Matej Čiernik

Osud pacientov s diagnostikovaným karcinómom prostaty je vždy neistý. Väčšinu z nich tento nádor nezahubí, ale keď sa začne šíriť, je ťažko zastaviteľný. Ale radikálna liečba môže byť spojená s nepríjemnými a doživotnými komplikáciami. Kedy a koho začať liečiť, je komplikované a zodpovedné rozhodnutie, a čo robiť s pacientom s pokročilou chorobou, ešte zložitejšie. Umelá inteligencia ArteraAI môže pomôcť.
Autor: Matej Čiernik 30.11.2023 18:07 8583x Diskuze: 1

Bez omega-3 mastných kyselín sa ľudský organizmus nezaobíde. To však hneď neznamená, že ich ľudia musia konzumovať v doplnkoch potravy.
Autor: Matej Čiernik 31.08.2023 23:23 18266x Diskuze: 14

Betablokátory sú skupina liekov, ktoré sa podávajú pacientom s viacerými srdcovocievnymi chorobami. Používajú sa pri liečbe artériovej hypertenzie, porúch srdcového rytmu, ischemickej choroby srdca aj srdcového zlyhania. Po desaťročiach ich hojného používania sa však objavili informácie, ktoré ich používanie v niektorých indikáciach spochybňujú.
Autor: Matej Čiernik 08.08.2023 00:30 22949x Diskuze: 1

Asi si to málokto vôbec všimol, ale polovodičové zdroje svetla nahradili žiarovky aj bez nariadení Európskej únie. Je tu istá šanca, že sa to nakoniec stane aj s elektromobilmi, ktorých direktívneho zavedenia sa na základe súčasných technických možností desí mnoho realisticky uvažujúcich ľudí.
Autor: Matej Čiernik 24.07.2023 08:21 32023x Diskuze: 96

mRNA vakcíny sa blížia k cieľu, pre ktorý pred vyše dvadsiatimi rokmi začali práce, smerujúce k ich klinickému použitiu. Experimentálna vakcína od spoločností Moderna a Merck, pridaná k imunoterapii jedného z najzhubnejších nádorov, malígneho melanómu kože, podľa počiatočných dát znižuje riziko jeho šírenia po operácii o 65% a nádejnou sa javí aj vakcína od BioNTechu proti adenokarcinómu pankreasu.
Autor: Matej Čiernik 12.06.2023 14:46 28242x Diskuze: 7

Hromadia sa poznatky, že zamestnávanie mozgu vlastnou tvorivou aktivitou, ale aj množstvom vonkajších podnetov u starších ľudí spomaľuje rozvoj demencie. A ukázalo sa, že dobrým zdrojom podnetov môže byť aj internet.
Autor: Matej Čiernik 05.06.2023 09:56 11675x Diskuze: 14

Paliatívna sedácia je uznaná liečebná procedúra, málo známa verejnosti, ale aj lekárom, snáď s výnimkou hospicov a špecialistov na paliatívnu medicínu. Pritom môže prinášať úľavu trpiacim pacientom počas posledných hodín a dní ich života.
Autor: Matej Čiernik 19.04.2023 16:47 19745x Diskuze: 19

Použitie nukleárnych zbraní je opäť na pretrase. A zdá sa to jednoduché: dáme dohromady kritické množstvo uránu 235U alebo plutónia 239Pu, rozbehne sa reťazová štiepna reakcia a bum! Tak prečo nad tým sedeli špičkoví vedci v Los Alamos celé dva roky?
Autor: Matej Čiernik 19.03.2023 20:23 25689x Diskuze: 17

Analýza metylácie vo voľne cirkulujúcej DNA môže upozorniť na prítomnosť zhubného nádoru aj v jeho včasnom štádiu. Nakoľko sa táto veľmi sľubná vyšetrovacia metóda osvedčí v skríningu, ukáže už blízka budúcnosť.
Autor: Matej Čiernik 05.03.2023 21:23 11272x Diskuze: 3

Fonendoskop, symbol úctyhodného lekárskeho povolania, stráca svoje postavenie. Nahradí ho ultrasonograf?
Autor: Matej Čiernik 16.02.2023 10:16 11318x Diskuze: 4

NEJM group, nasledovník renomovaného lekárskeho časopisu New England Journal of Medicine, aj teraz zverejňuje prehľad najdôležitejších vedeckých poznatkov za rok 2022. Z kardiologickej časti sú niektoré zaujímavé len pre špecialistov alebo USA, iné však aj pre pospolitú lekársku a pacientsku verejnosť.
Autor: Matej Čiernik 03.02.2023 12:47 16210x Diskuze: 2

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Je spojená s hromadením beta-amyloidu (Aβ) v medzibunečnom priestore mozgu, hromadením zhlukov tau-proteínu a poškodením synapsii nervových buniek. Príčiny a súvislosti týchto dejov nie sú dosiaľ úplne jasné a nie je známa liečba s uspokojivými výsledkami.
Autor: Matej Čiernik 20.12.2022 12:48 15764x Diskuze: 2

Sú to už 3 roky od prvých prípadov nového vírusového ochorenia, ktoré najskôr dostalo názov Wuchanská pneumonia. Jeho pôvodca bol dočasne označený ako 2019-nCoV, definitívne potom SARS-CoV-2 a choroba dostala meno COVID-19. Ako sme sa posunuli od počiatočnej paniky a hľadania účinnej liečby, cez milióny mŕtrvych až k dnešnému prijatiu novej choroby ako súčasti každodenného života?
Autor: Matej Čiernik 19.10.2022 18:40 17737x Diskuze: 22

Vyšetrenie koncentrácie lipoproteínu(a) - Lp(a) v krvi spresní predpoveď individuálneho rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení a jej vyšetrenie by sa malo stať súčasťou klinickej praxe. Čoskoro by malo byť možné liečbou znížiť hladinu tohto silno aterogénneho lipoproteínu.
Autor: Matej Čiernik 19.09.2022 11:22 12625x Diskuze: 2

Štúdie potvrdzujú pozorovania: nielen výskyt srdcovocievnych ochorení a cukrovky, ale aj závažnosť demencie a pokles mentálnych schopností je miernejší u aktívnych starších ľudí.
Autor: Matej Čiernik 11.09.2022 20:18 11419x Diskuze: 2

Predpokladá sa, že približne polovica úmrtí na zhubné nádory je spojená s odstrániteľnými rizikovými faktormi. Na prvom mieste je fajčenie, nasledujú konzumácia alkoholu a obezita, pričom počet úmrtí na nádory vo vzťahu k metabolickým faktorom je najvýraznejší v chudobných krajinách. Vzťah alkoholu a nádorov osobitne skúmala kórejská štúdia.
Autor: Matej Čiernik 02.09.2022 12:04 12461x Diskuze: 3

Kardiovaskulárne ochorenia, medzi ktoré patrí aj ischemická choroba srdca alebo cievne mozgové príhody, sú najčastejšou príčinou smrti v Európe. Európska kardiologická spoločnosť v rámci svojej činnosti venuje pozornosť prevencii týchto ochorení a vydáva odporúčania, väčšinou podložené veľkými štúdiami. Ako prichádzajú nové poznatky, odporúčania sa upravujú, niekedy aj menia. Spochybňované bývajú zriedka – ale stalo sa.
Autor: Matej Čiernik 05.08.2022 21:49 6885x Diskuze: 1

Rozšírenie indikácii a dopyt po tejto liečbe, ktorá sa stala pre pacientov poslednou nádejou na záchranu života, spôsobilo rozšírenie indikácii a nedostatok výrobných kapacít, ktorý sa nedá rýchlo vyriešiť.
Autor: Matej Čiernik 23.07.2022 08:35 6646x Diskuze: 4

Ťažké poranenie miechy s prerušením motorických nervových dráh vedie k strate pohyblivosti veľkej časti tela - paraplégii a k doživotnému upútaniu na lôžko, v lepšom prípade na invalidný vozík. Jeden nový liečebný postup však dáva naozaj sľubné výsledky.
Autor: Matej Čiernik 17.02.2022 14:08 6003x Diskuze: 0

O včasnej diagnostike zhubných nádorov sa toho popísalo veľa v odborných aj populárnych publikáciach. Už dávno sa vie, že vtedy, keď sa prejavujú charakteristickými príznakmi, už nemusia byť vyliečiteľné. Otázka za milión znie - ako ich teda zistiť včas?
Autor: Matej Čiernik 30.01.2022 14:38 6628x Diskuze: 3

Uskutočnila sa prvá transplantácia srdca geneticky modifikovaného prasaťa človekovi. Čo môže znamenať jej úspech a čo všetko sa pred ňou muselo vyriešiť?
Autor: Matej Čiernik 12.01.2022 23:17 9693x Diskuze: 4

American Heart Association (Americká "srdcová" asociácia, AHA) zverejnila zoznam najvýznamnejších pokrokov v oblasti prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení a ďalších, s nimi súvisiacich chorôb, za rok 2021.
Autor: Matej Čiernik 10.01.2022 21:53 6696x Diskuze: 1

Nechcem nikomu kaziť chuť silvestrovského prípitku, ale asi je vhodná príležitosť uviesť jeden populárny mýtus na pravú mieru.
Autor: Matej Čiernik 29.12.2021 18:55 22879x Diskuze: 19

Drobné kovové trubičky so zložitou sieťovanou stenou majú dnes zavedené v koronárnych tepnách milióny pacientov, trpiacich na ischemickú chorobu srdca, od vplyvných politikov a starnúcich známych umelcov až po obyčajných ľudí, akých stretávame na ulici. Niektorým zachránili život, iných zbavili trápenia so zdravím.
Autor: Matej Čiernik 18.11.2021 20:12 11588x Diskuze: 4

Bádateľom sa občas podarí objaviť niečo, čo vôbec nehľadali - od objavu Ameriky až po známu modrú pilulku na potenciu. A pri niektorých nečakaných objavoch farmaceutického výskumu sa tentoraz zastavíme.
Autor: Matej Čiernik 13.10.2021 23:49 13373x Diskuze: 6

Pridanie vakcinácie k chemoprofylaxii malárie antimalarikami dokáže znížiť výskyt infekcii u detí v subsaharskej Afrike o 70 %.
Autor: Matej Čiernik 11.09.2021 23:33 6517x Diskuze: 4

Nové smernice Európskej kardiologickej spoločnosti, vydané v auguste 2021, sa väčšinou zhodujú s predchádzajúcimi z roku 2016. To však neznamená, že by v liečbe ochorenia, ktoré je najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých krajinách, nebol dosiahnutý žiadny pokrok.
Autor: Matej Čiernik 02.09.2021 13:07 10535x Diskuze: 7

Prečo je málo pravdepodobné, že ľudstvo sa v dohľadnej dobe zbaví vírusu SARS-CoV-2 a ako s ním bude môcť existovať.
Autor: Matej Čiernik 16.08.2021 11:50 13298x Diskuze: 6

Toto by mohlo zaujímať každého, kto radšej riskuje rakovinu hrubého čreva, než šiel na kolonoskopiu.
Autor: Matej Čiernik 24.06.2021 14:43 5524x Diskuze: 0

Situácia okolo vakcinácie a liečby Covidu-19 sa stále mení. Ktoré lieky sa ukázali ako účinné, ako je to s vakcínami a čo čakať v súvislosti s novými mutáciami?
Autor: Matej Čiernik 13.04.2021 19:13 32007x Diskuze: 29

Nie je veľa chorôb, pri ktorých je dávkovanie liekov tak kritické, ako inzulínu pri cukrovke 1. typu. Pritom ešte aj dnes sa potrebná dávka väčšinou odhaduje na základe niekoľkých viacmenej náhodných hodnôt koncentrácie glukózy v krvi, z ktorých je každá zaplatená vpichom do prsta a kvapkou krvi.
Autor: Matej Čiernik 11.03.2021 15:22 5766x Diskuze: 0

Čo je placebo efekt lieku, je dosť známe. Menej rozšírený výraz nocebo efekt (lat. nocere – škodiť) označuje situáciu, kedy pacient očakáva, že liek bude mať nežiadúce účinky a pocíti ich aj v prípade, kedy ani objektívne nevzniknú. Zdá sa, že negatívne očakávania môžu ovplyvniť aj ochotu nechať sa očkovať proti vírusu SARS-CoV-2, pôvodcovi choroby Covid-19.
Autor: Matej Čiernik 28.12.2020 10:25 27314x Diskuze: 21

Účinná a bezpečná liečba najčastejšej poruchy srdcového rytmu, fibrilácie predsiení sa hľadá dlhé desaťročia. Liečba antiarytmikami zďaleka nenaplnila očakávania a nádeje sa obrátili k radikálnejšej, minimálne invazívnej liečbe abláciou - prerušením častí vodivých dráh v srdcových predsieňach, ktoré sú za vznik tejto arytmie zodpovedné.
Autor: Matej Čiernik 22.12.2020 20:27 10934x Diskuze: 2

Sláva liekov proti COVID-19 máva dosiaľ krátky život a zdá sa, že sa to týka aj vychvaľovaného remdesiviru. (Dexametazon sem ťažko rátať, je to dávno známy liek, indikovaný v iniciálnej liečbe každého šoku, nielen septického pri COVIDe). Len pre tých rovnejších medzi rovnými je v talóne ešte niečo, čo sa zatiaľ používa len experimentálne, ale s výsledkami veľmi sľubnými.
Autor: Matej Čiernik 01.11.2020 00:22 14893x Diskuze: 8

Návodov, ako sa zbaviť nadbytočného tuku, nájdete na internete stovky. Mnohé sú zložité a len menšina je podopretá nejakými vedeckými dôkazmi. Pritom zníženie telesnej hmotnosti býva bez trvalej zmeny životného štýlu len dočasné. Jeden nenáročný spôsob zníženia telesnej hmotnosti, podložený výsledkami štúdie, bol nedávno publikovaný v Cell Metabolism.
Autor: Matej Čiernik 03.08.2020 16:21 22107x Diskuze: 15

Metóda nepriameho merania krvného tlaku pomocou sfygmomanometra, navrhnutá Riva-Roccim v roku 1896, sa používa s určitými obmenami dodnes a je načase, aby ju nahradilo niečo modernejšie a lepšie.
Autor: Matej Čiernik 29.06.2020 01:39 12496x Diskuze: 5

Presný dátum sa nikdy nedozvieme, takže môžeme len konštatovať, že približne pred polrokom sa prví identifikovaní pacienti nakazili koronavírusom, neskôr označeným ako SARS-2-CoV. Napadlo vôbec niekoho pred Vianocami 2019, ako by mohla zasiahnuť choroba COVID-19 náš život? A o čo sme múdrejší dnes?
Autor: Matej Čiernik 27.05.2020 08:55 13502x Diskuze: 19

Keď príde k najhoršiemu, potom ťažko.
Autor: Matej Čiernik 20.03.2020 09:34 19793x Diskuze: 6

Keby toto lekári dokázali pred 100 rokmi, Rasputin by si ani neškrtol.
Autor: Matej Čiernik 19.01.2020 07:45 9055x Diskuze: 3

Ako každý rok, na medicínskych stránkach sa objavili rôzne zoznamy toho „naj“ v medicíne. V tomto výbere z výberov bude spomenuté hlavne to, čo je najzaujímavejšie pre praktickú medicínu alebo nové poznatky, ktoré sa pravdepodobne uplatnia v praxi v blízkej budúcnosti. Ako vždy, pripájam aj niekoľko negatívnych poznatkov, ktoré potvrdzujú, že nakoniec môže byť všeličo celkom inak.
Autor: Matej Čiernik 09.01.2020 02:16 12468x Diskuze: 2

S nulovou toleranciou alkoholu u vodičov môže byť problém, a to aj pri vyšetrení jeho hladiny v krvi najdokonalejšími analytickými metódami. On tam totiž môže byť aj bez toho, aby ho vypil. Čo je horšie, môže viesť k stukovateniu pečene, a to sa netýka len šoférov.
Autor: Matej Čiernik 04.01.2020 23:05 14234x Diskuze: 3

Aj v súčasnosti si dokážeme predstaviť, ako sa dajú vyriešiť technické problémy, spojené s medziplanetárnymi letmi s ľudskou posádkou - dá sa dokonca povedať, že je to len otázka peňazí a prijatej miery rizika. Medziplanetárny priestor je však veľmi nezdravé miesto pre život a predstavy, ako uchrániť ľudský organizmus pred nevratnými zmenami a poškodením pri dlhodobom pobyte sú neraz len v hypotetickej rovine.
Autor: Matej Čiernik 10.12.2019 02:50 16820x Diskuze: 13

Hnačkové ochorenia sú zodpovedné za vyše 8 % detskej úmrtnosti vo svete. Vedúcou príčinou infekčných hnačiek sú rotavírusové infekcie, proti ktorým jestvuje účinná vakcína. Hneď na druhom mieste nasledujú hnačky, vyvolané prvokmi cryptosporidium, proti ktorým nie je očkovacia látka a známa antiinfekčná liečba nie je dostatočne účinná.
Autor: Matej Čiernik 25.11.2019 13:02 4966x Diskuze: 0

Štatistiky občas odhalia netušené súvislosti. Z nazbieraných dát sa dajú vydolovať korelácie, ktoré sa tam pôvodne nehľadali. S ich interpretáciou sa síce odporúča zaobchádzať opatrne, ale niekedy poskytnú celkom zaujímavé vodítka.
Autor: Matej Čiernik 21.11.2019 15:28 22713x Diskuze: 19

V histórii medicíny sa už niekoľkokrát ukázalo, že niekedy je lepšie zdržať sa príliš energickej liečby a okolo pacientovej choroby našľapovať pekne potichúčky, aby ju nadmerná snaha liečiť neskomplikovala. Mnohí kardiológovia tomu príliš nechcú uveriť, ale platí to aj pre liečbu chronickej ischemickej choroby srdca.
Autor: Matej Čiernik 20.11.2019 09:27 8016x Diskuze: 1

Tu nejde o politiku,ale o odborný problém, ktorý vecne vyriešil americký Úrad pre lieky a potraviny (FDA), ale byrokraticky odflákla Európska lieková agentúra (EMA) a v jej závese národné liekové agentúry (aj ŠÚKL a SÚKL). Je to príbeh o jednom lieku a dvoch chorobách - jednej, ktorú lieči a druhú, ktorú môže spôsobiť jeho nežiadúci účinok. O ňom síce majú informáciu od výrobcov lekári v USA a Kanade, ale nie v EÚ.
Autor: Matej Čiernik 30.10.2019 20:53 22917x Diskuze: 11

Vlaňajšia nobelovka bola udelená za objavy, bezprostredne súvisiace s praktickou medicínou, dokonca s jednou z jej najnaliehavejších úloh - liečbou nádorov. Tohoročná bola udelená za trochu nudný, takrečeno akademický objav - ako naše tkanivá dávajú vedieť, že im chýba kyslík.
Autor: Matej Čiernik 08.10.2019 09:15 8827x Diskuze: 3

Pacienti majú celkom prirodzene obavy z neúspešnej alebo nadmieru bolestivej liečby. Niekedy pripisujú vinu aj lekárovi (často neodôvodnene), ale málokto pomyslí na to, že môže zlyhať technika. Ale občas zlyháva, a niekedy s fatálnymi dôsledkami.
Autor: Matej Čiernik 04.10.2019 21:19 9758x Diskuze: 5

Vírusová hepatitída typu C je známa len 30 rokov a už sa podarilo nájsť takmer stopercentne účinnú liečbu. To je u vírusového ochorenia úplne výnimočné.
Autor: Matej Čiernik 19.08.2019 09:12 10266x Diskuze: 4

Zdá sa ťažko pochopiteľné, že zrazu zlyhá zásobovanie ťažko nahraditeľným, pritom však dávno známym a pomerne lacným liekom. Niekedy ide o život, niekedy o umelo nafúknutý problém. A niekedy aj umelo vyvolaný.
Autor: Matej Čiernik 12.08.2019 12:39 26822x Diskuze: 36
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz