Kardiologické TOP STORIES 2022 podľa NEJM Journal Watch Cardiology  
NEJM group, nasledovník renomovaného lekárskeho časopisu New England Journal of Medicine, aj teraz zverejňuje prehľad najdôležitejších vedeckých poznatkov za rok 2022. Z kardiologickej časti sú niektoré zaujímavé len pre špecialistov alebo USA, iné však aj pre pospolitú lekársku a pacientsku verejnosť.

COVID-19: Mnohé vírusové ochorenia, vrátane obyčajnej chrípky, môžu vyvolať zápal srdcového svalu - myokarditídu. Ľahké myokarditídy prebiehajú bezpríznakovo a najskôr je ich oveľa viac, ako tých diagnostikovaných. Smrteľné prípady sú zriedkavé. Pri ochorení COVID-19 sa tiež diagnostikovali myokarditídy, no nebolo ich príliš veľa. Šírili sa poplašné správy o myokarditídach, ktoré sa zistili v súvislosti s vakcináciou proti COVID-19. Dánska štúdia zistila ich výskyt v rôznych skupinách populácie a po očkovaní rôznymi vakcínami medzi 1,7 a 5,7 prípadov na 100 000, teda veľmi nízky (nezamieňať myokarditídy a úmrtia na ne).


Ischemická choroba srdca: liečba a prevencia najčastejšej príčiny smrti vo vyspelých krajinách je predmetom intenzívneho výskumu. Skúšajú, overujú a preverujú sa stále nové liečebné postupy, ale výsledky často tlmia počiatočné nadšenie. Štúdia ISCHEMIA nepotvrdila možnosť predpovedať, u ktorých pacientov so stabilnou ischemickou chorobou sa v budúcnosti rozvinie závažné postihnutie ľavej koronárnej artérie (ktorej uzatvorenie spôsobuje najťažšie infarkty). REVIVED trial u pacientov s ťažkou poruchou systolickej funkcie ľavej komory pri ťažkej koronárnej chorobe nepotvrdil dodatočný prínos perkutánnej koronárnej intervencie u pacientov s plne vyťaženou medikamentóznou liečbou (čím sa myslí liečba hypolipidemikami, antitrombotikami, betablokátormi a antihypertenzívami zo skupiny ACEI alebo ARB). To sa mimochodom zistilo už pred pár rokmi a vyvolalo veľké pozdvihnutie a dosiaľ trvajúcu diskusiu medzi invazívnymi kardiológmi, ktorí dlhé roky vcelku rutinne implantovali takýmto pacientom stenty do koronárnych tepien. Pozor, nejedná sa o PCI a stentovanie (perkutánnu koronárnu intervenciu) po akútnom infarkte myokardu, ktorej prínos nebol nikdy spochybnený. Iná, kórejská štúdia potvrdila, že nemá význam robiť obvyklé funkčné testy u pacientov rok po PCI. Mimo článku v NEJM podotýkam, že podľa vlani publikovaných štúdii je zrejme možné bezpečne redukovať aj nasledovnú rutinnú antitrombotickú medikáciu po liečbe infarktu pomocou PCI. (o tomto tiež tu).


Srdcové zlyhanie: randomizovaná štúdia "zmenila názor na obmedzovanie soli" u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaní. Hoci dieta s nízkym obsahom sodíka viedla k malým zlepšeniam kvality života a zlepšení srdcového zlyhania podľa NYHA klasifikácie, nepriniesla signifikantné zlepšenie v počte hospitalizácii a úmrtí. K údajnej "zmene názoru" si dovolím skepticky pripomenúť, že stále vychádzajú nové štúdie, ktoré potvrdzujú aj vyvracajú význam obmedzenia príjmu kuchynskej soli u pacientov s hypertenziou a srdcovým zlyhaním a pripojiť svoj skromný názor, že kým sa nebude v štúdiach rozlišovať medzi pacientmi vnímavými a nevnímavými na množstvo skonzumovanej soli (salt sensitivity), bude v tom asi stále galimatiáš a nezhody. (O tomto tiež tu).

Xenotransplantácia srdca: začiatkom roka 2022 vzbudila veľkú pozornosť správa o transplantácii srdca geneticky modifikovaného a špeciálne pripraveného prasiatka nevyliečiteľne chorému, umierajúcemu pacientovi s chronickým zlyhaním srdca. Pacient bohužiaľ po dvoch mesiacoch skonal, podľa prvých a neskôr nepotvrdených správ na infekciu. Komplikácii bolo viac, najväčší otáznik však visí nad skoro zdvojnásobením hmoty srdca, zisteným pri pitve. Tento počin otvoril éru xenotransplantácii, v ktorých sa určite bude pokračovať. Priniesol však aj na otázky, ktoré ešte čakajú na uspokojivú odpoveď. (O tomto tiež tu).

 

Elektrofyziológia: fibrilácia predsiení je najčastejšia porucha srdcového rytmu. Najčastejšie komplikuje ischemickú chorobu srdca a často býva predzvesťou skorého úmrtia pacienta (v horizonte niekoľkých málo rokov). Jej liečbe sa pochopiteľne venuje veľká pozornosť. Lieky zo skupiny antiarytmík boli dlhé roky jedinou možnosťou (zaťaženou aj ich početnými a vážnymi nežiadúcimi účinkami), novšou metódou sú ablačné techniky, zamerané na prerušenie vodivých dráh v srdcových predsieňach, ktorými putujú zablúdené vzruchy. Nie sú to jednoduché výkony a zlepšenie dostupnosti takejto liečby sľubovala kryoablácia, prerušenie aberantných dráh pomocou chladu (tu). Výsledky 3 - ročnej randomizovanej štúdie ukázali, že výsledky včasnej kryoablácie dávajú skutočne lepšie výsledky, ako podávanie antiarytmík.

 


 

Príslušné články (môžu byť s obmedzeným prístupom) v NEJM Journal Watch Cardiology top stories for 2022, kde nájdete linky na originálne články:

SARS-CoV-2 Vaccination and Risk for Myocarditis or Myopericarditis: Population-Based Findings

Can We Predict Left Main Disease in Patients with an Abnormal Stress Test?

No Survival Benefit of Percutaneous Revascularization for Ischemic LV Dysfunction

Does Functional Testing After PCI Improve Outcomes in High-Risk Patients?

Cutting Salt Intake Does Not Reduce Clinical Events in Patients with Chronic Heart Failure

Human Response to a Porcine Heart Transplant

Prolonged Benefits of Early Ablation in Paroxysmal Atrial Fibrillation

Datum: 03.02.2023
Tisk článku

Související články:

GMO prase dárcem srdce i ledvin     Autor: Dagmar Gregorová (24.01.2022)
Cielená epidurálna elektrostimulácia sľubuje pokrok v liečbe paraplegikov     Autor: Matej Čiernik (17.02.2022)
Európske smernice pre prevenciu srdcovocievnych chorôb predmetom sporu     Autor: Matej Čiernik (05.08.2022)
Menej vypitého alkoholu môže znižiť pravdepodobnosť nádorov     Autor: Matej Čiernik (02.09.2022)
Hladina lipoproteínu (a) - ďalší cieľ prevencie srdcovocievnych ochorení     Autor: Matej Čiernik (19.09.2022)
Formaldehyd ako indikátor Alzheimerovej choroby?     Autor: Matej Čiernik (20.12.2022)Diskuze:

přečteno se zájmem

Eva M,2023-02-04 21:41:07

přečteno se zájmem
(v případě té fibrilace přímo se zájmem hypochondra :) )

Odpovědět


Re: přečteno se zájmem

J. Velen,2023-02-04 22:12:19

Připojuji se. Rovněž děkuji za zajímavé čtení a přehled podstatného. Honza Velen

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace