicine. Acute Medicine & Surgery. 2018;5(2):113-118.
Kouhpayeh, S.; Shariati, L.; Boshtam, M.; Rahimmanesh, I.; Mirian, M.; Zeinalian, M.;Salari-jazi, A.; Khanahmad, N.; Damavandi, M.S.; Sadeghi, P.; Khanahmad, H. TheMolecular Story of COVID-19; NAD+ Depletion Addresses All Questions in this Infection.Preprints2020, 2020030346 (doi: 10.20944/preprints202003.0346.v1).
Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus(COVID-19) [Updated 2020 Mar 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/.
Perspective of the management of COVID-19 infection in China_HHO Gas Cures Used byProf Dr. Nanshan Zhong, Director of National Clinical Research Centre for RespiratoryDisease. Available from:https://www.youtube.com/watch?v=S2n_peRIHic&feature=youtu.be . Accessed on 7 April2020.
Gong ZJ, Guan JT, Ren XZ et al. Protective effect of hydrogen on the lung of sanitationworkers exposed to haze. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2016;39(12):916-923.
Chen M, Zhang J, Chen Y et al. Hydrogen protects lung from hypoxia/re-oxygenation injuryby reducing hydroxyl radical production and inhibiting inflammatory responses. Sci Rep.2018;8(1):8004-8004.
Huang P, Wei S, Huang W et al. Hydrogen gas inhalation enhances alveolar macrophagephagocytosis in an ovalbumin-induced asthma model. Int Immunopharmacol.2019;74:105646.
Zhang N, Deng C, Zhang X et al. Inhalation of hydrogen gas attenuates airwayinflammation and oxidative stress in allergic asthmatic mice. Asthma Res Pract. 2018;4:3-3.
Liu X, Ma C, Wang X et al. Hydrogen coadministration slows the development of COPD-likelung disease in a cigarette smoke-induced rat model. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.2017;12:1309-1324.
Kawamura T, Wakabayashi N, Shigemura N et al. Hydrogen gas reduces hyperoxic lunginjury via the Nrf2 pathway in vivo. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2013;304(10):L646-L656.
Huang CS, Kawamura T, Lee S et al. Hydrogen inhalation ameliorates ventilator-inducedlung injury. Crit Care. 2010;14(6):R234.
Liu Z, Geng W, Jiang C et al. Hydrogen-rich saline inhibits tobacco smoke-induced chronicobstructive pulmonary disease by alleviating airway inflammation and mucushypersecretion in rats. Exp Biol Med (Maywood). 2017;242(15):1534-1541.
Liu W, Shan L-P, Dong X-S et al. Combined early fluid resuscitation and hydrogeninhalation attenuates lung and intestine injury. World J Gastroenterol. 2013;19(4):492-502.
Xie K, Yu Y, Zhang Z et al. Hydrogen gas improves survival rate and organ damage inzymosan-induced generalized inflammation model. Shock. 2010;34(5):495-501.
Xie K, Yu Y, Pei Y et al. Protective effects of hydrogen gas on murine polymicrobial sepsisvia reducing oxidative stress and HMGB1 release. Shock. 2010;34(1):90-97.
Xie K, Fu W, Xing W et al. Combination therapy with molecular hydrogen and hyperoxia in amurine model of polymicrobial sepsis. Shock. 2012;38(6):656-663.
Tao B, Liu L, Wang N et al. Effects of hydrogen-rich saline on aquaporin 1, 5 in septic ratlungs. J Surg Res. 2016;202(2):291-298.
Chen HG, Xie KL, Han HZ et al. Heme oxygenase-1 mediates the anti-inflammatory effectof molecular hydrogen in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. Int J Surg.2013;11(10):1060-1066.
Li GM, Ji MH, Sun XJ et al. Effects of hydrogen-rich saline treatment on polymicrobialsepsis. J Surg Res. 2013;181(2):279-286.
Zhang J, Wu Q, Song S et al. Effect of hydrogen-rich water on acute peritonitis of ratmodels. Int Immunopharmacol. 2014;21(1):94-101.
Zhou ZQ, Zhong CH, Su ZQ et al. Breathing Hydrogen-Oxygen Mixture DecreasesInspiratory Effort in Patients with Tracheal Stenosis. Respiration. 2019;97(1):42-51.
Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K et al. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant byselectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nat Med. 2007;13(6):688-694.
Eckermann JM, Krafft PR, Shoemaker L et al. Potential application of hydrogen in traumaticand surgical brain injury, stroke and neonatal hypoxia-ischemia. Med Gas Res.2012;2(1):11.
Matheson Gas. Lower and upper explosive limits for flammable gases and vapors(LEL/UEL). 2001. Availabe from: https://www.mathesongas.com/pdfs/products/Lower-(LEL)-&-Upper-(UEL)-Explosive-Limits-.pdf . Accessed on 20 May 2020.
Zheng Y, Zhu D. Molecular Hydrogen Therapy Ameliorates Organ Damage Induced bySepsis. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:5806057-5806057.

Datum: 24.11.2020
Tisk článku


Diskuze:

BHP

F M,2020-11-26 13:16:20

Bohužel se neví kdo všechno může na Osla zavítat. Doporučuji před článek umístit "bezpečnostní" odstavec, nebo alespoň pár odkazů na hořlavost, výbušnost, nebezpečnost chemikálií a podobně. Toto vlákno je určeno k odstřelu, tak ho příliš nerozšiřujte. Děkuji a omlouvám se všem čtenářům.

Odpovědět

Meteorismus

Miroslav Pragl,2020-11-25 17:55:15

Je tedy nejaka korelace mezi flatulenci (~20% vodiku asi neni uplne na prd) a odolnosti proti koronavirove infekci?

Jdu si dat cocku s vajickem a smazenou cibulkou.

MP

Odpovědět

Vodík lze vyrobit

Jan Šimůnek,2020-11-25 15:10:11

asi nejefektivněji reakcí louhu (roztoku ve vodě) a hliníku. Protože jako hliník můžeme použít Al plechovky, co by šly do odpadu, a podobný materiál.
Stačí hodit tento materiál do PET láhve, cca do 1/2 naplněné roztokem louhu. Máme-li tu možnost, profoukneme ji před tím CO2 (třeba z bombičky pro výrobu sifonu, abychom dostali pryč kyslík. Na hrdlo nasadíme prezervativ a necháme nafukovat. Kdyby "se tomu nechtělo" nafouknout, popotáhneme za prezervastiv - balónek ve směru osy, aby se natáhla guma a klesl její odpor proti tlaku zevnitř. Jakmile dosáhne vhodné velikosti, stáhneme jej z hrdla, zkroutíme a fixujeme gumičkou (nebo něčím podobným). Časem ovšem vodík uteče skrze stěnu.
Podobně se dají plnit, máme-li kohout na potrubí, prezervativy nebo balónky zemním plynem, i při nízkém tlaku, co je v potrubí. Klíčové je to popotáhnutí.

Odpovědět


Re: Vodík lze vyrobit

Pavel Gašperík,2020-11-25 19:51:32

Ďakujem za odpoveď len by som chcel vedieť aký lúh máte konkrétne na mysli /NaOH,KOH resp.iný/ a v akej koncentrácii ?

Odpovědět


Re: Re: Vodík lze vyrobit

Daniel Suchon,2020-11-26 08:36:49

NaOH funguje a je aj lahko dostupny. Pokial nemate skusenosti, treba zacinat od mensich koncentracii ale vtedy bude aj produkcia vodiku pomalsia. Asi by som zacinal niekde vunku a zatial bez balonika, iba z dialky sledovat co to robi. Pri koncentrovanejsom roztoku sa z toho moze stat luhovy gejzir.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vodík lze vyrobit

Florian Stanislav,2020-11-27 00:54:08

No. Plechovky na pivo a na potraviny jsou z hliníku, ale uvnitř pocínovaného. Hliník reaguje s hydroxidem proto, že jeho povrchová vrstva Al203 se v louhu rozpouští. Vrchní strana plechovky od piva je lakovaná, takže styk s hliníkem nic moc. Jako kluk jsem dělal kaustifikaci sody s hašeným vápnem, tedy Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + 2 NaOH.
Dostupný je NaOH v pecičkách, dotykem s rukou (suchou) nic moc nedělá, popálení horkým koncentrovaným louhem je závažné hluboké poranění kůže. Nesahat celou dobu do očí prsty. Je třeba mít po ruce hadr a rychle se otřít. Brýle mít na očích. Na louh stačí stará kávová lžička, víc louhu určitě nedávat, dokud se nevyzkouší reakce.
Asi 1 cm3 hliníkových pilin, 2 dcl vody, kávovou lžičku hydroxidu a počkat. Zahřívá se rozpouštěním a rekce se rozběhne. Když to pořádně šumí, zakrýt deklíkem s trubičkou a lapat do obrácené PE lahve.
Vodík nikde neskladovat.
Podstatný je hliník. Když se pilníkem vyrobí piliny z masivního hliníku, tak vzniká velký povrch čistého hliníku a reakce běží dobře, prostě to rozumně šumí.
Hliníkové piliny jsou jiná kategorie, než hliníkový prášek, který se výbušný s kdečím, raději psát a vzpomínat nebudu.
Takže do starého keramického hrnečku, a hrnečku vař. Přiklopit děravým plastovým víčkem s plastovou trubičkou. Vodík je 29/2 =14,5 krát lehčí než vzduch, takže pomocí delší trubičky do obrácené PET lahve se bude jímat sám. No a tu PET lahev zavřeme pak víčkem. Pak se postavíme nad otevřenou PET lahev a nadechneme, vodík stoupá sám a uniká, vzduch jde dovnitř. Žádné zkoušky hořící špejlí nedělat. Ušetřili jsme pánskou ochranu na příjemnější věci.
Deklík (plastové víčko průhledné) nad hrnečkem je jen přiklopený, ne zašroubovaný, takže žádná exploze nehrozí. Naopak doporučované zkoušky zapálení, jestli už uniká vodík, je risk. Skleněnou aparaturu to může rozebrat v příznivém případě.
Z 1 cm3 Al pilin (0,1 molu) vznikne 0,15 molu H2, při 0°C by to bylo 3,36 litru. Takže na tu PET lahev to stačí i se ztrátami.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Vodík lze vyrobit

Miroslav Pragl,2020-11-27 18:29:44

Vetsina napojovych plechovek je z hliniku, ale nemala cast (cca 1/4) je ocelovych pocinovanych (casto v kombinaci s Al vickem). Magnet je namiste.

MP

Odpovědět


Re: Vodík lze vyrobit

Daniel Suchon,2020-11-26 08:17:12

Do PETky by som to nedaval. Je to exotermicka reakcia, ktora sa rozbieha tym rychlejsie, cim je roztok teplejsi. Staci neodhadnut pomer reaktantov a moze sa to vymknut kontrole. A luh nie je to, cim by chcel byt niekto postriekany :) Lepsie je to dat do skla. S kolegom sme reakciu kontrolovali prilievanim vody na chladenie a riedenie roztoku.

Odpovědět


Re: Re: Vodík lze vyrobit

Vojtěch Kocián,2020-11-26 12:01:41

Na to ředění pozor. Při přilévání vody do silně zásaditého (ale i kyselého) roztoku se obvykle také zvyšuje teplota. Správný postup je obrácený - začít s vodou a pomalu přilévat koncentrovaný roztok.
Jinak PETka ideální rozhodně není, ale vydrží toho překvapivě dost (při teplotě varu vody se jen zkroutí). To spíš obyčejné (ne laboratorní) sklo může mít tendenci prasknout při náhlé změně teploty. V každém případě bych pro první pokusy doporučil otevřenou nádobu bez hrdla, aby se zabránilo nejhoršímu (gejzíru nebo prasknutí nádoby) a sledovat bublání. A pozor i na ten hliník. Na vzduchu je chráněn oxidovanou vrstvou, louhu chvilku trvá, než se přes ní dostane a teprve pak se reakce rozjede.
Tedy trpělivost a pokud možno ochranné pomůcky - gumové rukavice a obličejový štít.

Odpovědět


Re: Vodík lze vyrobit

Pavel Hudecek,2020-11-27 00:04:55

Pro všechny, co by to chtěli zkoušet:

1. Hydroxid je žíravina.

2. K vytlačení kyslíku z lahve s hydroxidem se CO2 nehodí, hydroxid ho rychle absorbuje. K výslednému produktu se tedy raději chovejte obezřetně, jako k výbušné směsi. Nebo testujte: Když z toho plynu uděláte pěnu, jsou 3 možnosti:
a) nejde zapálit - v lahvi je ještě tolik vzduchu, že je v pěně málo vodíku
b) vybuchuje - v lahvi je výbušná směs *
c) jde zapálit a nebouchá - vodík je již v láhvi (skoro) sám **

3. Nevdechujte plyny kontaminované aerosolem žíravin.

4. Nepřikládejte k ústům věci upatlané od žíravin.

---
* Chcete-li bouchací pěnu na hraní, doporučuji spíš elektrolýzu. Máte zaručen optimální poměr.
** Chcete-li hořlavou pěnu, použijte plyn do zapalovače.

Odpovědět

Otázka

Pavel Gašperík,2020-11-25 09:05:32

K p.autorovi článku by som si dovolil otázku v suvislosti s vetou ako ste sa snažil si vyrobiť vodík v tráviacom trakte , či by ste bol ochotný vysvetliť ako ste na to išiel ? /Spomínam si ako sme na hodine chémie vyrábali vodík reakciou zinku s kyselinou chlorovodíkovou , ktorá je mimo iné prirodzenou sučasťou tráviacej šťavy v žaludku .../
Ja osobne v súvislosti so spomínanou vysokou hladinou cytokinínov typu interleukínov mám velmi dobrú tiež vlastnú skusenosť s aplikáciou kurkumy . Siahol som ku tomu pre určité kožné problémy ...

Odpovědět


Re: Otázka

Milan Kraj,2020-11-25 13:23:29

Endogenní tvorbu vodíku stimulují mikroorganismy v trávicím traktu. Nakrmit je lze (jak píšete) velmi malými dávkami kurkuminu, ale hlavně monosacharidy, disacharidy a oligosacharidy s krátkými řetězci (polyoly, trehalosa, FOS, GOS, XOS). Ze syntetických laktulosa a laktitol. Nejvíce jsme naměřili u kyseliny laktobionové, ta ale zatím se domnívám není do potravin povolena.

Odpovědět


Re: Re: Otázka

Lenka Svobodová,2020-11-25 16:52:32

Pamatujete si jak, jou na tom oligosacharidy FOS, GOS, XOS při vývinu vodíku?. Havně by mě zajímalo, který je účinnější XOS nebo FOS?

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázka

Milan Kraj,2020-11-25 21:33:42

Každý oligosacharid má nějakou výhodu/nevýhodu.
Nejlepší by asi bylo je míchat nebo střídat. Z hlediska produkce vodíku jsou nejlepší fruktany s velmi krátkými řetězci, které se vyrábějí fermentačně za sacharózy.

Odpovědět

Pouťové balónky obsahují helium

Jan Dostál,2020-11-24 17:45:17

Pouťové balónky se plnily vodíkem za dob mého mládí. V tuto chvíli je to téměř zásadně heliem. Vodík není určen k plnění pouťových balónků, ale používá se k plnění meteorologických bolónů. Toto přehodnocení je jen z důvodu bezpečnosti, protože použití helia plnění prodražuje, helium má větší hustotu a rychleji uniká přes stěny. Pár balónků naplněných vodíkem nemůže nic ohrozit, ale dnes na party jsou lidé si jich schopni pořídit stovky. Také skladování v tlakové láhvi vyžaduje u vodíku dodržení určitých předpisů, takže dnes není problém si na internetu pořídit helium, ale tak snadné to již není s vodíkem. Na druhou stranu se vodík dá vyrobit z vody elektrolýzou, tedy takřka podomácku a nemusí se skladovat.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz