Feromony vábí stejně ženy i gaye  
Pach mužského feromonu podnítí u homosexuálních mužů k činnosti stejnou oblast mozku, jako u heterosexuálních žen. U heterosexuálních mužů ale tento mužský feromon nechá jejich mozek „v klidu“. Zaktivuje je ale ženský feromon odvozený od estrogenu.

 

Zvětšit obrázek
Testosteron (C19 H28 O2)

Mužským feromonem bývá nazývána od testosteronu odvozená chemikálie, která se označuje také jako AND. Je součástí mužského potu a nyní se o ní zjistilo, že po vdechnutí aktivuje přední část hypotalamu,  část označovanou jako vnitřní preoptická oblast. Zmíněnou mozkovou lokalitu tento mužský feromon aktivizuje u žen, ale stejně tak činí také u gayů.  Zjistili to švédští vědci z ústavu Karolinska. Tým vedla docentka Ivanka Savicová, která se touto problematikou zabývá řadu let a je uznávanou světovou odbornicí na problematiku lidských feromonů.  Savicová  je přesvědčena, že jejich poznatek znamená, že zmíněná mozková oblast integruje hormonální a senzorické vjemy (podněty), a že je oblastí, která řídí sexuální chování lidí.


Výzkum tak demonstruje pravděpodobné spojení mezi funkcí mozku a sexuální orientací.
Aktivace mozku gayů po inhalaci mužského feromonu (látky AND), může podle autorky studie přispívat k rozvíjení sexuální orientace gayů. Nyní je jisté, že je tato mozková oblast také oblastí odpovědnou za sexuální chování těchto mužů. Poznatek, co se děje v mozku lidí poté, co jsou vystaveni vdechnutí sexuálního atraktantu, umožnila technika pozitronové emisní tomografie. Skenování mozku je natolik přesné, že dovoluje lokalizovat místo, kde dochází k aktivaci a k výrazné činnosti shluků nervových buněk.Zvětšit obrázek
V základě je hypotalamus svazek vláken a buněk uprostřed lebky v mezimozku. Podílí se skoro na všech funkcích endokrinních žláz. Očí, sluchových orgánů, látkové výměny, krevního tlaku (a to jak nízkého, tak vysokého), vylučování tekutin, rovnováze vody v těle, řízení teploty, chuti k jídlu, hladu, fenoménu spánku. Prakticky každá duševní a tělesná funkce a činnost je určitým způsobem přímo nebo nepřímo ovlivňována činností hypotalamu. Od testosteronu odvozený feromon, který se označuje také jako AND, a je součástí mužského potu, aktivuje přední část hypotalamu - vnitřní preoptickou oblast (zbarveno oranžově) a to jak u žen, tak u gayů.

To vše lze pozorovat v reálném čase a na živém, vedlejšími vjemy nezatíženém, organismu. Tak výzkumníci například zjistili, že se u žen a gayů po totožném podnětu, aktivují stejné mozkové oblasti. Muže s heterosexuální orientací přitom tyto podněty nechávaly chladnými. 

Skenování mozků umožňuje současně sledovat i případné anatomické rozdíly v mozcích heterosexuálních mužů a gayů. Rozdíly v anatomii mozku, ve sledované oblasti hypotalamu, se u mužů a gayů nepotvrdily.


Levandule a cedr
Tým pozoroval 36 zdravých mužů a žen. Pokusné osoby byly střídavě vystavovány látce  AND (odvozené od testosteronu), a látce EST (odvozené od estrogenu), a také dalším vůním, včetně levandulového oleje, cedrového oleje, butanolu,...


Ačkoli  osoby v pokusu byly zcela při smyslech a uvědomovaly si vdechování látek, Savicová se nedomnívá, že by  reakce v mozku sledovaných osob byly vědomě ovlivněny a že by výsledky tím mohly být nějak dotčeny. Podle Savicové „Vzor“ aktivace nenaznačuje, že by šlo o proces řízený vědomím.


Skenování pozitronovou emisní tomografií (PET) a zobrazování pomocí magnetické rezonance odhalily, že běžné vůně aktivují ty části mozku, které mají co do činění s čichem. Platí to u všech jedinců a to  bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Když ale vědci přidali feromon AND, začala se u osob v pokusu aktivovat oblast spojená se sexuálním chováním (platilo pro ženy a gaye). K podobnému jevu došlo u „pravých“ mužů ale jen tehdy, když byli vystaveni látce estrogenové povahy (EST).


Tým Savicové provedl pokusy také s muži, kteří se cítí být ženami, tyto výsledky tým nyní zpracovává a dosud je nepublikoval. Jakmile Švédové výsledky zveřejní, budeme vás o nich informovat.


Pramen: Proceedings of the National Academy of Sciences (DOI: 10.1073/pnas.0407998102)


Datum: 11.05.2005 02:26
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz