Nabíjení aut doma v noci není správnou cestou  
V trendu omezit auta se spalovacími motory a nahradit je elektrickými, zašli nejdál v USA. Výzkumná studie ale ukazuje, že síť služeb na masovost není připravena, a že když je politické rozhodnutí v rozporu s realitou, i ekologie dostane na frak.

Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain
Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain

Kalifornie je stát, kde má sídlo automobilka Tesla a kam míří zhruba 40 % všech elektromobilů prodaných v USA. Tamní zákonodárci schválili opatření proti budoucímu prodeji nových aut se spalovacím motorem (s výjimkou některých hybridů). Pravidla požadují zákaz od roku 2035 s cílovými pokyny pro postupné vyřazování „neekologických“ aut z provozu. Je to první zákaz svého druhu a očekává se, že další státy se zachovají podobně. Dopadů takového opatření si začali všímat i vědci. Včera vyšla v časopise Nature Energy studie kolektivu autorů z ETH Zurich a Standford university, která se zaměřuje na stabilitu energetické sítě západu Spojených států. Autoři vychází ze zveřejněných dat stávajícího prodeje elektromobilů, výhledu jejich nárůstu a formulují požadavky z toho plynoucí. Ty pak porovnávají se stávající kapacitou energetické soustavy. Modelování předpokládaného zatížení sítě nedopadlo pro jejího provozovatele dobře. Autoři to dokládají následujícími počty.

 

Letos v únoru ve státě Kalifornie dosáhl kumulativní prodej aut na elektropohon jednoho milionu. To znamená, že již jde zhruba o šest procent osobních a lehkých nákladních aut. Do roku 2030 by to mělo být pět milionů elektrokolek. Elektromobily začnou na silnicích zaujímat 30 až 40 procent. Nedojde-li do té doby k zásadním investicím do přebudování infrastruktury energetické sítě, je pravděpodobné, že bude docházet k jejím výpadkům. Autoři zdůrazňují, že zásadní změnu infrastruktury nelze udělat rychle a že to vyžaduje přípravu, čas a značné investice.


Masové zavedení elektromobilů zvýší špičkovou poptávku po elektřině až o čtvrtinu. Problém autoři studie spatřují ve stávající zaběhané praxinabíjením aut přes noc, aby ráno byla připravena k cestám do práce a za nákupy. Trend nočního nabíjení podporují i výhodné tarify pro noční odběr. To se ale s tím, jak se na silnice bude vydávat větší množství elektro aut, změní. Požadavky na síť se změní jak co do kvantity, tak i co do posunu odběrových špiček. Budou zcela jinde, než dnes. Noční, nyní levný a bezproblémový odběr, se pro energetiky stane noční můrou. Stejně tak pro automobilisty, kterým by případné výpadky v nabíjení také mohly hatit mobilní plány. Že varování před možnými blackouty nejsou jen planými řečmi dokládá i nedávná událost. Pár dnů poté, co Kalifornie oznámil plány na zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory, postihla Kalifornii vedra. Tamní energetický regulační úřad byl nucen občany požádal, aby nenabíjeli své elektromobily. Rozvodná síť nároky klimatizací puštěných na plný výkon, nezvládala.


Jedna věc je avizovat, že síť předpokládané špičky nočního odběru neustojí a druhou je hledání cest, které by investice do posílení kapacity přenosové soustavy mohly snižovat. Autoři jednu takovou možnost, která by potřebu uskladňovat energii zmenšila, uvádějí:Naučit řidiče nenabíjet auta večer a přes noc“. I to by ale vyžadovalo investice spojené s vybudováním denních velkokapacitních parkovišť vybavenými nabíjecími stanicemi. Týkat by se to muselo i zaměstnavatelů, kteří by pro své zaměstnance taková stání rovněž měli začít budovat. Jak moc se jim ale doho bude chtít, je otázkou. Budou totiž muset počítat s tím, že v důsledku vyšší poptávky po energii v průběhu dne, se i jim cena za energie změní a to směrem nahoru. Svým zaměstnancům by nabídnout levné nabíjení nemohli.

Pokud k budování snadno dostupných veřejných nabíjecích stanic stát nepřikročí, miliony aut nabíjené přes noc, si vynutí enormní požadavky na zvýšení kapacit úložišť energie. Jinak řečeno, bude se plýtvat solární a větrnou energií a celý počin elektromobility ani zdaleka nebude tak „zelený“, jak se předpokládalo. O nárůstu produkce CO2 s tím spojeném ani nemluvě. Jakmile totiž bude na západě USA, byť jen polovina aut na silnicích poháněna elektřinou, vznikne potřeba úložiště energie pro uložení zdrojů o výkonu více než než 5,4 gigawattů. V překladu do lidštiny to znamená kapacitní ekvivalent pěti velkých jaderných reaktorů. Pokud by se podařilo změnit mentalitu řidičů a vybudovaná hustá veřejná nabíjecí síť by umožňovala nabíjet místo doma během dne a v práci, snížilo by to potřebu úložišť energie nutných k zajištění elektromobility na 4,2 gigawattů.

Otázkou je, zda by si Evropa obdobnou studii dopadů na distribuční síť a navýšení kapacit úložišť energie, a struktury odběrových míst,... rovněž nezasloužila. Jak z americké studie vidno, tak politická rozhodnutí s nařízeními a zákazy k prosazení masové elektromobility nestačí. Aby to fungovalo, musí být společnost připravena nejprve hodně investovat do podpůrné infrastruktury.

 

Literatura

Siobhan Powell, Charging infrastructure access and operation to reduce the grid impacts of deep electric vehicle adoption, Nature Energy (2022). DOI: 10.1038/s41560-022-01105-7. www.nature.com/articles/s41560-022-01105-7

Datum: 24.09.2022
Tisk článku


Diskuze:

No výborně!

Dalimil Ryšavý,2022-09-27 03:21:17

Na cestě zpět na stromy není žádný model rozhazování peněz dost dobrý? Měli bychom to všechno řádně promyslet. Tedy především z ekonomického hlediska (počáteční investice) a rovněž z pozice zdravého rozumu, kdy začneme uvažovat o tom, KDO to všechno nakonec zaplatí... Ano, milé děti, nakonec to všechno zaplatí koncový zákazník, a tím se opět dostáváme na tu cestu zpět na stromy. Kolik bude těch koncových, ochotných a schopných cvakat šílené ceny celé té srandy???

Odpovědět


Re: No výborně!

Dalimil Ryšavý,2022-09-29 05:23:37

Jak moc je tato diskuse k předmětu šílená? Aneb, kolik hektarů fotovoltaiky je třeba k nahrazení jednoho reaktoru 1000, 1200? Případně kolik ventilátorů na kopcích???

Odpovědět


Re: Re: No výborně!

Eva M,2022-09-29 07:38:30

jest to diskuze futuristická až scifistická, něco jako "co si dáme, až dorazíme do té restaurace na vrcholu" - bez ohledu na to, nebude-li zavřeno, jak vysoká bude horská přirážka atd.

momentálně je celková situace dost komplikovaná, na pořadu dne by bylo spíš "je možné rychle zresuscitovat výrobu tepla (?) +el.(?) (např./nejen) z uhlí a požadovat výjimku z povolenek s ohledem na složitou situaci"?, nikoli "TEĎ spustíme stavbu ohromné elektrárny, aby bylo možná za 20 let možná hotovo"

mělo by to jít a mělo se dít již před pár měsíci......

:)) jinak se to jeví spíše na "co si tu postaví ten, kdo si to tu ve výprodeji koupí" -- a to fakt nebude podléhat našim přáním.... :))

Odpovědět


Re: Re: Re: No výborně!

Viktor Šedivý,2022-09-29 08:07:33

Jak "zresuscitovat výrobu z uhlí"?
To nevíte, že banky (de facto) nesmí financovat nic uhelného?
A myslíte si, že nějaký příčetný investor vrazí peníze do čehokoli, co bude vnímáno jako nechtěné velmi dočasné řešení a do čeho mu obratem začnou házet vidle (nejen) aktivisté?

Odpovědět


Re: Re: Re: No výborně!

Dalimil Ryšavý,2022-09-30 06:38:48

Těmi čísly jsem měl na mysli výkon příslušného reaktoru. Jinak - mám rád ženské, které mají smysl pro humor a třeskutou ironii...

Odpovědět


Re: Re: No výborně!

Viktor Šedivý,2022-09-29 07:52:07

Žádné množství fotovoltaiky ani větrníků není rovnocennou náhradou jediného reaktoru - ani slunce, ani vítr nemáme čtyřiadvacet hodin denně po celý rok. Příroda si sama vybere, kdy nám umožní nějakou energii si vzít.

Odpovědět

Řešení

Josef Šoltes,2022-09-26 12:26:43

Řešení je zjevné. Kdo má na EV, má většinou i na vlastní FVE. Počítali v té studii i s takovou synergií? A drtivá většina těch lidí má FVE s baterií, powerwallem. Velká část z nich má na zdi více než 20 kWh. Kdo má 50 kWh, nemusí nic řešit, protože síť zatěžovat nebude. A ano, je to na palici nabíjet baterky z dalších baterií. Ale to je holt život.

Odpovědět


Re: Řešení

Max Karas,2022-09-26 17:23:17

Není tento článek o masovosti? Dnes jako experimentální vozítko pro zábavu je to pro lidi, co mají i tu FVE, ale pokud bychom měli uvažovat v měřítku masovém, tedy například že by obyvatelé celého Brna nebo celé Prahy od 1. 1. 2023 přešli na elektromobily, byla by asi situace jiná.

Odpovědět


Re: Re: Řešení

Viktor Šedivý,2022-09-26 17:50:53

Nebojte.
Rozhodně nebudou mít všichni, kteří dnes mají auto, prostředky na pořízení elektromobilu.
Řekněme že se vlastnictví elektrovozítek bude týkat těch skupin, které dnes kupují NOVÁ auta STŘEDNÍ třídy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Řešení

Macko Pu1,2022-09-26 18:00:03

Aut klesne na stotinu az tisicinu sucasneho poctu. Viac to nebude. Stredna trieda poriedne. Noznice sa otvoria a vzniknu getta a la usa.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-26 22:19:15

A tak to by mi nevadilo, s omezením počtu aut a dopravy jedině souhlasím. Jak osobní, tak nákladní, většina dopravy je naprosto zbytečná a produkuje ji konzumní způsob života a rozežranost (viz třeba obchody, které nabízí dopravu zdarma a rovnou zákazníkovu říkají, že si má objednat hromadu věcí zbytečně a nepadnoucí poslat zdarma zpět a podobně) Ale drobný problém zde stále vidím - pokud počet aut takto dramaticky klesne, kdo by pro koho udržoval silnice a podobně? Udržovat a rozvíjet stávající dopravní infrastrukturu jen pro pár aut nebude mít smysl. A pokud nebude rozsáhlá síť kvalitních silnic, ztratí smysl i ten zbytek aut.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Oldřich Vašíček st.,2022-09-26 22:50:31

Omezení aut by i taky nevadilo. Máte pravdu, že hodně dopravy je zbytečné. Na druhou stranu to jsou pracovní místa, která nejsou potřeba v chřadnoucím průmyslu. Práce se přesouvá do služeb. A to jsou služby.
Kdyby se to s ekologií myslelo vážně, tak by se silně prosazovala hromadná doprava. Měla by být "skoro" zadarmo. Pohodlná a častá. dá se udělat podstatně ekologičtější společná přeprava než každý sám.
Ale zaměstnavatelé vyžadují flexibilitu a nezajímá je, jak se do práce a z práce dostanete. Např. firma je daleko cca 35km. Autem cca 0,5h. Dopravou něco přes hodinu a s přestupem. Pokud se zdržím v práci, nenavazuje přestup a cesta je cca 1,75h. Tzn., že každý den strávím neproduktivně na cestě cca 2-3 h. Kolegové to řeší nákupem "levného" auta a jízdou hromadně - neekologické auto, ale alespoň sdružená jízda. Pokud je někdo ve směru sám, tak jezdí neekologicky sám. :)
Tady může být prosazování přístupu k přírodě. Levná, pohodlná a častá hromadná doprava. Podpora zaměstnavatelů, kteří si zaměstnance přivezou (opět hromadně). Tady může být podpora na elektro minibusy pro svoz zaměstnanců.
Ale to by ohrozilo autoprůmysl = taky pracovní místa.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-26 23:31:47

Řekl bych, že auto se čtyřmi lidmi výjde ekologičtěji než z poloviny obsazený vlak (a to mnoho vlakových spojů jezdí téměř prázdných). Je potřeba zohlednit i fakt, že při cestě autem jedete přímo za svým cílem a musíte tím pádem urazit kratší vzdálenost. Když cestujete hromadkou, která většinou jezdí jen po páteřních trasách, musíte přestupovat, abyste se dostal do svého cíle, takže celková trasa je třeba o třetinu delší než autem.

Potom máte naopak spoje, které kvůli zajištění dopravní obslužnosti zajíždějí úplně do každé díry. Vystupuje tam třeba jen jeden člověk, ale zajíždět tam kvůli němu musí dvanáctitunový autobus.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

František Kroupa,2022-09-28 10:19:19

U takových spojů na většině zastávek nenastupuje ani nevystupuje nikdo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-27 10:57:58

On je špatně nastavený celý průmysl a celkově společnost. Systém, kdy se dostupnost práce zúží na několik míst po ČR a zbytek se musí dojíždět nebo se vylidní, je špatný. A za současného stavu s phm a ekologií není udržitelný. Ono kdyby se zredukovala doprava, tak sice hodně lidí ve službách přijde o místo, ale vzniknou místa nová, protože to, co se nedoveze, se bude muset vyrobit na místě. Kdyby se nedováželo ovoce a zelenina z jižních zemí, tak sice přijde o místo hromada kamioňáků, ale zase vznikne poptávka po zaměstnancích v zemědělství, protože se bude muset vyprodukovat násobně více ovoce a zeleniny u nás. A to je jen jeden z mnoha případů. O mase platí to podobné... Prostě celkově by bylo potřeba obnovit výrobu a život v regionech, které se vylidňují. A za jeden z důvodů vylidňování považuji právě snadnou dostupnost individuální a nákladní dopravy. A s tím souvisí i to pohodlí a rozežranost lidí. Jo, nemohli by si v lednu koupit mango, místo naleštěného jablka z NZ by měli normální jablko od Hradce a když budou chtít bílý jogurt, bude jeden dva, nemusí být 10 druhů. kam vede současný systém vidíme všichni. A to nemyslím jako manipulativní techniku, ale o tom, jak vypadá život na vesnicích, dostupnost nákupů nebo zdravotní péče nebo školství se mluví již dlouho. Takže pokud by se doprava omezila tak, aby to vedlo k rozvoji výroby/průmyslu/služeb v jednotlivých regionech, tak proč se s auty a veřejnou dopravou nevrátit o pár let zpět?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Eva M,2022-09-27 12:59:24

"Systém, kdy se dostupnost práce zúží na několik míst po ČR a zbytek se musí dojíždět nebo se vylidní, je špatný."

- tak ona ta specializace a monopolizace vznikla spontánně - na zamezení musí být speciální ouřad.....a císařpán se zatraceně snažili, aby měli co nejhustší železniční síť................"A za jeden z důvodů vylidňování považuji právě snadnou dostupnost individuální a nákladní dopravy." - šmankote. :)) není to naopak? .....spíš to vypadá, že selhává síť "středně velkých sídel", kde je dostupné v zásadě všechno. Třeba takový Kolín nebo Beroun, nebo např. Blansko, drží při životě dobré spojení s Prahou či Brnem. Pro satelity těchto menších měst už je řešení mnoha situací běžného života spíš složité..... :))) to Vaše pojetí vesnice lehce připomíná vězení.....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-27 15:15:40

Že Kolín nebo Beroun drží při životě jen dobré spojení s Prahou? Asi ano, ale právě už zde je ten problém. Proč tomu tak je? nemám nic proti dobrému spojení, ale co se zamyslet nad tím, proč ti lidé vlastně musí do té Prahy dojíždět? Nemohla by část firem, do kterých se do Prahy z Berouna jezdí, sídlit v tom Berouně? Proč musí vše být koncentrované v Praze?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-27 13:05:32

Pane Karasi, Vy máte krásný idealistický přístup k životu. Ale Vaše představy o tom, jak by věci mohly fungovat lépe, se bohužel vůbec neopírají o realitu. Už jsem Vám to tu dokonce jednou psal: Lidé žili historicky na venkově proto, že bylo potřeba násobně více pracovníků v zemědělství. Ti pak na sebe nabalovali nutnost dalších pracovníků ve službách i v řemeslech.

Dnes naopak na vesnici lidé žijí hlavně ze dvou důvodů. Zaprvé ze setrvačnosti - jejich rodiny tam žily desítky nebo stovky let. Pokud jde průmysl, který tam fungoval už dříve, ten se často stěhovat nevyplatí. To už by spíš rovnou zavřeli. No a zadruhé na venkově žijí lidé, kteří z metropolí touží uniknout. Ale stejně pak dojíždějí do metropolí ať už za prací nebo z jiných důvodů.

Dnes už většinu lidí na venkově nic objektivního jako v minulosti nedrží! No a kdybyste znedostupnil dopravu, tito lidé nezačnou pracovat na vesnici, ale naopak se přestěhují do metropolí, kde by ta práce byla! Na venkově by zbylo jen malé množství opravdových zemědělců a pár dalších nezbytných profesí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-27 15:11:44

S tím více méně nesouhlasím. Máte pravdu, ale ta je právě důsledkem globalizace/dovážení všeho a špatného řízení státu jako takového, kdy se něco takového, jako rušení pracovních míst mimo velká centra vůbec připouští, a zároveň rozmach dopravy umožňuje toto dělat. Netvrdím, že když se omezí auta, vše bude ok. Nebude. Přijde šok. Změny v dopravě nemohou přijít samostatně, musí to být v kombinaci s přeuspořádáním celé společnosti. A to je tak náročné a bolestivé, že se do toho nikomu nebude chtít, tak to prostě jednou celé spadne a bude to.

Položte si otázku, proč všichni dojíždí do metropolí. Copak všichni musí sídlit v metropolích? A že jinde nejsou lidé? Zamotaný kruh. Takže například zdaňte firmy se sídlem v metropoli na dvojnásobek, těm v regionech dejte úlevy, a za firmami se přestěhují i lidé. Až v metropoli nebude práce, lidé začnou hledat i jinde.

A doklad o tom, jak doprava třeba i škodí místním v odlehlých regionech a stojí za jejich krachem? Krásný doklad je Kokořínsko. Nádherná oblast za Prahou, kde to žilo turisty, penziony, ubytováním, hospůdky, koupaliště... S rozvojem dopravy tam Pražáci přestali jezdit na víkendy, protože dostat se tam autem byla otázka chvilky, a postupně vše zaniklo, zmizeli turisté. A něco podobného se děje i v českých horách. Dříve se dostat do Špindlu nebo do pece byla půldenní cesta. Spousta ubytování, vše plné, horské chaty také plné... Dnes? Z Prahy jsem tam za hodinu a půl, jezdím tam na otočku, nemám potřebu tam utrácet za ubytování, jídlo. Parkoviště vždy plné, ale ubytování krachují, podmínky se tam rozhodně nezlepšují. A o boudách ani nemluvit, většina jich krachuje.

Na vesnici u Sedlčan před pár lety byla pošta, obchod, bus... Dnes je tam mrtvo. Každý si autem zajede nakoupit jinam, děti se vozí na kroužky klidně až do Prahy... Jo, proč ne, po dálnici jsme tam z Prahy za 45 minut, to je skoro rychleji, než přejet Prahu. A dříve živá a společensky aktivní vesnice je mrtvá, každá rodina dvě tři auta...

Společnost se ubírá špatným směrem a postavit se proti nejde, chápu, kapři si sami rybník nevypustí. Situace se bude muset řešit násilně přes regulace a omezení, ostatně jsme toho již svědky, jen je otázka, nakolik si to kdo uvědomuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-27 16:15:53

Pane Karasi, nemůžu s Vámi souhlasit ze dvou důvodů. V první řadě firmy se stěhují do metropolí proto, že je to pro ně z různých důvodů výhodnější. Chtějí být blíž k zákazníkům, k dodavatelům i k zaměstnancům. Shlukováním ekonomiky do velkých center se naopak snižuje dopravní zátěž. A Vy byste to chtěl pokutovat a vyhánět podniky na periferie. Pro ilustraci: člověk žijící v Praze k životu vůbec auto nepotřebuje. Člověk žijící na vesnici se naopak bez auta prakticky neobejde.

Zadruhé je jedno, jestli se nám fungování současného světa líbí nebo nelíbí, důležité je, jestli existuje postup, jak ho radikálně zlepšit. Takové postupy už zkoušel kdekdo s obdobnými výsledky. Až se mezi lidmi zvyklo podobné pokusy komentovat větou: "Mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako obvykle." Sociální inženýrství je cesta do pekel. Jakkoliv dobrá myšlenka bude ve výsledku realizována skrze politiky a úředníky. Čímž vznikne ještě větší paskvil a větší problémy, než které se měly vyřešit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-27 16:48:07

Se stále míjíme. Máte pravdu. Za současné situace. Otázkou je, zda nechat firmy dělat to, co chtějí. Co je dobré pro firmy a společnosti zdaleka nemusí být dobré pro společnost jako celek. regulace jsou a budou potřeba, ale to už je pak otázka náhledu na soukromé vlastnictví, společenskou prospěšnost a podobně, namátkou lze jmenovat například Airbnb, kde se pohled na to, zda se svým bytem smíte nakládat tak, jak chcete, liší poměrně radikálně, školství zdarma, kde produkujeme spousty absolventů humanitních oborů, co nemají uplatnění, zda platit vzdělání lékařům, když pak odchází do zahraničí, ale v pohraničních oblastech chybí... Ano, sociální inženýrství je špatně, ale nechat to vše volné s tím, že si to vyřeší trh, také není možné, to by tu bylo jinak pár nadnárodních korporací a zbytek by byl za otroky. Určovat trhu jak má vypadat asi moc nejde. Na druhou stranu ale nechápu, proč by stát nemohl více podpořit firmy a společnosti, které přináší rozvoj do zanedbaných regionů a vesnic, a naopak znevýhodňovat společnosti, které se chtějí nacpat někam, kde je již plno. Nevidím žádný důvod, proč by si stát nemohl ekonomickými nástroji pomáhat lépe vyvažovat rozdíly a potřeby jednotlivých regionů, případně proč by nemohl určovat základní pravidla pomáhající snižovat právě třeba dopravní zátěž, například zákazem dopravy zdarma a uvalením extra daní na zásilky z eshopů, protože třeba objednávání spousty oblečení navíc jen proto, aby si to někdo mohl zkusit a zase to poslal zdarma zpět, je podle mě naprosto zcestný koncept, který firmě možná generuje zisk, ale při stovkách tisících klientů je to zbytečná spotřeba phm a zbytečná zátěž dopravy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-27 17:41:23

Protože každý ten Váš návrh by situaci možná zlepšil, ale možná taky zhoršil. A zcela jistě by přibyla administrativní zátěž státu. Ty příkazy a zákazy byste nevydával vy, nýbrž nějaký politik, potažmo úředník. Už si rozumíme? Kdybyste měl k dispozici krále Miroslava, uměl byste ho stotisícrkát naklonovat a dosadil byste jeho klony do všech úředních funkcí, tak by to možná fungovalo. Ale v realitě to funguje například tak, že ekologičtí aktivisté začnou tlačit na politiky a úředníky, aby zachránili klima, politici spolu s úředníky vytvoří systém dotací, finančních pokut a zákazů a paskvil máme na světě. Přitom původní myšlenka byla hezká.

Vy jste možná král Miroslav, ale jste sám a hlavně nejste ve výkonných funkcích. Když ty svoje návrhy na regulace předáte kompetentním osobám, udělají z toho takový paskvil, že se budete chytat za hlavu.

Navíc je dost absurdní představa, že stát bude strkat nos do nabídek e-shopů a zakazovat jim zasílání zboží zdarma a podobné věci. Stát s bídou zvládá zajišťovat to, co by zajišťovat měl. Na tu Vaši hospodářskou polici by musel najmout další armádu úředníků. Souhlasím, že regulace jsou potřeba, ale mají také nežádoucí účinky. Proto by se k nim mělo přistupovat jen tam, kde přínos vysoce převažuje ta negativa.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-28 00:19:08

Jo tak :-) Vy to berete jako reálné návrhy? To byla čistě teorie, v praxi by to samozřejmě skončilo tak, jak píšete.

Ale jinak co se týká té absurdnosti, tak tam si nebuďte tak jistý. Nikdy nikdo neví, co koho ve vedení EU napadne. A navíc s rozvojem technologií bude vše jednodušší a rychlejší, viz třeba zmínka o neustálém připojení nových aut a možnosti hlášení polohy, spotřeby, překročení rychlosti...

Víte - mě se zde na oslu líbí jedna věc. I když tedy nevím, zda by mě spíše neměla znepokojovat. Odborných věcech jste přesní, ale jakmile dojde na společnost, podceňujete hloupost většiny, sobectví jednotlivců a celkově cynismus a nemorálnost politiků. Takže i když podobné zásahy nepovažujte za pravděpodobné, já si myslím, že je jen otázka času, kdy s nimi někdo přijde.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-28 11:51:42

No ale proč to akcelerovat zdola, že? :-)

Já naopak považuji za dost pravděpodobné, že trvalé sledování polohy vozidel se stane v EU realitou. Je to nejspravedlivější způsob, jak nahradit výpadek spotřební daně z PHM při nástupu elektromobility. A možnost využití k větší kontrole nad obyvatelstvem by byla jen třešničkou na dortu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

František Kroupa,2022-09-28 20:09:32

To, co navrhujte, už tady bylo, za vlády komunistů. Pomalu v každé vesnici byl menší podnik, výrobní družstvo, zemědělské družstvo nebo něco podobného. K tomu byl vybudován dobře fungující systém veřejné dopravy a síť zdravotnických zařízení - každý měl blízko obvodního lékaře, zubaře, dětského doktora a holky gynekologa. Na úrovni státu a v oficálních dokumentech se přijímala opatření ke snižování rozdílů mezi městem a venicí.
Ještě zřejmější to bylo na Slovensku, tam se při industrializaci v zapadlých koutech budovaly fabriky pomalu jak na běžícím pásu, a nejen to, myslelo se i zaměstnance - stavěly se bytovky nebo se poskytovaly výhodné půjčky na stavbu rodinných domů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Viktor Šedivý,2022-09-28 21:23:42

Takové ideální řešení to bylo - ale potvora nějak nefungovalo, že?

A tenhle "kapitalismus" zase fungoval jen do té doby, dokud se do toho nezačali montovat tací, co vědí nejlíp, jak má být společnost organizovaná a nezačali ohýbat svět regulacemi, dotacemi ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Max Karas,2022-09-29 09:23:17

Ano, socialismus nefungoval. Ale kapitalismus nefunguje také. Paradoxně jsou regulace nebo dotace jediným způsobem, jak to trochu ukočírovat. Není to dobře, škodí to, ale dovedete si představit, v dnešní globalizované době, jak by dopadlo nechat vše na trhu? Možná by Vám to fungovalo z hlediska ekonomického, ale určitě ne z hlediska sociálního. Dvě tři firmy by měly celosvětové monopoly na vše naprostá většina lidí by byla za otroky. Ostatně už dnes více méně není možné přijít s nějakým novým vlastním nápadem nebo firmou, protože obří firmy typy Google, Meta a nebo investorské skupiny to buď zabijí, nebo koupí. Ostatně ani vlády jednotlivých států nejsou schopné podobným firmám čelit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Řešení

Jiří Kocurek,2022-09-27 01:23:21

Řekl bych, že úřad rozhodující o potřebnosti/nepotřebnosti dopravy bude zkorumpovaný už od začátku. Valstně to bude taková skvělá legalizace vyděračské mafie se vším tím radostným okolo, včetně mrtvlo na dně Orlíku a zbloudilých kulek v ulicích. Opravdu chcete vystřelné oko, když to někomu vystřelí obě?

Odpovědět


Re: Řešení

Viktor Šedivý,2022-09-26 20:31:51

Ono je zapotřebí mít na vlastní FVE nejen prachy, ale i místo. Když si přepočtete metry, zjistíte, že jste tím vyloučil z úvahy drtivou většinu městského obyvatelstva.

Odpovědět

Řešení

Josef Šoltes,2022-09-26 12:26:42

Řešení je zjevné. Kdo má na EV, má většinou i na vlastní FVE. Počítali v té studii i s takovou synergií? A drtivá většina těch lidí má FVE s baterií, powerwallem. Velká část z nich má na zdi více než 20 kWh. Kdo má 50 kWh, nemusí nic řešit, protože síť zatěžovat nebude. A ano, je to na palici nabíjet baterky z dalších baterií. Ale to je holt život.

Odpovědět


Re: Řešení

Radoslav Porizek,2022-09-27 20:09:37

Na vyrobu 1 kWh uloziska je potrebnych az 1000 kWh energie (vedecka studia: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007850617301099 ) . Teda pokial sa nedosiahne aspon 1000 plnych nabijacich cyklov, jedna sa o bohapuste plytvanie energiou.
Litiova baterka NIE JE VHODNA na uchovavanie elektrickej energie v energetike (maximalne na kratkodobu stabilizaciu).

Aj ked by ma teda zaujimalo, presne aka velka cast ludi s elektromobilmi ma este navyse dokupenu dalsiu rovnaku alebo vacsiu baterku do domu a fotovoltaviku, ktora ju je schopna za den nabit.

Odpovědět

Pozor, katastrofici zprava i zleva

Pepa Vondrák,2022-09-26 10:45:46

No a jen tak střelím od stolu. Už jste si všimli, že zrovna v té Kalifornii realizují stabilizaci sítě pomocí bateriových úložišť? A jelikož v USA není žádný komunismus, pak to také znamená, že cena této stabilizace není financována něčím jiným, ale že si sama na sebe vydělává? Tedy, jinými slovy, existuje ekonomický mechanismus, jak v článku zmíněné odběry pokrýt a tedy i financovat?

Dále uvádím principy katastrofických předpovědí a několik konkrétních případů: https://libinst.cz/krize-s-konskym-trusem-roku-1984/

Sranda je, že jak bateriová úložiště, tak elektromobily jdou za stejnou firmou (za těmi samými firmami, protože to nedělá jen jedna firma). Takže sice nepíšu studii, ale předpokládám, že to bude tak, že dle stavu zátěže sítě bude pravděpodobně poměr ceny elektromobilů(jejich baterií) a bateriových úložišť fluktuovat poblíž rovnovážného stavu, kde každé zvýšení zátěže sítě automaticky vyvolá zdražení elektroaut. A taky předpokládám, že další ovlivnění spotřeby elektřiny může přijít s její různou cenou v různé denní doby.

Konkurence zase píše studie ... čim víc o tom přemýšlím, tim víc si myslím, že tu studii psal nějakej blbec.

Odpovědět


Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Eda Moravec,2022-09-26 12:10:04

Jasně Pepo, v institucích jako: „National Accelerator Laboratory, Menlo Park, CA“, a také v „Precourt Institute for Energy, Stanford University, Stanford, CA“ nebo v „Technology, and Economics, ETH Zurich“ … tam všude jsou jen samí blbci.

Odpovědět


Re: Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Pepa Vondrák,2022-09-26 12:22:21

Inu, je to trochu ode mě provokace, uznávám. Ale že jste se chytnul zrovna na toto a ne argumentaci výše. Zkrátka jak říká přísloví: "postižená husa nejvíc kejhá" :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Vera Tadeasova,2022-09-26 14:01:17

Obávám se Pepo, že nemáte pravdu, a že to není od Vás provokace, ale kejhání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Josef Hrncirik,2022-09-26 15:05:15

Pomocí Green Dealu, embarg, ratingů, LCOI, kurzů párkrát přeoráme trhy a můžete si trhnout i bez WW

Odpovědět


Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Z Z,2022-09-26 14:10:17

"Už jste si všimli, že zrovna v té Kalifornii
realizují stabilizaci sítě pomocí
bateriových úložišť?"

Môžete to aj nejako doložiť, aký celkový výkon a pod.
je použitý na "stabilizáciu siete"?
Zdá sa mi to ako nezmysel, že by to bol nejaký významný podiel.
Dôležité bude prepojenie s inými štátmi USA, elektrárne a pod.
a nie elektrobatérie.

Odpovědět


Re: Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Pepa Vondrák,2022-09-26 14:44:15

Jeden zdroj je zde: https://www.renewableenergyworld.com/storage/pges-tesla-megapack-battery-in-california-now-operational/ , a článek vyznívá tak, že situace se dost mění a zdroje navyšují, takže předpokládám, že jim to funguje.

K této otázce: Môžete to aj nejako doložiť, aký celkový výkon a pod. je použitý na "stabilizáciu siete"?"
Odpověď: pokud je mi známo, od instalace bateriových úložišť výpadek nebyl, takže to co tam mají asi stačí ne?

K vašemu názoru o propojení s ostatními státy: fajn, ale to zjevně nestačí, viz. článek zde: https://abcnews.go.com/US/california-blackouts-power-grid/story?id=89460998

Odpovědět


Re: Re: Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Z Z,2022-09-26 15:35:05

Aha,takže ako som očakával,
z jedného reklamného článku tvrdíte nezmyselné tvrdenia.
Žiadne konkrétne čísla za celú Kaliforniu...
A zjavne máte "guláš" v základných pojmoch,
neviete nič o regulácii elektrizačnej sústavy,
či čo si predstavujete pod "stabilizáciou",
motáte to dokopy s výpadkami...
Prostredný odsek je vyslovene smiešna argumentácia...

Odpovědět


Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Viktor Šedivý,2022-09-26 19:29:57

Rozlišujte STABILIZACI a AKUMULACI.
Pro stabilizaci - vykrytí krátkých výkyvů - stačí poměrně malé kapacity, musí být dostatečný výkon a hlavně bleskový náběh. Na to se baterie rozhodně dají použít.

Akumulace znamená dlouhodobé uložení velkých množství energie. A na to jsou aku dost drahé, takže Kalifornie využívá energetické soustavy sousedních, nedostatečně pokrokových států, které se ještě nevzdaly uhlí, na to, aby akumulaci moc nepotřebovala.

Odpovědět


Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Oldřich Vašíček st.,2022-09-26 22:59:25

Ten mechanizmus stabilizace je jednoduchý. Baterie je drahá jako prase, ale stabilizace soustavy za to stojí. Tzn. I když je to drahé, tak to spotřebitel zaplatí, protože mu nic jiného nezbývá :). A ano, dá se na tom slušně vydělat. Tato stabilizační kapacita je královsky placena. I u nás. Ale nezlevní to energii. A čím více se bude používat, tím to bude dražší. I když OZE produkují energii "zdarma". :)
Jo, když do toho jdou investoři a dají do toho prachy, tak jde skoro všechno. Že by to šlo i levněji a zeleněji bez OZE je jiná věc. Už to není tak "Cool". :)

Odpovědět

Tak já

Karol Kos jr.,2022-09-26 10:42:31

myslim, že by bylo nejlepší nabíjet auta za dne, během jízdy z a do práce.
Vyřešilo by to ten problém s nabíjením a přetížením sítě v noci a mělo by to tu výhodu, že by se pak nemuselo dobíjet ani v práci.
A ještě, když by si pak pracovník dobil auto cestou z práce, by moh´ pak použít část kapacity na provoz domácnosti..

Odpovědět


Re: Tak já

Viktor Šedivý,2022-09-26 19:30:42

Myslíte ze sběrače, jako trolejbus? ;-)

Odpovědět


Re: Tak já

František Kroupa,2022-09-28 10:33:58

Já bych to ještě rozvedl - jezdit by se mělo jen z kopce. Auta by nejenže nepotřebovala dobíjet, ale ani by nemusela mít motor! Tuto cestu už před lety narýsoval Jára da Cimrman, kdy jako majitel dolu Marcela u městečka Grünbach sestrojil zdviž pro horníky, která se obešla bez motorového pohonu.

Odpovědět

Opravdu?

David Röhlich,2022-09-25 22:45:38

Článek stojí na tvrzení, že v noci nenabiji eauto, protože bude přetížená síť.
Ale to je naprosto absurdní tvrzení. Když budu 8 hodin v práci, hodinu na nákupech a hodinu na cestě, zbývá na nabití 14 hodin. Když budu movitý důchodce, tak budu mít tu Teslu strčenou do zásuvky 22 hodin denně! Pokud nejsem taxikář, budu potřebovat denně nabít tak čtvrtinu kapacity. Což se dá zvládnout za hoďku. Celý koncept je o tom, že eauta zapojená do zásuvky doma, mají dost času na to, aby se nabila v době, kdy je energie přebytek. Spotřebu mají vyrovnávat a síť stabilizovat. Takže třeba k ránu, když se ochladí a klimatizace přestanou žrát, musí nějaký výkon přebývat. V každé zemi to bude jinak, ale vždy se najde denní doba, která je pro nabíjení výhodná. Takže tento článek (apríl dnes není) vnímám spíše jako šíření poplašné zprávy nebo test kritického myšlení.

Odpovědět


Re: Opravdu?

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-25 23:32:22

Ten článek vychází ze studie, která predikuje stav v Kalifornii po plném přechodu na elektromobilitu. Díky příhodným světelným podmínkám má Kalifornie v energetickém mixu hodně solárních zdrojů. Kalifornie je ale také typická tím, že u nich v noci slunce nesvítí. A k tomuto energetickému výpadku navíc půlka státu začne v noci nabíjet svoje plechové miláčky ze sítě. Pokud nechtějí jako ekologové z Německa nabíjet šťávou z plynových elektráren, budou muset hledat nějaké jiné řešení.

Narozdíl od movitých důchodců většina automobilistů ráno vstává a jede někam do práce nebo do školy a odpoledne to samé zpátky. Když se vrátí domů, zapnou naplno klimatizaci, kterou měli přes den staženou. Takže nabíjet by mohli až pozdě večer, ale to už je zase málo slunce. No a ráno už potřebují auto nabité, aby mohli zase vyrazit, kam potřebují.

Jo movití důchodci ti mají holt život. Proč my vlastně nejsme všichni movitými důchodci? Spousta problémů - například s dobíjením - by tím hned zmizela.

Odpovědět


Re: Opravdu?

Vojta Ondříček,2022-09-26 07:29:22

Jak psal p. Hruška - šlo o extrapolaci zátěže elektrické sítě v závislosti nárůstu elektromobility. Ideální je pochopitelně rovnoměrné rozložení zátěže v závislosti na poskytovaném el. výkonu zdrojů.
V případu solárních zdrojů dává smysl nabíjení části elektro-automobilů v denní (sluneční) době. Proto článek upozorňuje na nutnost vybavit parkoviště zaměstnanců fabrik nabíjecími terminály napájenými El-voltaikou přímo na místě.
Další možností je zavedení "plovoucího" tarifu v například čtvrthodinovém rytmu. Pak bude možné zastavit nabíjení automobilu na dobu vyššího tarifu a pokračovat s nabíjení za nižší tarif. To se potkává i s tou představou měnící se energetické náročnosti domácností během dne.
Zkrátka, když se nepodniknou patřičné kroky k regulaci vytížení el. sítě, tak bude docházet k výpadkům sítě zapříčeněným přetížením sítě.

Zažil jsem podobnou situaci v jednom rekreačním středisku na konci léta. Pobyt v chatkách a v nich přímotop. No a za pár dní našeho pobytu se hodně ochladilo a všichni rekreanti nastavili přímotop na vyšší teplotu (22°C) ... a bác pojistky na hlavní rozvodně vypnuly celé středisko. V chatkách byla citelná zima, elektrické plotny zůstaly studené, akorát osvětlení šlo a když se pokoušel přivolaný energetik pojisty zapnout, tak to nešlo, neboť vlivem chladu v chatkách (kolem 12°C) by přímotopy pracovaly na maximum. Na současný "běh" všech instalovaných přímotopů a varných desek na maximum nebyla síť dimenzována. Zkrátka místo redukovaného přímotopu, řekněme na 18°C , který by síť snad dokázala ještě "uživit" jsme měli vyloženě zimu a tím i předčasný konec rekreace. Princip - kde nic není, ani čert nebere.

Odpovědět


Re: Re: Opravdu?

Max Karas,2022-09-26 10:03:52

Takže pokud bych to trochu rozvedl, tak Vy přijedete s autem s polovinou nádrže k pumpě a ...

1. nevíte, zda budete moci natankovat
2. nevíte, jak dlouho budete tankovat
3. nevíte, kolik budete moci dotankovat
4. vůbec nemáte jistotu, že neodjedete s nižším stavem, než se kterým jste přijel

Hm, a to se vyplatí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Opravdu?

Vojta Ondříček,2022-09-26 23:43:53

Ano, máte pravdu, když nebude benzín, ani nafta, či alkohol ...
tak přijedete s autem s polovinou nádrže k pumpě a ...

1. nevíte, zda budete moci natankovat
2. nevíte, jak dlouho budete tankovat
3. nevíte, kolik budete moci dotankovat
4. vůbec nemáte jistotu, že neodjedete s nižším stavem, než se kterým jste přijel.

To je ta tragedie, že si lidí myslí, že s rostoucím počtem aut a letadel a ujetých, nebo uletěných kilometrů se bude dobývat ze Země stále víc a víc ropy a že bude pořád dost kyslíku a dýchatelného vzduchu.

Žádný strom neroste do nebe, říká se a lidstvo se musí připravovat na přicházející nedostatky fosilního paliva. Elektrický proud je alternativou zdroje energie v automobilitě, i když ne tak pohodlnou jako fosilní palivo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Opravdu?

Jirka Naxera,2022-09-27 00:01:22

Tak zrovna ten alkohol v drtivé většině případů obnovitelným zdrojem je už teď, tím pádem i uhlíkově neutrálním, takže kdyby se zlevnila jeho výrobu (nějaká genová zmanipulovaná řasa v čističce třeba?) by budoucí mobilitu mohla řešit mnohem úspěšněji než baterky všude. Skladovat lze triviálně dlouhodobě, hustotu energie má dostatečnou, ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Opravdu?

Jiří Kocurek,2022-09-27 01:31:48

A pak přijdete do restaurace a

1. nevíte, jestli uvařili
2. nevíte, jestli se jim to podaří dodělat
3. nevíte, jestli nedovařené jídlo vyhodí
4. nevíte, jestli vyhodí i to uvařené jídlo, protože nejede kasa

protestujete proti plýtvání jídlem a požadujete více regulací, které mají zajistit, že restaurace navaří, idkyž nejde proud a přes zákaz vařit na plynu.

Ovšem z energetického hlediska je "ideální" akumulace do vodíku. Elektrolýzou vyhodíte 70-75 % "navařeného jídla" a ještě dostanete dotaci. Joseph Heller by to vymyslet nedokázal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Opravdu?

Max Karass,2022-09-27 15:25:43

A ta správná příprava spočívá v tom, že evropská civilizace se sama více méně zlikviduje?

Odpovědět


Re: Re: Opravdu?

Viktor Šedivý,2022-09-26 19:37:30

Zdražení proudu ve špičce by pomohlo, pokud by problém spočíval v krátkém večerním úseku. Slunce ale nesvítí celou noc, takže z fotovoltaiky nemáte až do rána zhola nic. Jasně, kolem půlnoci většina domácností zhasíná - to ale s energetickou bilancí zas tak moc neudělá, vypnutých pár svítidel a trocha zábavní techniky neuvolní potřebné desítky kW.

A ta FV parkoviště - no do Kalifornie možná dobrý. Nebo do Španělska.

Odpovědět


Re: Re: Re: Opravdu?

Vojta Ondříček,2022-09-26 23:46:08

Nebo do Itálie, do Egypta, do Lybie ... do Austrálie.

Odpovědět

Náklady

Max Karas,2022-09-25 17:02:34

Je tu někdo, kdo by mi trochu osvětlil výpočty? Skoro všude ve všech srovnáních se uvádí, že elektromobil je stejný, případně levnější. A uvádí se běžné ceny benzínu a elektřiny. Ovšem v benzínu jsou v ceně daně, které tvoří velmi podstatnou složku. Jak bude eaut přibývat, bude se snižovat spotřeba benzínu a tím bude i výpadek na výběru daně. Pokud by všichni najednou přešli na eauta, kde stát vezme finance na zacelení té díry? Vždyť na PHM byl výběr za rok okolo 100 miliard . To není tak úplně nízká částka. Jak chce stát podobné daně při nabíjení doma ze zásuvky ošetřit? Bude se nabíjení povinně hlásit, nabíječky budou zapečetěné a půjde to přes samostatné hodiny? A nebo... ? A jak naroste pojištění? Náklady na nehodu, která u spalováku je za pár korun, může být u eauta, kde jsou baterie integrované do karoserie, v úplně jiných řádech. Jak toto vše bude ošetřeno, až bude eaut více? Jen ta spotřební daň provoz na elektřinu oproti dnešku značně prodraží.

Odpovědět


Re: Náklady

Pavel Slavík,2022-09-25 20:31:45

Spotřební daň na elektřinu podražit nemůže. Tu lze ale uplatnit na veřejnou nabíječku pro euta.
Příklad z praxe: LPG. Tam jsou hned tři různé daně: topení, vaření a auto. Máte-li všechno, máte teoreticky tři sklady. Prakticky byste musel být ťululum, pokud byste nešvindloval. :-) ... ale u pumpy ji zaplatíte.
Euta jsou ale šance pro občasné zdroje energie, které mohou produkovat levný vodík, když nebudou mít pro energii lepší uplatnění. Tím se pak euto natankuje za pár vteřin. Předpokladem jsou dostupné zásobníky vodíku, založené na jiném principu, než tlaková nádoba.

Odpovědět


Re: Re: Náklady

Max Karas,2022-09-25 21:08:12

To vše je fajn, ale pokud se rozšíří elektroauta, stát někde ty miliardy bude muset vzít.

Odpovědět


Re: Re: Re: Náklady

Viktor Šedivý,2022-09-26 19:38:58

Třeba silniční daň na všechna vozidla, počítaná za ujetý jakýkoli kilometr.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Náklady

Jirka Naxera,2022-09-26 20:45:00

Na tohle existuje jedna taková hezká proxy, která navíc nevyžaduje žádnou investici, a navíc zvýhodňuje úspornější baterkoauta - spotřební daň na elektřinu. ;-)

A cynicky poznamenám, že jediným důvodem, proč by jí (po dostatečném rozšíření elektromobility) stát nemél zavést, je zájem politiků na přihození zakázky na rozšíření šmír^H^H^H^Hmýtného systému kamarádíčkům.

Odpovědět


Re: Náklady

Kamil Š.,2022-09-26 05:37:24

Také mě napadla podobná myšlenka... Ten výpadek je výrazný a těžko může zůstat bez náhrady.
Celkem logicky se nabízí zavedení spotřební daně na ELE... Tím myslím na všechnu, ne jen tu spotřebovanou elektromobily.
Jednoduchým výpočtem vychází, že by spotřební daně z automobilových paliv nahradila daň cca. 1 Kč/kWh...

Odpovědět


Re: Náklady

Vojta Ondříček,2022-09-26 07:39:32

Správně, vlastní "hodiny" v nabíječce e-aut (s vlastním tarifem). Můj synátor to tak v garáži v paneláku má, i když je teď ten tarif ještě stejný jako ten pro domácnosti. Počítám, že se to brzo změní.

Je pochopitelně také možné, aby majitel e-auta odečetl třeba k 1. každého měsíce údaj počítače km na tachometru a ten údaj zaslal na patřičný úřad, který by si onu silniční daň vybral z bankovního konta majitele.

Odpovědět


Re: Re: Náklady

Vojtěch Kocián,2022-09-26 10:44:02

Nejjednodušší řešení je jednou ročně vykázat kilometry a za ty zaplatit. Jako bonus by odpadly všechny dálniční známky, mýtné na dálnicích a tak podobně. Prostě silniční daň podle ujetých kilometrů a velikosti případně typu auta. Není důvod, aby se platilo jen za dálnice, když doprava rozbíjí i ostatní silnice. Jediné, co by se muselo zajistit, by bylo odečtení kilometrů ujetých v zahraničí, respektive rozúčtování podle oblasti, kde se jezdilo. Nebál bych se, že úřady nepřijdou na způsob, jak z lidí vytáhnout peníze, které jim budou chybět po přechodu na jinou technologii. Hlavní je, aby to samotné vytahování nesežralo moc velkou část těch vytažených peněz (jako česká verze dálničního mýta).

Odpovědět


Re: Re: Re: Náklady

Vojta Ondříček,2022-09-26 23:56:40

Tak jsem to také myslel.

V některých státech jsou dálnice vlastnictvým nějakého podniku a to by tu záležitost komplikovalo akorát o to, že sprráva takovéto dálnice registruje konkrétní vozidlo a najeté kilometry a účet pak zašle finančnímu úřadu kde je ono vozidlo zpoplatněno.

Pochopitelně se namítne, že to bude zneužito podvodníky, kteží budou jezdit s ukradenou SPZ, ale to je zase práce pro policii.

Odpovědět


Re: Náklady

Oldřich Vašíček st.,2022-09-26 08:48:11

Už jsem na to upozorňoval před nějakou dobou. Ale řešení je jednodušší, než se čeká. Žádné dvojí hodiny, apod. Vždyť to auto Vás nabonzuje samo! Každé dnešní auto má připojení k síti (myslím datové - Internet). Ví, kdy jste "tankoval" a kolik, kolik jste na to ujel km, atd. Stačí uzákonit, jak často to musí auto hlásit a je po problému. Pokud nebude připojení, v určitém časovém úseku (např. 1x měsíčně), tak to bude pro auto "vážná" závada donutí Vás k návštěvě servisu a opravu. Jinak se zastaví a nikam nepojede (nebo se nebude dát nabít). Vše je jen SW záležitost, takže všechny tyto věci jdou zařídit již na současných autech. Pokud se změní technologie přenosu (vypnou 4G sítě a pod.), tak buď bude možný nějaký paket nebo bude auto jen na výstavku. Možná, ale dostane označení veterán a tam jsou možné úlevy. :)

Odpovědět


Re: Re: Náklady

Max Karas,2022-09-26 09:51:08

To by šlo, pravda. A k tomu hned mohou přidat log se záznamem trasy a rychlostmi, případně umělá inteligence vyhodnotí značky a jízdu (třeba značku STOP) a z účtu se budou strhávat nejen platby za tankování, ale i pokuty.

Odpovědět


Re: Náklady

Stanislav Kneifl,2022-09-26 19:52:38

Tuto otázku jsem položil jednomu zapálenému elektroapologetovi v high-profile panelové diskusi vysílané online. A víte, co mi na to odpověděl? Že výpadek spotřební daně bude kompenzován snížením výdajů na zdravotnictví, protože až budou jezdit všude jen elektromobily, budeme daleko zdravější. A obávám se, že to myslel skutečně vážně. No, i s takovými lidmi musíme pracovat...

Odpovědět

Roční období zvané Zima

Dalimil Ryšavý,2022-09-25 10:54:53

je takové poněkud zvláštní. Slunečního svitu poskrovnu, zvláště pak v noci a navíc ten vošklivej vítr má v noci tendenci slábnout až prakticky do tišiny, že? Počítají soudruzi s tímto faktem, nebo jen prostě poručí?

Odpovědět


Re: Roční období zvané Zima

Pavel Slavík,2022-09-25 20:36:53

Němečtí soudruzi s tím počítali: chtěli nahodit plyn a tohle dořešit chtěli až tehdy, až budou akumulační elektrárny. Jednu takovou dělal Siemens: adiabatická. Velká jeskyně, halda šutrů a vzduch se pumpuje tam a zpátky. Je to jak přečerpávací elektrárna, ovšem vystavitelná skoro kdekoli a bez takového záboru místa. Další snadná možnost je solární elektrárna s akumulátorem tepla jako je ve Španělsku nebo jaderná s akumulátorem tepla na eliminaci problému setrvačnosti té jaderné části.

Odpovědět


Re: Re: Roční období zvané Zima

Jiří Kocurek,2022-09-27 01:44:51

O solární elektrárně s akumulátorem jako ve Španělsku proběhly nepěkné zprávy. Projekt v Nevadské poušti zkrachoval, miliarda dolarů v kýblu, SolarReserve už není: https://en.wikipedia.org/wiki/SolarReserve

Tolik o snadné možnosti. Nevadská poušť je pro tyto účely dokonce lepší než Španělsko.

Odpovědět

Trochu mimo mísu.

Vlastimil Polívka,2022-09-25 08:56:49

Zdravím diskutující. Kdyby tam nebylo napsáno, že tu studii dělali akademici, tak bych si myslel, že to napsal nějaký středoškolský student po flámu. Naprosto to ignoruje reálný stav a dost věcí je vynecháno. Na internetu je dost relevantních zdrojů, kde lze dohledat , jak se věci mají. Je to dost nudné a sledovanost to také nezvedne, pokud se dozvím, jak se Austrálie stává energetickou velmocí. Jinak ty "megapaky" vydělávají tak, že se o tom ČEZu ani nezdá. Jsou vyprodaný na pár let dopředu. Jo a kdy byl v Austrálii naposledy "blackout". Šlape to, nuda a není o čem psát.
Spojené státy neřeším, ale sleduji. Nejen Texas má grid (síť) z "powerwall"ů, který funguje jako "gigapack". Že o tom nikdo tom nic neví. Aha, o Tesle se moc nepíše, je to automobilka. Leda že by zase něco "blaflo". Plus solární střechy a i baterie aut v síti.
A tím se dostáváme na domácí dvorek. Zkuste se podívat obráceně. Na sídlišti nebudete nabíjet, když se tam nedá ani zaparkovat. Možná nebudete mít ani auto. Nebude to ekonomicky zajímavé. Když už ho mít budete, musí být na domě soláry a taky tam bude nutně větší "powerwall". Nabíjet by šlo někde jinde. Například v práci, nebo na nákupu. Kolik toho vlastně najedete týdně? Kdyby ČEZ neměl totální monopol, tak nabijete i komunitně. V Německu to jde, proč ne u nás? A stavět dnes další atomku mi přijde jako ekonomická sebevražda. Nejsem odpůrce, ale pokud se měla postavit, tak před deseti lety.
Nejsem ouplně mladík, ale udivuje mne, jaké názory mají mnohem mladší lidé okolo. mne. Mějte se.

Odpovědět


Re: Trochu mimo mísu.

Florian Stanislav,2022-09-25 10:16:24

No, mimo mísu dost.
Na auta se solárními panely si u nás asi počkáme, počet slunečních dní v Kalifornii nebo Texasu bude o dost větší, jak u nás a navíc jsou víc na jihu, čili mají delší sluneční svit.
Jel jsem před víkendem objížďkou kolem Dukovan přes Dalešice, to je přečerpávací elektrárna k JE Dukovany.
Temelín 443 m m.n.m., asi 7 km odtud Vodní dílo Hněvkovice 376,5 m n. m., rozdíl 66 metrů. A přečerpávací elektrárna není. Samozřejmě nemůže být přímo na Vltavě, ale potenciál výškového rozdílu tu je.
Německé nabíjení aut a energetiku ( bez obdoby ČEZ monopolu) máte za vzor. To jste v rozporu i s jejich vládou, zdroje energie zestátňuje, oddálila uzavření JE, zelená energetika + záložní plynové elektrárny rozsypaly na padrť energetiku nejen Německa.
Píšete o JE :"Nejsem odpůrce, ale pokud se měla postavit, tak před deseti lety."
No, rady co mělo být 10 let nazpět jsou hezké a k čemu jsou dobré?

Odpovědět


Re: Re: Trochu mimo mísu.

Vlastimil Polívka,2022-09-25 12:17:30

Ta studie se právě týká Kalifornie. Problém není v autech, ale právě v domech a klimatizacích. Ono uchladit něco jako dřevěný dům ve výhni států na Mexické hranici není úplně snadné. S ohledem na vegetaci. Pískový a skalnatý povrch "žhne" dlouho do noci. V Moravském sklípku je teplota mnohem stabilnější a taky tam nelezou chřestívý potvory. Hlavně neřeší příčiny, ale následky.
Přečerpávačka u Temelína by se hodila, teren tam na to je. Akorát nás teď přijdou linčovat sedláci, co tam mají pole.
Německo je kapitola sama pro sebe. Ode zdi ke zdi. Asi mají smůlu na politiky, jako my. A přitom docela chytrý lidi. Komunitní výroba energií mi ale nepřijde jako úplně blbý nápad. Taky to můžete prodat komukoli, ne jen pár dominantním firmám na trhu. Pokud mám například možnost pořídit pár set kilowat na střechu, nebo stěnu, proč nemůžu prodávat sousedovi. Nechápu .... ale jo, chápu!
Ohledně JE. Před deseti lety to stálo sakra méně. Jo to o nákladech a nedává to smysl. Když hned začnou stavět, dostaví se to možná za 10 let. To budou náklady 10x výš. S ohledem na státní dluh bych tipnul tak dvakrát tolik. Modulární mini reaktor dává větší smysl a k tomu "megapack", nebo něco ekvivaletního na vyhlazení spotřeby. A může stát hned u továren. Když to může být na ponorce, nebo lodi, proč ne u města?
Co mi na teto studii vadí, že se vůbec nesnaží naznačit, jak situaci řešit. Jenom postrašit a pak zakážou nabíjení aut v noci. Takže milí lidé z jihu USA, pokud si nepořídíte fotovoltaiku s úložištěm, budete se pařit doma na zadku a za prací opět spalovákem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-25 12:48:19

Nadruhou stranu ta studie upozorňuje na problém v dostatečném předstihu. Je na kompetentních lidech jak (nebo jestli vůbec) ten problém budou řešit, dokud mají čas. A návrhům řešení se může věnovat zase jiná studie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Vlastimil Polívka,2022-09-25 14:40:50

Mám trochu obavu, že jak tady v CZ, tak v USA jdou do politiky lidi podobného ražení. Budou to řešit, pokud se neobjeví jiný problém, který to přebije.
Škoda že někdo nemá strukturovaný návod, jak to vyřešit s předstihem. Přece tabulka tohle umí s grafem. Neříkejte mi, že tohle PGE neví. Dodávají plyn a elektriku v oblasti studie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Pavel Aron,2022-09-25 17:55:36

Především by technické věci měli řešit technici a nikoliv politici.

Odpovědět


Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Florian Stanislav,2022-09-25 14:25:36

Píšete :"Modulární mini reaktor dává větší smysl "
Ano, ale modulární reaktory jsou ve stavu zrodu. Těžko bude na zahrádce u domu, není to mikrovlnka. Musí být bezpečná a zajištěna ostraha.
Takže snad u továren s vysokou energetickou a trvalou spotřebou.
Pak potřeba akumulace elektřiny bude menší, dobíjet elektroauta vedle továrny půjde těžko, v noci jich tam moc nebude.
Komunitní prodej přebytečné fotovoltaiky sousedovi a ne velkým dodavatelům je těžko realizovatelná. Zakopat si soukromý kabel mimo svůj pozemek potřebuje povolení asi tolik jako na opravu zámku Hluboké.
Kdyby energetika byla problém vyřešitelný diskuzí technických amatérů, tak už dávno vyřešena je.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Vlastimil Polívka,2022-09-25 15:20:38

Jak jsou ve stavu zrodu? Co mají Američani, Rusové, Britové,.... na ponorkách už padesát let. Mít na něj, tak si ho k těm rajčatům koupím.
Co například automobilky. tam dělá lidí kvanta 24/6 v noci.
A natáhnout kabel 240v v kovové zemněné trubce k sousedovi je problém velikosti opravy zámku. Po vlastních pozemcích. Aha?!
Problém technických amatérů je jen těch politicky činných (cui bono?). Můj názor berte jak inspiraci, ne jako důležitý.
Nějaký E. Musk taky pořád slyšel, co je to za blbost přistát s prvním stupněm orbitální rakety, no a vidíte.... broomstic maká.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Florian Stanislav,2022-09-25 17:44:26

Když budete vyměňovat plynový kotel, tak Vám ho firma připojí až na elektřinu, na to musí být člověk s kvalifikací revizora plynového zařízení. Jsem zvědav, která firma instalující fotovoltaiku se podepíše pod "pouštím přebytky občas k sousedovi".
https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/male-modularni-reaktory-by-mohly-byt-levnejsi-alternativou-jadernych-elektraren
"Malé modulární reaktory by mohly být levnější alternativou jaderných elektráren", by mohly psáno odborníky v dubnu 2022.
"Podle informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) z loňského dubna byl celosvětově zatím komerčně využíván pouze jeden reaktor, a to v Rusku. Dva projekty mají charakter výzkumných projektů (v Číně a v Japonsku) a dva projekty jsou v realizační fázi (v Argentině a v Číně). Všechny zbylé projekty, včetně dvou z ČR, jsou podle loňské informace SÚJB v různých fázích návrhů, eventuálně posuzovány dozornými orgány.
..DOE definuje malé reaktory jako jednotky do výkonu 1000 MWt (tepelný výkon nutný pro provoz generátorů; velikostně odpovídá zhruba 300 MWe) a mini reaktory do výkonu 50 MWe nebo 250 MWt."
Píšete: "Mít na něj, tak si ho k těm rajčatům koupím."
Rozumnější bude si koupit skleník, rajčatům často vadí, když jim prší na listy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Josef Hrncirik,2022-09-25 16:30:48

... Když to může být na ponorce, nebo lodi, proč ne u města? ...
Protože u nosiču A zbraní na ceně nezáleží.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Josef Hrncirik,2022-09-25 16:38:38

Navíc mohou prodávat chladící vodu a při havarii se šťastnou náhodou potopí a zmizí.

Odpovědět


Re: Trochu mimo mísu.

Libor Prcek,2022-09-25 12:06:46

Mimo misu je spise vas prispevek.Pokuste se mi nejak ekologicky a ekonomicky zduvodnit potrebu k jedne baterii v elektromobilu porizovat druhou baterii v dome.K jedne fve vystavbu zalozniho uloziste energie.Cena baterie k nocnimu nabiti prumerneho elektromobilu rekneme cca 60kwh bude stat asi tolik jako solidni auto se spalovacim motorem.Ale ona bude muset byt minimalne 2x tak velka abyste mohl nekam vyjet kdyz bude nahodou jeden den zcela zatazeno.Mimochodem plocha fve pro vyrobu 60kwh za jeden den bude muset byt cca 60m2 orientovana na jih v idealnim sklonu za predpokladu staleho pocasi den za dnem.Pro vykryti spatnych dnu je opet treba navysit kapacitu.V pripade jinak orientovane a sklonene plochy je opet potreba navysovat kapacitu.A v zime si u nas asi moc nezajezdite.Toto vse si muzete vynasobit treba 1 milionem abyste si udelal predstavu,co to udela s ekonomikou a ekologii.Mimochodem-doporucuji zagooglit a najit si clanek,ktery z ekonomickeho hlediska vypocitava kolik by stalo postavit zdroj o vykonu Chvaleticke elektrarny,ktery by fungoval na principu premeny slunecni energie na elektrinu,z elektriny vyroba vodiku a v noci vyroba elektriny z toho vodiku.Vedle toho vypada JE jako drobna investice venkovskeho charakteru.Bohuzel pro nas obycejne lidi politici nemaji vetsinou technicke vzdelani a zijou v mylne predstave,ze penize vznikaji v tiskarne cennych papiru.

Odpovědět


Re: Re: Trochu mimo mísu.

Vlastimil Polívka,2022-09-25 13:52:03

Podívejte se na to s trochou fantazie.
Hypoteticky z pohledu jednotlivce. Mám auto s baterií 50 až 70kwh a výstupem 24V, 48V, dostupné externí nabíjení a druhou baterii v obydlí tak do 10kwh, tak nemusím mít připojení k síti. Pár FV panelů cca do 5kwh. Svislá orientace s optimalizací jaro-podzim, přebytky do pískové tepelné akumulace a menší kotel na štěpku. Ideálně pak něco z druhé ruky, aby to nestálo ranec. Vodík bych do toho netahal. To vám ukrutně sníží efektivito. Stačí kouknout na SLS. Raketoví inženýři a kolik s tím mají problémů. A to nemluvím o tom, že zemní plyn zbourá barák. Stejné množství vodíku půl města. Jestli ukládat energii jinak, tak do roztavených solí a reverze je docela rychlá. Cisteren bude z vagonů snad brzy dost. Ekonomiku vám nevypočítám, ale jako venkovan se řídím pravidlem reálně dostupných zdrojů. A když bude chvíli zataženo, je nutné se uskromnit, nebo dojet nabít.
Peníze jsou opravdu z tiskárny, i když dnes ne zcela všechny. Klávesnici máte ... jen ta reálná hodnota mě děsí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Josef Hrncirik,2022-09-25 16:27:36

... že zemní plyn zbourá barák. Stejné množství vodíku půl města ... FALSE!!!
NG má výhřevnost cca 10 kWh/m3 , vodík jen 2,94 , tj. je 3,4 x slabší bourač domů i měst.
H2 se snáze podpaluje, ev. má vyšší detonační rychlost. To ale při velkoobjemové demoliční práci nehraje roli. Nejde o prorážené pancíře bez "utěsnění". I tam by byly výkony stejné = 0.
Na město stačí termobarika z benzínu, iniciovaná oblakem etylenoxidu.
H2 z úniků se nestačí hromadit, rychle mizí vzhůru.
Jedině H2 umožní ekonomickou celoroční akumulaci. Tam vždy zvítězí nad bateriemi, protože jejich malé využití při dlouhé akumulaci.
Green, negreen USA železnici neelektrifikují, protože úroky nejsou jasné. Jasné je, že zelení oslabují své hospodářství, prostě dostupné zdroje. Až zkrachují, tak je levně koupíme, vlastně tiskárnami.
... jen ta reálná hodnota mě děsí. ...
Mě taky, protože jsou z FED, bursovních spekulací a ratingů a problémy se řeší WW.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Florian Stanislav,2022-09-25 21:21:59

USA má elektrifikováno údajně 900 km železnic, jinak dieselelektrické lokomotivy spotřeba a emise obrovské.
Emise železnic EU 2019 činí je 0,4% dopravních emisí EU. EU má železnice elektrifikované. Elektrifikovaná byla železnice Vladivostok-. Gibraltar v 60-70. letech vyjma trasa Plzeň-Zdice.
A svět honí emise CO2 u osobních aut na 100 g CO2/ km.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

František Kroupa,2022-09-26 18:01:53

V Kanadě nemají ani těch 900 km. Příčiny jsou diskutovány na odkazu níže, např. že Kanada je obrovská a relativně řídce osídlená země a zejména že (na rozdíl od Evropy) asi 80 % zátěže představuje nákladní vlaky.
S nákladními vlaky je to zajímavé, představují daleko větší problém, než by se [nám Evropanům] mohlo zdát. Na řadě tratí se tam na vagónech přepravují dva kontejnery nad sebou, takže vlak uveze dvakrát více zboží. Nadjezdy a mosty jsou tomu přizpůsobeny, ale trolej by nad takovou trať pověsit nešla. K vidění třeba v údolí řeky sv. Vavřince mezi Montrealem a Torontem, vzdálenými asi 650 km po téměř ideální rovině. Podobně je tomu na Velkých pláních.

https://www.cbc.ca/news/science/what-on-earth-canada-trains-europe-electric-1.6450892

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Jiří Kocurek,2022-09-27 02:05:05

A když se železnice v EU dostane podílem v nákladní přepravě pod 10 %, tak budou ty emise ještě nižší. Jde jen o to, že nákladní vlaky v USA mají podíl na dálkové přepravě asi 40 %, proto mají větší podíl na emisích. Kdyby nevozili nic, tak bude podíl na emisích nulový, ale... dálkový vlak má asi 5x menší spotřebu nafty než totéž množství na kamionech.

Ve skutečnosti ty vlaky jezdí v průměru za 2 litry nafty na 1000 tunokilometrů. To si můžete představit jako 250 km daleko ve 2 tuny težkém automobilu na 1 litr paliva.

A že se nevejde trolej + doublestack pod most by až tak moc nevadilo. Ale ono se to nevejde především do tunelu. Navíc při dálkách v USA máte problém s distribucí elekřiny a ztrátách při přenosu. Tak si lokomotiva vozí elektrárnu v sobě a možná to seřere míň primární energie, než kdyby se tam tahala trolej a 6 zesilovacích vedení. Lesem, pouští, trolej je neskutečně háklivá na vítr a padající větvě - znáte ze pzráv v ČR. Naftové lokomotivě se 30 tunami na nápravu je nějaká spadlá větev .. cvak ...

Odpovědět


Kanadský žert

Josef Hrncirik,2022-09-28 17:52:07

... Gord Lovegrove, an associate professor of engineering at the University of British Columbia Okanagan, said another factor is there is no regulation in Canada requiring rail operators to achieve greenhouse gas targets or net-zero emissions by a certain date. ...

Odpovědět


Re: Kanadský žert: Fridex je drahý

Josef Hrncirik,2022-09-28 19:24:09

... "Locomotives are not designed to be turned on and off in the same way as an automobile. Because locomotive engines use water rather than antifreeze as the coolant, engines cannot be shut down when temperatures are expected to reach 5 degrees Celsius or lower (or if the weather is anticipated to drop to those levels)."...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Florian Stanislav,2022-09-28 20:16:39

Dobře, železnice má výhody, menší spotřeba, i menší valivé tření ocel/ocel, ale tahá ( zrychluje a brzdí) těžké vagony. Elektrifikována je celá Sibiř, takže předcházet padajícím stromům lze.
Ale vlak nezajede všude. Blokuje často silniční dopravu. Hlavně potřebuje konečná překladiště na místní nákladní dopravu. Lodní doprava je ještě lacinější, ale vodní cesty jsou omezeny a potřebují přístavy a překladiště.
Nákladní auto jede styl vrata továrny--> vrata skladu. Na menší vzdálenosti je auto nákladní ( nebo i dodávka pro menší zboží) nenahraditelná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

František Kroupa,2022-09-28 20:18:27

Kanada: tunely jsou samozřejmě zásadní poblém, ale ani tu trolej bych nepodceňoval. Mezi Montrealem a Torontem žádný tunel není, ale z projektů vyplývá, že pokud elektrifikovat, tak raději postavit jinou trať. Ta by se ovšem stěží zaplatila, takže prozatím nic (diesely).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trochu mimo mísu.

Josef Hrncirik,2022-09-28 14:30:48

Proč tedy vlastně v Evropě železnice vůbec elektrifikovali ještě dávno (LPG léta) před Grétou?

Byla by to v USA zjevná zelená ekonomická sebevražda kterou plutokrati nedovolí?

Proč tedy vlastně v USA přesto sebevražedně elektrifikovali oněch 900 km bez dubl kontejnerů na lidi a matroš?

Odpovědět


Nebudou stejné cavyky s nutnou další PV a větrníky a nutnou vícedenní (až sezonní akumulací), posíleným a novým vedením a koncovými měniči ? Bude postaveno dost ponorkových a dro nových reaktorů?

Josef Hrncirik,2022-09-28 14:41:11

Odpovědět


Séreš: "Trochu mimo mísu", řekne Séreš těm s dlouhými el. vedeními a pošle je za GB a královnou.

Josef Hrncirik,2022-09-28 18:21:00

Odpovědět


Big finance considers climate change a major investment risk. Is your pension prepared?

Josef Hrncirik,2022-09-28 18:53:07

Odpovědět


Climate change threatens 'both the economy and the financial system,' says Bank of Canada

Josef Hrncirik,2022-09-28 18:54:57

Odpovědět


Re: Trochu mimo mísu.

Oldřich Vašíček st.,2022-09-26 09:25:57

Jedná se modelování důsledků masivního využití emobilů v Kalifornii. Moc chyb tam nemají a upozorňují na možné problémy. Řešení taky navrhují - rozložit nabíjení na den.
Německá energetika jako příklad není moc šťastná volba. :)
Přeprodej energie sousedovi je zajímavý technický problém. Mělo by to jít pře "veřejnou" přenosovou soustavu. Tzn. smlouva s provozovatelem této soustavy, podmínky stabilizace, apod. Druhá možnost je, že nějaká oblast si vybuduje vlastní přenosovou soustavu a tu si bude řídit a stabilizovat. Pro "veřejnou" síť by to byl jedno odběrné místo. Pokud by bylo dost lokálních zdrojů, tak by to mohlo být zajímavé. Ale už to není jednoduché, jako natáhnout k sousedovi "prodlužku".
Stavět nyní JE je ekonomický nesmysl. V tom máte pravdu. Pokud se nezmění energetická politika, tak by se "naší" výstavbou dotovala Německá nestabilita. Na "naši" cenu energie by to mělo minimální vliv. Možná tím, že by se do sdružené sítě dostal stabilní zdroj, tak by nemusela být cena na burze tak turbulentní.
SMR jsou stále jaderná zařízení a platí na ně stejné předpisy a zákony jako na jakékoli další. Jen s tím rozdílem, že jsou menší a méně efektivní. Zatím ještě nikde není technologie typu, přivezu kontejner, připojím dráty, zmáčknu ON a posílá mi to MW do sítě. :) Stále to je jen tepelný zdroj, ke kterému musím postavit elektrárnu. Např. SMR od Roll-Royce je vlastně unifikovaný "původní" reaktor z Dukovan. Pošlou Vám plány, co máte postavit a jak a pak do toho namontují jadernou část. Předpoklad úspory je v tom, že se musí dělat asi 200 reaktorů ročně, aby se to vyplácelo a byla úspora z množství. A to je na výkon cca 350MW tepelných.
Pokud změníme zákony a předpisy, mělo by to zlevnit i velké reaktory. Principiálně jsou stejné. Pak jsou tu i NuScale a pod, což není "reaktor" v původním významu, ale jen štepná tepelná baterie (něco co se používá v sondách, jen větší). Opět bez té elektrické části (termočlánek neoplývá efektivitou).
Ekonomicky je energetický trh pokřiven dotacemi. Kdyby nebyly dotace na OZE a nucený výkup, když vyrábí (i když se nepotřebuje), tak by i stavba nových JE dávala smysl. Případně ještě do OZE zahrnout nucenou stabilizaci. Když musíme vykupovat, tak si zajisti, že budeš vždy dodávat. Tzn. součástí stavby OZE bude i ta klasická elektrárna, která ji bude zálohovat. Pak se ukáže, co bude dávat ekonomický a i ekologický smysl. Stavět paralelně dva zdrojem kde jeden jede jen část hodin ročně, protože příroda a druhý zase tu druhou část, protože jinak není potřeba, je přece nesmysl.

Odpovědět


Re: Re: Trochu mimo mísu.

Josef Hrncirik,2022-09-29 08:56:57

A obtěžuje se s tím LCOI od Lazard´s?
A jak věští budoucí úroky a cenu paliv a elektřiny a mědi a hliníku na dráty?

Odpovědět

Noční nabíjení by problém nebyl,

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-25 08:11:55

kdyby ten problém dostali k vyřešení technicky uvažující jedinci, kteří dokážou i něco funkčního vybudovat. Nikoliv natvrdlí zelení idealisté, kteří se zmůžou pouze na příkazy a zákazy. Hory v Kalifornii nějaké mají, takže ukládat elektřinu do polohové energie můžou.

Tipoval bych ale, že spíš vybudují systém, který vám ve špičkách zakáže nabíjet. Proč budovat energetická úložiště, když má každé auto v sobě baterku, že? Často tu naopak někteří navrhují používat baterie elektromobilů jako záložní zdroj k vykrývání energetických špiček.

Odpovědět


Re: Noční nabíjení by problém nebyl,

Florian Stanislav,2022-09-25 10:20:39

Auto prakticky trvale připojené k síti jako zdroj, když počet nabíjecích cyklů je omezený? K čemu bude dobré auto s vybitou baterií. A s kabelem, přes který se bude u domu skákat, pokud tedy dům a nabíjením vůbec budete mít.

Odpovědět


Re: Re: Noční nabíjení by problém nebyl,

Libor Prcek,2022-09-25 12:09:52

Jak spravne podotkl nemecky Autobild-elektromobil je dobry pouze pro nekoho,kdo vlastne auto nepotrebuje.Pro vsechny ostatni je uplne k nicemu.A to citoval reporterku,ktera je je velka fanynka elektromobilu.

Odpovědět

Jen můj pohled -

Dalimil Ryšavý,2022-09-25 03:32:23

Za současného stavu, kdy se blbne nakvadrát s tím "zeleným údělem", který tím údělem v pravém slova smyslu není, ale je to jen nařízená blbost, kdy se ruší elektrárny a tupost takzvané euroatlantické civilizace dosahuje nových met, bych řekl, že elektromobilita je kravina na entou....

Odpovědět


Re: Jen můj pohled -

Petr Pavlata,2022-09-25 05:11:02

Pročpak? Ropu si nevyrobíme, ale jaderky postavit můžeme celkem v klidu.
Z ČR za ropu odteklo ročně za ropu a naftu cca 90 miliard za rok, nebude lepší je nechat v ekonomice?

Odpovědět


Re: Re: Jen můj pohled -

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-25 07:32:43

Jistě, postavit jaderky si můžeme, proto si je zavřeme. Což je obzváště geniální krok uprostřed energetické krize.

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/belgie-odpojila-jaderny-reaktor-doels.A220924_082034_eko-zahranicni_jan

Západní Evropu řídí buď:
A. Vlastizrádci
B. Masochisti
C. Úplní pomatenci

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen můj pohled -

Radomír Voráček,2022-09-25 08:13:19

Všichni SPOLU

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen můj pohled -

Jirka Naxera,2022-09-26 01:47:36

Správná odpověd? Ano.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen můj pohled -

Jiří Kocurek,2022-09-27 02:13:25

V raketovém útoku na Superfénix měl prsty Sovětský svaz. https://en.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AFm_Nissim

Takže k výše uvedeným je potřeba ještě přidat fanatiky, kteří jsou ochotní vraždit, aby dokázali, že něco je nebezpečné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jen můj pohled -

František Kroupa,2022-09-28 10:46:37

V Vámi odkazovaném článku není o Sovětském svazu žádná zmínka.

Odpovědět


Ropu síce nevyrobíme

Vladimír Bzdušek,2022-09-28 15:37:50

ale benzín a naftu (ak bude treba) bez najmenšieho problému. Pokiaľ viem, tak ste ho vyrábali už počas WWII. A potom v JAR.

Odpovědět

Logika

Lukáš Lavička,2022-09-25 03:23:40

Proč to vymýšlet tak těžko. Zejména v Kalifornii, kde je dost slunných dnů jhe potřeba, aby auta nabíjeli přes den. Samotná auta budou megabaterkou. Tudíž nabíječka ke každému parkovacímu stání elektromobilu v zaměstnání. Pokud nebudou solární elektrárny koncentrované do parků, ale pěkně na střechách, tak nebude třeba ani zásadně vylepšovat síť. Podmínkou je, aby elektromobil dojel na jedno nabití z práce, do práce a rezerva ("kolik?"). Pokud člověk výjmečně pojede někam jinam a bude výjmečně nabíjet doma v noci, tak se systém nezhroutí. Když budou výhodné tarify přes den, tak se tomu lidi přizpůsobí.

V zemích, kde je přes zimu málo světla to takto nyní řešit nepůjde, nebo bude elektřina velmi drahá.

Odpovědět


Re: Logika

Petr Pavlata,2022-09-25 05:17:27

Minutový, okamžitý tarif to vyřeší.
Osobně to vidím tak, že časem nasyslím nějaké baterie a budu mít soukromou cache, Zatím mám na hraní asi 4,82 kWh, prakticky ze šrotu, cena cca 3000,- kč (BMS je moje osobní hraní, jinak podobné věci dělám ).

Jak se otočí pár generací BEV, těch baterií, které už se na trakci kvůli vnitřnímu odporu nehodí, bude všude plno, podle mě to bude běžné - i ta ojetá baterie takový provoz vydrží
mnoho let.
Země, kde nesvítí tak se postaví jaderky.

Odpovědět


Re: Re: Logika

Z Z,2022-09-26 00:37:57

Dať si do bytu "ojetú" elektrobatériu so zlou účinnosťou,
ktorá sa bude nadmerné prehrievať,
so zložitou elektronikou po životnosti,
s vyšším rizikom požiaru,
ktorý by neuhasili ani bežní hasiči.
To je teda naozaj "skvelý" nápad.

Odpovědět


Re: Logika

Eva M,2022-09-25 14:37:48

*V zemích, kde je přes zimu málo světla to takto nyní řešit nepůjde, nebo bude elektřina velmi drahá.*


no, víte, ono to momentálně trošku vypadá, že tyto země budou obyvatelné jen omezeně, případně sezónně....
skoro jako by byl menší problém někde vyčarovat vodu /limitující faktor pro jih/, než to teplo / skladovatelnou energii na zimu pro sever....

Odpovědět


Re: Re: Logika

Jiří Kocurek,2022-09-27 02:16:56

A to Finové přežili mimo jiné 2 vpády sovětských vojsk. Pak ale přišli ekologové...

Odpovědět

Kdepak jsou ty Muskovy australské megabaterie?

Miroslav Gretschelst,2022-09-25 00:55:43

Taková by přece měla stát u každého sídliště, aby lidi nemuseli natahovat prodlužovačky z oken ve třináctém patře na nejbližší parkoviště. Nějak o nich od slavného uvedení do provozu v Austrálii není slyšet! Asi už nejsou chechtáky na dotace, že? A nafta už je taky levnější než plyn a elektrika i bez dotací (alespoň u nás). To se asi bude muset pan Schwartzenegger poohlédnout po nějakém vhodném dieselu místo auta na baterky.

Odpovědět


Re: Kdepak jsou ty Muskovy australské megabaterie?

Petr Pavlata,2022-09-25 05:19:22

Vyřešení nabíjení na sídlištích se rovná vyřešení parkování na sídlištích. Postavit a provozovat ke každému definovanému místu sloupek bude zajímavý business, takže rychle vyrostou.

Odpovědět


Re: Re: Kdepak jsou ty Muskovy australské megabaterie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-09-25 09:34:24

Vyřešení nabíjení na sídlištích se naopak rovná zhoršení parkování na sídlištítch. Protože ty nabíjecí sloupky by také zabíraly nějaký využitelný prostor, kde teď můžou stát auta. Navíc by překážely v manévrování, takže by bylo těžší ten zbylý prostor auty obsadit. Teď to na sídlištích funguje tak, že večer se auta naštosují na každý volný centimetr, často si i trochu překážejí ve výjezdu. No a ráno se zase všichni nějak vymotají ven. Když na takovém parkovišti budou ze země trčet desítky nebo stovky sloupků, rozhodně to situaci nezlepší.

Každý kousek parkoviště by navíc bylo potřeba napřed totálně rozvrtat. Vytvořit nabíjecí bod s přívodem silové elektřiny není jako vztyčit patník nebo někam postavit parkovací automat na solární pohon. To by byznys byl a pořádný. Asi jako biopaliva nebo solární boom před deseti lety.

Abychom si rozuměli - proti elektromobilitě nic nemám, líbí se mi. Problém je cpát ji křečovitě všude, i když se pro ten účel nehodí. Na barák, když má majitel možnost půl roku nabíjet z vlastních panelů - proč ne? Nebo když někdo oceňuje jízdní vlastnosti a kratší dojezd + vyšší cena mu netrhají žíly.

Odpovědět


Re: Kdepak jsou ty Muskovy australské megabaterie?

Josef Hrncirik,2022-09-25 18:11:28

Cena tajná. Vyplatí se pouze při tarifech blízkých blackoutu. Vypočítejte to však bez znalosti ceny a pravděpodobnosti blackoutu. Zkuste pravděpodobnost blackoutu předpovědět dlouhodobě (vpřed).

Odpovědět


Re: Kdepak jsou ty Muskovy australské megabaterie?

Josef Hrncirik,2022-09-27 11:57:04

Re: Pozor, katastrofici zprava i zleva

Viktor Šedivý,2022-09-26 19:29:57

Rozlišujte STABILIZACI a AKUMULACI.
Pro stabilizaci - vykrytí krátkých výkyvů - stačí poměrně malé kapacity, musí být dostatečný výkon a hlavně bleskový náběh. Na to se baterie rozhodně dají použít.

Akumulace znamená dlouhodobé uložení velkých množství energie. A na to jsou aku dost drahé, takže Kalifornie využívá energetické soustavy sousedních, nedostatečně pokrokových států, které se ještě nevzdaly uhlí, na to, aby akumulaci moc nepotřebovala.

Odpovědět


Re: Re: Kdepak jsou ty Muskovy australské megabaterie?

Josef Hrncirik,2022-09-29 09:05:20

Tak aspoň za kolik se dala prodat MWh před blackoutem a jaké množství?
Nebo jednodušeji: Jakou škodu blackout způsobil? (na 1 obyvatele či relativně k ceně ročně prodané en ergie?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace