Ako odpáliť atómovú bombu (a zaistiť, aby nevybuchla náhodne)  
Použitie nukleárnych zbraní je opäť na pretrase. A zdá sa to jednoduché: dáme dohromady kritické množstvo uránu 235U alebo plutónia 239Pu, rozbehne sa reťazová štiepna reakcia a bum! Tak prečo nad tým sedeli špičkoví vedci v Los Alamos celé dva roky?

Schéma implóznej konštrukcie bomby s generátorom neutrónov v jej strede. Kredit: Fastfission , Wikipedia, CC BY-SA 2.5
Schéma implóznej konštrukcie bomby s generátorom neutrónov v jej strede. Kredit: Fastfission , Wikipedia, CC BY-SA 2.5
Odpoveď je jednoduchá: iniciovať výbuch atómovej bomby vôbec nie je jednoduché. A preto nie je jednoduché ju vyrobiť, ani ju dopraviť na miesto určenia a ani dlhodobo skladovať.

 

Najskôr veľmi stručná rekapitulácia: atómové bomby sú založené na reťazovej štiepnej reakcii. Keď sa zhromaždí dostatočné, najmenej tzv. kritické množstvo uránu 235U alebo plutónia 239Pu, neutróny zo spontánneho rozpadu jadier atómov zasiahnu dostatočné množstvo ďalších jadier na to, aby počet z nich uvoľnených neutrónov a nasledovných rozpadov rýchlo narastal a tým aj množstvo energie, ktorá sa pri týchto rozpadoch uvoľňuje. Ak dokážeme rýchlosť reťazovej reakcie regulovať, môžeme postaviť jadrový reaktor.

 

Skutočná konštrukcia atómovej bomby je oveľa zložitejšia. Toto je vodíková bomba, so štiepnou časťou na obrázku v strede, neutrónovým generátorom s tríciom vľavo a fúznou časťou s deuteridom lítia vpravo)  Kredit: FBCB2
Skutočná konštrukcia atómovej bomby je oveľa zložitejšia. Toto je vodíková bomba, so štiepnou časťou na obrázku v strede, neutrónovým generátorom s tríciom vľavo a fúznou časťou s deuteridom lítia vpravo) Kredit: FBCB2

Ak reťazovú reakciu dokážeme maximálne urýchliť, môžeme vyrobiť štiepnu (fission) atómovú bombu. A ak vedľa nej umiestnime trochu deutéria s tríciom (ťažké izotopy vodíka, v ktorých jadre je okrem protónu ešte jeden alebo dna neutróny), pôsobením extrémnej teploty zo štiepnej reakcie sa začnú zlučovať na hélium (fussion), pričom sa uvoľní sa ešte oveľa viac energie a máme vodíkovú (termonukleárnu) bombu, ktorá sa dá ešte ďalej "vylepšovať", napríklad pridaním obalu z uránu. (V praxi sa používa deuterid lítny – trícium vzniká po splynutí jadra atómu lítia a neutrónu zo štiepenia plutónia. Funkčnosť celej konštrukcie však závisí na množstve ďalších podstatných detailov v jej usporiadaní.)

 

Vždy to však začína spustením štiepnej reakcie. Aby prebiehala ako výbuch, musí sa okamžite rozbehnúť vo veľkom objeme štiepneho materiálu, spravidla plutónia (ideálne v celom, ale to sa nedá dosiahnuť). A to je problém, pretože krátko po dosiahnutí kritického množstva uvoľnená energia rozmetá takúto bombu skôr, než stihne prebehnúť reťazová reakcia v podstatnom objeme štiepneho materiálu a uvoľnená energia je nízka (fizzle explosion).

 

Animácia výbuchu atómovej bomby, začínajúca výbuchom rozbušiek chemickej výbušniny, s nasledovným stlačením plutóniového jadra a výbuchom. Kredit: Volné dílo.
Animácia výbuchu atómovej bomby, začínajúca výbuchom rozbušiek chemickej výbušniny, s nasledovným stlačením plutóniového jadra a výbuchom. Kredit: Volné dílo.

Fyzikálne a potom technické vyriešenie tohto problému vyžadovalo množstvo testov a zložitých výpočtov (ktoré sa v rokoch 1943 -1945 v Los Alamos, kde boli prvé bomby skonštruované, robili len na papieri, s použitím mechanických kalkulátorov).

 

V prvom rade, kritické množstvo štiepneho materiálu sa musí nahromadiť veľmi rýchlo. Toto je základný rozdiel oproti jadrovému reaktoru, ktorý sa preto nemôže stať atómovou bombou (hoci môže dôjsť k jeho explózii s vymrštením rádioaktívneho materiálu do okolia napríklad pri nehode s náhlym zvýšením výkonu a/alebo zlyhaním chladenia). Najrýchlejšie sa spoja čiastkové podkritické množstvá tak, že sa vystrelia oproti sebe pomocou výbušniny. Najčastejšie sa používa implózne usporiadanie, s plutóniom tvarovaným do dutej gule, obloženej výbušninou, ktorá ho pri iniciácii vystrelí proti sebe, do stredu gule, kde sa sústredí jeho kritické množstvo. Mimochodom, tá výbušnina je veda sama osebe – kombinujú sa dva typy, rýchla a pomalšia, aby sa všetky fragmenty plutónia pohybovali po predvídateľnej trajektórii a neprekážali si. Prvá atómová bomba, použitá v Hirošime, však bola usporiadaná ináč - ako hlaveň, v ktorej sa podkritické množstvá uránu stretli po odpálení obyčajným delostreleckým korditom.

Takto by malo fungovať zabezpečenie proti náhodnej explózii časti trhaviny v atómovej bombe – plutónium by sa malo rozptýliť. Kredit: 0x24a537r9 , Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Takto by malo fungovať zabezpečenie proti náhodnej explózii časti trhaviny v atómovej bombe – plutónium by sa malo rozptýliť. Kredit: 0x24a537r9 , Wikipedia, CC BY-SA 3.0

 

Ani bleskové dosiahnutie kritického množstva spravidla nestačí a tak v dutine plutóniovej gule sedela v prvých atómových bombách malá guľôčka, pozostávajúca z odtienených vrstiev silného zdroja alfa žiarenia polónia 210Po a berýlia. Po iniciácii bomby odtienenie berýlia zaniklo a ožiarením berýlia alfa časticami vznikol zdroj veľkého množstva neutrónov - neutrónový generátor. Ten okamžite dodal neutróny, potrebné na rýchle rozbehnutie mohutnej štiepnej reakcie. Nevýhodou (okrem iných) je krátky polčas polónia, takže pri skladovaní bômb sa musel tento neutrónový generátor často vymieňať za nový. Preto je v moderných nukleárnych hlaviciach použitý neutrónový generátor na báze trícia, ožarovaného iónovým lúčom, ktoré má dlhší polčas, ale aj tak sa musí v rámci údržby po rokoch vymieňať. Takýto generátor je uložený mimo plutóniovej gule, lepšie prístupný pre údržbu, ale zato je závislý na zdroji elektrickej energie, dosť zložitý a drahý.

Schéma zabezpečenia atómovej bomby náplňou oceľových gulôčok. Kredit:  Ian Dunster, Wikipedia, volné dílo.
Schéma zabezpečenia atómovej bomby náplňou oceľových gulôčok. Kredit:  Ian Dunster, Wikipedia, volné dílo.

 

Z toho, čo je tu napísané, vyplývajú dve veci: za prvé, ak by sa aj nejakým teroristom podarilo pozháňať zo dve kilá plutónia (čo je približne guľa veľkosti tenisovej loptičky, ale poriadne ťažká), k zostrojeniu použiteľnej bomby im zostáva ešte veľmi dlhá a ťažko schodná cesta. Za druhé, ak sa aj nejakému štátu podarí nahonobiť si nejaký jadrový arzenál, čaká ho ešte vyriešiť, ako ho udržať v bojovej pohotovosti – výmena batérii a neutrónového generátora nie je jedinou nutnou údržbou, o nosičoch (raketách, lietadlách a podobne) ani nehovoriac.


Aj keď už bola iniciácia atómovej bomby vyriešená, od začiatku sa muselo riešiť aj to, aby samovoľne nevybuchla a nevymazala zo zemského povrchu vlastné vojenské zariadenia aj s posádkou. Pri náletoch na Hirošimu a Nagasaki sa rozbušky montovali až v lietadle počas letu k cieľu, ale pre ďalšie bomby, ktoré boli dlhodobo skladované, sa muselo vymyslieť iné a veľmi spoľahlivé riešenie. Dôkazom sú nehody so stratenými americkými leteckými bombami (z ktorých jedna nevybuchla na americkom území len zázrakom) a s utopenými jadrovými hlavicami na sovietskych ponorkách na dne oceánov.

Stratená atómová bomba s padákom na strome po nehode v Goldsboro, USA. Údajne vtedy ostal funkčný jediný stupeň ochrany. Kredit: U.S. Air Force, volné dílo.
Stratená atómová bomba s padákom na strome po nehode v Goldsboro, USA. Údajne vtedy ostal funkčný jediný stupeň ochrany. Kredit: U.S. Air Force, volné dílo.

 

Najistejšie je zabrániť vzniku reťazovej štiepnej reakcie aj v prípade, že dôjde k náhodnému odpáleniu výbušniny v bombe. V minulosti sa to robilo tak, že dutina plutóniovej gule sa naplnila materiálom, ktorý pohlcuje neutróny a zastavuje reťazovú reakciu. Používali sa oceľové gulôčky, ktoré sa pred aktiváciou vysypali, alebo kadmiová retiazka, ktorá sa vytiahla. Ďalším spôsobom zabezpečenia je taká konštrukcia bomby, že pri náhodnej iniciácii výbušniny v niektorom jej mieste (teda nie súčasnej iniciácii celého množstva pomocou rozbušiek) sa plutóniová guľa zdeformuje takým spôsobom, že nedôjde k sústredeniu kritického množstva na jednom mieste. (Jestvuje informácia, že takýmto, vôbec nie dokonalým spôsobom bolo zaistené len to, že nechcená explózia nepresiahla silu 4 kiloton. Vykonané testy teda neboli príliš úspešné).

Montáž hlavíc balistickej strely. Niekde v USA a niekedy veľmi dávno – dnes už technici určite nepracujú v košeliach s krátkymi rukávmi… Kredit: US government DOD, volné dílo.
Montáž hlavíc balistickej strely. Niekde v USA a niekedy veľmi dávno – dnes už technici určite nepracujú v košeliach s krátkymi rukávmi… Kredit: US government DOD, volné dílo.

 

Súčasné špeciálne výbušniny, používané pre odpálenie atómových bômb sa vyznačujú vysokou stabilitou a ich samovoľná explózia je vylúčená. Čo však s náhodným odpálením rozbušiek? Tomu predchádza kombinácia poistiek, označovaných ako strong link a weak link. Strong link je vysoko odolná poistka, ktorá má za úlohu odlíšiť úmyselne daný kódovaný povel k odpáleniu od náhodných impulzov, napríklad spôsobených bleskom alebo nárazom. Akceptuje len unikátnu kombináciu signálov, náhodné signály neprepustí. Býval realizovaný ako elektrické alebo elektromechanické zariadenie, konštrukcia súčasných stronglinkov je tajná. Za stronglinkom je zapojený weak link, čo je málo odolná poistka, ktorá sa preruší pri havárii skôr, ako zlyhá strong link, napríklad následkom nárazu alebo požiaru. Bomby sú zaistené celou sadou stronglinkov a weaklinkov, uvádza sa až 6 úrovní zaistenia a tie súčasné sú zaistené aj dômyselnou elektronikou, napojenou na snímače akcelerácie a vibrácii, ktoré napríklad nedovolia, aby bomba vybuchla predtým, ako zaznamenajú javy, spojené so štartom a letom jej nosiča. Presnejšie informácie o zaistení atómových bômb a hlavíc sú pochopiteľne predmetom utajenia a tie zverejnené či uniknuté sa týkajú zbraní NATO; o ruských sa vie ešte menej, ale predpokladá sa, že sú zabezpečené podobne. Pravdepodobnosť náhodného výbuchu následkom technického zlyhania sa odhaduje na menšiu, než 1:1000000, teda jedna k miliarde. To sa už za väčšiu hrozbu považuje možnosť zlyhania ľudí, ktorí sú oprávnení jej použitie prikázať alebo povoliť.


Poznámka: to, čo je v tomto článku uvedené, je kompilácia z informácii na internete, ktorých spoľahlivosť nie je istá. Niektorí ich autori dokonca upozorňujú, že ide o informácie oficiálne neodtajnené, ktoré sa napriek tomu objavili v rôznych publikáciach. Vierohodnosť je poistená len tým, že sú tu reprodukované informácie, zhodne uvádzané vo viacerých zdrojoch.

 


Post scriptum

A čo, ak predsa?

Počty jadrových zbraní na svete po podpísaní dohôd poklesli, ale stále ich je príliš veľa. Kredit:  Fastfission, Wikipedia, volné dílo
Počty jadrových zbraní na svete po podpísaní dohôd poklesli, ale stále ich je príliš veľa. Kredit:  Fastfission, Wikipedia, volné dílo

Pred desiatkami rokov bolo vypočítané, že následkom výbuchov celého nahromadeného jadrového arzenálu by sa stala planéta Zem neobývateľná. Priemerná teplota by klesla o niekoľko stupňov, slnečný svit by neprenikol prachom z výbuchov, ktorý by postupne zaclonil celú planétu, rastliny by vyhynuli pre nedostatok slnečného svitu a po nich väčšina živočíchov. Ľudia, ktorí by nezahynuli počas vojny, by časom umreli od hladu (ak nie následkom ožiarenia). Súčasné scenáre stále počítajú so zánikom civilizácie, ako ju dnes poznáme, predpokladajú však prežitie malých spoločenstiev, menej zasiahnutých následkami jadrového konfliktu. Počty uskladnených jadrových hlavíc a ich sila sa po podpísaní medzinárodných dohôd niekoľkonásobne znížili; rozhodujúce tiež môže byť, že len asi štvrtina z nich je pripravená na odpálenie a z nich len časť zasiahne cieľ a exploduje a z tých uskladnených sa na odpaľovacie zariadenia možno dostane len minimum. Aj tak by bola spúšť nepredstaviteľná - taká atómová miniveľmoc, ako je Spojené kráľovstvo má síce k dispozícii len asi pol tisíca nukleárnych hlavíc (veľmoci tisíce), ale teoreticky môže spoľahlivo zničiť všetky dôležité ciele v Rusku. Sama je však extrémne zraniteľná, čo ale neplatí o rozsiahlych, riedko osídlených územiach Ruska a USA, ktoré nie sú cieľmi, hodnými jadrového útoku. Je možné, že južnú pologuľu Zeme nukleárna vojna priamo ani nezasiahne. Takže trvá istá nádej, že ľudský rod ani po tretej svetovej vojne nevyhynie. Civilizácia, ako ju poznáme dnes, však nepochybne utrpí obrovské škody, alebo zanikne. Napriek tomu všetkému, sú politici, ktorí by to vraj chceli skúsiť. Snáď to nemyslia vážne.

Datum: 19.03.2023
Tisk článku

Související články:

Cena Války     Autor: Jan Špaček (05.06.2015)
Černobylské výročí v roce 2022     Autor: Vladimír Wagner (24.04.2022)Diskuze:

Konec civilizace

Marek Černocký,2023-03-24 09:36:29

O tom, jak by skončila civilizace po jaderné válce, je zajimavý film (spíš fiktivní dokument) Vlákna https://www.csfd.cz/film/4700-vlakna/prehled/

Odpovědět

Martin Zeithaml,2023-03-21 12:06:45

Jenže ono není třeba výše popsaných sofistikovaných technologií. Pokud někdo bude mít dost štěpného materiálu, stačí jednouchá bomba - dvě nebo více pod kritických množství štěpného materiálu v tlakové nádobě a spojit je výbušninou. Je sice pravda že při výbuchu se spotřebuje jen mizivé množství a výbuch bude slabý, ale i tak bude velká zamořená oblast neobyvatelná.
V případě extrémně jedovatého a radioaktivního Plutonia ho stačí jen rozptýlit, jak se ukázalo při haváriích ve Španělsku a Grónsku.

Odpovědět


Re:

Jirka Naxera,2023-03-21 18:40:25

Tak zase tady bude mit pripadny terorista dost problem - vsechny pokrocile designy jsou delany prave proto, abyste potreboval toho stepneho materialu co nejmene, z mnoha duvodu, takze na "odpaleni na prasaka" byste potreboval tech hlavic rozebrat pomerne dost.

Uznavam, ze radiologickou bombu by tak udelat slo, ale zase - ta by sla udelat mnohem snadneji (a osobne bych si u teroristy tipnul spis na biologickou zbran kdyz uz neco) a nekdo, kdo ma dost zdroju, ze si ten uran obohati / vyrobi v reaktoru plutonium, tak bych veril, ze dokaze dat dohromady i implozivni mechanismus.

Odpovědět


Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2023-03-21 18:56:35

Osobně nerozumím, proč se tak často kalkuluje s rizikem špinavé bomby. Teroristi zpravidla dělají spektakulární akce a na zamoření území nic spektakulárního není. Polovojenské skupiny zase potřebují dosáhnout rychlého efektu, ne dlouhodobých škod. Podle mě se dá špinavá bomba použít nejlépe k vydírání. Ale kým, proč, jak?

Odpovědět


Re: Re: Re:

Jirka Naxera,2023-03-21 20:58:02

Nejakym zfanatizovanym radikalem? Treba takovym, co je pro dosazeni sveho uzkeho, byt mozna jinak chvalyhodneho cile, znicit uplne vse kolem sebe?
O jedne docela velke skupinu fanatiku, ktere by se strasne moc k dosazeni jejich slepeho idealu hodila radiacni katastrofa (zvlast pote, co po Putinovu dobrodruzstvi zacina byt i sirsi verejnosti celkem jasne, ze bez jadra to bezemisne nepujde), bych tak jako nahodou i vedel. A ze se nestiti niceho muzeme videt treba v galeriich.

Odpovědět

Finalista Pulitzerovej ceny za historiu v r. 2014

Tempo Rary,2023-03-20 19:45:58

Este v r. 2013 napisal Eric Schlosser knihu:
Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety.
Pocas citania som mal pocit, ze snad ani nie je mozne, ze este ziadna atomovka nahodne nevybuchla.

Odpovědět


Re: Finalista Pulitzerovej ceny za historiu v r. 2014

Matej Čiernik,2023-03-20 20:24:17

Pri tomto incidente išlo o závadu na nosiči, nie na bombe. Jadrová hlavica absolvovala "let" stovky metrov dlhý a voľný pád, ale neexplodovala, čo svedčí o robustnosti jej zabezpečenia.
Pri tejto príležitosti poznamenávam, že každá armáda si je určite vedomá enormných strát pri náhodnom výbuchu atómovej bomby - či už ide o zničenie ponorky, letiska alebo raketovej základne, a to sa týka aj Ruska, ktorého ľahostajnosť k obetiam na životoch už preukázala aj katastrofa v Černobyle. Šlendriánstvo sa môže vyskytnúť všade, ale viacúrovňové zabezpečenie ho snáď zvládne.

Odpovědět


Re: Re: Finalista Pulitzerovej ceny za historiu v r. 2014

Tempo Rary,2023-03-20 21:10:20

Ano, viem. Kniha sa nezaobera len tymto incidentom, najviac mi mozno prisli zaujimave informacie, ktore boli uvadzane mimo, kniha totiz preskakuje inam a vracia sa k tejto udalosti. Odporucam zacitat sa do nej.

Odpovědět


Re: Re: Re: Finalista Pulitzerovej ceny za historiu v r. 2014

Tempo Rary,2023-03-20 21:33:53

Nemyslel som vlastne nahodny vybuch atmovky "z dizajnu", ale kvoli ludskemu faktoru okolo. Akoby ani neslo o atomovku, neuveritelne, celkovy pristup k tomu, treba precitat, autor cerpal z odtajnenych archivov, aj rozhovory zo zucastnenymi, nejedna sa o fikciu. Je to uz prilis davno, nespomeniem si dostatocne detailne, aby som odcitoval bez chyb, ku knihe som sa sice dostal, ako vysla, no kvoli anglictine som sa nou prehryzal dlhsie. Existuje aj hrany dokument, bohuzial nie je dostatocne zaujimavy, vybera len samotny incident so silom. Pritom gro sa pre mna ukazali prave tie info okolo problematiky atomoviek ako takych.

Odpovědět

Malé doplnění

Jirka Naxera,2023-03-20 04:21:51

Dovolím si dodat pár podstatných detailů. Viz ten skutečný obrázek.

1.D-T plyn uvnitř primáru - dost podstatný vynález, aby byly primáry malé a účinné (přecejen je dost nemilé, když se patláte s tím čtvrtmetrákem U235 v odstředivkách a ono to pak využije energii jen z pár gramů, to docela zamrzí). Funguje tak, že onu směs jaderná exploze všude kolem přivede k takové teplotě a tlaku, že začne slabě fůzovat, což uvolňuje rychlé neutrony, které štěpnou reakci "boostují"

2. U238 tamper - na primáru má smysl pouze, pokud použijeme boost (pomalé štěpné neutrony s ním moc nenadělají, zato rychlé fůzní neutrony ano. Na sekundáru opět fůzními neutrony vynucené štěpení dodá mraky energie. Další varianta je tam nedávat prakticky nic, pak jde velká část energie ven v radiaci. Tuším se to používá u pár kilotunových protitankových náloží (které tank nezničí, ale do vyšších stovek metrů radiací spolehlivě upečou posádku) - slavná neutronová bomba, kterou nás strašili za komanče.

Obecně je užití U238 bráno jako velmi nešťastné, velmi podstatně zvyšuje vzniklou radioaktivitu, což následně nesvědčí ani "našim" vojákům. Jako příklad uveďme nejsilnější ruskou Car bombu. Ta byla projektována jako 100Mt s U238 v sekundáru. Při zkoušce našťěstí zvítězil alespoň částečně rozum, a byla odpálena (jestli se nepletu) s olovem místo uranu - přesto těch cca 50Mt bylo vražedných, ale alespoň byla relativně čistá.

K té bezpečnosti - uvádíte hlavně (logicky, tam je nejvíc informací veřejných) zejména přístup západních jaderných velmocí. Z čeho bych měl větší strach je rusko - ať už co se týče bordelu, co tam panoval po rozpadu SSSR, nově pokud se po rusko-ukrajinské válce (nebo po Putinově smrti) dostane do politického chaosu, tak kdo ví, jak to skončí. Navíc případná hlavice v rukou teroristů, i když místo 150kt jich vydá "jen" 5, tak to může být obrovský průšvih. Navíc trochu zdatnější terorista dneska může využít toho, že sice elektroniku hlavice asi nepřesvědčí, ale to nejpodstatnější má - core, kolem toho implozivní systém a v podstatě to stačí projet simulací, podle toho zjistit, jestli vícebodové rozbušky je potřeba odpálit najednou nebo postupně, a pověsit k tomu nějaké to Arduino... Možná by bylo opravdu lepší, kdyby se žádná hlavice neztratila.

Odpovědět


Re: Malé doplnění

Jirka Naxera,2023-03-20 04:31:35

ještě reference: https://nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq4.html

Odpovědět


Re: Malé doplnění

Vít Výmola,2023-03-20 15:05:02

Ohledně Ruska a následků případného chaosu naprostý souhlas. Onřej Neff to kdysi vystihl dokonale: "Cítím se bezpečněji, když na mě za plotem štěká sto zuřivých pitbullů, než když jeden jediný pobíhá po ulici."

Odpovědět


Re: Malé doplnění

Matej Čiernik,2023-03-20 20:58:28

Snáď tu rozvíjam pivnú diskusiu na úrovni domienok, ale považujem za pravdepodobné, že jeden z weaklinkov reaguje aj na neautorizovaný pokus o demontáž bomby. To predsa nie je samopal, ku ktorému musí každý vojačik ovládať rozborku a sborku. Veď aj veľa spotrebnej elektroniky je zostavej tak, že ak neviete, kde začať, neotvoríte ju bez poškodenia a hoc len bezchybne pájkovať v elektronike pod napätím je umenie... to by bol potrebný celkom početný tým od zručného technika, elektronika a informatika až po jadrového fyzika, aby izoloval neporušené jadro bomby a dokázal ho nejako provizórne odpáliť na prvý a jediný pokus. To by nezorganizoval ani bin Ládin, dúfam.

Odpovědět


Re: Re: Malé doplnění

D@1imi1 Hrušk@,2023-03-20 23:17:08

Být ruským důstojníkem, kterému se ta hlavice nějak zadřela za nehty, zašel bych na íránské, (případně severokorejské) velvyslanectví a řekl bych si o milion dolarů. To by mi přišlo zdaleka nejjednodušší, pokud by si mě kupec nenašel sám. A Íránci už by si s hlavicí nejspíš poradili. Jestli by si ji pak nechali nebo poskytli někomu dalšímu, těžko říct.

Jinak pokud by hlavice byla v rukou neprofesionálů příliš dlouho, mohla by také "projít expirací" - tritium má poločas rozpadu 12 let a v hlavicích se proto musí obměňovat.

Odpovědět


Re: Re: Malé doplnění

Jirka Naxera,2023-03-21 03:13:55

Moc bych si pral, abyste mel pravdu, ale dost se bojim, ze to by byl mnohem slozitejsi ukol, nez zabezpecit samotnou bombu proti nehode.

Co muzete snadno a co je zvladnute? Mame tu tamper-proof elektroniku, cipy, ktere se pri nevhodne manipulaci zaliji kyselinou (i civilne, nejen HSM) - tam bych predpokladal, ze neco urcite bude (a v tom worst case scenariu jsem pocital prave s tim, ze odejde nebo nepujde aktivovat). U neelektronicke casti... tam je to mnohem slozitejsi. Na jednu stranu potrebujete zabranit cizi manipulaci, na stranu druhou, musi to vydrzet desitky let ve skladech, musi to vydrzt neprilis setrnou manipulaci, nesmi se to zaktivovat behem startu nebo letu, na hlavici je treba delat udrzbu (obmenu tritia, nejspis vyndat a vyzkouset zdroj neutronu)...
Dal jste omezeny v tom, co s tou hlavici muzete provest (odpalit tu vybusninu by asi nebyl dobry napad.) a jak by ten sebedestrukcni mechanismus, co vlastne neudela katastrofu vlastne mohl vypadat.

Navic to plutonium trochu sviti a hlavice musi prezit blizkou explozi jine hlavice -> tezko naimplementujete ochranu proti prosviceni RTG nebo tak aby v bojovych podminkach efektivne vasi hlavici nevyradila - a jak jednou terorista vidi, co je uvnitr, tak je to konecna.
S tymem lidi mate pravdu, na druhou stranu v tom moc problem nevidim (kdyz odmyslime ty poustni maniky s kalachama), penize delaji hodne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Malé doplnění

Marek Fucila,2023-03-23 03:47:49

Ake silne su tie konvencne trhaviny? Ak by terorista to arduino nadratoval v nahodnom poradi, jadrovy vybuch by sa nekonal, ale radioaktivny sajrajt by to rozmetalo po nejakom, asi nie uplne malom okoli. Nie? Pripadne este jednoduchsie nalozit hlavicu do dodavky naplnenej dalsimi vybusninami. Ci to by jadro bomby ustalo?
A ked sa tie bomby servisuju, tak zrejme sa daju rozoberat. Asi tam nebude torox 10-ka, ale sikovny kutil by to asi s karboskou otvoril. Rozdat obsah zopar mudzahidom a ti sa odpalia kazdy s par dekami radioaktivnych kovov na opasku na verejnych miestach. To sposobi mozno vacsiu paniku ako jeden hrozny vybuch.
Este je tu aj naadej v tom, ze pripadny predajca bude mat zaujem o vyssiu ponuku. A ze snad tajne zlozky rozumnych krajin najdu ponuku na trhu a teroru-chtive rezimy preplatia.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Malé doplnění

Jirka Naxera,2023-03-23 12:12:04

Technicka - skoda plutonia na tohle, ten terorista si i dnes muze zajit do nejblizsi nemocnice pro cesiovy zaric a peknou skodu napachat i s nim.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace