Zapomenutý pomník J. W. Goetha z bludného balvanu  
V západní části bývalého rakouského Slezska započal výzkum zalednění koncem 19. st. Bludné balvany zde zaznamenal Jüttner v roce 1912. Hranici zalednění v údolí Opavy jihozápadně od Krnova v r. 1925 zobrazil Drahný až k Novým Heřminovům. Tehdy byly v Branticích bludné balvany, které bychom dnes nenašli. Přesto tam byl nalezen bludný balvan, který je současně zapomenutým pomníkem J. W. Goetha.

Výřez (cca 61 x 57 km) z geologické mapy Slezska. Hranice zalednění vyznačena červenými body. V údolí Opavy sahá výběžek zalednění od Krnova jihozápadním směrem až do Nových Heřminov. Převzato z publikace Geologické poměry Slezska od F. Drahného z roku 1925.
Výřez (cca 61 x 57 km) z geologické mapy Slezska. Hranice zalednění vyznačena červenými body. V údolí Opavy sahá výběžek zalednění od Krnova jihozápadním směrem až do Nových Heřminov. Převzato z publikace Geologické poměry Slezska od F. Drahného z roku 1925.

Výzkum zalednění v pleistocénu (v tehdejší terminologii „diluvium“) byl od svého počátku spojen se zkoumáním ledovcových sedimentů. Výskytem bludných balvanů a uloženin s podílem nordických hornin se v okolí Krnova zřejmě jako první zabýval Carl Camerlander (*11. 8. 1861 Sibiu, Rumunsko; †17. 1. 1892 Kaltenleutgeben, Dolní Rakousko). Mezi Albrechticemi a Krnovem našel velké bludné balvany ve výšce 386 – 441 m n. m. a souvky severských hornin ve výšce 440 – 470 m n. m. Předčasná smrt mu zabránila dílo dokončit.

 

Rozsah zalednění v bývalém okrese Krnov. Nejzazší hranice zalednění vyznačena plnou čarou a největší výskyt bludných balvanů tečkami. Bludné balvany zobrazené v okolí Brantic autorem zvýrazněny červenou barvou. Nezaledněná plocha bývalého okresu Krnov vyznačena šrafováním. Zalednění na mapě sahá do Nových Heřminov a překračuje hranici mezi bývalými okresy Krnov a Bruntál. Převzato z publikace Geografie okresu Krnov od Zapletala a Kubalce z roku 1959.
Rozsah zalednění v bývalém okrese Krnov. Nejzazší hranice zalednění vyznačena plnou čarou a největší výskyt bludných balvanů tečkami. Bludné balvany zobrazené v okolí Brantic autorem zvýrazněny červenou barvou. Nezaledněná plocha bývalého okresu Krnov vyznačena šrafováním. Zalednění na mapě sahá do Nových Heřminov a překračuje hranici mezi bývalými okresy Krnov a Bruntál. Převzato z publikace Geografie okresu Krnov od Zapletala a Kubalce z roku 1959.

Už po 30 letech se většinu jím popsaných bludných balvanů nepodařilo nalézt. Do současnosti se v okolí Krnova nedochovaly ani bludné balvany popisované Jüttnerem v roce 1912. Proto mají staré zprávy o výskytu bludných balvanů s údaji o nadmořské výšce trvalý vědecký význam. Dá se z nich určit rozsah zalednění. Bludných balvanů se zachovalo málo. Překážely při zemědělské činnosti, byly ničeny a mnoho z nich použito jako materiál na stavby a dláždění silnic.

 

Velké skupiny bludných balvanů jsou zaznamenány ještě na mapě zobrazující rozsah zalednění v bývalém okresu Krnov a v údolí Opavy z roku 1959. Později vydané turistické průvodce uváděly výskyt bludných balvanů na loukách kolem Brantic. Byly zmiňovány velké bludné balvany východně od Brantic za železniční tratí, což odpovídá nadmořské výšce 364-385 m. Je však pravděpodobné, že v té době se již na uváděných místech žádné bludné balvany nenacházely a turistické průvodce přebíraly informace ze staré literatury. V současnosti již v Branticích a jejich okolí žádné známé bludné balvany nejsou. Nikdo ani neví, co se s nimi stalo. Lze předpokládat jejich odstranění při zemědělské činnosti, stavebních pracích nebo terénních úpravách. Mohly skončit na skládkách, být použity jako stavební materiál do základů popřípadě po převezení na jiná místa k dekoračním účelům.

 

Při pátrání po osudu tamních bludných balvanů došlo k nečekanému objevu dosud neznámého pomníku J. W. Goetha. Pomník byl zřejmě poprvé a naposled byl zmíněn v roce 1932. Nachází se v Branticích v části Radim. Zřídili jej v roce 1932 místní obyvatelé tehdy samostatné obce Radim (Grossraden) k stému výročí od úmrtí Johanna Wolfganga Goetha. Pomník je takřka na konci Radimi v porostu mezi stromy v příkrém svahu asi 5 m od kraje cesty ve výšce 392 m n. m. Že byl pomník zhotoven z bludného balvanu a nikoli z místní horniny, se zjistilo až při jeho prohlídce v únoru tohoto roku.

Pomník J. W. Goetha z bludného balvanu v Radimi ve svahu u cesty vpravo nahoře. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Pomník J. W. Goetha z bludného balvanu v Radimi ve svahu u cesty vpravo nahoře. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Pomník J. W. Goetha z bludného balvanu v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Pomník J. W. Goetha z bludného balvanu v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.

Bludný balvan je opracován tak, že při čelním pohledu tvoří pomníkovou desku. Šířka pomníku je 70 cm, výška minimálně 70 cm (nadzemní část pomníku) a délka zapuštěná do svahu minimálně 45 cm. Podle odhadu pomník váží 600 kg. Na vysekané ploše 40 x 32 cm je na černém, místy setřelém podkladě bílý nápis J. W. Goethe 1832-1932. Horninou je hrubozrnná žula s růžovočerveným zbarvením. Místem jejího původu je pravděpodobně jižní Švédsko, kde se podobné žuly vyskytují např. v oblasti Småland. Stáří horniny je kolem1,8 miliardy let. Jelikož jde o pomník, nebyl odebrán vzorek horniny. Na místě byla pořízena fotografie malé plochy povrchu po částečném odstranění nečistot.

Pomník J. W. Goetha z bludného balvanu v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Pomník J. W. Goetha z bludného balvanu v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Detail horniny bludného balvanu použitého na pomník J. W. Goetha v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Detail horniny bludného balvanu použitého na pomník J. W. Goetha v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.

Goethův pomník v Radimi je zřejmě jediná do současnosti dochovaná památka na kdysi hojný výskyt bludných balvanů v okolí Brantic. Po prohlídce pomníku kronikář Brantic pan Mgr. Martin Suchánek, který v Radimi bydlí a na pomník autora upozornil, našel v Pamětní knize obce Radim (Gedenkbuch von Grossraden) krátký záznam kronikáře Otty Klose z roku 1932 o zřízení pomníku J. W. Goetha z bludného balvanu „červené švédské žuly“, který byl vykopán na louce pana Otty Stenkeho.

 

Pomocí údajů v pamětní knize se podařilo určit místo nálezu bludného balvanu. Je jím pozemek o ploše cca 35 x 70 m v nadmořské výšce 386-387 m, který se nachází ve vzdálenosti asi 70 m směrem na jihovýchod od pomníku v blízkosti říčky Krasovky, takže při jeho instalaci se jednalo o transport kamene na krátkou vzdálenost.

 

Johann Wolfgang von Goethe Kredit: J.K. Stieler 1828
Johann Wolfgang von Goethe Kredit: J.K. Stieler 1828
Nadmořská výška, do níž byl bludný balvan ledovcem dopraven a jeho váha jsou důležitými údaji, z nichž se dá určit síla zalednění a jeho rozsah. Nadmořská výška 386 m, ve které se bludný balvan použitý na pomník původně nacházel, odpovídá výškám, v nichž jsou v 90. letech 19. století Camerlanderem zmiňovány bludné balvany v okolí Krnova. V celé moravskoslezské oblasti dotčené pleistocenními zaledněními se jedná o jeden z mála bludných balvanů, které byly nalezeny v takové nadmořské výšce a dochovaly se do současnosti. Váha bludného balvanu použitého na pomník J. W. Goetha mohla mít před jeho opracováním jednu tunu. Je známo místo a nadmořská výška, do níž byl dopraven ledovcem. V Branticích je soutok Krasovky a Opavy ve výšce 342 m n. m. Ledovec zde mohl dosahovat mocnosti 40-50 metrů. Znovuobjevený pomník je současně významnou kulturní památkou.

 

Literatura

CAMERLANDER, C.: Geologische Aufnahmen in den mährisch-schlesischen Sudeten. Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt, XL. Band 1890, s. 103-316, Wien 1891.

CAMERLANDER, C.: Hochgelegenes nordisches Diluvium im Bergland von Olbersdorf-Jägerndorf. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1891 (12), s. 246-248, Wien 1891.

DRAHNÝ, F.: 1925 Geologické poměry Slezska. Vlastivědný sborník slezský, Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, s. 87-125, Opava 1925.

JÜTTNER, K.: Das nordische Diluvium im westlichen Teile von Österr.-Schlesien. Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, XII. Band, 2. Heft, s. 119-265, Brünn 1912.

MARX. J.: Erratische Blöcke im Bezirke Freudenthal. Freudenthaler Ländchen. Beilage zur Freudenthaler Zeitung, 5, s. 49-53, Freudenthal 1925.

ZAPLETAL, L. - KUBALEC, B.: Geografie okresu Krnov, Okresní národní výbor Krnov 1959.

Datum: 17.02.2023
Tisk článku

Související články:

Pazourky z Gargana     Autor: Aleš Uhlíř (21.04.2022)
Umělecké ztvárnění psychoanalýzy v rodném domě Sigmunda Freuda     Autor: Aleš Uhlíř (11.10.2022)
Otevření stálé archeologické expozice v Příboře     Autor: Aleš Uhlíř (16.10.2022)Diskuze:

Poděkování

M. Marvan,2023-02-23 07:19:33

Děkuji za zajímavé pojednání. Před léty jsem se dost pohyboval na krnovsku a kámen se mi zdá povědomý.

Jiný pozoruhodný balvan je vystaven pod širým nebem 15 km odtud ve Velkých Heralticích na Lihovarské ulici (odbočka na Sádek). Informace o něm mám velmi kusé. Je čedičový [www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/novinove-clanky/43786-slezske-bludne-balvany.html] a Tietze [Erläuterungen zur Geologischen Karte der im Reicbsratbe vertretenen Königreiche und Länder der Oesterr.-ungar. Monarchie, NW-Gruppe Nr. 41, Freudentbal] spekuluje o původu čedičových balvanův okolí Heraltic obecně. Domnívám se, že jde o sopečnou pumu.

Neměl byste, prosím, podrobnější informace nebo alespoň odkaz?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz