Vymírá polovina rostlin?  
Ze zprávy OSN vyplývá, že počet ohrožených rostlin dosahuje výše 13%. Poslední studie z USA však uvádí, že toto číslo je zřejmě značně podhodnocené a že počet ohrožených a vymírajících druhů rostlin může být až 47%.
Podle letošní zprávy OSN o stavu životního prostředí hrozí čtvrtině savců v příštích třiceti letech zánik. Podle stejného pramene hrozí vyhynutí 5 611 druhů rostlin, což na první pohled, ve srovnání se čtvrtinou ohrožených savců, nevypadá tak bezvýchodně. Podle zmíněné zprávy OSN by hrozilo vyhynutí pouhým 13 procentům druhů rostlin. Informace ekologů, presentované nyní v časopise Science svědčí ale o něčem zcela jiném. Jeden z kritiků zmíněné zprávy OSN, Nigel Pitman z Duke University v Durhamu (Severní Karolína) upozorňuje na skutečnost, že v Červené knize ohrožených druhů rostlin, ze které zpráva OSN vychází, nejsou zahrnuty rostliny z deštných pralesů. Botanik Pitman tvrdí, že v tropech jsou tisíce druhů, které zasluhují, aby byly v seznamu ohrožených uvedeny. Nejsou tam však proto, poněvadž tak nikdo neučinil – chybí o nich dostatek informací. Získání většího počtu informací by vyžadovalo 12 miliónů US dolarů. Na jeden ohrožený druh by bylo třba cca 100 dolarů/rok. Mnohé státy jsou ale natolik chudé, že si seriózní rozbor nemohou dovolit. Výzkumníci, kteří stojí za Pitmanem, a kteří kritizují zprávu OSN, uvádějí jako příklad pozorování z Ekvádoru, kde bylo nalezeno 4000 druhů rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Z tohoto počtu je 3500 (87,5%) ohroženo. Vyskytují se totiž jen na velmi malých lokalitách a případný požár, nebo eroze, je může definitivně zničit. Aby spolupracovníci Pitmana rámcově odhadli počet ohrožených rostlin, poskládali dohromady počty druhů rostlin, které jsou jedinečné pro jednotlivé země. I když se celkový počet rostlinných druhů těžko odhaduje, lze předpokládat, že se bude pohybovat v rozmezí 310 000 – 422 000. Podle jejich nových výpočtů vychází, že původní odhad ohrožených druhů, uvedených v Červené knize a z níž vychází zpráva OSN, je značně podhodnocen. Podle nových údajů není počet ohrožených rostlinných druhů 13%, nýbrž 22% až 47%. Tedy až téměř celé polovině všech rostlinných druhů hrozí vyhynutí! Obrázek: Ocún jesenní (Colchicum autumnale)
Datum: 10.11.2002
Tisk článku


Diskuze:

Zatmeni Úsvit,2015-03-20 11:50:02

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
▶ 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
▶ 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
▶ 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
▶ 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
▶ 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
▶ 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
▶ 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
▶ 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
▶ 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
▶ 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
▶ 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
▶ 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
▶ 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
▶ 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
▶ 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
▶ 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
▶ 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
▶ 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
▶ 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
▶ 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
▶ 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
▶ 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
▶ 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
▶ 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
▶ 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
▶ 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
▶ 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
▶ 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
▶ 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu jen pro rozumné lidi

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz