Šneci přenášejí data rychleji než vysokorychlostní internet  
„Nebuď šnek! Buď ….!“ Tvrdila nedávno jedna reklama na internet a holedbala se tím, jak rychle ona (námi nejmenovaná) firma přenáší data. Výsledky výzkumu izraelských vědců ale jasně dokázaly, že přenos dat pomocí šneků je rychlejší než tzv. vysokorychlostní internet.

Rychlosti pohybu plžů od 0,000023 až 0,0028 metru za sekundu  doposud odrazovala komunikační odborníky od využití těchto tvorů jako nosičů informací. Výsledky výzkumu izraelských vědců ale naznačují, že to byla chyba. Badatelé vidí  příčinu tohoto fatálního opomenutí v panujících  předsudcích o linearitě dat.

Zvětšit obrázek
Nejrychlejší systém přenosu dat – SNAP čili SNAil-based data transfer Protocol.

Řada nosičů dat má totiž kruhový formát a to je předurčuje i k nelineárnímu přenosu. Jako perspektivní vidí vědci především disky schopné skladovat více než 10 gigabytů.


Izraelci navázali na dřívější výzkumy, který se zaměřovaly na výhody přenosu počítačových dat na nejrůznějších nosičích prostřednictvím poštovních holubů. V loňském roce proběhly v Izraeli experimenty, při nichž doručili poštovní holubi na vzdálenost 100 km na flash paměti 1,3 giga v čase, kterým  překonali rychlost přenosu dat vysokorychlostním internetem. 

Zvětšit obrázek
Velkou předností systému SNAP je to, že je samoobnovitelný čili autoreprodukční.

Systém SNAP (čili SNAil-based data transfer Protocol) se ale ukázal jako ještě rychlejší. Autoři vyrobili jakýsi vozík s kolečky ze dvou DVD a do něj zapřáhli afrického plže Achatina fulica. K pohonu a směrování takto transportovaných dat pak byl použit systém LGS (čili Lettuce-based Guided Subsystem , česky salátový naváděcí subsystém).
Výsledky jsou impozantní a lze je shrnout do velmi informativní tabulky porovnávající rychlost transportu dat několika typy internetu s biologickými transportéry – konkrétně poštovním holubem a šnekem.

 Technologie přenosu dat   Rychlost přenosu (Kb/sec)
 Modem V.34

  28,8

 ISDN    128
 ADSL   1 500
 Poštovní holub   2 270
 SNAP (šnek)   37 000

 

Zvětšit obrázek
Ministerstvo hospodářství a ministerstvo práce unisono tvrdí, že bychom neměli dovážet cizokrajné plže Achatina fulica,…

Není pochyb o tom, že systém SNAP využívající šneky je zdaleka nejvýkonnější. Vzdálenost, na jakou jsou data přepravována je z hlediska výkonnosti systému irelevantní, protože přenos dat je nepřetržitý proces a jakmile je mezi dvěma cíli vytvořen komunikační kanál, pak jím proudí data danou rychlostí. Ta je u systému SNAP impozantní.


Autoři uvádějí pro systém SNAP řadu dalších výhod. Je naprosto bezpečný, protože při přenosu dat nedochází k jejich změnám či ztrátě. Je velmi přístupný inovacím, protože šneky není třeba inovovat pro přenosy dat na jiných kruhových nosičích s vyšší kapacitou. Výkon je snadno regulovatelný výběrem vhodného druhu plže. Jejich sortiment čítá 30 000 druhů.

 

 

Zvětšit obrázek
… ale spolehnout se na domácí (byť poněkud méně výkonné) pracovní síly, např. na hlemýždě zahradního (Helix pomatia).

Podle důvěrných informací by měly v nejbližší době zasednout české ministryně školství a informatiky za jednací stůl a dohodnout se na novém projektu, jenž naváže na slavného Indoše (Indoš čili internet do škol). Detaily projektu nejsou zatím známy, ale jasný je už název ŠNEDOŠ (šneci do škol). Odborníci si od nového projektu slibují, že prudce zvýší rychlost přenosu dat do škol pomocí izraelské technologie SNAP. Nejvyšší kontrolní úřad se prý už nechal slyšet, že tentokrát si na výběrové řízení pro nejvhodnější druh šneků pořádně posvítí. Především se bude zajímat, zda ředitelé některých škol už v předstihu neuzavírají smlouvy s francouzskými restauracemi, které prý projevily o opotřebené  nosiče dat velký zájem. K projektu se ale ještě musí vyjádřit ministerstvo zemědělství, konkrétně jeho komise pro ochranu zvířat proti týrání, a ministerstvo životního prostředí, které posoudí, zda by použití cizokrajných plžů nemohlo způsobit ekologické škody nežádoucí introdukcí cizích živočišných druhů.

 Pramen: Ben-Bassat A., Ben-David-Zaslow R., Schodkem S., Vardi Y.: Snails are faster than ADSL. AIR -submitted

Datum: 27.04.2005 15:39
Tisk článku

Lživé kameny z Marákeše - Gould Stephen Jay
 
 
cena původní: 359 Kč
cena: 334 Kč
Lživé kameny z Marákeše
Gould Stephen Jay

Diskuze:Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace