Objev života v extrémních podmínkách je dobrou předzvěstí pro astrobiology  
Výzkumný tým z Boulder, náležející k University of Colorado, objevil bizarní skupinu mikrobů žijících uvnitř kamenů v nehostinném prostředí geotermálních vřídel v Yellowstonském národním parku. Objev ve Wyomingu může být pohledem do dávných dějů na Zemi a může být nápomocen při směrování hledání života na Marsu.

 

Zvětšit obrázek
Yellowstonský park ve Wyomingu má oblasti s aktivními gejzíry. Jedna z oblastí nazývaná Norris Geyser se vyznačuje extrémní kyselostí a životu nepříznivým prostředím.

Objevené mikroorganismy žijí v pórech kamenů ve velmi kyselém prostředí o vysoké koncentraci kovů a silikátů při téměř  35 stupních Celsia. Tato životní forma byla nalezena v kotlině Norris Geyser. Ukázalo se, že společenství těchto mikrobů může fosilizovat a tak by nálezy obdobných zkamenělých forem z jiných lokalit mohly podat svědectví o dávných geologických pochodech na  Zemi. A nejen na Zemi, vědci soudí, že podobné geologické poměry mohly existovat také na Marsu a že by i tam mohli astrobiologové nalézt obdobné fosilizované formy života. Výzkumný úkol, který zjistil novou formu života financovala NASA. Objev je považován za první popsání komunity mikrobů, kteří mohou být dobrým diagnostickým indikátorem minulého života na Marsu. Hydrotermální systém Marsu se v mnohém mohl podobat tomu, jaký je dnes v kotlině Norris Geyser. Ve štěrbinách  kamenů, kde mikrobi byli zjištěni, je tak kyselé prostředí, že by se v něm v krátké době rozpustily i hřebíky.


Každý organismus má unikátní sekvence nukleotidů ve svém genetickém kódu, ten jej zařazuje do určité pozice na vývojovém kmeni stromu života. Objevená forma mykobakterií, podle jednoho z objevitelů – Jeffrey Walkera, má takové sekvence, které činí tyto mikroby příbuzné všem těmto dosud známým organismům. Pokud tomu tak je, mělo by se tedy jednat o jednu z nejstarších forem mykobakteriálního života na Zemi. Počátek objevu nových mikrobů sahá do roku 2003, tehdy Walker rozlomil kousek, pískovci podobného kamene. Bylo to v kotlině Norris Geyser a na rozlomeném kameni si všimnul zeleného proužku těsně pod povrchem. To byl vlastní moment objevu.

Zvětšit obrázek
Výzkumníci objevili v kotlině Norris Geyser, která se nachází přibližně čtyřicet kilometrů severozápadně od Yelowstonského jezera, skupinu mikrobů, kteří žijí v puklinách kamenů geotermálních vřídel. Jedná se o symbiózu mykobakterií a řas. Foto: University of Colorado at Boulder.

Analýza později určila, že zelený proužek je tvořen novým druhem organismu s fotosyntetickými schopnostmi, náležejícímu do skupiny označované jako Cyanidium (druh řasy, která patří k nejodolnějším ke kyselému prostředí fotosyntetizujícím organismům).  Cyanidium tvoří přibližně 26% mikroorganismů z mikrobiální hmoty nalezené v kamenech kotlině Norris Geyser. 
Překvapivě nejhojnějším mikrobem, které v kamenech výzkumný tým nalezl, byl nový druh mykobakterie. Mycobakterie jsou nám dobře známy, neboť mezi ně patří mikroby způsobující nám trápení jako je tuberkulóza, lepra,… Tyto mykobakterie z kamenů jsou ale vzácné a zatím nebyly v jiných obdobných hydrotermálních  podmínkách zjištěny. 
Norman Pace, druhý z objevitelů, popisuje novou formu života jako „nádherně tajemnou“, a dodává: „Je to nová forma soužití organismů, obdobná té, kterou známe u lišejníků. Vypadá to jako lišejník, ale není to lišejník, protože místo spolupráce mezi houbou a řasou se zde jedná o spolupráci mykobakterie s řasou“.


 

Zvětšit obrázek
Cyanidium. Foto: Globe Pequot Press, 2005

Mikrobi z Yellowstonu překvapili výzkumníky i svými dalšími formami.  Zatímco fotosyntéza se jeví jako základní zdroj energie pro většinu organismů, někteří mikrobi v Yellowstonu získávají energii i jinak a sice z rozpuštěných kovů a z přítomného vodíku. Oba tyto energetické zdroje se zde ve vřídlech hojně vyskytují. Tým výzkumníků z University of Colorado publikoval také tento poznatek zcela nedávno ve Sborníku národní akademie věd USA.

Jedno z nehostinných prostředí na Zemi nám tak v poslední době přichystalo hned několik překvapení. Objev mikrobů žijících v 70 stupních Celsia a čerpajících energii z vodíku. Nový pohled na to, jak zřejmě vypadaly jedny z prvních organismů na Zemi. Objevené nové symbiotické mikroorganismy nám poskytly  návod k tomu, na jaké fosilní pozůstatky se máme zaměřit, až budeme hledat stopy života na dalších planetách naší sluneční soustavy.
 
Hlavní pramen: University Of Colorado At Boulder

Datum: 09.05.2005 08:31
Tisk článku


Diskuze:

diskuze výhradně pro rozumné lidi www.racional.eu

Pavel Bedrník,2015-03-20 17:06:14

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
-- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
-- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
-- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
-- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
-- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
-- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
-- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
-- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
-- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
-- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
-- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
-- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
-- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
-- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
-- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
-- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
-- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
-- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
-- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
-- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
-- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
-- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
-- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
-- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu diskuze výhradně pro rozumné lidi

Odpovědět

překvapení?

Smrk,2005-05-17 11:46:21

Něco o jiných zdrojích energie u některých mikroorganismů jsem viděl ve poměrně starých publikací a určitě tam zmiňovali vodík a některé ionty železa, nevím, jestli ve stejném smyslu. Je opravdu to, že získávají energii z kovů a vodíku, novou informací?

Odpovědět

Řasy a mykobakterie

Pazdera,2005-05-10 15:39:17

Podle autorů objevu se jedná o dosud neznámé řasy Cyanidium, které jsou z hlediska schopnosti odolat kyselému prostředí ze všech známých forem nejodolnější. Také v případě mykobakterií by se mělo jednat o zcela nový dosud neznámý druh. Možná jsem v článku zkratkovitě a nepřesně vyjádřil, že právě u těchto symbiotických mykobakterií byly zjištěny sekvence, které je činí podobnými s ostatními druhy mykobakterií. Pokud tomu tak je, jedná se o nejstarší formu mykobakteriálního života na zemi. Díky za upozornění na nejasnost. Josef

Odpovědět


výstižnost nadpisu

alash,2005-05-10 16:31:27

třeba bych z nadpisu vypustil to o nadějí pro existenci mimozemského života a spíše se snažil uvést, že v článku půjde o extremofilní symbioticky žijící řasy a mykobakterie

Odpovědět


Třeba bych vypustil

Pazdera,2005-05-10 22:41:29

V případě názvu se nic vypouštět nebude. Předevšímproto, že jsem opravdu přesvědčen, že pozůstatky po právě takovýchto organismech (skrytých v obdobných puklinách hornin, kde měly šanci přežít účinky škodlivého záření), by mohly být objeveny na Marsu. Ubezpečuji vás, že v tomto přesvědčení nejsem sám a že tuto myšlenku sdílejí i universitní "profíci". Navrhuji - nechme to na budoucnosti, to bude objektivní soudce.

Odpovědět

nechapu

Jarda,2005-05-09 21:57:37

"má takové sekvence, které činí tyto mikroby příbuzné všem dosud známým organismům" - to znamena prokaryntum, eukaryontum i archeiim? V clanku se ale pise o vicemene normalnich rasach a mykobakteriich zijicich v symbioze. Kde tam jsou a jakou ulohu hraji ty "praorganismy"? Co jsem spatne pochopil?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace