Co s pupečníkovou krví? Darovat nebo schovat?  
Jaká je pravděpodobnost, že si vaše dítě užije uschované pupečníkové krve?

Záchrana lidského života patří k hrdinským činům. Kryštof jej zvládl ve věku pouhých sedmi měsíců a vlastně o tom ani nevěděl. Ve chvíli, kdy se tenhle malý človíček prodral na svět, odebrali lékaři z jeho placenty necelé deci krve.

Zvětšit obrázek
Kryštof „záchranář“. Spasit lidský život jako sedmiměsíční batole – to je tedy výkon.

Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, z nichž mohou vznikat bílé i červené krvinky. Výborně se proto hodí pro pacienty, kteří jsou odkázáni na transplantaci kostní dřeně, ale nemohou najít vhodného dárce. Kryštofova pupečníková krev prodělala příslušné testy a pak odpočívala ve zmraženém stavu v kontejnerech s tekutým dusíkem, kde vládne třeskutý mráz -196 °C. Mohla tu tak čekat léta či desetiletí. Ale nečekala. Putovala do nemocnice, kde jejími buňkami lékaři nahradili nemocnou kostní dřeň dětského pacienta trpícího leukémií. Malý pacient zbavený vlastních nemocných krvetvorných buněk „adoptoval“ buňky z Kryštofovy pupečníkové krve, které zajišťují tvorbu zdravých krevních buněk.

Případ Kryštofa „záchranáře“ jasně dokládá, že odběry a skladování pupečníkové krve a její následné využití k transplantacím patří k obrovským výdobytkům moderní medicíny. Současná medicína však nachází ještě další možnosti využití pupečníkové krve. Ta totiž obsahuje nejen krvetvorné kmenové buňky, které jsou schopné proměnit se v krvinky. Mimo to v ní jsou obsaženy i tzv. mezenchymální kmenové buňky, které mají schopnost proměňovat se v buňky některých orgánů, jako například srdeční nebo nervové buňky. Výzkumem v této oblasti se zabývá tzv. regenerativní medicína. Z vybraných studií se blíží k závěru klinická studie využití vlastní pupečníkové krve k léčbě dětské mozkové obrny nebo diabetu prvního typu.
A právě v tomto bodě se dostáváme k tolik v minulosti diskutované otázce: uchovat pupečníkovou krev v rámci rodiny nebo ji darovat do dárcovské banky? I toto téma zažilo během několika let obrovský posun. Pokusme se nyní problém rozklíčovat. Příběhy transplantací, na jejichž počátku stálo dítě, jako je třeba Kryštof, vyvolávaly řadu velmi emotivních reakcí. Původní záměr uchovávat pupečníkovou krev v rámci rodiny pro případ potřeby velmi rychle padnul do rukou nejprve amerických marketingových specialistů. A co je snazšího pro obchodní výsledek, než právě vyvolání silných emocí? A tak začali bez znalostí medicíny propagovat uchovávání pupečníkové krve. Rázem se z ní stal zázračný všelék a rodiče, kteří si za finanční obnos pupečníkovou krev neuložili, byli doživotně vinni na zdraví vlastního dítěte. To se samozřejmě nelíbilo odborné veřejnosti. A tak ve snaze uvést věci na pravou míru, se začala vytvářet obrovská propast mezi dárcovskými bankami a bankami, které uchovávají pupečníkovou krev v rámci rodiny.
Mezi tím však medicína dále pokročila. Krom transplantací darované pupečníkové krve proběhly a probíhají ve světě také transplantace z vlastní pupečníkové krve. Snad nejbližším případem je slovenská transplantace, kdy byla podána vlastní pupečníková krev chlapci, který podstupoval chemoterapii pro mozkový nádor, a bylo třeba dosáhnout obnovy léčbou poškození krvetvorby. Počet transplantací vlastní pupečníkové krve je však celosvětově výrazně nižší. A je třeba podotknout, že je to samozřejmé, vezmeme-li v potaz jednoduchou statistiku. Pupečníková krev pro vlastní potřebu dítěte se uchovává relativně krátkou dobu a tedy lidé, kteří ji mají uloženou, ještě nedospěli do věku, kdy se nejčastěji vyskytují diagnózy, u kterých je možné vlastní pupečníkovou krev transplantovat. Pro úplnost informací je také třeba objasnit, že se jedná o spektrum diagnóz, které je odlišné od diagnóz k transplantaci darované pupečníkové krve. Druhým velmi důležitým směrem, kterým se vydal výzkum využití vlastní pupečníkové krve, je i regenerativní medicína, která v rámci rodiny uchovávání pupečníkové krve ještě více opodstatňuje. Stejně jako skutečnost, že vlastní pupečníkovou krev lze za určitých podmínek použít jako dárcovskou pro nemocného sourozence. Rozhodujícím kritériem pro to, zda transplantolog zvolí, zda bude transplantovat cizí nebo vlastní pupečníkovou krev, je to, zda pacient potřebuje obnovit vlastní krvetvorbu, nebo do organismu dosadit novou, cizí.

Zvětšit obrázek
Tak vidí komerční skladování pupečníkové krve ilustrátor PLoS Medicine.


Významný vývoj také prodělala cena za odběr a uchování kmenových buněk z pupečníkové krve. Zatímco v minulosti se pohybovala pro uchování v rodině mezi 20 – 40 tisíci Kč, nyní se dá tato služba získat pod 10 tisíc Kč. Oproti tomu cena darované pupečníkové krve se stále pohybuje okolo 25 tisíci Kč. Je to proto, že u darovaného štěpu je třeba vyšetřit řadu dalších parametrů, které určí, zda a komu bude moci být transplantát podán. Lidé často podléhají iluzi, že darovaná pupečníková krev je zdarma. Skutečnost je však taková, že tyto dárcovské štěpy pupečníkové krve podporují sponzoři a částečně i stát. Z etického pohledu vznikla zjednodušená, ale velmi intenzivní iluze, že to, co je zdarma, je správné, co je placené je špatné. K tomuto tématu se opakovaně vyjádřil i MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D, člen etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR. (http://pupecnikova-krev.cz/pro-odborniky/etika). Stejně jako on, většina odborníků v současnosti zastává názor, že je zcela na svobodném rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti nechají uložit pupečníkovou krev, či nikoliv. Úkolem lékařů potom je v tomto rozhodování podávat pravdivé a objektivní informace o možnostech využití pupečníkové krve. V České republice v roce 2011 vznikla z těchto důvodů mezinárodní pracovní skupina, kterou tvoří jak nezávislí odborníci, tak i spolupracovníci dárcovské Banky pupečníkové krve a rodinné banky pupečníkové krve CORD BLOOD CENTER. Krom osvětové činnosti této skupiny vznikla pod její záštitou poradenská linka pro pomoc rodičům, na které byl vyvíjen nátlak, či se cítili citově manipulováni některou společností k odběru pupečníkové krve.
V současnosti, kdy je v platnosti nový tkáňový zákon, jsou v ČR velmi přísně regulována pravidla pro odběr a uchovávání lidských tkání, tedy i pupečníkové krve. Zatím, co v minulosti ji mohla uchovávat prakticky jakákoliv obchodní společnost, dnes jsou k tomu oprávněna pouze zdravotnická zařízení, která dále získala akreditaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako tkáňová banka.

 

Uložte dítěti do zásoby náhradní imunitní systém.

Výhodou pupečníkové krve, ať již darované nebo uchované pro vlastní potřebu dítěte je skutečnost, že ji lze při nedostatečném množství kombinovat s kmenovými buňkami kostní dřeně nebo periferní krve. Běžné jsou i dárcovské transplantace pupečníkové krve, při kterých se transplantují štěpy od dvou dárců. Dříve často opakovaný fakt, že pupečníkovou krev lze transplantovat pouze dítěti, je minulostí. V současnosti dokonce ve světě probíhá více transplantací pupečníkové krve u dospělých než u dětí.

Prameny PLOS  http://medicine.plosjournals.org/
Banka pupečníkové krve ČR  www.bpk.cz
Cord Blood Center  www.cordbloodcenter.cz

Datum: 08.03.2005 21:34
Tisk článku


Diskuze:

odběr z placenty

Jana Č,2012-09-12 13:07:31

Problém nedostatku odebraných kmenových buněk řeší kombinovaný odběr pupečníkové krve. Je možné odebrat další kmenové buňky odběrem z placenty - článek o nové metodě je zde: http://www.lekari-online.cz/gynekologie-a-porodnictvi/novinky/nova-unikatni-technika-odberu-pupecnikove-krve-v-cr
Podle mého názoru by si téma pupečníková krev na webu Osel zasloužilo aktualizaci. Řada informací o kterých píšete již neplatí.

Odpovědět

cena

Petra S,2011-05-25 10:45:32

V současné době je cena za uchování vlastní pupečníkové krve už velmi nízká. Zjišťovala jsem si podmínky u tkáňové banky CordBloodCenter, která je současně nestátním zdravotnickým zařízením se specializací na hematologii a krevní transfúzi. Musím říct, že mě objektivně a srozumitelně informovali o všech výhodách i nevýhodách využití vlastní pupečníkové krve. Samozřejmě, že její využití má svoje omezení, ale i tak jsme se rozhodli, že si ji uchovat necháme. Platí se měsíčně 830 Kč po dobu 1. roku, a potom poplatek 1490 Kč za každý další rok uchování. Tkáňová banka má ze zákona povinnost zajistit takové podmínky vyšetření a uchování štěpu, aby nevznikly žádné překážky jeho použití v případě nutnosti. Navíc dostaneme zdarma podporu při transplantaci v hodnotě 155 000 Eur, v případě, že bude indikována autologní transplantace.
Mám pocit, že s problémy se kvůli nedostatku financí potýká spíše státní sektor. Je potřeba si uvědomit, že i prospěšný dárcovský program musí vždy někdo zaplatit. V ČR je to stát a nadační fond Kapka naděje.
Zajímalo by mě, co se stane s dárcovskými štěpy ve veřejné bance, když stát provede například nějaké rozpočtové škrty?

Odpovědět

pupečníková krev

Jana Č,2010-10-19 13:17:00

Mám dotaz - snažíte se zveřejňovat objektivní informace, nebo pouze ty, které jsou Vám z mnoha důvodů "blízké"???
Zdá se vám objektivní předložit názory protistrany pouze formou odkazu na článek v angličtině?

Také bych ráda věděla, jak moc pravdivá je informace, že americký Pentagon potřebuje pupečníkovou krev od dárkyň pro záchranu svých statečných "válečných" hrdinů, která se objevuje na jiném místě vašeho webu?
Je toto skutečný důvod, proč jsou rodiče odrazováni od uchování pupečníkové krve pro vlastní dítě?

Odpovědět

embryonální buňky

Anna Valíčková,2010-08-09 09:14:53

Ohledně embryonálních kmenových buněk se podle mého názoru jedná především o etický problém- embryo je už od svého vzniku považováno za lidskou bytost a ta by musela být zřejmě usmrcena, aby mohly být použity její buňky. Nic na tom nemění ani fakt, že by k vytvoření embrya došlo ve zkumavce.

Odpovědět

proč jen jedna společnost?

Sofie,2008-01-09 22:25:32

nerozumím skutečnosti že ve článku je uveden odkaz na jedinou firmu,která se zabývá autologním odběrem PK.Na Českém trhu působí i firma cryo-save.cz která je zástupcem největší tkáňové banky v Evropě.Tato firma je významný hráč na světovém poli jak v úschově pupečníkové krve tak hlavně i na poli výzkumu v tomto tak mladém a nadějném odvětví.Svědčí o tom i grant udělený EU pro tento vědecký gigant..neupírejte lidem informace!!!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace