Bludné balvany za rok 2006  
Slavnostní předání cen Jiřím Grygarem a jeho družinou.


 

Mateni veřejnosti je činnost, která se nevyhýbá ani našim končinám.  Těm nejlepším z nejlepších uděluje Český klub skeptiků Sisyfos cenu bludné kameny. Jiří Grygar a jeho družina letos vyhlásili následující vítěze.

Bronzový balvan v kategorii jednotlivců získal  MVDr. Josef Staněk za objev a aplikace originální jasnovidecké metody historického bádání. V jeho knize lze nalézt zmínky o zajímavých badatelských metodách. Kupříkladu dosud neznámé místo konání jisté bitvy bylo zjištěno metodou automatické kresby. Nepřístupné korunovační klenoty zkoumal autor tak, že se za nimi vypravila jeho duše ve stavu dočasného odpoutání od těla. Nelze zde vylíčit všechna překvapivá zjištění, k nimž náš laureát dospěl. Vezměme namátkou některá hesla z obálky zmíněné knihy: Sámo nebyl kupec. Přemysl nebyl zemědělec. Za vraždou svatých Ludmily a Václava nestála Drahomíra. Národní obrození bylo skutečným zázrakem. První republika byla duchovním krachem…

 

 

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců si odnáší  Mgr. Jiří Čehovský. Cena mu byla udělena za  zásluhy o rozvoj homeopatie v ČR, vydávání homeopatické literatury, nezištnou léčbu lidí i rostlin a za objev homeopatické metody autopatie. Jak napsal v jedné své knížce podařilo se mu homeopaticky vyléčit ořech zlomený větrem. Po vichřici mu upadla třetina koruny, začal rychle chátrat, plody byly nekvalitní, listy skrvnité. Vyšel tedy z úvahy, že plody ořechu připomínají škebli. Homeopatickým lékem vytvořeným ze škeble je Calcarea carbonica. Potíže lidí konstitučního typu odpovídajícího tomuto léku jsou často zhoršeny větrem. Jsou to lidé, kteří rádi setrvávají na jednom místě, tam, kde se cítí doma - jako strom. Na základě této geniální úvahy pod kůru stromu vsunul do jakési kapsičky vyříznuté nožem tabletku Calcarea carbonica v ředění C 30. Chátrání stromu se zastavilo, dutiny se částečně zatáhly. Je to už asi devatenáct let a strom je stále v pořádku a odolal už mnoha vichřicím. Pokud máte doma ořech, radí Jiří Čehovský, zkuste to také.

 

Zlatý balvan v kategorii jednotlivců získal Erich von Däniken za matení veřejnosti v oblasti historie, archeologie, medicíny, kosmonautiky a dalších oborů, a zejména za grandiózní nedůvěru ke schopnostem předků. Podle teorií pana Dänikena jsme výsledkem jakéhosi vesmírného experimentu, kdy se inteligentní mimozemšťané křížili s tupými pozemskými opicemi, aby získali inteligentní rasu, k osídlení Země.
Vlastně jsou to právě oni, tito Dänikenovi moudří a laskaví mimozemšťané – byť trochu fušeři -, kdo by měl dostat ten nejzlatější Bludný balvan. Vždyť matou lidstvo již předlouhá tisíciletí, kladouce mu k rozlousknutí nejrůznější záhady a tajemství.

 

Bronzový Bludný balvan  v kategorii družstev získává Společnost Noetis za vývoj a aplikace dispoziční prognostiky a neokybernetiky, nových, dokonalejších metod jasnovidectví.
Dispoziční prognostik neokybernetik podle materiálů firmy pracuje tak, že dokáže v lidském mozku, který je vlastně jakýmsi počítačem, zjistit dispozice k určitému konání a ty případně změnit - přeprogramovat. Takže neokybernetik nepředvídá co se má stát, ale jaké jsou dispozice, aby se to stalo. Jasnovidce pak předčí tím, že žádná věštba není ortelem se kterým by se nedalo nic dělat. Buď ty dispozice změní, aby se klient nepříznivé budoucí situaci vyhnul nebo zjistí jiné uspokojivé řešení. Například použít vlak místo letadla či auta.  Zjistit z lidských mozků lze i to, zda se k sobě lidé hodí. Případně je lze přeprogramovat tak, aby se k sobě hodili. Jak tvrdí společnost Noetis: Bez přispění jejich kvalifikovaných služeb si člověk životního partnera vhodně zvolit nedokáže. Kromě zjišťování a měnění budoucnosti vyhledává neokybernetik i škodlivá místa. Třeba Sorožka nad Rožňavou byla místem častých neštěstí, obvykle končících tragicky. Po úpravě dispozičním prognostikem neokybernetikem to pominulo. V lokalitě bylo předtím mimořádně silné škodlivé záření a většina řidičů reagovala okamžitým mikrospánkem. Kromě zrušení škodlivých záření vám může neokybernetik vyrobit amulet, který sílu škodlivých záření sníží.
Programovat lidské mozky lze i na dálku, neokybernetik z Ostravy jednou přeprogramoval ženu v Montrealu před infarktem.

 


Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev obdržel WIGOPOL – Mauerentfeuchtung-Systeme s pobočkou a výhradním dovozcem pro ČR: Rudolf Novák – WIGOPOL CZ za reklamu a prodej přístroje, který údajně vysušuje provlhlé zdivo. V reklamním letáku je barevná fotografie budovy pražského Národního divadla, kde se prý přístroj osvědčil. Leták však nepřiznává, že již jednou musela správa divadla nechat otlouct provlhlou a plesnivějící omítku v suterénu, a to již v době působení přístroje. Omítka nadále vlhne, i když stále pracuje přístroj umístěný technickou službou Wigopolu na nejvyšší místo pod kopulí budovy. Reklama však pokračuje. Přístroj je kovová krabička o rozměrech 30x23x9 cm s krátkou tyčkovou anténou. Napájení je ze sítě s napětím 230 V a s příkonem 8 W podle údajů Wigopolu. Přístroj vysílá mikropulzy.

 

Zvětšit obrázek
Letošní bludné balvany

Firma cituje objevitele elektroosmózy při popisu použité technologie. Elektroosmóza se využívá již desítky let pro odvodňování zemin, vysušování zdiva budov a v průmyslu pro odstranění vody ze zahuštěných suspenzí. Materiál určený k odvodnění musí být umístěný mezi dvě elektrody, materiálem probíhá slabý stejnosměrný proud o nízkém napětí a strhává s sebou i vodu. Koumáci z Wigopolu přišli na to, že žádnou anodu a katodu nepotřebují. Jejich přístroj prý působí na dálku. V technickém popisu přístroje je pravá superperla: Wigopol prý vyrobil přístroj, který způsobuje přepólování molekuly vody. Je firemním tajemstvím, jak přinutí proton na pozici vodíku, aby měl záporný náboj a jak nacpat kladné náboje do dvou sdílených elektronů u pozice kyslíku. Jak jinak si představit přepólovanou molekulu vody? Že by firma dokázala vytvořit antiprotony, pozitrony a z nich antivodu?

 

 

Zlatý Bludný balvan získala redakce časopisu Vesmír za mimořádně zdařilou propagaci nevědeckého myšlení  na stránkách přírodovědeckého časopisu.
Po několika nesmělých pokusech o postmoderní zmatení pojmů se redakce časopisu Vesmír konečně odhodlala v samém závěru roku 2006 k frontálnímu útoku na kritické vědecké myšlení. Z důvodů na první pohled záhadných zveřejnila na str. 689-90 v listopadu 2006 (ne)rozumnou provokaci vědeckého pracovníka Fyzikálního ústavu AV ČR Ing. Vladimíra Chába "Čintamani a ptáci, aneb o vědě a empirii". Článek Ing. Chába obsahuje pozoruhodné perly, například: „Jedna z firem, která vstoupila na náš trh, sanuje zdivo proti vzlínání netradiční metodou. Anténní systém je zavěšen v interiéru bez připojení na zdroj energie a firma zaručuje vysychání zdiva se zárukou na 20 let." Firma, kterou Vladimír Cháb tak, vehementně obhajuje, a jejíž sídlo v Rakousku dle vlastního vyjádření navštívil, se jmenuje Aquapol.
Firma obdržela bronzový Bludný balvan Sisyfa v kategorii družstev za r. 1999, když se jejími zákazníky stávali zejména nešťastní majitelé nemovitostí, poškozených za velké povodně v r. 1997. Podle vynálezce vysušovače zdiva na "principu magnetokinéze" Ing. Wilhelma Mohorna jeho přístroj údajně využívá přirozené energie geomagnetického pole k zatlačování vody ze staveb do Země.
Redakce Osla nemůže upírat právo udělit cenu tomu, komu se mručením členové komitétu Sysifa rozhodnou udělit. Je to jejich cena, jejich právo. Nicméně v případě Vesmíru se nám jeví, že to je tak trochu o tom, jako když Oslovi budete vytýkat jeho "Levné pneumatiky", které má vpravé liště. A tak je možné, že si příště pro svůj kámen půjdeme my.


 

Pramen: Sisyfos

Autor: Redakce
Datum: 13.03.2007 11:44
Tisk článku

Související články:

Věda na titulních stránkách     Autor: Jaroslav Petr (08.07.2009)
Vznikla Církev hudby     Autor: Jindřich Solovej (01.04.2006)
Test pro studenty z chemie     Autor: (26.05.2005)
Český rozhlas Regina     Autor: Hubert Herrmann (22.04.2005)Diskuze:

bludný balvan Vesmíru

css94381672,2007-03-27 13:40:13

ten bludnej kámen Vesmíru za ten článek dost dobře nechápu. cituji:
"Na naší scéně došlo k tomu, že firma má být odsouzena proto, že tři fyzikové rozhodli o nemožnosti
funkce přístroje na základě groteskního
popisu jeho fyzikálního principu."
Opakuji: v článku se kritizuje, že na základě směšného nefyzikálního popisu se rozhodovalo o účinnosti nebo neúčinnosti přístroje. Správně měl být proveden experiment, který by to objasnil -- toto je pointa toho článku. Firmy se "zastává" pouze v tom smyslu, že neexistují žádné hodnověrné informace, na jejichž základě by bylo možné rozhodnout o (ne)účinnosti toho přístroje. Nic míň, nic víc.

Odpovědět


čtenář Vesmíru

Jan Skácel,2007-04-05 22:23:00

Jezismarja, od tebe to fakt sedí. Vždyť ty jsi naletěl i na apríla. Tam jsi ze sebe udělal dost pěknýho magora. A kdopak jsi, anonyme, že tak horuješ proti Vesmíru? Naznač co si od tebe můžeme přečíst? Alespoň něco malinkatýho. Nebo jsi jako Zephir? Bez kouska cti, jen kritizovat za každou cenu a nic svého nepředvedeš? No schválně....

Odpovědět


nedorozumění?

css94381672,2007-04-15 12:57:16

nechápu. Já se Vesmíru zastávám. Autor článku se firmy vyrábějící ty zázračné přístroje nijak nezastává - jen kritizuje způsob rozhodnutí orgánů o tom, že ta firma je podvodná.
...osobně si myslím, že členové Sysifos ho nepochopili - jinak nechápu, za co Vesmír dostal bludný balvan.

Odpovědět

Balvan

Kuba,2007-03-22 12:03:35

Ještě mám v živé paměti článek pana Bakaláře vyšlý ve Vesmíru o jakémsi "utlačování" mužů. Není mi dodnes dost jasné, jak se na stránkách časopisu jako je Vesmír tohle (včetně původního článku) vůbec mohlo objevit. Následovalo několik dalších reakcí, které plnily stránky časopisu - jako např.
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6648
Pravda, redakce otiskla i seriál, který rozdíly mezi oběma pohlavími pěkně shrnoval - a tvářil se celkem vědecky - ale to byla jen chabá záplata na to, že se vůbec něco jako původní příspěvek (+reakce na něj) ve Vesmíru objevilo. Domnívám se, že tohle do vědeckého časopisu nepatří. Takže bych řekl, že ten balvan nebyl jen za nějaké obskurní zdivo.

Odpovědět


balvane

oblázek,2007-04-05 22:18:13

A co si můžeme kde přečíst od tebe? Anonomní vševěde?

Odpovědět

deák,dd aj

Pepa z depa,2007-03-19 15:11:09

Mýlím se,když z Vašich řádků pociťuji zášť,nenávist,pohrdání a nadávky a vulgaritu?Rád bych viděl Vaše chování v době inkvizice-zda byste byli lidumilní... .

Odpovědět


myšlenková totalita Sisyfů

pro Pepku a jeho depku,2007-03-20 12:54:59

Stará moudrost dí: Moudrý člověk je plný pochybností, kdežto hlupák je si vším jist.

Českého skeptika sdruženého ve spolku Sisyfos poznáte ihned jak otevře hubu - má totiž patent na rozum. Všichni ostatní jsou pro Sisyfa idioti (v pravém významu toho slova), jenom on má vždy, všude, za všech okolností Pravdu. Co nevidí (akupunkturní body a dráhy apod.) to kategoricky prohlašuje za nesmysl, šarlatánství, pověru.
Druhým charakteristickým rysem těchto rozumbradů je militantní nesnášenlivost k čemukoliv, co označí ve své nadutosti za nevědecké a to jenom proto, že se to neshoduje s jejich paradigmaty, nebo to ještě nemá oporu v teorii. Jakákoliv diskuse s nimi je marněním času, protože nejsou ochotni ani vyslechnout argumenty jiného, natož aby o nich uvažovali, nebo se snažili je blíže studovat. Diskuse s nimi je diskuse s hluchými primadonami. Chovají se přesně jako v nejhlubší totalitě komunisté - šmahem zavrhnou cokoliv, co by zpochybnilo jejich autoritu a co jim nehraje do karet. Soudruzi, proč chcete číst Chartu77? ÚV KSČ rozhodl, že je to blábol a basta!

Odpovědět


myšlenková totalita Sisyfů

Pepa z depa,2007-03-20 21:02:33

Nejsem členem ani obdivovatelem klubu Sisyfos.Myšlenkových totalit-i vědeckých-je nepřeberné množství.RNDr J.Grygar není podle mne ortodoxním křesťanem,ale je to pouze jeho věc-v co a jak mnoho věří.Asi není kreacionista,protože striktně věří v biologickou evoluci.Zajímalo by mne,kde jsou vyráběny akupunkturní jehly(zda pouze v několika továrnách- a zda se nad nimi modlí budhistický mnich... .)

Odpovědět

V tisku je víc a větších nesmyslů

brucoun,2007-03-19 09:32:41

Uznávám, že otištění zmíněného článku byl úlet Vesmíru nedůstojný. Více mne nadzvihlo, když svého času byla vložena do časopisu složenka na příspěvek nějakejm zelenejm. Přesto pro mne zůstává Vesmír jedním z posledních populárně vědeckých časopisů, kterým lze věřit. Důležité je, že ke všem sporným otázkám dává (a to dost důsledně) prostor pro diskusi. Je pak na nás čtenářích, jaký si uděláme o věci názor. A pokud jde o reklamy, bez těch se /bohužel) neobejdou ani vysokoškolské učebnice, jinak by publikace opravdu nebyly finančně dostupné pro běžného čtenáře odborných publikací.

Odpovědět

Levné pneumatiky kontra fyzika

Leo K,2007-03-15 18:58:49

...že to je tak trochu o tom, jako když Oslovi budete vytýkat jeho "Levné pneumatiky"...
To určitě ne. Bludné balvany jsou za úspěšné matení veřejnosti v dobře definovaných oborech jako např. fyzika, medicína aj. - prostě tam, kde laické veřejnosti scázejí informace. V případě článku Čintamáni... jde o bludy tvrdé ražby.

Odpovědět


web

Král Kojot,2007-03-18 00:17:23

Bylo by zajímavé založit novou kategorii bludných kamenů - za mlžení na netu. Nominovaných by bylo dost a dost. Kreáč Kábrt, Aštar Benda, ...

Odpovědět

Kamile,

Jakub,2007-03-15 15:26:16

proč tedy neodpovíte? zatím jste stihl hanět a na dotyz odpovědět opět hádankou...mě by také zajímaly vaše negativní zkušenosti...

Odpovědět


klidne

kamil,2007-03-15 21:22:40

ale prvni (a opravdu nevulgarni) prispevek, kde jsem pana Bxxxxxx jmenoval, mi smazali a navic nemam potrebu si vylevat srdce, ale dejte mi sem vas email, soukrome se do detailu rozepisu

Odpovědět


Prostě oběť

mustafa ibrahim,2007-03-16 04:04:45

Prostě jste oběť všude, kam se podějete. Ve Vesmíru na vás byli zlí, na Oslu na vás jsou taky zlí. Možná vám ubližují i sousedi, kolegové v práci a možná i celé lidstvo. Více než šest miliard na jednoho. Hnusná přesila. No to se nedivím. To máte vskutku těžký život. A asi je namístě otázka, kdo za to může. A jestli by nebylo namístě se juknout do vlastních řad.

Odpovědět


?

kamil,2007-03-16 05:03:38

Spise vy mate nejaky mindrak, ne? Psychologicky rozbor vam rozhodne nejde. Doufam ze do vesmiru pisete o necem jinem, cemu aspon trochu rozumite..

Odpovědět


pohoda

mustafa ibrahim,2007-03-16 07:42:21

Já jsem naprosto v pohodě. Jak říká jeden známý: Kdyby to bylo jen o trošku lepší, už bych to asi ani nevydržel. Do Vesmíru teď píšu velkou studii o bludných balvanech a bloudech. Inspirace je na i těchto webových stránkách dost a dost. Pokud se mi ta studie rozroste, asi ji vydám knižně. Máte u mě autorský výtisk.

Odpovědět


citaci

kamil,2007-03-16 15:05:32

jinych tedy mate dost. A ted nejakou vlastni mys mys myslenku, tam z prostoru mezi usima..., ale dam vam na to cas

Odpovědět

:)

Deedee,2007-03-14 17:00:24

Tohle mi přišlo dobrý, tak jen přidávám: hned první, co uvidíte na stránkách Sisyfa:

Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.
I když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.
(Albert Einstein)

to je ve spojení se současným děním dost dobrý, ne?
že by náhodička? :)

Odpovědět

je to škoda

Deedee,2007-03-14 16:34:57

No, od Vesmíru to rozhodně byla chyba, a to dost zásadní, vzhledem k postavení celkem odboného časopisu. Doufám, že to byl jen "úlet" někoho z redakce (a spíše jen z vedení, stejně šlo jen o prachy), a že se za to zbytek tvůrců Vesmíru pořádně stydí(ty co znám, tak ty teda jo!!!). Ale přesto s Vesmírem sympatizuju, jinak bych jen chválila(OK, ta cena by mohla být lepší, škoda jen, že nestačí k tomu, aby se nesnažilo vydělávat jinak). Uvidíme, co bude dál, snad to nebyla první vlaštovka změn...to by spíš byla pěkná vrána:)
Jo a Grygar (pardon, tituly se mi nějak pletou), se mi osobně moc nezdá, taky mi to, i vzhledem k předchozímu jednání(viz dopisování s Vesmírem, odpověď Honza Zrzavý) přijde spíš jako provokace, i když k nim dostal moc pěkný podnět. Ale časopisu to neuškodí,stejně (snad)sisyfovce nebere nikdo moc vážně, teda doufám...(o tom, kdo má na veřejnost větší vliv-Vesmír versus sisyfovci(promiň osle :))? rozhodně o Vesmíru ví mnohem víc lidí...)
mejte se hezky

Odpovědět


proc nebrat vazne

mcc,2007-03-14 19:22:21

Mate nejaky zajimavy argument proc sisyfovce nebrat vazne ? Nebo proste se vam jen nezdaji ?

Odpovědět

Vesmír a Blb

Petr,2007-03-14 11:26:25

Vesmír si to zasloužil plným právem. Nechal se koupit podvodníky z Aquapolu. Za reklamu v hodnotě 160 tisíc prodalo své jméno i zbývající pověst. Za ty peníze pak obhajovali nefunkční přístroj. Jak lze potom věřit časopisu, který se nechá koupit kdekým? Kdo jim zaplatí příště a co budou psát jak on píská?
Cháb vystupuje v marketingových materiálech Aquapolu. Je tedy jimi placen. A takový člověk pak píše články do Vesmíru? Dobře jim tak.

Odpovědět


Díky.

Přibylová,2007-03-14 14:35:15

Vesmír má určité renomé, proto je mnohem nebezpečnější, nechá-li se koupit k propagaci drahého a nefunkčního přístroje, než kdyby to udělal nějaký pokoutní plátek. Proto také dostal BlB, přestože zajisté existují časopisy, obsahující mnohem více nesmyslů. Ale o těch se to ví.

Odpovědět

Vážení...

Filípek,2007-03-14 10:32:44

...navrhuji udělit BB mně. Umím postavit stroj času (teoreticky)

Odpovědět


to je nic

brano,2007-03-16 18:53:33

To je nic. Ja viem postavit Perpetuum Mobile, ibaze nefunguje ani teoreticky. No nic idem to este domysliet...

Odpovědět

Ortodoxní křesťan Grygar plný záště a nenávisti

deák,2007-03-14 08:59:31

k jiným, nekonformním názorům je opravdu skvělou karikaturou tzv. věřícího člověka. Ještě že nežijeme v dobách svaté inkvizice, jinak by Grygar, Heřt, Zahradník, Nosková atd. neudělovali bludné balvany, ale rovnou upalovali na hranicích.

Odpovědět


hmmm

CC,2007-03-14 22:41:22

ta nosková je fakt divná, ale s grygarem sem mluvil a nezdál se být člověkem upalujícím jiné - ale možná sem se měl zeptat na oblíbenou značku sirek a bylo by to jinak :)

a čoveče, vy píšete taky jako magor

Odpovědět


magore CC, píšeš rychleji než přemýšlíš

dd,2007-03-16 13:28:34

Grygar již nemůže upalovat své odpůrce na hranici, protože nežijeme ve středověku. To ten pánbíčkářský blb ještě ví, na rozdíl od blba CC

Odpovědět

Upozornění

jdostalm,2007-03-14 08:46:51

Pro mnoho lidí bude tato cena upozorněním, že někde něco není v pořádku. Jedni si to budou myslet o BB jiní o Vesmíru. Inkriminovaný článek bohužel není veřejně dostupný, takže i pátrači budou mít mírný problém. Já zase nechci porušovat autoská práva. Přesto, že i mne rozčilují např. některé evidentně problematické oblasti homeopatie, tak zastávám názor, že proti objektivnímu výsledku experimentu lze sice argumentovat, hledat vysvětlení, ale nelze jej pominout, když je opakovatelný. Na druhou stranu se jisté skupiny šarlatánů schovávají za neobjektivní výsledky, které někdy jen přestírají. Ve zmiňovaném článku se objevily mimo jiné i tyto věty:

Optimistická zpráva na závěr. Česká firma de facto uzavřela smlouvu se stavební fakultou o společném měření účinku přístroje na vzlínání vody, které bude kupodivu placeno firmou. Neboť vysoušení historických budov a objektů bez chemie, podřezávání a injektáže je sen památkářů na jedné straně a noční můra řady sanačních firem na straně druhé.

Členové vědecké komunity by si však měli v plném rozsahu uvědomit, že jakožto státní zaměstnanci jsou odpovědni daňovým poplatníkům, což mimo jiné znamená učit a nestranně pomáhat, nikoliv odsuzovat a zesměšňovat.

První odstavec je příslibem, že by se to snad mohlo uvést na pravou míru (i když ani statisticky významný výsledek není důkazem, ale jen říká, že by se to nemělo brát na lehkou váhu), druhý pak ukazuje, že bychom se případně mohli bát relativizace vědy. Experimenty by se neměly dělat dodatečně a popřípadě brát jen ty vydařené. O tom je zase ve Vesmíru jiný článek

Odpovědět

Diamantový bludný balvan

lada,2007-03-14 06:55:04

by si měl udělit sám pan Grygar. Za neopakovatelné propojení vědy, skepse a víry, že existují bohové, jiné nadpřirozené bytosti a zázraky (tj. úkazy porušující přírodní zákony).

Odpovědět


asi těžko

Black,2007-03-16 08:16:20

Grygar svoje názory ohledně víry v Boha neprezentuje veřejně a nevydělává na nich. Takže se težko může dopustit matení veřejnosti a proto nemá na žádný bludný kámen nárok.

Odpovědět


Lada

Pepa z depa,2007-03-19 15:04:08

Stojíte pod jabloní a zachytíte do ruky padající jablko,které mělo dopadnout na zem.Neporušíte žádný přírodní zákon.Tentýž princip platí pro zázraky.Blíže si,prosím,prostudujte zodpovězené otázky RNDr Jiřího Grygara.Hodnotit les podle fotografie a vstoupit do stejného lesa a procházet se v něm-je rozdíl.Totéž podle mne je,vzdělávat se jednostranně(v mých studijních letech v socialisticé éře byl jedině správný vědecký světový názor a ostatní byly tmářské pověry).Vědecké názory se mění někdy dost pomalu,protože vedoucí vědečtí pracovníci se nechtějí kompromitovat změnou mylných názorů,na kterých budovali svoji kariéru.

Odpovědět

...blahopreju

jara cimrman,2007-03-13 17:50:26

....blahopreju vsem letosnim stastnym vitezum ....udeleni BB je co do dulezitosti znacne srovnatelne s Oscarem a Nobelovou cenou za svetovy mir a v poslednich letech tez za literaturu.....Vas Jara Cimrman

Odpovědět

A na příští rok dostane zlatý balvan kdo?

Colombo,2007-03-13 17:48:52

Budeš to TY, čtenáři:) za to, jak hloupě jdeš za stádem.

Odpovědět

ceny

vlček jiří,2007-03-13 16:42:35

A co pan profesor? Nemohl by ke svým čestným doktorátům dostat také cenu? Nebo se čeká,až vydá svoji knihou o klimatologii? Nicméně rozhodně by si pozornost zasloužil.

Odpovědět

Navrhuji kandidáta na Budný balvan pro příští rok

xx,2007-03-13 15:54:04

v kategorii družstev Mezivládní panel pro klimatickou změnu při OSN a v kategorii jednotlivců Alberta Gora s jeho filmem Nepříjemná pravda, oba za vyhlašování poplašných zpráv a bezpříkladné matení veřejnosti.

Odpovědět


panel

mcc,2007-03-13 19:16:54

A vy samozrejme mate k dispozici informace , ktere vedci z panelu OSN k dispozici nemaji.

Odpovědět


Bohužel

Přibylová,2007-03-14 14:42:55

BlB jsou udělovány pouze za činnost prováděnou v českých zemích, Váš návrh proto nebude moci být akceptován...:o)) (Z tohoto důvodu byl E.von Danicken oceněn až letos, přestože cenou Ig.Nobel se honosí již řadu let...) Ledaže by zmíněná komis pracovala zde u nás??

Odpovědět

Zlatý Bludný balvan

jak,2007-03-13 15:13:25

Obávám ze, že letos Sisyfos opomněl udělit Bludný balvan České policii za bezpečnostní akci provedenou na ruzyňském letišti na základě telefonátu senzibilky, možná příští rok. Je ovšem možné, že firma Aquapol měla vyšší prioritu vzhledem k objemu vyplýtvaných prostředků.

Odpovědět


snad letos

LP,2007-03-14 14:54:00

Tyto BlB byly udělovány za mimořádné počiny vykonané v roce 2006, ruzyňské manévry proběhly až letos. Nepochybuji, že se probojují přinejmenším do užšího výběru.

Odpovědět


Akce byla správná

Black,2007-03-16 08:21:43

Když vám zavolá někdo a oznámí bombu, tak se s tím zabývat prostě musíte a je jedno, jestli se představí nebo ne. Ale protože se nic nenašlo, tak to bylo šíření poplašné zprávy a policie by měla dostat přes prsty za to, že dotyčnou "vědmu" neobvinila z toho testného činu. Ale na bludný kámen to bude těžko. K žádnému matení veřejnosti, dle mého názoru, nedošlo.

Odpovědět

Potěšilo mne,

Saša,2007-03-13 15:06:59

že se tam objevil i časopis Vesmír. Je to plně zasloužené - sám jsem si to myslel už delší dobu.

Odpovědět


kamil,2007-03-13 17:00:13

Zde byl vymazán vulgární příspěvek pana Kamila.
admin

Odpovědět


Vesmir je vecny

mustafa ibrahim,2007-03-14 04:26:07

Udělení BB Vesmíru není ani tak ukázkou chabosti Vesmíru, jako spíše chabosti sisyfovců. V podstatě nejde o nic jiného, než o vzkypění dlouholeté zášti, již vůči tomuto časopisu chovají lidé, kteří pro popularizaci neudělali ani zlomek toho co Vesmír. Na panu doktoru Grygarovi, který toho pro popularizaci vědy udělal naopak opravdu hodně, mě mrzí jen to, že se k téhle nenávistné akci nechal zneužít. Kdypak asi udělí Sisyfos Bludný balvan sám sobě? Už delší dobu by mu slušel. Letos za to, že se navezl do periodika, které drží laťku české populárně-vědecké publicistiky tak vysoko. Někde výše v diskusi padly dotazy, kdy dostane Bludný balvan pan prezident nebo policie ČR. Já myslím, že nikdy, protože tolik odvahy sisyfovci prostě nikdy neseberou. Už jen proto, že pan prezident jmenuje profesory a uděluje různá blyštivá vyznamenání. Redakce Vesmíru je proti tomu celkem bezbranný cíl. A navíc nic neuděluje. A tak hrrrr na ně! Není co ztratit. Kdo si přečtě zdůvodnění BB pro Vesmír, žasne. V podstatě jde o jeden jediný článek, v kterém fyzik Cháb napsal, že věci mohou fungovat, i když nerozumíme jejich principu. To by snad měli hlásat jako první právě sisyfovci! A hlavně se onen Cháb nevybíravě otřel o jakési trio fyziků, kteří následně zjevně seděli v mručícím davu schvalujícím BB. A mručeli nejsilněji. Ne proto, že by byl Vesmír tak špatný, ale proto, že pomsta je sladká. To je ovšem malost, která skutečně velkým vědcům jednoduše nesluší.

Odpovědět


vesmir

mcc,2007-03-14 08:40:11

Vesmir si asi oravdu BB nezaslouzi , jelikoz je tu tolik lepsich kandidatu. Vesmir je velmi dobry casopis , ktery ale nekdy opravdu splnuje to , za co mu byl BB udelen.

Odpovědět


pro mustafa

kamil,2007-03-14 15:48:56

prispevek mi smazali, protoze se asi nesmi oznacit neschopny redaktor (proc vulgarni?), ale nez zacnes obhajovat nejaky casopis, mas s nim nejake osobni zkusenosti a znas prihody lidi, co s nim maji zkusenosti?

Odpovědět


mam

mustafa ibrahim,2007-03-15 03:35:04

Ano, mam. Kladne.

Odpovědět


ja taky

kamil,2007-03-15 05:10:56

a hodne negativni

Odpovědět


ted jde o to, kdo je na vine

mustafa ibrahim,2007-03-15 12:00:22

Teď jde o to, zda si za tu negativní zkušenost nemůžete tak trochu (nebo tak hodně) sám. Karel havlíček doporučoval neškaredit se na zrcadlo za vlastní křivou hubu. Co vám mohli provést tak děsného? Nevzali vám článek? Co když měli kupu lepších? Vzali vám ho a upravili? A nebyl náhodou ten váš mírně "nečtivý", nesrozumitelný a nebo od základu pomýlený? Dali vám nízký honorář? No, ten dávají všem, protože prachy stačí na to, aby časopis vycházel. Ale nikdo z něj nezbohatne.

Odpovědět


nula bodu

kamil,2007-03-15 14:49:52

Ve svych clancich take takto hadate? No, to tech balvanu za chvily bude s autory vaseho typu. Kupodivu ani jednou jste se netrefil, portfolio redakcniho amaterismu je daleko sirsi nez vase predstavivost..

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz