Železom proti srdcovému zlyhaniu  
Anémia (málokrvnosť) z nedostatku železa je u pacientov s chronickým zlyhávaním srdca pomerne častá, zisťuje sa asi u polovice z nich. Je spojená s horšou kvalitou života a zvýšenou úmrtnosťou. Substitučná liečba podávaním železa môže pomáhať, ale nie je to celkom jednoduché.

Vedúcim príznakom zlyhávania srdca je slabosť a sťažené dýchanie. Kredit: Crossroads hospice. https://www.crossroadshospice.com/
Vedúcim príznakom zlyhávania srdca je slabosť a sťažené dýchanie. Kredit: Crossroads hospice.

V prvom rade, nie je jednoduchý ani samotný vzťah medzi anémiou a nedostatkom železa. Existujú stavy, kedy zásoby železa v organizme môžu byť dostatočné, ale nie sú dostupné pre jeho zužitkovanie (podrobnosti sú zložité, nakoniec ani nie celkom objasnené a nebudeme ich ďalej rozoberať). Ďalej, problémy nespôsobuje len anémia tým, že je nedostatočná transportná kapacita červených krviniek pre kyslík, ktorého transport je obmedzovaný ešte aj srdcovým zlyhaním. Aj samotný nedostatok železa negatívne vplýva na metabolické procesy v bunkách, napríklad na funkciu mitochondrií, čo sa v srdcovom svale prejavuje poruchami jeho funkcie a časom aj morfologickými zmenami.

 

Rentgenový obraz pľúc pacienta s ťažkým srdcovým zlyhaním - srdce je rozšírené a dolná časť pľúc je presiaknutá tekutinou (biele splývajúce škvrny na snímku). Kredit: Nevit Dilmen, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Rentgenový obraz pľúc pacienta s ťažkým srdcovým zlyhaním - srdce je rozšírené a dolná časť pľúc je presiaknutá tekutinou (biele splývajúce škvrny na snímku). Kredit: Nevit Dilmen, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Spojitosť medzi anémiou a stavom pacientov so srdcovým zlyhávaním neunikla pozornosti lekárov. U tých, ktorí mali zistený nedostatok železa v organizme, sa zdala príčinná súvislosť jasná, ale liečba podávaním perorálnych preparátov železa (tabliet, kapslí a pod.) väčšinou neviedla k očakávaným výsledkom. Nepochybne to súvisí s tým, že vstrebávanie železa z tráviaceho traktu nie je spoľahlivé ani u ináč zdravých ľudí a dosť závisí na jeho forme - hémové železo zo živočíšnej stravy sa vstrebáva lepšie, vstrebávanie železa z rastlinnej stravy záleží na mnohých faktoroch a môže byť aj veľmi nízke (napríklad zo špenátu, ktorý bol kedysi považovaný za významný zdroj železa - obsahuje ho naozaj veľa, ale prevažne v nevstrebateľnej forme). Pacienti so srdcovým zlyhávaním naviac často trpia na pridružené ochorenia, ktoré vstrebávanie železa ešte zhoršujú. A tiež, hoci je pre liečbu vyskúšaných niekoľko rôznych zlúčenín železa, každá z nich u väčšieho alebo menšieho percenta pacientov spôsobuje ťažkosti, najmä s trávením.

 

Zložitá molekula feritínu, zásobárne železa v organizme. Pokles jeho množstva v krvi je citlivejším indikátorom nedostatku železa v organizme, ako vyšetrenie celkového množstva železa v krvi. Kredit: Granier, T., et al.: J. Biol. Inorg. Chem.2003
Zložitá molekula feritínu, zásobárne železa v organizme. Pokles jeho množstva v krvi je citlivejším indikátorom nedostatku železa v organizme, ako vyšetrenie celkového množstva železa v krvi. Kredit: Granier, T., et al.: J. Biol. Inorg. Chem.2003.

Bolo však pozorované, že sa zjavne zlepšoval stav pacientov, ktorí ktorí z nejakého dôvodu dostávali krvné transfúzie. (Je vhodné podotknúť, že množstvo železa v krvi, podanej transfúziou, je pomerne veľké a toto železo ostáva k dispozícii organizmu pacienta aj po rozpade červených krviniek, do ktorých bolo zabudované). Podávanie transfúzii všetkým pacientom so zlyhávaním srdca však nepripadá do úvahy, nakoniec, ani samotná transfúzia krvi nie je bez rizika komplikácii, hoci v súčasnosti pomerne zriedkavých.

 

Riešenie však existuje a ním je podávanie železa vo vhodnej forme priamo do krvi pacienta vo forme vnútrožilovej injekcie alebo infúzie. Nepochybne, je to komplikovanejšie, ako podávanie nejakých tabletiek a ani nežiadúce reakcie nie sú zriedkavé. Vykonané štúdie však potvrdili, že výsledky stoja za určité riziko. U pacientov so zlyhávaním srdca je nedostatok železa v organizme indikovaný poklesom koncentrácie zásobnej látky feritínu pod 100 ng/ml alebo saturácie transferínu pod 20% (pričom sú potenciálne použiteľné aj iné, sofistikovanejšie parametre).

 

Preparáty pre vnútrožilové podanie železa.
Preparáty pre vnútrožilové podanie železa.

Randomizované štúdie potvrdili, že vnútrožilové podávanie železa vo forme karboxylmaltózy viedlo k zníženiu počtu úmrtí a počtu hospitalizácii bez ohľadu na to, či títo pacienti trpeli na anémiu, alebo nie. Tento postup sa v roku 2021 dostal aj do smerníc Európskej kardiologickej spoločnosti pre liečbu srdcového zlyhania, najskôr len pre obmedzenú podskupinu pacientov a v doplnení v roku 2023 pre prakticky všetkých pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí majú potvrdený významný deficit železa v organizme.

 


Zlyhanie srdca je už niekoľko rokov vedúcou príčinou smrti v krajinách s dobrou úrovňou zdravotnej starostlivosti. Je to nevyliečiteľná choroba, ale prežívanie pacientov sa v posledných desaťročiach významne predĺžilo. Je to výsledok mnohých čiastkových zlepšení jeho liečby, z ktorých síce žiadne nepredstavovalo zásadný prielom, ale v súhrne je ich prínos veľký. Nájdenie účinného spôsobu liečby nedostatku železa v organizme takýchto pacientov je ďalším takýmto čiastkovým zlepšením, ktoré pomôže síce nie všetkým pacientom, ale aspoň ich významnej časti.

Datum: 18.01.2024
Tisk článku

Související články:

Opäť potvrdené: aktívni seniori sú zdravší. A tiež menej dementní.     Autor: Matej Čiernik (11.09.2022)
Hladina lipoproteínu (a) - ďalší cieľ prevencie srdcovocievnych ochorení     Autor: Matej Čiernik (19.09.2022)
Kardiologické TOP STORIES 2022 podľa NEJM Journal Watch Cardiology     Autor: Matej Čiernik (03.02.2023)
Betablokátory na ústupe zo slávy     Autor: Matej Čiernik (08.08.2023)
Omega-3 mastné kyseliny - mýtus zrelý na zborenie     Autor: Matej Čiernik (31.08.2023)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz