Největší ornitopod všech dob  
…aneb Giganti mezi kachnozobými dinosaury

Hadrosauridi rodu Edmontosaurus mohli představovat jedny z největších známých suchozemských živočichů všech dob, které z hlediska rozměrů výrazně překonávali už jen obří sauropodní dinosauři. Zde moderní rekonstrukce dospělého edmontosauřího jedince NDGS 2000 („Dakota“) s přibližnou původní texturou kůže. Kredit: Natee Puttapipat; Wikipedia (CC BY 4.0)
Hadrosauridi rodu Edmontosaurus mohli představovat jedny z největších známých suchozemských živočichů všech dob, které z hlediska rozměrů výrazně překonávali už jen obří sauropodní dinosauři. Zde moderní rekonstrukce dospělého edmontosauřího jedince NDGS 2000 („Dakota“) s přibližnou původní texturou kůže. Kredit: Natee Puttapipat; Wikipedia (CC BY 4.0)

Je poměrně dobře známou skutečností, že největšími dinosaury po rekordních sauropodech, dosahujících délky až kolem 40 metrů[1] a hmotnosti blížící se stovce tun[2], byli nejspíš obří druhy kachnozobých dinosaurů, tedy hadrosauridů[3]. Tito evolučně úspěšní býložravci z období pozdní křídy tak představují nejen největší ptakopánvé dinosaury a zároveň ornitopody, ale s výjimkou sauropodů nejspíš i největší suchozemské živočichy všech dob (překonávající svými rozměry možná i obří kenozoická paraceratéria[4] a největší známé chobotnatce[5]). Nejčastěji bývá za velikostního rekordmana mezi hadrosauridy označován čínský druh Shantungosaurus giganteus, jehož největší známé exempláře představují jedince dlouhé kolem 14 metrů a vážící asi 13 až 17 tun, možná i více.[6] Šantungosaurus je ale známý jen na základě pětice nekompletně dochovaných kosterních exemplářů, z nichž například paratyp GMV 1780-2 skýtá stehenní kost dlouhou 1,65 metru. „Zhuchengosaurus maximus“, který je pravděpodobně jen dalším exemplářem šantungosaura, má stehenní kost dlouhou 1,7 metru, což odpovídá celkové délce těla přes 13 metrů.[7] Objevují se také informace o fragmentárně dochovaných exemplářích s femurem dlouhým 1,8 metru a celkovou délkou patrně přes 14 metrů, jedna zatím nepopsaná stehenní kost má měřit dokonce rovné 2 metry (délka těla až 16 metrů). Jinak je délka čínského hadrosaurida ze stratigrafické skupiny Wang-šʼ odhadována asi na 14 až 16,6 metru, hmotnost pak na 10 až 17,4 tuny.[8] Podobně velkým obrem byl ale také severoamerický příbuzný šantungosaura, Edmontosaurus.[9] Běžně tento kachnozobý dinosaurus dosahoval délky „jen“ kolem 9 metrů a hmotnosti asi kolem 5 tun, některé fragmentárně dochované exempláře však dokazují, že edmontosauři byli možná stejně velcí jako jejich východoasijské protějšky.

 

Mezi největší dnes známé kachnozobé dinosaury patří i mexický lambeosaurid druhu Magnapaulia laticaudus. Na základě kosti pažní dlouhé přes 80 cm je dnes délka tohoto hadrosaurida odhadována asi na 12,5 metru a jeho hmotnost zhruba na 8 tun. Kredit: Kenneth Carpenter; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Mezi největší dnes známé kachnozobé dinosaury patří i mexický lambeosaurid druhu Magnapaulia laticaudus. Na základě kosti pažní dlouhé přes 80 cm je dnes délka tohoto hadrosaurida odhadována asi na 12,5 metru a jeho hmotnost zhruba na 8 tun. Kredit: Kenneth Carpenter; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

 

Dva zatím největší známé exempláře edmontosaura mají přezdívky „Becky’s Giant“ (v překladu „Beckyin obr“, část maxily s označením MOR 1609), obří ocasní část páteře je zase známá jako „X-rex“, oficiálně pak MOR 1142. Tento exemplář představuje nejen kaudální část osové kostry, ale také oblast pánve a kostry zadních končetin o celkové délce 7,6 metru. Když porovnáme tuto část kostry s kostrou AMNH 5730 v Americkém přírodovědeckém muzeu v New Yorku (jejíž ocasní část měří na délku 4,79 metru), pak za předpokladu stejných proporcí musel „X-rex“ měřit celkově asi 14,9 metru. Oba gigantičtí edmontosauři z Montany tedy nejspíš dosahovali délky v rozmezí 14 až 15 metrů (jen lebka MOR 1609 byla podle odhadů dlouhá asi 173 až 185 cm) a jejich hmotnost byla odhadnuta zhruba na 11,6 až 14,0 tuny.[10] Podle amerického badatele Gregoryho S. Paula byl dle současných fosilních dokladů o trochu větší čínský šantungosaurus, dosahující délky 15 metrů a hmotnosti 13,5 tuny. Největší známé exempláře edmontosaurů (druh E. copei) pak podle něj měří asi 14 metrů a váží rovných 13 tun. Paul se také domnívá, že mnohem menší druh Edmontosaurus regalis zřejmě nepřesahoval délku 9 metrů a hmotnost 4 tuny.[11] Existují nicméně i další vyzyvatelé v boji o titul největšího známého kachnozobého dinosaura.

 

Přehled několika obřích hadrosauriformů, z nichž největším (červená silueta) je druh Shantungosaurus giganteus z Číny. Tento obří kachnozobý dinosaurus mohl dosahovat délky přes 15 metrů a hmotnosti přes 17 tun. Kredit: Slate Weasel; Wikipedia (volné dílo)
Přehled několika obřích hadrosauriformů, z nichž největším (červená silueta) je druh Shantungosaurus giganteus z Číny. Tento obří kachnozobý dinosaurus mohl dosahovat délky přes 15 metrů a hmotnosti přes 17 tun. Kredit: Slate Weasel; Wikipedia (volné dílo)

Jedním z nich byl „Lambeosaurus laticaudus“, popsaný Williamem J. Morrisem roku 1981 z území mexického státu Baja California.[12] Podle původních odhadů se mělo jednat o giganta dlouhého 15 až 16,5 metru a vážícího přibližně 8 tun (některé mnohem odvážnější odhady ale tomuto dinosaurovi přisuzovaly hmotnost až 23 tun!). V roce 2012 byla nicméně publikována revize fosilního materiálu a v jejím rámci byl stanoven nový rod Magnapaulia.[13] Odhad délky magnapaulie byl při tom snížen na 12,5 metru, a to zejména na základě délky pažní kosti tohoto dinosaura, činící 80,3 cm. Hmotnost mexického dinosaura pak měla činit asi 8600 kg, ačkoliv již zmíněný Paul pro něj uvádí „pouze“ údaje 9 metrů a 4000 kg.[14]

 

Dalším vážným kandidátem by mohl být čínský „Huaxiaosaurus aigahtens“, formálně popsaný v roce 2011.[15] Se stehenní kostí dlouhou až 172 cm, kostí holenní o délce až 147 cm a kostí pažní dlouhou až 98 cm mohl tento hadrosaurid představovat zvíře dlouhé podle různých odhadů 13 až 18,7 metru a vážit až kolem 20 tun! Jen samotné kratší přední nohy byly dlouhé 2 metry. Reálnější odhad hmotnosti tohoto titána se však pohybuje spíše mezi 7 a 15 tunami. Zmíněný kosterní exemplář však ve skutečnosti nejspíš náleží do druhu Shantungosaurus giganteus, podobně jako je tomu i v případě druhu „Zhuchengosaurus maximus“. Dalšími giganty byli také původci obří kostry rodu Saurolophus v Muzeu paleontologie v mongolském Ulánbátaru a některé jiné dosud nepopsané exempláře kachnozobých dinosaurů známé z území Severní Ameriky i Východní Asie. Možná největším známým hadrosauridem ale mohl být takzvaný „Fruitland Giant“ („Obr ze (souvrství) Fruitland“). Pod tímto názvem se skrývají obří fosilní stopy blíže neidentifikovaných hadrosauridů dlouhé 87 až 94 centimetrů, které mohly patřit kachnozobému dinosaurovi ještě většímu, než je šantungosaurus nebo edmontosaurus. Tyto stopy byly popsány v letech 2003 a 2011 z oblasti pánve San Juan v Novém Mexiku a jejich stáří činí asi 76,3 až 75 milionů let.[16]

Ze souvrství Fruitland přitom známe kosterní fosilie spíše středně velkého lambeosaurina druhu Parasaurolophus cyrtocristatus a dále dosud nepopsané hadrosauridy, z nichž jedním je i původce obřích stop. Výška hřbetu v pánevní oblasti u původce jedné velké stopy činí dle odhadu autorů popisu celých 472 cm, což je podstatně více než například u typového exempláře druhu Shantungosaurus giganteus.[17] Je také prakticky jisté, že fosilní pozůstatky těch úplně největších kachnozobých dinosaurů nikdy neobjevíme. Nezbývá nám než doufat, že někde na světě se v horninách pozdně křídového stáří stále nacházejí dobře zachované zkameněliny kolosálního dvacetitunového hadrosaurida, o němž nyní ještě nemáme ani ponětí…


Napsáno pro weby DinosaurusBlog a OSEL.

 

Short Summary in English: Ornithopods were mostly small to medium-sized dinosaurs. Some later forms became much larger, although never rivalled the size of the giant long-necked sauropods that they partially supplanted. Still, some giant species became as big as a medium-sized sauropods. The very largest, such as Shantungosaurus and Edmontosaurus, were as heavy as three or four elephants and grew to over 15 meters in length.

 

Odkazy:

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/s/shantungosaurus.html

https://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_e/edmontosaurus.php

https://www.dinochecker.com/gallery/magnapaulia.php

https://eartharchives.org/articles/edmontosaurus-the-great-american-duckbill-dinosaur/index.html

https://www.mindat.org/taxon-8462274.html

 


 

[1] Curtice, B. (2021). New Dry Mesa Dinosaur Quarry Supersaurus vivianae (Jensen 1985) axial elements provide additional insight into its phylogenetic relationships and size, suggesting an animal that exceeded 39 meters in length. (PDF).

[2] González Riga, B. J.; (2016). A gigantic new dinosaur from Argentina and the evolution of the sauropod hind foot. Scientific Reports. 6: 19165.

[3] Xing, H.; et al. (2014). Comparative osteology and phylogenetic relationship of Edmontosaurus and Shantungosaurus (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Upper Cretaceous of North America and East Asia. Acta Geologica Sinica-English Edition. 88 (6): 1623–1652.

[4] Fortelius, M.; Kappelman, J. (1993). The largest land mammal ever imagined. Zoological Journal of the Linnean Society. 108: 85–101.

[5] Larramendi, A. (2016). Shoulder height, body mass and shape of proboscideans. Acta Palaeontologica Polonica. 61.

[6] Benson, R. B. J.; et al. (2014). Rates of Dinosaur Body Mass Evolution Indicate 170 Million Years of Sustained Ecological Innovation on the Avian Stem Lineage. PLoS Biology. 12 (5). e1001853.

[7] Zhao, X.; et al. (2007). Zhuchengosaurus maximus from Shandong Province. Acta Geoscientia Sinica. 28 (2): 111–122.

[8] Benson, R. B.; et al. (2018). Cope’s rule and the adaptive landscape of dinosaur body size evolution. Palaeontology. 61: 13–48.

[9] Wosik, M.; Evans, D. C. (2022). Osteohistological and taphonomic life-history assessment of Edmontosaurus annectens (Ornithischia: Hadrosauridae) from the Late Cretaceous (Maastrichtian) Ruth Mason dinosaur quarry, South Dakota, United States, with implication for ontogenetic segregation between juvenile and adult hadrosaurids. Journal of Anatomy. 241 (2): 272–296.

[10] Viz odkaz https://thesauropodomorphlair.wordpress.com/2021/02/10/size-of-the-duck-titans/

[11] Paul, G. S. (2016). The Princeton Field Guide to Dinosaurs (2nd Edition). Princeton University Press, str. 330-333.

[12] Morris, W. J. (1981). A new species of hadrosaurian dinosaur from the Upper Cretaceous of Baja California: ?Lambeosaurus laticaudus. Journal of Paleontology. 55 (2): 453–462.

[13] Prieto-Márquez, A.; et al. (2012). Dodson, P. (ed.). The lambeosaurine dinosaur Magnapaulia laticaudus from the Late Cretaceous of Baja California, Northwestern Mexico. PLOS ONE. 7 (6): e38207.

[14] Holtz, T. R., Jr.; Rey, L. V. (2007). Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages (Aktualizovaný internetový dodatek, str. 47). New York: Random House.

[15] Xijin, Z.; et al. (2011). Huaxiaosaurus aigahtens. Geological Bulletin of China. 30 (11): 1671–1688.

[16] Bell, P. R. (2011). Cranial Osteology and Ontogeny of Saurolophus angustirostris from the Late Cretaceous of Mongolia with Comments on Saurolophus osbornifrom Canada. Acta Palaeontologica Polonica. 56 (4): 703–722.

[17] Ji, Y.; et al. (2011). Systematics, behavior and living environment of Shantungosaurus giganteus (Dinosauria: Hadrosauridae). Acta Geologica Sinica (English Edition). 85 (1): 58–65.

Datum: 29.03.2023
Tisk článku


Diskuze:

Obří hadrosauridi

Tomáš Novák,2023-03-30 11:32:27

Osobně věřím, že u některých hadrosauridů mohly vzniknout adaptace pro nabytí obřích rozměrů, jako jsou zmohutněné končetiny, osová kostra apod. Ale i tak bych tipoval, že jejich hmotnostní maximum bude kolem 20 tun :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz