Také vynecháváte snídani?  
Ať už tak činíte kvůli hubnutí, nebo z pohnutky tradované napříč kulturami, že je půst něco očistného co nám prospívá, mohly by vás zajímat výsledky pokusů, z nichž vyplývá, že i odpírání si jen jednoho jídla denně, zanechává na imunitním systému škody. Z pohledu ochrany před infekcemi se taková očista jeví jako hendikep.

Icahn School of Medicine Mount Sinai. (Kredit:  Mount Sinai)
Icahn School of Medicine Mount Sinai. (Kredit: Mount Sinai)

Lepší a obecně uznávanou definici půstu, než že se jedinec nebo skupina, dobrovolně na nějakou dobu zříká stravy, nemáme. V naší kultuře katolického prostředí je jako postní den zakotven pátek. Křesťané půst považují za něco, co zesiluje modlitbu, uvolňuje struktury nitra a vynese na denní světlo myšlenky, které by jinak zůstaly skryty.

Podobné to je v judaismu. V jeho ta'anit cibur“ jsou zakotveny velké a malé veřejné postní dny pro duševní očistu. Symbolizují jakousi oběť - místo spalování zvířete člověk „spaluje své maso a tuk“.

Ori Hofmekler, voják a úspěšný autor řady veleúspěšných knih propagujících přerušovanou dietu. (Kredit O. Hofmekler)
Ori Hofmekler, voják a úspěšný autor řady veleúspěšných knih propagujících přerušovanou dietu. (Kredit O. Hofmekler)

Zmíněné tradice ale sahají mnohem hlouběji do minulosti. Za účelem duchovní dokonalosti se dobrovolné hladovění praktikovalo již ve starověkém Řecku. Uchylovali se k němu i takoví myslitelé, jakými byli Pythagoras, Sokrates či Platon. Pythagoras si údajně čtyřicetidenním půstem zvyšoval své rozumové schopnosti a bystrost. O Sokratovi se zase traduje, že ty, kteří jedli více než jedenkrát denně, prohlašoval za barbary. Známé je Hippokratovo: „Krmí-li se nemocný, krmí se také nemoc.“ Rovněž Avicenna doporučoval tří až pětidenní hladovku.

 

Pro islám je typický půst během ramadánu, kdy se proroku Mohamedovi začal zjevovat Korán. Půst je jedním z pěti pilířů islámu. Prorok Mohamed o půstu údajně prohlásil, že: „Modlitba vede na půl cesty k Bohu, ale jen půst nás přivede k nebeské bráně.“ Pozadu s půstem nezůstala ani jóga. své postní pondělky (nebo čtvrtky). Kromě zmíněného jednoho dne v týdnu jogíni dodržují půst i v dny úplňku. Očistné, léčebné a meditační hladovění najdeme i u buddhismu a dalších východních náboženství. Někdy jde o rituály sloužící k nácviku odříkání si požitků, osvícení či spojení s Bohem, jindy je třeba hledat kořeny v pragmatismu, jako tomu bylo u řeckých vojá majících nárok na jídlo při přesunech pouze jednou za den. Hladovění má v historii lidstva tuhý kořínek. Jak to s jeho proklamovanou neškodností je, se nyní rozhodli zjistit na lékařské fakultě Icahna.

 

Mount Sinai

Henrike Janssen specialistka na imunologii ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním: „Půst zhoršuje šance organismu v jeho boji s infekčním agens.“ (Kredit: Icahn School of Medicine Mount Sinai).
Henrike Janssen specialistka na imunologii ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním: „Půst zhoršuje šance organismu v jeho boji s infekčním agens.“ (Kredit: Icahn School of Medicine Mount Sinai).

O vědcích z Mount Sinai, konkrétně z lékařské fakulty Icahna, píšeme na Oslu často. Například v souvislosti s objevem, že střevo má stejné chuťové receptory, jako náš jazyk. Nebo jak se dá genovou terapií (propašováním viru s genem do míšního kanálu) zbavit setrvalé bolesti, aniž by pacienta sužovaly vedlejší účinky při léčbě morfinem. Ve spojení s výzkumem z Mount Sinai jsme vás Informovali i o tom, jak se jim tam daří buňkami z placenty léčit srdce po infarktu. Anebo o varovném poznatku vztahujícím se k matkám. Jak své prožité hrůzy přenáší na potomky prostřednictvím kortizolu v době, když je nosí jako plod ve svém lůně. Ve výčtu tamních objevů bychom mohli pokračovat odhalením, proč se v zimních měsících chřipkový vir šíří lidskou populací s rychlostí stepního požáru,…anebo jak se jim podařilo objasnit jednu z největších záhad koronaviru  - relativní neškodnost pro nejmladší generaci.

 

Nás Evropany by název  Mount Sinai mohl svádět k představě, že je řeč o výzkumném zařízení kdesi ve výběžku Asie směrem k Africe s biblickou horou Sinaj a o území dobytém Izraelem v době šestidenní války s Egyptem. Tak tomu ale není. V našem případě máme na mysli zdravotní systém nemocnic s pobočkami ve stovce amerických měst. Nejprestižnější z konglomerátu těchto amerických zařízení je na  Manhattanu v New Yorku, kde na stejnojmenném okrsku jsou soustředěny význačné kliniky s výzkumnými pracovišti, včetně laboratoří lékařské fakulty. Její celý název je: Icahn School of Medicine Mount Sinai. Odtud také dnes čerpáme poznatky o dopadu půstu na organismus.

 

Grafický abstrakt: Kortikoliberin (též hormon uvolňující kortikotropin – CRH nebo faktor uvolňující kortikotropin – CRF) je peptidový hormon hypothalamu. Stimuluje syntézu a sekreci hormonu ACTH (adrenokortikotropinu) z hypofýzy. Prostřednictvím působení hormonu na membránový receptor monocytů dojde k jejich přesunu do kostní dřeně. Po ukončení půstu následuje uvolnění monocytů do krevního oběhu. Většina z nich je „přestárlých“ a pro-zánětlivých. Těch správného „stáří“ schopných bojovat s infekcí je minimum. Kredit:  Kredit: Filip K. Swirski (2023).
Grafický abstrakt: Kortikoliberin (též hormon uvolňující kortikotropin – CRH nebo faktor uvolňující kortikotropin – CRF) je peptidový hormon hypothalamu. Stimuluje syntézu a sekreci hormonu ACTH (adrenokortikotropinu) z hypofýzy. Prostřednictvím působení hormonu na membránový receptor monocytů dojde k jejich přesunu do kostní dřeně. Po ukončení půstu následuje uvolnění monocytů do krevního oběhu. Většina z nich je „přestárlých“ a pro-zánětlivých. Těch správného „stáří“ schopných bojovat s infekcí je minimum. Kredit: Kredit: Filip K. Swirski (2023).

Co tedy sinajští zkoumali?

V podstatě se dá říci, že se inspirovali v pokynech oblíbené diety nazývané jako „přerušovaná“, jindy jako „válečnická“ (warior diet). Tu definoval Ori Hofmekler. Původně byl vojákem, než se stal autorem bestselerů o dietě. K té se měl dopracovat při své službě ve zbrani. Jak s oblibou říká, tak celodenní hladovění s večerní hostinou mu dávaly v průběhu dne více energie na plnění úkolů. K obdobnému rozložení jídel měli podle něj přistupovat válečníci v Paleolitu, gladiátoři a „jeho“ dietu měli již doporučovat i starověcí léčitelé v Řecku a Římě.

 

Aby vědci zjistili, co v dietách doporučovaný půst, byť relativně krátký (trvající jen několik hodin) až po ten celodenní, provádí s tělem, připravili si dvě skupiny myší. Jedné dopřávali snídat hned po probuzení, druhé naordinovali půst. Následně oběma skupinám odebírali vzorky krve. K prvnímu odběru došlo hned po ranním probuzení. Druhý následoval po čtyřech hodinách a třetí po dalších osmi hodinách.

Filip K. Swirski, profesor kardiologie a molekulární intervenční radiologie. Vedoucí výzkumnéhio kolektivu: „Půst může mít i svou stinnou stránku ve zvýšení zdravotních rizik, včetně rakoviny.“ (Kredit: Icahn School of Medicine Mount Sinai).
Filip K. Swirski, profesor kardiologie a molekulární intervenční radiologie. Vedoucí výzkumného kolektivu: „Půst může mít i svou stinnou stránku ve zvýšení zdravotních rizik, včetně rakoviny.“ (Kredit: Icahn School of Medicine Mount Sinai).

Rozbory krve vyjevily, že dieta dramaticky měnila počty tělem kolujících bílých krvinek (monocytů). Zatímco na začátku pokusu jich měly všechny myši stejně, po čtyřech hodinách u myší s vynechanou snídaní z krevního řečiště zmizelo 90 % buněk. Jejich počet se po osmi hodinách dále snižoval. Ve skupině, která se po ránu nadlábla, k popsanému poklesu monocytů nedocházelo.

 

Dalším bádáním vědci odhalili, kam se myším na dietě monocyty ztrácejí. Z oběhu se stěhují do kostní dřeně. A nejen to. Současně s přílivem „migrantů“ klesla v kostní dřeni produkce nových buněk schopných plnit si své funkce v krevním oběhu.

 

O monocytech v kostní dřeni je známo, že mají život krátký. I to se následkem diety změnilo. V dřeni „zaparkované“ monocyty žily déle. Když se myšky po naordinovaném půstu nažraly, buňky parkující v kostní dřeni se během několika hodin vyplavily do oběhu, aby se opět vrhly do víru dění. Na první pohled se tedy zdálo, že se vše vrátilo do normálních kolejí. Jenže ouha. Ony to už nebyly ty samé a dobré lymfocyty schopné chránit tělo proti vetřelcům. Během parkování u nich totiž došlo ke změně (transkripčním odlišnostem). Přestaly být těmi prospěšnými a staly se z nich jakési „popudlivé stařeny“, kterým vědci říkají pro-zánětlivé buňky. Jak jejich název naznačuje, místo toho aby zánět tlumily, zhoršují ho. Jinak řečeno, půst se tělu postaral o menší odolnost vůči infekcím.

Pokud je nám známo, je to první studie popisující koloběh imunitních buněk následkem půstu a odhalující, že toto dění je pod kontrolou specifické oblasti v mozku. Děje se tak v závislosti na uvolňování kortikosteronu. Tedy pod taktovkou osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) a zesilování účinku chemokinového receptoru CXCR4.

 

Vědci jedné z nejprestižnějších nemocnic světa svým článkem v únorovém čísle časopisu Immunity, uštědřili všeobecně tradované prospěšnosti půstu pořádný záhlavec. Nové poznatky imunologů by nám měly být varováním před tím, co je nám často prezentováno jako zdravý životní styl“. Viz třeba dnešní oslavný článek na stránce Plnezdravi.cz propagující přerušovaný půst. Jak autoři studie upozorňují, něco jiného je snižování si nadváhy omezováním kalorické vydatnosti stravy a něco jiného oddávání se půstu. Vynechávání jídla je pro boj s infekcemi škodlivé a bonusem je i zvýšené riziko srdečně cévních a zhoubných onemocnění.

Autor tohoto textu si dovolil z poznaného formulovat následující závěr: Co je fyziologické a přirozené, se přerušovat nemá!

 

Literatura

Filip K. Swirski, Monocytes re-enter the bone marrow during fasting and alter the host response to infection, Immunity (2023). DOI: 10.1016/j.immuni.2023.01.024www.cell.com/immunity/fulltext … 1074-7613(23)00036-5

Datum: 03.03.2023
Tisk článku


Diskuze:

Hladovění

Jarda Omáčka,2023-03-06 19:20:05

Hladovění je myšleno opravdu jako hladovění (pocit hladu), nebo to je nějaký volný překlad? Již cca druhým rokem praktikuji právě tento "bez snídaňový půst", původně jsem to chtěl jen vyzkoušet, ale benefity mě u toho drží. Dopoledne mám velice hodně energie (té mentální) a dokážu parádně fungovat. Oběd mě vždy docela dost energie "vysaje", a to neobědvám nutně těžká jídla. Původně to dělala i snídaně. Ale k tématu hladovění, prvních pár týdnů bylo docela peklo, pak si však tělo zvyklo. Dnes už nemám dopoledne hlad, tedy držím půst, ale nehladovím. Hlad začínám mít kolem 12 hodiny, kdy pravidelně obědvám. Další zajímavou věcí je, že kdy jsem nemocný, moc nejím - nemám hlad. Má poslední nemoc byl Covid, cca před 2 lety a pamatuji si, že jsem celé 3 dny nejedl - neměl jsem hlad. Stejně to mám i u chřipek a dalších podobných onemocnění. Snažím se poslouchat tělo a přijde mi zvláštní, že v průběhu nemoci, by si tělo neřeklo o stravu (pocitem hladu) když by si tím vlastně podráželo nohy (imunitní systém). Ale je možné jsem hříčka přírody, možná to mají všichni ostatní jinak.

Odpovědět

Nevím nic moc o myších ale

Ladislav Šeps,2023-03-05 23:37:08

Nějak mi z úplně základní logiky + matematiky, tenhle model na člověka naprosto nesedí. Nevím moc o myších, takže můžu být úplně vedle ale, nežere myš 10%-20% svojí váhy denně? Při předpokladu, že mají stejný podíl tuku v těle jako lidé bych to viděl, že umírají za 2-3 dny bez jídla? Nejíst 24h a spálit 30% - 50% tukových zásob v organismu na jeden zátah moc zdravé nebude. Zdravý člověk přežije bez jídla desítky dní, řekněme 10x déle než myš, čekal bych tedy nějaký podobný koeficient mezi délkou jídelní pauzy. (což by nejspíš znamenalo, že myš co jí jenom 1x za hodinu už vynechání snídaně praktikuje..)

Odpovědět


Re: Nevím nic moc o myších ale

Josef Pazdera,2023-03-06 09:25:36

Nepřísluší mi dělat advokáta takovým esům, jakými jsou profíci z Mount Sinai. Ale když už jsem se napsáním článku do toho namontoval, nic jiného mi nezbývá. Vaše úvaha je logická. Ale je potřeba vzít v patrnost i to, že u těch myší zjistili 90% pokles monocytů již po 4 hodinách. To tedy znamená, že k němu muselo začít docházet mnohem, mnohem dříve a právě to je ta první věc, která je již na pováženou, protože se blíží oné "vynechané snídani". Ale i tak přít se o to, kdy stres u myší začíná a kdy ještě ne, není až tak podstatné. Je tu ještě něco důležitějšího. Existují starší práce, které u lidí zaznamenávaly pokles monocytů v době půstu. A tady by mohl být ten kámen úrazu. Ty práce uvažují v intencích, že pokles monocytů je známkou dobrou a vedoucí k potlačování zánětlivých procesů. Tento pokus ale ukazuje, že by tomu mohlo být opačně. Ty navracející se buňky z kostní dřeně se totiž již nechovají tak, jak by měly. Nejsou organismu přátelské a zánět zhoršují. Faktem je, že to odporuje stovkám a možná tisícům publikacím jiných autorů kteří prokazují prospěšnost půstu. Je proto jasné, že se to setká s obrovskou nevolí všech dotčených a nastane pečlivé grilování. Toho si tým z Mount Sinai byl jistě vědom a dobře promyslel, než proti sobě poštval stovky týmů s tisíci autory. A protože v Mount Sinai nejde o diletanty, vyplynulo mi z toho, že stojí za to jim "dopřát sluchu".

Odpovědět

To sedí :)

Marek Houška,2023-03-04 21:20:48

Co je fyziologické a přirozené, se přerušovat nemá! Ale zkuste to vysvětlit té mojí :(

Odpovědět

Warrior diet

Jirka Naxera,2023-03-04 17:30:00

Tak me napada kacirska myslenka, neni smyslem warrior diety spise to, ze kdyz to takovy bojovnik behem vykonu prace schyta nejakym tim bodnym pracovnim nastrojem do plneho zaludku, tak to pro nej byla prakticky jista konecna, zatimco vicemene nalacno mel jakous takous sanci mozna prezit?

Odpovědět


Re: Warrior diet

Petr Jíčínský,2023-03-04 18:09:59

Prázdný žaludek je sice bez jídla, ale zato s čistější kyselinou, takže taky konečná.

Odpovědět

Predčasné závery

Vladimír Zauska,2023-03-04 09:27:02

Hlavným metodologickým defektom danej štúdie je neschopnosť oddeliť vplyv samotnej hladovky od vplyvu stresu. Alebo tým myšiam vysvetlili, že po 8 hodinách stravu nakoniec dostanú? Nešťastní hlodavci netušili, čo sa deje, prečo nedostali obvyklú dávku stravy a či ešte budú niekedy jesť. To musela byť silne stresujúca situácia. A popísané zmeny sú tak možno reakcoiu na silný stres a nie na samotné hladovanie. Človek, ktorý hladuje cielene a spozitívnym presvedčením, že mu to prospeje, je v úplne inej psychickej situácii. Na a samozrejme tiež fakt, že u vedomých hladovkárov nebol zatiaľ pozorovaný vyšší výskyt infekcí či porúch imunity v praxi vedie k veľkej opatrnosti pred vyvodzovaním akýchkoľvek záverov z tejto štúdie.

Odpovědět


Re: Predčasné závery

Borek Bouda,2023-03-04 11:00:05

Ale no tak….. to co tu pane Zausko píšete: „ Človek, ktorý hladuje cielene a spozitívnym presvedčením, že mu to prospeje, je v úplne inej psychickej situácii“ to myslíte vážně? Má to totiž jednu vadu. Stres z hladu totiž funguje bez ohledu na to, co si myslíte. Nastudujte si jak je řízena fyziologie hladu. Pokud si myslíte, že hormonální produkce hypothalamus, který sleduje obsah glukózy v krvi jede v režii Vaší mysli, tak Vám v tom nebráním, ale věřte, že Vám to čest nečiní. .

Odpovědět


Re: Re: Predčasné závery

Marek Holub,2023-03-04 18:17:05

Víte, ale ono není až tak důležité, co produkuje hypothalamus v závislosti na hladině cukru v krvi (tedy je, ale zdaleka ne pouze) protože psychický stres dokáže vyprodukovat mnohonásobně vyšší hladiny než pár hodin hladovění. Pro myš je 8 hladovění nesrovnatelně delší úsek na cestě ke smrti hladem než pro člověka a tudíž větší stres.

Odpovědět


Re: Re: Predčasné závery

Vladimír Zauska,2023-03-05 17:29:09

Nezlobte se, ale nepochopil jste mé sdělení. Upozorňoval jsem, že k stresu z hladu se v pokusu nemalou mírou přidával stres psychický: myši prostě nevěděli, proč nedostali nažrat, kdy znovu něco dostanou a jestli vůbec... To je velký rozdíl proti cíleně hladovějícímu člověku, který ví, že má situaci pod kontrolou a když se rozhodne, může hladovění kdykoliv ukončit. Že psychický stres cestou kortikoidů ovlivňuje imunitu, je dávno známo a tak je otázkou, co naši výzkumníci vlastně měřili- zda dopad hladovění, nebo dopad psychického stresu u zvířat, kterým byly najednou odepřeny jejich pravidelné krmní dávky.

Odpovědět

na odľahčenie

Martin Smatana,2023-03-04 09:00:24

Hladová diéta

07:00 – 07:30 - raňajky
07:30 – 10:00 - hladujem
10:00 – 10:30 - desiata (v češtine "svačina")
10:30 – 12:00 - hladujem
12:00 – 12:30 - obed
12:30 – 14:00 - hladujem
14:00 – 14:30 - druhý obed
14:30 – 16:00 - hladujem
16:00 – 16:30 - olovrant * (v češtine tiež "svačina")
16:30 – 19:00 - hladujem
19:00 – 19:30 - večera
19:30 – 22:00 - hladujem
22:00 – 22:30 - druhá večera
22:30 – 24:00 - hladujem
00:00 – 00:30 - malé nočné občerstvenie
00:30 – 07:00 - hladujem

* etymológia slova „olovrant“ je nejasná, zrejme má pôvod v nemeckom „halberabend“ - „polovečer“

Odpovědět


Re: na odľahčenie

Pavel Gašperík,2023-03-04 13:04:42

ku tomu olovrantu - v trnavskom dialekte sa tento čas konzumácie jedla označuje ako "nešpor" alebo "nešporujeme "... Evokuje to niečo v zmysle , aspoň mne ta tak znie , že "nešetríme" ..
Inak sa hovorí , že ked máš hlad, tak sa napi , tvrdí sa , že hlad je prezlečený smäd...

Odpovědět


Re: Re: na odľahčenie

Ivo Lyčka,2023-03-04 16:25:22

A není to odvozeno od nešpor, což byly modlitby někdy navečer?

Odpovědět


Re: na odľahčenie

Marek Holub,2023-03-04 18:21:13

Ve slovenkých seriálech si nelze nevšimnout obrovského množství "čechysmů" (v české tvorbě nenarazíte na žádné), nešlo by zde také nějaký použít?

Odpovědět


Re: Re: na odľahčenie

Pavel Gašperík,2023-03-05 10:33:58

Aj , aj . Wiki - Nešpor(y) znamená nárečovo aj olovrant. Nešpory alebo nešpor alebo (len v rímskokatolíckych textoch) vešpery (z gr. εσπερινός a lat. vesper) sú večerná bohoslužba v rímskokatolíckej cirkvi.

Odpovědět

A čo praľudia?

Martin Smatana,2023-03-04 08:57:09

Nepredpokladám, že naši predkovia lovci-zberači pred tisícmi rokov mali možnosť jesť tak pravidelne ako my, určite v ich živote často prichádzali obdobia nedostatku jedla a vynútený "pôst". Takže si dovolím tvrdiť, že sme evolučne prispôsobení znášať krátkodobý hlad bez trvalej ujmy na zdraví. Nie nadarmo máme schopnosť hromadiť v tele tukové zásoby. Dlhodobý hlad sa už na zdraví podpíše, ide len o to, či bez trvalej ujmy alebo nezvratne.

Odpovědět


Re: A čo praľudia?

Lenka Neveklova,2023-03-04 11:08:53

Té Vaší úvaze chybí jedna věc - a sice kolika let se dožívali. Jestli se ty nevratné problémy neprojevují až ve vyšším věku.

Odpovědět


Re: Re: A čo praľudia?

Martin Smatana,2023-03-04 11:34:55

To nemyslíte vážne. Chcete porovnávať dĺžku života praľudí vystavených drsným životným podmienkam (zima, mráz, kmeňové vojny, vysoké riziko úrazu a smrti pri love, choroby, parazity, absencia modernej medicíny) so súčasným človekom chovaným v bavlnke s plnými supermarketmi jedla a so zdravotnou starostlivosťou s využitím najmodernejšej vedy?

Odpovědět


Re: Re: Re: A čo praľudia?

Lenka Neveklova,2023-03-04 13:14:13

Neutíkejte od tématu. Zkuste se vrátit a zamyslet se nad tím, že většina imunitních chorob nabírá na progresi v pozdějším věku. Mnohem déle, než se dožívali naši předci. Takže pokud je tu poznatek vztahující se ke zvýšenému riziku problémům s imunitou a rakovinou ohrožující nás ve věku, kterého se předci nedožívali, je argument, který jste uvedl poněkud mimo mísu. Čtenář si to jistě přebere, já již na Vaše další zavádějící výplody nebudu reagovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A čo praľudia?

Martin Smatana,2023-03-04 21:19:41

Problémy s imunitou a rakovinou vo vyššom veku sú všeobecne známa vec a súvisia s prirodzeným procesom starnutia, opotrebovania organizmu, s geneticky naprogramovanou dĺžkou života buniek v zmysle hornej hranice počtu delení, atď. Takže nenapísali ste nič nové, čo by čitatelia Osla už dávno nevedeli.
Nepredpokladám, že by sa za niekoľko tisícročí zmenila (zvýšila) geneticky naprogramovaná dĺžka života ľudí, myslím si, že praľudia tiež mali potenciál dožívať sa 70 - 90 rokov, ale umierali mladší kvôli vojnám, úrazom, občasným hladomorom, chorobám (ktoré pripisovali zlým duchom). Nevidím dôvod meniť názor na to, že na občasnú hladovku sme evolučne a metabolicky prispôsobení.

Ale napadla mi ešte jedna vec, a to sú stravovacie návyky. Dovolím si tvrdiť, že inak bude na hladovku reagovať človek na uhľohydrátovej strave (rozhádzaný glykemický index atď.) a inak človek na strave bohatej na tuky, tzn. na ketogénnej diéte. Praľudia pred zavedením pestovania obilia sa približovali skôr k tej ketogénnej diéte. Čo keby sa odborníci skúmajúci vplyv hladovky na imunitu pozreli aj na toto?

Na záver - nie som si istý, či je možné výsledky z tohto konkrétneho výskumu na myšiach prenášať na ľudí, už len z toho dôvodu, že myš má oveľa rýchlejší metabolizmus, srdce jej bije rýchlejšie, žije kratšie, jej život ubieha úplne iným tempom ako život človeka.

Zaujímavý článok, aj keď nie vo vedeckom časopise:
https://hnonline.sk/style/gastro/1682178-vedci-prisli-na-to-co-moze-za-nas-vlci-hlad-vysvetlenie-je-celkom-jednoduche-mozog-nas-klame

Odpovědět

Veda

Rio Malaschitz,2023-03-03 21:34:04

Bohužial sa veda stáva stále viac amatérskou. Články v časopis recenzenti posudzujú stále povrchnejšie, závery sa robia s veľmi malých dát a často sú veľmi úzko zamerané a nevšímajú si celok.

K uvedenému článku len dve poznámky.

1. K štandardnej prerušovanej diete existuje pomerne veľa vedeckých štúdií, ktoré popisujú pozitívne zdravotné účinky. Nie len úpravu hmotnosti. A tiež to bolo na tomto webe spomenuté.

2. Warrior Dieta ale nie je úplný pôst. Máte počas dňa jesť malé množstvá ľahkého jedla (ovocie, zelenina, vajíčko, polievka a pod.). A hlavné jedlo iba neskoro večer. Takže to nemusí byť presne to, čo robili tým myšiam.

Odpovědět

Přání otcem myšlenky?

Mintaka Earthian,2023-03-03 21:08:35

RE: 90% pokles leukocitů v krevním řečišti, následovaný dalším úbytkem.

Jak to ti hladovějící mohou vůbec přežít, aby po pár dnech nebyli zahlceni viry, bakteriemi, plísněmi a houbami.

Poznatek je to zajímavý, ale není trochu "nevědecké" vyvozovat na základě tak malého výzkumu, tak silná vyjádření?

Odpovědět


Re: Přání otcem myšlenky?

Florian Stanislav,2023-03-03 23:36:20

Monocyty u zdravého dospělého člověka tvoří 3–8 % z celkového počtu leukocytů.

Odpovědět


Re: Re: Přání otcem myšlenky?

Mintaka Earthian,2023-03-05 16:20:43

Díky za opravu leuko/mono.

Odpovědět


Re: Přání otcem myšlenky?

Josef Pazdera,2023-03-04 13:45:48

Tak tak, monocytů je v řečišti málo a jak Stanislav píše jen okolo těch pěti procent. Možná stojí za to dodat, že i když monocytů je málo, není radno jejich potřebu podceňovat. Ony totiž mají jedinečnou možnost přecházet z krve do tkání a tam se přetvářet v jiné veledůležité buňky. Ty tam nějakou dobu přežívají i když už v krvi jich koluje jen mála. Nedávné poznatky nám říkají, že monocyty se nepřeměňují jen v makrofágy a nebo buňky dendritické ale že dávají vznik i další subtypy. Pokud jde o účel monocytů, tak nejde jen o vychytávání mikrobů po jejich přeměně v makrofágy. V tkáni přetvořené monocyty hrají rozhodující roli i v tom, jak se budou chovat jiné buňky v tkáních - a jak se budou vyvíjet zánětlivé reakce,… Monocyty můžeme považovat tak trochu za učitele, kterých také není ve společnosti mnoho, ale vyplatí se je mít. Jejich nedostatek se časem vymstí.

Odpovědět

8 hodinový pôst raňajky nevynecháva

Štefan Ürge,2023-03-03 15:20:02

Rád by som vedel ako to funguje keď sa raňajky nevynechajú, je sa normálne ale v rámci tých ôsmych hodín, teda raňajky o 8.00 a večera do 16.00, kedže toto neskúmali a vyvodili obecné závery. No a ide o pravda o myši.

Odpovědět


Re: 8 hodinový pôst raňajky nevynecháva

Štefan Ürge,2023-03-03 15:22:22

oprava 8+16 hodinový som chcel napísať

Odpovědět

čím méně je v hospodě hasičů tím lépe hospoda hoří.

Michal G,2023-03-03 14:54:00

Máme zde první studii, která nám popsala tento mechanizmus, který se spolupodílí na fungování imunitního systému jako celku. Paráda. Ale vyvozovat z toho závěr, že přerušovaný půst je kontraproduktivní, je řekl bych velice neprofesionální. Imunitní systém jako celek a jeho fungování se nedá popsat pouze tímto jedním mechanizmem a o jeho celkové funkci sám o sobě vlastně nic nevypovídá. Já jsem si třeba všiml, že když jdu večer spát, tak během spánku mi klesá mozková aktivita (moc už toho nevyšpekuluju), kvůli spánku tedy v součtu vlastně hloupnu:)

Odpovědět

De purgationibus

Pavel Gašperík,2023-03-03 14:22:47

Ako doplnok pôstu môže slúžiť aj malá útla knižočka "Regimen sanitatis salernitatum" (asi netreba prekladať) ,ktorá v sebe skrýva rôzne návody ako okrem pôstu primäť telo ku zdraviu , napríklad je tam kapitola " De purgationibus " - " O počišteních tela aneb klystéřích " (Purgáciou sa myslí aj zvracanie ) Píše sa tam : ..."je dobré dvakráte každého měsíce se dáviti a to po dva dny poráď" , aj nasleduje návod : " čím byšte svúj žalúdek k dávení ponuknouti mohli " (nasleduje magistraliter recept )... Ovšem , je tam aj upozornenie : "Qui corpore bene habent , hos purgare periculosum est " (pre latinsky menej zdatných - kto je dobre na tele /myslí sa obézny/ toho je nebezpečné sa čistiť ... pokial by mal niekto záujem o klystýr , sú tam aj recepty ...

Odpovědět

CO platí pro myši, nemusí platit pro lidi

Richard Vacek,2023-03-03 13:30:05

Několikahodinový půst může být pro drobnou myš větším zásahem, než pro člověka, u kterého jsou třeba po dávných obdobích hladomorů vyselektováni jedinci hladu odolní.

Odpovědět


Re: CO platí pro myši, nemusí platit pro lidi

Josef Pazdera,2023-03-04 14:05:20

Váš argument je rozumný, ale přesto nemusí být správný. Pokusím se to vysvětlit na tom, co vedlo vědce k tomu, že si vybrali jako pokusné zvíře myšky. Ony totiž myší organismus je hodně prostudovaný a tak je známo, že ty myší monocyty jsou podobné těm lidským i co do jejich funkcí a jejich chování. Například myší zánětlivé monocyty (CX3CR1 low , CCR2 pos , Ly6C high , PD-L1 neg) jsou ekvivalenty lidských (CD14 ++ CD16 − monocytů). Jiné myší monocyty (CX3CR1 high , CCR2 neg , Ly6C low , PD-L1 pos) jsou zase ekvivalenty lidských makrofágů (CD14 + CD16...).a tedy také jejich ovlivnění zánětlivých procesů,... Abych to neprotahoval - co do vlivu na imunitu je hodně pravděpodobné, že to, co pozorovali na myších, bude platit i pro lidi.

Odpovědět


Re: Re: CO platí pro myši, nemusí platit pro lidi

Marek Holub,2023-03-04 18:29:23

Ony se podobně chovají ve smyslu své funkce nikoli nefungování. Tady se ale mluví o hormonální reakci na úrovni celého organismu, na kterou pak reagují monocyty. A je naprosto logické, že organismus myši reaguje nesrovnatelně intenzivněji na 8 hodin hladu než člověk, protože to je pro myš nesrovnatelně víc ohrožující. Člověk dokáže pokud je mladý a zdravý hladovět až 40 dnů než zemře, to je myš už měsíc mrtvá a přestává smrdět.

Odpovědět


Re: Re: Re: CO platí pro myši, nemusí platit pro lidi

Josef Pazdera,2023-03-04 20:46:12

Už jsem tu v diskusi nechtěl smrdět, ale slibuji, že už naposled: S tím, že není stres jako stres samozřejmě lze souhlasit. Problém je v něčem jiném. Že pokles monocytů imunitě škodí je dobře známo i z jiných prací a je nezpochybnitelný. To, že hladovění navozuje stres také nelze zpochybnit. O čem lze vést polemiku je, jak by musel být stres „malý“ aby neměl vliv na pokles monocytů. A také jak malý pokles monocytů již imunitní obraně škodí a jaký už ne. Podle toho, co o fyziologických procesech a podobnostech myšího a lidského organismu víme, je v tuto chvíli rozumnější předpokládat, že nepůjde o skokovou záležitost, ale že i menší stres bude nějaký pokles monocytů navozovat (byť jen menší měrou), a tudíž také že nějakou odpovídající měrou bude imunitnímu systému škodit. Osobně se mi to zdá logické, stejně jako autorům studie. Jsem si vědom, že existuje celá řada studií propagující prospěšnost různých typů hladovění a proto že i praktikujících i jejich příznivců že je nespočet. Článek si neklade za cíl někoho zviklat ve víře, že mu půst prospívá. Je jen upozorněním na něco, co před několika dny ještě nikdo netušil.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: CO platí pro myši, nemusí platit pro lidi

Pavel Gašperík,2023-03-05 08:05:59

Článok je dobrým pripomenutím alarmujúceho nárastu nadhmotnosti a obezity v našej populácii .
Každý môže vedieť na čom je , keď si stanoví svoj tzv BMI /body mas index/.Normálna telesná hmotnosť je medzi BMI 20 a 25 , v rozmedzí 25 až 30 je nadváha , medzi 30 až 40 je obezita a nad 40 je ťažká obezita . BMI sa vypočíta vydelením hmotnosti druhou mocninou výšky .
Nárast obezity , ktorá je veľmi závažným rizikovým faktorom množstva ochorení , z ktorých asi najzávažnejšie je nárast zhubných ochorení,najmä kolorektálneho karcinómu , tzv.metabolického syndrómu združujúci obezitu, hypertenziu, poruchu metabolizmu glycidov a lipidov .Tzv "smrtelné kvarteto "... Preto je dobré , prvým krokom je vôbec uvedomenie si , že je potrebné so svojou hmotnosťou niečo robiť . Najdôležitejší fyzikálny zákon je pri korekcii obezity zákon zachovania hmotnosti a energie . To znamená, že ak má byť boj s obezitou úspešný , mal by prevažovať výdaj energie nad jej príjmom ...

Odpovědět

Pavol Hudák,2023-03-03 13:14:32

Vzdy potesi, ked kazdy vyskum odporuje tomu predoslemu :) V poslednom case mam pocit ze je to skor pravidlo ako vynimka.

Odpovědět


Re:

David Nečas,2023-03-06 18:29:47

Jestliže za výzkum považujete věci, které se dostanou do médií, tak to ani jinak být nemůže. Je vždy třeba vyvolat kontroverzi. Na zpřesnění, potvrzení nebo detailnějším rozboru engagement nenaženete…

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace