Test pro studenty z chemie  
Otázka: "Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?" , University of Washington

 

Robert Boyle (1627 - 1691) byl irský filosof, fyzik a chemik .

Většina studentů napsala své  domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a  zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal  toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota  pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do  pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že  duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše.

Pro  představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství  v dnešním světě.
Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve,  přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé  nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do  pekla.

 

Kniha: "Chlad".

Na  základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste . Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší.

 

To  nám dává dvě možnosti:

1)  Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše  do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

2)  Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak  budou klesat, až peklo zmrzne.

Která z možností je správná?  Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve  bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo.

Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach, můj Bože!"

Student Tao Nareb  jako jediný dostal 10 bodů.

Autor:
Datum: 26.05.2005 16:06
Tisk článku

Související články:

Věda na titulních stránkách     Autor: Jaroslav Petr (08.07.2009)
Bludné balvany za rok 2006     Autor: Redakce (13.03.2007)
Vznikla Církev hudby     Autor: Jindřich Solovej (01.04.2006)
Český rozhlas Regina     Autor: Hubert Herrmann (22.04.2005)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace