Převratná studie o materiálu supravodivém za běžných podmínek sklízí kritiku  
Fyziky vzrušily dva články zveřejněné před několika dny. Popisují překvapivé fyzikální vlastnosti materiálu nenáročného na laboratorní syntézu nebo suroviny. Má však potenciál vyvolat velkou technologickou revoluci. Kdyby se výsledky potvrdily. Jenže supravodivost za pokojové teploty a při atmosférickém tlaku připomíná spíše kauzu studené jaderné fuze probíhající v běžných laboratorních podmínkách.

Broušený přírodní modrý apatit z Brazílie. Není sice supravodivý, ale je krásný. Kredit: Didier Descouens, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Broušený přírodní modrý apatit z Brazílie. Není sice supravodivý, ale je krásný. Kredit: Didier Descouens, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Na server arXiv mnozí vědci umísťují a k případné široké odborné diskuzi předkládají preprintové, zatím nerecenzované verze článků. Velká část z nich si po recenzním kolečku najde cestu do některého z karentovaných časopisů. Takový volný přístup však umožňuje, že občas někdo na arXiv umístí něco jako bombu a nejde zpočátku jednoznačně rozhodnout, jestli jde o vskutku explozivní nálož, nebo jen o imitaci, která sice vzbudí pozornost a rozproudí vášnivější debatu, ale k novým poznatkům přispěje jen tím, že odhalí slepou uličku, kudy cesta dál nevede.

 

Laboratorně syntetizovaný olovnatý apatit LK-99 Kredit: Sukbae Lee et al: The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor, arXiv 2023
Laboratorně syntetizovaný olovnatý apatit LK-99 Kredit: Sukbae Lee et al: The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor, arXiv 2023

Před několika dny takovou potenciální vědeckou bombu na arXivu vložili (zde) tři jihokorejští vědci z Výzkumného centra pro kvantovou energii a z instituce, jejíž název lze popisně přeložit jako Postgraduální škola zaměřená na sbližování vědy a technologií (Graduate School of Converging Science and Technology). Obě vědecká pracoviště sídlí v Soulu. Třílístek svou prací udělal první, ale celkem dlouhý krok k Nobelově ceně, samozřejmě jen když se ukáže, že se nemýlí, když tvrdí, že se mu v laboratoři podařilo syntetizovat materiál, jenž je supravodičem nejen při pokojové teplotě, ale i za běžného tlaku. Jednoduše supravodič, který nepotřebuje žádné speciální, energeticky náročné podmínky. Navíc jde o sloučeninu relativně dostupných prvků – fosfor, kyslík, olovo a něco mědi. Jak se říká, „no nekup to“.

Závislost rezistivity na teplotě. Všimněte si průběh spodní křivky. Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023
Závislost rezistivity na teplotě. Všimněte si průběh spodní křivky. Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023

 

A aby svůj převratný objev zdůraznili a podepřeli jeho důvěryhodnost, spojila se dvojice ze zmíněného Výzkumného centra pro kvantovou energii s dalšími čtyřmi jihokorejskými kolegy, aby výsledky předložili v jiné formě podruhé – opět v podobě článku na arXivu (zde). V něm se lze podrobněji dočíst trochu více o laboratorní syntéze materiálu s nečekanými, v podstatě zázračnými vlastnostmi, který nazývají olovnatým apatitem a označili LK-99, prý podle iniciál křesných jmen objevitelů (Sukbae Lee a Jihoon Kim) a roku, kdy se jim ho povedlo poprvé vytvořit.


Je nezpochybnitelné, že kdyby nezávislé výzkumy potvrdily závěry obou zmíněných článků, bomba bouchne a Korejci budou slavní. Hodně slavní. Jestli se ale prokáže opak, pak si naběhli na vidle dosti trapného omylu, jenž jejich vědecké reputaci neprospěje. A fyzikové jsou – jemně řečeno skeptičtí. Uplynulo jen několik dnů a na arXiv se objevila publikace (zde) čínských vědců z Fakulty materiálových věd a inženýrství, Univerzity Beihang v Pekingu. V článku popisují svůj výzkum, kterým chtěli replikovat, a tedy prověřit výsledky Jihokorejců. Žel neúspěšně, což odborníky na supravodivé materiály jistě nepřekvapilo. Nicméně Číňané netvrdí, že se Korejci jistojistě mýlí, jen uvádějí, jak jejich snaha o dosažení stejných výsledků selhala.


Co za materiál by měl být supravodivý i za běžných podmínek? Jak bylo zmíněno, vědci ze Soulu o něm píší jako o olovnatém apatitu. Od přírodního minerálu se liší složením i vzhledem. V geologii pojem apatit označuje skupinu barevně různorodých, ale chemicky blízkých odrůd minerálu, jenž je ve své podstatě fosforečnanem vápenatým s proměnlivou příměsí fluóru, chlóru nebo hydroxylové skupiny OH-. Chemické složení lze zjednodušeně zapsat sumárním vzorcem Ca5[(F, Cl, OH)|(PO4)3], přičemž výjimečně může docházet i k substituci některých atomů vápníku kationy jiných kovů. Vědci vypěstovaný tmavošedý, téměř černý apatit namísto vápníku obsahuje zejména olovo a sem-tam atom mědi, jak dokládá sumární vzorec Pb10-xCux(PO4)6O.

 

K jeho umělé syntéze vede několik kroků:

Plátek olovnatého apatitu LK-99 částečně levitující nad magnetem při pokojové teplotě. Projev supravodivosti nebo diamagnetických vlastností? Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023
Plátek olovnatého apatitu LK-99 částečně levitující nad magnetem při pokojové teplotě. Projev supravodivosti nebo diamagnetických vlastností? Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023

1/ Práškový oxid olovnatý PbO a síran olovnatý PbO a PbSO4 byly ve stejném poměru smíchány a směs pak po dobu 24 hodin zahřívána v peci na teplotu 725 °C. Výsledkem reakcí byla sloučenina Pb2(SO4)O, v přírodě známá jako minerál lanarkit.


2/ Směs práškového fosforu a mědi byla ve vakuované zkumavce udržovaná při teplotě 550 °C po dobu 48 hodin, což vedlo k vzniku krystalků fosfidu Cu3P.


3/ Směs na prášek rozdrceného lanarkitu z kroku 1 a fosfidu měďného z kroku 2 byla ve vakuované trubici udržována po dobu několika hodin (5 až 20) při teplotě 925 °C. Přítomna síra ze síranu se v průběhu reakce odpařila. Zbyl výsledný produkt – kýžený LK-99, tedy Pb10-xCux(PO4)6O se šestereční (hexagonální) vnitřní strukturou, jakou má i přírodní apatit.


To, co je ale na šedočerné krystalické hmotě nejzajímavější, je kritická teplota, tedy horní teplotní limit, pod nímž elektrický proud prochází supravodivým materiálem prakticky bez odporu. Zatímco u supravodičů za běžného tlaku je tato kritická teplota blízká absolutní nule, při LK-99 je prý vyšší než 400 K, tedy 126,85 °C! Nicméně i pro laika je dost zarážející, že graf rezistivity čili měrného elektrického odporu uvedený v článku v obr. č.5 (také 3. obrázek v tomto textu) začíná při 24 °C a osa x je dělena po 4 °C. Z křivky měření vyplývá, že odpor je do teploty přibližně 30–32 °C nulový, pak mírně stoupne, aby pak kolem 44 °C opět klesl k nule. Mezi 60 °C a 90 °C mírně plynule stoupá, pak se do 104,8 °C ustálí na hodnotě asi 2 setiny Ω·cm, pak prudce vzroste na více než stonásobek.

Plátek olovnatého apatitu syntetizovaný čínskými vědci nebyl permanentním magnetem nijak odpuzován. Kredit: Li Liu et al: Semiconducting transport in Pb10-xCux(PO4)6O sintered from Pb2SO5 and Cu3P, arXiv 2023
Plátek olovnatého apatitu syntetizovaný čínskými vědci nebyl permanentním magnetem nijak odpuzován. Kredit: Li Liu et al: Semiconducting transport in Pb10-xCux(PO4)6O sintered from Pb2SO5 and Cu3P, arXiv 2023

 

Dalším pádným argumentem korejských vědců pro supravodivost LK-99 je levitace malého kruhového plátku tohoto materiálu v magnetickém poli silného magnetu za běžných pokojových podmínek. U supravodivých materiálů ochlazených pod kritickou teplotu dochází k takzvanému Meissnerovu jevu – k aktivnímu vytěsňování externího magnetického pole, takže siločáry začnou supravodič obtékat a nepronikají do hloubky větší než asi 20 nanometrů pod jeho povrch. To supravodič od magnetu odtlačuje a při vhodně zvolené kombinaci rozměrů, tvarů a síly působícího magnetického pole odpuzování se projeví levitací.


Nemá pro účel tohoto textu zabývat se dalšími podrobnostmi jihokorejských studií, které s nemalou pravděpodobností zapadnou časem do zapomnění. Hned po zveřejnění se ozvaly kritické hlasy, ale až výše zmíněna práce čínských vědců je prvním zdokumentovaným prověřením s předloženými výsledky replikovaných experimentů. Pekingští výzkumníci nejen zopakovali syntézu olovnatého apatitu LK-99, ale měřili elektrické vlastnosti i jednotlivých meziproduktů.


Když získali výslednou sloučeninu Pb10-xCux(PO4)6O, vytvořili z jeho prášku zpevněné vzorky ve tvaru kruhových plátků vhodných pro měření elektrického odporu a pro pokusy v magnetickém poli. Měřením rezistivity při pokojové teplotě získali hodnoty přibližně ~1,94×104 Ω.cm, a to je, slovy samotných autorů, „nejméně o 7 řádů více než odpor kovů při pokojové teplotě, protože většina kovových materiálů má při pokojové teplotě rezistivitu menší než 10-3 Ω.cm. Z toho vyplývá, že Pb10-xCux(PO4)6O je spíše polovodič než kov.“

Živá žába levituje v otvoru solenoidu generujícího magnetické pole o síle asi 16 Tesla v Nijmegen High Field Magnet Laboratory. Není v supravodivém stavu, jen její tkáň je diamagnetická, tedy generuje slabé "protipole" působící proti silnému vnějšímu. Kredit: Lijnis Nelemans, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Živá žába levituje v otvoru solenoidu generujícího magnetické pole o síle asi 16 Tesla v Nijmegen High Field Magnet Laboratory. Není v supravodivém stavu, jen její tkáň je diamagnetická, tedy generuje slabé "protipole" působící proti silnému vnějšímu. Kredit: Lijnis Nelemans, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

 

Čínským vědcům se nepodařilo potvrdit ani levitační pokusy: „Když jsme tabletovou peletu Pb10-xCux(PO4)6O položili na komerční magnet Nd2Fe14B, nepocítili jsme žádné odpuzování a nebyla pozorována ani žádná magnetická levitace.“ Nenaměřili ani výrazné diamagnetické vlastnosti, o jakých referují Korejci. Naproti tomu v silném magnetickém poli (0,5 Tesla) zjistili paramagnetickou odezvu svých vzorků.

V závěru čínští vědci uvádějí:


„Stručně shrnuto, na základě velmi vzrušujícího tvrzení o supravodivosti modifikovaného olovnatého apatitu při pokojové teplotě a za atmosférického tlaku jsme úspěšně syntetizovali lanarkit Pb
2SO5, fosfid mědi Cu3P i modifikovaný olovnatý apatit Pb10-xCux(PO4)6O. U těchto materiálů byly komplexně prozkoumány jejich elektrické a magnetické vlastnosti. Naše výsledky ukazují, že modifikovaný olovnatý apatit Pb10-xCux(PO4)6O je polovodičem s velkou rezistivitou při pokojové teplotě v řádu 104 Ω.cm, nikoli supravodič.

Tyto výsledky naznačují, že tvrzení o rezistivitě při pokojové teplotě u Pb10-xCux(PO4)6O vyžaduje pečlivé opětovné přezkoumání, a to zejména z hlediska vodivosti. Pevně věříme, že se brzy objeví další výzkumy v této oblasti od jiných skupin z celého světa a doufáme, že naše vlastní experimentální výsledky uvedené v této práci mohou být užitečné při objasnění vzrušujících zpráv.“

 

Výsledky z Pekingu zpochybňují senzační závěry vědců ze Soulu. I když se to dalo očekávat, přesto protichůdné výsledky levitačních experimentů jsou matoucí. Bez ohledu na to, jestli se korejský plátek nad magnetem částečně vznášel v důsledku Meissnerova efektu potvrzujícího supravodivost, nebo jen kvůli diamagnetickým vlastnostem materiálu se zápornou magnetickou susceptibilitou. Jednoduše se však nadnášel, zatímco ten čínský ne, i když měl mít stejné chemické složení. Je rozdíl ve vnitřní struktuře? Kdoví. Jistě by bylo zajímavým počinem, kdyby Korejci dali k dispozici své vzorky olovnatého apatitu k podrobnému výzkumu i pracovištím, které hodlají jejich převratná zjištění prověřit. Kvůli porovnání s vlastními vzorky při všech měřeních.


Video: „Supravodič“ LK-99 vykazující levitaci při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku. Na začátku videa je záznam částečné levitace olovnatého apatitu z originální dokumentace jihokorejských vědců. Poté autor videa nabízí shrnutí výzkumu.

(Je dobré připomenout, že ne každé YT video je důvěryhodné. Objevila se i krátká videa, v nichž někdo předvádí kousek „levitujícího“ prý LK-99, který prý vytvořili vědci čínské Huazhong University ve Wuhanu. Videa jsou soukromá, nekvalitní, bez odkazu na nějaký výzkum, bez komentáře. Pravděpodobně jde o cílený hoax.)

1

 

Video: LK-99 - nový supravodič při pokojové teplotě? V první asi třetině videa německá teoretická fyzička Sabina Hossenfelderová kriticky komentuje popsaný výzkum. (Video je v angličtině, zveřejněno 31. 7. 2023)

 

Literatura: arXiv 1, 2, 3 – volně dostupné články v pdf

Datum: 02.08.2023
Tisk článku

Související články:

Levitace a rotace ovládají strukturu molekul     Autor: Dagmar Gregorová (23.02.2012)
Tlakem navrácená supravodivost     Autor: Dagmar Gregorová (28.02.2012)
Jak zatajit magnet před magnetometrem     Autor: Dagmar Gregorová (27.03.2012)Diskuze:

ḥajar al-falāsifa alias lapis philosophorum (vulgo lapis infernalis)

Josef Hrncirik,2023-08-03 18:18:16

K jeho umělé syntéze vede několik kroků:

1/ Práškový oxid olovnatý PbO a síran olovnatý ?"PbO" a PbSO4 byly ve stejném poměru smíchány a směs pak po dobu 24 hodin zahřívána v peci na teplotu 725 °C. Výsledkem reakcí byla sloučenina Pb2(SO4)O, v přírodě známá jako minerál lanarkit.

2/ Směs práškového fosforu a mědi byla ve vakuované zkumavce udržovaná při teplotě 550 °C po dobu 48 hodin, což vedlo k vzniku krystalků fosfidu Cu3P.

3/ Směs na prášek rozdrceného lanarkitu z kroku 1 a fosfidu měďného z kroku 2 byla ve vakuované trubici udržována po dobu několika hodin (5 až 20) při teplotě 925 °C. Přítomna síra ze síranu se v průběhu reakce odpařila. Zbyl výsledný produkt – kýžený LK-99, tedy Pb10-xCux(PO4)6O se šestereční (sexagonadální) vnitřní strukturou, jakou má i přírodní apatit.

Pokud však během této 4 denní syntézy (svatby draka se lvem), i jen pomyslíte na sex,
výsledný produkt nebude supravo divý ani při -473°F a zčerná, přestože fosfáty olova i mědi černé ne jsou.

To je ale jen logický důsledek nedostatku kostíku, nutného pro zdárné myšlení.

Šutr má formální formuli M10.(PO4)6.O
Kostík de do něj dostane pouze z Cu3P.
Jak vidno z říti z Cu3P ani Sám Tris-Megistos, ani pálením v O2 nedostane lepší superfosfát než:
12 Cu3P + 25 O2 = 2 Cu10.(PO4)6.O + 16 CuO . Prostě málo kostíku.

Pro syn thesi hyper dvojvodiče nutno ucho pitelně vyjít z měděné superkosti Cu3P2.
Holocaustem pak vzniká hypersuperfosfát: 6 Cu3P2 + 25 O2 = 2 Cu10.(PO4)6.O - 2 CuO,
který lze ochutit olověným cukrem (plumbum acetátem) či raději lanarkitem.
2 lanarkity však pustí max. 2,5 O2. Takže chybí kyslík.
Pokud by ale měď byla jen jednomocná holocaust by proběhl sumárně:
12 Cu3P + 25 O2 = 2 Cu20.(PO4)6.O - 2 Cu2O. O pět chybí kyslík a mřížka také není apatická.
Nešetří-li se kostíkem, pak:
6 Cu3P2 + 25 O2 = 2 Cu20.(PO4)6.O - 11 Cu2O. Opět o 106 chybí kyslík.
11 Cu2O formálně odpovídá max. 5,5 možným lanarkitům, tj. dodalo by se jen 5,5x3 atomy O, místo 50 nutných.
I kdyby S lezla za mříže, furt ve vaku u jim chybí 14 O2.

Aby se v tom alespoň ta supravo divá svině vyznala!

Odpovědět


Převratná studie o materiálu supravodivém za běžných podmínek sklízí kritiku

Josef Hrncirik,2023-08-04 21:06:55

Ze všech Oslův článkův, je nejrozumnější ten 3., přímo ze Středu Chánova.
Chanové chtěli zopakovat chemický převrat jihokorejců, kteří vždy počítali věk dítěte již od první myšlénky na jeho početí, a analogicky pro přípravu apetitu Pb9Cu(PO4)6.O pro sichr vyšli z molárních poměrů reaktantů nikoliv conservativně clasicky 9 Pb : 1 Cu : 6 P : 25 O , ale dle momentálního postavení planet udělali hokus-pokus Dominikus: 2 Pb : 3 Cu : 1 P : 5 O : 1 S
tj. vlastně též 4 Pb : 6 Cu : 2 P : 10 O : 2 S. Na druhý pohled je pak vidět, že děťátko je silně přeměděno (s vinařskými plícemi již před početím), a tragicky nedokostíkováno a hypoxidováním modré (přes black) a po zkažených vejcích. Prostě
18 Pb2SO5 + 18 Cu3P = 3 Pb10(PO4)6.O + 18 Cu2S + 6 PbO + 18 Cu

Na přístroji s vybitým zdrojem se jeví jako supravodivý již Cu2S, NATO ž Cu.

a jen zázrakem vznikne trocha
18 Pb2SO5 + 18 Cu3P = 3 Pb9Cu(PO4)6.O + 18 Cu2S + 9 PbO + 15 Cu,
dobře zkratovaná mědí.

Proč však nežíhali do konstantní hmotnosti :
18 Pb2SO5 + 4 CuSO4 + 24 P = 4 Pb9Cu(PO4)6.O + 3 SO2 + 19 S
(Stejně by jim vznikla směs dávající jen průměrně Cux = Cu1)

Pokazil se jim vyčíslovací SW?

.

Odpovědět


Vrtá Vám hlavou fosforový(á) bronz?

Josef Hrncirik,2023-08-05 11:51:56

Od nepaměti (déle než 20 let) je známo, že nejlepčí HI-FI kabely jsou z fosforem deoxidované mědi (fosforové bryndzy), které jediné správně přenesou i rychlé přechodové z měny trylkových zpěvů radarů netopýrů.
Je proto čudné, že Cu3P není supravodivý alespoň pro ultrazvukové frekvence a tak je to jako obvykle zase jen na kovovém kostíku ve stlačených kabelách.

Nejde-li to s fosforovou bronzí, zkusme to s inverzním bronzovatým volovem připraveným žíháním klejtu s měď(I)kostík(III): 25 PbO + 6 Cu3P = 15 Pb + 18 Cu + isolace z olovnaté apatické strusky
Pb10(PO4)6.O nad regulusem.

Podezřelé není, že na fig. Osel č.3 "Plátek olovnatého apatitu syntetizovaný čínskými vědci nebyl permanentním magnetem nijak odpuzován", alebrž že plátek má jasně kovový lesk bronzovatýho volova či spíše eko logičtějšího nánoAg z kontaminované pumpy.
Kredit: Li Liu et al: Semiconducting transport in Pb10-xCux(PO4)6O sintered from Pb2SO5 and Cu3P, arXiv 2023 (s.r.o. ("x je prý 0,9-1", zcela mimo očekávaných x = 0, protože měď s malou afinitou ke kyslíku, je v redukčním prostředí Cu, Cu2S bez volného O2 či labilních oxidů (SO3 z pyrolýzy lanarkitu)).

Odpovědět


Re: Vrtá Vám 3x4x hlavou čtyřbodová metoda měření rezistivity??

Josef Hrncirik,2023-08-08 09:18:05

//www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee143/fa10/lab/four_point_probe.pdf
vždy vyžaduje stejné distance mezi bodovými kontakty proudů tungstenovými ,osmiovými či přinejhorším wolframovými hroty.
Z obr. 2a, 5, 10 je však jasné, že chanovští pracující bez pře stávky 5. den nemohli najít ani Os. hroty a šupleru nebo alespoň Au dráty a odbyli to polo vodivými Al naoxidovanými dráty bez dodržení konstantních bodových vstupů a konstantních distancí mezi nimi.
Své fušeráctví zakamuflovali popatláním podélných vstupů (h)různých kontaktních délek z Al drátku Ag supravodivým lákem mimikrických umístění, tvarů i velikostí.

Čest jejich kvapné práci!

Odpovědět


Nejjednoduší a nejzelenější je žíhatt

Josef Hrncirik,2023-08-08 10:45:59

4 Pb2SO5 + PbSO4 + CuO + 6 P = Pb9Cu(PO4)6. O + 5 S.

Odpovědět

LK-99

Vít Výmola,2023-08-02 11:40:45

První článek o korejském výzkumu a jejich materiálu LK-99 jsem zaznamenal minulý týden a pak už jsem ani nestačil sledovat všechny zprávy, s kterými se na internetu roztrhl pytel. Okamžitě přispěchali kritici, od amatérských až po ty uznávané, vzápětí se přidaly týmy z celého světa, které se snaží pozorování zreplikovat (a zdaleka ne všechny takové týmy něco vůbec publikují, tedy jich bude ve skutečnosti víc). Korejský výzkum je významný ze dvou důvodů:

- Na rozdíl od řady jiných senzace- a peněz- chtivých týmů a podvodníků Korejci zveřejnili podrobný postup, jak pokus zreplikovat. Je tedy jenom otázkou času, kdy se výsledky zreplikují nebo falzifikují.

- Ačkoliv materiál LK-99 není příliš vhodný k přímému využití, důležitější je, že ukazuje, že supravodivost při pokojové teplotě je možná. To může jednak vést k pochopení toho, co supravodivost je (fungující teorie pořád neexistuje!), jednak k vyvinutí mnohem vhodnějších materiálů. Tolik k některým rychlým krátkozrakým kritikům, kteří nevhodnost LK-99 použili jako hůl, doslova "no i kdyby, tak co, drát z toho neuděláte"...

Teď co s tím dál. Jak je zřejmé, o replikaci se pokouší laboratoře na celém světě, přičemž v článku zmíněný čínský pokus není jediný, ani jediný zveřejněný. Nakonec jsem při sledování zpráv zůstal na serveru nextbigfuture.com, který i několikrát denně přináší souhrn známých novinek. Za zmínku jistě stojí to, že jiný čínský tým údajně zreplikoval levitaci a Lawrence Berkeley Lab na základě LK-99 spustil matematickou simulaci a ona jim ta supravodivost vyšla. Další výzkumy zase naznačují, že LK-99 vede proud pouze v jednom směru, atd.
Já nevím, jestli jde o trapný omyl nebo průlom v materiálové fyzice, ale sledujme, co se bude dál dít. Už víckrát platilo "too good to be true", ale chtěl bych tomu tentokrát věřit. :)

Odpovědět


Re: LK-99

Tomáš Černák,2023-08-02 15:07:10

Ono se Víte není čemu divit. STP supravodič by totiž byl jako ... upřímně těžko se mi hledá příměr. Proti tomu by tranzistor nebo řízená štěpná reakce byly stále jen bezvýznamné technické zajímavosti.
Taková schopnost by znamenala revoluci prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti a byl by to pověstná kámen mudrců.

Takže to, že reakce na uveřejnění korejských výsledků je tak promptní a kritická dává smysl. Navíc pokud to už alespoň jeden tým (viz článek) zreplikoval materiálem, ale výsledek byl negativní (dokonce jen vlastnosti polovodiče), tak to není moc dobré.

Matematická simulace je hloupost a ztráta času. Jak jsi sám podotkl, neexistuje funkční teorie, proč a jak k supravodivosti dochází, takže nemáš funkční vzorce, takže nemáš co počítat. Simulace z exaktně odvozených rovnic numerickou metodou je nepoužitelná, protože z LK-99 žádné exaktně zjištěné rovnice ještě formulovány nebyly.

Samozřejmě je předčasné dělat závěry, ale připomněl bych aféru nadsvětelného neutrina a tam šlo přitom celkově o banalitu, protože to, že Einsteinovy rovnice jsou zcela jistě nefunkční v celém spektru rychlostí a hmot víme už dlouho díky jejich nefunkčnosti v kvantové fyzice a extrémních vesmírných objektech (singularita je fyzikálně naprostá blbost, vychází pouze matematicky právě z těch rovnic). Takže nadsvětelné neutrino by jen více zpochybnilo ty jeho teorie, nic více. A a jaké to přitom bylo haló, pod jak tvrdým útokem od zveřejnění byl italský tým a jaké nakonec bylo velmi pofidérní vysvětlení "chyby".

Proti tomu STP supravodič je, jak už jsem napsal, je grál. Takže ta agresivita vůči Korejskému týmu a LK-99 je pochopitelná.

Stejně jako ty chci věřit, že se STP supravodivost podaří realizovat a i kdyby LK-99 byl jen demonstrátor, že to jde, bez praktického nasazení, bylo by to úžasné a imho velmi rychle bychom se dostali i k praktickým materiálům, protože by najednou do toho začali všichni lít prachy (zatím je supravodivost finančně na okraji vědeckého zájmu).

Odpovědět


Re: Re: LK-99

Jirka Naxera,2023-08-03 03:35:22

Huh: "protože to, že Einsteinovy rovnice jsou zcela jistě nefunkční v celém spektru rychlostí a hmot víme už dlouho"

Muzete to prosim pekne dolozit citacemi, pripadne uvest na patricnou miru? Nefunkcnost v kvantove teorii, lepe receno kvantove teorii pole (cely SM je ciste relativisticka teorie, ktera by se pri naruseni Lorentzovske invariance rozpadla) je dost silne tvrzeni s odvolanim na singularity, ktere jsou v souvislosti s neutriny zcela naprosto stejne relevantni jako co se deje s funkci f(x): sin(1/(x-1000)) pro x~1000 pro urceni f(0).

Odpovědět

A nedalo by sa

Vladimír Bzdušek,2023-08-02 10:31:55

jednoducho navštíviť to laboratórium, kde mi ukážu ten vyrobený materiál, a očividne
predvedú, že to tak funguje?

Odpovědět


Re: A nedalo by sa

Petr Mikulášek,2023-08-02 20:13:13

Předváděli to na youtube... Bohužel video zmizelo a Dave Jones to napodobil i bez supravodiče
https://www.youtube.com/watch?v=QHPFphlzwdQ

Další věc je, že je potřeba mít supravodivý dráty. I na cívky (elektromagnety), i na vedení. Zatím při nejvyšších teplotách jedou keramiky a z toho se dát trošku blbě táhne

Odpovědět


Re: Re: A nedalo by sa

Pavel A1,2023-08-02 21:43:36

I dráty se z toho dají dělat. Podívejte se, jak se dělají cívky pro HL-LHC. Cívky se navinou z polotovaru, který ještě je tvárný (ale ne supravodivý), a pak se celé vypálí, čímž získají supravodivost, ale ztratí tvárnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: A nedalo by sa

Petr Mikulášek,2023-08-04 15:52:00

Tak ono to asi jde u jednoho magnetu, který má pár metrů za pár desítek mega. Ale nějak si nedokážu představit takhle udělat z keramiky 50km tyč, zaizolovanou v zemi, která nepopraská...

Odpovědět

Získání peněz

Petr Kalabus,2023-08-02 06:20:39

Myslím, že je to stejné jako u jiných podobných převratných vynálezů poslední doby. Pouze snaha o získání grantu nebo subvence od důvěřivých investorů. Pak to utichne. Většinou tyhle vynálezy nemají teoretický základ na kterém vznikly nebo přímo odporují fyzikálním zákonům. Lze takový materiál vůbec teoreticky vyrobit? Neporušuje to nějaké fyzikální zákony?

Odpovědět


Re: Získání peněz

Dagmar Gregorová,2023-08-02 07:11:40

Pravděpodobně se s podezřením na snahu o získání peněz (a slávy) nemýlíte, bez toho nelze v moderní době nic zkoumat. A kdoví, jestli Korejci i z tohoto ohledu nezariskovali - možná bojují o záchranu a hodili minci hob nebo trop. Je to velký risk, pokud si nejsou zcela jisti - vyjít s takovou převratní zprávou, kterou se z principu budou snažit mnozí zpochybnit, chce žít v přesvědčení, že si svá tvrzení odborně obhájím, tedy i replikovatelnými experimenty. Jinak zůstane z ostudy kabát, a to může hodně přibrzdit kariérní vzlet. V některých průzkumech se vedlejší "účel" snáz "ztratí", ale v tomto případě hodně laboratoří má pro prověření vhodné vybavení a jistě i další obětují čas i prostředky na to, ůsi to vyzkoušet" také. Nakonec pružně reagující Číňané se svou prací v odborné komunitě také o kousek více zviditelnili. Nicméně také podstupují nějaké, relativně malé riziko, že v opakovaném postupu něco nedodrželi, ze sami udělali nějakou chybu.
Na druhou část vaší reakci nevím jednoznačně odpovědět, nicméně trvalá snaha hledat syntetické materiály se supravodivými vlastnostmi za více "userfriendly" podmínek než je extrémně nízká teplota nebo extrémně vysoký tlak napovídá, že ta fyzikální omezení možná nebudou zcela neprůstřelná. Ale nevím. Nicméně právě kritická diskuze, nekompromisní testování a prověřování je nutnou součástí správně dělané vědy.

Odpovědět


Re: Získání peněz

Jirka Naxera,2023-08-02 07:12:42

Tak zrovna Korejci teoreticky mechanismus popsali, pokud by byl "uplne mimo", tak by zajiste sklidil na Arxivu kritiku temer okamzite.

Na stanu druhou, jestli to alespon trochu chapu, tak cely problem se supravodivosti spociva v tom, kterak ziskat v materialu elektricky nabitou (pseudo)castici s celociselnym spinem - duvod je prave Bose-Einsteinova statistika. (strucne receno, cim vice bosonu mate v jednom konkretnim kvantovem stavu, tim je vetsi pravdepodobnost, ze dalsi boson vznikne/prejde do stejneho stavu taky - proto funguji lasery, proto funguje supratekutost, proto funguji BE kondenzaty etc.).

A problem ve vysokotepelne supravodivosti je v tom, ze zname nabite elementarni castice - elektrony - jsou fermiony, navic se navzajem odpuzujici, takze pokud v materialu uz nejakou pseudocastici vytvori (Cooperovy pary), tak se na ni "staci blbe podivat" a proste zmizi. A teplota = sakra silne "blbe podivani se".

Jinak nekde na blogosfere jsem zahledl i ne zcela vazne mineny nazor, ze "sice to vsechny mozne zakony porusuje, ale to porusuji i LaBaCuO a YBaCuO"

Odpovědět


Re: Re: Získání peněz

Petr Kalabus,2023-08-02 10:41:47

Ano, tady je také pěkný článek o problematice: https://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_36_hts.php
Zdá se, že by to nemuselo být nereálné. Ale nicméně to bude pěkný kvantový hardcore.

Odpovědět


Re: Re: Získání peněz

Petr Krist,2023-08-04 19:22:55

Clanek na Arxivu vypada zajimave, ale kdyz jsem videl videa udajne demonstrujici Meissneruv jev, tak mi prislo, ze toto asi neni Meissneruv jev. Daleko vic mi to pripomina efekt anizotropie diamagneneticke susceptibility. Jelikoz material je magneticky anizotropni, magneticke pole se ho snazi srovnat do polohy s minimalni energii. V tomto pripade do vertikalni polohy, takze to vypada jako castecna levitace. Stejne se v magnetickem poli chovaji krystaly grafitu (supinky mineralu). To je bohuzel pravdepodobnejsi vysvetleni nez Meissneruv jev. Kdyz jsem videl zpravy, ze tento objev se uskutecnil nekdy v roce 2019 a od te doby nemaji lepsi demonstraci Meissnerova jevu, tak jsem si uvedomil, ze vlastne nemaji nic. Pro me je to zklamani....

Odpovědět


Re: Re: Re: Získání peněz

Karel Ralský,2023-08-05 18:51:18

Já jako laik pouhé "magnetické odpuzování" považuji za svatý grál, proti kterému je levitace a supravodivost za pokojové teploty pouhá třešnička na dortu.Když jsem byl mladý snažil jsem se sestrojit magnetický motor kterou by poháněla gravitace samozřejmě neúspěšně a víte co mi chybělo opak či otočení magnetické síly možná nevědomky objevili magnetický protipól nebo stínění.Je to něco podobného jako kdyby objevili anti gravitaci a možná k ní položili i základy.

Odpovědět


Získání peněz! I levitace rakve Mohammedovy je pouhý fake

Josef Hrncirik,2023-08-08 09:22:13

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeniZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz