Ukrajinské jaderné elektrárny v časech ruské snahy zničit civilní infrastrukturu této země  
Rusku se nedaří porazit Ukrajinu vojensky, takže se rozhodlo ji zlomit úplným zničením civilní infrastruktury před přicházející zimou. Dominantně se zaměřuje na zdroje elektřiny a tepla. Ukrajina se spoléhá při výrobě elektřiny z velké části na jaderné elektrárny. Podívejme se, jaký vliv mají současné masivní raketové údery na tuto oblast.

Satelitní snímek ukrajinského blackoutu 23. listopadu 2022. Je vidět, že se Ukrajina téměř úplně ponořila do tmy. (Zdroj NASA).
Satelitní snímek ukrajinského blackoutu 23. listopadu 2022. Je vidět, že se Ukrajina téměř úplně ponořila do tmy. (Zdroj NASA).

Masivní útok na civilní ukrajinskou infrastrukturu zahájili Rusové 10. října, kdy bylo jasné, že na válčištích nedokáží dosáhnout žádného ze svých stanovených cílů. Aby zlomili odhodlání Ukrajinců a přiměli je ke kapitulaci nebo alespoň k zimní přestávce v bojových operacích, rozhodlo se Rusko využít poslední možnost, kterou jsou ubývající zásoby raket dlouhého dosahu i střel s plochou dráhou letu. Začalo tak s masivním bombardováním objektů civilní kritické infrastruktury. Jde hlavně o zařízení elektrické sítě a zdroje tepla. Jedná se tak o tepelné elektrárny a teplárny, hydroelektrárny, transformátory, rozvodny a další kritické prvky. Jeden z největších útoků, který uvrhl Ukrajinu do stavu úplného blackoutu a zasáhl i Moldávii, proběhl 23. listopadu.

 

Ruské teroristické útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu

Je velmi otevřenou otázkou, zda může tato teroristická taktika splnit cíle, jaké po ní Rusové požadují. Masivní bombardování civilních cílů a infrastruktury v historii většinou ke zlomení protivníka nevedlo. Londýn se po masivním nacistickém bombardování nevzdal. Je tak dokonce možné, že vůli k boji proti ruské invazi u ukrajinské společnosti spíše zvýší. Ukrajinci na celé Ukrajině nyní vidí, kam Rusko míří. I vojáci na frontě nyní ještě více cítí, že brání své rodiny a blízké a pouze na nich záleží, kdy a jak válka skončí. Je také otázka, zda má Rusko při rostoucích schopnostech ukrajinské protivzdušné obrany dostatečné zásoby, aby mohlo ukrajinskou infrastrukturu opravdu zničit. Tato problematika je však spíše pro politology a vojenské odborníky, my se budeme věnovat spíše dopadům na energetickou soustavu a jaderné elektrárny.


Ukrajina má čtyři velké jaderné elektrárny. Úplně na jihovýchodě je Zaporožská jaderná elektrárna. Ta je se svými šesti velkými bloky VVER1000 jednou z největších jaderných elektráren v Evropě. V současné době je okupována ruskými vojsky. Na západ od ní je na jihu Jihoukrajinská jaderná elektrárna se čtyřmi bloky VVER1000. Pokud by se ruské armádě podařil útok směrem na Oděsu a obsazení jihu Ukrajiny až k Podněstří, byla by okupována i tato elektrárna. Zbývající dvě jsou v západní části země. Jde o Elektrárnu Rovno, která má dva bloky VVER440 a dva bloky VVER1000. Poslední elektrárnou je Chmelnická, která má dva reaktory VVER1000 v provozu, dva jsou pak nedokončené.

Jihoukrajinská jaderná elektrárna zásobuje jih Ukrajiny (zdroj Energoatom).
Jihoukrajinská jaderná elektrárna zásobuje jih Ukrajiny (zdroj Energoatom).

Jaderné zdroje dodávaly na Ukrajině v normální době polovinu i více elektrické energie. Nyní sice Ukrajina ztratila Zaporožskou jadernou elektrárnu, zůstaly ji však reaktory o celkovém výkonu zhruba 9 GWe. V současné době se dramaticky snížila spotřeba elektřiny, řada podniků musela přerušit výrobu a řada obyvatel Ukrajinu opustila. Takže i přes ztrátu Záporožské jaderné elektrárny nyní jaderné bloky dokáží zajistit velkou část potřeb elektrické energie. Jejich dodávky jsou klíčovým prvkem přežití Ukrajiny.

 

Je třeba zdůraznit, že ve velkých městech bez elektřiny nefungují ani dodávky vody, kanalizace, často nefunguje ani vytápění, velká část veřejné dopravy i spojení. Vyřazeny jsou průmyslové podniky a železniční doprava má dramatické problémy. Můžete sice využít motorové lokomotivy, ale pro zajištění železniční cesty a podporu motorových vlaků se bez elektřiny jen velice těžko obejdete.

Krizové havarijní dodávky dokáží zajistit decentrální zdroje, kterými jsou většinou dieselagregáty. Může však jít i o malou plynovou turbínu, vodní elektrárnu i fotovoltaiku, která však v zimním období dokáže dodat jen minimum. Na těchto bázích se dá pomoci nemocnicím, centrům řízení i spojení a dalším prvkům kritické infrastruktury. Dají se tak vytvářet kritická centra, kde se lidé ohřejí, nají teplého jídla a nabijí své mobilní telefony. Je proto velice důležité, aby západ dodal co nejvíce těchto zdrojů a také paliva pro ně. Lze tak překonat krizové hodiny a dny, než se podaří blackout vyřešit.

 

Specifika jaderných elektráren v současných útocích na ukrajinskou infrastrukturu

Obnova fungování města, železničního spojení a průmyslová výroba se bez obnovy dodávek velkých zdrojů neobejdete. Z tohoto důvodu mají jaderné elektrárny klíčovou úlohu. Oproti jiným velkým zdrojům mají v současné situaci jaderné reaktory řadu výhod. A paradoxně jde o výhody z bezpečnostního hlediska.


První a velmi důležitou je, že zajištění protivzdušné ochrany tři velkých kompaktních zařízení je mnohem snadnější, než je možné u velkého počtu malých rozesetých na velké ploše. Pro tři jaderné lze zorganizovat velmi efektivní protiraketovou obranu. Výhodou je i to, že jaderné elektrárny jsou vzdáleny od měst a lidských obydlí. V případě střetu raket protivzdušné obrany se svými cíli nebo jejich selhání nehrozí dopady na obytné budovy a zasažení obyvatel.

 

Samotné reaktory jsou ve velmi pevném a odolném betonovém kontejnmentu. Ten by měl vydržet pád letadla, a i většina typů raket by jej neměla poškodit. Podobné je to i u hydroelektráren, kde jsou většinou turbíny také ukryty pod silnou vrstvou betonu, která je chrání. Pomocí raket s dlouhým doletem se tak těžko ničí. V jejich případě se tak útoky zaměřují na transformátory a další podpůrná zařízení, která zajišťují vyvedení výkonu a fungování a kontrolu zařízení. Tak lze vyřadit vodní elektrárnu z provozu.


Pochopitelně by útok na transformátory a další zařízení jaderných elektráren znamenal také jejich vyřazení. Znamenalo by to však i riziko jaderné havárie. Palivo v reaktorech a vyhořelé palivo v bazénech je třeba kontinuálně chladit a neustále monitorovat. K tomu jsou potřeba dodávky elektřiny. To je důvod, proč na jaderné elektrárny zatím ruské útoky na infrastrukturu necílí. Vyvolalo by to velmi negativní politickou odezvu, a to i u států, které jsou zatím vůči Rusku do jisté míry neutrální.


Po útoku 23. listopadu přešla Rovenská jaderná elektrárna do havarijního režimu a Jihoukrajinská a Chmelnická byly odpojeny od elektrické sítě. V průběhu napadení klíčových prvků energetické sítě došlo k jejímu významnému poškození a rozpadu. V síti musí být rovnováha mezi výrobou a spotřebou elektřiny. V okamžiku rozpadu sítě přišly jaderné elektrárny o odběr své elektřiny a ochrana před přepětím v síti reaktory vypnula. Další vývoj závisí na tom, zda zůstane síť v okolí elektrárny v ostrovním režimu, nebo vypadne úplně. Pokud je výpadek úplný, musí se zajištění potřebné elektřiny zajistit pomocí havarijních dodávek z dieselagregátů.


Pro překonání blackoutových stavů, podobných těm z 23. listopadu, pomůže Ukrajině co největší počet havarijních generátorů a elektrocentrál. Je tak velmi důležité, aby se jejich dodávky ze západních států zvyšovaly. Pro obnovu společné sítě a masivních dodávek nezbytných pro fungování měst a železnic jsou důležité jaderné bloky, které zůstávají v pořádku, a udržení a oprava transformátorů a rozvoden. Je tak důležité, aby západ Ukrajině pomáhal náhradními díly a potřebnými zařízeními. A také dodávkami elektřiny a potenciálu regulace.

Okupovaná Zaporožská jaderná elektrárna (zdroj Energoatom).
Okupovaná Zaporožská jaderná elektrárna (zdroj Energoatom).

 

Zaporožská jaderná elektrárna.

Specifickým případem je Zaporožská jaderná elektrárna, ta byla okupována hned na začátku invaze. Od té doby ji sice obsluhuje ukrajinský personál, ale je to pod dozorem ruské okupační armády. Elektrárna je na frontové linii. Je na levém břehu Kachovské přehrady. Pravý břeh je pod kontrolou Ukrajiny. Naproti jaderné elektrárně je přes přehradu jedno z větších ukrajinských měst Nikopol. Vzájemné ostřelování přes vodní plochu přehrady je tak poměrně časté. Rusové zároveň využívají elektrárnu jako štít pro ochranu svého těžkého vojenského vybavení. Mají v jejím okolí protivzdušné raketové systémy S-300. Jejich umístění zde zdůvodňují ochranou elektrárny. Problémem je, že tyto typy systémů velice často využívají i proti pozemním cílům. Rozšifrovat probíhající přestřelky a zjistit, jakého původu byly rakety nebo jejich zbytky, které dopadly do areálu elektrárny, je opravdu náročné. Obě strany se vzájemně z ostřelování elektrárny obviňují.


Jak už jsem zmínil, je proražení kontejnmentu raketami při zmíněných ostřelováních málo pravděpodobné. Kontejnment vydrží velmi hodně, ale přímé cílené zásahy náboji dostatečného kalibru by nevydržel. Nedovedu si však představit, že by takový přímý cílený útok někdo realizoval. Zvláště, když by dosažený rozsah havárie i případného úniku radioaktivity byl na jedné straně omezený, k novému Černobylu by opravdu dojít nemohlo, jde o jiný typ reaktoru, a reálný dosah by byl spíše desítky než stovka kilometrů. Zároveň by na druhé straně byla zasažena armáda, která by uvedený útok realizovala. Větším rizikem jsou v tomto případě ohroženy bazény sklady s vyhořelým palivem.


I elektrické vedení, která umožňují vyvedení výkonů z elektrárny i zásobování elektřinou v případě odstavení reaktorů také často vedou přes linii fronty. A v současné době, kdy válka probíhá často i formou ničení infrastruktury, i ony jsou často poškozeny a poblíž fronty se těžko opravují. I proto jsme již vícekrát zažili, že Zaporožská jaderná elektrárna přišla o dodávky proudu z vnějšího vedení a musela spoléhat na své dieselagregáty. U nich je důležité, aby byly dostatečné zásoby nafty.


Rizikem, které zdůrazňuje i ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), je obrovský tlak na ukrajinské pracovníky, kteří musí pracovat pod dozorem okupační armády ve válce trvající už přes osm měsíců. Stres z takových podmínek může zvýšit riziko, že udělají chybu. Už několik měsíců jsou v elektrárně pracovníci MAAE, kteří se snaží kontrolovat situaci. Je však třeba zdůraznit, že mají jen velmi omezené možnosti. Jejich úkolem není vyšetřovat, čí rakety dopadají do areálu, na to nemají ani vybavení. Dozorují hlavně nakládání z jadernými materiály a to, jestli se dodržují pravidla zajištění bezpečnosti.


Ředitel MAAE Rafael Grossi při inspekci v Zaporožské jaderné elektrárně (zdroj @rafaelmgrossi/Twitter).
Ředitel MAAE Rafael Grossi při inspekci v Zaporožské jaderné elektrárně (zdroj @rafaelmgrossi/Twitter).

V informování o situaci na všech ukrajinských jaderných elektrárnách jsou Ukrajinci velice otevření. Přímý online náhled i vizuální přístup ke klíčovým informacím a situaci má nejen MAAE, ale i jaderné dozory evropských států, včetně toho našeho. Tato otevřenost i inspekce komisařů MAAE pomohla i v tom, že mezinárodní komunita jasně odmítla ruskou hru na produkci špinavé bomby na Ukrajině. Organizace MAAE se snaží o vytvoření ochranného pásma okolo jaderné elektrárny. To však nebude možné bez odsouhlasení odpovídajících pravidel a podmínek Ukrajinou a Ruskem, což nebude jednoduché. Rusko se navíc snaží elektrárnu přivlastnit. Je otevřenou otázkou, jaké mezinárodní dopady bude mít na Rosatom to, že se nechal do této snahy zapojit.

 

Závěr

Ukrajina se v současnosti brání teroristickým útokům Ruska na svou civilní infrastrukturu. Rakety a sebevražedné drony zničily značný počet tepelných elektráren a tepláren, hydroelektráren i dalších energetických zdrojů. Velký problém jsou i zničené transformátory a rozvodny. Paradoxně jsou v takové situaci nejbezpečnější jaderné elektrárny, které jsou nyní díky tomu pevnými oporami ukrajinské elektroenergetické soustavy.

Dne 23. listopadu proběhl jeden z největších náletů, který v již značně oslabeném energetickém systému inicioval blackout, který zhasl téměř celou Ukrajinu i část Moldavska. Následkem bylo i vypnutí všech jaderných reaktorů. Postupně se daří energetickou soustavu obnovovat. Postupně se rozbíhají i reaktory v jednotlivých jaderných elektrárnách. Práce odborníků, kteří pečují o energetickou soustavu je opravdu obdivuhodná.

Stále se zlepšující a posilující protivzdušná obrana, spolu s vyprazdňujícími se ruskými sklady s raketami, zvětšuje šance, že bude ukrajinská elektroenergetická soustava odolávat úspěšně i dalším ruským útokům. Doufejme, že práce tří ukrajinských jaderných elektráren a pomoc ostatních evropských zemí pomohou Ukrajině vyhrát i tuto část této šílené války vyvolané Putinem.

 


 

Rozhovor s autorem o dané problematice v Českém rozhlase je zde.

Datum: 26.11.2022
Tisk článku


Diskuze:

Žumpa...

Radim K,2022-11-28 20:47:01

Chtěl bych poprosit redakci a tuhle žumpu nemazat, ale uzavřít, umožňuje-li to redakční systém.
Děkuji.

R.

Odpovědět

Jsem rád že můj přípěvek, který by velmi pomohl

Karel Ralský,2022-11-28 16:36:15

nejen Ukrajincům ale všem lidem zmizel, inu velký bratr nikdy nespí a totalita u nás je stejná ne li horší jako za komunistů. Nejhorší vlastnosti lidí tedy i válka jsou dlážděny "dobrými úmysly".

Odpovědět


Re: Jsem rád že můj přípěvek, který by velmi pomohl

Karel Ralský,2022-11-28 16:39:53

Samozřejmě tím myslím tuto diskuzi ne k Vo_díku.

Odpovědět


Re: Re: Jsem rád že můj přípěvek, který by velmi pomohl

Vojta Ondříček,2022-11-28 16:58:49

Nezlobte se na mne pane Ralský, ale nedivte se, že tu někdo smaže váš "příspěvek" o výrobě energie z ničeho ... stačilo by přece vám poskytnout jen několik milionů dotace a hejno vědců na realizaci vašeho vysněného produktu. Připomínám, že lidé se snažili od jakživa vyrábět zlato z olova, či nějakého odpadu, snažili se najít elixír mládí a sestrojit perpetuum mobile.

Jestli bych vám směl poskytnout radu - nastudujte si fyziku. Nebojte se, je to jednoduchá látka zabývající se (nekompromisními) zákony prostředí ve kterém žijeme a s těmito získanými vědomostmi se pusťte do vynalézání výrobny energie.

Odpovědět


Re: Jsem rád že můj přípěvek, který by velmi pomohl

Petr Nováček,2022-11-28 16:46:07

90. léta byla vyjímkou ve svobodě slova. Ve skutečnosti na našem území většinou svoboda slova nebyla - v rakouskouhersku člověk nesměl říkat, co chtěl, podobně za Hitlera, podobně za komunistů a podobně dnes pod Evropskou unií.

Odpovědět


Re: Re: Jsem rád že můj přípěvek, který by velmi pomohl

Vojta Ondříček,2022-11-28 17:00:18

"a podobně dnes pod Evropskou unií."

A toto vaše tvrzení můžete pochopitelně hned doložit, že? :-)))

Odpovědět


Re: Re: Re: Jsem rád že můj přípěvek, který by velmi pomohl

Petr Nováček,2022-11-28 19:18:51

Ano, dnes je zakázáno spoustu témat. Za komunismu se nesmělo říkat, že dělníci nebyli vykořisťováni továrníky. Komunismus proti sobě stavěl továrníky a dělníky, vycházel z původního marxismu. Původní marxismus zklamal, protože dělníci nechtěli dělat revoluci, naopak soupeřili mezi sebou a semknuli se v rámci rodin. Nyní se na to jde jinak, jedná se o modifikovaný marxismus tzn. neomarxismus, kdy skupinu utlačovaných tvoří různorodé menšiny (sexuální, rasové, genderové, náboženské, ...) a proti nim je většinová společnost. Dále se daří likvidovat problém, který způsobil, že se marxismus naposledy nepovedl - likviduje se institut rodiny.
Proto se i dnes nesmí mluvit o údajně utlačovaných ve špatném světle. Nesmí se vést témata o rasách, genderech, náboženství. No schválně skuste si rozebrat jednotlivá etnika podle IQ nebo říci, že jsou jen 2 pohlaví. Pokud jste veřejně činná osoba, tak budete mít velké problémy.
Navíc dnes se ještě přidává problém Ukrajina, ale tam je to zase logické, že obě strany konfliktu lžou, tak to v ozbrojeném konfliktu bývá. Ve výsledku je každá druhá zpráva o Ukrajině lež, zprávy pak nedávají smysl, ale psát pravdu například o ostřelování JE ukrajinci je nemožné. Naši hrdinní ukrajinci aby odstřelovali JE, to snad ne, tak se to svede na rusy, kteří tam mají základnu. Že to nedává smysl? Nevadí, každého komu se to nezdá, tak zcenzurujeme.

Odpovědět

Petr Nováček,2022-11-28 12:26:54

Pan Wagner by měl psát o jaderných elektrárnách a nemotat do toho zbytečně politiku. Útok na energetická zařízení má zpomalit postup ukrajinských vojsk a také se tak děje. Bez elektřiny nemohou Ukrajinci provozovat vlaky na elektřinu a většinu lokomotiv mají na elektřinu - asi 2000 ks. Diesel lokomotiv mají Ukrajinci málo - asi 500 ks. Navíc na Ukrajině je problém s pohonnými hmotami a diesel lokomotivy a generátory na výrobu elektřiny tento problém ještě prohlubují. Navíc tyto pohonné hmoty platí Evropa, takže další výdaj Evropy na válku.
Prý rostoucí schopnosti protivzdušné obrany - evidentně protivzdušná obrana moc nefugnuje, když rusové mohou trefit co chtějí.
Rakety měly rusům dojít už v březnu podle předpovědí. Spíše to ale vypadá, že počet raket, které vypálí se rovná počtu raket, které zrovna stihnout vyrobit. A k tomu mají zásobu, na kterou nechtějí šahat.
Co se týče JE, tak byly odstaveny, protože zničením rozhoden neměly komu dodávat. Nyní jsou po opravně rozvoden znovu funkční, kromě Záporožské. Záporožská JE je odstřelovaná ukrajinci a je v systému, kdy je schopná se schladit tím, že dodává teplo do Enerhodaru.

Odpovědět


Re:

Pavel 1,2022-11-28 21:12:43

A to jste si vycucal odkud, že rusáci "mohou trefit co chtějí"? Realitou samozřejmě je, že musí v daném místě a čase zahltit obranu, aby alespoň část raket či dronů pronikla. Jestli to na něco vypadá, tak leda na to, že netušíte, že rusáci o rakety a sebevraždné drony žebrají u Iránu.

Odpovědět

Kdo vlastně válčí podle práva?

Stanislav Kaderabek,2022-11-28 11:57:39

Řeší se tu mezinárodní právo, tak bych měl jednu otázku a doufám, že nerozpoutám další vášnivou diskuzi. A omlouvám se, že je od tématu JE.
Jak se kouká mezinárodní právo na situaci, kdy na Ukrajině jsou americké rakety, informace o nepříteli jsou dodávané také Američany, ti když vidí něco na radarech, zavolají ukrajinskému vojákovi aby systém zapnul, vypálil a zase vypnul.
Válčí Ukrajinci nebo Američané?

Odpovědět

"Válka je vůl!"

Vladimír Bzdušek,2022-11-28 10:58:31

Povedané slovami klasika, "Válka je vůl!" Za mňa len toľko, že táto vojna nikdy nemala
vzniknúť. Ale keďže je už tu, treba si položiť jednoduchú otázku: "Komu sa tá vojna
najviac hodila do krámu?"
K samotnému článku p. Wagnera. Je to expert na záležitosti subatomárneho rangu.
To si treba vážiť. Ovšem netreba klesnúť ešte nižšie na úroveň politického agitátora.
Za ľubovoľnú stranu konfliktu.

Odpovědět

Na okraji

Mojmir Kosco,2022-11-28 07:48:35

tématu článku .Jak by asi ovlivnil (ovlivňuje )dostavbu JE Temelín konec války na Ukrajině.
Myslím bez podkladů ,že prohra Ukrajiny by nás ve výstavbě vrhla zpět do rukou Rosatomu možná Číny. Marast pouze na naše vnitročeské financování.

Odpovědět


Re: Na okraji

Josef Hrncirik,2022-11-28 11:32:22

Geopolitická rovnováha by měla být vybalancovaná bez jasné přesilovky

Odpovědět

Všem diskutujícím

Tomáš Kajzar,2022-11-27 19:04:37

Prosím přispívající ať diskutují k věci (tématu článku).
Kdo má číst všechny ty politické a demagogické "názory".
Nedělejte z osla novinky a běžte diskutovat jinam.

Předem děkuji.

ing. Tomáš Kajzar

Odpovědět


Re: Všem diskutujícím

Tomáš Lán,2022-11-27 19:33:42

Taky jsem na ty novinky myslel.

Co se mě týče, klidně tu diskusi zrušte, stejně to nikam nevede.

Ovšem, redakce by sem neměla pouštět politicky angažované články plné logických chyb. To pak k reakcím přímo vybízí.

Ten kus o jaderných elektrárnách je kvalitní.

Zbytek je trapná propaganda, nedůstojná racionálně myslícího člověka.

Odpovědět


Re: Re: Všem diskutujícím

Vladimír Wagner,2022-11-27 20:46:28

Pane Láne, vy jste se v diskuzi projevil opravdu masivně a každý si o vás může udělat vlastní obrázek, co jste za postavu a jak je to u vás s racionálním myšlením. Není k nim potřeba žádný další komentář.

Odpovědět


Re: Re: Re: Všem diskutujícím

Tomáš Lán,2022-11-27 22:03:47

Že jste neodpověděl logickými argumenty?

Aspoň ten teroristický stát jste mohl pořádně rozebrat.

Pohovořit o období Teroru za Francouzské revoluce. Rudém a bílem teroru, za ruské revoluce.

Pak jiných teroristických státech.

Poté byste mohl rozebrat, jak přesně se ruské vojenské chování liší od americké vojenské doktríny Šok a hrůza. (Teror psáno terreur je francouzské slovíčko pro hrůzu).

https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_and_awe

Mohl jste popsat, jak začínali válku Američané v Jugoslávii a na co tam vlastně stříleli a jak to mysleli s tím bomardováním Vietnamu zpět do doby kamenné.

Mohl jste popsat, v čem bylo bombardování německých měst hluboko v zázemí daleko méně teroristické než ruské bombardování energetické soustavy?

https://www.skylineatlas.com/air-raids-on-frankfurt/


Nerozebral jste nic. Žádná analýza. Jen mě to onálepkujete jako nulu a blbce a to je vše. Na to si můžu pustit projev Lipavského a kouknout se na komentáře na novinkách.

Obhajte si své názory seriózně. Jako by jste psal vědeckou práci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Všem diskutujícím

C H,2022-11-27 23:40:40

Toto je notorická taktika proruských trollov (netvrdím, že je to nutne aj Váš prípad, len sa to v tomto aspekte zhoduje) v debatách - vychŕliť desiatky parciálnych spochybňujúcich tvrdení a následne sa dožadovať ich rigorózneho rozboru, vediac, že protistrana obvykle nedisponuje "všetkým časom sveta" na takúto zábavu. Resp. ak sa aj niekto dá nachytať a s rozborom začne, stačí vychŕliť obratom ďalšie. Na otrávenie debaty a zneistenie nezorientovaných čítajúcich je to obvykle dostatočné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Všem diskutujícím

Tomáš Lán,2022-11-28 05:04:23

No a vaše nálepkování je taktika režimních trollů (taky netvrdím, že jste jeden z nich, ale třeba ministr Rakušan to dělá).

"Nemám argument, opakuju všechno po jinejch, i když nevím proč a jakmile se mi řekne něco, s čím si neporadím, tak sáhnu po hlášce s trollama."

Já jsem byl pro někoho už komunistickej troll, antikomunistickej troll, neomarxistickej troll, feministickej troll, machistickej troll, proruskej troll, prozápadní troll, procovidovej troll, antikovidovej troll a kdybych někdy padl na skutečný proruský stránky, tak by ze mě byl jistojistě i proukrajinskej troll. - Jak můžu být tolik protikladnejch věcí na jednou?


Podívejte se, mě je jedno, jestli by to sem napsal dneska nebo za 6 dní (diskuse je otevřena 7 dní).

Já tady nechci žádnou raketovou vědu. Jen všeobecné znalosti, jako je definicie všeobecně používaného slova. Ne moje definice, klidně jeho, ale ať je jasné, co chce říct.

Vy ty věci popisujete jako desítky parciálních věcí. To je právě ten problém.

Já to vidím jako jednu jedinou věc, kterou je možné velice snadno kontrolovat ze všech stran. Seděj definice? Používáme všichni stejné definice? Znám aspoň jeden protipříklad? Platí to v negaci? Jak jsem já došel k mému a oni k jejich? Neprotiřečí si detail s celkem? Neprotiřečí si nějaké detajly navzájem? Je tam nějaký časový vývoj?

Pro mě je to otázka zlomků vteřin a daleko déle to píšu než dělám.

Definovat terorismus není zas až tak těžké. Klidně bych vzal zavděk definicí z wikipedie. Také státní terorismus má svoji wikipedii. O Francouzské revoluci jsme se všichni učili ve škole. O ruské revoluci a občanské válce jsme se všichni učili ve škole.

Všichni známe fotky vybombardovaných německých měst i fota z dnešní Ukrajiny, poovnat to zabere zlomky vteřin.

Jak to děláte v hlavě vy? Kolik vám to zabere času?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Všem diskutujícím

Pavel 1,2022-11-28 21:26:53

No tak pohovoř, režimní trole. Co ti brání sebrat zdroje, vložit vlastní invenci a sesmolit článek o terorismu zločineckého rusácka a zveřejnit ho? Evidentně to, že NATO nemáš za prvé inteligenci a objektivitu a za druhé za nějaké sáhodlouhé sepisování ti z kremlu nic nepříjde. Mimochodem, máš tam chybu. Otázka zní jako začínali Srbové válku v Jugoslávii, respektive jak se liší rusácké žebrání u spojenců o bombardování Drážďan od rusáckého žebrání o drony a rakety u Iránu. Od spojenců k rozvojové zemi. Možná by na zhodnocení situace stačilo, kdyby si rusáci řekli "Bože, jak hluboko jsem klesla."

Odpovědět


Re: Re: Všem diskutujícím

Florian Stanislav,2022-11-27 22:10:08

Centrální a rozptýlené zdroje.
Města se bez centrálních zdrojů neobejdou.
Centralizované zdroje elektřiny (JE) se podle článku dají lépe bránit. Ano.
Ale také úspěšně napadnout a vyřadit, což se stalo u Černobylu a Záporoží. A navíc je tu rizko s radiačním nebezpečím. Rusové údajně se chytají JE Záporoží vykrást a opustit.
Záporožská s 5 700 MW má být největší JE v Evropě a 6. na světě, Gravelines ve Francii 5460 MW má být 7. na světě.
Také vodní elektrárny jako další centrální zdroj představují při napadení velkou hrozbu.
Navíc vedení VVN, VN a transformátory se snad ani bránit nedá.

Článek je napsaný dobře, jako vždy, izolovat technické problémy JE od politické situace nelze. Válka tam, bohužel, je.

JE a centralizované zdroje jsou třeba, ale rozptýlené zdroje elektřiny (a energie) mají v kritické době nezastupitelný význam.
Jen se solárním panely a větrníky se rozumně žít nedá, ale může to pomoci přežít.

Odpovědět


Re: Všem diskutujícím

Pepa Vondrák,2022-11-27 23:34:44

Pakliže jsou diskutující všichni vědci, nebo alespoň lidé s vědou sympatizujíci, tak se na tuto diskusi můžeme dívat tak, že ani vzdělání a neustálý trénink práce hlavou nestačí k pochopení jednoduché věci. Každý ví kdo je napadený, každý
ví kdo je slabší, každý ví komu jde o vlastní existenci, ale dle debaty to vypadá jakoby v tom pořád byla nějaká záhada. Faktem je, že některá jména vidím prvně, že i Osel bude terčem trolů.

Odpovědět


Re: Re: Všem diskutujícím

Jan_ Rabas,2022-11-28 00:43:51

Tak to vůbec není, zde jde o něco jiného. Pokud v normálním životě někdo ví o tom, že někdo jiný chce spáchat vraždu, ale nechá si to pro sebe a nikomu to neřekne, je souzen společně s vrahem. Pokud si u někoho objednáte přepadení a poškození třetí osoby, ví všichni, kdo je oběť a kdo útočník, ale souzen bude i objednavatel. Pokud je někdo v ohrožení a Vy mu nepomůžete, opět skončíte u soudu.
A zde máme případ, kdy se Rusko chystalo napadnout nějaký stát, jiný stát o tom věděl, ale nic neudělal, pouze požádal Rusko o posečkání, než skončí olympiáda. Přijde Vám to v pořádku? Rusko bylo k útoku více méně vyzváno a byl mu tento útok schválen rétorikou vybraných politků, kteří deklarovali, že pokud Rusko nezasáhne členskou zemi NATO, nic se nestane. Je to ok? Opravdu bolestivé sankce proti útočníkovi se nekonaly, protože pár vybraných zemí by tam přišlo o velké peníze. Také ok? Co pomoc? Přijde Vám pomoc, která vypadá spíše jen jako pomoc symbolická, aby nikdo nemohl říci, že se svět nesnaží, dostatečná, a že třeba právě USA dělají vše, co je opravdu možné? Nehledě na to, že některé státy nedělají vůbec nic?
To, co dělá Rusko, určitě v pořádku není a zaslouží to odsouzení a opovržení. Ovšem stejného odsouzení by se mělo dostat i všem, kdo toto umožnili nebo nezarazili. A děje se to? Neděje. Řeší se tu "maličkosti" jako strhané vedení, zbouraný most a pár mrtvých, ale nikde ani slovo o tom,že toto musel někdo umožnit a podporovat. Čína si s námi vytřela zadek, ale za dobré obchodní vztahy každý mlčí a dělá, že to nevidí. Naše pokrytectví. Nic jiného to není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Všem diskutujícím

Pepa Vondrák,2022-11-28 12:46:19

Postižená husa nejvíc kejhá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Všem diskutujícím

Tomáš Lán,2022-11-28 13:44:40

Když Británie vládla Irsku, tak ti zlí napadající mírumilovné britské policisty a úředníky byli všichni Irové.

Všichni viděli, kdo je napadený, každý viděl, komu jde o vlastní existenci, nebyla v tom žádná záhada.

Reinhard Heydrich byl zas napaden teroristy, když jel do práce. Co to je, napadat lidi, kteří si jedou jen tak do práce. - Nebylo těžké poznat, kdo je napadený a kdo bojuje o existenci. Jen blázen v tom vidí nějakou záhadu.

To byla ironie, abyste viděl, kam se až dojde s vaším stylem argumentace.

Myslím, že ve vědě se berou do úvahy všechny údaje a celý kontext. Ne jen to, co nejvíce řvou v médiích. To bychom byli pořád u placaté Země, neposkvrněného početí, vůle Boží a zlovolného Satana.

Odpovědět

Jenom zopakuji

Vojtěch Běhunčík,2022-11-27 17:20:02

Re:Re:Re: Objektivita je v čudu | Tomáš Lán,2022-11-27 13:21:44
Pan Wágner se mohl omezit na pojednání o jaderných elektrárnách.
Tam by nebylo moc o čem polemizovat.
---
Kromě jaderných elektráren je na Ukrajině dněperská hydrokaskáda, jejíž poslední stupeň Nová Kachovka s hydroelektrárnou je také zásobárnou chladící vody pro Záporožskou AES.
Kaskáda byla postavena ještě za SSSR a odstranila také peřeje na Dněpru.
Protržení kaskády s přívalovou vlnou od Kyjeva dolů by se vyrovnalo jadernému útoku bez ionizujícího atomového spadu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dn%C4%9Bpersk%C3%A1_kask%C3%A1da

Odpovědět


Re: Jenom zopakuji

Petr Mikulášek,2022-11-27 17:41:21

Jenom bych lehce připomenul, že Ukrajinci hned na začátku využili k obraně Kyjeva otevření přehrady a obnovení původních bažin na východ od Kyjeva... Dost jim to tehdy pomohlo

Odpovědět


Re: Re: Jenom zopakuji

Tomáš Lán,2022-11-27 19:38:56

A vy si vážně myslíte, že Rusové doopravdy chtěli dobývat 3 miliónové město s pár desítkama tisíc vojáků?

Odpovědět


Re: Re: Re: Jenom zopakuji

C H,2022-11-27 23:27:06

Bezprostrednou ambíciou v tom čase nebolo Kyjev dobýjať, "len" im paralyzovať/zlikvidovať politické elity a vojenské velenie (výsadok v Hostomeli) a odrezať mesto od zásobovania. Našťastie oboje zrealizované dostatočne vidlácky, takže to nevyšlo (výsadok pobitý, kolóny uviaznuté). Spravodajská podpora zo Západu v tom zrejme tiež zohrala svoje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jenom zopakuji

Tomáš Lán,2022-11-28 09:07:36

A jak to víte?

Nemohl to být naznačený útok na Kyev, který dělal to, že zbytek Ukrajinské armády nemohl jít na pomoc jednotkám na východě, kterým Rusové vpadli do zad?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jenom zopakuji

Vladimír Wagner,2022-11-28 17:22:47

Pane Láne, ale tady je situace z faktů jasná i lidem, kteří nejsou vojenští experti. Kdyby akce na kyjevském a černigovském směru byla pouze pro vázání ukrajinské armády, tak by tam Rusko nevyslalo v tak velkém množství své nejelitnější jednotky, nevznikly by ty obrovské kolony od hranic až ke Kyjevu z několika směrů a nedošlo by k tak velkým logistickým problémům, které ukrajinské armádě umožnily způsobit elitním ruským jednotkám tak velké ztráty.
Tyto jednotky pak chyběly na východě Ukrajiny a kvůli tomu se třeba u Doněcka nepovedlo postoupit téměř vůbec a pořád se bojuje o Bachmut
Když by ruské velení mělo hlavní cíl dokončení obsazení východy Ukrajiny, tak by postoupily u Kyleva a Černigovu pouze s omezenými jednotkami jen do omezené vzdálenosti od běloruské a ruské hranice a elitní jednotky by v masivním množství vrhlo na východ Ukrajiny. Nejspíše by o ně nepřišlo a situace by vypadala jinak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenom zopakuji

Tomáš Lán,2022-11-28 19:48:49

Tak se na to, pane Wágnere, zeptejte nějakýho vojáka, až ho někdy potkáte. Experti vídají věci, které amatérům unikají.

Vojákem myšlen nějaký skutečný plukovník. Ne politické generály jako Pavel a Šedivý, ne nízké šarže, ne vystudované historiky ruštináře v uniformě a nikoho kdo chodí do televize odříkávat, co chtějí slyšet.

Klidně za rok či pět let.

Odpovědět

Dilena této diskuze

Zdenek Urban,2022-11-27 17:17:02

Tak jsem se opět hořce pobavil:
Na jedné straně lidé argumentující, těžce a pokorně pracující hlavou.
Na druhé straně stojí ti, pro které je 'mít názor' nepřekročitelné maximum jejich duševních schopností. Pokud dostanou možnost jej sdělit, ztrácejí zájem o potravu a sex.

Odpovědět


Re: Dilena této diskuze

Petr Mikulášek,2022-11-27 18:17:49

To bych, s dovolením trochu upravil. Názor (od slova nazírat) je pohled na věc, který si člověk tvoří na základě svých znalostí, zkušeností a získaných informací. Takže někteří diskutující si jenom představují, že mají názor a touha tu vštípenou představu sdělit přebíjí i biologický potřeby...

Odpovědět


Re: Re: Dilena této diskuze

Josef Hrncirik,2022-11-27 18:33:01

Je i bezohledný, nesmiřitelný třídní a skupinový až rasový zájem.

Odpovědět


Re: Re: Dilena této diskuze

Tomáš Lán,2022-11-27 19:45:23

Jenže logika je logika.

Ta existuje mimo nás.


Přes ní nejede vlak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Dilena této diskuze

Josef Hrncirik,2022-11-27 20:31:12

Logika zisku z moci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Dilena této diskuze

Tomáš Lán,2022-11-27 22:12:11

Ne, ta běžná logika.

Logický čtverec, Porfyriův strom, sylogismy a tak.

Nechte to plavat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Dilena této diskuze

Josef Hrncirik,2022-11-28 06:37:39

Co s logikou, když nejsou informace a pravomoci a prostředky, jen cenzura a šafáři.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dilena této diskuze

Tomáš Lán,2022-11-28 09:08:33

Pochopení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dilena této diskuze

Josef Hrncirik,2022-11-28 11:37:23

Jo, ale musí to chodit na nějakých důvěryhodných porovnávaných informacích. Přání jsou ale také důležité.

Odpovědět

Prvou obeťou

Vladimír Bzdušek,2022-11-27 13:35:20

v každej vojne je pravda. Neexistuje dôvod, prečo by som mal v tomto konflikte veriť kumukoľvek čokoľvek. Ale, na druhej strane, samozrejme vyhrajú naši. Stačí sa k nim v pravej chvíli pridať.

Odpovědět


Re: Prvou obeťou

Petr Mikulášek,2022-11-27 14:23:43

Není radno věřit generálům, ale i tak jsou fakta, co se nedají vylhat. Třeba mezinárodně uznaný hranice, záhadně se objevující zbraně, satelitní snímky od třetí strany,... Je toho dost, aby si člověk na tuhle válku udělal názor.

Odpovědět


Re: Re: Prvou obeťou

Jan_ Rabas,2022-11-27 15:59:47

Což o to, názor na válku můžete mít, ale co názor na situaci? Vám třeba nevadí, když se zprávy a hodnocení, které slyšíte, rozchází s tím, co vidíte? A tím nemyslím nějaké konspirační weby a pseudoanalýzy, ale stav na bojišti prostě nedpovídá tomu, kdy Rusko se sankcemi, zastaralou technikou, demoralizovanými vojáky a žádným velením napadlo Ukrajinu, které nejmodernějšími zbraněmi a technologiemi pomáhá celý svět. To mohlo platit první měsíc či dva, ale už je to skoro rok...

Odpovědět


Re: Re: Re: Prvou obeťou

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-27 16:36:31

Tak teď jde o klasickou opotřebovávací válku. V té dlouho nedochází k viditelným posunům, až se jedna strana vyčerpá a zkolabuje. Pořád se brání menší proti většímu. Navíc Rusákům nikdo neničí infrastrukturu na jejich území, takže mají mnohem jednodušší situaci. Ukrajinci sice moderní zbraně dostávají, ale zdaleka ne všechny, které by potřebovali. S tím, co mají k dispozici, dosahují výsledků skvělých. Nepříjde mi, že by v tom naše média až tolik překrucovala realitu. Jen nesmí člověk očekávat zcela objektivní zpravodajství. Už vůbec ne v době války.

Druhý problém je, že to skutečně vypadá, že USA ten opotřebovávací způsob Ukrajinské války vyhovuje, aby svého ruského soka co nejvíce nechali vyšťavit. O byznysových zájmech nemluvě. A z toho je pak člověku blbě. Krvácející Ukrajinci a další oběti války mocnosti netrápí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Jan_ Rabas,2022-11-27 17:23:43

Ano, tak to bylo míněno. Neříkám, že by kdokoliv překrucoval realitu nebo informoval neobjektivně. Jen jde o to, že dlouhodobě ty informace tak nějak nekorespondují se aktuálním stavem.

Druhým odstavcem jste se přiblížil poměrně přesně, jen si myslím, že jim vyhovuje nejen vyšťavení Ruska, ale celé Evropy. Ono se nejedná jen o současnost, ale méně peněz bude znamenat i zpoždění z hlediska technologického vývoje a výzkumu. Už dnes Evropa nestíhá držet krok, a válka na Ukrajině tomuto rozhodně nepomůže.

A kdo tím ve světě získá?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Josef Hrncirik,2022-11-27 18:35:17

Kdo bude na řadě až dojdou Ukrajinci nebo bude vhodné vyvolat další krizi?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Tomáš Lán,2022-11-27 19:46:58

Pak se přestane válčit s Ruskem a bude válka s islámem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Josef Hrncirik,2022-11-27 20:48:36

A bude se to nás ještě týkat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Tomáš Lán,2022-11-27 22:13:24

Doufám, že ne, ale nejsem si tím moc jist.

Odpovědět


Re: Re: Re: Prvou obeťou

Petr Mikulášek,2022-11-27 17:38:30

Já tam teda vidím dost velký posun ve prospěch Ukrajiny. Rusům začínají pomalu docházet lidi i zásoby. I po té slavné mobilizaci. Vycvičit vojáka nějakou dobu trvá a je potřeba ho i vybavit. Když dneska někoho naverbujou, tak ho můžou buďto zítra poslat na frontu, ale nebude vědět ani jak dát zásobník do kvéru a jak se krýt a pozítří je zpátky ve třech kusech, nebo ho budou půl roku cvičit, ale za tu dobu projedou válku. Taky nesmí vystřílet za den tolik munice, co vyrobí za týden,protože pak už nějak není čím...

Problém je, že za ten skoro rok měli možnost se na dobitým území opevnit, takže tam je jistá výhoda obránce proti útočníkovi. A čím pokročilejší technologie, tím víc času je potřeba, aby se ji naučili používat. Takže když by dneska dostali moderní zbraňový systém, musí rota vycestovat do země, co jim to darovala nebo co má podobnou výzbroj, měsíc trénovat a pak s tím teprve může na frontu. Takže to není Hop na krávu a je tele.

Jinak sankce nezačnou fungovat hned. Měli finanční rezervu a nějaký zásoby, ze kterých jedou. Třeba u letadel - nejsou ley do zahraničí, tak na vnitrostátní dopravu kanibalizují díly z "nadbytečných" letadel a už je to tak 2-3 měsíce, co prý piloti dostali befelem snažit se při přistání co nejmíň brzdit, protože nejsou pneumatiky a brzdový destičky. Výrobce procesorů Baikal krachnul, protože TSMC jejich slot ve výrobě ochotně přenechalo jiným a odladit proces na jinou fabriku není sranda. Uvolnili normy na nově vyrobený auta, protože bez elektroniky se to nedá udělat,... Jejich nejmodernější továrna na polovodiče zvládne 90nm proces (bývalá linka od ST), to je čip do kreditky nebo RFID tagu nebo analog, ale rozumný procesor nad 50MHz nebo paměť nad 128kB bych v tom fakt dělat nechtěl. Takže se technologicky propadli do 80. let. Jak doprodají zásoby a zaberou kurvítka, finíto...

Nejshorší je, že rusi jsou zvyklí, že se jim vede špatně a spokojení, když se sousedům vede hůř...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Jan_ Rabas,2022-11-27 17:57:46

To vše může být pravda, nic z toho Vám nevyvracím. Stále to však nic nemění na situaci. Ani netvrdím, že Rusko vyhraje. Jen se pozastavuji nad tím, jak jsou dodávky zbraní, technologií a lidských zdrojů (nevěřím, že by na Ukrajině neoperovaly zahraniční jednotky) tak hezky vyvážené, že tak dlouho udržují tak špatný stav. Tipl bych si, že Ukrajina vyhraje, protože "západ" tam nakonec dodá vše a ještě skrytě pomůže. Otázka ale je, zda tomu všemu nešlo předejít, případně zda to nešlo ukončit mnohem dříve. Dokázat, že to bylo protahováno uměle, je nemožné, Ukrajina vyhraje, západ bude oslavovat, budeme se polácat po ramenou, jak jsme skvělí a umíme se sekmnout, a Čína s USA se budou tiše a spokojeně usmívat, protože se definitivně zbavily Evropy. A jako pověstná třešnička na dortu bude jejich pomoc Rusku, protože se omluvilo a změnilo vedení. Během 10-20 let se Rusko zázračně obnoví a nebude na tom nebude hůře, než před válkou, Čína a USA budou prosperovat. Hádejte, kde za 20 let bude ve vědě, technologiích a průmyslu Evropa :-(

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-27 18:34:21

Mně spíš připadá, že očekávají zhroucení Ruska a jeho naporcování.

Co si USA počnou, pokud zůstanou proti Číně jedinou mocností, vážně netuším. Čína jim přeroste přes hlavu. Buď je to hodně krátkozraký kalkul, nebo v tom USA žádný jednotný záměr ani nemají a nebo je v tom nějaká hra, do které člověk zvenčí nevidí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Tomáš Lán,2022-11-27 20:06:01

Už před dvaceti lety, jsme se bavili o tom, že Evropa a USA upadnou a bude stoupat Rusko, Čína a Indie.

Vracelo se to pořád dokola.

Některé věci se vracejí napříč historií a kulturami a mají stejný vývoj.

Vítězství USA ve studené válce je přesně jako vítězství Athén v Peloponéské válkce, říkal jeden profesor, vidíte Američané dělají přesně to co Athéňané, do dvaceti let všechny naštvou a postaví proti sobě.

V americkém establishmentu byli na nižších pozicích lidé, kteří prosili své nadřízené, aby Američani neponižovali Rusko, ale pomohli mu se zvednout.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Josef Hrncirik,2022-11-28 11:41:00

My dostaneme na krk Ukrajinu, aby nás rozpustila.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Petr Mikulášek,2022-11-27 18:39:41

No ale to už trochu odbočujeme.

Evropa má trochu jiný problémy i bez války. Převládá ideologie a propagace nad rozumem. Kdybych dneska měl nápad na unikátní technologii, tak než získám všechny povolení pro stavbu tovární haly od EIA po stavební povolení, tak je zastaralý a už se to dělá na pěti místech jinde ve světě. Nikdo totiž nechce továrnu za zahradou a nikdo nechce jezdit do práce dýl jak 10 minut na kole. Hlavně že jsme tak supermegaobrzelení, že na výrobu 1GWh potřebujeme tři elektrárny - větrnou, solární a uhelnou/plynovu. A nevíme, co z toho bude na jakým výkonu za dvě hodiny.

Pokud jde o Čínu, tak ta má hlad po vlivu a surovinách. Vůbec nepochybuju o tom, že její nynější neutralita je jenom proto, že se jim hodí, když Rusko finančně padne na dno a budou ho moct jednoho dne "zachránit" lichvou a využitím surovin nebo levné pracovní síly. Nebo obojího. A vůbec bych se nedivil, kdyby se díky "bratrské pomoci soudruhů z jihu" za 50 let řešil konflikt na finsko-čínské hranici...

USA už pomalu dochází, že s outsourcováním do Číny si podřezali větev a začínají tam házet zpátečku. Mají brutálně velký dluh vzhledem k HDP a 2x ročně lockdown na úřadech, pokud se nestihne schválit navýšení dluhu. Trump to tenkrát vyhrál kvůli slibu zachování zaměstnanosti. Smát se můžou, ale to je tak všechno, co s tím nadělají, až dluhová bublina praskne.

Takže smát se bude buďto Čína, nebo Japonsko, Korea a zbytek východního pacifiku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prvou obeťou

Josef Hrncirik,2022-11-28 06:41:08

Stejně Vám nepůjčí ani na nekřesťanský úrok.

Odpovědět

Tahle diskuze

Mojmir Kosco,2022-11-27 13:21:17

Se již tady jednou vedla.Muj hlavní argument je že JE pro řádný provoz vyžaduje mírový stav.Pro válku je JE zcela nevhodná.To bylo námitek že RUs určitě vojenský nezaútočí na JE protože není šílenec.Myslim že je to ruským generálům v podstatě jedno a kdyby viděli
jednoznačnou výhodou zamořením území radioaktivním spádem tak to udělají.Zatim naštěstí k tomu nedošlo ale riziko se bude zvyšovat se strategickým přeskupením sil(ústupem) 2.jaderne zdroje lze rychle odpojit ale poměrně dlouho se připojují.3.vyzaduji složitou návaznou infrastrukturu .
Doufám že Rusko nebude volit na reaktory ,ale veškeré zprovoznění JE bude opět záviset na tom základním a to mírovém stavu.

Odpovědět


Re: Tahle diskuze

Mojmir Kosco,2022-11-27 13:22:42

Spadem, mířit

Odpovědět


Re: Tahle diskuze

Petr Mikulášek,2022-11-27 14:27:01

To je pravda. A mírový stav vyžaduje nekompromisně eliminovat ty, co mírový stav nechtějí. Někdo rozumí domluvě, jiný jenom obušku...

Odpovědět


Re: Tahle diskuze

Josef Hrncirik,2022-11-27 20:56:49

Spíše si Rus vyhodí do vzduchu poslední Nord Stream a Turk Stream, pravila Baba Vanga a někteří svatí.

Odpovědět

Situace

Jan_ Rabas,2022-11-27 13:03:22

Se zájmem jsem přečetl celou diskuzi a zaujala mne jedna věc. Každý hodnotí Rusko nebo Ukrajinu, ale to nikomu není divné, jak to celé začalo, jak to probíhá a v jakém stavu to je?

- Některé státy a světové mocnosti věděly o útoku předem a v klidu přihlížely přípravám

- Rusko si muselo být vědomo toho, co po útoku přijde, a přesto do toho šlo

- Jiná světová velmoc, USA, na Ukrajinu dodává pomoc, vojenskou i humanitární, ale jediné, k čemu to vede, je protahování války, pomoci není tolik, aby pomohla v rozumném čase vyhrát

- Sankce proti Rusku se na něm za rok nijak moc neprojevily

- Nejvíce postižená je Evropa, na kterou dopadají problémy s plynem, energiemi a i vlastní sankce proti Rusku


Pokud bychom svět rozdělili na ekonomické bloky USA, Čína a EU, tak tu máme situaci, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu de fakto se souhlasem největší ekonomické velmoci, a druhá největší ekonomická velmoc, která má zřejmě i největší váhu i v oblasti vojenské techniky a měla by na to, aby Ukrajinu během chvíle od války vyčistila, dodává jen tolik, aby se konflikt co nejvíce protahoval a nevítězila ani jedna strana. Přepdokládám, že dodávky jsou s tichým souhlasem Číny. EU sama o sobě tolik zbraní technologí, aby to nějak výrazně pomohlo, nemá. Sankce, která byly na Rusko uvrženy, nefungují, to, co by fungovalo, nebylo přijato.

Číně konflikt nevadí, USA také ne, jen ho protahují. Takže tím trpí převážně EU, kterou konflikt značně vysiluje a vysává a Evropa čím dál více ztrácí na konkurenceschopnosti. Že konfliktem trpí i další země nikoho moc nezajímá, nejsou ekonomicky zajímavé.

Proč tu řešíme nějaké Rusko, co kde řekl nějaký zajatec, rakety, nějaké konkrétní bojůvky, mrtvé civilisty a další nepodstatné záležitosti, když to vypadá, jak když se dvě světové velmoci dohodly, jak eliminovat třetí?

Odpovědět


Re: Situace

J. Klima,2022-11-27 13:11:30

Přesně, přesně! Ano. Souhlas.

Odpovědět


Re: Situace

Petr Mikulášek,2022-11-27 14:20:52

Tak souvislosti se tady řeší celou dobu. Že nechápete psaný text není problém ostatních diskutujících.

- O přípravách na útok se vědělo a mluvilo, Ukrajina byla varována. Od napadení v roce 2014 proběhlo v tichosti proškolení, vycvičení a dozbrojení Ukrajiny, díky tomu přežili začátek, než dostali pomoc. Ale co víc chcete dělat? Napadnout Rusko, aby měla tamní propaganda legitimní důvod, že se brání, a ospravedlnili tím i použití atomové prskavky proti západu?

- Rusko očekávalo, že po bezvětrné zimě s prázdnýma zásobníkama na plyn nebude Evropa protestovat a Ukrajinu obětuje. Druhá věc, co v tom hraje roli, je fakt, že problémy se tutlají a i veení mělo pocit, že problémy v armádě nepotřebují. Třetí problém je, že náčelník rusů je pošuk a od něho se nic racionálního nedá čekat.

- Není pravda, že by se válka zbytečně protahovala. Zkoušel jste někdy osvobodit několik tisíc měst a vesnic za tři týdny? Až to dokážete, můžete mudrovat.

- Není pravda, že bby byla nejvíc postižená Evropa. Porovnával jsem si satelitní snímky měst v Evropě a měst, odkud na Ukrajině vyhnali Rusy a musím říct, že Ukrajina vypadala podstatně hůř. Navíc když jste dneska psal ten komentář, zřejmě vám dneska šla elektrika. Ukrajincům ne... Tak buďte chlap a přestaňte bulet.

Dělení na bloky je nesmysl. Část EU byle ještě před rokem ekonomická zóna Ruska - díky jejich agentům jako Gerhard "Rosněft" Schroeder a spol. Ne náhodou invaze byla načasovaná na chvíli, kdy měl být čerstvě v provozu NordStream II a závislost na něm měla pojistit nečinnost Evropy. Čína je samostatná jednotka, která sleduje jenom jedno. Nechat padnout Rusko a jak poleví sankce, zmocnit se jeho zdrojů.

A Rusko řešíme prostě proto, že nerespektuje suverenitu a územní celistvost okolních států. Pokud nám to přijde jako detail, vzpomeňte na to, jak si kdysi Německo dobývalo jejich slavný "lebensraum".

Odpovědět


Re: Re: Situace

Jan_ Rabas,2022-11-27 15:51:43

Řešíte detaily a "drobné". Z globálního hlediska je to, co jste napsal, zanedbatelné. Stejně tak na globální úrovni nikoho nezajímají nějaká zničená města nebo počty mrtvých. V zásadě se jedná o celosvětovou hru několika hráčů, kde nějaká země je jen název na mapě, který se vygumuje a přepíše. Vy vůbec netušíte, o čem píšu, jak se soustředíte na stromy, tak Vám uniká les. Zkuste se podívat na vše jako na celek, neřešte dílčí části. Řešit Rusko je stejné jako řešit při neoprávněném kácení dřevorubce místo toho, abyste řešil, kdo ho tam poslal, vybavil a kdo má z jeho počínání největší zisk. A když se podíváte, kam Evropa a EU v posledních letech směřují a co se tu řeší, tak je nějaká Ukrajina opravdu jedno, Evropa již zničila sama sebe a nebude mít na to, aby se zvedla. Přestaňte sledovat zprávy a zamyslete se nad tím, jak je tohle všechno vlastně možné a komu to prospívá.

Odpovědět


Re: Re: Situace

Tomáš Lán,2022-11-27 16:29:37

Od napadení v roce 2014 proběhlo v tichosti proškolení, vycvičení a dozbrojení Ukrajiny, díky tomu přežili začátek, než dostali pomoc.
-

Ano, díky tomu na ně ovšem také Rusko zaútočilo, prorože začali představovat hrozbu, dohody nedodržovali a Rusko vědělo, že budou jen čím dál víc vyzbrojení a tedy čím dál nebezpečnější.

Nemuseli zbrojit, mohli si dávat svoji zemi do pořádku, aby jim beznadějné obyvatelstvo nemuselo do ciziny za prací. Zbavit oligarchy moci, zatočit s všudypřítomnou korupcí atd. To mohli dělat doopravdy.

----

Nemusejí ty vesnice "osvobozovat" mohou je klidně nechat Rusku. My taky "neosvobuzejeme" Kladsko, Lužici, Slezka a Královec.

V Minskejch dohodách přeci bylo uvedený, že ty republiky patří pod Ukrajinu a Rusko ty Minské dohody protlačovalo nejvíce. Nechtělo je pro sebe (a muset platit jejich opravu) stačilo by jim, kdyby na ně Ukrajinci neútočili a postupně by se situace uklidnila.

Zelenský se nechal zvolit s mírovým programem a pak šel dělat válku.
----

On evidentně mluvil o všech ostatních zemích, na které to má dopad. Samozřejmě, že to má Ukrajina nejhorší, to samo sebou. Jenže ta je ve válce, na které má lví podíl.

Nás se jejich válka netýká.

Jenže to má dopady i na Rusko, Evropu, USA, Čínu, Indii a pak další země a z nich je na tom nejhůře Evropa. Ostatní na tom buď vydělávají nebo to mají tak půl na půl.

My ostatní jsme pochopili, jak to myslí.

EU nebyla ekonomická zóna Ruska. Jen jsme od Ruska kupovali plyn a ropu a prodávali jim výrobky. EU byla díky levným Ruským energiím konkurenceschopná a to teď končí. Když si koupíte u pekaře rohlík, také nejste pekařův agent.

Snažte se argumentovat věcně.
---

Rusko taky nikdo nerespektuje. Plány na vyvraždění 100 miliónů Rusů Polsko vyhlásilo veřejně a plány na rozparcelování Ruska jsou také veřejné.

Ukrajina ráda sehrála roli beranidla a proxy.bojovníka, tak tam mají válku, zimu a rozstřílené mosty, domy, tovýrny a elektrárny.

Rusko životní prostor doopravdy nepotřebuje. Má ho tolik, že neví, co s ním. Taky nepotřebuje cizí suroviny. Má všechny svoje.

To Západ nemá suroviny a teď se ještě hloupě připravil je z Ruska dovážet. Západem myšleno teď EU, Američani si je klidně od Ruska koupí a pak nám je přeprodají 3x dráž.

Odpovědět


Re: Re: Re: Situace

Petr Mikulášek,2022-11-27 20:39:46

"Ano, díky tomu na ně ovšem také Rusko zaútočilo, prorože začali představovat hrozbu, dohody nedodržovali a Rusko vědělo, že budou jen čím dál víc vyzbrojení a tedy čím dál nebezpečnější."

Ne. Rusko zaútočilo jako první (2014). Výcvik armády následoval až potom. Jakou hrozbu představuje malý stát s konvenční výzbrojí pro velký stát s jadernou výzbrojí? A ne, že to zase zakecáte...

---------

"Nemusejí ty vesnice "osvobozovat" mohou je klidně nechat Rusku. My taky "neosvobuzejeme" Kladsko, Lužici, Slezka a Královec."

Je to ukrajinský území, 1.12.1991 se přes 90% tamních obyvatel přihlásilo k nezávislé Ukrajině a 2.12.1991 to Rusko oficiálně uznalo. Takže čistší řešení by bylo, kdyby si psychopat v Kremlu držel ty svoje zelený mužíky doma na řetězu.

---------

"... ty republiky patří pod Ukrajinu ..." versus "...mohou je klidně nechat Rusku."

Proč se hádáte sám se sebou?

---------

"Rusko ty Minské dohody protlačovalo nejvíce. Nechtělo je pro sebe (a muset platit jejich opravu) stačilo by jim, kdyby na ně Ukrajinci neútočili a postupně by se situace uklidnila."

Ukrajina neútočí na svoje vesnice. Ukrajina útočí na cizí žoldáky, co je obsadili - důkazy viz výše. Mimochodem tohle je dobrá metoda, jak legitimizovat válku - za domácí úkol si dohledejte, co byla záminka pro napadení Polska Wermachtem a jak to celý proběhlo.

---------

"Zelenský se nechal zvolit s mírovým programem a pak šel dělat válku."

Dva detaily:
- Válčí se od 2014, Zelenskyj je ve funci od 2019, takže válku rozpoutat nemohl, pokud nemá stroj času.
- Nevtrhl Zelenskyj do Ruska, ale Rusko na Ukrajinu. Albert Lebrun taky nedeklaroval, že během jeho mandátu bude válka (v roce 1940 byl donucen po prohře s Německem abdikovat ve prospěch Petaina)

---------

"On evidentně mluvil o všech ostatních zemích, na které to má dopad. Samozřejmě, že to má Ukrajina nejhorší, to samo sebou. Jenže ta je ve válce, na které má lví podíl."

Tan podíl spočívá čistě v tom, že si dělá, co chce. A to se jim nesmí tolerovat, že?

---------

"Jenže to má dopady i na Rusko, Evropu, USA, Čínu, Indii a pak další země a z nich je na tom nejhůře Evropa."

Ok, takže starý dobrý 5 Why:

Proč má Evropa problémy? Protože jsou drahý energie.
Proč jsou drahý energie? Protože je nedostatek plynu.
Proč je nedostatek plynu? Protože Němci odstavili jádro a přešli na plyn.
Proč Němci přešli na plyn? Protože rusům skočili na levný dodávky plynu.
Proč Rusko slíbilo levný plyn? Protože chtělo mít prostředek, jak vydírat Evropu a ještě z toho mít prachy.

"My ostatní jsme pochopili, jak to myslí."

Evidentně špatně.

---------

"Nás se jejich válka netýká."

To vás asi zklamu. Celou dobu Putin veřejně deklaruje plán na návrat k uspořádání světa před tokem 1989. Pokud by se mu to povedlo, tak hádejte, co by bylo s náma...

---------

"Plány na vyvraždění 100 miliónů Rusů Polsko vyhlásilo veřejně a plány na rozparcelování Ruska jsou také veřejné."

Tak schválně, máte na ně odkaz?

---------

"Rusko životní prostor doopravdy nepotřebuje. Má ho tolik, že neví, co s ním. Taky nepotřebuje cizí suroviny. Má všechny svoje."

Jenomže tady nejde ani o jedno z toho. Tady jde o to, udržet se u koryta. Stará dobrá metoda hrdiny zachránce. To se najde nepřítel (NATO), vykreslí se v nejhorších barvách jako hrozba a pak přijde ten jediný správný superhrdina (Putin), který před nima všechny zachrání. Akorát už to při všech problémech používal tak často, že už potřeboval konflikt, kde by vyhrál. Gruzii nedal, Sýrii taky ne, tak prubnul Ukrajinu a nějak se mu to vymklo z pracek.

---------

"To Západ nemá suroviny a teď se ještě hloupě připravil je z Ruska dovážet. Západem myšleno teď EU, Američani si je klidně od Ruska koupí a pak nám je přeprodají 3x dráž."

Nebylo to hloupě. Nevím jak vy, ale já krvavý suroviny nechci.

---------

"Snažte se argumentovat věcně."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Situace

Josef Hrncirik,2022-11-27 21:09:35

Vše roz vrtáno, daří se jen spekulacím a CO2.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Situace

Josef Hrncirik,2022-11-28 11:43:22

A cenzuře.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Situace

Tomáš Lán,2022-11-27 23:34:38

Re: Re: Re: Situace

Petr Mikulášek,2022-11-27 20:39:46

"Ano, díky tomu na ně ovšem také Rusko zaútočilo, prorože začali představovat hrozbu, dohody nedodržovali a Rusko vědělo, že budou jen čím dál víc vyzbrojení a tedy čím dál nebezpečnější."

Ne. Rusko zaútočilo jako první (2014). Výcvik armády následoval až potom. Jakou hrozbu představuje malý stát s konvenční výzbrojí pro velký stát s jadernou výzbrojí? A ne, že to zase zakecáte...

-
Malá stát veřejně vyhlásil, že si chce pořídit jaderné zbraně. Za ním byly jaderné velmoci USA a Británie, které by tam tu zbraně případně propašovali.

USA prožívaly to samé za Kubánské krize. Taky nedovolili mít zbraně na svém "dvorku".


---------

"Nemusejí ty vesnice "osvobozovat" mohou je klidně nechat Rusku. My taky "neosvobuzejeme" Kladsko, Lužici, Slezka a Královec."

Je to ukrajinský území, 1.12.1991 se přes 90% tamních obyvatel přihlásilo k nezávislé Ukrajině a 2.12.1991 to Rusko oficiálně uznalo. Takže čistší řešení by bylo, kdyby si psychopat v Kremlu držel ty svoje zelený mužíky doma na řetězu.

Jenže válčit se začalo v roce 2014. Během té doby se vše změnilo. Lidi už jsou takoví, zabíjíte je a jsou proti vám. Platí to pro Rusy i Ukrajince.

Až se jednou budete rozvádět, tak si vzpomeňte, jak jste při svatbě podepisoval matriku a jak se to všechno od té doby změnilo.


---------

"... ty republiky patří pod Ukrajinu ..." versus "...mohou je klidně nechat Rusku."

Proč se hádáte sám se sebou?
-
Nehádám. V jednom popisuju, co je v Minskejch dohodách, v druhým možnost v budoucnosti, když ty Minské dohody Ukrajina stejně nechtěla dodržovat.

---------

"Rusko ty Minské dohody protlačovalo nejvíce. Nechtělo je pro sebe (a muset platit jejich opravu) stačilo by jim, kdyby na ně Ukrajinci neútočili a postupně by se situace uklidnila."

-
Ukrajina neútočí na svoje vesnice. Ukrajina útočí na cizí žoldáky, co je obsadili - důkazy viz výše. Mimochodem tohle je dobrá metoda, jak legitimizovat válku - za domácí úkol si dohledejte, co byla záminka pro napadení Polska Wermachtem a jak to celý proběhlo.

Ukrajina útočila na ukrajinské vesnice s ruským obyvatelstvem 8 let od roku 2014. I wikipedia uvádí 45 000 místních bojovníků a až 16 000 rusů z Ruska.

Já vím, jak to bylo s Gliwicemi. Netrvalo to od incidentu k válce 8 let a neuzavřely se mezi tím 2 mírové smlouvy, které Polsko neustále porušovalo. Nastudujte si to sám. Najdete tam také jednoho velice slavného člověka.

Mě nacisty připomíná naše strana. Ne ta druhá. Bohužel.


---------

"Zelenský se nechal zvolit s mírovým programem a pak šel dělat válku."

Dva detaily:
- Válčí se od 2014, Zelenskyj je ve funci od 2019, takže válku rozpoutat nemohl, pokud nemá stroj času.
- Nevtrhl Zelenskyj do Ruska, ale Rusko na Ukrajinu. Albert Lebrun taky nedeklaroval, že během jeho mandátu bude válka (v roce 1940 byl donucen po prohře s Německem abdikovat ve prospěch Petaina)

--
No vždyť já píšu, že se nechal zvolit s mírovým programem. Jakože tam ten víceméně zamrzlý konflikt ukončí.Proto o lidi volili.

Začal dělat opak, připravovat útok na Donbas.


---------

"On evidentně mluvil o všech ostatních zemích, na které to má dopad. Samozřejmě, že to má Ukrajina nejhorší, to samo sebou. Jenže ta je ve válce, na které má lví podíl."

Tan podíl spočívá čistě v tom, že si dělá, co chce. A to se jim nesmí tolerovat, že?
-

Ten podíl spočívá ve vraždění místní populace, v nedodržování mírových smluv, ve snaze se vyzbrojit jadernými zbraněmi, v poskytování základen Američanům a fungování jako jejich proxy armáda.---------

"Jenže to má dopady i na Rusko, Evropu, USA, Čínu, Indii a pak další země a z nich je na tom nejhůře Evropa."

Ok, takže starý dobrý 5 Why:

Proč má Evropa problémy? Protože jsou drahý energie.
Proč jsou drahý energie? Protože je nedostatek plynu.
Proč je nedostatek plynu? Protože Němci odstavili jádro a přešli na plyn.
Proč Němci přešli na plyn? Protože rusům skočili na levný dodávky plynu.
Proč Rusko slíbilo levný plyn? Protože chtělo mít prostředek, jak vydírat Evropu a ještě z toho mít prachy.

"My ostatní jsme pochopili, jak to myslí."

Evidentně špatně.
--

Sankce na ruský plyn jsme vyhlásili my. Plyn jsme si zdražili sami.
Rusové nás s ním nevydírali.

---------

"Nás se jejich válka netýká."

To vás asi zklamu. Celou dobu Putin veřejně deklaruje plán na návrat k uspořádání světa před tokem 1989. Pokud by se mu to povedlo, tak hádejte, co by bylo s náma...
-

Uspořádání světa. Tím se myslí, že nebude jedna supervelmoc. Ne, že začne s NATO bojovat o Čechy, které jsou členem NATO.

---------

"Plány na vyvraždění 100 miliónů Rusů Polsko vyhlásilo veřejně a plány na rozparcelování Ruska jsou také veřejné."

Tak schválně, máte na ně odkaz?
---
Bože, už jsem to tam dával.

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-pomohlo-by-snizit-pocet-obyvatel-ruska-na-50-milionu-rekl-walesa-40403414

Kde žijete, že nečtete ani novinky.cz

---------

"Rusko životní prostor doopravdy nepotřebuje. Má ho tolik, že neví, co s ním. Taky nepotřebuje cizí suroviny. Má všechny svoje."

Jenomže tady nejde ani o jedno z toho. Tady jde o to, udržet se u koryta. Stará dobrá metoda hrdiny zachránce. To se najde nepřítel (NATO), vykreslí se v nejhorších barvách jako hrozba a pak přijde ten jediný správný superhrdina (Putin), který před nima všechny zachrání. Akorát už to při všech problémech používal tak často, že už potřeboval konflikt, kde by vyhrál. Gruzii nedal, Sýrii taky ne, tak prubnul Ukrajinu a nějak se mu to vymklo z pracek.

-

Přirovnal jste Rusko k Německu dobývajícímu svůj "lebensraum". Na to jsem odpovídal. Rusko má prostoru plno.

To, co píšete s tím nijak nesouvisí.


---------

"To Západ nemá suroviny a teď se ještě hloupě připravil je z Ruska dovážet. Západem myšleno teď EU, Američani si je klidně od Ruska koupí a pak nám je přeprodají 3x dráž."

Nebylo to hloupě. Nevím jak vy, ale já krvavý suroviny nechci.
--

Tak, že o tom nebylo referendum. Menšina by se podřídila většině.

Jestli si koupíme ruskej plyn z Ruska, ruskej plyn vydávanej za Americkej, ruskej plyn přimýchanej do Americkýho, ruskej plyn přimíchanej do Saudskoarabskýho. Je to úplně jedno, kromě ceny.

Vyhlásili se snakce na plyn a Rusko se s Arabama si jen prohodili klienty. To je to poškodilo.

Navíc nevadí ruské diamanty, protože to by se na to páni diamantáři z Antwerp pěkně podívali, aby jim někdo vyhlásil sankce na diamanty.

Přilepte se k silnici, ať je taky bojkotujeme. Bez diamantů se dá žít.

Je to celý jen pózování.

---------

"Snažte se argumentovat věcně."

Když vy toho moc neznáte, ani nečtete novinky, všechno aby se vysvětlovalo jak malýmu dítěti a nejste sám.

Odpovědět


Re: Re: Situace

Jan Kočvara,2022-11-27 18:07:05

Souhlasím.

K druhému bodu: Navíc myslím, že Rusko očekávalo, že válka bude hotová za pár týdnů.

K dělení na bloky: Řekl bych, že zájmových skupin ve světě je více (USA, Čína, Evropa není jednotná, Arabské země, ambiciozní země jako Turecko a Írán..), jejich zájmy mají více vrstev (území, energie, zbrojní průmysl, potraviny, zisk-spotřební zboží) a jsou propletené. Proto nefungují jednoduchá vysvětlení globálních dějů/konfliktů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Situace

Jan_ Rabas,2022-11-27 19:21:54

Zájmových skupin je hodně, ale jen některé májí opravdu celosvětovou sílu a záběr přes několik témat. A těch zase tak moc není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Situace

Tomáš Lán,2022-11-27 20:38:07

K duhému bodu:

To možná očekávalo, ale pro jistotu se připravilo i na to, že by mohla být velmi dlouhá.

Odpovědět

Tlustoska Bety2,2022-11-27 10:15:07

Nemůžu si pomoct, ale mě připadá, že pan Wagner je do jaderné energetiky zamilovaný. A nejsem si úplně jistá, jestli jako takový je schopen ji vidět objektivě. Protože i v případě války a teroristických útoků najde dost argumentů pro to, aby ji mohl vidět jako nejlepší ze všech i v oblasti bezpečnosti. Co takhle brutální útok mocnosti, která si nebere servítky a je jí zcela jedno, jak na ni svět potom bude pohlížet? Nejsou pak jaderné elektrárny zbraně, které si nepřítel šikovně rozmístil na našem území?

Odpovědět


Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 10:38:04

Tak pan Wagner je jaderný fyzik. To já sice nejsem (pominu-li otázky ze státnic z jaderných procesů, co jsem se musel naučit a nikdy to zatím nevyužil), ale plně chápu jeho nadšení. My totiž nemáme čistší a bezpečnější zdroj energie, než jádro.

A JE fakt není zbraň. Jaderný výbuch reaktoru je vyloučený už z principu a ještě se nestalo, že by v nějaké elektrárně došlo k jadernýmu výbuchu.

Řada reaktorů VVER je sice ruská, ale výborně zabezpečená. Nevím o tom, že by se v nich roztavilo jádro nebo něco podobnýho. Všechno je několikanásobně jištěný. Všechno je to uvnitř kontejnmentu, to je budova z několika metrů železobetonu, v tom ocelová hermetická nádoba a zase železobetonový stavby uvnitř. Dovnitř je jenom několik prostupů pro trubky a kabely, dimenzovaných a nejhorší katastrofy reaktoru a dveře pro obsluhu a výměnu paliva. Že by někdo prorazil kontejnment s pomocí baťohu semtexu, tanku, RPGčka nebo podobné věci si nějak neumím představit. Druhá věc je přístup k materiálu v reaktoru za provozu a to už je vyloženě sebevražedná mise bez neděje na úspěch. Tlaky v MPa, teploty kolem 500K, radiace, toxický izotopy těžkých kovů, několikametrový betonový stěny,... No way.

Kdybych chtěl jako cizí mocnost zničit Brno, tak existenci Dukovan budu ignorovat a odstřelím Prygl. Je to rychlejší, jednodušší a napáchá to víc škody. To samý s Vltavskou kaskádou a Temelínem. A pokud jde o "brutální útok mocnosti", tak pokud použije všechny prostředky, je nějaká elektrárna v podstatě detail. Vždycky si najde způsob.

Odpovědět


Re: Re:

Eva M,2022-11-27 11:28:06

"Kdybych chtěl jako cizí mocnost zničit Brno, tak existenci Dukovan budu ignorovat a odstřelím Prygl." --- myslím, že se mýlíte /:) ani to Brno by kompletně nelehlo/.

Ono asi záleží na tom, čeho byste chěl docílit.
Pokud "aby brňané, případně jihomoravané vypadli z Brna a JM kraje, nejlépe na několik generací", Dukovany jsou jasná volba....
No a řídí je nějaká ta obsluha, že, má to nějaký software.................. :) tu lze podplatit, zfetovat, co já vím.......... sw má také slabá místa.

Prostě jakmile nastane určitá úroveň "civilizovanosti", pro válečné konflikty fakt není místo - stačí ji zaměstnat běžné havárie a problémy.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 13:36:34

Nelehlo, ale ztráty z protržení Pryglu by byly o několik řádů vyšší, než kdyby byl problém v Dukovanech.Pokud by teda u Dukovan nějaký byly.

Vaše teorie, že "Dukovany jsou jasná volba", kulhají v několika bodech:
1) Aktivní zóna není stavěná na to, aby tam došlo k jaderné explozi. Na tu je potřeba nadkritický množství štěpnýho materiálu a už jenom to, že je uran v oddělených tabletách oxidu a separovaný do kazet znamená, že tam jedna velká hrouda nadkritickýho množství nebude. Jaderný výbuch nehrozí, ani kdyby obsluha na nose skákala a ušima se odrážela.

No a právě proto, že SW i obsluha mají svoje slabý místa, tak je to jištěno fyzikálně. Ono se třeba využívá toho, že pokud se magnet ohřeje nad Currieho teplotu, tak přestane být magnetem. Proto regulační tyče visí nad aktivní zónou nad magnetem a když se reaktor přehřeje, spadnou havarijní tyče do aktivní zóny i kdyby komplet obsluha seděla na WC s otravou jídlem a software obsahoval chybu v hlídání teploty. A takových vychytávek jsou tam desítky.

Reaktory VVER (Dukovany, Temelín, Mochovce, Jaslovské Bohunice, Paks, komplet elektrárny na Ukrajině zmíněné v článku) jsou tlakovodní. Konkrétně u VVER nevím o žádné větší havárii. Ale co se může z principu nejhoršího stát na reaktoru je roztavení aktivní zóny, pyrolytický rozklad chladící vody a následný výbuch vodíku a kyslíku. To se stalo ve Fukušimě. Ale tam jsou varný reaktory, tzn. pára se nevyrábí ve výměníku, ale přímo v reaktoru a nemá smysl tam budovat bytelný kontejnment, když to stejně může prolítnout ven skrz strojovnu. U tlakovodního reaktoru ta samá situace dopadne podstatně jinak. Asi jako Three Miles Island (taky roztavení jádra, vodíková bublina, kompletní zničení reaktoru) - průběh havárie a následky viz https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html - oficiální stránky jeich verze SÚJB. Jenomže o té havárii se mezi odpůrci jádra nesmí mluvit, protože nejhorší následek zničení bloku 2 byla panika. A to se stalo před 43 lety na tehdejší technoologii, věda a technologie od té doby pokročila a i následkem TMI se zpřísnily předpisy pro licencování a vylepšilo zabezpečení.

Nejspíš by to chtělo článek s porovnáním Fukušimy a TMI (obojí neuchlazení a roztavení jádra)...

Takže znovu. Zařídit, aby dobře postavená jaderka, na které se nešetřilo (např. na oddělení reaktoru od turbín, kontejnmentu a záložních systémech) ohrozila okolí chce hodně práce, násilí a přemýšlení. A snad není nikdo takový idiot, aby vytahal čerstvý vyhořelý pruty z bazénu a nesl ven z kontejmentu s tím, že je rozhází z vrtulníku po okolí, když by dostal smrtelnou dávku radiace dřív, než dojde k dveřím reaktorovýho sálu. Co je v kontejnmentu, to v kontejnmentu taky zůstane.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Eva M,2022-11-27 13:49:32

dobrý den, já mám furt představu, že nějakou obdobu neblahých událostí typu Černobyl/Fukušima, s následnou víceméně neobyvatelností okolí vzhledem k zamoření, může zařídit např. (mimo jiné) konvenční bombardování; ta neobyvatelnost se občas někomu hodí - proč se matlat s minama??


tož uvidíme, co se z toho vyklube např. na té nešťastné Ukrajině (což je pěkně velká, málo obydlená země - na rozdíl od našeho čím dál hustěji zalidněného pidiflíčku na světové mapě).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 14:36:20

Tak snad vás uklidní, pokud si uděláte výlet do infocentra některé naší JE. Ukážou vám, jak to funguje a zodpoví všechny vaše dotazy. Den, který člověk prožije rozšířením si obzorů není ztracený a pokud bude mít klidnější spaní, tak se tím spíš vyplatí.

Nobyvatelnost území spíš způsobí katastrofy jinýho druhu, třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Protr%C5%BEen%C3%AD_hr%C3%A1ze_odkali%C5%A1t%C4%9B_u_Ajky

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 15:40:38

Jinak zatím nejhorší jaderná havárie na elektrárně v USA s roztavením poloviny paliva v reaktoru - https://www.youtube.com/watch?v=IK89XhKAp90

Mrtví: 0
Zranění: 0
Zdravotní následky na obyvatelstvo: 0
Neobyvatelná zóna: 0km2

A když jsme přežili A1 v Bohunicích... ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Eva M,2022-11-27 14:09:10

ps tohle jsou cca 5 dní staré odhady Člověka v tísni o stavu emigrace z Ukrajiny
https://www.clovekvtisni.cz/ukrajinska-krize-v-historickem-kontextu-8589gp

takže cca mínus 11 až mínus 13 mil. obyvatel k 22. 11. 2022... a to máme teprve listopad.

nu, kdo bude bydlet/chtít bydlet na Ukrajině, až tyto nešťastné události skončí, a jak vůbec bude celá rozsáhlá oblast vypadat.......... to je otázka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Josef Hrncirik,2022-11-27 15:14:05

" ... pyrolytický rozklad chladící vody a následný výbuch vodíku a kyslíku. ... "
Buď vybuchne parní kotel, nebo směs H2 (vzniklého reakcí s rozžhaveným, roztaveným Zr z plášťů palivových článků) po smíchání se vzduchem a zapálení.

Aby se hořící rozžhavená voda rozložila na prvky, nesmírně rychle ochladila a pak to znovu vybuchlo do stejné energie, to si ani Banderovci nezaslouží.

Odpovědět


Titanik

Tlustoska Bety,2022-11-27 19:17:29

Ale vy nemáte hledat důvody, proč je to nesmysl, ale jak by se to mohlo stát.

Odpovědět


Re: Titanik

Josef Hrncirik,2022-11-27 20:43:50

Nejlepší cesta k výbuchům jsou vysoce obohacená vysoce koncetrovaná paliva do modulárních resktorů. Po mírném přepracování.

Odpovědět


Re: Re: Titanik

Josef Hrncirik,2022-11-28 11:50:11

Prorazit tenčí stěnu modulárního reaktoru je menší problém než u velkého reaktoru.

Odpovědět


Re: Re:

Josef Hrncirik,2022-11-27 18:40:40

Já bych raději vyvolal rozvrat trhů a financí a všechno zabavil a zembagroval a zratingoval a rozmigroval.

Odpovědět


Re:

Pavel Ondrejovic,2022-11-27 10:41:04

vo vseobecnosti: takych veci je... chemicke fabriky, priehrady,... "problem" s JE je ciste psychologicky, ludia su dlhe desatrocia masirovani jednostrannou protijadrovou propagandou.

Odpovědět

Pár reakcí

Vladimír Wagner,2022-11-27 09:04:52

Dovolím si společně reagovat pár body na podobné příspěvky Repetálka Kuzmy, Tomáše Lána, Gábora Vikolinského a Tomáše Čermáka:
1) Ohledně rusofobie. Rusky umím velice dobře, do Ruska jsem docela často jezdil a pracoval jsem tam, s celou řadou Rusů se znám a rusofobií opravdu netrpím. Postoj k válce vyvolané Ruskem a její realizaci, případně postoji k současnému ruskému vedení není rusofobie.
2) Právě proto, že velice dobře umím rusky (a rozumím tím i ukrajinštině), mohu sledovat díky současným možnostem internetu zdroje jak na ruské tak i na ukrajinské straně. A to od tvůrců obsazení Krymu a iniciátorů války na Donbase, jako Igor Girkin (https://vk.com/igoristrelkov) a vojáků tak i politiků a politologů na ruské i ukrajinské straně. Pokud zmínění diskutující také rozumí rusky, tak jim doporučuji si poslechnout třeba vystoupení zmíněného Girkina (nejen), kde vysvětluje realizaci a cíle války od roku 2014 (a dříve) a třeba také stovky rozhovorů s ruskými vojenskými zajatci na stránkách Volodymira Zolkina (https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin/videos) a doplní to průřezem kanálů ruských vojáků přímo z fronty. Možná se trochu změní i jejich pohled na schopnosti ruské 300 000 armády mobilizovaných a jejich potenciál.
3) Proč považuji současné ruské ostřelování infrastrukturních cílů za teroristické? V daném případě nejde o ničení mostů, železničních a další prvků, které by přerušilo zásobovací trasy pro armádní dodávky (přesně to dělají Ukrajinci, a tímto způsobem třeba donutili Rusy ke stažení z Chersonu a pravého břehu Dněpru). Cílem útoků je hlavně (to ukazuje i načasování) zbavit ukrajinská města elektřiny, tepla, vody ... Zásadní je také, že Rusko nemá stanoveny žádné konkrétní dobře definované cíle (to konstatují i ruští podporovatelé invaze) a tím je dáno i to, jaký smysl mají i ty současné raketové útoky. Rozbory a srovnávání historie, kontextu, smyslu spojeneckých náletů na německá města a užití jaderných zbraní v Hirošimě a Nagasaki je hodně obsáhlá literatura i diskuze, takže bych se zde k tom
4) Pokud jde o emoce, tak styl textu a použitá "terminologie" je jistě subjektivní. Do jaké míry je víc zabarvený můj text, nebo texty zmíněných diskutujících (používající termíny jako SSA, kyjevská junta ...). I když přiznávám, že mě nenapadlo, že Putin takovou válku vyvolá a ještě více mě zklamalo, jak to přijala ruská společnost. Bude to mít obrovské dopady na svět. Nejen třeba na vědeckou spoluprací, psal jsem o tom pro Vesmír: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2022/cislo-7/spoluprace-ruskem-po-24-unoru-2022.html . A mě opravdu představa, že Rusko po denacifikaci Ukrajiny začne denacifikovat třeba i Česko docela děsí.
5) O tom, jaké Rusko použije "jedničkové" zbraně, které má zatím v rukávu, čtu od podobných diskutujících jako zde po celou dobu války. Možná mají tito diskutující opravdu nějaké skryté informace, které jiní nemají, ale přece jen si osobně zdá, že by je v případě jejich existence Rusko už dávno použilo.
6) Zmínění diskutující, na které reaguji píší, jak Rusko produkuje každý den masivní počty raket, jak masivně mobilizuje nové jednotky a vojenský průmysl. Je jasné, že má Rusko v této oblasti z hlediska kvantity nad Ukrajinou navrch. Ovšem, pokud vyjdu z informací i ruských proválečných zdrojů a dosavadního vývoje války, tak si nejsem jistý, zda této kvantitativní výhody využít.
7) Článek opravdu není zaměřen na politickou analýzu ruské invaze na Ukrajinu, takže ani v diskuzi bych do ní nechtěl zabřednout.

Odpovědět


Re: Pár reakcí

Vladimír Wagner,2022-11-27 09:25:01

Omlouvám se, že při převodu textu do okna se některé věty usekly a i za pár překlepů. Smysl textu je ale i tak srozumitelný.

Odpovědět


Re: Pár reakcí

Tomáš Vals,2022-11-27 09:41:48

I vojáci na frontě nyní ještě více cítí, že brání své rodiny a blízké a pouze na nich záleží, kdy a jak válka skončí.
Zásadně nesouhlasím pane Wagnere (při vší úctě k Vám?, kdy a jak tento konflikt skončí určují jen a pouze diplomaté a politici. Minské dohody I a II byly jediným a zatím posledním pokusem, který bohužel torpédovala Ukrajina.
Je to na politicích, a je škoda, a také s podivem, že nikdo diplomatickou aktivitu nevyvíjí. Za to zbraně tam sypou ve velkém všichni.

Odpovědět


Re: Re: Pár reakcí

Vladimír Wagner,2022-11-27 10:17:46

Pane Valsi, Vy si opravdu myslíte, že za to, že nejsme součástí Velkoněmecké říše a nevládne nám nástupce Hitlera, vděčíme pouze jednáním politiků s Hitlerem a výsledek neurčili vojáci na frontě a odpor obyvatelstva na okupovaných územích? Pokud by ukrajinští vojáci a obyvatelstvo nekladli efektivní odpor, tak dnes Ukrajina neexistuje a hranice Ruska je úplně jinde. Ano, nakonec opravdu završí vše politické dohody a rozhovory, ale to, jaké ty rozhovory a dohody budou vypadat, dramaticky ovlivňuje situace na bojišti a u obyvatelstva. Pokud by Ukrajinci neubránili Kyjev a Charkov, tak je situace úplně jiná a přístup Ruska k rozhovorům také. Výhled a i výsledek rozhovorů dramaticky ovlivnilo i osvobození Charkovské oblasti a Chersonu. A pochopitelně budou záviset i na dalším vývoji na bojišti a schopnostem a odhodlání vojáků na obou stranách.
Pokud už mluvíte o torpédování Minských dohod, tak to opravdu nebylo tak, že by je jednostranně torpédovala ukrajinská strana. Už jsem zmínil, že mám poměrně hodně prostudované ruské zdroje, takže o dané problematice vím poměrně dost.
A nevšiml jsem si, že by se diplomatické aktivity nevyvíjely. Celá řada cílů těchto aktivit se podařila dosáhnout, ať už jde o dohodu o vývozu zemědělských produktů, o výměně zajatců či misi MAAE na Zaporožskou jadernou elektrárnu. Můžete mi prosím napsat, jak si představujete tu podle Vás správnou diplomatickou aktivitu a její konkrétní reálné cíle (konstatování aby byl všude mír a láska takovým konkrétním reálný cílem opravdu není).

Odpovědět


Re: Re: Re: Pár reakcí

Alyo Sha,2022-11-27 11:11:27

Toho sa asi nedockate. To su len klasicke pseoudo-pacifisticke kecy o tom, aky sme zli a podporujeme Ukrajinu a kebyze nie, tak uz to davne vsetko skoncilo a bol by pokoj. Tuto formulku pocuvam uz od zaciatku konfliktu od urcitych ludi. Odkial sa to asi nabralo?

Odpovědět


Re: Re: Re: Pár reakcí

Tomáš Lán,2022-11-27 12:19:51

Nevím, jak si tu správnou diplomatickou aktivitu představuje Vals.

Já si ji představuju tak, že Biden zvedne telefon a nařídí Zelenskému, že začne vyjednávat, jinak už nedostane žádné zbraně a žádné peníze a Zelenský srazí podpadky a řekne provedu a začne vyjednávat, protože jinak se Ukrajina zhroutí a on skončí jako Mussolini.

Zatím Zelenský nechce vyjednávat, ale chce válčit a vyhlašuje nesmyslné požadavky, jakože se musí navrátit Krym.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pár reakcí

Vladimír Wagner,2022-11-27 12:50:54

Jestli jsem tedy dobře pochopil, tak vy si představujete stejné řešení, jako byl Mnichov. Podle Vás bylo to správné řešení zavolat a nařídit Benešovi, aby podepsal Mnichov, ten sklapnul podpatky, řekl provedu a podepsal ho. A Vámi vybraná cesta pod nadvládu Hitlera začala. Z Vašich příspěvků vidím, že Vy dodnes litujete, že se nakonec našli vojáci i civilisté, kteří pod vládou Hitlera být nechtěli a na vojenském poli se mu postavili. Vy byste nejraději měl tu nadvládu Hitlera, a pokud už ten není k mání, tak si nyní přejete Putina. Já jsem opravdu rád, že o svém osudu, a to, kdy a jak budou jednat, mohou i s přispěním západu (i nás) rozhodovat Ukrajinci sami. Opravdu mě děsí představa, že by nám kvůli levnějšímu plynu někdo přikázal, abychom šli pod nadvládu Putina a my by sklapli podpatky a šli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pár reakcí

Tomáš Lán,2022-11-27 17:12:54

Nepochopil jste to dobře a nejspíše ani nechcete.

Motáte dohromady dvě naprosto různé věci jen s povrchní podobností.

Mnichov byl o tom, aby se udělala Německu cesta na SSSR.

Tohle je o tom, aby se Ukrajina nehnala do války.

První Republika není postsovětská Ukrajina. Dokud to nepochopíte, tak nehnete z místa.

Hitler s náma neměl mírové smlouvy, které jsme my pořád porušovali.

Angličané také popouzeli do konfliktu Hitlera proti, nám kdežto nyní popouzejí Ukrajinu proti Rusku. Přesně obráceně.


Podstrkujete mi něco, co jsem nikdy neřekl a nenapsal a vidíte tam, co tam vidět chcete a co se vám hodí. S touhle za chvíli dokážete, že Měsíc je ta řeka, co teče prostředkem Prahy.

Já bych byl rád, kdybychom si tu vládli sami, neměli tu mraky cizích neziskovek, nejrůznější cizí instituty, ve státní TV se mohl vyjádřit každej, kdo o to stojí a naši politici si nechodili na cizí ambasády pro zadání.


Ukrajinci o ničem rozhodovat nebudou. Na to by museli mít zákony o referendu jako ve Švýcarsku. Budou dělat to, co za ně rozhodne Zelenskyj a ten rozhodne to, co se hodí Británii a USA.

Británie je velmoc, která s Ruskem po staletí hrála Velkou hru o země mezi Ruskem a Indií. Dokonce s Ruskem válčila v Krymské válce. Není vůbec překvapivé, že Boris Johnson hnal do války na Ukrajině, kdežto Německo válku nechtělo. Británi je v konfliktu s Ruskem už několik staletí.

Mě zas děsí, že si tu všechno zničíme kvůli tomu, abychom pomáhali polonacistické Ukrajině v předem ztracené bitvě k tomu.

Putin o nás nestojí. Jsme v NATO.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pár reakcí

Petr Mikulášek,2022-11-27 13:46:18

Ty požadavky ale nejsou nesmyslný. Ukrajina je mezinárodně uznaný suverénní stát a má nějaký mezinárodně uznaný hranice. A právo je bránit. Co by se asi vyjednalo? Rusko by dostalo 10% území a 20 tun zlata ročně, že nechá zbytek na pokoji... A za 10 let se rozhodne ukousnout další kus, protože mu to prošlo.

Zelenskyj nechce válčit. Zelenskyj musí vyřešit problém se sousedem, který ho napadl, ať chce nebo ne. Zelenskyj nevyjel s tankama na ruský území s tím, že chce osvobodit krajany. Válčit chce celou dobu Rusko.

S teroristy se nevyjednává, teroristi se likvidují. A je nesmysl kývnout zločincům na jejich požadavky, když nad nima má výhodu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pár reakcí

Tomáš Lán,2022-11-27 18:11:38

No, podle všeho Ukrajina ty hranice nemá uznané.

Na to je speciální procedura v OSN a když se rozpadal SSSR, tak to nějak odflákli a neudělali to. Fungovali de facto, ale už ne de iure. Nyní jim to de iure chybí.

Můžete si to dohledat, jestli vás to zajímá.

Ukrajina má právo se bránit a Rusko ho má také. Vyhraje ten silnější.


Co by se vyjednalo nevím. Rusko by si určitě chtělo nechat Krym, protože je pro ně strategicky životně důležitý, okolní regiony, aby byl Krym životaschopný, pak denacifikaci Ukrajiny, protože to je pro Rusko životně důležité, kontrolovatelný závazek, že na Ukrajině nebude NATO a jaderné braně a nejspíš finlandiaci Ukrajiny.

Za to by si Ukrajina ponechala přístup k moři, co doposud má a uznaly by se její hranice. Nejspíš by i dál dostávala trochu levněji ruské suroviny a mohla by si v klidi lízat rány.

Zelenský se do všech konfliktů napsal vlastní blbostí. Je drzej lhář, tak by se z nich zase vylhal, nácky by poslal do vězení a tím by mu nešli po krku. Pak by nejspíš prohrál volby a mohl by si vybrat, jestli uteče do Ruska či Izraele. V Británii a USA by nejspíš dlouho nepřežil.

Zelenskyj válčit chce, protože to po něm chtějí Britové a Američani, protože pro ně je ta válka velkej kšeft, který plánujou už nejméně vacet let.

Zelenskyj nevyjel válčit s Rusama do Ruska, ale s Rusama na Ukrajině. S Rusama, kteří tam byli dřív než nějaká Ukrajina začala vůbec existovat.

To jen sníte, že válčit chce Rusko. Osm let si nechalo dost srát na hlavu, protože nebylo připravené. Pořád chtělo vyjednávat. Chtělo obchodovat.

Válčit chce celou dobu Británie a USA. Nemají suroviny a platit se jim nechce.


To je to jednoduché. Nazveme nepřítele teroristou a pak už nemůžeme vyjednávat a můžeme ho likvidovat. - Teď na to mít ještě prostředky, aby nezlikvidoval on nás, jak už to za válek chodí. Všimněte si, že celej západ začíná mít problém s podporou Ukrajiny, protože to stojí spoustu peněz, který pak chybí doma a spoustu zbraní, které začínají chybět vlastním armádám. Navíc zkorumpovaní Ukrajinci od všeho přeprodávají Rusům, takže ti vyvíjejí technologie proti, takže bude třeba vyvíjet nové zbraně.


S vaším přístupem to nejspíš skončí tak, že Rusové nakonec zaberou celou Ukrajinu a Ukrajinci budou (mimo jiné) u nás a my půjdeme o žebrácké holi, protože už teď se spousta lidí děsí zimy a příštího roku.

To se nám ty vaše zásady vyplatí a prd z toho.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pár reakcí

Stanislav Kaderabek,2022-11-27 20:11:06

Můžete dát, prosím, zdroj na tvrzení, že Ukrajina nemá uznané hranice? Slyším o tom poprvé a na googlu jsem našel jen popření nějakého hoaxu (https://napravoumiru.afp.com/doc.afp.com.324M4NP).
Díky

Odpovědět

Historie se opakuje

Petr Mikulášek,2022-11-27 08:08:50

Takže pánové, réd bych připomněl operaci Barbarosa, která z velké části proběhla právě na území UA, jenom tehdy šla z druhé strany. Bylo to pér let po tom, co Stalin industrializoval SSSR tím způsobem, že sebral a prodal z UA všechno obilí včetně toho no a setbu a sedláky zavřel. Takže tím na UA způsobil hladomor a docela sena Stalina nakrkli.
Když tam vrhl Hitler, část obyvatel UA by byla, podle historiků, ochotná se přidat a jít nafackovat Stalinovi. Jenomže pro Hitlera to byli podřadní lidi a jeho armádo dostala rozkaz "živte se tím, co najdete". Němci rabovali a co nesežrali na místě, posílali domů. Takže tím Ukrajince taky docela nakrkli a když se nemohli pomstít na Stalinovi, táhli ochotně na Berlín. Německo to schytalo hned, od Ruska se i díky tomu hladomoru velice ochotně odtrhli hned, jak to šlo.

Takže historický ponaučení je, že pokud se jim pomůže, tak se UA ochotně brání (proti Německu jim pomohl zbytek SSSR, proti Stalinovi nikdo). Pokud je někdo okrádá a terorizuje, tak se naštvou a nezapomínají. A zdá se, podle jejich historie, že toho mají tak akorát dost. Takže nevím jak z pohledu armády, ale z pohledu logiky je tohle zastrašování jenom motivace, aby v obraně přitvrdili.

Odpovědět


Re: Historie se opakuje

Dagmar Gregorová,2022-11-27 08:55:34

Nezjednodušujete? Zkuste simulovat situaci, že by se Západ do vývoje na Ukrajině nikdy nemontoval, neovlivňoval její vývoj kvůli vlastním zájmům. Když opomeneme notoricky připomínaný Majdan a souvislosti kolem, což tak něco třeba:

Na letošní rok NATO naplánovalo na Ukrajině 9 (devět!) mezinárodních vojenských cvičení - zde je UKRAJINSKÝ zdroj:
https://www.ukrinform.net/rubric-defense/3379279-nine-multinational-military-exercises-will-take-place-in-ukraine-this-year.html
A známá analýza z RAND corporation, z níž slovenský politik Vladimír Palko udělal "výcuc" pod názvem "Ako strašiť a ničiť Rusko. Správa RAND Corporation" Nejde o hoax, celý originální materiál je dostupný (nebo byl, nyní nevím). Není problém dohledat.
Víte, jednou i tahle válka skončí (a doufejme, že nepřeroste ve větší konflikt; snažme se o mír, protože jsme SPOLUODPOVĚDNI - Minské dohody podepsala Merkel i Macron) - a s odstupem času se o ní začne psát objektivněji. Postavme se na stranu míru, třeba už jen proto, že nás jednou budou hodnotit naši potomkové.
Dovolím si uvést jeden varující a také notoricky známý příklad. O válce v Iráku ANGLICKÁ verze Wikipedie s odkazy na příslušné zdroje píše: Spojené státy založily své zdůvodnění invaze na tvrzení, že Irák má program zbraní hromadného ničení a představuje hrozbu pro Spojené státy a jejich spojence. Navíc někteří američtí představitelé falešně obvinili Saddáma z ukrývání a podpory al-Kájdy. V r. 2004 dospěla Komise pro 9/11 k závěru, že neexistují žádné důkazy o jakémkoli vztahu mezi Saddámovým režimem a al-Káidou. V Iráku nebyly nikdy nalezeny žádné zásoby zbraní hromadného ničení ani aktivní program zbraní hromadného ničení.

Jak se jednou - když opadnou emoce, utichne rachot střel a bomb - bude psát o příčinách téhle války? A jak naše počínání shodností naši vnuci, pravnuci...?

Odpovědět


Re: Re: Historie se opakuje

Petr Mikulášek,2022-11-27 09:55:32

Ohledně posuzování tohoto konfliktu, je třeba vrátit se na začátek. Takže:

1. Rozpad SSSR. Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ... měli možnost zůstat v SSSR, odešli z vlastního popudu. Chtěli právo dělat si, co je napadne bez ohledu na to, co si myslí soudruzi v Moskvě a rozhodovat sami o sobě.
2. Podmínkou uznání za strany západu bylo jejich odzbrojení. Podepsáno, kontrolováno i inspektory ze strany západu.
3. Situace na UA byla Ruskem tolerována do chvíle, než se lidi rozhodli, že Janukovyč končí a bude jim vládnout Porošenko, který nechtěl zpívat podle not z Moskvy (2014). Obratem následovaly "vzpoury separatistů" na východě - Krym, Doněck, Luhansk.
4. Separatisti měli k dispozici i těžký zbraně, i když ty smí vlastnit jenom armáda. Kde se tam vzaly? Jsou možný jenom tři vysvětlení:
a) Běžný zemědělec na východu UA vlastní tři traktory, dva kombajny a jednu samohybnou houfnici. Vzhledem ke kontrole vojenskýho materiálu a motivaci zemědělců orat s pomocí munice vleké ráže docela nepravděpodobná možnost.
b) Někde tam ti "zaostalí ukrajinci" z pomocí uranových tyčí z Černobylu udělali červí díru skrz 5. dimenzi, kterou ty zbraně přitáhli kdoví odkud. To nějak nesedí ani na to, jak se o nich tvrdí, že jsou zaostalí, ani na soudobý poznání fyziky.
c) Prostě je přivezli přes nejbližší hranici ze sousedního státu, kterýmu dělá potěšení montovat se do sousedů, využíval UA jako svou kolonii a právě ztratil možnosti, jak ovládat tamní vládu.
Jako čtenářka Osla jistě nebudete blbá jak čtenář Blesku a dokážete rozhodnout, která možnost je nejvíc reálná. Připomínám, že pokud platí možnost c) z předchozího bodu, jednalo by se ze strany Ruska o vměšování do vnitřních záležitostí Ukrajiny v rozporu s mezinárodním právem.
5. II/2022 - Rusko vpadlo na území svrchovanýho, mezinárodně uznanýho a demokratickýho státu a začalo ničit civilní infrastrukturu a zabíjet civilisty. Podle mezinárodního práva je vedení útočné války protiprávní.

No a argumentace pro válku?
- "Jsou hloupí, zvolili si komika za prezidenta". Naopak, mají svobodu. Než se Zelenskyj stal prezidentem, živila ho politická satira. Nejenom, že ho za to nezavřeli, ale dostal stejnou šanci kandidovat, jako politici, podnikatelé, dělníci, právníci,... A vyhrál to. Ale ať je jaký chce, je jejich právo zvolit si vůdce a pokud vyberou špatně, můžou se poučit z chyb a za pár let si vybrat lepšího. Nedává smysl jim kvůli tomu vojensky způsobit mnohem větší škody, než zvládne zvolený představitel za jedno období.
- "Jsou tam nacionalisti a je třeba od nich Ukrajinu osvobodit." Ano, jsou. Ale nacionalisti jsou v každým státě. Jsou to ti, bez koho by národ přestal existovat. Když se lidi přestanou vnímat jako národ, tak národ končí. Nacionalista byl třeba Masaryk, Beneš,... Tenhle argument v praxi říká jenom "Chceme ten národ zničit"
- "NATO vojensky ohrožuje Rusko" - NATO a Rusko nejsou kamarádi, ale to neznamená, že z toho hned bude válka. A jednak je potřeba zhodnotit PROČ a druhak, jako záminka pro útok na stát, který není členem NATO, to neobstojí.
- "Ukrajina utlačuje občany ruské národnosti na svým území" - No, být utlačovaná menšina, tak budu raděj, když se moje děcka budou ve státní škole učit v jazyce státu, ve kterým žiju (a potřebují ho pro komunikaci s okolím a úřady) a svůj jazyk a kulturu jim předám doma nebo v nějakým spolku, než když můj vlastní národ vtrhne do naší vesnice a rozstřílí všechno bez ohledu na to, kdo je jejich národnosti a kdo ne.

No a pokud jde o hodnocení jiných konfliktů, svatý asi není nikdo. Ale je třeba si uvědomit, že i když si někdo odsedí trest za krádež, tak po tom, co mu následně někdo vykrade byt, ho policajti nevyhodí, že je taky zloděj, ale začnou případ vyšetřovat.

A jeden takový "nepodstatný" detail - USA přiznaly chybu, otevřeně se o ní mluví a je šance, že příště budou daňoví poplatníci a voliči chtít jasnější důkazy. Ale přiznalo někdy Rusko něco třeba ohledně Finska, Náhorního Karabachu atd.? Ne? Tak co tady vlastně porovnáváme?

Odpovědět


Re: Re: Re: Historie se opakuje

Vladimír Wagner,2022-11-27 10:34:15

Jen bych ještě doplnil, že válku na Donbase neiniciovali místní, ale ozbrojená skupina z Ruska vedená právě zmíněným Igorem Girkinem, která vtrhla do Slavjanska a převzala nad ním moc. Následně postříleli ukrajinské aktivisty, kteří proti tomu protestovali. O tom, že tyto skupiny byly zásobování ozbrojenci, zbraněmi i těžkými přímo z Ruska. Opravdu doporučuji si poslechnout vzpomínky a názory těch účastníků (nejen Girkina). On sám přiznává, že bez této jeho akce a hlavně krvavého průběhu by na Donbase válka nevznikla a vše by se pod ukrajinskou vládou uklidnilo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Petr Mikulášek,2022-11-27 10:43:59

Já se přizná, že rusky neumím (povinná ruština mě minula o rok a angličtina je u práce, po které jsem pošilhával, výhodou). Ale stačí se i zamyslet nad tím, kde se tam berou zbraně a lidi, co s nima umí zacházet a je jasno, proč mám ty separatisty v uvozovkách.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Tomáš Lán,2022-11-27 15:34:01

To jste ovšem přeskočil ten kousek, jak se na Majdanu střílelo z jednoho místa po policajtech i protestujících, po Majdanu celá Ukrajina začínala rozpadat, ve Lvově už vyhlašovali samostatnost a do toho Kyjev rozhodl, že bude zakazovat ruštinu, v Oděse v domě odborů znásilinili a upálili pár ženskejch, upálili pár chlapů a Azov, tehdy ještě regulérně neonacistický, právě táhl na ty Rusy.

Ono stačí jedno video z metra se řvoucíma fanouškama Pravýho Sektoru a hned to všechno vypadá jinak.

Pod ukrajinskou vládou by se vše uklidnilo, ovšem stylem, že pár lidí pozabíjíme, pár jich uteče do Ruska a pak bude klid. Takhle nás tu za Protektorátu uklidňovali Němci taky.


Jen tak mimochodem, co vlastně hledali ti vaši "ukrajinští aktivisté" na Donbase a odkud byli a co bylo zač ? Asi tam neprotestovali za Green Deal, že.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Petr Mikulášek,2022-11-27 16:01:16

Vy jste tam byl, nebo to říkali na Rossia Today?

Zabíjelo se na Donbase, byla tam i střelba na Malajský civilní letadlo (let MH370, pokud si dobře pamatuju). Toho, kdo to zpunktoval, tady p. Wágner několikrát zmínil i s odkazy na jeho sebeprezentaci a není třeba ho znovu opakovat. U zbytku se podařilo, pokud vím, dohledat konkrétní lidi z FSB. Kdyby tenkrát uspěli, bylo by to na Ukrajině jako v Bělorusku.

Zajímavý je že všude, kam nevstoupila noha ozbrojenýho rusa, se situace sama uklidnila a přerostlo to v krutou demokracii. Tak krutou, že si svobodně zvolili už druhýho prezidenta v pořadí bez schválení Moskvy. To, že si někdo rozhoduje sám za sebe, je podle vás totiž nejspíš ten největší zločin.

A hloupější dotaz, než do dělali Ukrajinci na Donbase, jsem dneska ještě nečetl. To samý, co Slováci na Oravě, Poláci v Gdyni nebo Češi na Šumavě. Prostě tam bydlí, protože to je území jejich státu. A protestovali proto, že tam chtěl v jejich domech bydlet někdo jiný... Vy by jste nejspíš taky prskal, kdyby vám do bytu vpadlo deset ožralých rusů s tím, že teď je ten byt jejich.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Tomáš Lán,2022-11-27 18:33:59

Ne, říkalo se to i tady v televizi. Já si to dobře pamatuju. Už jsem byl dávno dospělej.

Otázka na Ukrajince na Donbase není vůbec hloupá, ještě o tom přemýšlejte.

Orava je na severu Slovenska. Popisované situaci by odpovídalo Štúrovo Párkány, kde je 68% Maďarů. Tam by byli agresivní "aktivisté" z bratislavských fotbalových chuligánů taky braní jako provokace a nepřátelé. Zvláště, když by po agresivních konfliktech začali zabíjet Maďary.

Ukrajina je země, kde noha ozbrojenýho Rusa nebyla a maj tam nejzkorumpovanější režim v Evropě a současný režim byl nastolem pučem.

Neodpověděl jste nic na vyhlašování samostatnosti Lvovem. Na střelce z Majdanu. Na vraždění v Oděse. Na neonacisty v Azovu. Na zákaz používání ruštiny.

Když neodpovídáte na nepříjemné otázky, vypadáte více jak zapálený ideolog než jako chladně uvažující analytik.

Zkuste brát do úvahy všechno. Budete působit daleko seriózněji.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Josef Hrncirik,2022-11-28 08:58:22

Censore, komu mám věřit když 2. strana nesmí mluvit?

Odpovědět


Re: Historie se opakuje

Tomáš Lán,2022-11-27 12:32:50

Pokud je někdo okrádá a terorizuje, tak se naštvou a nezapomínají.
-

Tak to asi sotva, to by teď věšeli oligarchy, kteří je okrádají a terorizují už 30 let. Místo toho ochotně táhnou na Rusa. Zelenský je stejně původně jen Kolomojského loutka.


Jinak Stalin byl Gruzínec, tak by měli spíš válčit s Gruzií, kdyby se chtěli pomstít za hladomor.

Jo a kolem Stalina bylo plno židů, tak by ještě mohli zaútočit na Izreal, když jsme v těch historickejch mstách.

Zelenskyj by podle téhle logiky mohl třeba i mlátit sám sebe.

Odpovědět


Re: Re: Historie se opakuje

Vladimír Wagner,2022-11-27 13:03:21

Pane Lane, mě se zdá, že jste se ještě v životě nepodíval na mapu. Cituji Vás: "Místo toho ochotně táhnou na Rusa." Pokud vím a vidím na mapě, tak ruská armáda je na ukrajinském území. Ukrajinská armáda se pouze brání. Rusko zahájilo válku a vtrhlo na území Ukrajiny. Ukrajinci jsou nuceni se bránit. Tedy Váš výrok: "Místo toho ochotně táhnou na Rusa." je nesmysl, ostatně jako vše, co jste tady napsal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Historie se opakuje

Tomáš Lán,2022-11-27 14:12:14

Právě, pokud víte.

Tak si k té mapě dejte ucho a poslouchejte, jak se tam mluví.

To, že má Ukrajina i historicky ruské regiony s ruským obyvatelstvem víme všichni. Takže to tažení na Rusa se dá udělat i na území Ukrajiny.

Slováci mohou zase táhnout na Maďara a neopustit přitom Slovensko, pokud na to budou dost blbí.

Britská armáda také bojovala s Iry na svém vlastním, Britském území a všichni pouhým pohledem na mapu vidíme, že to není ta pravá Británie, ale okupovaný kus Irska, kam si, světe div se, navozili protestantskou okupaci. Kdysi bylo celé Irsko britské.

Rusko zahájilo válku, protože Ukrajinská armáda se chystala zaútočit na Donbas a tak jí vpadlo do zad, protože tak to při válčení chodí vždy. Neútočíte na silná místa nepřítele, ale na ta slabá (alespoň pokud nejste Hitler před Stalingradem či Kurskem).

Jo, Ukrajinci si mohou namlouvat, že se jen brání, jenže já nejsem Ukrajinec.

Nemyslím, si, že píšu nesmysly, protože na první pohled beru do úvahy více věcí. Nejen co je na mapě, ale jak to vypadá na místě a jak to vypadalo historicky.

V podstatě mám jedny jak druhé na háku. Oboje nás okupovali v roce 1968. Oboje nás osvobodili od Němcu v roce 1945. Oboje si to vyžrali za komunistů tak, jak se nám tady ani nezdá. Oboje jsou v osobním kontaktu většinově docela hodní lidé.

Jestli prohraje Rusko, tak na tom tady asi budeme o něco líp, ale myslím, že neprohraje a my to tady tvrdě zaplatíme.

My myslím nás jako Čechy. Nás jako EU a nás jako NATO. Věc dříve nevídaná, některé státy mezi sebou začínají obchodovat ve vlastních měnách místo v dolarech a to není pro USA dobrá zpráva.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Petr Mikulášek,2022-11-27 16:35:37

Ehm,... Ukrajina se osamostatnila odtržením od SSSR po referendu a 1.12.1991. Účast 84,18%, výsledek 92.26% pro odtržení, 7.74% pro setrvání, 2.1% neplatných hlasů. Z ruské menšiny byla pro, pokud vím, taky velká většina.
Hlasovalo se na území, který dostalo částečnou suverenitu usnesením Nejvyššího sovětu SSSR dne 16.7.1990. Hned den po tom referendu samostatnou Ukrajinu uznalo Rusko.

A kolik kde bylo pro odtržení? Doněck 83.90%, Luhaňsk 83.86%,...
Ofiko výsledky zde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Ukrainian_independence_referendum_result.jpg

Takže hranice Ukrajiny tak, jak byla v letech 1992-2013 uznávalo Rusko samo a dalo to Ukrajincům písemně. Navíc dohodnutou hranici potvrdilo a uznalo i 132 dalších států. A 9 z 10 obyvatel, který téma závislosti nebo nezávislosti na Rusku zajímalo, chtělo nezávislost na Moskvě. Včetně "separatistických území"

Tolik k tomu poslouchání mapy...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Tomáš Lán,2022-11-27 18:49:12

Radši mi dejte odkaz na ten dokument o oficiální proceduře v OSN. Možná exituje, ale rád bych ho viděl.

Wikipedia se v některejch věcech mění moc rychle.

Já si pamatuju, že tehdy Jelcin jako první rozhodl, že Rusko vystoupí ze SSSR. Wikipedie to vůbec neví.

To jsou ale všechno podružnosti. To důležité je, že Ukrajinci v roce 2014 začali zabíjet Rusy.

I tak jim ta území Rusko nechávalo a ze všechn nejvíc stálo o dodržování Minských dohod.

Ukrajinci připravovali útok na Donbas a hlavně veřejně vyhlásili, že si chtějí pořídit znovu jaderné zbraně.

To byl ten hlavní Casus Belli.

Proto válka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Josef Cupánek,2022-11-27 20:59:29

Jelcin to opravdu nerozhodl. Jelcin se JEDNOU o tom zmínil, jako o možnosti a ihned za to sklidil obrovskou vlnu kritiky. Konečné rozhodnutí padlo až z úst Gorbačova. Možná máš nějak pomotanou paměť, nebo nevím jak jsi na to přišel.
S tím zabíjením Rusů máš asi na mysli nepokoje po deinstalaci ruské loutky v čele vlády, po které Rusové rozjeli násilné nepokoje za pomoci importovaných "separatistů" a Wágnerovců v civilu?
Rusko nemá co milostivě někomu nechávat něčí vlastní území, na jeho vlastním (ukrajinském) území. Zní to zajímavě že? Jediné ruské území na na území jiného státu, je jeho ambasáda. A ani to neplatí ve všech zemích.
A to že Ukrajina VEŘEJNĚ prohlásila že si chce pořídit jaderné zbraně jsi vzal kde?
Budapešťska smlouva (memorandum), nebylo jedinou smlouvou o jaderném odzbrojení, jíž je Ukrajina signatářem. To Rusové si smlouvami utírají pozadí.
A za poslední, to že to máš poněkud pomotané, zviditelňuje i to tvá snaha dodat svým slovům vážnosti používání latinských výrazů, které jsi ovšem taky domotal. "Casus Belli" (Oběť války) je dost ošemetný výraz, který má navíc smysl zmiňovat až po ukončení konfliktu. Předpokládám, že jsi chtěl správně použít "Causus Belli" (Příčina války).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Historie se opakuje

Tomáš Lán,2022-11-28 00:46:15

Pamatuju si to velice přesně. Řekli to přesně takhle. To byla zpráva, kterou dostal celý SSSR a celý svět.

Každému bylo hned jasné, že SSSR končí.

----------

S tím zabíjením Rusů mám na mysli zabíjení Rusů. Malé děti neslouží v Ruské armádě ani u Wágnerovců. Dědkové a babky, ani maminy taky ne, ale u těch dětí je to nejjasnější.

Další zabíjení Rusů bylo v Oděse v Domě Odborů. Uhořelé si před smrtí nerozepínají kalhoty, nevyhrnují trika, nesundávají podprsenky ani kalhotky. Ani ty těhotné ne. Také netuhnou s nohama ve vzduchu.

----

No když tvrdíte, jak Rusko strašně chtělo zabrat ukrajinské území, tak to zas tak strašně nebylo, když s tím otáleli 8 let, když to mohli zabrat s Krymem jedním vrzem.

Aspoň sledujte na co odpovídáte.

----

O tom, že si chce Ukrajina pořídit jaderné zbraně jsem slyšel v TV.

Tady jsem vám to našel na iDnes.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-jaderne-zbrane-pokud-nebude-clen-nato.A210415_200158_zahranicni_mkop

Kreténismus Ukrajinců je hlavně v tom, že měli držet hubu, ty zbraně si pořídit a pak to hrát jako Izrael, kterej je nikdy otevřeně nepřiznal.

Naučte se proboha googlovat. Nic neznáte, nic nesledujete, nic si nepamatujete a důležitě
kladete otázky,

---------

Já mám dávno vystudové gymnásium i VŠ, umím cizí jazyky, kde se to používá běžně a přítele advokáta, který právnické latinské výrazy také používá běžně. Také jsem si přečetl všechny latinské výrazy v naučném slovníku. Kdysi, jen tak z nudy.

Pro vaši informaci, má to i stránku na wikipedii, tam to máte vypsané úplně stejně.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Casus_belli

Nevím, co jste zač, vaše znalosti jsou děravé, vaše argumentace je děravá a ještě mi tykáte, jakoby vám bylo něco přes dvacet a myslel jste si, že jste někde na kurzu a mluvíte se čtrnáctiletým.

Odpovědět

Repetálek Kuzma,2022-11-27 05:06:23

To vypadá na ruské reaktory, kdo ty JE stavěl, čím v těch JE topí?
Je to čím dál divnější.
BTW. ČEZ mi zvedl cenu elektřiny na 3násobek. Nejsou to taky rusáci?

Odpovědět

Tomáš Lán,2022-11-27 02:06:28

Rusové by těch cílů možná dosáhli i jinak, ale na co, když tohle je způsob, který je nebude moc stát.

Rusové připravují 300 000 armádu. Moc nedává smysl, aby ji sušili někde až do jara. Minulej útok zahájili 24 února a to ještě proto, že čekali na konec olympiády. Takže útok v zimě jim problémy nedělal. Záložáci si připomenou výcvik a můžou na zkřehlou Ukrajinu znovu.Tohle není teror, ale válka. To už bychom mohli nazývat terorem třeba spojenecké bombardování Německa. Nechce se mi říkat stejné věci jako Goebels.

Rusko nebombarduje masivně civilní cíle. Bombarduje bodově energetickou infrastrukturu, aby ji ochromilo a nikoliv zničilo. To by ničili turbíny a ne rozvodny.


Bombardování Londýna bylo z vojenského hlediska totální hloupost a Hitler se rozhodl emotivně. Zachránilo to veledůležitá letiště, která byla pro obranu klíčová a zničilo to nevojenské cíle. Vojensky k čemu to? Nepříteli neničíte schopnost bojovat a sami tu svoji snižujete, protože přicházíte o letadla. Angličani také, ale ti vyráběli více letadel než Němci.


Ukrajinci nevidí nic, jsou (celkem pochopitelně) zaslepení vztekem nebo nemohou ani ceknout. Jenže všiměte si, Zelenského vidíme v TV každý den. Jak moc by tak dalo práce jim rozstřílet celou komunikační infrastrukturu, jak jsme to všichni viděli v Jugoslávii? Oni tam toho Zelenského z nějakého důvodu chtějí. - Jaktože to Ukrajincům nedochází? Taky by mohli více přemýšlet, jak se do takové situace dostali a jestli nebylo lepší nechat je tam na Donbase mluvit rusky.


Dost bych vsadil, že Rusové mají ještě dost raket a nejspíš nějaké další právě vyrábějí. Když Hitler zaútočil na SSSR, tak už Rusové měli za Uralem hutě a továrny na tanky. Měli je tam několik let, protože Němci také uvažovali o tom, že by táhli na SSSR s Polskem. Jen jim Rusové zasabotovali smlouvu. Jen se dozvěděli, co se chystá a podle toho se zařídili. Tentokrát to věděli dopředu 8 let. Všechno jim nevyšlo, ale připravení byli hodně. Ze všeho nejvíc je to otázka pro špióny. Politologové vědí prd. Jeden nám dělá premiéra.

Nezapomínejte, že Rusové své jedničkové zbraně zatím skoro nepoužívali.

S tou špinavou bombou to dopředu nebylo nijak ověřitelné.

Rusové Ukrajincům nevěří. Podepsali Minsk I a nedodržovali to. Podepsali Minsk II a nedodržovali to. Smluv bude muset bejt více a budou muset být garantovány mezinárodně.

Západ okradl Rusko o kde co. Samozřejmě, že si Rusové přivlastní, co budou moci. I půdu už prodanou Američanům. Ukrajinci na tom budou tratit nejvíc. No a my s nima, protože je tu živíme a přicházíme o svobodu.

Odpovědět


Re:

Dagmar Gregorová,2022-11-27 07:46:42

Díky.

Odpovědět


Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 08:29:43

Tak první věc, mezinárodní právo (včetně válečnýho) se z velké části formovalo po WWII, když se podařilo odhalit zvěrstva a zjistili, co se skutečně dělo. Svět se domluvil, co se nebude tolerovat.

Tenhle konflikt Rusko rozpoutalo protiprávně. A navíc v mezinárodním právu je, že ve válečným konfliktu má být brán ohled na civilní obyvatelstvo a minimalizovat jeho ztráty a utrpení. Pokud některé bojující straně vadí, že zbraně na frontu vozí elektrifikovaná železnice a trať jde vyřadit odstřelením mostu nebo odstřelením elektrárny, je vojenslým cílem železniční most. Jeho odstřelení totiž způsobí civilnímu obyvatelstvu menší utrpení, než to, že výpadek elektrárny způsobí odstavení vodárny ve městě a zkažení zásob jídla.

Podobně je to s nemocnicí. Že se tam léčí i vojáci je nesmyslný argument, protože zraněný voják je vyřazen z boje a péče o něho stojí protivníka zdroje, navíc v nemocnici jsou civilisti. Vojensky je to nesmysl a morálně - střílet na neozbrojený je největší sviňárna.

To samý s muniční továrnou. Zničit materiál a vybavení je OK, ale není OK vybombardovat byty zaměstnanců, kde mají děti. To protivníka jenom namotivuje, aby přidal.

Prostě je to protiprávní agrese a to, co teď Rusko předvádí, je čistý teror. S teroristy se nevyjednává, teroristi se eliminují.

No s tím "okrádáním Ruska" bych to tak neviděl. Máte nějaký příklad? A ne, podpis smlouvy s nadnárodní korporací fakt není krádež, ale jejich svobodný rozhodnutí. Pokud to teda není realizováno ruským způsobem (s laufem u spánku).

Odpovědět


Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-27 09:28:46

Dobrý den. Nechci se zapojovat do polemiky o současné situaci na Ukrajině, ale rád bych se vyjádřil k tomu mezinárodnímu válečnému právu, protože je celé absurdně nereálné. Je asi lepší, aby existovalo, protože je aspoň nějaký nástroj jak právně postihnout ta největší zvěrstva. Ale je ze svojí podstaty absurdně odtržené od reality:
- V první řadě je potřeba si uvědomit, že podstatou války je selhání práva a nastoupení hrubé síly. Je to stejné, jako kdyby se sousedské spory neřešily u soudu, nýbrž vidlemi.
- Další absurdní věcí je, že válkou vždycky NEJVÍC trpí civilní obyvatelstvo. Takže pokud by zůčastněné strany měly podle práva brát ohled na civilní obyvatelstvo, válčit by nikdy začít nesměly.
- Jak jsem zmínil, válka znamená nástup hrubé síly namísto práva. Zvítězí ta strana, která použije sílu větší. Válčí se na všech frontách a válku nevyhrávají v první řadě zbraně, nýbrž ochota se bránit a podstupovat oběti. Strádání civilního obyvatelsta je potom efektivní psychologickou zbraní, která může podlomit ochotu národa k dalšímu boji. Neboli vyhrát na jedné z front, kde se ve válčí.
- Rozdělování na civilní obyvatelstvo a vojenské cíle je samo o sobě také absurdní. Jak se z civilisty stane voják? Pouze povolávacím rozkazem. Ten člověk si nemohl vybrat, jestli chce bojovat. A pořád je to něčí syn, manžel nebo otec. Jak válečné právo řeší utrpení rodiny, která o něj přišla? Případně byl "jen" zmrzačen a teď místo aby pomáhal rodinu živit, se o něj musejí druzí starat.
- Další věcí je, že válce se zvěrstev dopouští každá strana. Jde to jen omezit, ale ne odstranit. Hluboce frustrovaní chlapi se potřebují nějak vybít, takže mají sklony dělat věci, které by je v civilu ani nenapadly a hluboce by se za ně styděli.

Zkrátka válečné právo je snaha natřít válku na růžovo. Jediná možnost, jak se vyhnout válečným zvěrstvům, je válce předcházet. Jak by se to mělo dělat, tady řešit nebudu. Ani se to na tento web moc nehodí.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 10:15:11

On smysl toho práva je skutečně válce zabránit. Nejdůležitější zásadou je, že odsuzuje útočnou válku jako takovou. Stačilo by se řídit tou jednou zásadou a netrpí nikdo... Vždycky je někdo, kdo vystřelí jako první nebo vpadne někam, kde nemá co dělat.

Další věc je, že definuje rámec, za co jde vojáky soudit a za co ne. Jinak se díky němu pohlíží na postřílení neozbrojených zajatců, než na rozstřílení BVPčka, ve kterým je 20 ozbrojených chlapů

To, že ve válce trpí civilní obyvatelstvo, je fakt. Ale neznamená to, že jim válčící strana může zkracovat utrpením tím, že je donutí vykopat si hrob a pak je odstřelí jak zajíce.

Rozdělení na vojáky a civilisty smysl má. Chcete snad tvrdit, že když jako voják budu na území cizího státu a v ohrožení života, je stejným nebezpečím pro mou jednotku příslušník nepřátelské armády s kulometem, jako desetiletá školačka?

Frustrace není důvod porušovat zákon. Nehledě na to, že podle mezinárodního práva má voják právo odmítnout splnění rozkazu, pokud se mezinárodnímu právu příčí. Takže vraždění obyvatelstva atd. je individuální rozhodnutí každýho ze zúčastněných a musí si to umět obhájit sám. Před svědomím, justicí i pozůstalými

Na tom, že válka je svinstvo, se shodneme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-27 12:31:45

Zabránit útočné válce? Často je preventivní útok nejlepší možnost, jak se ubránit. A jestli byl (preventivní) útok opodstatněný, o tom rozhoduje vítězná strana. Právo je v tomto případě jen berličkou.

Frustrace v první řadě deformuje lidskou psychiku a probouzí temné pudy. Stejně jako nemůže europarlament přehlasovat přírodní zákony, tak nemůže OSN přehlasovat lidskou pudovou přirozenost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Tomáš Lán,2022-11-27 13:03:24

Mezinárodní právo skončilo rozbitím Jugoslávie.

Vlastně skončilo, když Hans-Dietrich Genscher, německý ministr zahraničí v osmdesátých letech vyhlásil, že Německo uzná státy, které se od Jugoslávie oddělí.

To vedlo k rozpadu Jugoslávie a nakonec k bombardování Jugoslávie.

Tím USA a NATO efektivně ukončili fungování mezinárodního práva, princip neměnnosti hranic v Evropě a ukázali Rusku, co se mu nakonec stane, když se nebude tvrdě bránit.


Všechnu argumentaci proti jsem už slyšel, sečteno podtrženo ovšem nejde o mě, ale o to, jak to vidí Rusko a jak je vidět, tak s ním jen tak nikdo nehne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Petr Mikulášek,2022-11-27 17:05:26

Jugoslávie se rozbila, protože to byl slepenec, co držel pohromadě silou. Část byla křesťanská, část muslimská,... A chyběl tam dialog jednotlivých částí a ani si to neuměli vyříkat. Boje v Jugoslávii rozpoutali místní obyvatelé sami (Karadžič, Maldič,...). Státy NATO tam šly z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, aby se předešlo masakru civilistů (na základě ostřelování Mostaru apod.).

A do teď se hádají. Teprve tenhle týden se Srbsko a Kosovo dohodli, kdo bude používat jaký SPZky.

V mezinárodním právu není nic o neuznávání nově vzniklých států. Ani to, že při vzniku nových států musí na jeho území USAF naházet minimálně 1000t bomb. Teda aspoň při rozdělení ČSFR jsem nezaznamenal žádný nálet ani na Prahu, ani na Bratislavu. Stačilo v OSN oznámit, že jsme se dohodli na konci federace a požádat o to, aby to ostatní státy uznaly. Stejně tak rozpad SSSR, sloučení Německa a konec NDR. Většina států s tím neměla problém.

Stejně tak se můžou dva státy domlouvat na společné hranici a měnit ji bez toho, že by vypukla válka nebo do nich vtrhly mocnosti pekelné - viz třeba https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-37

Když už máte potřebu upravovat realitu, co to dělat s něčím, kde nejde během pár minut dohledat, že si vymýšlíte?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Tomáš Lán,2022-11-27 19:11:51

Napsal jsem vám jak to Hans-Dietrich Genscher odstartoval.

To je prostě výzva separatistům k rozbití cizího státu. Právě temahle řečma děláte z mezinárodního práva jen cár papíru. Neberu vás vážně ani já.

To si myslíte, že si takhle něco vyhádáte na ruskejch politicích? Jakože vytáhnete cár papíru, ukážete kde je či chybí věta a oni vám vydají svoji zemi?

Jste mimo.

Jak je vidět, tak to takhle nefunguje.

Američani Rusům slíbili, že se NATO nerozšíří na východ. Porušili to. Rusové se podle toho viditelně zařídili.

Američani mohou pořád pindat, že se to vlastně nepodepsalo, tak to tedy jakoby neplatí. Tím zapůsobí leda tak na vás.

Rusko to bere jako nedodržení smlouvy a vyvázání ze všech smluv a dělá si bezohledně, co se mu hodí a kdy se mu to hodí.

Tu americkou kulišárnu teď tvrdě platí Ukrajina a Ukrajinci budou mrznout, protože každý rychleji myslí, když je mu to fyzicky nepříjemné.

Odpovědět


Re: Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-27 10:20:50

Ještě dodám, že držet se válečného práva je luxus, který si v omezené míře může dovolit silnější strana v asymetrických konfliktech. A přesto to obvykle nejde zcela ukočírovat. Nenapadá mě konflikt z moderních dějin, kde by se ani silnější strana nedopouštěla ilegálních věcí. Částečně jde o akce jednotlivců, částečně jde dokonce o systémové záležitosti.

Pokud nejde o asymetrický konflikt, nýbrž o válku podobně silných stran, věci jako mučení zajatců nebo útoky na civilní obyvatelstvo dělají VŽDY obě strany. Lišit se můžou jen mírou. Ukažte jediný příklad, který by to vyvrátil.

Odpovědět


Re: Re:

Josef Hrncirik,2022-11-28 06:54:25

Právo je kodifikované třídní násilí.

Odpovědět


Re:

Marek Pavlovic,2022-11-27 08:33:45

mate velmi zidealizovane rusko.. realita je ale uplne ina ako vase predstavy

Odpovědět


Re: Re:

Tomáš Lán,2022-11-27 13:07:00

Já můžu říci to samé o vás a Ukrajině, USA, Západu. Taky to nebude nic znamenat, protože bez argumentů.

Odpovědět


Re:

Eva M,2022-11-27 08:53:41

"Rusové připravují 300 000 armádu."

-no, víte, ony některé okolní regionální mocnosti mají armády, jejichž velikost byla již před 6 lety milionová. A již i deklarovaly jakési cíle, i když armádu si zatím šetří.

Člověk se musí ptát - to ty východní národové načisto zešíleli? Jsou slabomyslný? Co si asi tak myslí, že jim tato válka přinese dobrého???

Nic z toho nebudou mít, pokud na zdevastovaném území bude vůbec něco k použití (domnívám se, že rozsah a charakter pouště Taklamakan notně přiživily války v oblasti - a vypadá to tam hnusně), zisk shrábne "ten třetí" (ten 4., ten 5. ....)

Odpovědět


Re: Re:

Tomáš Lán,2022-11-27 13:18:50

No tak Rusové viděli na Jugoslávii, co na ně Západ chystá, viděli mapky, jak se chystá Rusko rozporcovat, četli jak se Poláci chystají zredukovat ruskou populaci na 50 milionů, takže zabít těch přebvajících 100 miliónů, protože jinak to nejde udělat, viděli, co se děje na Donbase, viděli, jak se Minsk nedodržuje.

Takže to ruské chování vypadá ještě dost racionálně.

Spíš se musím ptát na šílenství západních vlád a zvláště té naší. Mohli jsme zůstat neutrální, když spolu bojujou dva nástupnické státy SSSR, co nás okupoval v roce 1968.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Josef Cupánek,2022-11-27 19:43:41

Co viděli na Jugoslávii, co na ně západ chystá? Které mapky porcování ruska? Kdy a co četli o redukci?
Prosím o zodpovězení všech otázek, v pořadí, jak jsem je uvedl. A pokudmožno pravdivě tu poslední, která nasleduje:
Jsi ruský agent?? Jinak si to totíž nedovedu vysvětlit...
Díky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Tomáš Lán,2022-11-27 21:06:05

No viděli rozbití Jugoslávie.
I slepej by viděl, že to samé může být v budoucnu uděláno i na Rusko. Vy to možná přehlédnete, ale ne Ruskej politik a ne někdo z tajnejch služeb.


Tady máte to rozporcovaný Rusko
https://solidariteetprogres.fr/chroniques-strategiques/congres-us-demembrement-russie.html

Tady redukci na 50 miliónů
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-pomohlo-by-snizit-pocet-obyvatel-ruska-na-50-milionu-rekl-walesa-40403414

Nadále byste mohl sledovat média osobně.

Nejsem ruský agent.

To jen vy nesledujete běžné informace. Sledujte je více.

Odpovědět


Re:

Josef Cupánek,2022-11-27 13:28:09

"Jenže všiměte si, Zelenského vidíme v TV každý den. Jak moc by tak dalo práce jim rozstřílet celou komunikační infrastrukturu, jak jsme to všichni viděli v Jugoslávii? Oni tam toho Zelenského z nějakého důvodu chtějí."
Opravdu tady srovnáváš Jugoslávii s Ukrajinou? To ti nedochází generační technologický rozdíl desítek let? Rozstřílet komunikační infrastrukturu dnes opravdu téměř nejde.
Zbytek tvého kometu má stejnou "odbornou" uroveň a tím pádem není třeba se jím zabývat. Přeji pěkný den.

Odpovědět


Re: Re:

Tomáš Lán,2022-11-27 21:26:26

Srovnávám válku v Jugoslávii se současnou válkou na Ukrajině.

Nejde rozstřilet komunikační infrastrukturu?

Kousek jde rozstřílet a kousek jde hacknout. Nikdy jste neslyšel o tom, že by Rusko někde něco hacknulo? Je potřeba doopravdy všechno do každého detailu vypisovat?

Byl jste na světě za války o Kosovo?

Odpovědět

Gábor Vlkolinský,2022-11-27 01:23:27

Už len takýto článok mi chýbal. Uvítal by som doplnenie o tonách Uránu a Plutónia v jadrovej elektrárni, ktorú si Rusi rafinovane sami ostrelovali.

Odpovědět

Objektivita je včudu

Tomáš Černák,2022-11-27 00:38:43

V momentě, kdy začne vědec myslet srdcem a ne mozkem a užívat propagandistické termíny, je objektivita i přes značnou erudici v čudu.

Terorizmus je ve válce oxymoron. Cílem války je vždy zlomit nepřítele a jakékoliv prostředky jsou tak válečné. Patří do toho i útok proti tzv. civilním cílům.

Jenže má to pár háků.

1) Energetická soustava je strategický zdroj státu. V případě Ukrajiny sice zbrojní výrobu nezajišťují, protože zbrojní výroba Ukrajiny byla v troskách už před válkou, ale podílí se na dopravě zbraní ze "Západu". Ukrajina má přes 50% tratí elektrifikovaných a železnice se podílí na dopravě zbraní a materiálů pro frontu z Polska a Slovenska z více jak 80%. Je tedy zcela legitimním cílem, stejně jako je legitimním cílem bombardování silnic, železničních uzlů, mostů atd.

Rusko by samozřejmě správně mělo napadnout tyto výrobny a sklady na "Západě", ale brání tomu stejný faktor, jako "Západu" brání se přímo zapojit do té války. Jaderné zbraně (proti kterým je případný průraz těch Ukrajinských jaderných reaktorů čajíček).

2) Západ, a zejména SSA mají dlouhou historii "teroristických" způsobů vedení válek. Byly atomovky na Nagasaki a Hirošimu akt války nebo teroru? S ohledem na bezvýznamnost těch měst pro Japonské válečné úsilí nešlo o nic jiného, nežli o zastrašení. A nejhorší na tom je, že ani nechtěli zastrašit Japonce, jako spíše už plánované nové nepřátele z řad bývalých "spojenců".
Byly kobercové nálety na infrastrukturu Severního Vietnamu akt války nebo akt teroru? Protože s ohledem na zásobování zbraněmi z "Východu" neměly jiný smysl, nežli donutit Severní Vietnam upustit od podpory Vietkongu. V podstatě skoro v každé druhé válce se SSA uchýlili ke stejným válečným vzorcům jako RF. Stačilo, když se nedařilo podle plánu. Což se nedařilo často.

3) Nefunkčnost zastrašení obyvatelstva. Autor by si měl osvěžit americkou agresi v Jugošce v roce 1999. 2 měsíce bombardovali jak diví Srbskou armádu, aby zjistili, že vyházeli munici za miliardy a bojeschopnost Srbské armády nebyla nijak citelně omezena. Tak rozšířili vojenské cíle i na strategickou infrastrukturu. Mimo jiné i na energetiku (přitom ta se na válečném úsilí nepodílela, protože Srbsko nedostávalo zbraně ze zahraničí, nebylo kudy a výroba se stejně jako na Ukrajině nekonala). Za dva týdny Bělehradu potmě to Miloševič vzdal.
Argumentace bitvou o Británii je lichá, protože tehdejší bombardovací technika nebyla schopna tak efektivně řezat do bolestivých míst, obyvatelstvo nebylo zvyklé na moderní komfort, Britské ostrovy netrpí nějakou smrtící zimou (teplota v Londýně ani v lednu neklesá pod nulu a v průměru je kolem 9 stupňů, což se dá dlouhodobě vydržet i bez topení), obyvatelstvo té doby topilo ve vlastních kamnech pevným palivem a ne plynem nebo elektřinou a Britské Impérium v té době nebyly jen britské ostrovy, takže zbraně, vojáky, jídlo, spotřební zboží si dováželo z Impéria.
Ano, v tomto má Ukrajina podobnou výhodu, může se spolehnout na zásobení ze "Západu".
Ovšem nepodceňoval bych efekty nepohodlí na Ukrajině.
Je třeba si uvědomit, že je obrovské množství Ukrajinců, které zrovna Kyjevskou juntu nemusí. Ano, Rusáky nemusí nejspíše taky, ale už před válkou dost jasně hlasovali nohama. Zásadní ztížení života tak může způsobit, že se začnou pídit, proč je Kyjevská junta uvrhla do otevřené války s Ruskem.
Další faktor je, že Pravobřežní Ukrajinci byli doposud války ušetřeni. Rusko donedávna útočilo na pravobřežní Ukrajině (mimo frontu samozřejmě) výhradně na vojenské cíle a to přesnými zbraněmi, díky tomu západní Ukrajinci moc nepohodlí nezažili (až na omezení cestování a nucenou mobilizaci). To se nyní mění, nyní i tito, převážně internetoví válečníci zažívají hrůzy války na vlastní kůži. Zatvrdí se? Možná, ale jak znám naše internetové válečníky, moc bych si na to nevsadil.

4) Nedomnívám se, že cílem je zlomit obyvatelstvo nebo "naše" loutky co jim vládnou. Cílem je zkomplikovat logistiku, nasadit brouka do hlavy vojákům na frontě, demoralizovat ty, co na frontě ještě nejsou a dosáhnout propagandistických úspěchů. Jsem přesvědčen, že Rusko v tuto chvíli se už nemůže spokojit s méně, nežli dobytím levobřežní Ukrajiny a jen si to potřebují připravit. Proto ty útoky na strategickou energetiku.

5) na to, že by se viditelně zlepšovala protiletecké obrana Ukrajiny zapomeňte. Efektivitu moderních PVO systémů proti sofistikovaným raketám Ruska nejlépe deklaruje nedávný dopad rakety systému S-300 na polskej kravín. Proti těmto raketám jsou třeba systémy krátkého dosahu, jenže v nich má nejen Ukrajina ale i celý "Západ" dost těžký skluz. Navíc zde hraje svou roli neúprosná fyzika. Systémy krátkého dosahu totiž sice dokáží efektivně postihnout nízko letící, manévrující křídlatou střelu, jenže má krátký dosah a hranice, které by musely pokrýt jsou téměř 2000 km dlouhý vzdušný pás. Pro plné pokrytí by bylo potřeba vyšších stovek systémů. Navíc Rusko by je poměrně snadno ničilo systémy proti PVO ze vzduchu, kde má Rusko nesrovnatelně delší klacek nežli Ukrajina. Jediný důvod, proč Ukrajina nepřišla o veškeré PVO je, vyjma trvalých dodávek ze "Západu", také systém nasazení. Vzdušný prostor Ukrajiny monitorují AWACSy NATO, které předávají podřízeným jednotkám ukrajinské armády informace o tělesech nad Ukrajinou (a za ní) v reálném čase a Ukrajinci zapnou PVO jen na přesně vymezený čas, mají přesnou informaci kam se koukat. Zaměří, vystřelí a vypnou, dříve, nežli přiletí protiradarová raketa (a ne vždy to stihnou, proto musíme stále doplňovat a už pomalu není z čeho).

To, že by se Rusko vyšťavnilo taky moc nehrozí. Mobilizace nebyla jen o doplnění frontových vojsk, ale i o zvýšení výrobních kapacit továren. Například NPO Novator jede od mobilizace na 4 směny, tj. 24/7. Před tím jelo na jednu směnu a přesto bylo schopno vyrobit stovky raket Kalibr ročně (plus kvanta dalších raket). Dtto MKB Radguda a další. proto taky tak navýšili ty útoky. Mají raket tři prdele a každý den jich vyrobí desítky. Infantilní dedukce, kdy Rusko tu nakoupí obyčejné dělostřelecké granáty z KLDR, tu tupé sebevražedné drony z Iránu, jako neschopnost ruského průmyslu dodávat na frontu, jsou směšné. Důvodem je samozřejmě nízká cena a tím i vysoká cenová efektivita nasazení v informačně nepokrytém prostoru oproti chytré munici, na kterou se Rusko, možná chybně, přeorientovalo cca před 10 lety.

Celkově musím říci, že jsem zklamán z autorovy neschopnosti oprostit se od emocí. Ano, chápu, že chování Ruska zejména v posledním roce velice snadno transofrmuje skrytou rusofobii na otevřenou, ale kdyby očistil svůj článek od propagandy a emočního zabarvení, tak aby zůstaly jen fakta a ideálně fakta, o který má páru (tedy jaderných elektrárnách, jejich stavech a možných rizicích), bylo by to mnohem lepší. Pokud nutně musí ventilovat svou frustraci vůči rusákům, bylo by vhodnější, kdyby napsal separátní článek, kde by se věnoval jen těm "teroristům" a jádro v tom jen okrajově zmínil.

Odpovědět


Re: Objektivita je včudu

Tomáš Lán,2022-11-27 01:59:14

Přesně.

Odpovědět


Re: Objektivita je včudu

Marek Pavlovic,2022-11-27 08:39:13

kritizujete autora.. ale tiez ste nenapisali nestranny komentar....

Odpovědět


Re: Re: Objektivita je včudu

Tomáš Černák,2022-11-27 08:57:56

Ano, přes veškerou snahu to tak může být. To je právě důsledek toho, že psát zcela objektivně o válce nebo politice je velmi těžké. A právě proto se měl autor tomuto vyhnout v nejvyšší možné míře.

Odpovědět


Re: Re: Re: Objektivita je včudu

Tomáš Lán,2022-11-27 13:21:44

Pan Wágner se mohl omezit na pojednání o jaderných elektrárnách.

Tam by nebylo moc o čem polemizovat.

Odpovědět


Re: Objektivita je včudu

Josef Cupánek,2022-11-27 13:36:30

"Terorizmus je ve válce oxymoron"
V případě řádně vyhlášené války samozřejmě ano. V případě, že jeden stát napadne druhý bez vyhlášení války, navíc pokud je před tím napadený ujištěn, že mu ze strany potenciálního agresora nic nehrozí, jde jen o mezinárodní terorismus.

Odpovědět


Re: Re: Objektivita je včudu

Tomáš Lán,2022-11-27 15:06:05

Ano. USA si dali velkou práci, aby japonský velvyslanec nemohl předat včas nótu o vyhlášení války a USA tak mohlo do světa křičet, jak byli záludně napadeni, byť to dopředu dobře věděli, ba co více, sami to Japonsko dotlačili do situace, kdy už nemohlo dělat nic jiného.

Mimochodem Japonci měli své letadlové lodě jen díky Angličanům, kteří jim dodali technologii. Jinak by ten Pearl Harbour ani nemohl být.

Tahle situace není o tom, že si poklidní zahrádkáři okopávali záhonky a najednou z daleka přišli Mongolové z dálných zemí a všechny je pobili.

Je to o tom, že malej válčil s velkým a na něj pak vytáhl malýho velkej kamarád.


Když tomu budete chtít říkat mezinárodní terorismus, tak vás v tom nikdo nezastaví, ale není to jako když Kadáfí nařídí dát bombu do letadla v Evropě.

Je za tím cejtit snaha, že nejsme tak moc v právu, tak si to musíme musíme jaksi více dokazovat a dohadovat se o tom. Odhlasovat v Europarlamentu a tak podobně. Pak to je jakoby víc pravda.

Odpovědět


Re: Re: Re: Objektivita je včudu

Petr Mikulášek,2022-11-27 17:15:30

Teror = zastrašování.

Můžu zastrašovat tím, že vyhodím do povětší mrakodrap a budu hrozit, že to zopakuju. Nebo sundat letadlo...

Veřejně podřezat rukojmí a strašit tím, že kohokoliv unesu a zabiju je taky teror, protože vyvolávám strach u veřejnosti.

Srovnat raketou nemocnici plnou civilistů a chlubit se, že jich příští týden bude dalších pět není zastrašování obyvatel? Od kdy?

V právu jsou obyvatelé, co žijí na území suverénního státu, který někdo bez varování a racionálního důvodu napadne. Zvlášť v případě, že útočník sám uznal a dal jim písemně (2.12.1991), že je to území jejich. Btw, Rusko uznalo samostatnou Ukrajinu jako v pořadí 3. stát na světě hned den po referendu o nezávislosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Objektivita je včudu

Josef Cupánek,2022-11-27 20:08:17

Nemám ani ponětí, proč do toho pleteš Japonsko a USA, Válka byla vyhlášena dodatečně a o důvodech nepolemizuji. Amerika by šla do války s císařstvím později, až by k oficialitám kolem vyhlášení války došlo. Do té doby opravdu šlo o akt mezinárodního terorismu. Do vyhlášení války o nic jiného nejde.
Tady Rusové páchají mezinárodní teror už třičtvrtě roku a nic. Nemají ani dost odvahy na to, pojmenovat věci pravým jménem. Ona by potom totiž ukrajina, zcela v souladu s vcálečným právem, mohla oficiálně požádat o vojenskou intervenci třeba NATO, nebo i jen EU. O takové drobné taškařici jako je anexe Krymu ani nemluvím.
Namám dále ani ponětí, proč do toho taháš technologie, kterou dodali Britové komukoli.
Jediná snaha, která je tu z čehokoli cítit, je snaha zahnat Rusy zpátky kam patří. Za mezinárodně uznané hranice, které se sami budapešťskou dohodou zavázali dodržovat a CHRÁNIT. Všichni signatáři se zároveň zavázali respektovat nezávislost a suverenitu Ukrajiny v rámci jejích tehdejších státních hranic, zdržet se jakékoliv hrozby silou nebo sílu proti Ukrajině použít. Zavázali se také zdržet se ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její směřování. To je celé.
Vždy bude v právu napadený suverénní stát.
Opravdu si začínám myslet, že jsi ruský agent.

Odpovědět


Re: Objektivita je včudu

Francis Dolton,2022-11-27 18:36:18

Výstižné hodnocení jak článku p. Wagnera, jeho "postojů", tak i celkové situace. Nedá mi to, ale připomenu, že podobně se projevuje například také p. Kechlibar, kterého jinak docela akceptuji. Poněkud vulgárně by se to dalo nazvat fachidiotismus, slušněji: Ševče, drž se svého kopyta!

Odpovědět

Jak chutnají blackouty?

Petr Vojvodik,2022-11-27 00:22:55

https://www.volty.cz/2022/04/08/pocatek-propojeni-s-evropskou-siti-ctyri-hodiny-po-odpojeni-ukrajinske-elektricke-site-od-te-ruske-vtrhlo-rusko-na-ukrajinu/
Technici vědí. Hlupáci se naparují.
Je to reakce na
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/kercsky-most-rusko-vybuch-krym-cisterna-pozar.A221008_073846_zahranicni_klf
Blbost kvete.

Odpovědět


Re: Jak chutnají blackouty?

Josef Hrncirik,2022-11-27 15:19:46

Všechny plody sobecky sklidí Evropa a s nikým se nepodělí.
Gréta bude plakat, že s tím Velkým Satanem měla pravdu.

Odpovědět

Díky

Matej Smet,2022-11-26 23:47:04

Děkuji za přehledné a podrobné vysvětlení.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace