Hrozí opravdu Černobyl novým výbuchem?  
V těchto dnech se i v řadě českých médií objevila řada článků o tom, že v Černobylu se opět rozjíždí štěpná řetězová reakce a hrozí výbuchem. Všechny přebírají jeden zdroj a informace, které v něm jsou typicky novinářsky zveličené. Podívejme se, jaká je skutečnost.

Fotografie z vnitřní části starého sarkofágu (zdroj Černobylská jaderná elektrárna).
Fotografie z vnitřní části starého sarkofágu (zdroj Černobylská jaderná elektrárna).

Před čtyřmi lety se podařilo nasunout nový sarkofág nad zničený reaktor a letos, kdy se vzpomínalo 35. výročí havárie, se přijaly přesnější kontury otevření doposud uzavřených oblastí. Vzhledem k popularitě seriálu HBO roste o Černobyl zájem turistů a po překonání pandemie by to mohlo znamenat relativně snadný zdroj prostředků pro rozvoj a revitalizaci zasažených oblastí. Do provozu se dostávají i některé části průmyslového parku v bezprostřední blízkosti elektrárny, ať už jde o fotovoltaickou elektrárnu, nebo dvě suchá úložiště vyhořelého jaderného paliva. Podrobně jsme současnou situaci v Černobylu v době výročí havárie rozebrali v nedávném článku.

 

Předchozí fakta nejsou dostatečně senzační ani hrozivá. Asi proto se tak nyní novináři rádi chopili populárního článku a v našich médiích se tak objevila řada hrozivých titulků ve stylu „Černobylské reaktory se opět zahřívají, experti se obávají další nehody“. A podobně je to i jinde v Evropě, citujme příklad titulku našich nejbližších sousedů: „Hrozí ďalšia katastrofa gigantických rozmerov? Hlboko pod troskami v Černobyle sa prebúdza nočná mora vedcov“.

 

Korium ve zničeném černobylském reaktoru

Podívejme se, jaká se za hrozivými titulky skrývá realita. Jak jsme nedávno psali ve přehledovém článku k výročí havárie, je nitro zničeného reaktoru do značné míry prozkoumané. Našla se v něm místa, kde se nacházejí zbytky roztavené aktivní zóny a ztuhlé korium, které je směsí roztavených materiálů, včetně paliva. Ikonická fotka tzv. sloní nohy je nejznámějším takovým pozůstatkem. Jiné jsou hůře dostupné a často skryté pod vrstvou betonu.

Tato ztuhlá láva obsahuje i uran a transurany, které se mohou štěpit. Jde jednak o štěpení indukované neutrony, ale také o štěpení samovolné, ke kterému s větší pravděpodobností dochází u některých transuranů. Produkce neutronů nebo produktů štěpení tedy nemusí znamenat, že se rozběhla štěpná řetězová reakce. Právě třeba zaznamenání produktů štěpení ze samovolného štěpení bylo za zprávou o obnovení řetězové reakce ve Fukušimě, která na konci roku 2011 silně rezonovala i v našem tisku.

Pochopitelně je však v Černobylu velmi důležité co nejpečlivěji sledovat situaci v inkriminovaných místech. A zároveň je důležitě dopravit v případě potřeby do daných míst látky, které efektivně absorbují tepelné neutrony. Takovými jsou například bór, který se využíval v prvních fázích havárie, gadolinium nebo kadmium.

Ikonická Sloní noha (zdroj Černobylská jaderná elektrárna).
Ikonická Sloní noha (zdroj Černobylská jaderná elektrárna).

Jak bylo zmíněno, do řady míst, kde se korium nachází, se už pracovníci zkoumající následky havárie a stav zničeného reaktoru dostali. Na některých z těchto míst tak bylo možné umístit detektory neutronů a sledovat změny jejich toků, které by mohly reflektovat změny probíhající v koriu. Postupně tak byl vybudován monitorovací systém, který sleduje tok neutronů i teplotu v různých místech. Zároveň se podařilo i pomocí automatů a dálkovými prostředky dostat i do nesnadno dostupných míst. Na základě získaných dat i vzorků z dostupných míst se realizovaly odhady obsahu aktinidů (uranu a transuranů) v daných oblastech i odhady pro místa zatím nedostupná. Ukrajinští vědci tak mají zbytky aktivní zóny do značné míry zmapovány, i když s omezenou přesností. Podrobnější rozbor je například ve čtyřech dílech přehledu z Kurčatovskéhu ústavu (první je zde).

 

Změny toků neutronů

V dřívějších dobách již byly pozorovány zvýšené toky neutronů v některých místech. Známý je případ z roku 1990. Pro snížení rizika se do těchto míst aplikují kapaliny obsahující nuklidy silně absorbující tepelné neutrony. V tomto případě šlo o gadolinium.

Předpokládalo se, že za změnami vedoucím ke zvýšenému toku neutronů byla voda, která pronikala do starého sarkofágu a mohla moderovat neutrony.

V současné době se pracuje na vylepšování celého monitorovacího systému. A právě o pozorování zvýšení zaznamenávaných toků neutronů z jednoho místa, kde se nachází korium, které je zatím nedostupné, se opírá daná zpráva. Je třeba zmínit, že jde o změny v průběhu čtyř let, a tedy relativně velmi pomalé. V původním článku nejsou uvedeny žádné podrobnosti, takže nelze říci, co za tímto pozorováním stojí. Nemusí jít třeba ani o zvýšení počtu štěpení, ale třeba jen změnu spektra neutronů danou třeba změnou intenzity moderace.

Materiály obsahující i zbytky aktivní zóny (zdroj Černobylská jaderná elektrárna).
Materiály obsahující i zbytky aktivní zóny (zdroj Černobylská jaderná elektrárna).

Na vliv zakrytí starého sarkofágu novým upozorňují i autoři původního článku. Nový sarkofág je totiž hermetický a zabraňuje pronikání dešťové vody. Vnitřní části zničeného reaktoru se tak nyní vysušují. Obecně by úbytek vody měl moderaci snižovat, a tím snižovat i pravděpodobnost realizace štěpné řetězové reakce. Ovšem při kombinaci s určitými materiály může na počátku probíhat opačný efekt a až po dostatečném snížení podílu vody se začne moderace snižovat. To je jeden z možných důvodů změn toků neutronů ve zmíněném jednom místě po nasunutí nového sarkofágu.

 

Vladimír Wagner: Fukušima I poté: Cesta od havárie k rekonstrukci, důsledky a dopady pro Japonsko i svět. (Kosmas).
Vladimír Wagner: Fukušima I poté: Cesta od havárie k rekonstrukci, důsledky a dopady pro Japonsko i svět. (Kosmas).

Závěr

Případ ukazuje důležitost vylepšení monitorování situace uvnitř zničeného bloku a jeho kontrolu. Zároveň je třeba zdůraznit, že popsané jevy i díky novému sarkofágu nehrozí žádným nebezpečím. Případné lokální zvýšení počtu štěpení či zvýšení teploty ztuhlého koria by pouze mohlo zvýšit uvolňování radioaktivních látek. To může nastat i postupnou změnou fyzikálních vlastností koria s časem, jako se pozoruje třeba u sloní nohy. Ovšem právě kvůli tomu se postavil nový hermetický sarkofág, který nedovolí únik radioaktivních látek do okolí. Mohla by se tím sice zhoršit radiační situace uvnitř sarkofágu a tím i podmínky pro práce na likvidaci starého sarkofágu a zničeného reaktoru, ale okolí sarkofágu, to neohrožuje.

V každém případě by bylo dobré podpořit zlepšení a zrychlení prací na zkoumání situace uvnitř zničeného bloku, jeho monitorování a postupném přechodu k jeho likvidaci. Pro Evropskou unii je to dobrá možnost podpory rozvoje Ukrajiny.

 

 

Dodatek

To, že zvýšení toku neutronů je celkem očekávaný jev daný vysušováním po nasunutí nového sarkofágu a nepředstavuje i díky pečlivému monitorování riziko, ukazuje i čerstvé vyhlášení elektrárny reagující na současný poprask v mezinárodním tisku.

Datum: 12.05.2021
Tisk článku


Diskuze:

Novinářské servery

František Kalva,2021-05-13 11:57:49

přebíraly zprávu bez jakýchkoliv pochybností, prostě hurá, máme senzaci a tak i díky tomuto přístupu se dodnes setkáváme s články kde se bezostyšně píše o "fúzi", což svědčí o naprosté absenci korektorů v současných redakcích, plus o zoufalé nedovzdělanosti novinářů. Mám pocit, že jde o jediný kvalifikační předpoklad novináře - rychlost bezuzdného bušení do klávesnice.

Odpovědět

Černobyl

Josef Nýč,2021-05-13 07:21:13

Je jen škoda, že tento článek nevydá i rozšířená média-jednak to není senzace (tedy nezájem)
a potom se to nehodí aktivistům.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů