Století srpodrápých zabijáků  
…aneb Výročí formálního popisu dromeosaura

Moderní výtvarná rekonstrukce dromeosauridního teropoda druhu Dromaeosaurus albertensis. Při délce kolem 2 metrů a hmotnosti zhruba 15 kilogramů byl přibližně stejně velký jako zástupci východoasijského druhu Velociraptor mongoliensis, stavba jeho těla však byla poněkud mohutnější. Kredit: Fred Wierum; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Moderní výtvarná rekonstrukce dromeosauridního teropoda druhu Dromaeosaurus albertensis. Při délce kolem 2 metrů a hmotnosti zhruba 15 kilogramů byl přibližně stejně velký jako zástupci východoasijského druhu Velociraptor mongoliensis, stavba jeho těla však byla poněkud mohutnější. Kredit: Fred Wierum; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Právě před sto lety, tedy v meziválečném roce 1922, byl vědeckému i laickému světu představen pozoruhodný masožravý dinosaurus z kanadské Alberty. Dostal vědecké jméno Dromaeosaurus albertensis a jak se mělo později ukázat, byl prvním poněkud lépe známým zástupcem podčeledi „srpodrápých zabijáků“, která byla ve stejné popisné studii pojmenována po něm – tedy jako Dromaeosaurinae.[1] Dromaeosaurus albertensis, v překladu „běhající ještěr z Alberty“ je tedy typovým druhem jedné z nejpopulárnějších skupin dravých dinosaurů, proslavených rody jako Deinonychus nebo Utahraptor.[2] Zároveň plní stejnou úlohu i u celé čeledi Dromaeosauridae (stanovené až Johnem H. Ostromem v roce 1969)[3], do níž spadají miniaturní až obří dromeosauridi a mnozí z těch, kteří jsou příbuzní rodu Dromaeosaurus, navíc vykazují poměrně robustní stavbu těla.[4] To platí i pro samotný rod Dromaeosaurus, který byl sice zhruba stejně velký jako mongolský Velociraptor, byl ale výrazně mohutnější. Nejasné je využití srpovitých drápů na nohách u tohoto rodu, které navíc nebyly v podobě fosilií dosud objeveny.[5] Vzhledem k tomu, že dromeosauři jsou vědě známí už celé století a jejich výtvarnou rekonstrukci nalezneme prakticky ve všech větších knihách o dinosaurech nebo v mnoha muzejních expozicích, bychom nejspíš předpokládali, že tento teropod je dobře známým a detailně prozkoumaným zástupcem pozdně křídové severoamerické fauny. Opak je ale pravdou, protože z dromeosaura známe kupodivu jen velmi malou část kostry. Vytvořit věrohodnou repliku dromeosauřího skeletu tak bylo možné až v nedávné době na základě anatomických porovnávání a doplnění kosterních elementů od jiných dromeosaurinů. První fosilní exemplář tohoto teropoda byl každopádně objeven již roku 1914 proslulým americkým paleontologem Barnumem Brownem (mj. objevitelem obřího teropoda druhu Tyrannosaurus rex)[6], který tehdy vedl výpravu Amerického přírodovědeckého muzea ke kanadské řece Red Deer.

 

Rekonstruovaná kostra dromeosaura v expozici instituce Royal Tyrrell Museum of Palaeontology v kanadském Drumhelleru. Dromeosauři byli nepochybně aktivními predátory, lovícími menší obratlovce a snad i mláďata kachnozobých (a některých dalších) dinosaurů. Jaké byly konkrétní potravní preference tohoto dinosaura, jakou využíval loveckou taktiku nebo zda mohl lovit ve smečkách, o tom však bohužel prakticky nic nevíme. Kredit: Etemenenaki3; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Rekonstruovaná kostra dromeosaura v expozici instituce Royal Tyrrell Museum of Palaeontology v kanadském Drumhelleru. Dromeosauři byli nepochybně aktivními predátory, lovícími menší obratlovce a snad i mláďata kachnozobých (a některých dalších) dinosaurů. Jaké byly konkrétní potravní preference tohoto dinosaura, jakou využíval loveckou taktiku nebo zda mohl lovit ve smečkách, o tom však bohužel prakticky nic nevíme. Kredit: Etemenenaki3; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Místem nálezu byl současný Dinosauří provinční park v Albertě a holotyp s označením AMNH 5356 sestává z téměř kompletní lebky o délce 24 centimetrů, části spodní čelisti, dvou jazylkových kostí, první záprstní kůstky (metakarpálu) a několika kostí distální (spodní) části nohy. Naštěstí nejdůležitější část kostry pro diagnostiku, tedy lebka, byla prakticky kompletní, chyběla jen horní část „čenichu“. V pozdějších letech byly na území Alberty a sousední americké Montany objeveny ještě další kosterní fragmenty z několika jiných exemplářů dromeosaurů, jednalo se o úlomky lebky a zhruba třicítku izolovaných zubů.[7] Stejně jako u mnoha dalších dlouhodobě známých taxonů také Dromaeosaurus se stal jakýmsi „odpadkovým taxonem“, celkem bylo totiž popsáno ještě sedm dalších domnělých druhů tohoto rodu. Dnes jsou prakticky všechny považovány za nomina dubia, tedy pochybná (a nejspíš i neplatná) vědecká jména.[8] Je ovšem poněkud paradoxní skutečností, že tak významná skupina teropodů, jako jsou dromeosauridi, je pojmenována po relativně málo známém a ve svých ekosystémech spíše vzácném druhu dinosaura. Dromeosauři byli menší až středně velcí dromeosauridi s délkou kolem 2 metrů a hmotností asi 15 kilogramů.[9] Byli tedy skutečně stejně velcí jako zástupci rodu Velociraptor, jejich lebka, čelisti i trup však byly proporcionálně mohutnější a pevnější. Lebka byla celkově silná a robustně stavěná, rovněž zuby s kónickým průřezem umožňovaly dromeosaurovi lovit poněkud statnější kořist, než na jakou nejspíš útočili štíhleji stavění velociraptorini.[10] Další výzkumy ukázaly, že dromeosauří zuby byly zaživa více opotřebované než v případě zubů troodontida rodu Saurornitholestes, což naznačuje, že dromeosauři při lovu více využívali svých zubatých čelistí než charakteristických srpovitých drápů na druhém prstu každé zadní končetiny. Bylo také odhadnuto, že dromeosaurus měl asi třikrát silnější stisk čelistí než velociraptor, což je v dobré shodě s výše uvedenou interpretací jeho potravní ekologie.[11]

 

Erodované sedimentární výchozy geologického souvrství Dinosaur Park na území Dinosauřího provinčního parku v kanadské Albertě. Právě v těchto 76 milionů let starých horninách byl v roce 1914 objeven typový exemplář druhu Dromaeosaurus albertensis. Kredit: Natulive Canada; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Erodované sedimentární výchozy geologického souvrství Dinosaur Park na území Dinosauřího provinčního parku v kanadské Albertě. Právě v těchto 76 milionů let starých horninách byl v roce 1914 objeven typový exemplář druhu Dromaeosaurus albertensis. Kredit: Natulive Canada; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Výzkum zubů také ukázal miniaturní vrypy, které svědčí o tom, že dromeosauři útočili i na velkou zmítající se kořist a dokázali odolat výrazným silám a tlakům při jejím zachycení a držení.[12] Jiná výzkumná studie zase ukázala, že se patrně jednalo o dravce s denní aktivitou.[13] V každé horní čelisti měl dromeosaurus devět zubů a podrobný výzkum jeho mozkovny umožnil určit dokonce i polohu a vzezření některých původních cév a nervových svazků v okolí mozku.[14] Přestože robustnější stavba kostry působí jako primitivní vývojový znak, dromeosaurus byl ve skutečnosti vysoce specializovaným typem teropoda. Není jisté, jak dlouhou dobu tento dromeosaurid existoval, nejstarší zatím známé fosilie mají stáří kolem 80 milionů let (věk kampán), zatímco ty nejmladší mohou být staré jen kolem 69 milionů let (věk maastricht). Navíc jsou k dispozici také objevy fosilních zubů z horninových sledů souvrství Hell Creek a Lance, jejichž stáří tedy činí asi 68 až 66 milionů let.[15] Nedá se přitom předpokládat, že jediný druh D. albertensis existoval celých 11 až 14 milionů let, pravděpodobně se tedy jedná přinejmenším o dva nebo více jiných druhů v časové posloupnosti. Podle provedených fylogenetických analýz jsou nejbližšími vývojovými příbuznými dromeosaura raně křídové rody Yurgovuchia a Utahraptor z amerického Utahu a Achillobator z Mongolska.[16] Podle jiné analýzy byl zase nejbližším příbuzným dromeosaura rod Dakotaraptor a vzdálenějšími příbuznými další severoamerické rody Atrociraptor a Deinonychus.[17] Dromeosaurus byl každopádně velmi zajímavým dravým dinosaurem, a to nejen pro svůj historický a taxonomický význam – můžeme již pouze doufat, že se o něm i více než sto let po jeho objevení dozvíme ještě mnoho dalších zajímavostí.


Napsáno pro weby OSEL a DinosaurusBlog.

 

Short Summary in English: Dromaeosaurus was a genus of dromaeosaurid theropod dinosaur which lived during the Late Cretaceous period (about 80 to 70 million years ago) in what is now Alberta, Canada and in the western United States. The type species Dromaeosaurus albertensis was discovered near Red Deer River in 1914 and it was formally described in 1922 by American paleontologists William Diller Matthew and Barnum Brown.

 

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dromaeosaurus

https://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_d/dromaeosaurus.php

http://www.fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=54550

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/d/dromaeosaurus.html

http://www.dinosaur-world.com/feathered_dinosaurs/dromaeosaurus_albertensis.htm


 

[1] Matthew, W. D.; Brown, B. (1922). The family Deinodontidae, with notice of a new genus from the Cretaceous of Alberta. Bulletin of the American Museum of Natural History. 46: 367–385. hdl: 2246/1300.

[2] Norell, M. A.; Makovicky, P. J. (2004). „Dromaeosauridae“. In Weishampel, D.B.; Dodson, P.; Osmólska, H. (eds.). The Dinosauria (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 196–210. ISBN 978-0-520-24209-8.

[3] Ostrom, J. H. (1969). Osteology of Deinonychus antirrhopus, an unusual theropod from the Lower Cretaceous of Montana (PDF). Peabody Museum of Natural History Bulletin. 30: 1–165.

[4] Turner, A. H.; Makovicky, P. J.; Norell, M. A. (2012). A Review of Dromaeosaurid Systematics and Paravian Phylogeny. Bulletin of the American Museum of Natural History. 2012 (371): 1–206. doi: 10.1206/748.1

[5] Manning, P. L; et al. (2005). Dinosaur killer claws or climbing crampons? . Biology Letters. 2 (1): 110–112. doi: 10.1098/rsbl.2005.0395

[6] Osborn, H. F. (1905). Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs. Bulletin of the AMNH. 21 (14): 259–265. hdl: 2246/1464.

[7] Currie, P. J. (1995). New information on the anatomy and relationships of Dromaeosaurus albertensis (Dinosauria: Theropoda). Journal of Vertebrate Paleontology. 15 (3): 576–591. doi: 10.1080/02724634.1995.10011250.

[8] Hay, O. P. (1930). Second Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America. 390 (II): 1-1074.

[9] Paul, G. S. (2016). The Princeton Field Guide to Dinosaurs (2nd ed.). Princeton University Press, p. 151.

[10] Hwang, S. H. (2011). The evolution of dinosaur tooth enamel microstructure. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 86 (1): 183–216. doi: 10.1111/j.1469-185X.2010.00142.x

[11] Therrien, F.; Henderson, D. M.; Ruff, C. B. (2005). Bite Me: Biomechanical models of theropod mandibles and implications for feeding. In Carpenter, Kenneth (ed.). The Carnivorous Dinosaurs. Life of the Past. Indiana University Press. pp. 179–237. ISBN 0-253-34539-1.

[12] Torices, A.; Wilkinson, R.; Arbour, V. M.; Ruiz-Omeñaca, J. I.; Currie, P. J. (2018). Puncture-and-Pull Biomechanics in the Teeth of Predatory Coelurosaurian Dinosaurs. Current Biology. 28 (9): 1467-1474. doi: 10.1016/j.cub.2018.03.042

[13] Choiniere, J. N.; et al. (2021). Evolution of vision and hearing modalities in theropod dinosaurs. Science. 372 (6542): 610–613. doi: 10.1126/science.abe7941

[14] Senter, P. (2007). A new look at the phylogeny of coelurosauria (Dinosauria: Theropoda). Journal of Systematic Palaeontology. 5 (4): 429–463. doi: 10.1017/S1477201907002143

[15] Wilson, L. E. (2008). Comparative Taphonomy and Paleoecological Reconstruction of Two Microvertebrate Accumulations from the Late Cretaceous Hell Creek Formation (Maastrichtian), Eastern Montana. PALAIOS. 23 (5): 289–297. doi: 10.2110/palo.2007.p07-006r

[16] Senter, P.; Kirkland, J. I.; Deblieux, D. D.; Madsen, S.; Toth, N. (2012). Dodson, Peter (ed.). New Dromaeosaurids (Dinosauria: Theropoda) from the Lower Cretaceous of Utah, and the Evolution of the Dromaeosaurid Tail. PLoS ONE. 7 (5): e36790. doi: 10.1371/journal.pone.0036790

[17] DePalma, R. A.; et al. (2015). The First Giant Raptor (Theropoda: Dromaeosauridae) from the Hell Creek Formation. Paleontological Contributions. (14). doi: 10.17161/paleo.1808.18764

Datum: 26.01.2022
Tisk článku


Diskuze:

Dromeosauridi

Tomáš Novák,2022-01-26 12:45:23

Hned v roce 1924 byl z Gobi popsán velociraptor, ale asi se hned nevědělo, jaký typ teropdního dinosaura to vlastně byl. Takže tu "srpodrápost" dromeosauridů opravdu odhalili až vědci po Dinosauří renesanci. Děkuji za zajímavý článek a dromeosaurovi k jeho 100. narozeninám (nebo 76 miliontým?) vše nej! :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz