Další směr fotovoltaiky – tkanina s ultralehkými solárními články  
O solárních panelech, které lze srolovat a jednoduše převézt nebo přenést. Zní to dobře, pokud opomeneme, co je za spojkou ale.

Výzkumníci z MIT vyvinuli škálovatelný způsob výroby ultratenkých, lehkých a ohebných solárních článků, které mohou být nalepeny na mnohé typy povrchů. Kredit: Melanie Gonick, MIT
Výzkumníci z MIT vyvinuli škálovatelný způsob výroby ultratenkých, lehkých a ohebných solárních článků, které mohou být nalepeny na mnohé typy povrchů. Kredit: Melanie Gonick, MIT

Ve světě vzdělávání, vědy a nových technologií je zkratka MIT obecně známým pojmem. Massachusetts Institute of Technology, tedy Massachusettský technologický institut, nebo někdy také Massachusettská technická univerzita je soukromou výzkumnou univerzitou založenou před 161 lety v Cambridge, americkém státě Massachusetts. V celosvětovém měřítku patří k těm nejprestižnějším akademickým institucím, kde se vysoce kvalitní výuka snoubí se špičkovou vědou a vývojem moderních technologií.

 

Trojice inženýrů z laboratoře elektroniky a Katedry elektrotechniky a informatiky na MIT, jejichž jména – Mayuran Saravanapavanantham, Jeremiah Mwaura a Vladimir Bulović odhalují kořeny sahající do různých koutů světa, představila ve studii zveřejněné v odborném časopisu Small Methods ultratenké, ohebné, přesto mechanicky odolné solární články. Nalepené na tenkou, ale pevnou tkaninu umožňují mnoho povrchů proměnit na přídavný zdroj energie. Jejich potenciální využití vědci vidí například na lodních plachtách, stanech, křídlech dronů nebo střechách aut. S hmotností přibližně jedné setiny hmotnosti konvenčních solárních panelů, generují tyto ultratenké 18krát více energie v přepočtu na kilogram. To je ale teoretický propočet, vývoj a testování v laboratoři se uskutečnilo na vzorch o rozměru několik centimetrů. Protože se aktivní vrstvy tisknou nebo nanášejí pomocí speciálních inkoustů, bylo potřebné zvolit vhodný podklad. Tenkou skleněnou tabulku pro její křehkost a komplikovanější řezání na potřebný tvar vědci nahradili speciální, tepelně stabilizovanou PET folií. Na ni nanesli separační fluoropolymer, aby bylo možné výsledný elaborát od PET podkladu oddělit. Pak následují tyto nanovrstvičky samotného fotovoltaického článku:

Jednotlivé nanovrstvy solárního článku, který po vytištění a sejmutí z podkladu má tloušťku pouhých 15 mikronů, tedy 15 tisícin milimetru (před nalepením na vyztužující tkaninu)  Kredit: Mayuran Saravanapavanantham et al., Small Methods 2022
Jednotlivé nanovrstvy solárního článku, který po vytištění a sejmutí z podkladu má tloušťku pouhých 15 mikronů, tedy 15 tisícin milimetru (před nalepením na vyztužující tkaninu) Kredit: Mayuran Saravanapavanantham et al., Small Methods 2022

 

1/ Spodní izolační film z polymeru parylen,

2/ Prostřednictvím chemické depozice par nanesená průhledná vodivá nano-vrstva oxidu india a cínu (ITO) kombinovaná se stříbrnými nanodrátky (vrstva IMI), případně vrstvička pouze z nanodrátků stříbra bez oxidů ITO (AgNW = Ag-nanowires).

3/ Elektronová transportní vrstva z chemicky stabilního oxidu cíničitého SnO2.

4/ Fotoaktivní vrstva PV2000:PC60BM. Jde o kombinaci polymeru PV2000, jenž je donorem elektronů a speciální formy buckyballs fulerenů (buckminsterfullerenů), které elektrony přijímají – jsou jejich akceptorem.

5/ Další vrstvu označenou PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylendioxythiofen) polystyrensulfonát) tvoří vodivá polymerní směs dvou ionomerů, která přenáší kladné díry. Díra vzniká uvolněním valenčního elektronu z atomu, čímž se vytvoří místo s kladným elektrickým nábojem. Díry se neposunují pohybem samotných iontů, ale přeskoky valenčních elektronů.

6/ Vrchní aktivní vrstvou je elektroda tvořená jemnou vrstvičkou stříbra

 

Jeden z autorské trojice, Vladimir Bulović je profesorem elektrotechniky na MIT, vedoucím katedry Fariborze Maseeha pro nové technologie, ředitelem Laboratoře organické a nanostrukturní elektroniky a vedoucím pracovníkem v MIT-Eni Solar Frontiers Center. Kredit: MITnano.
Jeden z autorské trojice, Vladimir Bulović, je profesorem elektrotechniky na MIT, vedoucím Katedry Fariborze Maseeha pro nové technologie, ředitelem Laboratoře organické a nanostrukturní elektroniky a vedoucím pracovníkem v MIT-Eni Solar Frontiers Center. Kredit: MITnano.

Polovodičové inkousty v jednotlivých nanovrstvách jsou nanášeny pomocí tisků, a to umožňuje fotovoltaické články v budoucnu škálovat na různé, i velkoplošné rozměry.

Výsledné flexibilní články o tloušťce 15 mikrometrů jsou mnohem tenčí než lidský vlas. Mohou sice být naneseny na jakýkoli vhodný povrch přímo, nicméně při neopatrné manipulaci jim hrozí roztržení. Aby vědci poškození předešli, nalepili je na extrémně pevnou, ale zároveň tenkou a lehkou kompozitní tkaninu, známou pod komerčním názvem Dyneema. Ohebnost článků neomezuje, zvyšuje jejich mechanickou odolnost, ulehčuje manipulaci a aplikaci na různé povrchy. Na hmotnosti moc nepřidá – metr čtvereční Dyneemy váží pouze 13 gramů. Výsledná tloušťka – tkanina spolu s vrstvičkou lepidla tvrzeného UV světlem a samotného solárního článku je přibližně 50 mikronů a plošná hustota je pouhých 105 g m−2.


Při testech na odolnost takto vyztužený článek bez poškození zvládl 500 cyklů srolování a opětovného natažení, přičemž si uchoval 90 % původní účinnosti proměny sluneční energie na elektrickou. Tedy i tkanina s fotočlánky větších rozměru by měla být snadno skladována nebo přepravována a použita na vzdálených či těžko dostupných místech.


Nejdůležitější hodnotou bezpochyby je, kolik energie z tohoto fotovoltaického materiálu můžeme získat. Samozřejmě za dostatečně slunečního počasí. Autoři článku uvádějí, že samotný, ničím nepodlepený solární článek poskytuje 730 wattů na kilogram. Spolu s vyztužující tkaninou, jež s lepidlem přidává na neúčinné hmotnosti, specifický výkon klesne na 370 W kg−1. Jde opět o propočet, jelikož laboratorní vzorky mají jen několik gramů.

V mediální zprávě MITu je uvedeno přirovnání: "Typická střešní solární instalace v Massachusetts nabízí asi 8 000 wattů. K výrobě stejného množství energie by naše textilní fotovoltaika na střechu domu přidala jen asi 20 kilogramů". Zní to sice zajímavě, nicméně v přepočtu to znamená pokrýt fotovoltaickou tkaninou téměř 200 m čtverečných. Ale pravděpodobně o nemálo více, protože na dlouhodobé venkovní použití látkové panely vhodné nejsou, vyžadují povrchovou laminaci ochranným materiálem. Což sníží výkon i přidá na váze. Tvrzené sklo je kvůli vysoké hustotě a rigidnosti kontraproduktivní. Proto se výzkumná skupina nyní hodlá zabývat kromě jiného i hledáním vhodného, dostatečně odolného, přesto lehkého a alespoň částečně ohebného krycího materiálu.


Video: Solární článek tenký jako papír dokáže proměnit jakýkoli povrch ve zdroj energie Kredit: Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 

Literatura: MIT news, Small Methods (volně dostupný článek)

Datum: 14.12.2022
Tisk článku

Související články:

Potenciál využití fotovoltaických zdrojů ve světě a Česku     Autor: Antonín Fejfar (09.12.2017)
Superabsorpční světelné kvantové baterie by mohly změnit pravidla hry     Autor: Stanislav Mihulka (18.01.2022)
Solární systém dělí ve skleníku světlo pro potřeby rostlin i výrobu elektřiny     Autor: Dagmar Gregorová (02.09.2022)
Malé křemíkové nanodrátky s velkou perspektivou     Autor: Dagmar Gregorová (10.10.2022)Diskuze:

naše zeměpisná šířka

Eva M,2022-12-18 22:46:23

inu bydlíme v blbé zeměpisné šířce.

je to čím dál zřetelnější.

jediné řešení - vypadnout někam, kde výše zmíněné udělátko může skutečně fungovat.

Odpovědět

Petr Nováček,2022-12-15 13:58:54

Jaká je tedy účinnost? I panely s normální účinností se pro auto moc nehodí, protože přidají jen pár tisíc km ročně za ideálních světelných podmínek.

Odpovědět

Všiml jsem si také.

Karel Ralský,2022-12-15 11:27:55

Různé střídání váhy a vodivosti u složených vrstev domnívám se že toto složení by šlo použít i k jiným účelům než jsou fotočlánky při vhodném uspořádání třeba pro generování vodíku a pokud by se jako první vodivá vrstva použila nano vrstva uhlíku možná by se vyhnuli přepálení spojů od přehřátí od slunce viz telefony. Ale nejsem chemik a je to jen má úvaha.

Odpovědět

A jak se z těch

Mirek Bautsch,2022-12-14 20:08:15

supertenkých článků bude ten výkon odvádět. Už teď je na současných klasických panelech nejčastější poruchou přepálený spoj mezi články.
https://www.youtube.com/watch?v=YGUxrSYygfg

Odpovědět


Re: A jak se z těch

Vojtěch Kocián,2022-12-15 07:11:20

Pokud jsem to dobře pochopil, tak jim ta technologie dovoluje vyrobit článek prakticky libovolné velikosti, což by mohlo omezit množství spojů.

Nicméně výkon na plochu je o dost menší než u klasických článků, takže na stacionární použití to tak jako tak vhodné nebude (leda by to bylo i o hodně levnější, což se u prototypů špatně odhaduje). Tam, kde se musí počítat s hmotností, už by to mohlo být zajímavější. Možnost fólii srolovat je taky zajímavá. Na ISS nedávno pár srolovaných panelů zapojili, ale ty, pokud vím, měly výrazně lepší výkon na jednotku plochy.

Odpovědět


Re: Re: A jak se z těch

Florian Stanislav,2022-12-15 09:24:47

S velkou plochou tenké fólie může být problém. Fotoaktivní vrstva je typu polymer PV 2000/ fulleren. Lze předpokládat primární napětí několik voltů.
Čili pokud velká plocha fotofólie má dávat velký výkon, musí tam téct velké proudy, a to i uvnitř plochy fotovoltaické fólie, ne jen v koncových svorkách, které mají údajně i u běžných fotopanelů největší poruchovost.
Autorka článku popsala fotovoltaickou fólii velmi detailně, na rozdíl od informací, které českým internetem prolétly.
Asi 10 nanovrstev vrstev nebude nic jednoduchého levně a bezchybně vyrobit a nějak pevně upevnit ( přilepit ?) taky ne.
Četl jsem, že snad by fotovoltaické fólie mohly být na plachtách lodí a vyrábět elektřinu pro loď. Mořský vzduch nad hladinou obsahuje aerosoly solí, při lodní dopravě se musí zamezit tzv. oslepnutí (broušeného) skla, což je vrstvička solí na povrchu.
Ve vesmíru bude fotovoltaická vrstva bombardována kosmickým zářením ( hlavně protony), mnoho vrstvenému materiálu s háklivými sloučeninami může udělat značné škody.

Odpovědět


Re: Re: Re: A jak se z těch

Vojtěch Kocián,2022-12-15 10:27:52

Na videu, které posílal pan Bautsch byly vypálené spoje mezi články spojenými paralelně. Předpokládal bych, že těch rovnoběžných vodičů tam budou mít podobné množství, jen je bude možné udělat v jednom kuse. S proudem na koncových svorkách budou problémy úplně stejné.
S ostatními problémy souhlasím. Dokonce sami tvrdí, že rolování snižuje výkon (i když asi ne tolik jako u jiných), ale chtějí to dát na plachtu, která se vlní skoro neustále. Zatím bych to viděl možná na nějaké drony, ale i tam se dá udělat klasický panel hodně odlehčený.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A jak se z těch

Florian Stanislav,2022-12-15 12:15:17

Ano.
Klasické panely křemíkové :
Napětí jednoho článku se pohybuje od zhruba 0,5 V u článků z krystalického křemíku.
Napětí jednoho panelu se obvykle pohybuje v rozmezí 12 až 100 V, zapojení sériově- paralení (např 8A*36 V (= 280 Wp), stejnosměrné. íPlocha panelu zhruba 2 m2.
Dá se předpokládat, že fóliová fotovoltaika to bude mít obdobně, čili podobné i plochy panelů a konečné kontakty.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz