Marihuana a osteoporóza  
Složky v marihuaně jsou v podezření, že mohou dávat vznik osteoporóze. Studie provedená na myších dává současně reálnou naději, že se na patologický úbytek kostní hmoty podaří brzo najít účinný lék. Lék,který nebude na bázi hormonů a nebude u žen zvyšovat nebezpečí rakoviny prsu.

Přibližně každá druhá žena nad 50 let věku je postižena osteoporózou. I když se má zato, že  viníkem je náhlý pokles hladiny estrogenu k němuž dochází v době její menopauzy, bude to  zřejmě mnohem komplikovanější. Když totiž  chybějící hormon do těla ženy dodáme uměle, osteoporózu to jen zpomalí a někdy ani to ne. Hledání léku, který by tuto poruchu zcela zastavil, respektive vrátil do původního stavu, tedy stále pokračuje.
Při svém hledání se vědci začínají  poohlížet stále větší měrou jinam, než  ke zde  zmíněné aplikaci estrogenu. Důvod je i ten, že některé výzkumy ukázaly, že hormonální  léčba zvyšuje u žen riziko vzniku rakoviny prsu a infarktu.
Slibné šance k využití nabízejí nyní výsledky testů, které souvisí se zkoumáním látek zvaných kanabinoidy.  Tyto látky dostaly své jméno podle toho, že byly objeveny v marihuaně – Cannabis sativa. Vše nasvědčuje tomu, že by se jako lék mohly využít látky, které by bránily kanabinoidům vázat se na povrchové buněčné receptory (někdy se jim říká receptory pro opioidy). Ukázalo se totiž, že vyblokování zmíněných receptorů má u myší léčivý účinek neboť  zabraňuje  řídnutí kostí. Léčba je účinná, aniž by při ní bylo nutno aplikovat hormon estrogen.


Pokus na GMO myších

Zvětšit obrázek
Dr. Raphael Mechoulam identifikoval chemickou structuru THC(1964). Foto: J. Dvorak.

Britští vědci spekulovali  o možnosti využít kanabinoidy při léčbě osteoporózy již delší dobu. Vedl je k tomu poznatek, že molekuly podobné  kanabinoidům, ovlivňují růst kostí. Rozhodli se to ověřit a provedli pokusy na myším modelu. Myším odstranili oba vaječníky. Udělali to proto, aby u nich navodili hormonální pokles, který by imitoval hormonální sešup ke kterému dochází u žen v menopauze, tedy v době když jim vaječníky přestanou fungovat a kdy u nich dochází k rozvoji osteoporózy.
V pokusu byly porovnávány dvě skupiny myší. Obě měly odstraněny vaječníky. První skupina byla z myší normálních. Druhou skupinu tvořily myši, které také měly vyoperované vaječníky, ale zároveň to byly geneticky upravené myši. U těchto  geneticky upravených myší se jednalo o myši, jimž chyběl rozhodující receptor pro kanabinoidní  molekuly.  Pokus ukázal, že ačkoli byly obě skupiny myší stejně krmeny a ošetřovány, myši mutanti měly o 16% zpevňujících minerálů v kostech více. Tyto myši, navzdory skutečnosti, že odstraněním vaječníku byly připraveny o přísun estrogenu a mělo u nich dojít k osteoporóze,  osteoporózou netrpěly.Jiný pokus,tentokrát s normálními myšmi

Když vědci normálním myším aplikovali malou dávku látky, která zablokovala kanabinoidní receptory, došlo u těchto normálních myší k obdobné situaci, jako u gmo-myší s poničenými receptory pro kanabinoidy. I tyto normální myši, jimž vědci vyblokovali  receptory pomocí látek, které se na ně vážou chemickými vazbami, se najednou staly „chráněné“ před úbytkem kostní hmoty. Vyhodnocení výsledků

U myší, kterým byl navozen stav nedostatku estrogenu odstraněním jejich vaječníků, se lze osteoporózy zbavit  dvěma způsoby. Buďto tím, že z nich uděláte genetické mrzáky, jinak řečeno gmo organismy bez příslušných receptorů, což ale není z hlediska možného využití v léčbě u lidí zrovna perspektivní cesta, a nebo že tyto receptory učiníte na buňce nepřístupné – myšleno nepřístupné pro signály, které tyto receptory mají za úkol přijímat. Toto se nyní jeví jako velmi slibná cesta. Výzkum prokázal, že ke stejnému účinku, jako v případě reakce u gmo myší, dojde i tehdy, pokud se nějakým způsobem receptory pro kanabinoidy obalí - pokud se na receptory nějaká  látka pevně naváže  a „nikoho dalšího k nim již nepustí“. Je to dostačující k tomu, aby nedošlo k přílišné  aktivaci osteoblastů  a  organismus to  ochrání před přílišným úbytkem minerálií  z kostí.

 

Profesor Stuart Ralston, ředitel Institutu pro lékařské vědy na University of Aberdeen. Ralston je zároveň členem University of Edinburgh. Provádí pokusy v rámci spolupráce s jednotkou revmatologie na Western General Hospital, Edinburgh. O Ralstona je, jak se zdá, velký zájem. Že by měl pravdu?

Aby vědci zjitili  mechanismus, jak kanabinoidy mohou urychlovat onemocnění,  výzkumný tým  se zaměřil na buňky osteoklasty. Tyto buňky za normálních okolností uvolňují kyselinu, která rozpouští starou, zeslabenou kostní tkáň. Je to přirozený proces obnovy kostní tkáně a tělo tímto rozebíráním svých kostí získává stavební kameny, které pak recykluje – staví z nich novou kostní tkáň, která nahrazuje tu starou, opotřebovanou. Když je v těle příliš snaživých osteoklastů, vede to k osteoporóze, protože osteoklastičtí vorkoholici rozeberou více kosti, než ji stačí organismus tvořit. Kost se pak zeslabuje a riziko zlomenin narůstá.
Když k vědci do kultury buněk kostní dřeně přidali látku, která na buňkách obsadila receptory pro kanabinoidy, projevilo se to tak, že destrukční činnost osteoklastů klesla na polovinu.

 „Zatím není jasné jakým mechanismem estrogeny ovlivňují kosti,“ říká biolog Stuart Ralson z University of Edinburgh ve Velké Británii, který na této studii pracoval. Sám ale uvažuje, že snížení hladiny estrogenu může navodit vyšší produkci přirozených kanabinoidů v kostech. Ty pak začnou poslouchat a podle kanabinoidního povelu začnou kost rozebírat. Zároveň ale Ralston připomíná, že by bylo potřeba tuto vazbu lépe prostudovat a pochopit její princip.
Farmaceutické firmy jako je Sanofi-Aventis již mají chuť začít testovat přípravky, které by potlačovaly „chuť“ osteoklastů tím, že by blokovaly receptory pro kanabinoidy.

Angličtí výzkumníci svoje poznatky nepresentují jen jako možnost léčby osteoporózy, ale i jako varování kuřákům marihuany. O marihuaně se dlouho ví, že obsahuje látky, které receptory pro canabinoidy aktivují. Podle Angličanů by kouření marjánky mělo jako vedlejší efekt přispívat též k patologickému odvápňování kostí.  Zprávu o tom přinesl prestižní časopis  Nature Medicine. Zatím lze k jejich  tvrzení namítnout, že u lidí to nikdo neověřoval (testy se prováděly na myších). Pravděpodobnost, že angličtí výzkumníci budou mít ve svém proroctví pravdu, a že kuřáci konopí si přísunem kanabinoidů aktivují  své osteoklasty takže budou mít tím pádem řidší kosti náchylnější ke zlomeninám, je ale vysoká.


Spor
Raphael Mechoulam je výzkumník pracující na Hebrejské universitě v Jeruzalemu,  který se problému kanabinoidů rovněž věnoval. Jeho dřívější poznatky svědčí o opaku. Podle něj kanabinoidy regeneraci kostí prospívají. A tak „babo raď“. Vyznavači kouření marihuany mají svou pravdu a odpůrci také.Závěr

Ralstonovy  poznatky jsou novější a jeho přístup se jeví jako velmi profesionální, metodologicky se mu dá těžko co vytknout. Pokud Ralstonovo jednoduché obsazení receptorů pro kanabinoidy bude fungovat u lidí stejně jako je tomu u myší, máme tu jednoduchou a levnou léčbu nemoci, která jak už jsme na Oslovi jednou psali, sužuje jen v České republice 400 tisíc žen a 200 tis. mužů. Léčba pacientů s osteoporózou, ke které dochází u lidí starších padesáti let se týká i mladších ročníků, a to tím, že nám z výplat  pěkně pouští žilou. Z našich daní Všeobecná zdravotní pojišťovna na léčbu osteoporózy přispívá ročně více než půl miliardou korun. 

 

Datum: 29.05.2005 12:02
Tisk článku

Kosti - Howard Jules
 
 
cena původní: 399 Kč
cena: 339 Kč
Kosti
Howard Jules

Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace