Včasná diagnostika nádorov z jedinej vzorky krvi  
O včasnej diagnostike zhubných nádorov sa toho popísalo veľa v odborných aj populárnych publikáciach. Už dávno sa vie, že vtedy, keď sa prejavujú charakteristickými príznakmi, už nemusia byť vyliečiteľné. Otázka za milión znie - ako ich teda zistiť včas?

Nádor pľúc, ktorý je zobrazený na klasickej rentgenovej snímke pľúc, sa už pravdepodobne nepodarí vyliečiť. Kredit: James Heilman, MD, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Nádor pľúc, ktorý je zobrazený na klasickej rentgenovej snímke pľúc, sa už pravdepodobne nepodarí vyliečiť. Kredit: James Heilman, MD, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Pravidlom je, že aby sa s nádorom niečo dalo robiť, musí sa zistiť jeho typ a lokalizácia. Že pacient trpí na nejaký nádor, zistí sa väčšinou vyšetrením postihnutého orgánu – buď cieleným, ale neraz aj náhodne. Cielene sú vyšetrovaní pacienti s príznakmi, ktoré by mohli svedčiť pre nádorové ochorenie, ale v mnohých prípadoch sa príznaky objavujú až v štádiu pokročilého, ťažko liečiteľného ochorenia. Desaťročia sa zvažujú možnosti preventívnych vyšetrení celej ohrozenej populácie. Lenže podrobne preventívne vyšetriť celého človeka je jednak drahé a tiež zaťažujúce. Takže preventívne vyšetrenia sa robia cielene na niekoľko najčastejších a najzávažnejších nádorov, ktorých úspešná liečba veľmi závisí na včasnej diagnostike, predovšetkým karcinómy hrubého čreva, prostaty, maternice, prsníka. Ich prínos je významný, ale zďaleka neodhalia všetky zhubné nádory. Vymyslieť niečo lepšieho a menej zaťažujúceho pre pacienta sa príliš nedarí - napríklad zvažované preventívne celotelové vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) je drahé, nie sú preň dostatočné kapacity a riziko zo zbytočnej záťaže nezanedbateľnou dávkou ionizujúceho žiarenia tiež nie je celkom zanedbateľné v porovnaní s rizikom nespoznaného nádoru.

 

Kolonoskopicky je  možné diagnostikovať nádor hrubého čreva včas, alebo aj odstrániť polypy, ktoré sú prekancerózou (nezhubné nádory, z ktorých môže vzniknúť zhubný nádor – karcinóm). Kredit: Rsabbatini, Wikipedia, CC BY 2.5
Kolonoskopicky je možné diagnostikovať nádor hrubého čreva včas, alebo aj odstrániť polypy, ktoré sú prekancerózou (nezhubné nádory, z ktorých môže vzniknúť zhubný nádor – karcinóm). Kredit: Rsabbatini, Wikipedia, CC BY 2.5

Riešením sa môže stať vyšetrenie nádorových markerov v krvi metódou metabolomickej analýzy NMR spektroskopiou (nuclear magnetic resonance spectroscopy - nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia). Laboratórne vyšetrenia jednotlivých nádorových markerov sa robia už dávnejšie. Sú to molekuly, prevažne proteínové, ktoré sa v organizme objavia, alebo sa zvýši ich koncentrácia v krvi po vzniku nádoru. Výpovedná hodnota vyšetrení je však obmedzená tým, že mnohé sa objavujú aj pri nezhubných ochoreniach alebo počas tehotenstva. Samotný pozitívny nález teda nie je dostatočne špecifickým príznakom nádoru a tak sa úspešne využívajú skôr pre posúdenie dynamiky ochorenia a účinnosti liečby. Patria sem napríklad PSA, CEA, CA 125, CYFRA 21-1, CA 19-9, CA 72-4, CA 15-3 a ďalšie.


NMR spektroskopia je moderná analytická metóda, pomocou ktorej je možné určiť pri jedinom vyšetrení prítomnosť viacerých látok v biologickom materiáli - telesnej tekutine, alebo aj v tkanive. Po vystavení určitému magnetickému poľu a elektromagnetickému pulzu jadrá atómov absorbujú energiu a reemitujú špecifické spektrum elektromagnetického žiarenia, ktoré umožňuje identifikáciu vyžarujúcich látok, obsiahnutých vo vzorke, tu konkrétne v súhrne produktov metabolizmu - metabolóme. (Metabolomika je vedný odbor, skúmajúci súhrn látok, vyskytujúcich sa v živom organizme ako (medzi)produkty jeho metabolizmu - metabolóm). Je to rýchla, neinvazívna a nedeštruktívna metóda, ktorou je možné analyzovať vzorky bez ich bez špeciálnej prípravy. Umožňuje súčasné vyšetrenie desiatok až stoviek látok a je tiež vhodná pre vyšetrovanie veľkého množstva vzoriek. Jediným vážnym obmedzením je vysoká cena zariadenia. Prevádzkové náklady a tým aj cena jednotlivého vyšetrenia sú už pomerne nízke.

Súčasný NMR spektrometer je zariadenie, ktoré sa nezmestí do každého laboratória, ale…   Kredit: Mike25, volné dílo.
Súčasný NMR spektrometer je zariadenie, ktoré sa nezmestí do každého laboratória, ale… Kredit: Mike25, volné dílo.

 

Nádorové bunky majú odlišné metabolické procesy s odlišným výsledným metabolómom, ktorý tak obsahuje aj biomarkery, použiteľné k identifikácii nádoru. Výskum v tomto smere prebiehal už mnoho rokov. Praktické možnosti diagnostiky s využitím NMR analýzy metabolómu boli overené štúdiou na vzorke 304 pacientov, náhodne vybraných z klientov pracoviska včasnej diagnostiky nádorov Oxfordshire (UK) SCAN pathway (začiatok 2017, publikovaná r. 2022). Išlo o osoby, odoslané do centra s nešpecifickými príznakmi, ktoré mohli svedčiť pre prítomnosť nádoru (napríklad chudnutie, únava, nechutenstvo, málokrvnosť), ale mohli byť aj príznakmi iného ochorenia. Tieto príznaky v danom čase neumožňovali určiť ani pravdepodobne postihnutý orgán. NMR metabolomická analýza bola vykonaná zo vzorky krvnej plazmy a vyhodnotená štatistickými metódami, s porovnaním so vzorkami zdravej populácie. Výsledky sú povzbudzujúce - NMR analýza metabolómu dokázala detekovať solídny nádor u 19 z 20 pacientov (väčšinou nádory hrubého čreva a pľúc) a hematologické malignity u ďalších 7 pacientov. Je tiež pozoruhodné, že u 7 zo všetkých týchto pacientov sa podarilo stanoviť presnú diagnózu vrátane lokalizácie ochorenia štandardnými postupmi až v priebehu roka po vykonaní NMR analýzy.


Analýza metabolómu pomocou vyšetrenia nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR) sa teda ukazuje ako sľubná metóda s vysokou senzitivitou a špecificitou pre včasnú diagnostiku zhubných nádorov u pacientov s neurčitými príznakmi, vzbudzujúcimi podozrenie na zhubné ochorenie. Za súčasného stavu však neumožňuje lokalizáciu nádoru, ktorá je vyhradená štandardne používaným vyšetreniam, napríklad endoskopickým alebo zobrazovacím. Výsledky štúdie však svedčia pre jej použiteľnosť ako neivazívneho, vysoko senzitívneho aj špecifického skríningového vyšetrenia.

 

Zdroj, vrátane podrobností o štatistickej analýze:

James R. Larkin, et al.: Metabolomic Biomarkers in Blood Samples Identify Cancers in a Mixed Population of Patients with Nonspecific Symptoms. Clinical Cancer Research, January 4, 2022; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-21-2855

Datum: 30.01.2022
Tisk článku

Související články:

Fotoakustický tomograf – perspektivní nástupce radiologického mamografu     Autor: Dagmar Gregorová (21.06.2018)
Implantabilní pasti na rakovinové buňky     Autor: Josef Pazdera (09.12.2019)
Niektoré najzaujímavejšie novinky v medicíne za rok 2019     Autor: Matej Čiernik (09.01.2020)
Vakcinovaným ženám prudce rostou rizikové nálezy z mamografu     Autor: Josef Pazdera (10.03.2021)
Vyšetrenie nádorovej DNA vo vzorke krvi čiastočne nahradí skríningovú kolonoskopiu     Autor: Matej Čiernik (24.06.2021)
Najvýznamnejšie novinky v kardiovaskulárnej medicíne za rok 2021 podľa AHA     Autor: Matej Čiernik (10.01.2022)Diskuze:

?

Eva M,2022-01-30 16:33:32

Dobrý den,
jak se postupuje při takto časné detekci hematologické malignity?

Odpovědět


Re: ?

Matej Čiernik,2022-01-30 17:07:13

V tejto štúdii pacienti zrejme prešli štandardnými diagnostickými postupmi, v prípade hematologickej malignity pod vedením onkohematológa, akurát im boli hneď na začiatku odobraté vzorky krvi na NMR metabolomickú analýzu a jej výsledky boli neskôr porovnané s výsledkom štandardného diagnostického postupu.

Odpovědět


Re: Re: ?

Milan Lodža,2022-02-04 18:45:09

Moc zajímavé a moc děkuji za článek.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz