Pilulka na COVID-19 umutuje virus k smrti  
To, čemu se začíná říkat "pilulka COVID-19", je přezdívka těžko zapamatovatelného antivirotika molnupiravir. Vše nasvědčuje tomu, že po všeobecném rozčarování z ivermektinu, kterému se dostalo nezasloužené slávy, by tentokrát mohlo jít o první orálně podávaný lék u něhož by výrazný léčivý efekt na covid nemusel být jen zbožným přáním.

Aplikace této pilulky nemocným COVID-19 snížila počet hospitalizací a úmrtí. Kredit: Merck & Co. 
Aplikace této pilulky nemocným COVID-19 snížila počet hospitalizací a úmrtí. Kredit: Merck & Co.

Výhodou staronového antivirotika molnupiravir je, že se aplikuje orálně. Původně byl tento lék vyvinut k léčbě chřipky a protože jde o adepta nadějné léčby koronavirové infekce, stojí za to si říci, co vlastně dělá. Píše se, že to je syntetický nukleosidový derivát N4-hydroxycytidinu. Co to ale znamená? Podstatou nukleosidového analogu je, že se tváří jako pravé stavební kameny, z nichž se v buňce staví řetězec RNA. V praxi to pak znamená, že této podobnosti využíváme k tomu, abychom množícímu se viru do jeho genetické informace, tu a tam, vpasovali něco, co vypadá jako správná „součástka“ ale svou funkci si neplní. Asi netřeba dodávat, že když se v řetězci místo správné stavební jednotky vyskytne zmetek, že to dělá problém. Ten se nemusí projevit hned, jde o to, kde k záměně došlo. I když nakrásně první kolo množení viru projde a mutace mu nepostihla nic důležitého, tak to neznamená, že i při dalším množení bude mít opět štěstí. Odborně se tomu říká zavádění chyb do replikace virové RNA. Laicky: množení ho uchybuje k smrti. Zdá se, že jedinou vadou na kráse pilulky COVID-19 je, že stále jedná o lék experimentální.

 

Testy

Ty zatím vypadají slibně. Nejnovější výsledky ze Spojených států a Kanady prokázaly významné snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí. Molnupiravir snížil riziko hospitalizace nebo úmrtí přibližně o 50 %; 7,3 % pacientů, kteří dostávali molnupiravir, bylo buď hospitalizováno, nebo zemřelo do 29. dne po randomizaci (28/385), ve srovnání se 14,1 % pacientů léčených placebem (53/377); p=0,0012. Do 29. dne nebyla hlášena žádná úmrtí u pacientů, kteří dostávali molnupiravir, ve srovnání s 8 úmrtími u pacientů, kteří dostávali placebo. Společnost Merck plánuje podat žádost o povolení k nouzovému použití (EUA) americkému FDA co nejdříve, a stejně tak dalším regulačním orgánům po celém světě.

Pokud bude molnupiravir schválen, stane se prvním perorálním lékem COVID-19. (Kredit: volné dílo).
Pokud bude molnupiravir schválen, stane se prvním perorálním lékem COVID-19. (Kredit: volné dílo).

Do zkušebního programu se bylo možno ještě nedávno přihlásit. Průběžná analýza zhodnotila data od 775 pacientů, kteří byli původně zařazeni do fáze 3 studie MOVE-OUT. Nábor dalších zájemců o účast v experimentu byl na základě přesvědčivých průběžných výsledků, již zastaven (studie se blížil k plnému náboru velikosti vzorku 3. fáze 1 550 pacientů, přičemž více než 90 % zamýšlené velikosti vzorku již bylo dosaženo). Merck spolu s Ridgeback Biotherapeutics mají vysoké šance uspět a vybavit naše lékárničky něčím, co riziko hospitalizace a úmrtí snižuje asi o 50 %. Pilulka se dokonce zdá být vhodnou i pro pacienty s rizikovými faktory, jako jsou obezita nebo cukrovka, což bývá předzvěst závažného průběhu onemocnění. Mechanismus ji předurčuje být účinnou proti různým variantám COVID-19, včetně Delty. Je nasnadě, že to, co snižuje tvorbu virových partikulí, snižuje i "vylučování" viru, což také plus pro omezování šíření infekce.

 

Pilulka COVID-19 není jediným antivirotikem

Pravdou je, že v současnosti se již jedno antivirotikum k léčbě pacientů s covidem používá. Navíc je již lékem schváleným. Je jím remdesivir. Jeho problém ale je, že se musí podávat intravenózně po dobu pěti dnů. Navíc je schválen pouze pro léčbu pacientů, kteří jsou hospitalizováni. Navíc výsledky s ním nejsou žádná sláva, proto se naděje nyní upínají k ještě neschválené novince.

Shivanjaliho Shankarana: „I když je vždy dobré mít více možností, které jsou pro pacienta účinné a bezpečné, pilulka vakcíny nenahradí.“ Kredit: Rush University Medical Center.
Shivanjaliho Shankarana: „I když je vždy dobré mít více možností, které jsou pro pacienta účinné a bezpečné, pilulka vakcíny nenahradí.“ Kredit: Rush University Medical Center.

Kromě antivirotik je některým pacientům k dispozici ještě enormně drahý koktejl monoklonálních protilátek od biotechnologické firmy Regeron. I jeho použití se ale omezuje jen na hospitalizované pacienty. Pokud se vrátíme k tomu, o čem je tento článek, tedy experimentálnímu molnupiraviru alias pilulce COVID-19, tak filozofie jejího použití je jiná. S nasazením se počítá ihned, jakmile by test prokázal nákazu COVID-19. Dotyčný by dostal lék na předpis a pilulky by si bral doma sám. Z toho, že se virus aktivně množí během prvních sedmi až 10 dnů lze již odhadnout, jak dlouho by to bylo. Ve stávajících klinických ověřovacích studiích pacienti užívali pilulku dvakrát denně po dobu pěti dnů. Co se týče vedlejších účinků, pilulka je dobře tolerována a kromě bolestí hlavy a nespavosti, ničím vážnějším neobtěžuje.

 

Ty, kteří jsou pevně rozhodnuti se nenechat očkovat ale náš závěr jistě nepotěší. Žádný z odborníků, kteří se ověřovacích studií účastnili, ani představitelé těch, kteří by přípravek dávali na trh (Merck a Ridgeback Biotherapeutics) se nevyjadřují v tom smyslu, že by mělo jít o náhradu vakcinace. Naopak zdůrazňují, že se jedná jen o „doplněk“, jen další ze spektra „nástrojů“, které může mít lékař ve své brašně a čím může virům znepříjemňovat život. Americký úřad pro potraviny a léčiva požádal své externí odborníky, aby prověřili bezpečnost nového antivirového léku majícího snižovat počet hospitalizací a úmrtí. Vyjádření od FDA se možná dozvíme během několika příštích dní.

 

Dodatek pro vyznavače ivermektinu aneb „nejste krávy“

Až tak hrubě totiž vyznělo vyjádření představitele FDA na adresu těch, kteří preventivně užívají ivermektin. Abychom pochopili tak ostré prohlášení, bude dobré vysvětlit, co je podstatou takového přirovnání. Zatímco u nového antivirotika víme jak funguje a podstata mechanismu účinku proti virům je tedy u něj známa (ztěžuje virům jejich radost ze života tím, že jim zařazuje chybové báze do genomu), o léku ivermektin se to říci nedá. Nejde totiž o lék proti virům, ale proti parazitům! Z chemického hlediska patří mezi makrocyklické laktony a jeho hlavní doménou je veterinární medicína a zbavování pasoucího se skotu a ovcí parazitických hlístic a ektoparazitů. Lidi se jeho přičiněním zbavují především svrabu a vší.

Robert Glatter, lékař urgentní medicíny v Nemocnici Lenox Hill, New York: „Neexistuje žádné klinické využití pro předepisování ivermektinu k léčbě nebo prevenci COVID-19.“. Kredit: American College of Emergency Physicians.
Robert Glatter, lékař urgentní medicíny v Nemocnici Lenox Hill, New York: „Neexistuje žádné klinické využití pro předepisování ivermektinu k léčbě nebo prevenci COVID-19.“. Kredit: American College of Emergency Physicians.

 

Věhlas ivermektinu začal růst poté, co se při laboratorním pokusu ukázalo, že v buněčné kultuře tlumí množení viru. Pokus spadal do doby, kdy se z dostupných již schválených léků, zkoušelo kde co (co kdyby něco z toho náhodou fungovalo). Následné experimenty na živých organismech ale prvotní optimismus rychle zchladily. Protože ale v lidské povaze je upínat se v mizériích k jakýmkoliv nadějím, fámy o zázračně uzdravených nabraly charakter laviny. Přestalo se brát v potaz i to základní, že mechanismus tohoto léku je zcela jiný a že jeho parketa jsou glutamát-chloridové receptory, a že ty jsou jen u hmyzu (členovců) a hlístic a že s viry to nemá nic společného. S následky víry v léčivou schopnost ivermektinu se zdravotníci v nemocnicích stále setkávají v podobě otrav a poškozeného zdraví. Žel samoléčitelům varování od institucí, jakými jsou Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, Národní institut zdraví USA ani Evropská léková agentura, nic moc neřía kloní se k doporučením zdrojů typu Čau lidi, liga antivax, apod. Zájem o ivermektin neutuchá a našinci si pro něj jezdí do Polska. Všem, co se na turistickou cestu na sever teprve chystají, tak ještě než vyrazíte, zkuste šetřit kapsu i játra zamyšlením se nad slovy Roberta Glattera, lékaře urgentní medicíny v nemocnici Lenox Hill: "Neexistuje žádné klinické využití pro předepisování ivermektinu k léčbě nebo prevenci COVID-19.“.Podobně se před několika dny vyjádřil i Robert Hendrickson, ředitel Oregonského toxikologického centra OHSU. Jako příklad uvádí nárůst případů s nimiž jeho pracoviště mělo co do činění. Zatímco za celý rok 2020 centrum řešilo pouze tři ivermektinové případy, v srpnu 2021 již bylo přiotrávených jednadvacet. Na adresu ivermektinu prohlašuje, že jde o přípravek s neobvykle velkým množstvím interakcí a že i pouhé jeho několikadenní užívání se některým vymstilo.

 

Léčba kmenovými buňkami

Hledání specifického léku na koronavirovou infekci se nevyhnulo ani oblasti, v níž je snaha navracet zdraví a mládí dodáváním ještě nediferencovaných buněk. Jakkoli to zní úsměvně, kolektiv vědců z Čínské akademie lékařských věd v Pekingu včera v odborném časopise Cell Research zveřejnil výsledky studie, které jsou vysloveně nadějné. Nejde zatím o nic velkého (v pokusu bylo okolo třiceti pacientů), nicméně stojí za zmínku. Hlavně proto, že léčba zahrnovala závažné případy i pacienty v kritickém stavu. Stav během léčby dokumentovali snímkováním plic, a tak mohli zdokladovat, že pacienti léčení pupečníkovou krví vykazovali zlepšení do 7. dne. Kromě toho léčení měli kratší dobu hospitalizace, zkrácenou dobu remise symptomů (v porovnání s těmi, kteří dostali infúzi placeba). Zlepšení stavu vědci vysvětlují tím, že infuze snížila pacientům hladiny C-reaktivního proteinu, prozánětlivých cytokinů a neutrofilních extracelulárních produktů (NET) a podpořila hladinu protilátek specifických pro SARS-CoV-2. Že nejde o žádné břídily léčící rozemletými rohy nosorožců a mastičkami s mletými tygřími kostmi, svědčí fakt, že si ověřovali, jak se dodání kmenových buněk projevuje na stavu imunitního systému pacientů. Špičkovým vybavením umožňujícím RNA sekvenační analýzu na jednotlivých buňkách periferní krve prokázali u léčených vznik nových subpopulací krvetvorných kmenových buněk (HSPC-like). V celé řadě buněk léčba podpořila aktivitu genů majících pod palcem chemotaxi. Stimulovány byly i některé z podskupin B buněk. Zkrátka nepřišly ani T buňky, kterým se podpořil receptor CD28. Bez j jsou buňky v boji s protivníkem, jako bez ruky a celá struktura obrany založená na buněčné imunitě se hroutí. Přeloženo do lidštiny to znamená, že v řadě indicií typických pro celkový stav imunitního systému a zhoršování autoimunitní reakce, se pacientům jejich stav po infuzi vylepšil. Včetně takových rizikových záležitostí, jakými je tvorby a uvolňování do krve struktur podobných pavučině (složených primárně z chromatinových vláken) podporujících u pacientů vznik trombóz.

 

Závěr

Ať už máme na onemocnění koronavirem názor jakýkoliv, neměli bychom zlehčovat význam vakcinace. Je to ta nejlepší prevence, která je pro většinu z nás dostupná. Je potřeba mít na paměti, že experimentální novinky, jako třeba zmíněná transfúze pupečníkové krve, nebudou pro každého. Na nesouhlasné diskusní příspěvky s vyzněním tohoto článku nebude v mých silách reagovat. Proto si dovolím všem, kteří se staví k vakcinaci odmítavě, než přistoupí k peskování, aby se seznámili s výsledky rozsáhlé studie provedené kolektivem z Oxfordu. Je zaměřena na příkoří, která nám vakcinace přináší. Je rozsáhlá a těžko jí vinit z neobjektivnosti. Navíc nic novějšího momentálně nenajdete -  studie zveřejnil prestižní časopis Naturemedicin předevčírem. Lepší odpověď na případné otázky, okolo nichž se diskuse většinou točí, bych nebyl schopen poskytnout. Kromě jiného se tam také praví: „Riziko neurologických komplikací z infekce bylo podstatně vyšší než riziko nežádoucích příhod z očkování.“. Studie je přístupná zde.

 

Literatura

Beigel, J. H. et al. N. Engl. J. Med. 383, 1813-1826 (2020)

Sheahan, T. P. et al. Sci. Transl. Med. 12, eabb5883 (2020)

Cox, R. M. et al. Nature Microbiol. 6, 11-18 (2021)

Courtney Temple, et al.: „Toxic Effects from Ivermectin Use Associated with Prevention and Treatment of Covid-19“, The New England Journal of Medicine, October 20, 2021, DOI: 10.1056/NEJMc2114907

US Food and Drug Administration

Oregon Health and Science University News https://news.ohsu.edu/2021/08/24/do-not-use-drug-designed-to-treat-parasitic-worms-for-covid-19

Rongjia Zhu et al.: Mesenchymal stem cell treatment improves outcome of COVID-19 patients via multiple immunomodulatory mechanisms“, Cell Research (2021). DOI: 10.1038/s41422-021-00573-y

Patone, M. et al. Neurological complications after first dose of COVID-19 vaccines and SARS-CoV-2 infection. Nat Med (2021). doi.org/10.1038/s41591-021-01556-7 , www.nature.com/articles/s41591-021-01556-7

Datum: 27.10.2021
Tisk článku


Diskuze:

z tisku

Eva M,2021-10-31 10:55:05

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-odpadni-vody-rozhovor-jan-bartacek.A211027_103401_domaci_knn?zdroj=top

no prosím - vědec z VŠCHT od června ví... ale NEPOVÍ... ostatně, kdo a proč by se zabýval tím, že něco nesouhlasí?

twitter prof Šerého

·
29. 10.
Raketový růst pozitivních osob se dnes v Brně /JÁ: ZDALI PŘISPĚLO I "OČKOVACÍ" CENTRUM FN BOHUNICE?/ dostal na 17,8% pozitivních. Z mého okolí pozoruji, že se nakazí očkovaní, co si bláhově myslí, že jsou chráněni před nákazou a nechrání sebe ani okolí a pak ti, co ještě COVID-19 neprodělali. Zatím nepozoruji reinfekce...
O Šerý
@omarsery1
·
29. 10.
Analýza pozitivních výsledků z Brna z posledních několika dnů: ze všech pozitivních osob je 40% plně očkovaných, 3% reinfekcí a zbytek neočkovaných. Většina očkovaných ale není posílána na testy. Nelze tedy tvrdit, že se jedná o epidemii neočkovaných.


Toš tak nějak k těm "našim vědcům".
Patrně si vzájemně předčítají zastaralé referáty.
:) A nyní jedna starší od paní doktorky Ciupek, čerstvě 1 z 28 "bojovníků s epidemií", asi za zásluhy na úspěšném průběhu v Brně

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhovor-ciupek-epidemiolozka-hygiena-koronavirus-nemoci-spalnicky.A200630_556644_brno-zpravy_vh

Odpovědět


Re: z tisku

Pavel Slavík,2021-11-01 02:34:30

Když je někomu dost špatně, obvykle je odeslán na test ať chce nebo ne. Pokud je takto zachycených pozitivních naprostá menšina očkovaných, pak se o epidemii neočkovaných jedná a kdo říká něco jiného, tak si nevidí, ... víte kam.

Odpovědět


Re: Re: z tisku

Kamil H.,2021-11-01 20:32:15

Akorát jste zapoměl dodat pár detailů - většina průměrný věk zachycených neočkovaných pozitivních je 27 let, to znamená že většinou by si nákazy ani nevšimli a pokud ano, tak by si akorát ráno v trafice koupili balení papírových kapesníků. Kdyby nebylo povinné testování neočkovaných 3x týdně, tak by pozitivních neočkovaných bylo 100x méně.

Odpovědět


Re: Re: Re: z tisku

Josef Waters,2021-11-01 20:44:17

Tak neposuzujte pozitivně testované, ale vážné případy v nemocnicích a na JIPkách. Tam je vidět, že vakcíny fungují, samozřejmě ne stoprocentně. Pozitivně testovaný může být každý kdo se s virem potkal, ať očkovaný nebo neočkovaný. Očkování nikoho neuzavře před okolím.
A ještě - je spousta neočkovaných, kteří nejen že nejsou "povinně" testováni 3x týdně, ale nejsou testováni vůbec. Třeba těch pársettisíc neočkovaných 70+ co nikam moc nechodí a testy po nich nikdo nechce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: z tisku

Fabián Litoucký2,2021-11-01 21:16:03

Vakcíny fungují...? Můžete to prokázat na nějakých datech?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: z tisku

Kamil H.,2021-11-01 22:39:35

Ano, vážné případy jsou ještě zajímavější než počty nakažených. Ukazují totiž, že ta vytrubovaná účinnost vakcín velmi upadá. Donedávna se tvrdilo, že vakcíny snižují riziko vážného průběhu 10-20x. Počty nových hospitalizací 710 neočkovaných a 565 očkovaných ukazují, že snížení rizika vážného průběhu je reálně pouze 2x. Otázka je, jak to bude za měsíc?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: z tisku

Josef Waters,2021-11-02 09:07:18

Účinné rozhodně podle dat jsou. Nad 60 let věku je proočkovanost okolo 80% takže i na vašich počtech hospitalizací je ta účinnost vidět.
https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky
Jestli vám někdo vytruboval, že po vakcíně budete nesmrtelný, a vy mu uvěřil ...

A kontrolní otázka: pokud by byla v té skupině stoprocentní proočkovanost, jaký by v ní byl poměr hospitalizovaných očkovaných a neočkovaných :-)

Odpovědět

oné

Jan Mrkvicka,2021-10-30 09:17:59

Všeobecné rozčarovanie z Ivermektínu je nespochybniteľný fakt?

Odpovědět


Re: oné

Pavel Slavík,2021-11-01 02:44:29

Všeobecné není. Trošku inteligentním jedincům bylo jasné hned oč šlo: o zviditelnění se v TV a o podíl na velké žranici, kterou rozpoutala nová záminka na rozhazování: nový virus. Jiný smysl tento a další podobné nápady, neměly. Viz např. vtipný projekt české očkovací látky.
Šance, že starý lék vyřeší nový virus je asi podobná, jakože MIG-21 překoná F16. Pokud se tedy MIG-21 nemyslí ta kapela. Ta má samozřejmě ve všech ohledech lepší zvuk, než F16. :-)))

Odpovědět

Povinná sebevražda

Petr Chocholoušek,2021-10-29 03:55:36

Nejprve Fauci vyvine virus, pak "se" rozšíří, pak se rozjede super byznys s testama (kterýma se zanáší do těla "něco pochybné"), potom s "vakcínama", které mají tolik vedlejších účinků, že jsou řádově smrtelnější, než sám původní vir a teď máme ještě polykat "falešné stavební kameny"?

No bravo, musíte být pyšný na to, že se na tom můžete podílet...

Odpovědět


Re: Povinná sebevražda

Jan Novák9,2021-10-29 20:42:16

Vaše právo nevakcinovat se a v případě onemocnění kovidem to vyležet doma bez jakékoliv léčby nikdo nezpochybňuje. Naopak, vlastnoručním vyřazením z genofodu přispějete ke zvýšení průměrného IQ. Ale jak se říká na Moravě: po čem ho*no, tomu se nic nestane :-))

Odpovědět


Re: Re: Povinná sebevražda

Nothing Special,2021-10-30 09:03:12

To je zvlastni, ze tu tyhle argumenty nebyly drive, ohledne tlustych a alkoholiku...

Odpovědět

Zajímavé

Josef Šoltes,2021-10-28 22:29:29

Neuvěřitelná sonda do myslí odběratelů Osla. Osobně jsem si nákazou prošel, mám hromadu protilátek a nechal jsem se očkovat i přes vyšší hrozící rizika, protože ta rizika byla stále mizivá proti tomu, čím jsem si prošel při nákaze. Takže asi takhle: pokud se nechcete nechat očkovat, tak se neočkujte. Ale opravdu, opravdu bych vám nepřál si vyzkoušet těžší průběh. Není to nic hezkého.

Odpovědět

Nebyl bych moc optimisticky

Nothing Special,2021-10-28 15:09:43

"A source with the Drug Controller General of India said the pill has not shown "significant efficacy" against moderate COVID-19, though it was having success against mild cases."

https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2021-10-08/two-indian-drugmakers-seek-to-end-trials-of-mercks-antiviral-drug-for-moderate-covid-19

Stejne jako remdesivir, by bylo potreba to brat jiz od prvniho priznaku, coz se nestane. Pozdeji uz takove leky spise skodi.

Propagandisticka zminka o ivermektinu je zcela mimo.

Odpovědět

Povinnost?

Vinkler Slavomil,2021-10-28 10:20:31

Víte přece, že legislativa vyžaduje jasno. Ano-Ne. A takže zatím říká ano bezinfekční. Ale příroda funguje statisticky. Nic není zcela ano/ne. Takže snížení rizika:
očkování dnes pro deltu cca 70?% tj. pravděpodobnost nakažení pří setkání s nemocným je 30%
očkovaný protihráč pro deltu cca 70?% pravděpodobnost nakažení 30%
Rouška (brání spíše šíření tj ostatní ne uživatele) 70? % tj. pravděpodobnost nakažení 30%
Odstup (brání šíření) 60?% pravděpodobnost nakažení 40%
desinfekce rukou 60? % pravděpodobnost nakažení 40%
Každé nic moc.
Dohromady :0,3x0,3x0,3x0,4x0,4 =0,00548 dohromady pravděpodobnost nakažení je jen 0,4 %
Vynecháte-li některé opatření tj. např. vaše očkování a roušku : pak pravděpodobnost nakažení protistrany je 5%. To je 12x vyšší pravděpodobnost a to je sakra rozdíl.

Odpovědět


Re: Povinnost?

Mirek Bautsch,2021-10-29 10:15:06

Vaše statistika kulhá na obě nohy.
0,3x0,3x0,3x0,4x0,4=0,00432 x 100 = 0,432%
Vynechávat můžete libovolný člen, ale aby vyšly ty vaše procenta, tak by okolo vás muselo být 100% nakažených.
Kdyby skutečně bylo v republice 10000 nakažených, tak to je (při 10700000 obyvatelích) 0,0935%, zaokrouhleně 0,1%.
Musel by jste se líbat s tisícovkou lidí (i mužů!), než by jste jste se statisticky nakazil...

Odpovědět

"umutuje virus k smrti"

Z Z,2021-10-28 00:42:31

Ak použijú látku zvyšujúcu mutáciu vírusu Covid-19 milióny ľudí, tak asi reálne hrozí, že u niektorých z nich vzniknú mutácie so škodlivejšími vlastnosťami, než teraz prevažujúce varianty vírusu. A to nie len pri víruse Covid-19 ale aj pri ostatných vírusoch rozšírených v populácii.

Odpovědět


Re: "umutuje virus k smrti"

Felix Tintera,2021-10-28 02:29:17

Nepochopil jste. Mutace, kdy dochází k záměně jednoho funkčního stavebního kamene za jiný funkční stavební kámen, je něco jiného, než když jde o mutanty vzniklé tak, že jim stále přibývají jen ty nefunkční kameny - to je jednosměrka vedoucí do zkázy.

Odpovědět


Re: Re: "umutuje virus k smrti"

Z Z,2021-10-28 04:29:37

No ale čo rozhoduje o tom, či je "kameň" funkčný alebo nefunkčný?
To ako ovplyvní schopnosť vírusu prežiť.
A v miliónoch prípadoch môže byť nefunkčný a v jednom prípade byť vírusu prospešný.
Podobne predsa fungujú aj "klasické" mutácie, že škodlivé mutácie sú oveľa častejšie než prospešné, no aj tak zabezpečujú vývoj prirodzeným výberom.

Odpovědět


Re: Re: Re: "umutuje virus k smrti"

Jan Novák9,2021-10-28 08:12:29

O tom rozhoduje genetika, ale to je zjevně pro vás takové sprosté slovo na "g". Každé písmeno kódu RNA na sebe při tvorbě váže aminokyselinu, ty se spojí a tvoří bílkovinu. Náhrada na sebe neváže nic, bílkovina se nemůže spojit a je nefunkční. Tohle není klasická mutace. To je úplná nefunkčnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: "umutuje virus k smrti"

Roman Pokorný,2021-10-29 14:56:50

No, aminokyselina je kódována tripletem, čili třemi písmeny RNA. Vaše tvrzení, že "každé písmeno(...) na sebe váže aminokyselinu" tak podle mě není přesné.
Neřekl bych, že genetika používá něco jako "klasické" mutace. Mutace je změna genetické informace (nukleotidové sekvence), bavíme-li se na úrovni DNA/RNA.

Odpovědět


Re: Re: "umutuje virus k smrti"

Kamil H.,2021-10-28 09:24:24

Já jsem nepochopil ještě jeden detail. Jak je zajištěno, že nukleosidový analog je použit pouze pro konstrukci virové RNA a ne pro RNA, kterou tělo používá pro syntézu bílkovin? Pokud by se nukleosidový analog dostal i do RNA, která je lidskému tělu vlastní, mohlo by to mít nepěkné následky.

Odpovědět


Re: "umutuje virus k smrti"

Pavel Slavík,2021-10-28 11:52:23

Nerozumím tomu, ale tipoval bych, že pilulka obsahuje jen analogy těch stavebních kamenů, které nejsou lidské, ale jen virové.

Odpovědět


Re: Re: Re: "umutuje virus k smrti"

Jan Novák9,2021-10-28 19:18:18

Lidská RNA je jenom dočasná, pokud se tam analog dostane tak po pár hodinách je nefunkční RNA odbourána a vytvořena nová, funkční. Zdravá buňka to většinou přežije, nakažená ne.

http://book.bionumbers.org/how-fast-do-rnas-and-proteins-degrade/

Odpovědět

Drobné upřesnění

Ladislav Machala,2021-10-27 21:29:31

Aplikace dvousložkové směsi monoklonálních protilátek REGN-CoV2 (casirivimab + imdevimab) se provádí ambulantně formou infuse, která trvá cca 1 hodinu. Přípravek by měl být pacientů s rizikem těžkého průběhu c-19 podán co nejdříve po potvrzení infekce SARS-CoV-2, resp. dokonce kontaktům s infekcí, pakliže se jedná o jedince s vysokým rizikem těžkého průběhu. Intravenosní podávání je samozřejmě spojeno s řadou logistických problémů a proto se od příchodu virostatik ve formě tablet očekává významné zlepšení dostupnosti léčby a zjednodušení celé logistiky. Kromě molnupiraviru také vypadá nadějně tabletový inhibitor koronavirové proteásy vyvíjený Pfizerem pod pracovním názvem PF-07321332.

Odpovědět


Re: Drobné upřesnění

Eva M,2021-10-28 09:43:35

"co nejdříve po potvrzení infekce SARS-CoV-2, resp. dokonce kontaktům s infekcí," - dobrý den, pročpak protilátky v pozdějších fázích nefungují?

Odpovědět


Re: Re: Drobné upřesnění

Jan Novák9,2021-10-28 12:29:34

Protilátky plují volně v krvi kde obalí virus a zamezí mu připojit se k buňce a proniknout do ní. Virus společně s protilátkami pak zlikvidují specializované buňky.
V pozdější fázi:
1. Virus už je uvnitř v buňkách kde na něj protilátky nemůžou
2. Virů je v krvi tolik že se obalí jen některé částice a protilátky se vyčerpají

Pokud je člověk očkovaný tělo vyrábí protilátky stále. Při dodání infuzí dostanete jenom trochu protilátek (infuze není zas tolik, krev vám nevymění) a jenom jednorázově. To funguje dobře dokud je virů málo, tj. na začátku infekce.

Odpovědět


Re: Re: Drobné upřesnění

Lukáš Svoboda,2021-10-28 12:38:38

Virová infekce probíhá tak, že virus pronikne do buňky a využije (zneužije) její mechanismy na výrobu svých kopií. Protože buňka nemá regulační mechanismy, které by tomu bránily, virus se v ní množí tak dlouho, dokud buňku nezničí (u některých infekcí - např. eboly - buňka nakonec vytvoří tolik duplikátů viru, že praskne; je možné, že v případech jiných infekcí buňka umírá jinak - zas tak dobře se v tom nevyznám). Mrtvá buňka se rozpadne a uvolní tak vytvořené kopie viru do okolního prostředí, kde viry napadnou další buňky.

Problémy, které nemocní Covidem mají, jsou způsobené právě poškozeními tkání způsobenými tím, že viry zabíjejí buňky (SARS-CoV-2 se často množí v plicích, a právě z důvodů poškození plic a zánětů vyvolaných těmito poškozeními lidé mají problémy s dechem a případně končí na ventilátorech; virus se ale může množit i jinde a způsobovat odpovídající poškození, např. v nervové soustavě - ztráta čichu, snížení kognitivních funkcí apod.). Antivirotika a monoklonální protilátky brzdí množení viru, ale neřeší škodu, která už vznikla. Musíte je tedy nasadit v počátečních fázích infekce, aby k těm škodám nedošlo.

Podávání antivirotik v pozdějších fázích infekce nemá smysl i proto, že lidé na JIP a ventilátorech už často covid pozitivní ani nejsou. Virová infekce odezněla, ale plíce nezvládají následné poškození.

(Všechno, co souvisí s imunitním systémem, je neuvěřitelně složité, a tohle je samozřejmě velké zjednodušení.)

Odpovědět


Re: Re: Re: Drobné upřesnění

Eva M,2021-10-28 14:03:19

"Problémy, které nemocní Covidem mají, jsou způsobené právě poškozeními tkání způsobenými tím, že viry zabíjejí buňky ... atd"

-- no a nešlo by na tom založit nějaký pěkný jednoduchý screeningový test, ty buňky určitě něco specifického uvolňují (pokud to tedy nelze přímo přes ten virus - psali kdesi, že i člověk v rel. ucházejícím klin. stavu může těch virů produkovat hodně)/ bude tam nějaký vedlejší specifický produkt... kdyby toho bylo přes čáru, nemocný by si VČAS došel na ty protilátky?

TŘEBA?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Drobné upřesnění

Kamil H.,2021-10-28 15:08:42

Lukáš Svoboda to zjednodušil až moc, případně i trocho popletl. Je sice pravda, že některé viry opouští při její destrukci, koronaviry toto nedělají. Koronaviry mají obal, který vzniká, když virová částice (virion) opouští buňku prostupem přes buňěčnou membránu.

Poškození tkáně při covidu má většinou na svědomí cytokinová bouře, což je přehnaná reakce imunitního systému, při které dochází k produkci látek způsobujících zánětlivou reakci - IL-6, IL-1, TNF-A - a ve vyšších koncentracích mohou poškozovat tkáně. Diagnostické testy na Interleukin 6 existují a používají se při pro stanovení správného postupu léčby pacientů s covidem. Snad i u nás.

Odpovědět

vakcinácia

Edo Edo,2021-10-27 21:21:03

Som lekár covidového oddelenia, nedá sa mi nereagovať.
to Matej Čiernik- môj názor je, že očkovanie musí byť povinné/nemyslím len SARS- COV/ a mal by byť zriadený kompenzačný fond pre komplikácie očkovania.
Ako lekári sme si už zažili hodne- obviňovanie z nakazenia pacienta, obviňovanie z úmrtia ...

Denná realita je 95% neočkovaných pacientov.

"S dodatkem, aby dobrovolně neočkovaným NEBYLA bezplatně poskytovaná zdravotní péče v případě onemocnění Covidem. Když já to očkování, podle nich obrovské riziko, riskuji, proč bych se měl podílet na financování těch, kteří se z toho "obrovského" rizika ulili?"

S týmto plne súhlasím.
Priemerná cena za liečbu covidového pacienta s kyslíkovou liečbou je 3000-5000eur
Pacienta na UPV 10000eur
Prečo sa na to majú skladať všetci? každý si vybral.
Denná realita je, že prídu príbuzní a okamžite máme podať:
1. remdesivir- 2000eur
2. monoklonálne protilátky: 2000eur
3. napojiť na UVP/denná cena lôžka OAIM pre samoplatcu- 1000-2000eur/
4. napojiť na ECMO- kúra 10000eur

Skadial si myslíte, že máme remdesivir, monoklonálne, ecmo- lebo to nakúpila EU, ale kto to bude platiť? Naše deti, vnuci, zadarmo to nebude.
Keď chceme túto bezprecedentnú slobodu, tak si ju plaťme.

Odpovědět


Re: vakcinácia

Lenka Svobodová,2021-10-27 22:12:56

Edo Edo, vy nejste žádný doktor, ale obyčejný provokatér.

Píšete: Priemerná cena za liečbu covidového pacienta s kyslíkovou liečbou je 3000-5000eur
Pacienta na UPV 10000eur
Prečo sa na to majú skladať všetci? každý si vybral.

Jestli jste lékař, tak źa to můžete vy, že ty choré odmítá léčit praktický lékař, nebo že v karanténě se o ně nikdo nestará. Léčba zápalu plic antibíotikama má zanedbatelnou cenu. Oni si to nevybrali a přesto my všeci se musíme skládat na všechny úlety a excesy covidové mafie.

My nechceme platit vaše lumpárny, odškodňovací fondy pro hlupáky, co si dali vakcínu bez záruky!

Odpovědět


Re: Re: vakcinácia

Petr Sanov,2021-10-28 09:26:39

Vážená paní, co si tak měsíc zabrigádničit na cocidovém odd? Na základní oš. péči by vám stačil krátký dvoudenní rychlokurz v péči o hygienu a tak.

Odpovědět


Re: Re: Re: vakcinácia

D. Hruška,2021-10-28 10:11:22

Kdo ví, jestli je to vůbec paní, třeba je to troll - chlap.
Bylo by skvělé, kdyby v diskusi existovala funkce, kterou by člověk mohl skrýt příspěvky určitých diskutérů. Bohužel prázdná nádoba nejvíc duní a celá diskuse je pak zasviněná příspěvky několika málo individuí.

Odpovědět


Re: Re: vakcinácia

Vinkler Slavomil,2021-10-28 12:10:07

Víte paní, opakem pravdy je nikoli lež, ale pravda jiná.
Ono může dojít k tomu, že vás nějaký právník zastupující nějakého nemocného, s těžkým poškozením vás zažaluje. Já již slyšel o takových případech v Americe.
Ono to bude záležet na právnících a soudcích, ale vám se bude těžko prokazovat, že jste udělala všechna opatření.
Už jen účast na takovém jednání bude daleko protivnější než rouška a očkování.

Odpovědět

Turby Ho,2021-10-27 21:06:02

Jsem odjakziva zaprisahly zastance vhodne a primerene aplikovane vakcinace a primerene medikace vhodnymi pripravky. To jen aby me tu nekdo neoznacil za pomyleneho jedince.

Tento text bych ale nevahal oznacit za neumelou propagandu az dezinformaci. Bohuzel v textu je mnoho argumentu zavadejicich az nepravdivych. Text dela oslu ostudu a autor by se mel v medicine a pouzivani medikamentu prinejmensim trochu dovzdelat.

Odpovědět


Re:

Pavel Slavík,2021-10-28 11:51:14

Možná by to chtělo být konkrétnější.
Největší nepravdivá informace je, že je to chřipečka a tu tu šířili ti samí, kteří popírají očkování. Největší borec je frajer, prý údajně doktor, který klidně plácá v přímém přenosu o tom, že injekcí do svalu se respirační nemoci nezbavíme. No jak se zdá, tak celkem jo.
Zjevně zde platí stará pravda, že když má někdo titul, tak to ještě neznamená, že není ... . :-)

Odpovědět

Ales Vopenka,2021-10-27 21:00:13

Tak tohle je další z typicky placených agenturních článků na Oslovi. Nestydíte se? Kolik jste za propagaci očkování a další chemie... shrábli? Doufám, že aspoň to vám za to stálo.

Odpovědět


Re:

Josef Pazdera,2021-10-27 23:48:36

Potěším Vás, netřeba závidět, tento, ani žádný jiný článek za celou dobu oslího života nebyl na objednávku. Osel žije z reklam v podobě bannerů, které jsou označeny a hlavně díky částkám, které nám posílají čtenáři. Nebýt jich, už by Osel dávno nebyl. Před těmito našimi mecenáši se stydím – protože jim nezvládáme poděkovat… říkáme si stále dokola, to počká až napíšeme tohle zajímavé, a pak zase ještě tamto nám připadá důleřité, a je toho tolik … Využiji proto alespoň této cesty k poděkování - za celý tým mnohokrát děkuji.

Odpovědět


Re: Re:

Pavel Slavík,2021-10-28 11:56:07

Pán si asi nevšiml, že prodej očkovacích látek není ani tak o zisku z projede, jako spíš o neskutečných státních, a zejména amerických financích vložených do jejich vývoje. Slovo zisk tak asi není úplně na místě, protože na rozdíl od českého státu, si ten americký docela umí ohlídat, aby nikdo nevydělával na tom, když vývoj reálně zaplatí stát.

Odpovědět

Koho chtějí vakcinovat? Není koho.

Lenka Svobodová,2021-10-27 20:23:38

Vyléčených je 60%. Ti nepotřebují nic, jsou odolní a nemohou nikoho nakazit. 40% je čekatelů na nákazu. Naočkovaných je 57,8 %, to znamená, že více než 17,8% naočkovaných jsou vyléčení, pro které je to zbytečná zátěž. Těch 17,8% je vlastně 31 procent z vakcinovaných.

Všichni, co to ještě neměli, jsou naočkovaní. Už můžou očkovat jen vyléčené a to je jasná lumpárna. K ničemu to nepřispěje.

Nyní nám zbývá čekat, až se nakazí naočkovaní. K tomu není potřeba nic dělat. kDYŽ BYCHOM TO CHTĚLI ZKRÁTIT, TAK MÁME SUNDÁVAT ROUŠKY A ODMÍTAT TESTOVÁNÍ. Kdo roušky nosí dál, tak oddaluje konec pseudopandemie a napomáhá covidové mafii.

Může mi někdo vysvětlit nějaký důvod, proč ministr Vojtěch zpomaluje a prodlužuje nakažení vakcinovaných osob?
Oni se vejdou do nemocnic. Je 100 nemocnic a 5000 praktických lékařů. V současnosti připadá na jednoho lékaře méně než 1 nemocný. Vždyť praktičtí lékaři mají víc práce s očkováním, než s léčením naočkovaných. To je mrhání. Proč tu lumpárnu všichni čtenáři podporují?

Odpovědět


Re: Koho chtějí vakcinovat? Není koho.

Florian Stanislav,2021-10-28 20:17:32

Lenka Svobodová pracuje s informacemi jako údajně Churchill za války: Nevěřím žádné statistice kromě té, kterou jsem si vymyslel.

Odpovědět


Re: Koho chtějí vakcinovat? Není koho.

Vinkler Slavomil,2021-10-29 08:25:38

No jasně, Všichni dělali co uměli nejlépe, jak oddálit pseudopandemii.
Modlili se, pálili morové domy, lékaři měli morové masky (roušky)...A přesto v Benátkách zemřelo na mor 70% obyvatel.
Víte jaká to byla výborná pomoc pro přírodu? Víte, že klesly emise a nastoupila malá doba ledová?

Odpovědět

a některé z těch mutací...

Eva M,2021-10-27 17:23:10

:) budou jistě životaschopné a budou mít fungl nové patogenní vlastnostě....


BOOOŽE, ZA CO....

Odpovědět


Re: a některé z těch mutací...

Jan Novák9,2021-10-27 20:24:05

Tomu se nevyhneme. Některé naše "méně v realitě zakotvené" spoluobčany nepřesvědčí o užitečnosti očkování ani jejich vlastní pobyt na ARO.

Odpovědět


Re: Re: a některé z těch mutací...

Eva M,2021-10-28 11:23:59

očkování je pěkná věc, zejména pokud funguje a je dobře zorganizováno.

rezistence na nukleosidová analoga u virů zde shrnuje nějaká slečna, nemám nervy se v tom extra hrabat
https://is.muni.cz/th/s5rtu/BP_nukleosidova_antivirotika.pdf

no a pak je zde ten Darwin, že. selekce a tak.
;-) surprise surprise, i viry jsou předmětem selekce...

Odpovědět


Re: Re: Re: a některé z těch mutací...

Eva M,2021-10-28 11:25:19

jo a o hospitalizaci obecně si v této době nikdo iluze nedělá, to tedy bez obav.

Odpovědět

Nehádejte se, je to zbytečné

Jan Novák9,2021-10-27 14:55:51

Vše už bylo 1000x řečeno z obou stran. Kdo to doteď nepochopil (správným směrem podle vás), nepochopil to protože nemůže (nemá na to) anebo nechce (a to je horší než kdyby nemohl).

Kdo chtěl je očkován, VYPUSŤTE DARWINA!!!

LET THE BODIES HIT THE FLOOR!

Při 60% očkovaných by to zdravotní systém měl přežít. Bude to drahé a zemřou díky neočkovaným i někteří očkovaní, ale ve výsledku to může přinést přežití způsobilejších a zvýšení průměrného IQ. Takže roušky nepovinné (komu na tom záleží, nosit je bude kvůli sobě) a zrušení omezení.

Odpovědět


Re: Nehádejte se, je to zbytečné

Eva M,2021-10-27 17:21:38

obávám se, že jste naletěl nějakému troubovi, který se neobtěžoval přečíst si o již známých RNA virech.

Odpovědět


Re: Nehádejte se, je to zbytečné

Tom M,2021-10-27 20:46:39

Takto lze argumentovat u právnických osob (živnostníků, či firem jiné formy). Zvláště v českém přehřátém pracovním trhu.

Odpovědět

vočkování

Jaroslav Fisnar,2021-10-27 14:34:44

je prevence fatálního průběhu, tj. fšecko pane Pazdero. Dobrá subjektivní imunita je bohudík daleko lepší. Kolektif z Volobrodu dostal grant a provedl studii. O čem to vypovídá? Že bylo splněno zadání. Vočkování zůstává dále jen osobní svobodou jednotlivce. Teda v demokratickém společenství... (já očkován jsem, ale je mi to fu.k)

Odpovědět


Re: vočkování

Pavel Slavík,2021-10-28 12:01:26

Ne, je to prevence i toho, že to vůbec dostanete, a že s tím tedy budete doma na neschopence. Pokud jste chodil do základní školy, tak byste si měl být schopen spočítat rentabilitu vakcíny v ceně 800 a jednoho dne na neschopence.
Dobrá subjektivní imunita je něco, co si nejde koupit. Kdyby ano, tak by např. Revmatologický ústav neměl pacienty, kteří na tu ne úplně dobrou klidně umřou a klidně dost rychle.

Odpovědět

Očkování i respirátor jsou nezbytné

Pavel Trávník,2021-10-27 13:42:58

Vážené dámy,
nevím, co znamená termín "intimní zdravotní úkon", očkování je standardní preventivní výkon, používaný ve všech civilizovaných zemích úspěšně už od 18. století a neustále zdokonalovaný co do bezpečnosti a účinnosti. Důvodem odmítání, kromě výjimečných zdravotních důvodů, je neracionální strach z neznámého nebo zastávání určité podivné ideologie. Strachu z neznámého je možné se zbavit získáním informací ze seriózních zdrojů. Zastánci podivných ideologií, pokud jsou principiální, by na sebe měli vzít riziko nepříjemností jako daň za to, že přispívají k ohrožení spoluobčanů.
Pokud jde o roušky (lépe respirátory), není to výmysl pana Babiše, ani žádného vládního představitele. Respirátor skutečně dobře chrání před vdechnutím i šířením virů, pokud je správně používán. A používají se v době epidemií na celém světě, i tam, kam česká vláda nedosáhne.
Jako lékaře mě mrzí, že někteří spoluobčané se chovají nerozumně a škodí svému okolí.

Odpovědět


Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Heini Frei,2021-10-27 14:01:35

Za prve nejsem dama. Pokud to ma byt z vasi strany provokace, nepovedla se. :-) Jako lekar jiste chapete, co jest intimni zdravotni ukon. Proste zdravi je veci kazdeho z nas. Je nepripustne, aby nekdo nekomu kecal do zdravotnich ukonu, ktere ma absolvovat. Take je nepripustne ostrakizovat neockovane lidi. Co je vam a cizim lidem do toho, zda jsem absolvoval nejaky zdravotni ukon? Jiste je racionalni se ockovat. To absolutne nerozporuji. Ale kdo jsme my, abychom ostatnim rikali, co maji delat? Neni pripustne brat nekomu svobodu rozhodnout si o svem zdravi ve jmenu verejneho blaha. To smrdi socialismem, kolektivismem a podobnymi.

Nemoc dale nema byti duvodem k omezovani zadnych obcanskych svobod a zavirani ekonomiky. Od zacatku to melo byt uvolnene. Kazdy se muze chranit sam a z vlastni vule. Nemuselo se nic zavirat. Jiste by nekdo zemrel, ale stari lide proste jednou umrou. Je to naprosto normalni.

Odpovědět


Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Tom M,2021-10-27 14:37:25

Pozoruhodné ohánět se individualismem a možností volby, při které nezmíníte, že náklady na nemoc (přímé - tedy pojištění - i nepřímé - nemocný chybí v zaměstnání, a tak je mu vyplácena dávka "proti nepřiměřenému zchudnutí") jsou vypláceny z eráru.

Proč vám právě tento druh socialismu a kolektivismu nevadí, ale "stádní uvažování" v podobě vakcinace už ano.

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Heini Frei,2021-10-27 16:42:27

Nejsou vyplaceny z eraru, jsou vyplaceny z pojisteni a dani, ktere odvadi ockovani i neockovani! A ano, tento druh socialismu mi samozrejme vadi take. Idealni by bylo privatizovane zdravotnictvi a komercni zdravotni pojisteni, ale to je nad ramec tohoto clanku.

Odpovědět


Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Richard Vacek,2021-10-29 00:45:29

Vůbec nechápete, že nejúspěšnějším přístupem za pandemie není nechat na lidech, aby se svobodně rozhodli.
A to platí i v řadě dalších oblastí. Bez řidičáku nesmíte za volant a když to risknete, hrozí trest.

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Nothing Special,2021-10-29 04:09:16

Naopak se krasne ukazuje, ze ten nejhorsi pristup je nechat vladnout stat. A to platí i v řadě dalších oblastí. Viz 60 milionu obeti Stalina.

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Kamil H.,2021-10-29 09:15:40

A co když ti co mají na starosti zvládnutí pandémie se 100x spletli? Budete jim stále věřit? Soud už zrušil desítky vládních nařízení, protože jsou nesmyslná a vůbec nepřispívají ke zvládnutí pandémie.

Vrcholem vládní nekompetence je současný tlak na očkování. A to přesto, že už delší dobu je jasné, že očkování šíření covidu nezastaví, pouze u lidí z rizikových skupin sníží šanci těžkého průběhu nákazy. Navíc je zrovna ta nejhorší doba pro očkování, protože sezóna respiračních onemocnění je v plném proudu. Očkování vám na pár týdnů rozhodí imunitu a když do toho chytíte covida, tak šup a jedete do nemocnice. Není to na trestní oznámení pro obecné ohrožení?

Vhodná doba pro očkovací kampaň byla v září, jenže to měl Babiš starosti o to, aby ve volbách dostal co nejvíce hlasů. Tady názorně vidíte, jaké priority mají ti, co zvládnutí panémie řídí. Na prvním místě mají peníze a moc, lidské životy je začnou zajímat až když mají svoje jisté.

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Fabián Litoucký2,2021-10-29 10:32:46

Nejúspěšnějším pro koho?

Základním principem demokratické společnosti jsou zaručená práva jednotlivce - tedy každí si určí co je "nejúspěšnější" pro něj samého.

32 let je již dlouhá doba a někteří si zřejmě asi ani nikdy nezvykli, že by za sebe měli rozhodovat sami.

Odpovědět


Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Lenka Svobodová,2021-10-27 14:13:38

Důvody odmítání vakcíny mohou být různé. Už jen fakt, že to ochúzuje státní pokladnu, a zatím nám ani prroradná média nehlásila, že by z vakcín měl někdo nějaký užitek.

Další důvod odmítání: Hodně lidí se pojišťuje proti úrazu, např. kdyby je přejelo auto. Pravděpodobnost, že se to stane, je nižší, než že se vám po vakcíně poškodí zdraví. Ti lidé se prostě jen racionálně pojišťují.

Odpovědět


Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Vojtěch Kocián,2021-10-27 17:51:51

Je docela vtipné, že se odvoláváte na ochuzování eráru kvůli aplikacím vakcíny a ochuzování eráru léčbou, testy a sociálními dávkami (nemocenská, karanténa) už nevadí, i když jde o řádově vyšší částky. Navíc vakcína už je nakoupená a tím, ze poputuje do spalovny, se nic neušetří.

Lidi co na covid zemřeli nebo kvůli němu mají dlouhodobé potíže, je mnohem víc než těch, co mají potíže či dokonce zemřeli kvůli vakcíně. Zranění u autonehod může být s komplikacemi s vakcínou srovnatelné, covid bez problémů porazí oboje najednou na několik let dopředu. Nepřijde mi to jako racionální pojištění.

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Lenka Svobodová,2021-10-27 21:30:14

Vám schází racionální myšlení. Kdo už covid prodělal, nemá důvod bát se smrti na covid, ani žádných dlouhodobých potíží. To samé staří lidi, kteří měli chřipku jen 10 krát za život s velmi mírným průběhem.

Teď už můžou covidem onemocnět jen očkovaní, všichni ostatní to měli. Takže asi milion očkovaných se musí ještě nakazit. Ale oni se chovají zcela iracionálně. Kdybyste byli očkování a nechtěli se nakazit, co byste dělali? Přece byste nabádali ostatní, ať nenosí roušky.
A co dělají pobláznění covidisti? Nutí druhé do roušek a nutí vyléčené do vakcinování. Jenže to je neochrání. Napadá někoho, jak ty poblázněné důchodce přivést k rozumu?

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Lenka Svobodová,2021-10-27 21:59:28

Vám schází racionální myšlení. Kdo už covid prodělal, nemá důvod bát se smrti na covid, ani žádných dlouhodobých potíží. To samé staří lidi, kteří měli chřipku jen 10 krát za život s velmi mírným průběhem.

Teď už můžou covidem onemocnět jen očkovaní, všichni ostatní to měli. Takže asi milion očkovaných se musí ještě nakazit. Ale oni se chovají zcela iracionálně. Kdybyste byli očkování a nechtěli se nakazit, co byste dělali? Přece byste nabádali ostatní, ať nenosí roušky.
A co dělají pobláznění covidisti? Nutí druhé do roušek a nutí vyléčené do vakcinování. Jenže to je neochrání. Napadá někoho, jak ty poblázněné důchodce přivést k rozumu?

Odpovědět


Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Lenka Svobodová,2021-10-27 14:21:09

Není ani pravda, že respirátor dobře chrání před vdechnutím i šířením virů, pokud je správně používán. Při správném používání se respirátory sundávají. Dejme tomu, že dojde k uvolnění. Lidi sundají respirátory. Najednou zjišťujete, že nikdo nebyl zachráněn, jen si nákazu a smrt oddálil o pár měsíců.
A právě fakt, že roušky nákazu oddálily, je škodlivý pro celou společnost. Prodloužilo to nezákonné zákazy, zdražování, znehodnocování úspor, rozhazování státního rozpočtu do chřtánu covidové mafie a různých nepracujících a mnoho dalšího.

Odpovědět


Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Pavel Slavík,2021-10-28 12:19:26

Z hlediska evoluce máte nepochybně pravdu. Z hlediska evoluce je ideální, pokud slabí pomřou, protože pak zůstanou jen silní. Je to fajn, pokud jste shledána silnou, poněkud hloupý je opak. Asi by bylo dobré na to myslet: můžete to být i Vy. Jak se konečně stalo pár chytrákům co se nechtěli očkovat a ani nosit respirátor. Dobrá ukázka byl jeden rektor, co už rektorem není: udělat ze své školy bandu hlupáků, fakt není dobrá reprezentace.
Z hlediska evoluce se nepozná rozdíl mezí tím, když neumřu kvůli očkování nebo respirátoru. Jsem sice slabý z hlediska imunity, ale zato mám silnější myšlenkové pochody.
V minulosti, když se lidi raději modlili, než dělali něco, co má konkrétní efekt, museli mít 10 dětí, aby se dospělosti dožily alespoň dvě. Dnes se zdá, že jsme poněkud jinde. ... tedy někteří.

Odpovědět


Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Petr Sanov,2021-10-27 16:24:47

Naprosto souhlasím, nejhorší je když do odborných věcí kterým nerozumí mluví zideologizovaní laici.

Odpovědět


Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Heini Frei,2021-10-27 16:43:58

Zideologizovani laici? Ono tak nejak jde o svobodu kazdeho obcana. Laskave si uvedomte, ze neexistuje jen vase odbornost, ale i hodne dalsich aspektu hraje v realite roli. Zkuste prekrocit vlastni omezenost a uvedomit si, ze to, co se zda dobre doktoru, je uplne jedno. Me telo, muj hrad.

Odpovědět


Re: Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Petr Sanov,2021-10-28 09:31:37

A co je mantra "osobní svoboda" jiného než ideologie - navíc jde o záměnu "dělat si co chci na úovni dvouletého dítěte. Apropo - pokud musím prodávat svojí pracovní sílu tak jsem stále v pozici otroka, na tom možnost volby jestli si pořídím banán nebo jabko nic nemění.

Odpovědět


Re: Re: Očkování i respirátor jsou nezbytné

Eva M,2021-10-27 17:42:58

ale no tak.

odborníci mění svá sdělení každou chvíli, neb je situace neustále překvapuje.

a když zjistí, že "virová nálož v odpadních vodách je horší než loni na vrcholu epidemie", nechávají si poznatek pro sebe, dokud se to nedá prodat do bulváru......to to jako změřili až teď? nebo ta virová nálož v odpadních vodách náhle skokově stoupla? nebo co jako?

"odbornící" začínají připomínat doc. Chocholouška a jeho "Náš úsrav se vám mými ústy omlouvá za toto politováníhodné nedorozumění, ke kterému dochází jednou - dvakrát-tříkrát atd.... za.... "

Odpovědět

Povinnost

Heini Frei,2021-10-27 12:58:54

Ockovani je intimni zdravotni ukon, ktery by mel byt absolutne dobrovolny. Neni pripustne, aby stat toto plosne tlacil a pod hrozbou ostrakizace a ekonomicke likvidace nutil lidi nechat se ockovat.

Odpovědět


Re: Povinnost

Lenka Svobodová,2021-10-27 13:26:42

To je sporné. Očkovat potřebujeme. Je to v zájmu všech neočkovaných. Jestli se vám nelíbí nátlak, začněte sám u sebe. Když jde Babiš do Alberta nebo sleduje projiždějící autobus, vidí tam samé zarouškované. Řekne si: "Výborně, lidi si libují v rouškách, schvalují to, tak jim ještě přitížíme." Dejte
www.rouskudolu.cz
Jak nedáte roušku dolů, tak jste viníkem, celé té mizerie. Já sama nenosím náhubek už půl roku. A vidíte že bezvýsleně, protože pomahači nezákonných nařízení to kazí.

Odpovědět


Re: Re: Povinnost

Heini Frei,2021-10-27 13:55:23

Ne, nic neni sporne. Ockovani je zdravotni ukon, do ktereho cizim lidem a statu neni nic. Ostrakizace neockovanych je nepripustna.

Odpovědět


Re: Re: Re: Povinnost

Lenka Svobodová,2021-10-27 14:08:14

Proč by nám do toho nic nebylo? Každý má zájem, aby druzí platili daně. Zrovna tak očkovaní i neočkovaní chtějí, aby se na očkování nechalo zlanařit víc lidí. Však máte umět vyvinout protitlak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Povinnost

Petr Sanov,2021-10-27 16:22:38

Neočkováním tito jednotlivci porušují mé základní právo na žovot a zdraví a dopouštějí se trestného činu šíření nebezpečné infekční choroby.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Povinnost

Petr Sanov,2021-10-27 16:25:04

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Povinnost

Petr Sanov,2021-10-27 16:26:13

Patřilo pod pana doktora Trávníka

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Povinnost

Lenka Svobodová,2021-10-27 17:35:55

Vy jste příliš egoistický. Žádné právo na život nemáte, ani právo obtěžovat neočkované. Neočkovaní už to měli, nemohou se nakazit ani nikoho jiného, a proto se neočkovali. Oni nešíří nemoc, naopak vy tím, že vyléčené nutíte se očkovat vyvoláváte bezdůvodně nesváry, zdražování, znehodnocování úspor, nezaměstnanost, aj. Vy jste tu pod vlastním jménem. Až se budou bonzovat kolaboranti s režimem, tak vás někdo může nahlásit a bude vám hrozit kriminál nebo propadnutí majetku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Povinnost

Kamil H.,2021-10-27 18:48:53

To je prosím pěkne lež jako věž. Povinnost chránit své zdraví máte především vy sám. Předpokládám proto, že jste se nechal očkovat. Z toho důvodu se nemůžete covidem nakazit. A kdyby přece jen jste se nakazil, budete snadno se z toho dostanete.

Ovšem statistiky nějak poslední týden nevychází pro očkované moc dobře. Za posledních 7 dní umřelo na covid 43 očkovaných a 38 neočkovaných.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Povinnost

Petr Sanov,2021-10-28 09:35:36

Jaká lež - já mám právo aby mne žádný trouba neohrožoval - právě proto že v medicíně není nic stoprocentního - to že jsem očkovaný mi jen snižuje míru nebezpečí od podobných ..... ale já mám právo podotýkám PRÁVO jako základní lidské právo - vážení podívejte se do LISTINY - a to je mi upíráno.
Uvědomte si že vaše svoboda končí tam kde začínáte ohrožovat jiné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povinnost

Kamil H.,2021-10-28 10:11:57

Kéž by to bylo tak jednoduché, jak tvrdí vládní propaganda. Dej si tečku a udělej tečku za covidem :)

Bohužel statistiky ukazují, že k tomu nedojde, i kdyby se nakrásně dneska všichni navočkovali. Za posledních 7 dní bylo v laboratořích 20 979 pozitivních testů neočkovaných a 7 491 očkovaných. Když vezmete v úvahu, že očkovaní chodí na testy jenom když začnou být skutečně nemocní, zatímco neočkovaní vždy když chtějí jít např. do restaurace, ve skutečnosti je nejspíš podíl nakažených zcela stejný mezi očkovanými i neočkovanými.

Prosím přestaňte šířit blud o tom, že očkování chrání před nákazou. To platilo při na jaře. Delta mutace snížila účinnost vakcín natolik, že vás nyní chrání pouze před těžkým průběhem a hospitalizací.

Odpovědět


Re: Povinnost

Matej Čiernik,2021-10-27 14:45:00

Naprosto souhlasím, očkování má být dobrovolné.

S dodatkem, aby dobrovolně neočkovaným NEBYLA bezplatně poskytovaná zdravotní péče v případě onemocnění Covidem. Když já to očkování, podle nich obrovské riziko, riskuji, proč bych se měl podílet na financování těch, kteří se z toho "obrovského" rizika ulili?

(Ale vážně: Když oni nejsou solidární se mnou a nepodílí sa na ochraně mého zdraví, proč bych se já měl solidárně podílet na jejich léčbě?)

Bylo by to nehumánni? Jistě, přesně do té míry, jak je nehumánní neočkovat se a ohrozovat jiné.

Odpovědět


Re: Re: Povinnost

Lenka Svobodová,2021-10-27 15:06:01

Vy nám tu zatajujete fakt, že lidé, co se ocitli s covidem v nemocnici kvůli zápalu plic nebo plicní embolii, za to nemohou. Byli špatně nebo vůbe léčení praktickým lékaře, anebo byli daní do karantény bez pomoci a byla u nic zanedbaná léčba.

Zpoplatnit by mohli snad jen takovou Zagorku, kterou určitě praktický lékař léčit neodmítl. A ona se nechala demonstrativně odvézt do nemocníce kvůli zviditelnění.

Pochopte, že nikdo není povinen podílet se na ochraně vašeho zdraví. Vy se také nepodílíte na ochraně mého zdraví. A když tak jen negativně, protože stojíte pokladnu víc peněz.

Odpovědět


Re: Re: Re: Povinnost

Tom M,2021-10-27 15:19:59

Tak jasně.

Prvnímu pacientovi, obéznímu taxikáři, bránili praktičtí lékaři v léčbě a nutili ho kroutit volantem více než 14 hodin denně. A následně mu (a jiným podobným "podnikatelům") nutili příspěvek z eráru, když jejich - nijak neauditované- tržby "náhle" poklesly o více než 50% ( s vysvětlením náhlé ochlazení poptávky).

V dalším dějství pak ti samí podnikatelé ohlásili zdražování i nad úroveň zdravého roku 2019 s odkazem na "zpřetrhání dodavatelských řetězců způsobené ucpanými přístavy a průplavy" (tak jasně taxikáři, restauratéři vlastně potřebují levný materiál z Číny)...

Odpovědět


Re: Re: Povinnost

Eva M,2021-10-27 17:26:28

pane Čiernik, přiznejme si - ona ta léčba t.č. žádný trhák také není...

...a co předvádí např. brněnská FN Bohunice se svým promořovacím -- eeech chci říct očkovácím centrem -- to si člověk říká, že si musejí dělat legraci....

,..nebo - málo pacientů, toš se samozásobíme? A TO SE VYPLATÍ?

Odpovědět


Re: povinnost, očkování.

Matej Čiernik,2021-10-27 19:35:34

Máte pravdu, léčba nikdy nebyla žádny trhák, zejména na počátku pandemie, a ani nyní nezaručuje vyléčení všem. Chyby v organizaci - nebyli zkušenosti, nikto s něčím takovým nepočítal a jak známo, lidi začnou konat rozumně, až když vyzkoušejí všechny ostatní možnosti... a po válce každý vojín generálem.

V názoru na účinnosť léčby se plusminus zhodneme, dávám ho do pozornosti p. L. Svobodové - pacienti skutečně mohli být léčení špatně, protože skutečne dobrá, všezachraňující léčba dosud není, a asi nikdy nebude, tak to v medicíně chodí, bohužel.

Vím, aní vakcinace není to, co bychom rádi viděli - účinnost má rezervy, ale máte něco lepšího?

Odpovědět


Re: Re: povinnost, očkování.

Eva M,2021-10-28 08:24:22

Po návštěvě onoho stísněného pavilonku ve FN, kde se v nevelké nevětrané hale tísnilo cca 50 - ne-li více - lidí /každý přišel zodpovědně na svůj termín o něco dřív, použil některou ze společných propisek - dezinfekce ani náhodou - a zodpovědně vyčkával předpsaných 15 min, dobu trvání návštěvy odhaduji na 30 min, u hůře pohyblivých více - v takovém davu jsem za poslední 2 roky nebyla!/--- a to bylo u ZDRAVOTNÍKŮ!; po dříve publikovaných fotografiích front na úřadech (byly to tuším řidičské průkazy v Praze loni/, poté, co na vrcholu loňské epidemie byli v lednuvysláni "po bytech" odečitatelé energií, jako by to nemohlo počkat, poté, co p. primátor na sklonku loňského léta zahustil MHD v Praze, atd atd., po té komedii s (ne)publikací o vývoji v odpadních vodách; po záhadné akceleraci křivky vždy po volbách;
po onemocnění očkovaných celebrit a při pohledu na křivku nově pozitivních a vývoj u očkovaných -

a) proč Japoncům koronavirus tak nějak vychcípal? PROTOŽE HO TAM NECHTĚJÍ

b) odhaduji, že cca za 2-3 týdny bude zveřejněno, že zde máme "naprosto novou mutaci, na kterou dosavadní očkování neúčinkuje, což opravdu, ale opravdu nikdo nečekal, natož "vědci a lékaři""; podle výše juchajícího cestujícího v elektrárnách p. Nováka předpokládám, že k režimovým opatřením nedojde; ostatně budeme mít novou vládu a to je vždy vítaná příležitost svést na minulou vládu jakékoli nepravosti, k nimž dochází - bez ohledu na to, kteří rýžovníci právě nastoupili ke korýtkům.... no a koronavirus se na zdůvodnění sekery ve státním rozpočtu a jako předpokládaná důchodová reforma...VŠEM BEZ ROZDÍLU hodí... Vědci budou překvapeni jako obvykle, ale oni to nějak okecají jako obvykle. Že se "povolání vědec" dost zdiskreditovalo? :D a komu to vadí?


Aspoň nějaké screeningové postupy - co já vím - třeba to měření saturace + kdy je vhodné utíkat pro protilátky jste mohli nějak vypracovat.
Diabetici glukometry MAJÍ.

Odpovědět


Re: Re: povinnost, očkování.

Kamil H.,2021-10-28 08:45:15

Je toho opravdu hodně, něco málo z toho zde uvedu.
- vyšetřovat protilátky. Polovina populace covid prodělala, protilátky má, očkování nepotřebuje. Naopak, několik procet lidí si po očkování protilátky nevytvoří. Právě ti patří mezi nejohroženější, myslí si, že jsou chráněni, ale ve skutečnosti je to jinak.
- víte o tom, že Češi patří k nejtlustším národů v Evropě? V době předcovidové jsme měli 60% populace s nadváhou, po všech těch lockdownech to bude dozajista o pěkných pár procent více. Obezita je nejčastější příčinou diabetu 2. typu. Cukrovka i obezita jsou rizikové faktory při nákaze covidem, zvyšují vaše šance na to, že skončíte v nemocnici. Přitom obojího se je možné zbavit úpravou životosprávy.
- podle několika vědeckých studií je vyšší úmrtnost a následky covidu korelují s nedostatkem vitamínu D. Dostatečná hladina vitamínu D snižuje riziko úmrti až o 50%.

Výše uvedené se týká všech bez ohledu na to, jestli jsou očkování nebo ne. Bohužel pilulku na dobré zdraví zatím nikdo nevymyslel a tak se o to musí postarat každý sám.

Odpovědět


Re: Re: Re: povinnost, očkování.

Eva M,2021-10-28 08:59:29

"podle několika vědeckých studií je vyšší úmrtnost a následky covidu korelují s nedostatkem vitamínu D. Dostatečná hladina vitamínu D snižuje riziko úmrti až o 50%.
"
;-) já Vám rozumím, v zásadě jde o to, aby člověk buď nechodil do práce, nebo pracoval jako kopáč - ovšem počet těchto vzácných pracovních míst prý je jaksi omezen... aspoň nevím nic o tom, že by pokladním z Alberta zavedli opalovací dvacetiminutovky -a v škodovce je tuším taky nemají.. ;-)

nic, za stávajících okolností - debaty zbytečny...

Odpovědět


Re: Re: Povinnost

Kamil H.,2021-10-27 19:43:03

Proč potřebujete od ostatních, aby se nějak podíleli na ochraně vašeho zdraví? Vy jste přece očkován a tak se covidem nakazit nemůžete. Tedy je to alespoň z hlediska současné legislativy, očkovaní jsou považování za bezinfekční bez ohledu na to, jak je to ve skutečnosti.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz