Internetom proti demencii  
Hromadia sa poznatky, že zamestnávanie mozgu vlastnou tvorivou aktivitou, ale aj množstvom vonkajších podnetov u starších ľudí spomaľuje rozvoj demencie. A ukázalo sa, že dobrým zdrojom podnetov môže byť aj internet.

Filozof George Pór pri práci na Hawkwood College, UK. Kredit:  Beth Macdonald, voľne dielo.
Filozof George Pór pri práci na Hawkwood College, UK. Kredit: Beth Macdonald, voľne dielo.

Demencia je ochorenie mozgu, spôsobené úbytkom nervových buniek z rôznych príčin, ktoré sa vyskytuje vo vyššom veku. Najnápadnejšie sa prejavuje poruchou pamäti, ale postihnuté sú všetky kognitívne funkcie - schopnosť učenia, abstraktného myslenia a úsudku, orientácie atď. Dožíva sa jej stále viac starých ľudí, z ktorých mnohí nakoniec stratia schopnosť postarať sa o seba a ostanú odkázaní na starostlivosť inej osoby. Až na výnimky sa nedá liečiť, možné je len spomaliť jej zhoršovanie.

 

Opakovane sa potvrdzuje, že v súčasnosti najlepším spôsobom, ako zachovať poškodený mozog v akej-takej kondícii, je zamestnať ho akoukoľvek činnosťou. Zdá sa, že najlepšia je aktívna, dá sa povedať tvorivá činnosť, spojená s prácou, ktorá nemusí byť len duševná, ale prospieva aj fyzická práca, ktorá nakoniec tiež vyžaduje určitú pozornosť.


Je známe, že prísun podnetov z okolia, teda informácii, ktoré je mozog nútený spracovať, ho udržuje v lepšej kondícii. Tieto poznatky majú nielen akademický, ale aj úplne praktický význam. Zhoršenie zraku u starších ľudí množstvo vnemov veľmi obmedzuje (čo je samozrejmé, ľudia vo všeobecnosti získavajú väčšinu informácii zrakom). Urýchlené zhoršovanie demencie potom často súvisí aj so znížením aktivity a rezignáciou - mnohí starci sa so zhoršením zraku zmierujú bez toho, aby sa pokúsili dosiahnuť nápravu, ktorej možnosti sú dnes naozaj široké a neobmedzujú sa len na predpis okuliarov. Významné obmedzenia v spoločenskom živote bývajú spojené aj so zhoršením sluchu, čo je tiež v mnohých prípadoch riešiteľné (ale obmedzenia niekedy vyplývajú skôr zo zhoršenia selektívnej pozornosti, než nedoslýchavosti).

Jeseň s laptopom. Autor: pasja 1000, pixabay, volne dielo
Jeseň s laptopom. Autor: pasja 1000, pixabay, voľne dielo.

 

Pozorovania potvrdili, že dôležité sú aj tak zdanlivo nesúvisiace veci, ako je obmedzenie pohyblivosti. Typickým príkladom sú úrazy a choroby pohybového aparátu, ktoré obmedzujú postihnutú osobu aj v spoločenskom styku. Pod tým treba rozumieť aj všedné činnosti, ako sú nákupy alebo dochádzka na stravovanie, často posledná príležitosť pre osamelých starcov, kedy môžu stretnúť iných ľudí. Málokto si uvedomuje, akým zlomom môže byť čo len obmedzenie možnosti dopravy - stačí zrušenie obvyklého autobusového spojenia alebo odobratie vodičského oprávnenia. Starší človek so začínajúcou demenciou bez pomoci nedokáže nájsť a zariadiť si pomoc v novej, zhoršenej životnej situácii (vybaviť niečo na úradoch dnes býva ťažká úloha aj pre mladého, zdravého človeka) a nakoniec ostáva izolovaný doma. To ešte prehlbuje nedostatok podnetov z okolia a uzatvára tak bludný kruh.


Posledné, na čo je starší človek, zatvorený vo svojom byte odkázaný, býva sledovanie televízie (kým ešte dokáže pochopiť, čo sa na obrazovke odohráva). Hoci to predstavuje určitý prísun informácii, je to pasívna činnosť s minimálnou stimuláciou aktívnej činnosti mozgu. Na rozdiel od práce s počítačom, pri ktorej musí byť aktivita mozgu pri spracovávaní informácii a reakcii na ne podstatne vyššia - podriemkávanie pred obrazovkou si ťažko predstaviť aj pri tak povrchnej činnosti, ako je surfovanie na internete. Že práca s počítačom je prospešná pre udržanie psychickej kondície starších ľudí, potvrdilo už niekoľko štúdii.


Napríklad v nedávno publikovanej rozsiahlej 17- ročnej observačnej štúdii na vyše 20 000 osobách vo veku od 50 do 65 rokov bolo zisťované, koľko času denne sledované osoby strávili používaním internetu na prácu s elektronickou poštou, online nákupmi a rezerváciami alebo len získavaním informácii. Pri vstupe do štúdie boli bez príznakov demencie, pri kontrolných zisťovaniach v dvojročných intervaloch boli príznaky demencie zisťované štandardnými metódami - modifikovaný Telephone Interview for Cognitive Status (TICSm) a v prípade nízkeho dosiahnutého skóre s použitím Langa–Weir Classifications, prípadne ďalšími neuropsychiatrickými postupmi alebo v prípade nepoužiteľnosti týchto metód na základe poznatkov blízkych osôb. Výskyt príznakov demencie bol vyhodnotený pre skupiny, rozdelené podľa dĺžky času, priemerne stráveného na internete.


Výsledky presvedčivo ukázali, že pravdepodobnosť rozvoja demencie u pravidelných užívateľov internetu je až niekoľkonásobne nižšia, ako u tých, ktorí internet denne nepoužívajú (1,54% oproti 10,45%). Najmenej pravdepodobný bol vznik demencie u tých, ktorí na internete strávili 0,1 - 2 hodiny denne. Samozrejme, takáto observačná štúdia, naviac založená na subjektívnych údajoch od vyšetrovaných osôb, má mnohé obmedzenia, zistený rozdiel je však nielen štatisticky významný, ale priam závratný. Štúdia obsahuje aj rôzne analýzy podskupín. Azda najpodstatnejšie je zistenie, že priaznivé ovplyvnenie rizika demencie nie je významne závislé na dosiahnutom vzdelaní a spoločenskom postavení.


Demencia je jednou z epidémii ochorení, viazaných na vysoký vek, ktoré postihujú starnúce populácie rozvinutých krajín. Ide o choroby, ktorých sa ľudia v minulosti proste nedožívali, pretože umierali "príliš mladí". Na niektoré, menujme napríklad sivý zákal očnej šošovky, zničené bedrové alebo kolenné kĺby alebo zúženie opotrebovanej aortálnej chlopne je liečba dostupná. Na demenciu, ktorá je spôsobená nenapraviteľným úbytkom mozgových buniek, liek nie je a pravdepodobne ani nebude (a ťažko bude možné zásadne ovplyvniť aj choroby, ktoré k tomuto úbytku najčastejšie vedú). Veľa štúdii v pozoruhodnej zhode ukazuje, že najlepšou možnosťou je neúnavne cvičiť a cvičiť zvyšné nervové bunky. A je už opakovane a presvedčivo potvrdené, že počítač s internetom je pomerne dostupné a veľmi dobré športové náčinie pre starnúci mozog.

Takže, vedia vaši starí rodičia pracovať s počítačom? Ak nie, najvyšší čas nejaký zaobstarať a postarať sa o zaškolenie.

Poznámka: Originálne údaje a podrobnejšie štatistiky zde

Datum: 05.06.2023
Tisk článku

Související články:

I mírný průběh covidu může zanechat stopy na mozku     Autor: Dagmar Gregorová (15.03.2022)
Opäť potvrdené: aktívni seniori sú zdravší. A tiež menej dementní.     Autor: Matej Čiernik (11.09.2022)
Formaldehyd ako indikátor Alzheimerovej choroby?     Autor: Matej Čiernik (20.12.2022)Diskuze:

Mám demenciu ?

Pavel Gašperík,2023-06-06 07:45:24

Odpovědět


Re: Mám demenciu ?

Pavel Gašperík,2023-06-06 07:59:45

Objektivizácia poklesu intelektových funkcií sa najčastejšie posudzuje podla testu MMS
Mini.mental status , hlavne na oddeleniach geriatrických , následnej starostlivosti , oddeleniach dlhodobo chorých , tiež na psychiatrických ambulanciách , u psychologov a.i.
Našiel som túto štúdiu :
https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2015-1/mini-mental-state-examination-ceska-normativni-studie-50969 .
Tu je to kratšie :
https://e-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/Test-psychickych-funkc.pdf

Odpovědět

Informátoři a dezinformátoři

Bohumír Tichánek,2023-06-05 20:57:55

Lze namítat proti lidem s opozičními názory, ale ohledně covidu se postupně objevilo mnoho výhrad proti postupům, shora nařizovaným, v cizině nebo u nás.
Původně dezinformátoři namítali proti očkování. Lékaři s vlastními názory byli důkladně podchyceni skrz Sisyfa:
"Řešíme faktická pochybení, o kterých si jejich autoři myslí, že budou historií zapomenuty, proto není důvod pociťovat osobní selhání.
Zvěčňujeme tímto osoby, jejichž výroky ovlivňovaly rozhodnutí řady lidí v otázkách řešení SARS-CoV-2 v České republice a zřejmě přispěly k nadúmrtím českých občanů v roce 2020 a 2021."
https://www.sisyfos.cz/clanek/1521-zlaty-bludny-kovidak-v-mimoradne-covid-kategorii-druzstev-za-rok-2020-gardiste-a-kadeti

Dodávám: v roce 2023 možná Sisyfos zamíří zbraň vůči sobě, alespoň bronz. Objevilo se víc názorů ve směru názorů původních dezinformátorů:

MUDr. Thon má něco konkrétních výhrad, i hodně zásadní: byla vypuštěna možnost nemocné správně a zavčas léčit. "naočkovaní suverénně roznášeli virus dál. S certifikátem si mohli létat po světě a aktivně „promořovat“ vše, kam přišli. Nebyla to ani tak chyba těch lidí, ale toho, že je vlády označily za bezinfekční." Objevila se data o nežádoucích účincích vakcín.

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/vojtech-thon-imunolog-vakcina-covid-19-ockovani.A230417_155808_zdravi_rodi&h=1E30727C2034416DF0977878BA769911

Odpovědět


Re: Informátoři a dezinformátoři

Bohumír Tichánek,2023-06-05 21:02:16

Také:
https://www.epochtimes.cz/2023/04/10/epidemie-nahlych-umrti-u-dospelych-se-konecne-dostala-do-zprav/
"Bývalý manažer fondu BlackRock Edward Dowd upozorňuje na prudký nárůst úmrtí a invalidity, k němuž došlo od doby, kdy se rozběhla kampaň na očkování proti covidu-19." Atd.

Odpovědět

Martin Zeithaml,2023-06-05 10:56:16

Izolace v sociálních bublinách udělala z několika mých přátel dementy se kterými si už nemůžu popovídat. :)

Odpovědět


Re:

Milan Statina,2023-06-05 15:10:15

A nemohlo by to třeba být také tím, že již získali větší přehled než máte Vy? Třeba si už opravdu s Vámi nemají co říci?

Odpovědět


Re: Re:

Jitka Ticha,2023-06-06 00:36:55

Bingo :)
Ono těch diskutujících, kteří nemají co říci ktématu, je tu povícero. Ani Nejspíš netuší, že i v té své diskusi mimo mísu, kterou tu zavedli, toho na sebe hodně prozrazují. Třeba podivem nad tím, že "MRNA vakcíny, co zaručeně nabudí slizniční imunitu i když se píchají do svalu".

Odpovědět

Demence

Jan_ Rabas,2023-06-05 10:56:14

Není demence jako demence. Ta lékařská je z tohoto hlediska asi ok, ovšem pokud starý člověk propadne internetu stylem, že tam vyhledává především konspirační teorie a dezinformační weby a obklopí se komunitou se stejným smýšlení, je úplně jedno, kolik mozkových buňek má :-(

Odpovědět


Re: Demence

Martin Zeithaml,2023-06-05 10:58:36

Zdaleka ne jen starý člověk, je to jako mor.

Odpovědět


Re: Re: Demence

Vladimír Bzdušek,2023-06-05 14:18:25

Neverím tomu čo počujem, a len polovici toho čo vidím.
Raz som tu došiel s kýmsi do konfliktu, keď som presadzoval maximálne
skeptický prístup k určitým tunajším fantaskným článkom.
Dnes je tu znova orbitálna elektráreň.
Čo keď tomu niekto uverí?

Odpovědět


Re: Re: Re: Demence

Jirka Holner,2023-06-05 15:50:27

nemohla by redakce něco dělat s diskutéry, kteří rozvíjí své dojmy pod článkem k něčemu, čeho se článek netýká? Notabene když je jeho argumentace prostá jakéhokoliv faktu. Pane Bzdušku, autor článku který kritizujete čerpal z instituce, která patří ve vědě k tomu nejlepšímu na světě. Víte třeba, že z ní vzešlo 46 nositelů Nobelových cen? Že přijímačky na ní patří k těm nejtěžším a že absolventi, kteří zde dokončili studia a pracují také patří k mozkům nad jejichž výplody je dobré se nejprve zamyslet. Zkuste si po sobě ještě jednou přečíst co jste napsal. Jinak Vás zdejší komunita bude považovat za mašíbla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Demence

Travmyš Polní,2023-06-05 22:08:38

Taky jsem se provinil příspěvkem mimo téma.

Tak tedy k článku - korelace je to pěkná, ale upřímně si dovolím pochybovat o tom, co je příčinou a následkem. Ba dokonce si dovolím domnívat, že člověk jehož mentální schopnosti degradují pomaleji vyhledává víc intelektuálních podnětů tak nějak automaticky.

Možná by bylo zajímavé účastníkům pozorování neměřit jen čas strávený u počítače, ale taktéž hladinu Vitamínu D u něhož je souvislost prokázána o něco průkazněji.

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dad2.12404

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Demence

Vladimír Bzdušek,2023-06-05 23:48:18

1. To nebola reakcia na samotný článok o demencii, ale na komentár p. Rabasa.
2. nechápem, čo má spoločné 46 Nobelových cien s orbitálnou elektrárňou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Demence

Travmyš Polní,2023-06-05 21:59:10

Lidi věřili, věří a budou věřit větším hovadinám, než je orbitální elektrárna.

Jsou tu třeba takové úžasnosti, jako bezdrátová nabíječka na vzdálenost několika metrů (to je principiálně podobné, jako orbitální elektrárna za mnohem lepších podmínek a taky to nefunguje :)), nebo solární silnice a chodníky, solární láhev na vodu, co se plní vzdušnou vlhkostí, kamiony na baterie (ty jsou "jen" nepraktické a neefektivní)... nebo třeba krabička, co odfiltruje elektřinu z jaderné elektrárny a ponechá tu nejadernou :)

A taky jsme tu měli MRNA vakcíny, co zaručeně nabudí slizniční imunitu (i když se píchají do svalu) a zaručeně nezpůsobí stejné zdravotní potíže, jako virus i když v sobě nesou (v lidských buňkách vytvářejí v nepředvídatelném množství) stejný toxický spike protein... a přestože ten spike protein je vytvářený vlastními buňkami lidského těla, tak to určitě nemůže způsobit autoimunitní potíže. Ne. Vůbec, ani trochu, čestný pionýrský od každého prodejce Big Pharma korporací.


Pro odlehčenní o pravdě a lži... píseň původně složená Vladimírem Vysockým
https://www.youtube.com/watch?v=BQsxfXAkQOw

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz