Co nám říká současná krize v energetice?  
Pořádná zima ještě nezačala, a už se jasně ukazuje, kam by mohly vést nezdravé trendy v evropské i světové energetice. Ceny plynu i elektřiny dosahují v celé Evropské unii rekordních výšek. Velmi dlouhá období s minimálním větrem jasně dokazují, že pouze na obnovitelných zdrojích se energetický mix nedá postavit.

Emisní mapa ze současného bezvětrného zimního období jasně ukazuje, že nízkoemisní jsou státy, které využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů nebo mají extrémně vhodné podmínky pro vodní elektrárny. Německo má i přes masivní investice do OZE vyšší emise než Česko (zdroj Electricitymap).
Emisní mapa ze současného bezvětrného zimního období jasně ukazuje, že nízkoemisní jsou státy, které využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů nebo mají extrémně vhodné podmínky pro vodní elektrárny. Německo má i přes masivní investice do OZE vyšší emise než Česko (zdroj Electricitymap).

Těsně před Vánocemi nastalo bezvětrné období, kdy větrné elektrárny dodávaly zanedbatelné množství elektřiny. Vzhledem k tomu, že v tomto období roku v našem regionu dodávají fotovoltaické zdroje principiálně minimum, tak třeba pondělí 21. prosince bylo největším obnovitelným zdrojem elektřiny v Německu spalování biomasy. V té době zde dodávaly zbývající jaderné elektrárny po většinu dne více elektřiny než všechny obnovitelné zdroje dohromady. Závěrnými elektrárnami se v denní špičce stávaly ty nejdražší plynové bloky a cena elektřiny v té době tak překonávala i hodnotu 500 EUR/MWh. Ve večerní špičce pak překročila dokonce 600 EUR/MWh.

 

Zdroje dnešní situace?

Současná situace v energetice a vysoké ceny plynu a energie má několik zdrojů. Nejen v Evropě se bez ekvivalentní náhrady odstavila celá řada jaderných a uhelných zdrojů. Místo nich se zde budují hlavně větrné a fotovoltaické zdroje, které však v bezvětrném zimním období i při velkém instalovaném výkonu dodávají minimum elektřiny. V té době tak musí požadovaný výkon zajistit stále více plynové elektrárny. Spotřeba plynu tak roste, a to má dopady i na jeho cenu.


V Evropské unii je dalším zdrojem velice rychlý růst ceny emisních povolenek, které se staly kromě prostředku pro tlak na snižování emisí i nástrojem pro investování. Jejich úkolem má být vytlačování uhelných zdrojů. Ty jsou však nahrazovaný dominantně plynem a to vede k jeho větší spotřebě. Emise oxidu uhličitého při spalování plynu jsou zhruba poloviční oproti uhelným. Je však třeba zmínit, že v současné době extrémně vysokých cen plynu by musela být cena emisních povolenek extrémně vysoká, oproti dnešní násobně vyšší, aby plyn vytlačil uhlí. Je třeba zdůraznit, že vliv vysoké ceny povolenky není jen v její absolutní hodnotě. Vedou však také ke zvyšování spotřeby plynu a tím i k růstu jeho ceny.

 

Produkce elektřiny v Německu před začátkem vánočních svátků jasně ukazuje, že jenom se slunečními a větrnými zdroji si v řadě časových období nevystačíme (zdroj Agorametr).
Produkce elektřiny v Německu před začátkem vánočních svátků jasně ukazuje, že jenom se slunečními a větrnými zdroji si v řadě časových období nevystačíme (zdroj Agorametr).

V Evropě jsou zároveň tlaky na zákaz investic do fosilních zdrojů a těžba plynu zde tak poklesla. Vysoká spotřeba fosilních paliv v Asii vedla k tomu, že zkapalněný plyn nejen z USA šel dominantně za vyšší cenou do východní Asie. I Rusko má stále větší možnosti dodávat na asijský trh. Velký vliv má i to, že v Evropské unii je velký tlak na přechod od dlouhodobých smluv pro nákup plynu k nákupu na okamžitém trhu. To v případě přebytku plynu vede k nižším cenám. Problém nastává v krizové době, která zažíváme nyní.


Letošní rok byl mnohem méně větrný, než byl minulý. Větrnou elektřinu tak musela nahradit ta plynová. I to přispělo ke zvýšení spotřeby plynu. Na druhé straně je třeba připomenout, že ani minulá zima nebyla nijak extrémní. Ani nynější začátek zimy není extrémně chladný a bezvětrný. Podobné podmínky, pro větrné zdroje a velikost spotřeby energií i ještě horší, se mohou kdykoliv opakovat. Pokud bude stále více plynu potřeba pro výrobu elektřiny, budou zvyšovat jeho cenu i pro teplárenství, které na něj spoléhá.


V obdobích, kdy nesvítí a nefouká, se cena elektřiny v Německu dostala až přes 600 EUR/MWh (zdroj Agorametr).
V obdobích, kdy nesvítí a nefouká, se cena elektřiny v Německu dostala až přes 600 EUR/MWh (zdroj Agorametr).

Významným iniciátorem současné krize v energetice je i obnova ekonomiky po propadu vlivem koronavirové pandemie. To je vliv, který v budoucnosti opadne. Ovšem většina ostatních zmíněných vlivů, které zvyšují spotřebu a cenu plynu, lze očekávat i v dalších letech. Německo odstaví do roka všechny zbývající jaderné bloky a čeká se odstavování dalších uhelných zdrojů.

 

Co vytváří spotovou cenu elektřiny?

Připomeňme, že spotová cena je vytvářena tzv. závěrnými elektrárnami. Zdroje se řadí podle svých provozních nákladů. První jsou tak obnovitelné zdroje, za nimi jsou ty jaderné. Pak fosilní podle ceny paliva a povolenek. V současné době je jejich pořadí dominantně dáno vysokou cenou plynu. I přes vysokou cenu povolenky tak levněji vycházejí uhelné bloky. Zvláště v případě, že jde o domácí hnědé uhlí v blízkosti elektrárny. Pokud tedy není dostatek uhelných elektráren, tak na řadu přicházejí bloky plynové. Začíná se s těmi s nejnižší cenou paliva a provozu a postupně se přechází k těm dražším. V současné době tak spotová cena v danem regionu závisí na tom, zda je zde dostatek zdrojů uhelných a případně plynových s levnějším plynem. Pokud se tak podíváme na ceny v kritické době, kdy nefouká, je nejnižší cena v Polsku. To má velký výkon v uhelných elektrárnách a poměrně malý v těch plynových. Zároveň má omezené možnosti přenosu elektřiny mimo Polsko. V současné době tak zde patří ceny v bezvětrných obdobích k těm nejnižším.

 

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 je 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny (zdroj oenergetice.cz).
Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 je 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny (zdroj oenergetice.cz).

Německo musí počítat s nutností pokrýt v bezvětrném období téměř celý svůj potřebný výkon pomocí fosilních zdrojů. Má tak zatím velké instalované výkony uhelných zdrojů. I instalované výkony plynových elektráren jsou zde vysoké. Navíc alespoň část plynu pro ně je pořízena na základě dlouhodobých smluv s nižší cenou. Ve velmi odlišné situaci je Francie. Zde dominantní část výkonu zajišťují stabilní jaderné elektrárny. Uhelné bloky tam tak už téměř nejsou, a i instalovaný výkon plynových je omezený. Plyn je navíc z velké části pořizován na burze. Spotové ceny elektřiny jsou tak v kritických dnech ve Francii i vysoko nad těmi v Německu. Je třeba zdůraznit, že spotové ceny reprezentují jen velmi omezený objem elektřiny. A neukazují na cenu elektřiny pro spotřebitele. Ta je naopak díky jaderným zdrojům ve Francii mnohem nižší než v Německu.

 

Rizika, které současná krize přináší

Odstavování jaderných a fosilních zdrojů a stále větší spoléhání na větrné a fotovoltaické zdroje vede v době zimních inverzí k nedostatku dostupného výkonu a k ohrožení stability sítě. Spotřeba elektřiny roste i přechodem k vytápění pomocí elektřiny, například k tepelným čerpadlům, a rozvojem elektromobility. Regulační schopnosti se snižují i s úbytkem rotujících zdrojů. Zvyšuje se tak hrozba blackoutu

Přechodem od uhlí a jádra k plynu se významně zvyšuje závislost Evropské unie na Rusku. Rostoucí cena plynu a elektřiny pak může vyústit k odchodu průmyslu za nižšími cenami energií mimo Evropskou unii. Vysoké ceny energií pro obyvatelstvo mohou společně s odlivem pracovních míst vést k úpadku ekonomické a životní úrovně lidí. To vše pak může vést k ohrožení sociální a politické stability společnosti.

 

Jak situaci čelit?

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Německu za rok 2021. V Německu má pořád největší podíl na produkci elektřiny uhlí. Druhý zdroj je sice vítr, ale třetím je stále jádro, které dodalo 13 % elektřiny. To se však má v příštím roce úplně vypnout. Fosilní zdroje zde dodaly 40,1 % elektřiny (zdroj oenergetice.cz).
Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Německu za rok 2021. V Německu má pořád největší podíl na produkci elektřiny uhlí. Druhý zdroj je sice vítr, ale třetím je stále jádro, které dodalo 13 % elektřiny. To se však má v příštím roce úplně vypnout. Fosilní zdroje zde dodaly 40,1 % elektřiny (zdroj oenergetice.cz).

Opatření, která umožní čelit přicházejícím problémům, lze rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. Je třeba počítat s tím, že výstavba každého zdroje chce svůj čas. Připomeňme, že cena plynu bude těžko v budoucnu klesat. Pokud jde o emise skleníkových plynů, tak při započtení emisí metanu při těžbě a dopravě už plyn nevychází o moc lépe než uhlí. Otázka budoucího postoje Evropské unie k plynu je tak hodně nejistá.

 

Vypínání uhelných zdrojů by tak mělo být podmíněno dokončením výstavby jejich odpovídající náhrady. A to nejen v celkové výrobě, ale i v pokrytí výkonu v každém okamžiku a zajištění regulace a stability sítě.

Je třeba využít co nejefektivněji dostupné možnosti regulace a akumulace a doplnit je a rozvíjet, třeba právě zapojením mikroregulace a chytrých sítí. Je třeba podpořit budování obnovitelných zdrojů hlavně v decentralizované podobě. Je však třeba zdůraznit, že Německo předpokládá vybudování obrovských výkonů ve větrných a fotovoltaických zdrojů. V době, kdy v našem regionu bude svítit slunce a foukat vítr, bude elektřiny spíše přebytek. Zároveň se intenzivně bude orientovat na plynové zdroje. Pokud bychom se zaměřili na ně i my, budeme vzájemnou konkurencí zvyšovat spotřebu a cenu plynu. S tím souvisí i můj názor, jak bychom měli na energetickou koncepci Německa, které nás velmi silně ovlivňuje, reagovat. Nelze tak o převzít německý odchod od jádra a spoléhat na masivní budování obnovitelných a plynových zdrojů. Podle mého názoru je správná reakce naopak budovat zdroje, které německý mix doplňují a budou dodávat elektřinu v době, kdy nefouká a nesvítí. Mělo by se tak pokračovat ve využívání jaderných elektráren a budovat i nové jaderné zdroje. Pokud by to mohlo dělat Bavorsko, tak by šlo nejspíše také touto cestou.


Velice důležitý úkol, který stojí před současnou vládou, je vyjednání několika důležitých témat u evropských orgánů. Jednou je možnost případného zavedení kapacitních plateb. Ty už má vyjednané například Německo. Druhou oblastí je možnost v případě, kdy dojde k situaci, že vysoké ceny elektřiny vznikající u sousedů vedou k ohrožení sociální úrovně velké části obyvatel u nás, prodávat českou elektřinu přímo českým občanům. Je to obrana proti tomu, aby bohatý a ekonomicky silný soused, který si nezajistil dostatek energetických zdrojů přeplácel české občany a průmysl při nákupu elektřiny vyrobené v Česku. Dalším důležitým bodem je vyjednání reformy systému povolenek tak, aby plnil svůj úkol. Tedy předpověditelným a časově rozumným způsobem tlačil na přechod k technologiím s nižšími emisemi. To je mnohem užitečnější, než je jeho používání jako investiční komodity. Velmi důležitým úkolem je dosažení toho, aby byly jaderné zdroje v evropské taxonomii označeny jako udržitelné.


Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Česku za rok 2021. V Česku je nejvýznamnějším zdrojem jádro. Podíl fosilních zdrojů je 45,5 %, což není příliš velký rozdíl od Německa (zdroj oenergetice.cz).
Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Česku za rok 2021. V Česku je nejvýznamnějším zdrojem jádro. Podíl fosilních zdrojů je 45,5 %, což není příliš velký rozdíl od Německa (zdroj oenergetice.cz).

To je extrémně důležité hlavně z dlouhodobého hlediska. Nový jaderný zdroj nelze postavit rychle. I proto je třeba velmi rychle vyjednat s evropskými orgány finanční model pro nový blok v Dukovanech, realizovat tendr a zahájit jeho výstavbu. Zároveň je třeba zvolit finanční model pro výstavbu nových bloků v Temelíně, a i ty začít co nejdříve budovat. Je třeba postupně upřesňovat strategii postupného přechodu k nízkoemisnímu mixu. Při tom je třeba udržovat energetickou bezpečnost a sociální únosnost této transformace a být připraveni maximálně využít případné nové technologie, například nové možnosti akumulace, regulace sítě s využitím prvků umělé inteligence či malých modulárních reaktorů.

 

Nejsilnější hlas o energetice v médiích u nás

Jedním z nejvíce slyšitelných hlasů na našem energetickém poli je Michal Šnobr. Jde o nejstriktnějšího oponenta výstavby nových jaderných bloků u nás (viz třeba zde). Toho si velice často zvou sdělovací prostředky jako odborníka při prezentaci událostí na našem energetickém trhu. Je však třeba připomenout, že jde o analytika banky J&T zaměřené i na investice do plynu a akcionáře, který intenzivně operuje na akciovém trhu zaměřeném na energetiku. Je si také dobře vědom toho, že každé veřejné vyhlášení odborníka může akciový trh silně ovlivnit a využívá toho.


Pamatuji si, když před více než pěti letech zdůvodňoval svůj názor, že by se nové jaderné zdroje u nás stavět neměly tím, že cena silové elektřiny bude u nás vlivem Německa jen klesat a trh s emisními povolenkami a jejich nízkými cenami se po řadu následujících let měnit nebude. Jaderný blok tak nemůže být rentabilní. Navíc prohlašoval, že Česko má dostatek zdrojů a může dvacet let počkat s rozhodováním o tom, co stavět. A v té době už třeba budou ve výhledu levné baterie a obnovitelné zdroje.

Vývoj ceny elektřiny v Česku (zdroj Kurzy.cz).
Vývoj ceny elektřiny v Česku (zdroj Kurzy.cz).

V současné době naopak zdůvodňuje nevhodnost výstavby nového jaderného zdroje nedostatkem času. Předpovídá konec éry levné elektřiny a příchod období velmi vysokých cen. Podle něj je konec energetické nirvány, kterou si v Česku obyvatelé v předchozích letech užívaly. A je to vlastně dobře, protože teprve teď začnou šetřit. Což je důležité. Zároveň se teď budou konečně intenzivně budovat decentrální obnovitelné a plynové zdroje a on už v této investorské oblasti začíná intenzivně operovat. Jádro by se nyní nemělo stavět, protože už je na ně pozdě. Podle něj by se měla striktně následovat energetická koncepce Německa. Podrobně je možné se seznámit s představami Michala Šnobra například v nedávném podcastu.

 

Závěr

Současný podzim a zima jasně ukazuje, že jenom na obnovitelných zdrojích nelze vybudovat nízkoemisní energetiku. Zavírání jaderných a uhelných bloků a jejich náhrada plynem vede ke zvyšování spotřeby plynu. Důsledkem toho je pak tlak na zvyšování jeho ceny a růst závislosti na dodávkách z Ruska. Jelikož nelze předpokládat, že by se zmíněné trendy v nejbližších letech změnily, nedá se předpokládat, že by se ceny plynu a elektřiny v následujících letech vrátily na bývalé hodnoty. Pokud se bude udržovat méně větrné a studenější počasí, může se situace v našem regionu docela zdramatizovat. Po novém roce totiž Německo odstaví další tři své jaderné bloky. Chybět budou čtyři jaderné bloky i ve Francii. Riziko blackoutu tak opravdu nebude jen teoretické.


Na jaře by se mohly ceny plynu i elektřiny stabilizovat i klesnout. Jak už však bylo zmíněno, bude to na jiné úrovni než v minulých letech. Je tak otázkou, jak se s tím vypořádá obyvatelstvo a průmysl. Ohroženy jsou hlavně nízkopříjmové vrstvy společnosti a energeticky náročný průmysl. Velkým problémem je, že různé evropské státy mají různou ekonomickou úroveň společnosti i jednotlivých obyvatel. Obyvatelé Německa tak pociťují sjednocené ceny energií jinak, než je tomu třeba u obyvatel v Česku. A právě nová německá koalice chce v oblasti přechodu od uhlí a k elektromobilitě ještě přitvrdit. Stejně tak těžko ustane v boji proti jaderné energetice. Je tak málo pravděpodobné, že Evropská unie bude na nastávající situaci reagovat racionálně. Její politické špičky hlásají, že řešením je stále rychlejší zavírání fosilních zdrojů a masivní budování větrných a fotovoltaických elektráren. Což je ovšem absolutně scestná představa. Právě současný podzim ukazuje, že velice často mohou být mnohadenní období, kdy téměř nefouká a nepomůže libovolný instalovaný výkon větrných turbín. Na tak dlouhou dobu jsou nanic i baterie, které se nemají z čeho nabíjet. Pokračování této cesty jen zvyšuje riziko kolapsu energetiky a dramatických sociálních dopadů takové události.

 

Video: Seminář a diskuze na CIIRC ČVUT

Datum: 22.12.2021
Tisk článku


Diskuze:

Svoboda vs. život

David Oplatek,2021-12-25 12:57:03

Je to jednoduché.

Život v EU se stává neúnosným co do nákladů a restrikcí v rodinném a osobním životě. Naše rodinná peněžní inflace v tuhle chvíli dosahuje 200 % (výstavba domu se zdražila o 300 %, elektřina o 150 %, AdBlue o 400 %, plyn 80 %, kulturní požitky 20 - 50 %, zdražení dalších komodit odhadnu v dalších měsících, právě analyzuji). A to jsou jen finance. Pokud bude trend pokračovat, emigruji pryč. Neztratím se, umím cizí jazyk, jsem schopný a ve svém oboru zručný, výdělek několikanásobně převyšuje náš průměr, podle ohlasů je výsledek mé práce kvalitní. Z mých odvodů jsou živi 4 naši důchodci + přispívám dvěma ve své rodině. Naivním zeleným a progresivním žvaněním a žvásty o věcech, které se nás netýkají (ale Západem jsme tlačeni je řešit) se neohřeji, nenajím ani se nikam nedopravím. Nepostaví mi to bydlení, nezaplatí léky ani lékaře. Ani mi to nezajistí důstojný život mým dětem (plánovali jsme druhé, ale asi to odpískáme). Způsobí mi to jen strádání a stres. Cítím se (a reálně také jsem) okradený - okradený o svůj vlastní život.

Půjdu tam, kde je svobodněji. Ani zemřít tu vlastně nemůžu svobodně... Věci veřejné nemůžu účinně ovlivňovat - můj hlas je v menšině, nemám na to naturel a díky drastickému růstu živ. nákladů, musím pracovat. Navíc si nechci zničit svůj osobní život - raději emigruji. Všudypřítomná hloupost a blbost většiny tomu tleská. V takové válce nelze vyhrát!

Kecáním o svobodě a zelenosti se EU transformuje do totality.

Odpovědět


Re: Svoboda vs. život

Pavel Slavík,2021-12-25 19:19:01

Nejvtipnější mi přijde kombinace inflace a EU. :-) Kdybyste měl Euro, tak byste nejspíš tu inflaci neměl, ale to Vás asi nenapadlo. :-)
Jinak pan Wágner s oblibou bojuje za jádro, to už je tu celkem jasné, nic proti tomu, ale má to jeden háček: volný trh s energiemi. Čili pokud co všechno píše, je pravda, tak byste Němcům fakticky postavil elektrárnu, abyste jim pomohl zpomalit dopad jejich "hloupých" nápadů. S cenami v Česku byste ale neudělal nejspíš nic.

Odpovědět


Re: Re: Svoboda vs. život

David Oplatek,2021-12-26 09:55:21

Realita někdy vtipná je. Zdražení energie a plynu se týká většiny EU, stejně tak třeba zmiňovaného AdBlue a podobně. Tady nejde o to vyhnout se rodinné inflaci úplně, ale dostat ji na rozumnou úroveň za vědomí, že pro to člověk udělal maximum. Jako kompenzátor poslouží i nižší byrokratická buzerace (a ta je kupříkladu zrovna pro výstavbu RD kdekoli na světě na úplně jiné úrovni).

Míra osobního štěstí je dalece vzdálena úrovní HDP.

Odpovědět


Re: Svoboda vs. život

Jiri Coupek,2021-12-25 20:17:16

Většina vaší inflace je světová, kam mimo zemi chcete emigrovat?
Další věci jsou vaše volba... Když si počítám svoji inflaci, nedosahuje ani 10tis/rok.

PS: Pokud vám vadí tlačení západem, tak chcete emigrovat na východ?
On totiž celý západ, dnes už i ten východ směřuje stejným směrem. Ale ono není moderní o tom psát, moderní je kydat hnůj na EU.

To, že váš názor je v menšině je zcela normální jev demokratického zřízení. Prostě technicky nemohou mít všichni většinu.

Tráva je vždy za plotem zelenější.

Odpovědět


Re: Re: Svoboda vs. život

David Oplatek,2021-12-26 10:12:07

Počkejte, až vám skončí fixace. A ne, vážně se nechci zabývat dotacemi na FVE, tepelné čerpadlo se nehodí všude a nechci řešit, kde vezmu šťávu na elektromobil a zdržovat se nabíjením. Ani řešit, jestli můj barák je bezuhlíkový, abych ho mohl vůbec prodat. Ani platit uhlíkovou daň za benzín, podílet se na emisních povolenkách a v médiích každý den číst a poslouchat, jak jsem hrozný bílý muž (abych měl pak strach se v noci procházet po městě). Své děti posílal do školy mezi cikány a kriply, aby ani učitelé neměli klid na výuku. Nemoct pronajmout byt na stáří, trpět genderovou výuku na základní škole, třídit odpad do spaloven a tvářit se při vyhazování pytlů odpadků ze zásilek, že je všechno zelený. Probouzet se s hrůzou, co si kdo zítra v Bruselu vymyslí, aby se ubojený pražák předháněl v tom být papežštější než papež. Jestli jsem měl alespoň nějakou malou víru v budoucnost, tak za poslední měsíce jsem ji ztratil. Vůbec do toho nepočítám omezení kvůli Covidu (to beru jako dočasné nutné zlo a nemám s tím výrazný problém). Celkově už nemám nejen před úředníky kam uhýbat.

Inflace, kterou máte asi na mysli, nedosahuje stovky procent. Jídlo si usoběstačnit momentálně nemůžu (nemám RD), aby mě inflace nějak moc nepálila. Nemám na čem ušetřit, v bytě, který mi ani nepatří, nemám možnost alternativ (ale to ani kdyby mě patřil). Ve většině věcech jsem zcela odkázán na "erár". Skokové ceny energií jsou naším evropským lokálním problémem, stejně tak i plánovaná "krize dopravy". K čemu mi je nějaká nezávislost rádia a možnost volby své rasy (wtf!?), když budu doma mrznout po tmě? Ano - až takto to Brusel dopracoval. Já byl do EU parlamentu volit vždy, mám čisté svědomí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Svoboda vs. život

Jiri Coupek,2021-12-26 21:06:23

-Fixacce hypotéky mi končí cca za 8.let. Nic jiného nefixuji.
-Neřešení emisí je vaše volba, ale všude na světě za to budete platit.
-Soukromou školu můžete dětem platit i CR, ale bude to podstatně levnější než třeba v UK, USA, atd.
-Nevím, u nás se odpad třídí, a probíhá jeho druhotný život. Nikdo vám nebrání jít do obchodu pěšky místo použití zásilkové služby.
-Jídlo pouze nakupují, pěstuji max. pro zábavu (5. květináčů), to ještě jako Pražák berete cca 2x tolik co v mém regionu. Takže vaše stížnosti jsou spíše k pobavení.
-Inflace je celosvětový problém, způsobily ji výpadky výroby v COVID. To není novinka, že když máte více peněz, ale továrny vyrobili méně zboží, že jeho cena stoupne.
CNB se sice může tvářit, že přetlačí tisknutí peněz v USA, ECB, ale to je asi tak vše co s tím může dělat.
-Krize dopravy v čem? Jediná krize dopravy je v UK, ale to už jaksi není EU.
To je opět vaše volba, nikdo vás si zhasnou, nebo přestat topit nenutí. Když to bez větších potíží jde utáhnou z platu, za který by jste do práce opravdu ráno nevstával.
-Tak pak si nemáte na co stěžovat, svůj hlas jste dal (dokonce má vyšší váhu než by měl v demokratickém poměru).

Odpovědět

Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 09:23:46

Na začátku je napsáno, že 19. prosince, byl nejsilnější obnovitelný zdroj Biomasa.
Ale trošku mu z toho, že Francie odstavila 2. svoje nejnovější JE elektrárny(Chooz 3,1GW, Civaux 3,1GW), a to ne jen na ten jediný den! Ale ideálně do poloviny ledna, druhá se plánuje znovu připojit až v Březnu.
Ano, z pohledu Evropské energetiky to problém není. Z pohledu energetiky v CR je představa výpadku dvou JE současně nikoliv v daný den, ale přes celou zimu zcela fatální problém.

To co autor navrhuje jako změny v politice EU, je už v dnešním stavu, ale aplikováno.
Čez většinu svojí elektřiny prodává v dlouhodobých kontraktech (vliv spotové ceny 0, projeví se až později), stejně tak obyvatelé mají svoje smlouvy, a opět v podstatě fixní cenu elektřiny.
To, že se zhroutila BE, je problém. Ale problém českého prostředí.

Sice pana Šnobra nemusím, ale fakticky se jen drží litery zákona. Ať se nám to libí nebo ne, jsou ředitel, představenstvo Čezu povinni dodržovat České zákony. Nemohou prodávat elektřinu pod cenou, nesly by za to trestně právní odpovědnost(finační). Stejně tak nemohou ani schválit dostavbu, nebo výstavbu JE.

Sice jsem zastáncem JE, ale nebudeme tahle okatě tvrdit, že je to spásný zdroj.
Krom toho, stavba bloku v DU nic neřeší. Je jen náhradou současných, a to ještě ani ne plnohodnotnou (1200 vs 2040). Tady by si stát měl vyjasnit co vlastně chce, zda v budoucnu opravdu postaví další blok (podle mě nepostaví). Nebo rovnou stavět blok o větším výkonu (1600MW).
Prioritou by měla být dostavba Temelína, ale to se bavíme o současné stavbě hned 3 bloků (1xDU, 2 TE). Přitom v TE můžeme ty bloky připojit k síti dnem dostavby, zatím co v Dukovanech se bude čekat na vypnutí stávajících. Ale co bude naše energetika dělat do té doby (je to i optimisticky 10.let)?

Odpovědět


Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jan Novák9,2021-12-24 10:53:58

Pan Šnobr se jakž-takž drží litery zákona. Používá sílu kterou mu dávají peníze tak aby uzpůsobil prostředí ve kterém podniká pro zvýšení svých zisků na úkor ostatních. Stejně jako ostatní kteří můžou. To ovšem neznamená že se mi to musí líbit. Pokud vám někdo něco radí tak první věc která by vás měla zajímat jestli v tom má svoje zájmy neslučitelné s vašimi, a to pan Šnobr zcela jistě má.

To že se spotové ceny projeví později znamená přesně a JENOM to že se ceny zvednou později. Ne to že se nezvednou. Co přesně podle vás řeší odklad AŽ na 3 roky??? Chystáte se do 3 let zemřít nebo co? Fixní cena energie se stále řídí cenou na trhu. Proto ČEZ zdražuje všem, nejen novým odběratelům..
Jediným řešením je vystoupit z trhu EU a chovat se znovu k energii jako ke strategickému zdroji a přirozenému monopolu, jako např. dodávka vody. ERÚ by měl fungovat jako centrála která vykoupí energii za produkci+zisk, prodá distributorům za výkup a jen přebytky pustí do zahraničí. Zisk z přebytků by byl příjmem státu. A obnovit Energoprojekt.

Německo chce násobně zvednout počet větrných a slunečních zdrojů. Přitom už dnes se další větrné zdroje nemůžou zaplatit protože když správně fouká je energie přebytek a je levná (až do záporných cen) a když nefouká tak zase žádná není a není co prodat. Je nutné vybudovat dlouhodobá úložiště energie za biliony euro a každou dekádu to opakovat. Někdo ty nesmysly bude muset zaplatit a ten někdo bude i ČR pokud zůstane ve společném energetickém trhu.

JE není spásný zdroj, ale v současném idio.. chtěl jsem říct ideologickém prostředí jediný který máme. Co můžeme udělat? To záleží na vládě. Pokud budeme mít vládu které, na rozdíl od stávající, záleží na ČR tak můžeme udělat dlouhý nos na EU a prostě pokračovat dokud nebude náhrada. Pokud vypneme spojení do zahraničí tak to s energií v pohodě vydržíme dokud to nebude dostaveno. V ČR se vyrábí dost energie pro ČR, problém je jen to že jí není dost pro Německo a Rakousko. Stačí říct: Vadí vám naše atomová energie, bohužel není možné ji oddělit a tak vypínáme všechno... a pak sledovat jak zhasíná Vídeň :-)))

Odpovědět


Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 12:08:46

Nemám zrovna čas odpovídat na celý příspěvek.
Pokud, se něco nepřináší zisk, přináší to ztrátu. Tu pak všichni zaplatíme v ještě v dražší elektřině. Vy mu vlastně vytýkáte, že chce, aby se elektřina vyráběla ekonomicky (tzn. se ziskem).

Chápete to vůbec?
Ono, že dnes vzrostli ceny plynu neznamená, že taková cena elektřiny je celý rok. Ono to neznamená, ani, že bude zítra. Ale aby se vám zaplatila JE, musí ta cena být nad jistou hranicí po 60.let. Přitom ta elektrárna musí fungovat bez poruch, dřívějšího odstavení, a mít velice levnou likvidaci.
To vše jsou totiž náklady, které budeme muset jednou zaplatit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jan Novák9,2021-12-24 13:16:11

Vidím že nemáte čas nejen odpovídat ale ani číst :-))

Je zisk a ZISK. Kolik babiček v důchodu se musí složit na miliardu zisku? Každý zisk musí zaplatit koncový spotřebitel, ať už je to zisk z prodeje za desetinásobek výrobní ceny protože burza v Lipsku nebo zisk ze spekulace s CO2 povolenkami.

Jestli vidíte v Green Steal příležitost k poklesu cen energie pod výrobní cenu v JE tak to je podle mého názoru daleko za hranicí kde končí fantazie. Já tam vidím jedině nárůst nejméně na desetinásobek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 16:03:21

A kolik Babiček se bude muset složit na nový blok v ceně 150mld. Kč? Přitom jeho spuštění se ani nedožijí!
Žádná firma nemůže fungovat bez zisku. Ten zbytek jsou jen technologie na výrobu elektřiny z různými náklady, některé je mají vyšší, jiné menší. Firma vždy volí řešení co jí umožní být na trhu konkurence schopná, tedy maximální zisk za minimální náklady. Pokud donutíme firmu použít dražší řešení. Pak ho použije, ale nesníží si zisk, pouze ho bude realizovat ve zdražení produktu.

Jistě, někdy bude tak. Jindy onak. Problém je, že JE nelze vypínat, a zapínat pouze na měsíc v roce z "drahou" elektřinou. Tohle se stane, ještě dříve než tu elektrárnu dostavíme (nová vláda Německu posunula datum přechodu na rok 2030 "o 20.let").
Je otázkou zda to budeme reflektovat. Nebo si stále myslet, že je to nesmysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jan Novák9,2021-12-24 18:16:56

OK, můj závěr je že jste solární baron nebo jinak zainteresovaný na tom aby energie byly co nejdražší a nedostatkové. Končím diskuzi, Buď nemáte na to abyste to pochopil nebo prostě nechcete. Jaderná elektrárna nemůže nikdy prodělat. Po skončení plynu prostě jiná energie nebude. Pokud pojede 1 měsíc v roce tak prostě bude energie z ní 12x dražší a spotřebitel to zaplatí protože jiná nebude. I tak bude pořád levnější než větrná která bude muset být 4x předimenzovaná + úložiště. Cena energie z Občasného Zdroje je VŽDY

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jan Novák9,2021-12-24 18:21:35

Cena energie Občasného Zdroje je VŽDY přímá cena OZE + cena stálého zdroje který kryje dlouhodobou zálohu + cena baterie nebo jiné krátkodobé zálohy, pokud je. Nikdy nebude nižší než cena stálého zdroje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 22:50:55

Cena JE se pak počítá jako cena JE+ Cena přečerpávací elektrárny+ cena zálohy za tu JE.
Ony ty JE mají také tendenci vypadávat, jak byl uvedený příklad z Francie. Taky to není moc dávno, kdy nás potkalo něco podobného.
Pár dní bez OZE je peklo na zemi, zatím co v tom samé období na několik měsíců odpojená JE, problém není :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 23:13:53

To je pěkná demagogie. Jak byl uvedený příklad z Francie, pořád bylo k dispozici více než 2/3 instalovaného výkonu jaderných elektráren. V tu samou dobu bylo vedle v Německu k dispozici ze slunce a větru 1-2 % instalovaného výkonu. Velký nedostatek výkonu z těchto zdrojů nemají pár dní, ale až na výjimky v podstatě celý podzim.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 23:57:58

V čem je ta demagogie, museli nebo nemuseli odstavit 2 nové JE v daném období?
Museli nebo nemuseli jsme v CR odstavit svoje JE?

V kterém roce bude mít CR instalovanou kapacitu JE takovou, aby pod ostavení dvou JE, zůstala výroba na 2/3? (Francie to může řešit takto, CR nikoliv)

Nikdo netvrdí, že výpadek nemají. Ale jsou tu lidé, co tvrdí, že JE tento problém nemá (to je přece její výhoda). Přitom jsem uvedl hned 2 případy, kdy ten problém nastal i v případě JE.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 06:48:51

Demagogie je ve srovnávání neplánované odstávky dvou jaderných elektráren z 18 ve Francii (čtyř reaktorů z 56), přesněji řečeno neplánované odstávky jedné a prodloužení plánované odstávky druhé, s nahodilostí výroby obnovitelných zdrojů, kdy úplně běžně vypadne prakticky veškerý jejich výkon.
Navíc pokud dojde k takovému výpadku výroby ze slunce a větru v Německu, běžně dochází k podobnému výpadku i v okolních zemích. U JE se nic takového nestává.
V ČR jsme nikdy nemuseli odstavit obě svoje JE naráz, takže další mystifikace.
Nikdo netvrdí, že JE nemůže vypadnout, 100% spolehlivost nelze zajistit u žádného zdroje, ale srovnávat to s nestálostí výroby obnovitelných zdrojů absolutně nelze.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 10:34:42

CR má jen 2 JE, pokud se budou muset obě odstavit ve stejnou dobu je problém. Ano, stává se to. Na tom žádná demagogie není. Na světě ve stejnou chvíli může běže
t klidně tisíc dalších JE, ale na tom, že CR vypadnou hlavní zdroje elektřiny, to nic nezmění.
V CR jsme to zatím udělat nemusely, tudíž máte tendenci se tvářit, že takové riziko není. Přitom podobná situace tu nastala nedávno (část výkonu byla v potřebném období odpojena z technických důvodů)
Francie má jiné JE, které to vykryjí. Tedy udělají přesně to, co v případě OZE je neřešitelný problém.
Tedy i tento zdroj potřebuje zálohu = jeho výkonu dodávanému do sítě. To bez ohledu na to, kolik energie v roce dodá. Což, je přesně ten argument, který míří proti OZE. Ale týká se všech zdrojů stejně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 13:29:28

1) Ještě se nikdy nestalo, že by obě jaderné elektrárny byly celé odstavené ve stejnou dobu, u slunce a větru se to naopak stává úplně běžně, takže to demagogie jednoznačně je. 2) O celém světě jsem nic nepsal, psal jsem o okolních zemích, se kterými jsme relativně dobře propojeni, takže je možné nahradit nečekaný výpadek v jedné zemi pomocí od sousedů, což se také běžně děje a podpůrné služby jsou i mezi sousedy vzájemně sdílené, což taky významně snižuje jejich cenu.
3) Nic o neřešitelném problému jsem nepsal, takže mi opět něco podsouváte. Psal jsem o tom, že je dost zásadní rozdíl, když není k dispozici 6 GW jako v případě Francie, a když není k dispozici 120 GW jako se to běžně stává v případě Německa.
4) Nikoliv, jaderný zdroj nepotřebuje zálohu = jeho výkonu dodávanému do sítě. Naopak se zálohuje jen výpadek jednoho největšího prvku v soustavě, tedy v našem případě jednoho temelínského bloku. Opět doporučuji si nastudovat základní fakta a nevymýšlet si "fakta" vlastní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 21:25:22

2) Ano, nestalo. Ale myslet si, že SÚBJ při rozhodování nebere naši neschopnost je nahradit je poněkud naivní.
Zkuste si nastudovat co se ohledně falšování svarů na JE v CR provalilo v roce 2015.

3,4) Je rozdíl, když očekáváte výpade 120GW OZE(špatné počasí je každou zimu), a máte pro to zálohu. Než když vám vypadne 6GW, a vy máte zálohu jen 1,5GW.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 22:11:39

Ad 2) Není to SÚBJ ale SÚJB a bere v úvahu jadernou bezpečnost, nikoliv schopnost náhrady jaderných bloků, která ani v tom roce 2015 nebyla nijak ohrožena. Na vaše konspirační teorie nejsem ani v nejmenší zvědavý.
Nastudovat si tu kauzu zkuste spíš vy, nešlo o žádné falšování svarů, šlo falšování dokumentace kontroly těchto svarů.
Ad 3, 4) Opět uvádíte zcela zavádějící informace. Ve Francii nevypadlo náhle 6 GW, jak se nám tu snažíte namlouvat. U bloku Civaux 1 byla zjištěna stresová koroze vstřikovacího okruhu 21. října, u bloku Civaux 2, který byl v plánované odstávce již od 19. listopadu, byla zjištěna 15. prosince, kdy bylo zároveň rozhodnuto o odstavení dvou bloků v elektrárně Chooz, které byly odstaveny 16. a 19. prosince. I při této mimořádné události, ze které lidé jako vy mají druhé Vánoce, jde o daleko předvídatelnější chování než v případě německých větrných a fotovoltaických elektráren, u kterých se předpovědi výroby od skutečnosti naprosto běžně liší ze dne na den i o více než jsou ty 3 GW, které tu mimořádně vypadly během čtyř dní, jak se může každý přesvědčit zde:
https://energy-charts.info/charts/power_scatter/chart.htm?l=en&c=DE&dataType=wind_ante_post&interval=year

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-26 08:51:10

2)Ano, upsal jsem se děkuji za opravu (zcela zásadní pro naši diskuzi).
Jistě, on ten úřad žije někde v paralélním světě.
Ano, šlo o desítky let trvající falšování dokumentace. Bez té dokumentace měli okamžitě přijít o licenci (fakticky o ni přišly, jely na vyjímku). A odstavovalo se právě formou po dvou v Dukovanech, a následně už proběhla kontrola během řádné odstávky v Temelíně. O jak vážný problém šlo lze snadno dovodit, že se probíral i z předsedou vlády.
Pokud vám přijde, že šlo „jen“ o dokumentaci. Tak vás upozorním, že právě ta dokumentace, dokládá jakost svaru. Pohledem to pravdu nelze zjistit.
3,4) Jsem rád, že jste si to dohledal.
Hezký link, to běžně bych zrovna nepoužíval. Ty data jsou po 15minutách.
Ale ano, každý měsíc mají minimálně jeden den z velkým nadstřelením výkonu.
Z druhé strany, Německo prochází transformací energeticky, které měla skončit cca v roce 2050. Nová vláda ji chce uspíšit do roku 2030. I oni si uvědomují, že prodlužování přechodné fáze nese svoje náklady. Jsou na tom podobně i ty provozy JE. Nebo tam má jít o ověřenou, a spolehlivou elektrárnu bez nutnosti zálohování, jak tu stále podsouváte?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-26 11:59:23

Ad 2) Nešlo o desítky let trvající falšování dokumentace, opět píšete nesmysly. Firma Tediko, která za to snímkování byla zodpovědná, to dělala deset let, takže to ani desítky let být nemohly, šlo řádově o roky. Je sice hezké, že jste si konečně dostudoval, o kolik ve skutečnosti reaktorů, že to rozhodně nebyly obě jaderné elektrárny najednou, jak jste tvrdil původně, ale přesto by vám dost prospělo, kdybyste si to nastudoval dříve než ty nesmysly napíšete, abyste je následně po mém upozornění nemusel pracně korigovat, za současného psaní dalších nesmyslů a podsouvání mi něčeho, co jsem nikde nepsal, jako že šlo „jen“ o dokumentaci. Slovo "jen" jsem nikde nepoužil, tak mi ho laskavě nepodsouvejte!
Ad 3,4) Já jsem si nic nedohledal, ten link používám už několik let. Nikde jsem nepsal, že jde o "spolehlivou elektrárnu bez nutnosti zálohování", jediný kdo tu něco takového podsouvá jste vy! Psal jsem, že ta potřeba zálohování je výrazně nižší než u OZE, u kterých běžné daleko větší výpadky výroby zanedbáváte, a že takové srovnání je demagogické, což nepochybně je, data to dokazují.

Odpovědět


Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 13:16:53

1) Nikdo se tu nechystá stavět elektrárnou se ztrátou, to je jen váš chybný předpoklad.
2) Pokud se výstavba oproti původnímu předpokladu prodraží, tak se to neprojevuje v ceně elektřiny. To je další chybný předpoklad.
3) Návratnost žádné elektrárny se nepočítá na 60 let, obvykle se počítá s návratností okolo 30 let, ale jsou příklady i 15leté návratnosti, třeba turecká Akkuyu.
4) Výkupní cena elektřiny z nových jaderných zdrojů právě bude zafixovaná po celou dobu návratnosti, tržní cena elektřiny na její návratnost nemá vůbec žádný vliv. Opět doporučuji si nastudovat základní informace.
5) Likvidace elektrárny je tak jako tak započtená v ceně elektřiny z ní, není potřeba aby byla "velice levná", bohatě stačí když bude standardně levná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 15:51:04

Ehm...
1) To je pak super, že vlastně nikdo o nic nepřijde, nikdo nic neriskuje, jen ty soukromí podnikatelé to nechtějí pochopit, a dát tam vlastní peníze :)
2) Rozdíl mezi tržní cenou, a výrobní cenou je buď zisk, nebo ztráta. Pokud je cena fixní, pak logicky ten rozdíl musí něco dorovnat.
3) Psal jsem snad něco jiného?
4) Fixní cena, tedy pokud elektřina bude mít vysokou cenu generuje zisk, pokud nižší musí se dotovat. Tržní pravidla platí stále, jen jste jejich riziko přesunul z majitele, na někoho kdo ručí.
5) Vzhledem k tomu, že nikdo netuší co bude za 70-75.let, tak to je takové trošku vaření z vody. Oni si Komunisti při stavbě Dukovan, také něco plánovaly. Přitom stačí pár let inflace, a žádné peníze nejsou. Ono stačí jen počkat, a uvidíte jak peníze na likvidaci Dukovan vyletí komínem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 22:33:33

Ad 1) Nepsal jsem ani jedno z toho co se mi snažíte podsouvat, takže si laskavě to stavění slaměných panáků nechte pro někoho jiného.
Ad 2) Motáte páté přes deváté. Jedna věc je výrobní cena, druhá věc je výkupní cena a třetí věc tržní cena. Asi byste si měl nejdřív ujasnit, o které z nich vlastně píšete.
Ad 3) Ano, psal jste něco úplně jiného, a sice: "aby se vám zaplatila JE, musí ta cena být nad jistou hranicí po 60.let." - nemusí.
Ad 4) Toto "riziko" podstupuje stát, protože tím fixuje cenu elektřiny z tohoto zdroje na úrovni cca 60 €/MWh, což je cena za kterou by mu dnes většina obyvatel utrhala ruce, kdyby měla na této úrovni dlouhodobě zafixovanou cenu elektřiny, včetně mě. "Riziko" že bude elektřina levnější než 60 €/MWh a tedy budu na nový jaderný zdroj doplácet, rád spolu s naprostou většinou obyvatel ČR podstoupím.
Ad 5) Vaření z vody jsou jedině vaše představy o nakládání s prostředky na likvidaci. Ty prostředky se pochopitelně neválí někde na účtu, atomový zákon definuje způsob, jak je možné tyto prostředky investovat, takže se průběžně zhodnocují a inflace tak nic nepožírá. Představy o nákladech na likvidaci elektrárny jsou velmi dobře známé třeba z probíhající likvidace elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích, která je již ve značně pokročilém stavu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 00:03:05

1) "Nikdo se tu nechystá stavět elektrárnou se ztrátou, to je jen váš chybný předpoklad." Co ta věta potom podle vás vyjadřuje, když podle soukromého kapitálu se to bez podpory státu nevyplatí.
Ony i půjčené peníze mají svoji hodnotu, tu vyjadřuje právě úrok, případně požadovaný zisk z investice.
2) Nikoliv, jedno nebo druhé. Nic mezi tím neexistuje. Existuje možná pro soukromého investora, kterému ten rozdíl dorovná státní pokladna. Ale to je stále ztráta.
3) Což, je fakt. Ta cena prostě musí v součtu dát náklady na stavbu+provoz+fond na likvidaci+ pojištění+zisk. Pokud cena klesne pod tu částku, tak se prostě elektrárna odstaví, nebo rovnou ukončí provoz viz. dění v USA. Nemá smysl elektrárnu dál držet, a prohlubovat ztrátu.
4) Dnes ano, ale ten reaktor musí ideálně běžet 24*365*60.…. Což, vám bohužel stále nedochází.
5) Opravdu píšete o elektrárně, která byla vyřazena v roce 1976, a má být zlikvidována až v roce 2035. Celkem by mě zajímalo jaké odhady na cenu likvidace byli v roce odstavení, a jak se budou lišit od těch skutečných.
To, že je možné ty prostředky investovat ještě neznamená, že to pokryje inflaci. Krom toho, ty peníze se teprve shromažďují z každé vyrobené MWh.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 07:31:30

Ad 1) Bez podpory státu se dnes nevyplatí stavět vůbec žádný zdroj, jestli jste si nevšiml. Projekt nové jaderné elektrárny přitom na rozdíl od projektů obnovitelných zdrojů nevyžaduje žádnou investiční ani žádnou provozní dotaci, vyžaduje pouze dlouhodobou garanci výkupu elektřiny na úrovni nebo dokonce pod úrovní současné tržní ceny, a vyžaduje zajištění přijatelných nákladů financování, tj. nákladů za jaké si půjčuje stát a s jakými jsou financovány i projekty obnovitelných zdrojů.
Ad 2) OK, princip financování nechápete a ani se nesnažíte o jeho pochopení. To je pak zbytečné vám cokoliv vysvětlovat.
Ad 3) Což není fakt ale váš výmysl. Rozhodnutí vlastníka elektrárny dál provozovat elektrárnu nebo ji odstavit vůbec nezávisí na investičních nákladech, ani na fondu na likvidaci. To jsou tzv. utopené náklady, které už byly tak jako tak utraceny. Rozhodující jsou pouze náklady provozní, které se u jaderných elektráren pohybují kolem 25 €/MWh, takže kdykoliv je provozovatel schopen prodat elektřinu za vyšší cenu, vyplatí se mu elektrárnu dál provozovat, ať její výstavba stála 50 miliard nebo 500 miliard. V případě nových jaderných zdrojů přitom pokles prodejní ceny elektřiny pod provozní náklady nastat nemůže, to je dané nově přijatým zákonem.
Ad 4) Bohužel naopak vám nedochází, že reaktor je tzv. zdroj základního zatížení, který prodává elektřinu na trhu, kde se právě ta stálá dodávka 24/7 vyžaduje. Proto je naopak žádoucí, aby těch 24/7 běžel. Jak dopadli obchodníci, kteří na tomto trhu dostatečně nenakupovali a spekulovali na nižší cenu na krátkodobých trzích jste doufám zaznamenal. Takže opravdu nehrozí, že by tento způsob prodeje elektřiny nebyl do budoucna atraktivní, když je schopný na rozdíl od krátkodobých trhů garantovat spotřebiteli dlouhodobou cenovou stabilitu, což naprostá většina spotřebitelů vyžaduje.
Ad 5) Ne, opravdu nepíšu o elektrárně, která byla vyřazena v roce 1976, píšu o elektrárně, která byla odstavena v roce 2008. Opět doporučuji si zjistit základní fakta o kterých diskutujete, ale těmi vy se zjevně nehodláte zdržovat.
ČEZ každoročně zveřejňuje výsledky hospodaření, ve kterých je uveden i stav vázaného účtu na vyřazení svých jaderných elektráren z provozu. Každý rok na tomto vázaném účtu přibude částka cca 3 miliardy Kč, k 31.12.2020 je na účtu 39 miliard Kč, přičemž předpokládané náklady na vyřazení jsou 26,5 mld. Kč pro Dukovany a 21,0 mld. Kč pro Temelín. Je tedy vidět, že již cca 20 let před plánovaným vyřazením Dukovan je na účtu dostatek prostředků pro vyřazení Dukovan, ale dokonce i většina prostředků na vyřazení Temelína, který má před sebou ještě minimálně 40 let provozu. Takže z vaší strany jde opět o úplně zbytečné strašení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 08:42:40

1)Technicky se ta žádná dotace moc neliší od dotace na FV v době solárního boobmu. Tedy zaručená výkupní cena.
Tzn. Pokud projekt nevyžaduje investiční náklady, pak za ně nemusíte ani ručit. To je proti mluv.
Ony i ty OZE by se stavěli, kdyby na ně stát půjčoval za netržní úrok, a garantoval výkupní cenu. Nové OZE, ale nemají provozní dotace, stát dotuje 50% stavby, z peněž vybraných od znečišťovatelů. Jistě, můžeme na to nadávat, ale pak se musíme z ještě vyšší cenou povolenek, a promítáním jejich ceny do ceny elektřiny.
2) Chápu to tak, že odmítáte uznat potřebu státu dorovnat investiční rizika. To samozřejmě na trhu má svoji cenu. A stát to dělá zdarma, za tržní cenu by se to nezaplatilo.
3) Ten zákon říká, že pokud ta cena je nižší než domluvená, hradí ztrátu stát (vyrovná to). Pokud je vyšší bere si zisk. To stále neznamená, že tam ztráta nemůže z provozu vzniknout, pouze že ji vyrovná stát.
Ano, ale mi se dnes rozhodujeme, zda ty peníze za tu elektrárnu utratíme. Tedy ještě není doba, kdy by byly utraceny. Pak je to prostě odepsaná položka, opět ztráta, kterou někdo utrpěl.
Přitom se to fakticky děje na neregulovaných trzích (USA). Tedy nejedná se o hypotetické riziko.
4) Znovu, reaktor to vyžaduje pro svou ekonomičnost. Proto, neprodává svou elektřinu za krátkodobé sazby, ale v dlouhodobých kontraktech (nižší cena). Tedy ani, když bude v prosinci cena 500E/MWh, tak stát těch 450E nad cenu na které se domluvili, neuvidí. Chápe to?
Zatím co ve zbytku roku bude soupeřit s OZE dodávajícím elektřinu klidně za 59E. Což, pro reaktor znamená ztrátu 1E, pokud bude nižší, bude ztráta vyšší.
O tom jaké obchody budou v budoucnu převažovat a za jakou cenu se dá jen spekulovat. Ale tlak na nižší cenu od OZE zdrojů bude jen růst, o tom se moc pochybovat nedá.
5) Ano, tam je stále většina podstatné likvidace před námi (Jaderná část), přesto jsou odhady přes 1,1mld E. Dle kurzu cca 30mld. Kč.
Tedy těch předpokládaných 21,5mld JE o podstatně méně (předpokládaná částka na konci, není současný stav). To, ještě jen v případě, že dle vás investování plně vykryje vliv inflace.
Stát by měl odkládanou částku minimálně zdvojnásobit.

Ano, omlouvám se za záměnu elektrárny A1 za V1. To bylo moje přehlédnutí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 09:51:06

Ad 1) To doufám nemyslíte vážně. Jednak u dotací v době solárního boomu bylo možné si zvolit zelený bonus, což je úplně něco jiného, a hlavně ty ceny byly zhruba desetinásobné oproti tržní ceně elektřiny. Zde jsou naopak výrazně nižší než současné i budoucí ceny elektřiny kam až trh dohlédne.
Nepsal jsem že projekt nevyžaduje investiční náklady, ale že nevyžaduje investiční dotaci. To je dost zásadní rozdíl.
Stát nepůjčuje za netržní úrok, stát půjčuje za tržní úrok, za který si sám na trhu půjčuje, a i tu výkupní cenu novým OZE garantovat bude. Systém aukcí byl v novele energetického zákona rovněž schválen. V tomto se stát jen snaží srovnat podmínky pro jádro i OZE.
Ad 2) Chápete to opět špatně. Ta investiční rizika spočívají především v tom, že stát v průběhu stavby nebo provozu před návratem vynaložených prostředků změní podmínky provozování elektrárny nebo její provozování dokonce znemožní, tak že se kvůli jeho zásahům investice nevrátí. Stát tedy chrání investora před sebou samým.
Ad 3) Ne, to jste opět nepochopil. Stát si prostě koupil veškerou elektřinu z nového zdroje za cenu, která je podle současných předpokladů pro něj výhodná. Je to to samé jako kdybyste si teď zafixoval elektřinu na tři roky, a pokud by během těch tří let tržní cena elektřiny poklesla, nazval byste to že hradíte ztrátu toho výrobce. Úplně stejný nesmysl. Jediný rozdíl je v délce toho kontraktu.
Vy jste ale psal o tom, jestli se elektrárnu vyplatí dál provozovat nebo ji zastavit. Teď zase odvádíte řeč někam jinam. My teď nemáme důvod očekávat, že ty investiční náklady budou odepsány. Naopak je dobrý důvod předpokládat, že se ty prostředky bohatě vrátí úplně stejně, jako se bohatě vrací u těch současných elektráren. Protože z něčeho se tu elektřiny prostě vyrábět musí. Žádný jiný způsob, jak zajistit aby to bylo s nízkými emisemi a bez ohledu na počasí, v tuto chvíli nemáme. Na "neregulovaných trzích v USA" je úplně jiná situace než u nás, protože v USA mají k dispozici několikanásobně levnější zemní plyn a ještě se z něj neplatí emise za jeho spalování. Takže opět zavádějící srovnání.
Ad 4) Nikoliv, je to přesně obráceně. Reaktor neprodává na krátkodobých trzích proto, že může prodávat na těch dlouhodobých, po kterých je velká poptávka a zároveň na nich z principu nemohou prodávat intermitentní zdroje. Rozhodně neplatí že na krátkodobých trzích jsou obecně vyšší ceny než na dlouhodobých, to je opět naprosté nepochopení. Dosud to platilo spíš přesně obráceně, proto také někteří dodavatelé nakupovali na krátkodobých trzích a tím mohli nabízet nižší ceny. A právě proto že JE prodávají na dlouhodobých trzích a OZE na krátkodobých, tak s nimi ani JE nemusí soupeřit, jak se snažíte tvrdit. Pro reaktor to tedy žádnou ztrátu neznamená, znamená to jedině to, že vůbec nechápete jak trh s elektřinou funguje.
Ad 5) Ne, tam není žádná podstatná část před nimi, naopak je většina už hotová, včetně tlakové nádoby reaktoru a parogenerátorů. O tom jak jste opět mimo svědčí i fakt, že jste popletl i tu předpokládanou částku na decommissioning Dukovan. Nejste schopný si zjistit ani základní fakta, pletete si elektrárny i částky, ale hlavně že víte lépe než odborníci z ÚJV a Energoprojektu, kolik co bude stát.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 12:50:20

1)Jiné to bylo jen v tom, že tam chyběla klauzule o ceně nad, kterou se platí zpět.
Vy dnešními cenami (loni byly ceny zcela jiné) hodnotíte vývoj ceny za 15.let. V tom je totiž celý ten problém. Zatím co FVE zprovozníte zítra, tak u JE nepodepíšete ani papíry.
Rozdíl možná pro vás, ale pro státní rozpočet v podstatě žádný rozdíl není.
Banka si také půjčuje u CNB za tržní úrok, zatím co klient na investiční záměr dostává úplně jiný. Pokud by to neplatilo, pak by banka nesla ztrátu. Tady jen tu banku nahrazuje stát, protože banka ji nést nechce, tudíž ta nabízí tržní úrok.
2)Ty jsou hlavně spojená s tím, že mátě někde 15.let miliardy, a dalších 15+.let se modlíte, aby se vrátily. Přitom celou dobu hrozí, že pokud dojde k problémům(protáhnutí stavby), budeme muset stavět úplně jiný zdroj o stejným výkonu.
Problém společenského přijímání JE, a je spíše sekundární. Ano, tady je potřeba státní garance. Ale třeba v Německu dostali majitelé úhrady za dřívější ukončení činnosti JE.
3)Co vy nazýváte nesmyslem je fakt, co se v takovém případě stane. Je to kalkulace rizika, tu právě zohledňuje výnos vs náklady. On si totiž nikdo v tuhle chvíli nefixuje elektřinu na 3 roky, to se dělá při nízké ceně elektřiny. Ale když se stále řeší kolik lidí je u DPI, tak mě takové názory ani nepřekvapují.
Ne, ta řeč je přesně o tom samém. Tedy o tom, zda se elektrárna zaplatí. Nikoliv jako náklady v provozu, ale jako náklady v provozu+investice. Přitom ty náklady na stavbu nejsou zanedbatelné.
Ano, v USA mají levný plyn, jehož těžbu jsme v Evropě odmítly.
4) To se nesnažím tvrdit já, ale vy. Když píšete, že současná cena má vliv na cenu elektřiny prodávané s JE. Proto se vyplatí ji stavět.
Nikoliv doposud, ono to platí stále. Právě to je to riziko toto kontraktu. Tedy, že jeho elektřina se bude po většinu roku prodávat dráž (součet ceny +dotace), než bude tržní cena.
Možná vás to překvapí, ale i elektřina z FVE se prodává na dlouhodobé kontrakty. To zajišťuje třeba volba tarifu zelená elektřina, případně snaha firem si snížit emise CO2.
To je totiž to co se tu děje se stále zvyšujícím se počtem OZE zdrojů.
5) To se trošku pletete. Ta částka byla stanovena kdysi dávno, a nenavyšuje se.
Opravdu mají zlikvidovány reaktory?
Sám jste uvedl jako částku, kterou mají uloženy Dukovany 26,5 mld. Kč. Což, by nestačilo na stejnou demontáž, jaká proběhla u V1 (přitom cena ještě není konečná). Ano, částka dál prostě, ale ona stále roste i ta cena (inflace).
Máte pravdu, konečnou cenu nezná nikdo. Ale je jisté, že v čas neklesá.
Vzhledem k tomu, kdy ta částka byla určena, nevím zda se odborníci o kterých mluvíte vyjadřovali.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 14:00:45

Ad 1) Hodinky jako holinky, rozdíl vám vysvětlovat nebudu. Nic není staršího než loňské ceny, ty jsou definitivně pryč a nikdo dnes už nečeká, že se někdy vrátí, není totiž jak. Stabilní zdroje se odstavují a nové se nestaví.
FVE o roční výrobě srovnatelné s tím jaderným zdrojem nepostavíte zítra ani náhodou, a stejně tyto zdroje nijak neřeší výrobu elektřiny v době jako je právě tato. Takže je tu můžeme stavět horem dolem, s plnohodnotnou náhradou uhlí ani jádra nám nijak nepomohou.
Jestli nechápete rozdíl mezi investičními náklady a investiční dotací, tak je zbytečné abyste cokoliv dál psal.
Ad 2) Opět naprosté nesmysly, 15 let nikde žádné miliardy nejsou, ty podstatné investiční náklady jsou rozložené do období 6-7 let před spuštěním, žádných 15 let to není.
Ad 3) Tvrzení "On si totiž nikdo v tuhle chvíli nefixuje elektřinu na 3 roky" je opět nesmyslné, při přechodu z režimu DPI se to děje úplně běžně, protože průměrná cena je v případě fixace na tři roky výrazně nižší než s fixací na jeden rok.
Není řeč o tom samém, naštěstí každý se může přesvědčit sám, že jste psal o předčasném odstavení elektrárny, a teď se tento svůj další omyl z řady snažíte zamluvit.
Ad 4) Opravdu nemám v úmyslu vám vysvětlovat základní produkty na trhu s elektřinou, zvlášť když se rozdíl mezi nimi ani nesnažíte pochopit. Mícháte dohromady spot a baseload jak se vám to zrovna hodí. Vemte zkrátka na vědomí, že pro celoroční baseload je naprosto nepodstatné, za kolik se prodává elektřina v nějaké části roku, podstatný je celoroční průměr. To jsou opravdu naprosto základní znalosti, které vám bohužel zcela chybí.
Zelený tarif nemá s prodanou elektřinou vůbec nic společného, u zeleného tarifu jde běžně o elektřinu z uhlí zabalenou do zeleného certifikátu nejčastěji z norské vodní elektrárny.
Ad 5) Pletete se vy, ta částka se každých pět let aktualizuje. Už mě ani nepřekvapuje, že tohle nevíte a opět si vymýšlíte vlastní pohádky a myslíte si, že jste chytřejší než tým odborníků, který tu částku počítá, i když jste až v průběhu diskuse zjistil, o jakou vlastně jde elektrárnu a jaká je ta vyčíslená částka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 22:53:02

1)Ten důvod je, ale inflace. Jenže, ta se týká všeho.
Zapomínáte, že ty papíry budou u JE trvat roky.
Náhrada fosilů OZE je cesta, vydává se na ni čím dál více států. A opravdu nejsme v CR (bývalém východním bloku chytřejší).
2) Miliardy to bude stát, ještě než se kopne do země (už dnes ta příprava má náklady).
3) Až na to, že fix na 3rok není nejlevnější. Nejlevnější je smlouva bez fixu.
Ta cena klesne, ale vy si budete užívat 3.letý fix dnešní drahé elektřiny. Ale mě to u vás nepřekvapuje.
Ne bohužel, píšu pořád to samé. Každé elektrárně hrozí, že nebude schopna dodávat elektřinu za tržní cenu. Pak se logicky nemůže ani vrátit investice do ní vložená.
4) To jsem rád, že jsme se konečně shodli, že cenu tvoří roční průměr. Nikoliv dnešní extrémně vysoká cena. Většinu roku v budoucnu budou cenu určovat stále rostoucí kapacity OZE zdrojů.
To znamená levná elektřina, nikoliv drahá.
Tak když tomu chcete věřit. Reálně se to rovná zajištění odběru z OZE zdrojů v hodnotě vaší spotřeby, což je vlastně dlouhodobý kontrakt.
5) Moje informace nebyli přesné. Ale více méně odpovídali tomu, co jste napsal.
Mě spíše zaráží, že zatím co likvidace dvou bloků v elektrárně V1 se odhaduje na 1,1mld Eur (cca 28-30mld Kč). Tak, že za tu samou částku se mají v Dukovanech zlikvidovat hned 4 bloky. Ale chápu, že vy v tom rozpor nevidíte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 23:49:01

Ad 1) Náhrada "fosilů OZE" není cesta, jak ukazuje Německo, které po dvaceti letech urputné snahy a utracených stovkách miliard Eur navzdory novému instalovanému výkonu ve VtE a FVE v objemu 120 GW instalovaný výkon fosilních zdrojů nedokázalo snížit, ale naopak jej bylo nuceno navýšit o 4,6 GW. Jediné k čemu OZE mohou sloužit je snižování spotřeby fosilních paliv, což jde ovšem jen do určité míry, nahradit fosilní zdroje bez zásadního technologického průlomu absolutně schopny nejsou.
Ad 2) Z pohledu celkové částky jde o jednotky procent, které nemají vliv na celkovou ekonomickou stránku projektu, takže opět zavádějící informace.
Ad 3) Až na to že jestli cena klesne nebo stoupne dnes nikdo neví, to co teď tvrdíte vy tvrdil již během podzimu i několikrát zmiňovaný pan Šnobr, který radil nefixovat, protože cena fixu klesne, od té doby naopak výrazně vzrostla. Takže podobné predikce jsou jen vařením z vody. Opět se snažíte být chytřejší než trh, ale vůbec se vám to nedaří.
Já si žádný 3letý fix dnešní drahé elektřiny užívat nebudu, protože jsem si elektřinu zafixoval na tři roky již v dubnu, takže si naopak ještě dlouho budu užívat levnou elektřinu. Opět se mi snažíte něco podsouvat, což mě u vás vůbec nepřekvapuje.
Elektrárně s garantovanou výkupní cenou nic takového nehrozí, protože jí žádná tržní cena netrápí, už to konečně pochopte. To se týká nejen nového jaderného zdroje, ale i naprosté většiny dnes provozovaných obnovitelných zdrojů, i těch do budoucna plánovaných.
Ad 4) Ta extrémně vysoká cena není záležitost několika měsíců, jak se nám tu snažíte namlouvat, vysoká cena je vidět až do roku 2025 a není absolutně žádný důvod, proč by se kdy měla vrátit na loňské hodnoty, pokud nepředpokládáme extrémy typu zhroucení trhu s emisními povolenkami nebo zhroucení jednotného trhu s elektřinou. To znamená drahou elektřinu a nikoliv levnou. Vaše snění o levných OZE na tom nic nemění.
Reálně se záruky původu nijak nevážou na fyzické ani obchodní toky elektřiny, popsáno např. zde: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/dvakrat-prodana-megawatthodina
To není o víře ale opět o základních znalostech fungování trhu s elektřinou, které vám zcela chybí, jak jste zde již mnohokrát předvedl.
Ad 5) Vaše informace nebyly přesné, byly naopak zcela mylné, vůbec jste zprvu netušil o jaké jde bloky, ani o jakou jde odhadovanou částku, ale to vám zjevně vůbec nebrání vynášet kategorické soudy o dvojnásobně podhodnocenému odhadu, přestože ten odhad tvoří společnosti, které se přímo na tom vyřazování v Jaslovských Bohunicích podílejí. To tak nějak v kostce shrnuje "kvalitu" informací, které tu šíříte.

Odpovědět


Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 12:07:18

A na to jste přišel jak, že "stejně tak nemohou ani schválit dostavbu, nebo výstavbu JE."? Je to totiž úplný nesmysl.

Odpovědět


Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 12:12:04

Mohou, ale pak nesou zodpovědnost za škodu kterou tím způsobily vlastníkovy.
Tedy sami sebe by tím poškodil, tohle může udělat stát co tím poškodí svoje občany (voliče), protože oni to po své politické reprezentaci chtějí.
Nebo musí předložit studii, že tento zdroj přinese zisk. Vy takovou máte, nebo on ji někdo má?

Odpovědět


Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 12:17:14

Samozřejmě že tu studii mají, ta předpokládaná ziskovost je daná přijatým investorským a finančním modelem výstavby, se kterým bych vám doporučoval se seznámit dříve, než začnete vypouštět nějaké soudy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 13:37:54

Přijatelným finančním modelem...
Což, je taky jiný výraz pro vyplatí se to, jen je potřeba nepočítat z tím, že můžete ty prostředky dát jinam zhodnotit lépe. Což, je to co musí právě dle zákona o řádném hospodaření dělat.
Jediné jak to obejít je, že se stát zaručí (poskytne financování, garantovanou cenu, atd). Ale to neznamená, že ten problém zmizí. Pouze se přesune do jiné složky, státního rozpočtu. Tam ho bude sanovat daňový poplatník formou daní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 14:01:51

1) To jste špatně četl, já jsem nepsal o přijatelném ale přijatém finančním modelu.
2) ČEZ do toho žádné své finanční prostředky aktuálně dát neplánuje, počítá se se 100% financováním ze strany státu, takže bych zopakoval doporučení si zjistit základní informace. A ČEZ je tam nedává právě proto, že si svých prostředků cení příliš vysoko, takže by zbytečně zvyšovaly výslednou cenu elektřiny.
3) Stát garantovanou cenu a financování poskytne, ale daňový poplatník nic formou daní sanovat nebude. Opět bych doporučoval si zjistit základní informace, které vám evidentně zcela chybí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 14:55:53

Tedy přesně jak jsem napsal, náklady nebudete mít v ceně elektřiny. Ta se bude levně vyvážet, ale zaplatíte je z daní.
Opět, napíšu ty chybějící peníze se nikam neztratí. Stát nemá jiné prostředky než daně, asi žijete mimo realtiu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 15:02:50

Mimo realitu žijete spíš vy, znovu vám doporučuji si nastudovat základní informace, které vám zjevně chybí. Vše co si ČEZ půjčí, bude muset taky vrátit, se srovnatelným úrokem, za jakých si půjčuje stát. Pokud tedy ČEZ svými manažerskými chybami způsobí prodražení výstavby, sníží se mu o tyto vícenáklady jeho předpokládaný zisk z tohoto projektu, v ceně elektřiny ani v daních se to nijak neprojeví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 15:35:35

Jsem rád, že tomu rozumíte... :)
ČEZ utrpí ztrátu, a nedotkne se to ani akcionářů (největší akcionář je stát), ani odběratelů energie na faktuře... Prostě ty peníze zmizí, a nikomu chybět nebudou :))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 15:46:02

Hezký slaměný panák, nic takového jsem nepsal. Nepsal jsem nikde ani že ČEZ utrpí ztrátu, ani že se to nedotkne akcionářů. Napsal jsem že ČEZu se o vícenáklady způsobené jeho manažerskými chybami případně sníží zisk z projektu, úplně stejně jako se sníží zisk z každé jiné investice, u které dojde k manažerským pochybením s vlivem na ekonomiku projektu. Tomu se říká riziko podnikání a podstupuje ho každý investor, ať staví jadernou elektrárnu nebo kurník.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 16:20:41

Stát vlastní 70% ČEZu. Z vyplacené dividendy je 74,5% příjem státního rozpočtu. Pokud ta dividenda jde na zaplacení manažerského selhání, tak ji prostě musí stát vykrýt jinak(daně, půjčka).

Dokud totiž nevezmete na vědomí i toto, pak je to celé vaše povídání zcela zbytečné.
PS: Pokud stát nechce nižší dividendu, pak bude muset zvednou ceny elektřiny. Což, nás zpětně dovede k daňovým poplatníkům.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 22:55:52

Jestli jste to dosud nepochopil, tak stát si u ČEZu objednává stavbu jaderné elektrárny, kterou pro něj ČEZ postaví a bude provozovat, a bude mu za předem dohodnutou cenu prodávat veškerou vyrobenou elektřinu. Stát to dělá proto, že tento zdroj nutně potřebuje k zajištění energetické bezpečnosti státu, což je jeho naprosto klíčová role. Protože to musí být zdroj stabilní a nízkoemisní, se současnou technologií není jiná možnost, než že to bude zdroj jaderný. V této situaci nelze předem stahovat kalhoty kvůli tomu, že by mohlo dojít k manažerskému selhání, ČEZ by mohl mít nižší zisk a stát nižší dividendu, protože nic nedělat by mělo daleko horší následky, než to teoretické manažerské selhání.
To si jako představujete, že ČEZ už nebude nikdy do ničeho investovat, protože by ta investice nemusela vyjít?
Nevím jak si představujete že stát zvedne cenu elektřiny. O ceně silové elektřiny stát nijak nerozhoduje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 08:02:21

-Jen se vám stále plete, že ČEZ není stát.
-To, zda to bude nízko emisní zdroj, se zatím neví. Zatím se ví, že Babiš to neprosadil, ani pro ti nenašel podporu.
-V tom se právě pletete, ale to ukazuje ten soukromí sektor, co bez zaručení státu nechce JE budovat.
-Ten zdroj má spoustu rizik, manažerské selhání je jen jedno z nich.
-Zatím co politická reprezentace se stále nerozhodla, jaká budou naše energetická budoucnost (jeden blok, co ani nepokryje odstavovaný výkon, to fakt neřeší). Tak zrovna ČEZ nečeká, a strategii investic (i těch nízko emisních) do roku 2030 už má dávno oznámenou.
-Míru rizika u investice zohledňuje její výnos. Což, je problém, který stále ignorujete.
-Tak se podívejte na položku podpora OZE, pak se tam objeví položka JE (Dukovany 5).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 08:38:52

1) Nepletu si, že ČEZ není stát, to se jen vy mi snažíte opět něco podsouvat.
2) O tom jestli je jádro nízkoemisní zdroj žádný spor není, to je všeobecně uznávaný fakt. O čem dosud Evropská komise nerozhodla je, jestli je to zdroj udržitelný, což je něco jiného. Opět doporučuji zjistit si fakta.
3) Pletete se vy, bez zaručení státu nechce budovat nikdo žádný zdroj.
4) Nejde o jeden blok ale o první blok, to je další věc, kterou jste nepochopil. Jde jen o to, jestli ty další bloky budou opět velké, nebo půjde o SMR. V tom si zatím stát ponechává otevřená vrátka, ale tendr bude vypsaný s opcí na další velké bloky a v Dukovanech i Temelíně běží povolovací proces na dva bloky.
Strategie nízkoemisních investic ČEZu je právě postavená především na investičních dotacích např. z Modernizačního fondu.
5) Míru rizika u investice nezohledňuje její výnos. Když už tak míru rizika zohledňují kapitálové náklady.
6) Neobjeví se položka JE, objeví se položka podpora nízkoemisních zdrojů, která by ovšem při současných cenách byla záporná, tj. částku na faktuře by snižovala. Zvyšovala by ji jedině v případě tržních cen elektřiny někde pod úrovní 60 €/MWh, což je "riziko", které rádi přijímáme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 09:05:02

1)Je stát minimálně ze 70% majetku, 74,5% výnosu. Tedy ano, ČEZ je stát.
2) Já si to také myslím, ale tady rozhodují papíry. Ty zatím tento fakt neuznali, a naše politický reprezentace ve snaze o to těžce zaostává. Přitom jsou tu zásadní odpůrci v podobě Rakouska, u Německa si pozicí nejsem jist (nová vláda tomu moc nenahrává).
3)FVE se staví bez záruk státu. Na to 50% dotaci totiž není nárok.
4) Bohužel, to je pouze váš sen. Vy jste tu smlouvu viděl?
Zatím vypsaný není, a o více blocích poprvé mluvil až Fiala. Tedy byl by to značný posun v chování vlády. Neříkám, že nechtěným směrem.
SMR nebudou, to je fakt. Pokud chcete na zahájení papírování čekat do roku 2030, tak sice můžete, ale v té době už ten problém (náhrada uhlí) musí být vyřešený (dostavěno, nebo rozestavěno).
Pokud existuje mechanismus emisních povolenek, kdy jejich výnosy mají financovat ekologizaci energetiky. Pak není nic divného, že největší energetická firma je ve svém plánu počítá.
5)Pokud si na ni půjčujete, pak ano. Když máte vlastní prostředky, pak se rozhodujete dle rizika/zisku.
6) Při současných spotových cenách. Ale JE prodává na základě dlouhodobých smluv, ty se neuzavírají dnes, ale třeba loni. Tzn. ji bez ohledu na tržní cenu prodává za 45E, zatím co distributor ji zákazníkovy účtuje za tržní cenu 500E. Ten rozdíl je jeho zisk (455) distributora.
Prakticky by to mělo fungovat tak, že on svým zákazníkům nabídne cenu danou průměrem, tedy pod spotovou. Což, by ho mělo zvýhodňovat u klientů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 10:02:22

Ad 1) Aha, takže si ČEZ a stát pletete vy.
Ad 2) Co si vy myslíte je celkem nepodstatné. Podstatná jsou fakta, která říkají, že o tom co je nízkoemisní se žádný spor nevede.
Ad 3) To už snad ani nestojí za komentář.
Ad 4) Opět doporučuji zjistit si základní fakta: "Nejen nový blok v jaderné elektrárně Dukovany, ale i další dva reaktory v elektrárně Temelín by mohla stavět firma, která vyhraje tendr na dukovanský blok. Nezávazná opce na případnou stavbu jednoho nebo dvou bloků v Temelíně bude totiž součástí zadávací dokumentace stamiliardové soutěže o Dukovany. Právu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO)."
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vitez-tendru-na-dostavbu-dukovan-by-mohl-stavet-i-temelin-40373407
Vaše domněnky se rozhodně za fakta vydávat nedají, jak jste zde už mnohokrát dokázal.
Ad 5) Nebavím se o pár panelech někde na střeše.
Ad 6) Opět plácáte nesmysly, o spotových cenách jsem nic nepsal. Baseload na 2022 se prodává okolo 300 €/MWh, 2023 okolo 140 €/MWh, 2024 okolo 95 €/MWh, vše výrazně výše než předpokládaná výkupní cena z nového jaderného zdroje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 13:16:13

1)Opravdu si ho nepletu, fakticky je stát většinový vlastník. Tedy i ten kdo realizuje zisk/ztrátu.
2)Proč to pak jel Babiš řešit do EU, nově tam pojede Fiala. Když to dle vás už je vyřešené?
4)Chápete význam slovního spojení „nezávazná opce“?
To znamená, že nikdo se k ničemu nezavazuje. Tzn. kdyby tam nebyla má to stejný význam.
Aby to mělo smysl, musela by tam být závazná opce na další bloky, třeba za stejnou cenu. To už by bylo zajímavé. Případně rovnou objednávka 3, reaktorů v sérii. Nic co by se tomu ani vzdáleně podobalo, ale neřekl.
Přiznáním, že to bude rozhodovat, až další vláda to vlastně celé učinil zbytečným. Pro ty co chápou, co to znamená.
6) Kolik elektřiny v daném období ten nový blok v Dukovanech za tu cenu dodá (prodal)?
Dnes je vysoká cena plynu, způsobena značně neopakovatelnou situací. Ale vy na základě toho počítáte návratnost elektrárny co se připojí za 15.let do sítě. Tohle má smysl, řešit u FVE. Když vám ji přijede firma v příštích 3měsících namontovat.
Vy zcela zapomínáte, že trh pracuje bez ohledu na vaše predikce. Vysoká cena plynu+povolenky urychlí výstavbu ekologičtějších zdrojů, a tím doje k poklesu ceny. To sice může trvat, a jistou dobu bude opravdu vysoká (4-5.let), ale pak to trh srovná.
Ona dnes i firma co vyrábí auta, nečeká, až stát postaví svoji JE, aby jí zajistil levnou elektřinu. Ale postavila si vlastní elektrárnu dodávající levný proud (fix ceny v podobě ceny té elektrárny). Protože jí to poskytuje konkurenční výhodu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 17:24:06

Ad 1) Ještě dopoledne jste tvrdil, že "ČEZ je stát", což rozhodně není. Získ/ztrátu realizuje každý akcionář.
Ad 2) Babiš nejel řešit do EU, jestli je jádro nízkoemisní zdroj, to jste si opět vymyslel/překroutil. V Bruselu se řeší, jestli jej EU zařadí to taxonomie, což nesouvisí zdaleka jen s emisemi, ty nikdo nezpochybňuje.
Ad 4) Ano, na rozdíl od vás chápu. Neznamená to, že se nikdo k ničemu nezavazuje, to by taková opce neměla vůbec žádný smysl. Znamená to, že ta opce není závazná pro stát, který díky ní nemusí na případné další bloky vypisovat nový tendr a může si je nechat postavit za stejných podmínek jako ten první.
Další vláda do toho nemá vůbec žádný důvod zasahovat, je to jen možnost a nikoliv povinnost.
Ad 6) Jaká "neopakovatelná" situace s plynem bude platit i v roce 2024? Na neopakovatelnou situaci se lze vymlouvat tuhle zimu, ale rozhodně ne na ceny roku 2024. Navíc vám nedochází další podstatná věc, že za 15 let budou podle všeho emise fosilních paliv, mezi které plyn patří, zdaněné ještě daleko víc než dnes, dokonce připravovaná taxonomie podle předběžného návrhu výrazně spalování zemního plynu omezuje. Z toho všeho plyne, že s koncem uhlí bude ještě větší nedostatek základního zatížení než dnes, a to se nepochybně projeví nárůstem ceny baseloadu a nikoliv poklesem.
Vysoká cena plynu urychlí tak maximálně instalaci fotovoltaiky, žádné jiné ekologičtější zdroje neurychlí, jak ovšem stále nejste schopen pochopit, fotovoltaika není zdroj základního zatížení, takže zdroje základního zatížení z trhu vytlačit nemůže.
Ani firma co vyrábí auta se logicky bez stabilních zdrojů neobejde.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-25 23:31:11

1)To jsem netvrdil, stát je stále většinový akcionář (70%), a stejně tak většinový příjemce dividendy (74,5). Na ty ostatní s „každý“ tedy připadá jen 25,5%.
2)Ano, máte pravdu. Ale tady došlo ke špatnému vyjádření z mé strany. My řešíme jak si zajistit nízko uhlíkovou ekonomickou elektřinu. A tady už to potvrzení z EU hraje roli.
4) Ale on nemusel být tendr ani teď. Tedy ta opce opravdu nic neřeší. To jediné podstatné, tedy snížení ceny díky sériovosti, by přinesla závazná opce. Ideálně rovnou objednávka na více reaktorů.
Musí se k tomu vyjádřit, a dost pochybují, že to nebudou chtít ovlivnit.
6)Možná jste si nevšiml, ale od konce roku 2019 trápí svět pandemie nemoci. Co celkem zásadně ovlivnila pokles spotřeby energií, a další věci na světě.
Jako každá krize má svůj nástup, vrchol, a čas návratu k normálu. Automobilky by mohli o krizi ve výrobě čipů vyprávět, ale i nové kapacity se jednou dostaví, a cena klesne.
Stejně tak, se stane na poli s elektřinou. Nebude to zítra, ale stane se to. Stejně jako jsme vyřešily krizi kolem přepravy plynu na Ukrajině.
I dnes nové plány se zavedou za 10-15.let, za tu dobu postavíte zdroje tyhle problémy řešící. Ale i když je začnete stavět dnes, tak tu prostě příští rok nebudou, nebudou tu ani v roce 2023.
Dnes není, ale svět se mění. Což, ukazují právě ty firmy, co se nebojí si situaci řešit sami.
To není první situace, kdy se stát nemůže rozhoupat, ale firmy na to čekat nebudou. Hezký příklad je Euro.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 23:59:15

To jste tvrdil, tu citaci si každý snadno může najít.
Ostatní už nekomentuji, jde opět jen o vaše naivní představy a zbožná přání.

Odpovědět


Re: Že by autor o tom nevěděl?

Vladimír Wagner,2021-12-24 12:39:22

Pochopitelně, že ČEZ prodává velkou část ve forwardech, tedy na delší dobu dopředu. Ovšem na mezinárodní burze a u nás v podstatě za německé ceny. Na tomto trhu to sice stoupá pomaleji, ale i tam se začínají dosahovat velmi vysoké ceny. Do jaké míry jsou u nás u obyvatel fixní ceny, uvidíme v následujících měsících a letech. Myslím, že budete velice překvapeni. Takže si opravdu myslím, že to, co považuji za nutné vyjednat na EU úrovni, zatím není.
První blok v Dukovanech v každém případě zajistí náhradu poloviny Dukovan a to, že po jejich uzavření nebude daný výkon chybět. Zároveň může fungovat i v době dokud se staré Dukovany neodstaví, souběžně a nahrazovat uhlí. Opravdu tak není pravda, že blok v Dukovanech nic neřeší a bude stát, dokud se staré bloky neodstaví.

Odpovědět


Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 13:30:22

Kde ten blok bude brát chladicí medium. To byl jeden z argumentu, proč se v dané lokalitě, požadoval výkon 1200MW. To, že ho měl v nabídce jen Rosatom je jistě náhoda.
Když odhlédnu od tohoto problému. Pak by mě zajímalo, zda tedy věříte v to, že ten blok připojí už v roce 2030(3), kam i česká politika začíná směrovat jako ke konci uhlí.
To nahrazování uhlí je takový kolorit. Myslíte to uhlí, ze kterého už dnes většinu elektřiny exportujeme (není k tomu jiný než ekonomický důvod, pak proč by se měli ty elektrárny zastavit)?


Každý rok je vyšší cena v zimních měsících, přesto poté následuje propad (na té Německé burze se elektřina obchoduje už roku 2006). Letos je tento fakt zhoršen pádem BE, a dalších. Kdy se pro jejich klienty musela sehnat elektřina v tomto drahém období. Přitom zrovna BE zůstala nakoupená elektřina, což je opět asi České specifikum.

Odpovědět


Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 14:18:45

1) Ten blok bude brát chladicí médium stejně jako současné bloky z vodního díla Dalešice-Mohelno.
2) Výkon 1200 MW nemá v nabídce jen Rosatom, to je další dezinformace. V nabídce ho mají i Westinghouse a CGN, kteří mají v provozu referenční blok, a také KHNP a EDF bez referenčního bloku.
3) V roce 2030(3) nikdo ten blok připojit neplánuje a jako náhrada uhlí sloužit primárně nemá.
4) Většinu elektřiny z uhlí rozhodně neexportujeme, loni bylo saldo exportu 10,1 TWh a z uhlí jsme vyrobili celkem 31 TWh, většina se tedy spotřebuje v ČR a pochopitelně neexportujeme zdaleka jen elektřinu z uhlí, takže ten export uhlí je jen zlomek toho, co se spotřebuje u nás.
5) Teorii o tom, jak na jaře přijde propad cen elektřiny dost boří očekávání trhu, který si to vůbec nemyslí a elektřinu na duben, květen a červen příštího roku stále oceňuje vysoko přes 200 €/MWh. Samozřejmě se může stát, že budete chytřejší než účastníci trhu s elektřinou, ale při prezentované úrovni vašich znalostí to nevypadá příliš pravděpodobně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 15:15:37

1) Tuto kapacitu aktuálně využívá na plno současný JEDU. To až takovým způsobem, že pro jištění ČEZ postavil další chladící věž nevyužívající tento zdroj.
2) Jediný kdo ho má připravený dodat/stavět je Rosatom, nic jste nevyvrátil. Ale spíše jen potvrdil, tu argumentaci o které jsem psal.
3) To psal pan Wagner, tedy proto jsem se ho na to doptával. Vy to vůbec dál nerozvádíte, jen popíráte co psal.
4) To je jen čistý vývoz, ale CR je současně dovozcem. Celkový vývoz tvořil 23,1GW vs 31GW výroby z uhlí.
5) Každý si máme právo myslet si co chceme, ale maxima vždy následuje pokles. Přitom jen blbec by neprodával za 200E, pokud někdo kupuje.

Uvědomte si, že ti účastníci jako BE neměli pro svoje namlouvané zákazníky nakoupenou elektřinu. Případně jiní musí kupovat povolenky, protože asi neočekávali, že ještě v září budou vyrábět elektřinu...
PS: možná by bylo dobré číst posloupnost diskuze.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 15:40:36

Ad 1) To je opět naprostý nesmysl, kapacita zdaleka naplno využitá není, opět doporučuji nastudovat základní fakta, zejména hydrologickou studii, která je součástí EIA, a která vaše domněnky spolehlivě vyvrací: https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDQ2OV9wcmlsb2hhRG9rdW1lbnRhY2VET0NfNTg1MzE1NTQ3NzA5OTg3NzQ4NS5wZGY/MZP469_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf
Malé ventilátorové věže v areálu EDU vůbec nesouvisí s dostatkem chladicí vody, ale byly postaveny z důvodu odolnosti elektrárny proti tornádu, které by mohlo teoreticky poškodit velké chladicí věže, aby v takovém případě bylo zajištěno havarijní chlazení a bezpečný odvod zbytkového tepla.
Ad 2) Žádnou vaši argumentaci jsem nepotvrdil, naopak jsem ji vyvrátil. Že má Westinghouse referenční blok požadovaného výkonu v provozu (dokonce čtyři bloky), je nezpochybnitelný fakt, který vaše tvrzení spolehlivě vyvrací.
Ad 3) Nikoliv, pan Wagner nikde nepsal, že bude uhlí odstaveno v roce 2030(33), takže vůbec nijak nepopírám to co on psal. Pan Wagner psal, že může pomoci s náhradou uhlí, ale pochopitelně jedině za předpokladu, že v době spuštění nových Dukovan ještě nebude uhlí zcela odstaveno.
Ad 4) To je další váš omyl, protože započítáváte elektřinu, která přes ČR jen proteče, zpravidla teče z Polska a Německa do Rakouska a Slovenska. Stáhněte si hodinová data o výrobě a zatížení ČR, odečtěte zatížení od výroby pro každou hodinu v roce, kladný rozdíl vynásobte podílem uhlí na výrobě v dané hodině a tyto hodnoty sečtěte. V Excelu je to práce na deset minut, pak uvidíte že jste úplně mimo.
Ad 5) Myslet co chcete si pochopitelně můžete, ale jestli si myslíte že jste chytřejší než týmy profesionálů sledující každou hodinu tisíce ukazatelů a snažící se předpovědět budoucí cenu elektřiny, tak vaše sebevědomí bych tedy chtěl mít.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 16:46:06

1) Můžete ten link poslat znova, asi není celý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-24 22:58:31

Ten link sice celý je, ale tady máte ho máte ve zkrácené podobě: tinyurl.com/ycx8wb86

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Mirek Bárta,2021-12-25 18:53:52

Pane Nováku, píšete "Že má Westinghouse referenční blok požadovaného výkonu v provozu (dokonce čtyři bloky), je nezpochybnitelný fakt," Zapomněl jste se zmínit, že zřejmě mluvíte o čtyřech reaktorech AP1000 v Číně.

K věci: Jediné (!!!) reaktory AP1000 (čtyři reaktory) byly skutečně uvedeny do provozu v r. 2018 v Číně. Dva z reaktorů měly vážné potíže v chladícím systému a byly vyřazeny z provozu asi na půl roku Překročení nákladů na AP1000 v Číně: neoficiální odhady hovoří o částce 1,5 miliard dolarů na jeden reaktor. Čína si stěžovala i na neustále se měnící projekt. Vedoucí jaderný analytik firmy BloombergNEF Chris Gadomski řekl: “The AP1000 is dead in China, and it may very well be dead all over the world. I don’t know who would place an order for a new AP1000.’’

Fakt je, že dosud si nikdo reaktor AP1000 (nic jiného W nenabízí) od Westinghopuse neobjednal, i když se účastní různých tendrů. V samotných USA dosud neexistuje ani jeden, s velkým zpožděním a s velkými náklady se dokunčují dva tyto reaktory ve Vogtle. Pokud vím, ani v USA si nikdo další tyto reaktory neobjednal. Jedinou nadějí pro W je nyní Ukrajina ve Chmelnické JE :-) :-) :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-25 20:47:38

Pane Bárto, píšu že má Westinghouse referenční blok požadovaného výkonu v provozu (dokonce čtyři bloky), což je skutečně nezpochybnitelný fakt, který potvrzuje i to, že jste ho nedokázal zpochybnit ani tímto poměrně dlouhým příspěvkem, i když jste se pravda snažil.
Provozní zkušenosti těchto čtyř provozovaných bloků AP1000 ukazují, že co do průměrné kumulativní dostupnosti jsou tyto reaktory více než srovnatelné s ostatními typy reaktorů III. generace - AP1000: 82,68 %, EPR: 80,8 %, APR-1400: 79,4 %, VVER-1200: 77,37 %. Viz data z otevřené databáze WNA.
Nevím sice odkud jste ten váš text vykopíroval, bývá slušností v případě citace uvádět i zdroj citace, ale vedoucí jaderný analytik BloombergNEF již teď jistě přišel na to, kdo by si nový reaktor AP1000 objednat mohl, když už to dokonce i udělal.
P.S.: Předem prosím nepodsouvat mi nějakou mojí zaujatost zrovna pro tohoto dodavatele, uvádím pouhá fakta a osobně tohoto dodavatele nijak nepreferuji oproti ostatním.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Mirek Bárta,2021-12-26 09:15:01

Referencí na jadernou energetiku mám několik tisíc a pro svoji potřebu si ukládám zvlášt to nejpodstatnější, abych to mohl použít v diskuzích jako je tato. I příspěvek toho jaderného analytika z firmy BloombergNEF byl v originále delší, ale nechci unavovat sebe ani čtenáře zbytečnými detaily.

Kanadský investiční fond Brookfield Business Partners, který je vlastníkem Westinghouse, se jej prý nyní snaží prodat, teď alespoň po částech. Zatím marně. Domnívám se, že nikdo inteligentní se nebude snažit zbavit něčeho, co je výnosné a perspektivní. Kromě toho, ten fond sám má údajně anonymní vlastníky někde v daňových rájích. Ale to mě osobně nijak moc nezajímá.

Důležité pro rozhodování o dodavateli pro Dukovany by mělo být, že od Westinghouse si zatím nikdo nic závazně neobjednal, i když se snaží v nějakých tendrech uspět. Zdá se, že v USA samotných o W není zájem, v USA dávají přednost SMR, i když to jsou zatím jen plány a ke komerčnímu využití je hodně daleko. Závazný zájem není ani ve vždy loajální Británii, která - zatím - dává přednost i Číňanům pro stavbu reaktoru v Bradwellu a v Hinkley Point C jsou Číňané třetinoví investoři, jinak by možná tato stavba byla zastavena. Zdá se ale, že teď by mohl W uspět na Chmelnické JE na Ukrajině, která před odbornými hledisky dává přednost hlediskům politickým (jako my !!). To je ale jejich věc. Tam by měl W tu výhoduz, že by mohl navázat na práce ukončené v r. 2014 (prý na jednom bloku ze 3/4 hotovo).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-26 12:09:37

1) Není potřeba nikoho unavovat dlouhými texty, je potřeba doložit zdroj z kterého čerpáte.
2) To se domníváte špatně, kanadský investiční fond si naopak pochvaluje, jak se mu akvizice Westinghouse zhodnotila, a že mu přináší pěkný zisk, zejména díky údržbě stávající světové jaderné flotily:
https://www.post-gazette.com/business/powersource/2020/11/02/Old-nuclear-plants-keep-Westinghouse-Electric-Co-busy-Brookfield/stories/202011010009
Příkladem může být i nedávná zakázka na modernizaci SKŘ v Temelíně za miliardy Korun.
3) Že si od Westinghouse nikdo nic závazně neobjednal není pravda, nedávno byla podepsána smlouva na dokončení dvou bloků v Chmelnické JE právě pomocí technologie AP1000:
https://world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-signs-initial-contract-for-Ukrainian

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Mirek Bárta,2021-12-26 15:30:03

ad 2) To jsem četl, a proto nechápu, proč chce ten kanadský fond prodat Westinghouse, který už několikrít změnil vlastnickou strukturu. Prostě se snaží dělat reklamu, ale zatím se nikdo nechytil. Nebo myslíte, že když chce někdo něco prodat, že popíše skutečný stav věcí? O celkem nevýznamných zakázkách W také vím. Pro W je zřejmě nejdůležitější výroba jaderného paliva (ve Švédsku) a vyžazování jaderných zařízení z provozu. Jak jsem psal, v samotných USA se v oblasti velké eneregtiky zřejmě s W nepočítá.

ad 3) O té Chmelnické JE přece píši. O té smlouvě vím - jak jsem psal, považuji to za výjimku potvrzující pravidlo. Ideologické názory zvítězily nad odbornými. Kdysi ukrajinský Energoatom také říkal, že Chmelnickou JE bude dostavovat Škoda JS (ruský podnik). Já v této teritoriální oblasti beru skutečně s velkou rezervou. Ukrajinci také poderpsali nějakou dohodu s NuScale. Ať si Ukrajinci ve vlastní energetice dělají, co chtějí.

Pane Nováku, máte o této oblasti dobrý přehled, zejména po ekonomické otázce. S Vašimi názory souhlasím. Ale zbytečně odpovídáte na názory jiných dost agresivně, jako kdyby byli všichni Vaši nepřátelé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že by autor o tom nevěděl?

Emil Novák,2021-12-26 20:25:56

Ad 2) Já si nemyslím, že se kanadský fond chce Westinghouse zbavit, spíš hledá dalšího investora, se kterým by ta společnost byla ještě silnější. Nehledal bych tedy za snahou prodat část podílu nic negativního.
Ad 3) O Chmelnické JE píšete, ale já jsem reagoval na tvrzení, že "od Westinghouse si zatím nikdo nic závazně neobjednal", které pravdivé není. S tím že byla při výběru upřednostněna politická hlediska nad technickými, podobně jako u nás, souhlasím.
Ta objednávka Energoatomu je závazná, a je to dost zásadní rozdíl oproti memorandům o porozumění, které podepsali s NuScalem, který takových memorand skutečně podepsal celou řadu v různých zemích, mj. i s ČEZem.
Mám problém s lidmi s černobílým viděním světa, kteří ignorují fakta a vidí na tom svém jen klady a na všem ostatním jen zápory. Typickým příkladem je zde pan Coupek. Pokud k nim nepatříte, tak se omlouvám.

Odpovědět

Že by autor o tom nevěděl?

Jiri Coupek,2021-12-24 09:06:29

Odpovědět


Re: Že by autor o tom nevěděl?

Pavel Gašperík,2021-12-24 09:13:55

Pardon, stratil som suvislosť ?

Odpovědět

Už vstup do germánské EU byl velká chyba

Marek Novák,2021-12-24 08:53:10

Ta všudy přítomná tehdejší letitá propaganda o "vrácení se do Evropy", rozumněj "nutném" vstupu do EU. Přitom už tehdy bylo jasné, že spojené velké německo je problém, pořád stejný problém jako posledních 160 let od spojení německých zemí a knížectví do velkého německa. Německo od té doby rozpoutalo dvě ze dvou nějvětších světových válek, vyvraždilo na 100 milionů lidí celé Evropy at už přímo nebo nepřímo sekundárně. Je jasné že vlivem velmi neblahých povahových vlastností velké části němců, je dominance německa v Evropě vždy katastrofou. Němec si myslí, že ví nejlépe co je pro ostatní národy a Evropu nejlepší. Málokdo ví, že i takový němec jako "kaprál" A. H., hlásal že chce pro Evropu to nejlepší, tedy mír a prosperitu, samozřejmě německou Evropu tím myslel....

Odpovědět


Re: Už vstup do germánské EU byl velká chyba

Jan Novák9,2021-12-24 11:56:16

.....Jsme spoluúčastni na velkém procesu, ze kterého vyjde konečně, poprvé v dějinách vůbec, jednotná Evropa....Každý dobrý Čech se cítí dobrým Evropanem. Malé národy mají dvojí možnost - buďto se snažit oddálit dobu evropské jednoty - postavit se proti řítícímu se rychlíku, anebo se smířit s osudem a připravit se na určité nezbytné oběti na poli národním a jazykovém. Byli jsme dosud jen Čechy. Zůstaňme Čechy, ale staňme se Evropany!"

(Citace: Emanuel Vajtauer, známý komunistický pak kolaborantský novinář, Přítomnost 1943.
Zakládající člen KSČ. Odsouzen k smrti za kolaboraci, uprchl před vykonáním rozsudku).

Odpovědět

Dotace OZE

Erich Zakopal,2021-12-23 22:05:49

OZE (občasné zdroje energie) by podle mého názoru neměly být dotovány, naopak za každý kW výkonu z OZE by měly investovat (zaplatit) výstavbu ekvivalentního stabilního zdroje elektřiny. Občasné zdroje energie zvyšují náklady odběratelů ještě distribučními sazbami takřka v ceně silové složky platby za elektřinu, logicky jejich začlenění do distribuční soustavy vyžaduje investice do regulace atd. Kromě elektrárenských provozů, je zapotřebí také hledat náhradu za řadu tepláren, což by měla být síť malých jaderných zdrojů s výkonem v rozsahu 10 - 40 MWe. Zajímalo by mě, kolik dotací na vývoj takových zdrojů je ochotna vláda uvolnit, když OZE dotuje z našich peněz cca 47E9 (miliard) Kč ročně (přitom straší důchodce, že půjdou o žebrácké holi) a to již více jak 10 let?

Odpovědět


Re: Dotace OZE

Jiri Coupek,2021-12-24 12:29:47

Mě by spíše zajímalo, který úřad pro JE bezpečnost schválí JE uprostřed města?

Všiml jste si, že za dnešními cenami je vzrůst poptávky po plynu. Ta vzrostla v Asii, v návaznosti na nedostatek uhlí (nebylo za cenu, za kterou by se z něho vyplatila vyrábět elektřina).Přitom, tady nevzrostla cena elektřiny z OZE, ale právě z toho plynu.
Proč, naše republika nepotřebovala 4 roky ministra průmyslu. Když zásobníky na plyn se dají tím plynem naplnit i mimo zimu. Kdo úkoluje lidi ve státních hmotných rezervách, případně jaké informace podávali vládě o stavech těch zásob?

Odpovědět


Re: Re: Dotace OZE

Emil Novák,2021-12-24 14:30:43

Naše zásobníky byly před zimou naplněny dostatečně, např. největší provozovatel zásobníků na území ČR RWE hlásil před zimou naplněnost z 99,2 %.

Odpovědět

Přesvědčit přesvědčené

Pavel Matějka,2021-12-23 16:38:31

Dobrý den pane Wagnere,

mám rád Vaše osvětové články, ale bohužel se mi občas zdá, že je to jak nosit dříví do lesa. Jak přesvědčit přesvědčené? Před jistou dobou jsem došel k tomu, že ke změně názoru přesvědčených je potřeba nějaká velká energetická krize. Její začátek zde nyní máme a bude hůř. Jenže to již bude samozřejmě pozdě něco řešit. Alespoň můžeme říkat pro dobrý pocit: ... my jsme vám to říkali...

Odpovědět


Re: Přesvědčit přesvědčené

Emil Novák,2021-12-23 17:27:36

V boji s lidskou hloupostí nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Jan Werich.

Odpovědět

Stojí za zamyšlení

Vítek Pelzner,2021-12-23 11:37:39

https://www.youtube.com/watch?v=LQSXxYODAv8

Odpovědět


Re: Stojí za zamyšlení

Vladimír Wagner,2021-12-23 12:30:35

Rozhovor jsem už slyšel a určitě je zajímavý a doporučuji si jej poslechnout. Mám jen pár komentářů. Problémy Arevy a Westinghousu byly dominantně způsobeny tím, že se vlivem kampaně proti jaderné energetice v Evropě a USA výstavba nových bloků na řadu desetiletí zastavila. Ztratila se kontinuita, zkušené týmy se rozpadly, odborníci odešli do penze. Obnovit výstavbu po takové době tak nese řadu problémů a "dětských" nemocí. K tomu se hlavně v Evropě extrémně rozmohla byrokracie. Bloky Olkiluoto a Flamanville jsou toho příkladem. V těchto týdnech se však v Olkiluoto 3 rozběhla štěpná řetězová reakce a začátkem příštího roku by se tak už mohl připojit do sítě. V případě Flamanville jsou problematická místa nyní jasně definovaná a i jejich řešení. V roce 2022 by se ta i on měl rozjet. Zkušení pracovníci se tak z těchto staveb přesouvají do Hinkley point C. Průběh této stavby teprve ukáže, jak na tom nyní francouzi jsou. Pokud se schválí Sizewell a výstavba dalších bloků ve Francii, bude tento dodavatel znovu plně ve hře a v dobré kondici.
Větší problémy jsou v tomto směru u Westinghouse. Ten zatím kromě Vogtle žádnou novou stavbu nemá. Měnící se situace v pohledu na jádro V Evropě i ve světě však může situaci změnit. Pokud jde o možnost Korejců stavět reaktory v Evropské unii, není situace tak zlá, jak se ji snaží pan Mládek líčit.

Odpovědět


Re: Re: Stojí za zamyšlení

Jan Novák9,2021-12-23 13:02:36

Nabízí se otázka jestli by nebylo lepší vyškolit vlastní odborníky místo platit Francouze za to aby si za naše peníze vyškolili vlastní odborníky.

Kdybychom potřebovali jen jeden reaktor, ale my jich potřebujeme hodně - čím víc tím líp. V Německu se dá výhodně prodat na naše poměry prakticky neomezené množství energie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Stojí za zamyšlení

Jiri Coupek,2021-12-24 12:36:31

Vzhledem k počtu potřebných reaktorů 4-6ks, by to bylo logické (maximalizace úspor ze sériovosti).

Ale vzhledem k finanční, ekonomické zátěži si nedovedu představit, že to vláda schválí.
Z druhé strany pokud plánujeme jediný reaktor, jsou to vyhozené peníze.

Odpovědět


Re: Re: Stojí za zamyšlení

Vinkler Slavomil,2021-12-24 09:41:27

Pane Wagnere, Asi se snažíte zbytečně. Jsou přísloví o házení hrachu na zeď a nebo perel ...

Odpovědět

Michal9703 Devetsedm,2021-12-23 10:28:47

Většina argumentů zní přesvědčivě, na druhou stranu je třeba mít na paměti, že tentýž autor tu nedávno zcela vážně blouznil o výhodnosti potenciální dostavby českých jaderných elektráren Ruskem (Realita projektu Paks II, 5.9.21). Pokud je někdo schopen takto podceňovat nebo opomíjet bezpečnostní aspekt, je otázka, co ještě dalšího mohlv této nesmírně důležité věci podcenit/opomenout.

Odpovědět


Re:

Vladimír Wagner,2021-12-23 10:44:59

Autor si stále myslí, že vyřazení ruských a čínských dodavatelů z tendru byla chyba. A tvrdí, že vy věcem nerozumíte (ani bezpečnostním a ani geopolitickým). Kvůli ideologické zaslepenosti vám podobných skončíme místo vybudování reaktoru Rosatomu českými firmami u silné závislosti na ruském plynu. Předpokládám, že to je Váš cíl.
Jinak to, jestli se mýlím já nebo vy, ukáže průběh a výsledek výstavby jaderných bloků u nás s tím, jak se to bude realizovat ve Finsku a Maďarsku.

Odpovědět


Re: Re:

Mirek Bárta,2021-12-24 09:48:47

Pane Wagnere,
máte samozřejmě pravdu. Nenchte se odradit negramotnými politickými ideology. Těším se na další Vaše články.

Odpovědět


Re: Re:

Jiri Coupek,2021-12-24 12:45:15

Rozdíl je v tom, že v tom plynu nebude mít utopené desítky(spíše stovky) miliard. Přitom jeden blok, které znamená faktický pokles 1200vs2040, znamená stále stejnou závislost na Ruském plynu.

O tom jak dokázali zacvičit z cenou plynu, by pro normálně uvažujícího člověka bylo dostatečným varováním. Uvědomte si, že právě to je dle váš argument k výstavbě té JE.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Pavel 1,2021-12-24 13:12:57

Prozatím máme stovky miliard utopené v tzv. oze. Přičemž vám jaksi uniká (a šnobrovi taky, nebo se tomuto nepříjemnému tématu vyhýbá), že ani se zemním plynem vzhledem k jeho fosilitě nelze do budoucna počítat. Případně je nutno počítat s utopením dalších miliard na nákup emisních povolenek. Pro normálně uvažujícího člověk je toto dostatečným varováním, že na rusáky se nelze spolehnout vůbec, tedy ani co do výstavby nových bloků ani co do dodávek plynu.

Odpovědět


Re:

Jan Novák9,2021-12-23 12:56:44

Bezpečnost??? Jaký bezpečnostní aspekt? Můžete to prosím upřesnit JAKÝ PŘESNĚ A KONKRÉTNĚ myslíte?

Je bezpečnější plyn kde jsme při zastavení v průšvihu za 2 měsíce než jádro kde jsme v průšvihu za 10 let?
Vzdálené vypnutí nebo uvedení do kritického stavu bez vědomí obsluhy u Rusů nehrozí, zatímco u Číňanů bych na to krk nevsadil - už byly případy hardwarového backdooru v čínských procesorech. Ruská technika se drží daleko víc při zemi a kontrolu a signalizaci dokážeme když ne přímo ošetřit tak alespoň zkontrolovat.

Odpovědět


Re: Re:

Pavel 1,2021-12-24 13:02:11

Jinými slovy nechápate nebo předstíráte, že nechápete, že nejde o to, zda budeme v průšvihu za 2 měsíce nebo 10 let ale o to, zda budeme v průšvihu s dodavatalem řízeným s kremlu dle politických nálad jeho pána, přičemž je irelevantní, zda za 2 měsíce nebo 10 let, nebo zda nebudeme v průšvihu vůbec s dodavatelem, kterého motivují jen a pouze obchodní zájmy.

Odpovědět


Re:

Richard Vacek,2021-12-23 17:49:01

Rosatom má nejvíc zakázek. Není to kvůli tomu, že by zákazníci milovali Rusko, ale proto, že Rosatom je zkušený a spolehlivý dodavatel, který nabízí nejlepší podmínky.
To jen řada lidí z nějakého důvodu plete ideologii do komerčních záležitostí. A v případě Rosatomu dokonce toto lidé nepřímo podporují naši závislost na ruském plynu.

Odpovědět


Re:

Tomas Hacek,2021-12-24 02:28:25

O Vasi inteligenci svedci uz jen to ze tu o (na rozdil od Vas) vazenem a vzdelanem cloveku pisete ze blouzni. Muzete mi prosim rici jediny priklad kdy nektera z nasich ruskem dodanych jadernych elektraren mela nejaky problem v oblasti "bezpecnostniho aspektu"?
O lidech kteri posuzuji veci ciste podle - to je ruske tak to ano/ne, to je americke tak to ano/ne" bez ohledu na kvalitu a dalsi ohledy si myslim sve.

Odpovědět


Re:

Mirek Bárta,2021-12-24 10:04:23

Političtí odpůrci Rosatomu se ohání názorem našich „tajných služeb“, které nikdo trochu informovaný nemůže brát vážně. Prostě plní politické zadání. Tito odpůrci Rosatomu by měli respektovat názory odborných pracovníků ČEZu, Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, jaderné fakulty ČVUT, JE Dukovany, JE Temelín a jiných odborníků.

Rosatom nevadí Evropské unii, Finsku, Maďarsku, Francii, Švédsku, Indii, Číně, Bělorusku, Turecku, Egyptu, Bangladéši ani mnoha jiným zemím, kde se Rosatom podílí na budování jaderného odvětví (výzkumné a demonstrační reaktory, výroba radiofarmak, manipulace s jadernými odpady, vyžazování jaderných zařízení z provozu apod.). Dokonce i USA odebírají palivové články typu Kvadrat od TVELu, což je dcera Rosatomu. Nemám pocit, že by někoho spolehlivé jaderné elektrárny v Temelíně nebo v Dukovanech nějak ohrožovaly. Ale Rosatom prostě nesplňuje kriteria našich nekvalifikovaných politických fanatiků, kteří chtějí ze subdodavatelů pro Dukovany vyloučit např. : Škodu Jaderné strojírenství a společnost Arako a asi i čínský ŽĎAS.

Firmy, vybrané po vyloučení Ruska a Číny, nyní budou hledat výmluvy, proč dostavba Dukovan bude mnohem mnohem pouzději a bude mnohem mnohem dražší než byl plán.

Odpovědět


Re: Re:

Jiri Coupek,2021-12-24 12:53:52

Teď si z těch států odečtěte ty, co začali stavbu před krizí na Ukrajině.

Reaktory v našich JE jsme si postavili sami, pokud už si to nepamatujete. Třeba ty v DU kompletně ještě době věčného přátelství ze SSSR.

Což, je čistě vaše spekulace. Asi také na základě politického zadání z Moskvy.

Odpovědět

Šnobr je typická vyžírka

Jan Novák9,2021-12-22 23:49:06

Čím větší je nedostatek energie a čím vyšší jsou ceny tím víc Šnobr vydělá. Jestli nějaká babka zemře zimou to ho nezajímá. Jánošík naruby - chudým brát a bohatým dávat.

Nejlepší model financování stavby atomových elektráren je ze zisku ČEZu, jenomže to by Šnobr a podobní přišli na pár let o dividendy. Nejlepší způsob stavby je svépomocí, odborníků máme dost a na prvních dvou reaktorech se to naučíme - pak už na tom že to umíme jen vyděláme. Za socializmu jsme to uměli a zas tak moc jsme snad nezhloupli.

Pokud veškerý výkon musí být pokrytý stálými zdroji - a to musí - tak Občasné Zdroje jsou jen navíc a neudělají nic jiného než že energie bude dražší a MÉNĚ ekologická. Protože jak může být ekologické postavit dvě elektrárny (jednu stálou a jednu občasnou) na produkci stejného množství energie místo jenom jedné stálé?

Odpovědět


Re: Šnobr je typická vyžírka

Jan Novák9,2021-12-23 08:34:29

Jestli chcete znát příklad kdo spekuluje s CO2 povolenkami, tlačí jejich cenu do neskutečné výšky a okrádá tím celou Evropu tak není třeba jít dál než k panu Šnobrovi. Je jasné že každá jeho "nezištná" rada míří do vlastní kapsy.

Odpovědět


Re: Šnobr je typická vyžírka

Mirek Bárta,2021-12-23 08:53:15

Máte naprosto pravdu. Šnobra zajímá jen okamžitý zisk z akcií. Proto bojuje proti jaderné energetice, což je běh na dlouhou trať. Já vůbec nechápu, proč jej zvou do ČT nebo do rozhlasu Plus jako "odborníka na energetiku". Vždyť o tom zcela technickém oboru nemá ani tušení.

Ale v jednom má Šnobr pravdu: Westinghouse, koprejská KHNP ani francouzská EDF nejsou schopny nyní a ani v delším časovém horizontu nebudou schopny požadovabný reaktor do Dukovan dodat.

Odpovědět


Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Pavel 1,2021-12-24 12:52:54

Jediné v čem měl šnobr pravdu, je to že čeští politici za posledních pár let (doplním, že se jedná konkrétně o babiše) v Bruselu všechno bez odporu odkývali aby doma otočili o 180 stupňů a začali kydat špínu na Brusel. Ovšem pouze za účelem toho aby si nahrabali politické body a udrželi se u koryta. Pro řešení problémů v energetice neudělali naprosto nic a opět konkrétně babiš udělal vše, aby je jen prohloubil. Viz babišovo zločinecké odmítnutí garancí pro další blok v Temelíně. Jinak samozřejmě šnobr žvaní z cesty, stejně tak jako z cesty žvaníš ty tím nesmyslem o neschopnosti Westinghousu, KHNP nebo Framatome (nikoli EDF) postavit reaktor. Samozřejmě, že všechny tyto firmy reaktor postavit schopny jsou stejně rychle (nebo naopak pomalu) jako rosatom. Jinými slovy, svým několikaletým zpožděním v Maďarsku a Finsku, aniž by se cokoli postavilo, rosatom jasně dokázal, že z kolektivu výše uvedených firem se nijak nevymyká.

Odpovědět


Re: Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Jiri Coupek,2021-12-24 13:01:20

Ono se to netýká jen Babiše. Už jen schizofrení Klaus, co sice podal přihlášku, ale pak už jen tvrdí(když nemá zodpovědnost), že vstoupit se nemělo. Horší je, že voličům je to jedno.
Ale to není jen české specifikum viz. chování lídrův UK.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Pavel 1,2021-12-26 01:38:23

Klaus jen žvaní. Čučkař a bureš jsou v tomto ohledu násobně horší. Protože jejich činy měly konkrétní a fatální důsledky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Čestmír Berka,2021-12-25 16:52:18

Jak může Rosatom v Maďarsku něco stavět, když Maďaři sotva mají postavené na místě ubytovny?

Na Osla by měli do diskuse lidé psát, až pokud trochu vědí, jaký je postup od podepsání smlouvy, přes přépravné práce, posouzení projektu .... "Maďarský dozorčí orgán zadržuje povolení k rozšíření jaderné elektrárny, hledá další informace" ... Titulek je z října 2021! Mezitím se změnilo postavení maďarských dozorčích orgánů

Návštěva Gergely Karacsony - primátora Budapešti 19 října 2021

"Gergely K. nás po místním vyplachování očí pozval do budapešťské radnice na výměnu názorů. Gergely K není jen zeleným starostou Budapešti, ale také součástí aliance šesti stran, kterou maďarská opozice vytvořila, aby v příštích volbách vyzvala Victora Orbana. Byl schopen mi říci, že ve stranické dohodě bylo zaujato jasné stanovisko proti realizaci projektu Paks 2. Museli však také konstatovat, že se vlastně nedá říct, jak může strategie odchodu Paks 2 vypadat, protože celé smlouvy jsou pod zámkem. Vyvážená a vyrovnaná volba slov Gergelyho Christmasa mě velmi utvrdila v tom, že existuje kandidát pro Maďarsko, který by se mohl očistit od Orbánovy neliberální demokracie."
https://thomaswaitz.eu/language/en/paks-2-local-inspection/

A vy už byste instaloval reaktory, že ?

Totéž Finsko:
Finské ministerstvo obrany požaduje posouzení rizik jaderné elektrárny plánované energetickým konsorciem v čele s Fennovoimou. Znepokojení vyvolává skutečnost, že Rosatom, ruská státní jaderná společnost, vlastní 34 % firmy.

Projekt RAOS, který je součástí Rosatom Group, zodpovídá za návrh, výstavbu a instalaci závodu poté, co německý E.ON a britský Rolls-Royce z projektu odstoupily.

Prohlášení ministerstva obrany říká, že projekt Hanhikivi může nést geopolitická a ekonomická rizika. Existují také otázky ohledně budoucího původu a dodávek paliva elektrárny.

Přibližně třetina elektřiny vyrobené ve Finsku pochází z jaderné energie. Jsou to čtyři jaderné reaktory a pátý se dokončuje. Pokud bude vybudována elektrárna Hanhikivi na severozápadě, měla by v budoucnu vyrábět kolem 10 % potřebné elektřiny.

Vlastník a provozovatel projektu, společnost Fennovoima, podal žádost o stavební povolení v roce 2015. Projekt vzbuzoval od počátku kontroverze. Někteří investoři odešli a ekologické skupiny se bouří.

Společnost také ještě nepřesvědčila finské úřady, že bezpečnostní předpisy byly splněny. Společnost doufá, že v příštím roce získá stavební povolení, stavbu zahájí v roce 2023 a dokončí ji do roku 2029.

Jak může Rosatom za tohoto stavu něco stavět? Text je z 25.10.2021!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Pavel 1,2021-12-26 01:24:39

Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. A ano, souhlasím s tebou, že bys měl začít psát až okamžiku, když si o průběhu povolování a o stavu obou projektů něco zjistíš, neznalý člověče. Jinak se zase ztrapníš.
Na "ubytovnách" paks opravdu ale opravdu nestojí. Stojí na tom, že rusáci měli podle původního plánu už v roce 2017 dodat veškerou dokumentaci nezbytnou podle maďarských předpisů pro vydání stavebního povolení, aby mohli začít stavět v roce 2018.
Viz https://zpravy.aktualne.cz/…e8/
Dokumentaci dodali o tři roky později.
https://oenergetice.cz/…-ii
Vyfantazírované titulky na této realitě nic nemění.
A ano, totéž opravdu platí i pro FInsko. Rusáci nebyli pro projekt Hanhiviki sto v termínu dodat veškerou předepsanou bezpečnostní dokumentaci (podle rusákům předem známé finské legislativy). Kdybys byl sto chápat psaný text, tak by ti to došlo i z toho posledního odstavce, kterým se tady oháníš. Takže zatímco stavba měla už několik let běžet plnou parou rusáci sepisují lejstra, které měli mít hotové roky před tím, a ve Finsku byli sto akorát srovnat plac buldozerem. Vzhledem k tomu, že tuto fázi Areva ve finsku zvládla zcela bez problémů a zpoždění začala nabírat až během stavby díky subdodavatelům a je ve hvězdách co jsou v rusáci v dalších letech sto ještě vymarasit, je klidně možné, že Finové budou na Arevu ještě vzpomínat s láskou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Mirek Bárta,2021-12-25 18:29:09

Buďte tak laskav a informujte se o schopnosti Westinghouse, KHNP a EDF něco do Dukovan dodat. Ani není třeba číst jimi vyplněné dotazníky, aby informovaný a neretardovaný člověk věděl, že tyto firmy budou hledat výmluvy, proč dostavba Dukovam bude mnohem mnohem později a bude mnohem mnohem dražší než byl plán. Jsem zvědavý, co tomu řekně geniální myslitel Koudelka a jeho stejně geniální naslouchači.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Šnobr je typická vyžírka

Pavel 1,2021-12-26 01:35:12

Prozatím pouze ty hledáš výmluvy proč strkáš hlavu do písku před faktickou neschopností rosatomu stavbu nových reaktorů v EU vůbec zahájit. Otázku tvé retardace ponechám stranou. Prozatím předpokládám, že tvoje bláboly jsou motivovány masochismem, který tě nutí poklonkovat rusáckým banditům, kteří provedli teroristický útok v této zemi. Každopádně platí, že až budeš příště věštit z lógru o tom co bude mnohem později nebo dražší, tak si zkus zjistit jaké problémy mají rusáci nejen v Maďarsku a Finsku ale i v Indii či kolikrát práskli s reaktorem o zem v Bělorusku nebo kolik jim bělorusové zatkli manažerů kvůli korupci.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz