Substancí z konopí do boje proti degeneraci stárnoucího mozku?  
Stáří se chceme dožít skoro všichni, demence ho někdy doprovázející ale nikdo. Z tohoto pohledu jsou již nějakou dobu zkoumány právě neuroprotektivní účinky kanabinoidů. Další slibný poznatek nabízí Salkův ústav v Kalifornii. Vědci se zaměřili na psychicky téměř neaktivní kanabinol.

Konopí seté  A/ samčí rostlina, B/ samičí rostlina, 1/ samčí květ; 5-6/ samičí květ Kredit: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen 1887 volné dílo.
Konopí seté A/ samčí rostlina, B/ samičí rostlina, 1/ samčí květ; 5-6/ samičí květ Kredit: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen 1887 volné dílo.

Zakázané, přesto, nebo i proto lákavé konopí

Čerstvé květy a listy konopí setého (Cannabis sativa) obsahuje prý přes sto padesát kanabinoidů, jenže hlavně ve formě kyselin. Ty nejsledovanější jsou kyselina tetrahydrokanabinolová THCA nebo kyseliny kanabidiolová CBDA, jež jsou prekurzorem dvou nejdůležitějších psychoaktivních složek marihuany (trávy) – zejména tetrahydrokanabinolu THC, pak kanabidioliu CBD. Chemická proměna na tyto kýžené omamné substance vyžaduje zahřátí vhodné rostlinné sušiny na teplotu kolem 120 °C (ne vyšší než ca 150 °C), kdy probíhá dekarboxylace. V molekulách kyselin se karboxylové skupiny (-COOH) nahradí vodíkem a uvolní se CO2.


Tetrahydrokanabinol THC při střídmém užití drogy může (prý) nabídnout pocit pohody až euforie, stav změněného vnímání – zdánlivě zpomalený běh času, jasnější barvy a ostřejší zvuky až mírnou halucinaci. Další důležitý kanabinoid – kanabidiol se zkratkou CBD, způsobí spíše útlum. Oficiálně se k účinnému, tzv. léčebnému konopí dostanete, i když jen na medicínsky dobře odůvodněné povolení. Studie totiž naznačují, že lékařem kontrolované užívání přípravků s obsahem některých kanabinoidů může přinést úlevu i zlepšení v léčbě pokročilejších stavů Alzheimerovy nemoci, amyotrofické laterální sklerózy, roztroušené sklerózy, HIV/AIDS, Crohnovy choroby, epilepsie, svalových křečí a silné chronické bolesti, ale i při potlačení úporné nevolnosti po chemoterapii. Mezi nežádoucí účinky patří zvýšení srdeční frekvence, riziko infarktu a mrtvice, zhoršení koncentrace, reakční doby, ovlivnění působení jiných léků, závratě, nevolnost. Delší užívání vede k závislosti, zhoršení paměti, zkreslenému vnímání, halucinacím až k duševním poruchám.

 

Nevhodným delším skladováním marihuany (dekarboxylovaného sušeného konopí s obsahem hlavně THC) na vzduchu, případně i slunečním světle (UV záření) dojde působením kyslíku k rozkladu, při němž tetrahydrokanabinol THC (C21H30O2) přijde o 4 vodíky (mínus tetrahydro) a stane se z něho kanabinol se zkratkou CBN (C21H26O2), který pro ty, jenž vyhledávají únik z reality, není zajímavý, protože má jen zanedbatelné účinky. Jako extrahovaná chemická látka není ostře úřady sledován, chybí v seznamu omamných a psychotropních látek. Nicméně i CBN má zajímavý a ne zcela prozkoumaný medicínsky potenciál. Je účinným sedativem, působí proti bolesti a prý může pozitivně ovlivnit epilepsiu.

Vedoucí výzkumného týmu Pamela Maher a první autor studie Zhibin Liang  Kredit: Salk Institute.
Vedoucí výzkumného týmu Pamela Maher a první autor studie Zhibin Liang Kredit: Salk Institute.

 

Ferroptáza – když železo a oxidační stres zabijí buňky

Podle výzkumu vědců z prestižního Salkova institutu v Kalifornii, jehož výsledky před několika dny zveřejnil časopis Free Radical Biology and Medicine, kanabinol může také pomoci chránit stárnoucí mozek před neurodegenerativními procesy, tím, že potlačuje následky oxidačního stresu v nervových buňkách a snižuje tak riziko jejich zániku v důsledku procesu zvaném ferroptóza.


Odbočka pro pár slov na vysvětlenou: ferroptóza je jeden ze způsobů buněčné destrukce. Nesouvisí se známou řízenou buněčnou smrtí – apoptózou, která je zcela nevyhnutná pro vývoj a přežití všech živočichů. Právě naopak, ferroptóza ničí buňky ke škodě organizmu. Jak naznačuje název, má ji na svědomí železo. Nadbytek jeho volné formy v buňce vede k tvorbě volných kyslíkových radikálů, k peroxidaci lipidů, destrukci lipidových dvojvrstev membrán a zániku buňky. I když je železo pro mnohé fyziologické funkce nezbytné, narušení jeho tzv. homeostatické rovnováhy má neblahé důsledky a mozek je na ně citlivý. Výzkumy naznačují, že záškodník zvaný ferroptóza hraje svou negativní roli v neurodegenerativních procesech.


Video: Základní mechanismus ferroptózy velice jednoduše a názorně:

Stručné vysvětlivky k videu:

TfR – transferrinový receptor je transportní protein pro transferin Tf, který zajišťuje přenos železa do buňky v závislosti od jeho koncentrace uvnitř buňky .

DMT1 – buněčný importér železa, transportér dvojmocných kovů

H2O2 – peroxid vodíku – způsobuje oxidační stres

Fenton’s reaction - reakce, při níž se peroxid vodíku katalytickým procesem přeměňuje na volný hydroxylový radikál (OH).

GPX4 – antioxidační enzym glutathionperoxidáza – fosfolipidová hydroperoxidáza, která chrání buňky před peroxidací membránových lipidů.

xCT - cystin/glutamátový antiporter (= výměník, kontratransportér) je membránový protein, který se podílí na aktivním transportu cystienu a glutamátu membránou.

Cys - cystein, jedna z neesenciálních aminokyselin nevyhnutná k syntéze klíčového antioxidantu glutathionu.

 

Pro hlubší studium např. článek Ferroptóza jako nový typ buněčné smrti a její role v léčbě rakoviny.


 

Zdravé mitochondrie (zeleně); účinky oxidačního stresu na mitochondrie (modře); ochranný vliv CBN na mitochondrie pod oxidačním stresem. Ve čtvercích detail struktury mitochondrií.  Kredit: Salk Institute
Zdravé mitochondrie (zeleně); účinky oxidačního stresu na mitochondrie (modře); ochranný vliv CBN na mitochondrie pod oxidačním stresem (červeně). Ve čtvercích detail struktury mitochondrií. Kredit: Salk Institute

Kanabinol - ochránce mitochondrií

Jak naznačuje výzkum vedený profesorkou Pamelou Maherovou, vedoucí Laboratoře buněčné neurobiologie Salkova ústavu, kanabinol (CBN) je nadějnou účinnou látkou v léčbě neurodegenerativních onemocnění, které jsou spojeny zejména s vyšším věkem. Nejznámější strašáci nesou jména svých objevitelů – Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba, lidově často zkráceně alzheimer, resp. parkinson.

Maherové tým si vzal na mušku právě ferroptózu, která stárnoucí mozek ohrožuje. Stále více důkazů naznačuje, že tato oxidačním stresem podmíněná buněčná smrt (oxytóza) může být příčinou „alzheimera“, jako neblaze známou neurodegenerativní nemoc v důsledku jejího častého výskytu zvykneme již familiárně nazývat. Postupná ztráta antioxidantu zvaného glutathion (viz video a vysvětlivky pod ním) umožňuje oxidovaným lipidům, které nemá co redukovat, poškodit membrány a nakonec buňku doslova zabít. Zatím proběhla jen první, laboratorní fáze výzkumu na buněčných kulturách. V části z nich vědci ošetřili nervové buňky kanabinolem a poté všechny zkušební vzorky vystavili látce stimulující oxidační poškození.


U první skupiny zjistili, že přítomnost CBN v neuronech dokázala ochránit mitochondrie, které jsou energetickými zdroji buňky, před důsledky oxidačního stresu a samotnou buňku před zánikem. V kulturách bez kanabinolu oxidace způsobila poškození mitochondrií, jež se pak zkroutily do tvaru koblihy a přestávaly pracovat. Stejný jev byl pozorovaný i v neuronech odebraných z mozků lidí, kteří zemřeli na Alzheimerovu chorobu. Jak tedy z dosavadních experimentů plyne, alespoň in vitro si mitochondrie v buňkách pod vlivem CBN dokážou zachovat tvar i funkčnost, i když vzroste koncentrace oxidačních radikálů.

Salkův ústav pro biologická studia dokončen v roce 1965. La Jolla, San Diego, Kalifornia Kredit: The Salk Institute for Biological Studies, Wikipedia, volné dílo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
Salkův ústav pro biologická studia dokončen v roce 1965. La Jolla, San Diego, Kalifornia Kredit: The Salk Institute for Biological Studies, Wikipedia, volné dílo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).


Aby vědci potvrdili tuto souvislost, pokus zopakovali s nervovými buňkami, z kterých mitochondrie odstranili. Tyto buňky CBN nebyl sto zachránit.

 

"Podařilo se nám přímo prokázat, že právě zachování mitochondriální funkce je zapotřebí pro ochranný účinek této sloučeniny," vysvětluje Maherová.

Vědci také potvrdili, že CBN téměř neaktivuje kanabinoidní receptory CB1 CB2, a tím také nedochází k psychoaktivní reakci. Léky s kanabinolem by tedy nenavodily rauš, spíše by asi působily sedativně.

"CBN není (úřady) kontrolovanou látkou jakou je v konopí psychotropní sloučenina THC. Bylo prokázáno, že CBN je bezpečný u zvířat i lidí. A protože kanabinol funguje nezávisle na kanabinoidních receptorech, mohl by mít rozsáhlý terapeutický potenciál v nejrůznějších typech buněk," dodává první autor studie, Zhibin Liang, postdoktorand z laboratoře prof. Maherové.


Tyto výsledky samozřejmě mají význam i pro jiná neurodegenerativní onemocnění, například Parkinsonovu chorobu, která je rovněž spjata s úbytkem glutathionu. Ale k případnému povolenému terapeutickému použití CBN vede ještě dlouhá cesta, na které se předpoklady musí nejdříve potvrdit u myší geneticky upravených pro rozvoj demence obdobné lidskému "alzheimeru".

 

Literatura: Salk Institute; Free Radical Biology and Medicine

Datum: 03.02.2022
Tisk článku

Související články:

Účinná profylaktická liečba Alzheimerovej choroby na dohľad     Autor: Matej Čiernik (11.04.2018)
Větší lidské mozky upřednostňují centra myšlení     Autor: Dagmar Gregorová (09.06.2018)
Alzheimer – důsledek virové infekce?     Autor: Dagmar Gregorová (25.06.2018)
Na demenci ultrazvukem?     Autor: Dagmar Gregorová (22.07.2018)
Mikrodávkování LSD prošlo úvodním testem na lidech v léčbě Alzheimera     Autor: Stanislav Mihulka (23.12.2019)Diskuze:

Marek Holub,2022-02-05 11:35:58

"Delší užívání vede k závislosti, zhoršení paměti, zkreslenému vnímání, halucinacím až k duševním poruchám". To je jak z toho agitačního filmu z USA z třicátých let. Závislostní potenciál konopí je ve srovnání s legálními drogami velmi nízký, což jednoznačně potvrzuje statistika incidence i prevalence při psychiatrické léčbě závislostí. Zhoršení paměti nesouvisí s přímým účinkem konopí ale s amotivací. Při dlouhodobém užívání je hlavním účinkem náhrada pocitu dobře vykonané práce ale bez té práce. Schopnost zapamatovat si úzce souvisí s emocemi a motivací. Pokud není motivace tedy vůle zapamatovat si, tak si nepamatujeme. K žádnému odumírání paměti (neuronů) nedochází. Zkreslené vnímání - tím nemyslím, že konzumentům více chutná intenzivněji prožívají hudbu a umění obecně, protože je více baví - a halucinace konopí nezpůsobuje ani nemůže, protože se nejedná o halucinogen triptaminového účinku jako LSD25, psilocybin, DMT a pod. Konopí nemá také potenciál vyvolat duševní poruchu snad jen u fanatických pronásledovatelů viz persekuční blud. To, co může způsobit je, že urychlí o měcíce až jednotky let nástup latentní (prozatím skryté) duševní choroby. K propuknutí takové choroby by později s velmi vysokou pravděpodobností stejně došlo jen o něco později. Konopí má obrovský léčebný potenciál u mnoha typů rakoviny, neurologických onemocnění, kožních onemocnění, deprese, RS, zlepšuje průběh cukrovky a má obecně imunostimulační účinky v závislosti na dávkování. Obecně zkvalitňuje život pacientům s chronickými chorobami širokého spektra.

Odpovědět


Re:

Milan Lodža,2022-02-05 12:23:44

Za kolik ho prodáváte?

Odpovědět


Re:

Florian Stanislav,2022-02-05 18:52:46

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrokanabinol
je toxická látka.
Možné léčebné účinky to vcelku nepopírá.
Je otázka k čemu pomůže mladému zdravému člověku. Touze poznat silnější drogy nejspíš ano.
LD50 krysa, inhalace, 12mg/kg.

Nikotin pro člověka
https://is.muni.cz/th/tno7f/Kotinin_O_efektivni_marker_pro_kontrolu_abuzu_nikotinu__1_.pdf
Dle velikosti střední letální dávky LD50, která se pohybuje v rozmezí 40 – 60 mg (5mg/kg),
se nikotin řadí mezi extrémně toxické látky. Vykouřením jedné cigarety o obsahu
nikotinu 10 mg (1 %) ho kuřák přijme dle způsobu kouření 1 až 3 mg.
Zjednodušeně : LD50 inhalace ( 12 mg/kg u krysy) THC je 2-3x méně toxická jako nikotin ( 5 mg/kg) u člověka.

Odpovědět


Re:

Eva M,2022-02-05 19:55:26

tož jakejsi Koukolík je celkem proti; ale je možné, že se v tom - "hlupák starý nemoderní" - nevyzná... ;-)
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-nebezpecne-marihuane-koronaviru-a-plavajicich-dinosaurech-8203590

Odpovědět

hydro hydrogen

Florian Stanislav,2022-02-04 14:04:56

Zajímavé je, že v anorganické chemii musí být H- označován jako hydogen, hydo se považuje za chybu
kyselina trihydrogenfosforečná
V organické chemii vodík se značí vodík hydro běžně, třeba ten THC tetrahydrokanabinol.
Našel jsem hydrogen jen organických u nevoňavých sloučenin síry ( merkaptany).
-SH hydrogensulfanyl-
Thioly se obvykle připravují SN2-reakcí ..odpovídajících halogenalkanů se sirnými nukleofily, například s hydrogensulfidovým aniontem HS-.
Určitě je rozumné nechat snad už přes 100 000 000 registrovaných sloučenin ( prakticky všechno organických) na pokoji.

Odpovědět


Re: hydro hydrogen

Marek Holub,2022-02-05 11:06:19

V molekule d9THC jsou vázány čtyři molekuly H2O pobobně jako v některých anorganických sloučeninách viz Glauberova sůl Na2SO4.10H2O. Hydro neznačí vodík ale vodu.

Odpovědět


Re: Re: hydro hydrogen

Florian Stanislav,2022-02-05 13:00:22

Samozřejmě v anorganické chemii. Jde o to, že organická chemie má hydro- jako vodík.

Odpovědět

aktivní senioři dosud...

Eva M,2022-02-04 00:16:51

hmmm.

Znám nějaké osoby, které si ukázkově zachovaly svěžest a orientovanost daleko přes 80. rok věku.

Nikdo z nich konopí neholdoval...

Jak to jen bylo možné, bez konopí...

Odpovědět


Re: aktivní senioři dosud...

Dagmar Gregorová,2022-02-04 03:34:55

... pokud jste článek četla, tak stárnout s konopí, nebo spíše s marihuanou, je jednoznačně mozku škodlivý způsob. Tady jde o léčebný účinek látky, která se dokonce v čerstvém konopí nebo v již upravené "kvalitní" marihuaně téměř nenachází, vzniká až rozkladem té nejúčinnější omamné složky THC... A navíc cílem je léčba nemocných lidí např. Alzheimerovou nemocí , pokud další testy dopadnou také nadějně. A jestli máte v okolí někoho s neurodegenerativním onemocněním, tak pochopíte, o co jde. Je to nemoc, která zaživa doslova rozkládá lidské "já". A začíná mnohem dříve, než je diagnostikována. A když je již diagnostikována, je pak dobrá každá účinná terapie, která zpomalí progres. Žel zatím staré lidi s Alzheimerem (a i.) nejednou - spíše povětšinou - nadopujeme nemoc zhoršujícími sedativy, protože... Zdravé stárnutí je velkým štěstím, a když ještě nikdo neharaší zbraněmi, tak je obrovskou výhrou.

Odpovědět


Re: Re: aktivní senioři dosud...

Jozef Vyskocil,2022-02-04 07:47:31

Už dávnejšie bola v TV reportáž o jednom starcovi s Alzheimerom s úžasnými výsledkami liečenia pomocou prášku z celej marihuany. Používal ho podobne ako soľ, alebo korenie. Hrozilo mu väzenie za pestpvanie, ale našťastie sa v Česku našli príčetní ľudia, ktorí ho oslobodili. Nemám rád ľudí, ktorí dokážu len hystericky reagovať pri slove marihuana a rozčuľuje ich možnosť pomáhať blízkemu proti doteraz nevyliečiteľnej chorobe.

Odpovědět


Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Eva M,2022-02-04 15:22:38

no, měla jsem v rodině seniorku s Parkinsonem+hrstí civilizačních chorob, na které konzumovala hrst prášků.

"zázračná bylina" fakt žádný zázrak neudělala, přestože seniorka stále na nějaký ten chemický zázrak čekala....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Jozef Vyskocil,2022-02-05 09:29:49

Vzdať sa všetkých liekov a byliniek nie je najlepší nápad.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Eva M,2022-02-05 09:57:52

spíš se mi zdá, že existuje něco jako "pacient-konzument"; "dejte mi na to ten prášek"... no a toto halt bude další položka do "sbírky".


jistě, nepopírám, že "je to složité".

Odpovědět


Re: aktivní senioři dosud...

Igor Němeček,2022-02-04 10:19:05

Můj strýc, kterému bude 90 je pořád akční. Konopí neholdoval, je doživotní workoholik. Před necelým rokem šlápl na schod, který tam nebyl. Ten nebyl cca ve výšce 1 m, ve dveřích včelína-maringotky. Zlomil si nohu i ruku, člověk by čekal, že lehne a konečná a místo toho už plánuje další práci, jen si prý asi už nezatancuje. Jestli má dokazovat, že bez užití konopí to jde, pak možná dokazuje, že bez včel to nejde, protože jeho vrstevníci to už široko daleko mají za sebou.

Odpovědět


Re: Re: aktivní senioři dosud...

Eva M,2022-02-04 13:32:19

:) jsem pro včely...

jinak mně známý vzorek měl (dle mého odhadu) nadprůměrný zájem o cizí jazyky...

Odpovědět


Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Igor Němeček,2022-02-04 14:55:26

Sakryš, tak to mě pravděpodobně demence nemine a tedy musím začít pěstovat. :-)

Odpovědět


Re: Re: aktivní senioři dosud...

Florian Stanislav,2022-02-04 13:49:16

Měl jsem strýce, dožil se 93 let a včely nechoval. Výjimky nejsou statistika.
Každý včely mít nemůže, psa většinou ano a působí taky terapeuticky až vyvolává závislost jako droga.
Když máš dobrého psa, dělej to jako on.
Nekouká na televizi, nepřežírá se, spí hodně a rád, rád se vyvenčí, má rád svoji rodinu. Neslibuje, že spolu budeme žít v lásce a věrnosti dokud nás smrt nerozdělí, ale dělá to tak.
Vztah psa ke konopí nesetému, ale na zahrádce vyrostlému, je rozumný - očichá květy a jde od toho pryč.

Odpovědět


Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Igor Němeček,2022-02-04 14:51:15

Váš příspěvek by měl být zřejmě reakcí na příspěvek Evy M. Zřejmě jste nepochopil smysl mého příspěvku, když píšete v podstatě to samé co já.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Florian Stanislav,2022-02-04 15:55:31

Píšu o aktivním stáří se psem.
"Váš příspěvek by měl být zřejmě reakcí " ... " Zřejmě jste nepochopil smysl mého příspěvku,"
No, u toho tohoto příspěvku jsem zřejmě o nic nepřišel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: aktivní senioři dosud...

Igor Němeček,2022-02-04 17:53:48

Naštěstí to jako vždy brilantně zachraňujete.

Odpovědět


Re: Re: aktivní senioři dosud...

Libor Supcik,2022-02-05 11:46:53

Ano kdyz se ptal J Kraus 102leteho sira N Wintona cim to, tak tento {viz video} odvetil, ze je treba prekonat unavu a pokracovat v cinnosti {Krausova patlumocnice toto neuchopila a prelozila naopak, ze je treba odpocinout:)} well a podobne H.Kissinger .. pres 98 a furt neco publikuje... Mozna se hodi Zidem byti jako tito velikani...

Odpovědět

CBD konopi

Josef Skramusky,2022-02-03 19:35:43

Dekuji za clanek.
Jen upresneni, CBD konopi bez obsahu THC se da koupit legalne i u nas bez predpisu. Videl jsem i automat v obchodnim centru.

Odpovědět


Re: CBD konopi

Dagmar Gregorová,2022-02-04 03:51:42

Asi ano, ale jde o povolené tzv. technické konopí s CBD (https://www.cbdforlife.cz/blog/technicke-konopi--cbd--a-vse-o-nem/) a jde spíše více o kšeft. Semena konopí jsou také složkou směsí pro větší papoušky a nazývá se semenec - viz třeba https://www.rajpapousku.cz/semenec-konopi-500g/. Nicméně nevím, jestli i toto konopí můžete jen tak si vysadit třeba na zahrádce. Chovatelům, kteří zbytky dávají do otevřeného kompostu vyroste i neplánovaně ;). Jen nesmíte mít zlomyslné spoluobčany kolem, protože na podnět musí policie reagovat. CBD ale není CBN.

Odpovědět


Re: Re: CBD konopi

Marek Holub,2022-02-05 11:12:00

Od nového roku došlo k jistým právním úpravám, rozhodně se nejedná o technické konopí. Jedná se o hybridní kultivary s vysokým procentem účinných látek s výjimkou THC a i povolená hladina toho se zvýšila. S krmivem pro papoušky to má společný jen rostlinný druh. Asi jako srovnávat ptáčnice s chrupkami.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz