Bludné balvany za rok 2006  
Slavnostní předání cen Jiřím Grygarem a jeho družinou.


 

Mateni veřejnosti je činnost, která se nevyhýbá ani našim končinám.  Těm nejlepším z nejlepších uděluje Český klub skeptiků Sisyfos cenu bludné kameny. Jiří Grygar a jeho družina letos vyhlásili následující vítěze.

Bronzový balvan v kategorii jednotlivců získal  MVDr. Josef Staněk za objev a aplikace originální jasnovidecké metody historického bádání. V jeho knize lze nalézt zmínky o zajímavých badatelských metodách. Kupříkladu dosud neznámé místo konání jisté bitvy bylo zjištěno metodou automatické kresby. Nepřístupné korunovační klenoty zkoumal autor tak, že se za nimi vypravila jeho duše ve stavu dočasného odpoutání od těla. Nelze zde vylíčit všechna překvapivá zjištění, k nimž náš laureát dospěl. Vezměme namátkou některá hesla z obálky zmíněné knihy: Sámo nebyl kupec. Přemysl nebyl zemědělec. Za vraždou svatých Ludmily a Václava nestála Drahomíra. Národní obrození bylo skutečným zázrakem. První republika byla duchovním krachem…

 

 

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců si odnáší  Mgr. Jiří Čehovský. Cena mu byla udělena za  zásluhy o rozvoj homeopatie v ČR, vydávání homeopatické literatury, nezištnou léčbu lidí i rostlin a za objev homeopatické metody autopatie. Jak napsal v jedné své knížce podařilo se mu homeopaticky vyléčit ořech zlomený větrem. Po vichřici mu upadla třetina koruny, začal rychle chátrat, plody byly nekvalitní, listy skrvnité. Vyšel tedy z úvahy, že plody ořechu připomínají škebli. Homeopatickým lékem vytvořeným ze škeble je Calcarea carbonica. Potíže lidí konstitučního typu odpovídajícího tomuto léku jsou často zhoršeny větrem. Jsou to lidé, kteří rádi setrvávají na jednom místě, tam, kde se cítí doma - jako strom. Na základě této geniální úvahy pod kůru stromu vsunul do jakési kapsičky vyříznuté nožem tabletku Calcarea carbonica v ředění C 30. Chátrání stromu se zastavilo, dutiny se částečně zatáhly. Je to už asi devatenáct let a strom je stále v pořádku a odolal už mnoha vichřicím. Pokud máte doma ořech, radí Jiří Čehovský, zkuste to také.

 

Zlatý balvan v kategorii jednotlivců získal Erich von Däniken za matení veřejnosti v oblasti historie, archeologie, medicíny, kosmonautiky a dalších oborů, a zejména za grandiózní nedůvěru ke schopnostem předků. Podle teorií pana Dänikena jsme výsledkem jakéhosi vesmírného experimentu, kdy se inteligentní mimozemšťané křížili s tupými pozemskými opicemi, aby získali inteligentní rasu, k osídlení Země.
Vlastně jsou to právě oni, tito Dänikenovi moudří a laskaví mimozemšťané – byť trochu fušeři -, kdo by měl dostat ten nejzlatější Bludný balvan. Vždyť matou lidstvo již předlouhá tisíciletí, kladouce mu k rozlousknutí nejrůznější záhady a tajemství.

 

Bronzový Bludný balvan  v kategorii družstev získává Společnost Noetis za vývoj a aplikace dispoziční prognostiky a neokybernetiky, nových, dokonalejších metod jasnovidectví.
Dispoziční prognostik neokybernetik podle materiálů firmy pracuje tak, že dokáže v lidském mozku, který je vlastně jakýmsi počítačem, zjistit dispozice k určitému konání a ty případně změnit - přeprogramovat. Takže neokybernetik nepředvídá co se má stát, ale jaké jsou dispozice, aby se to stalo. Jasnovidce pak předčí tím, že žádná věštba není ortelem se kterým by se nedalo nic dělat. Buď ty dispozice změní, aby se klient nepříznivé budoucí situaci vyhnul nebo zjistí jiné uspokojivé řešení. Například použít vlak místo letadla či auta.  Zjistit z lidských mozků lze i to, zda se k sobě lidé hodí. Případně je lze přeprogramovat tak, aby se k sobě hodili. Jak tvrdí společnost Noetis: Bez přispění jejich kvalifikovaných služeb si člověk životního partnera vhodně zvolit nedokáže. Kromě zjišťování a měnění budoucnosti vyhledává neokybernetik i škodlivá místa. Třeba Sorožka nad Rožňavou byla místem častých neštěstí, obvykle končících tragicky. Po úpravě dispozičním prognostikem neokybernetikem to pominulo. V lokalitě bylo předtím mimořádně silné škodlivé záření a většina řidičů reagovala okamžitým mikrospánkem. Kromě zrušení škodlivých záření vám může neokybernetik vyrobit amulet, který sílu škodlivých záření sníží.
Programovat lidské mozky lze i na dálku, neokybernetik z Ostravy jednou přeprogramoval ženu v Montrealu před infarktem.

 


Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev obdržel WIGOPOL – Mauerentfeuchtung-Systeme s pobočkou a výhradním dovozcem pro ČR: Rudolf Novák – WIGOPOL CZ za reklamu a prodej přístroje, který údajně vysušuje provlhlé zdivo. V reklamním letáku je barevná fotografie budovy pražského Národního divadla, kde se prý přístroj osvědčil. Leták však nepřiznává, že již jednou musela správa divadla nechat otlouct provlhlou a plesnivějící omítku v suterénu, a to již v době působení přístroje. Omítka nadále vlhne, i když stále pracuje přístroj umístěný technickou službou Wigopolu na nejvyšší místo pod kopulí budovy. Reklama však pokračuje. Přístroj je kovová krabička o rozměrech 30x23x9 cm s krátkou tyčkovou anténou. Napájení je ze sítě s napětím 230 V a s příkonem 8 W podle údajů Wigopolu. Přístroj vysílá mikropulzy.

 

Zvětšit obrázek
Letošní bludné balvany

Firma cituje objevitele elektroosmózy při popisu použité technologie. Elektroosmóza se využívá již desítky let pro odvodňování zemin, vysušování zdiva budov a v průmyslu pro odstranění vody ze zahuštěných suspenzí. Materiál určený k odvodnění musí být umístěný mezi dvě elektrody, materiálem probíhá slabý stejnosměrný proud o nízkém napětí a strhává s sebou i vodu. Koumáci z Wigopolu přišli na to, že žádnou anodu a katodu nepotřebují. Jejich přístroj prý působí na dálku. V technickém popisu přístroje je pravá superperla: Wigopol prý vyrobil přístroj, který způsobuje přepólování molekuly vody. Je firemním tajemstvím, jak přinutí proton na pozici vodíku, aby měl záporný náboj a jak nacpat kladné náboje do dvou sdílených elektronů u pozice kyslíku. Jak jinak si představit přepólovanou molekulu vody? Že by firma dokázala vytvořit antiprotony, pozitrony a z nich antivodu?

 

 

Zlatý Bludný balvan získala redakce časopisu Vesmír za mimořádně zdařilou propagaci nevědeckého myšlení  na stránkách přírodovědeckého časopisu.
Po několika nesmělých pokusech o postmoderní zmatení pojmů se redakce časopisu Vesmír konečně odhodlala v samém závěru roku 2006 k frontálnímu útoku na kritické vědecké myšlení. Z důvodů na první pohled záhadných zveřejnila na str. 689-90 v listopadu 2006 (ne)rozumnou provokaci vědeckého pracovníka Fyzikálního ústavu AV ČR Ing. Vladimíra Chába "Čintamani a ptáci, aneb o vědě a empirii". Článek Ing. Chába obsahuje pozoruhodné perly, například: „Jedna z firem, která vstoupila na náš trh, sanuje zdivo proti vzlínání netradiční metodou. Anténní systém je zavěšen v interiéru bez připojení na zdroj energie a firma zaručuje vysychání zdiva se zárukou na 20 let." Firma, kterou Vladimír Cháb tak, vehementně obhajuje, a jejíž sídlo v Rakousku dle vlastního vyjádření navštívil, se jmenuje Aquapol.
Firma obdržela bronzový Bludný balvan Sisyfa v kategorii družstev za r. 1999, když se jejími zákazníky stávali zejména nešťastní majitelé nemovitostí, poškozených za velké povodně v r. 1997. Podle vynálezce vysušovače zdiva na "principu magnetokinéze" Ing. Wilhelma Mohorna jeho přístroj údajně využívá přirozené energie geomagnetického pole k zatlačování vody ze staveb do Země.
Redakce Osla nemůže upírat právo udělit cenu tomu, komu se mručením členové komitétu Sysifa rozhodnou udělit. Je to jejich cena, jejich právo. Nicméně v případě Vesmíru se nám jeví, že to je tak trochu o tom, jako když Oslovi budete vytýkat jeho "Levné pneumatiky", které má vpravé liště. A tak je možné, že si příště pro svůj kámen půjdeme my.


 

Pramen: Sisyfos

Autor: Redakce
Datum: 13.03.2007 11:44
Tisk článku

Související články:

Věda na titulních stránkách     Autor: Jaroslav Petr (08.07.2009)
Vznikla Církev hudby     Autor: Jindřich Solovej (01.04.2006)
Test pro studenty z chemie     Autor: (26.05.2005)
Český rozhlas Regina     Autor: Hubert Herrmann (22.04.2005)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz